Ajax-loader

'ásványtan' címkével ellátott könyvek a rukkolán

 


Tasnádi Kubacska András - Kákay Szabó Orsolya - Ásványok
A ​földkéreg felső, több kilométer vastag, szilárd részét kőzetek alkotják. Ezek a kőzetek ásványokból állnak. Az ásvány a földkéregnek egynemű, állandó vegyi összetételű természetes anyaga. Az ásványokról szól ez a könyv: ércekről és drágakövekről, kristályokról vagy egyszerű, vaskos ásványhalmazokról. Nemesfémekről, például aranyról, ezüstről, amelyek termésállapotban előforduló elemi fémek. Látunk majd igen bonyolult vegyi összetételű ásványokat is, amelyek az emberi kultúra és civilizáció legfontosabb természetadta anyagai közé tartoznak. Szól ez a könyv szép színű nemes kövekről, amelyeket a legkülönbözőbb népek fiai ékítő kőnek kerestek hegyek szikáiban, folyók hordalékában, távoli tengerek hullámverésben összegörgetett kavicstorlataiban, sivatagok homokjában vagy tűzhányóhegyek üregeiben. Igazi ásványgyűjtemény elképzelhetetlen a lelőhely feltüntetése nélkül! Erre figyelmeztetünk könyvecskénkben azzal is, hogy zárójelben közöljk a lerajzolt példány lelőhelyét.

Szakáll Sándor - Barangolás ​az ásványok világában
Mi ​az ásvány? Könyvünk behatóan tanulmányozza az ásványok fajtáját, keletkezését, sajátosságát. Majd külön fejezet szól az ásványok tudományáról, történelméről, kultúrájáról...

Tasnádi Kubacska András - A ​láthatatlan bánya
Tasnádi ​Kubacska András, számos nagy sikerű ismeretterjesztő könyv szerzője hazánk ásványkincseiről ad színes képet új kötetében. Könyve egy évtizeden át tartó gyűjtőexpedíció-sorozat élményekben gazdag leírása, mely nemcsak a bányák s a hegyvidékek csillogó ásványcsodáit mutatja be a fiatal olvasónak, de kalandvágyát is élesztgeti a gyűjtőutak romantikus, gyakran életveszélyek is fenyegető, nagyszerű pillanatainak felidézésével.

Michael Gienger - A ​kristálygyógyászat tankönyve
A ​kristálygyógyászat hazánkban is elismert szakembere, Michael Gienger igazi különlegességet kínál a drágakövek rajongóinak. Művében a kristályok gyógyhatása mellet részletesen ismerteti azok mineralógiai jellemzőit (kristályrendszerüket, képződési elvüket, ásványosztályukat, kémiai képletüket), részletesen tárgyalja az ásványok kialakulását, színét, kristályszerkezetét. „Ahhoz, hogy valóban megérthessük a kristályok gyógyhatásait, előbb éppúgy meg kell ismerkednünk a kövek természetével és világával, mint ahogyan a sajátunkéval is. Csak akkor láthatjuk át, hogyan és miként is fonódik össze a kettő egymással.” A könyv választ ad a sokszor felmerülő kérdésekre: -Hogyan fejtik ki az ásványok gyógyhatásaikat? -Hogyan épül fel az ember és a kő közötti kommunikáció? -Hogyan fejthet ki bármiféle hatást a szervezetünkre egy ilyen egyszerű anyagdarab? -Milyen összefüggéseket fedezhetünk fel az egyes kristályszerkezetek és az életmódunk között? A szerző bemutatja az analitikus és intuitív kőgyógyászatot, tanácsokat ad, hogyan válasszuk ki a lélek, a test, az értelem és a szellem kövét, hol helyezzük el, hogyan viseljük és tisztítsuk az ásványokat.

Cornelia M. Parkinson - A ​kövek varázsa
Az ​ember mindig titokzatos erőt tulajdonított a köveknek, amelyek közül leginkább a drágakövek vonzották és vonzzák ma is. A drágakövek varázsa messze túlhalad a külső csillogáson. Igazi mágikus erővel bírnak, s jótékony, gyógyító hatással vannak testünkre és lelkünkre. Ebben a születéskövekkel és más ékkövekkel foglalkozó könyvben mindenről tájékozódhatunk. Cornelia M. Parkinson a zodiákus jegyek szerint, egyenként jellemzi az ékköveket. Átfogó képet kapunk a kövek fizikai jellemzőiről, a bennük rejlő varázserőről és gyógyhatásukról. Számtalan érdekességet tudhatunk meg a kötetből, például azt is, hogyan értelmezzük az álmainkban megjelenő ékköveket. A könyvet a különböző drágakövekhez fűződő évszázados mítoszok legendák és misztikus tanok teszik még izgalmasabb és érdekfeszítőbb olvasmánnyá. Akár a természetes közegében, akár csiszolva, pazar foglalatban, minden ékkő csodás belső tartalommal bír. A varázserő csak arra vár, hogy kiszabadítsák. Bárki megteheti, ha elolvassa, miben rejlik a kövek varázsa.

Rupert Hochleitner - Ásványok, ​drágakövek, kőzetek
Határozza ​meg egyszerű módszerekkel a 200 legfontosabb kőzetet, drágakövet és ásványt praktikus színkódunk segítségével! Átfogó: ebben a könyvben nagyméretű fényképeket és könnyen érthető szövegeket találunk, melyek többek között a sűrűségről, a színről, a formáról, a külföldi és a hazai előfordulásról és a felhasználásról is tájékoztatást adnak. Áttekinthető: a karcszín, a keménység és a kialakulás szerint osztottuk be az egyes fejezeteket, ezért egyszerű használni és segítségével egyértelműen meghatározhatók a vizsgált anyagok. Hasznos: a keresett kőhöz hasonló ásványokat/kőzeteket is megismerhetjük, valamint érdekességeket is megtudhatunk róla. A külön tájékoztatón található a különböző kristályrendszerek, kristály- és csiszolási formák áttekintése. Tökéletes tanácsadó kőzetek, drágakövek, ásványok gyűjtéséhez és vásárlásához.

Werner Buggisch - Christian Buggisch - Ásványok ​és kőzetek
Számtalan ​formában találkozunk ásványokkal és kőzetekkel - legyen az beláthatatlan messzeségbe húzódó hegyvonulat, egyszerű kavics a vízparton, építőkő a városban vagy ragyogó drágakő. A MI MICSODA sorozat jelen kötetének a szerzői a kövek lenyűgöző világába vezetik el ifjú olvasóit. Szemléletesen mutatják be a Föld felépítését, az első ásványok és kőzetek keletkezési folyamatait. Megismertetnek a legfontosabb ásványokkal, leírják, hogyan keletkezhet bolygónk belsejében és juthat onnan a felszínre olyan kőzet, mint a gránit vagy a márvány. Aki kedvet érez kőzetek, ásványok és kövületek gyűjtésére, az hasznos ötleteket kap ehhez is.

Walter Schumann - Drágakő ​biblia
Professzor ​dr. Walter Schumann könyvében teljes, naprakész áttekintést ad a drágakövek elragadó világáról. Színes táblákon kereken 1600 egyedi darabot láthatunk - nyerskőként vagy különféle csiszolási formában. A felvételek mellett pontos leírások állnak. Kiegészítő fejezetek tájékoztatnak a drágakövek keletkezéséről, felépítéséről és tulajdonságairól, lelőhelyeiről, kitermeléséről és megmunkálásáról, utánzatairól és hamisítványairól, valamint osztályozásáról. Bemutatja a szintetikus köveket, gyógyító köveket, új lelőhelyeket, valamint a modern elemző és mérési eljárásokat is. Határozótáblázatok teszik teljessé ezt az egyedülálló kézikönyvet gyűjtők, ékszerészek és drágakőkedvelők számára.

A. A. Jakovlev - Kőszén, ​kőolaj, földgáz...
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Endre Balázs - Sándor Szakáll - Seltene ​Minerale Ungarns
Bakony-Gebirge: ​Azurit und Rhodochrosit, Calcit, Baryt aus dem roten Sandstein (Rarität). Viel häufiger ist der Gips, der in der Nähe von Kohle- und Bauxitlagerstätten (des Velence-Gebirges) vorkommt; zudem Quarz aus dem Mecsek, Chalcedon in einem verkieselten Baum aus Várpalota, Erbsenstein aus Dorog. Der Bernstein namens Ajkait (versteinertes Tannenharz) ist ein Mineral der Kohlenlagerstätte in Ajka. N-Ungarn: riesige, tafelförmigen Baryt-Kristalle, Chalcedon- und Jaspis. Eisenerzlagerstätte in Rudabánya: Galenit (Bleierz), Sphalerit (Zinkerz), Chalkopyrit (Kupferkies), Rotkupfer, Malachit, Azurit

Tasnádi Kubacska András - Tildy László - Színes ​ásványvilág
Az ​élők világával szemben távoliabbnak, elvontabbnak, hidegebbnek érezzük az ásványok hangtalan és mozdulatlan birodalmát. Ám abban a pillanatban megváltozik a véleményünk, amidőn az ásványok története, előfordulása, az erők, amelyek az ásványt létrehozzák, ásványtársaival közös családba egyesítik, tehát mindaz, ami az ásványvilágot együtt jelenti, egyszerre kerül szemhatárunkon belül. A mineralógia szűkebb tudományán kívül egy másik vonzó világ tárja fel ilyenkor kapuját. Csodálatos világ, ahová fehér laboratóriumi köpenyét levetve, a szakember is örömmel lép be. Népek és művészetek, kultúrák és idegen tudományok távoli vagy közeli vonulása zajlik szakadatlan a szeme előtt. Nincs az a film, ami ezzel felérne. Ásványok és ércek, fémek és építőkövek, zománcozott téglák és faragott sziklák, a termőtalaj és az ivóvíz, a növényi és az állati test anyagai vagy az idegen égitestek jövőbe épülő támpontjai. Mindenütt és mindenhol és minden időben, a múltban, a jelenben és a jövőben ásványokra támaszkodva éljük emberi világunkat, fejlesztjük kultúránkat. Ennek az óriási birodalomnak a bejárására indulunk el ebben a könyvben. A szerzőt, Tasnádi Kubacska Andrást bizonyára ismeri az olvasó. Mint az ásványtan és földtan akadémiai doktora a Magyar Állami Földtani Intézet múzeumát vezeti. Konda Józsefnek, az intézet igazgatójának támogatásával az intézet hatalmas ásványgyűjteményéből kiválogatott különlegesen szép és értékes anyag fényképfelvételeivel illusztráljuk ezt a könyvet. A fotókat mesteri kézzel Tildy László készítette, az ásványanyag válogatásának nehéz munkását pedig Kákay Szabó Orsolya végezte.

Koch Sándor - Könyv ​a kövekről
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Michael Gienger - A ​kristályok karbantartása
A ​kövek gyógyító erővel bírnak, de akár meg is betegíthetnek minket. Természetes folyamat, hogy az őket ért hatások miatt a kövek veszítenek erejükből, gyógyhatásukból. Ezért fontos, hogy rendszeresen ápoljuk, feltöltsük őket. Ebben a kis útmutatóban Michael Gienger, a kristálygyógyászat szakértője a gyógykristályok karbantartásának bevált módszereivel ismerteti meg az olvasót.

Chris Pellant - Kőzetek ​és ásványok
A ​Határozó Kézikönyvek a természeti tárgyak legvilágosabb és legpontosabb felismerésében segítik az Ólvasót. Az egyes állat-, növény-, vagy ásványfajok meghatározása biztos, egyszerű és egyértelmű. Minden kötetben csodálatos, jegyzetekkel ellátott fényképek találhatók, amelyeket több, mint 500 faj tömör, tartalmas leírása kísér. A könnyen használható és gyönyörködtető Határozó Kézikönyvek szervesen épülnek be abba a természettudományos könyvtárba, amely bármely korosztályú természetrajongó számára nélkülözhetetlen.

Bognár László - Ásványhatározó
Szakmailag ​egy hiteles kézikönyvet kapnak kézbe, amelynek segítségével akár terepen is a legfontosabb és leggyakoribb ásványok felismerését egyedül is megvalósíthatják, és az ún. ásványérdekességeken otthon vagy egy felszerelt szaklaboratóriumban további vizsgálatokat végezhetnek. A kötetben egy helyen találhatják meg azokat az adatokat, amelyek miatt eddig sokszor több könyvet kellett végignézni, továbbá megtalálhatják az utóbbi években leírt új ásványfajokat és ezek vegyi rokonsági kapcsolatait is.

Koch Sándor - Sztrókay Kálmán - Ásványtan ​I-II.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Petr Korbel - Milan Novák - Ásványok ​enciklopédiája
Az ​"Ásványok enciklopédiája" több mint 600 ásvány leírását tartalmazza az érvényben lévő rendszerezés alapján. A szerzők nemcsak a gyakori ásványokat, drágaköveket, nemesércek ásványait mutatják be, hanem a nagyon ritka, egyetlen lelőhelyről származókat is. Az ásványok leírásában szimbólummal jelölik az ásványok természetbeni előfordulásának gyakoriságát, megadják kristályrendszerét, nevét és kémiai képletét. Minden ásványfajt és változatot egy vagy több fényképpel szemléltetnek. Az ásványok bemutatásához szép kifejlődésű, különösen élénk színű, érdekes alakú kristályokat válogattak.

R. F. Symes - Kőzetek ​és ásványok
Ismerjük ​meg közelebbről Földünk kőzeteit és ásványait - változatos formáikat és mindennapi felhasználásukat. Rengeteg, gyönyörű, színes fotóval! Színes, valósághű fényképek segítségével ismerkedhetünk meg kőzetekkel, ősmaradványokkal, ásványokkal, nemesfémekkel, kristályokkal és drágakövekkel. A könyv­ segítségével szemtanúi lehetünk Földünk kialakulásának és megismerhetjük felépítését.

Tasnádi Kubacska András - Gyűjtés ​hegyen-völgyön
Gyakorlati ​útmutató ez a könyv az ásványgyűjtőknek, növénygyűjtőknek, a bogarak, lepkék, a kisállatok és a madarak gyűjtőinek. Eligazít abban, hogy merre kell keresnünk és hogyan lehet összeszedni a gyűjteményünket kiegészítő anyagot, ismerteti a preparálás módjait és a gyűjtemény elrendezését. Könyvünk mégsem tudományos nyelven szóló szakkönyv; a szerző saját tapasztalatainak és a nagy gyűjtők élményeinek előadásával szórakoztató olvasmányt nyújt, s ezért bizonyos, hogy a Búvár könyvek olvasóinak hasznos és kedvelt kötete lesz.

Raymond J. L. Walters - Drágakövek ​ereje
A ​drágakövek ls a csillogó ásványok évezredek óta elbűvölik az embereket. Ez a könyv bemutatja, hogy különböző korok és földrészek emberei minként hasznosították a drágaköveket szépségükért és mágikus erejük miatt. Ismert és rég elfeledett mítoszokat és legendákat mesél újra a könyv, melynek során az olvasók ráismerhetnek és újabb örömöt lelhetnek saját kincseikben. A könyv drágakő-határozóként is használható, pontos adatok, átfogó ismeretanyagok segítenek az eligazodásban. Miért hordanak az emberek drágakő talizmánokat? Miféle erőkkel ruházzák fel őket? Miárt vagyunk képesek meghalni - akár ölni is - értük? Ez a könyv részletesen is megismertet 30 nevezetes drágakővel - és számtalan mítikus kőről regél. Csodálatos színes felvételek és ábrák elevenítik meg a történeteket.

Ismeretlen szerző - Ásványok ​és kövületek atlasza
Segítségével ​megismerhetjük a múlt izgalmas földtörténeti eseményeit, az élet kialakulását és fejlődését bolygónkon. Az atlasz sok-sok ábrát, rengeteg fényképet és rajzot tartalmaz, amelyek megmutatják a kőzetek, ásványok és kövületek alapvető jellemzőit.

Olaf Medenbach - Cornelia Sussieck-Fornefeld - Ásványok
Az ​ásványokkal és kristályokkal szépségűk, szabályok formáik, pompázatos színeik miatt ősidők óta nagy kedvvel, szenvedélyesen foglalkoznak természetvizsgálók és gyűjtők egyaránt. Az ásványtan és -gyűjtés iránti érdeklődés az elmúlt évtizedekben az egész világon megnövekedett. Csak Magyarországon több ezerre tehető azok száma, akik tanulmányaik során ásványtant hallgatnak vagy ásványt gyűjtenek. E kötet célja, hogy az érdeklődőket eligazítsa az ásványok világában. Szólunk a kristályok belső felépítéséről, tulajdonságairól, majd képe és leírások segítségével több száz ásványfajt mutatunk be, oly módon, hogy az olvasó segítséget kapjon az ásványok önálló meghatározásához is.

Covers_136229
Kőzetek ​és ásványok Ismeretlen szerző
16

Ismeretlen szerző - Kőzetek ​és ásványok
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Sang-E-Sitara - Kő-követek
A ​drágakövek különleges szerepet játszanak életünkben: fizetőeszközként, ékszerként, talizmánként szolgálnak. Szépségük, varázsuk lenyűgöz minket. Csak kevesen tudják, hogy energiát sugároznak, amely gyógyíthat és átformálhatja egész lényünket. E könyv ismerteti a gyógyhatású köveket és megtanít használatukra. A mellékelt kártyák segítséget nyújtanak a meditációhoz, de játszani is lehet velük.

Rupert Hochleitner - Welcher ​Stein ist das?
Lapis-Lazuli, ​Granit und Co. entdecken und sicher bestimmen! Über 350 Mineralien und Gesteine werden in über 1300 Fotos und Kristallzeichnungen vorgestellt. Die bewährte Einteilung nach der Strichfarbe und Entstehung garantieren eine einfach Handhabung. Die Fotos zeigen alle typischen Merkmale und weitere wichtige Ausprägungen der Mineralien und Gesteine.

J. Bauer - V. Bouska - F. Tvrz - Drágakőkalauz
A ​könyvből pontos információkat kaphatunk az egyes drágakőféleségek keletkezéséről, kémiai és fizikai tulajdonságaikról, meghatározásuk módszereiről. A tipikus kristályformákat a sok rajz mutatja be. Utal az összetévesztési lehetőségekre és a mesterséges színváltozatokra. Rövid kultúrtörténeti összefoglalásokat is találunk benne, de a jelenlegi felhasználási lehetőségekről is tájékozódhatunk. A könyv legfőbb értéke a 291 csodálatosan szép, szemet gyönyörködtető színes fénykép.

Olaf Medenbach - Cornelia Sussieck-Fornefeld - Mineralien
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Ismeretlen szerző - Az ​erdőbényei Mulató-hegy ásványai
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Koch Sándor - Magyarország ​ásványai
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Oberfrank Ferenc - Rékai Jenő - Drágakövek
"A ​drágakövek világa az élettelen anyag költészete." - olvashatjuk a műben. A drágakő legtöbbször ásvány: különösen szép ásvány. Szépsége minden korban megfogta, megbabonázta az embert. Hogy gyönyörködhessen benne, értékes fémbe foglalta, úgy hordta: nyakban, kézen, ruháján. Hatalmi jelvényeket, királyi koronát díszítenek, ékesítenek a legszebb kövek. S mennyi vér, izgalom, kaland jelzi egy-egy híresebb darab útját. A megtalált kő a legtöbbször persze még nem viselhető - meg kell munkálni; vágni, formázni, csiszolni kell. Csodálatosan szép szakma jött létre e feladatok ellátására. A "Drágakövek" első kiadása óta számos hallgató végzett sikeresen azokon a szakmai tanfolyamokon, amelyeken a könyv anyagát segédeszközként használták. Ez is indokolta az újabb kiadást. Tíz év alatt a drágakőtudományban, az iparban és a kereskedelemben is rengeteg változás történt: ezeknek is helyet kellett kapniuk az új kiadásban. Különösen a gyémántról szóló részt kellett alaposan átdolgozni, kiegészíteni. Helyet kapott számtalan új szintetikus kő, utánzat és fantáziacsiszolású kő ismertetése, át kellett dolgozni a drágakövek mérhető adatait közlő táblázatokat. A mű kiváló szakkönyv, de nem csupán az. Ajánljuk mindazoknak, akik szeretik a szépet: a szép ékszert, ékköveket, és többet akarnak tudni róla; az ásványok kedvelőinek: gyűjtőknek és érdeklődőknek is.

Benkő Ferentz - Magyar ​Minerologia
Melly ​a Természet Harmadik Országának gazdag, és szükséges, öt Szakaszbéli Javainak rövid, és Rendelvaló Le-irását foglalja magában, mellyel, a Magyar Nyelven a Szép Tudományokat fel-segiteni igyekező Elmével, a Köz haszonra kiván Hazájának kedveskedni

Gyuricza György - Ismerjük ​fel az ásványokat!
A ​könyv a hazánkban is előforduló legfontosabb ásványokat mutatja be. - A hazai lelőhelyeken is megtalálható 92 ásványfaj és 8 ásványcsoport legfontosabb alaki, fizikai tulajdonságainak leírása és a jellegzetes példányok színes fényképei hasznos segédeszközként szolgálnak a kezdő ásványgyűjtőknek. - A névmutatóban szereplő több mint 400 szinoním- és régies elnevezés egyszerűsíti a régebbi irodalmakban megjelenő ásványok azonosítását. - A kislexikon száznál több címszóban ismerteti a legfontosabb ásványi alapfogalmakat. - A kristályrendszerek és a lapkombinációk ábrái bevezetik az olvasót az ásványformák szabályainak ismeretébe. A könyv használata a terepen is segítséget nyújt a tanároknak, diákoknak és a természetjáróknak a gyakoribb ásványok felismeréséhez

Kollekciók