Ajax-loader

'portugália' címkével ellátott könyvek a rukkolán

 


Ali Mafoma - A ​paradicsom zöldje
A ​fado jelentése sors. A fado költészet, s mint ilyen, mindenkinek mást jelent, értelmezése egyéni. Minden fado egy történet, s minden történet valakinek a sorsa. A történet szereplői különbözőképpen élik meg, s nem tudni, mi realitás, mi csak a képzelet műve, mi álom, mi mese, mi igaz, s mi valódi. A színes szálak egyszer összefonódnak, másszor széttartanak, s hogy a szövedéket az Olvasó majd milyennek látja, annak csak a Magasságos a tudója.

Leslie L. Lawrence - Portugál ​április
A ​könyv Leslie L. Lawrence barátjának, Domingos de Carvalhónak egy történetét meséli el. A kezdő építész megbízást kap három, több száz éves lisszaboni bérház tatarozására. A munka megkezdését titokzatos események kísérik: gonosz szellem jár az alagsorban, majd kegyetlen gyilkosság történik. De Carvalho, Lisete, a csinos nyomozónő segítségével kideríti, hogy a házak alatt húzódik a hírhedt lisszaboni labirintus, ezenkívül ott rejtőzik a kivégzett Távora márki elrejtett kincseskamrája. Felbukkannak még Simoes mester, a XVIII. századi rejtélyes ötvös; a hírhedt japán fegyver, Szatosi kardja; öt ellopott tőr, amelyek térképként is használhatók, és a PÓK, aki hálót sző a labirintus mélyén. Vajon van-e menekülés belőle?

Covers_215142
elérhető
44

José Saramago - Alentejo
Balladás ​hangú regényében José Saramago a Portugália déli részén elterülő Alentejo tartományba vezeti el olvasóit, és egy nincstelen parasztcsalád négy nemzedékének életén keresztül mutatja be az alentejo-i parasztság XX. századi történetét. Az elbeszélt események 1905 körül kezdődnek, ez az évszám azonban a regény során esetlegessé válik, mivel Portugáliának ezen a vidékén az emberek szinte időtlen viszonyok között léteztek évszázadokon át. Életük belesimult a tájba, a természet örök körforgásába, és a létezésüket fojtogató múltba. Nemcsak az elmaradottság, a középkori szinten megrekedt birtokviszonyok miatt, hanem mert a régmúlt idők visszatérő árnyai is folytonosan ott settenkedtek körülöttük, akár a földesurak egymást követő nemzedékeiben továbbélő Lamberto Horques Alemão, a német lovag, aki a XV. században kapta hűbérbirtokul ezt a vidéket I. János királytól, akár az egyház örökös hatalmát képviselő vidéki papok. Ugyanígy a múltat idézik a Mau-Tempo család négy évszázad óta időről-időre kék szemmel megszülető gyermekei is, emlékeztetve arra az ötszáz évvel korábban élt hajadonra, akivel egy forrásnál erővel kedvét töltötte a föld idegen ura…. Saramago jó harminc éve ezzel a már sajátosan egyéni hangú regényével kezdte meg a portugál történelem egy-egy jelentős korszakával foglalkozó műveinek sorát. Nélküle nem volna teljes magyarul sem a Nobel-díjas portugál írónagyság életműve.

Andreas Drouve - Portugália
A ​népszerű Marco Polo útikönyv sorozat Portugália kötete színes képekkel gazdagon illusztrálva, sok- sok hasznos tudnivalóval látja el az odautazót. A könyv végén 18 oldalon útitérkép segít a tájékozódásban.

Covers_111070
Portugália Ismeretlen szerző
elérhető
18

Ismeretlen szerző - Portugália
Ebben ​a kötetben mindent megtalálnak, amire csak szükségük lehet egy útikönyvben: izgalmas háttér-információkat, nélkülözhetetlen útitársat, végül pedig felejthetetlen élményeket. Varázslatos fotók A NYITOTT SZEMMEL sorozat híres nagyszerű fényképeiről, amelyek a tájak és műemlékek mellett a mindennapi élet jellegzetes pillanatait is rögzítik. Olvasmányos szövegek Szakemberek mutatják be az ország történelmét, kultúráját, növény- és állatvilágát, mindenekelőtt pedig lakóit. Éles szemű megfigyelések Mindenről szót ejtünk: a dimbes-dombos Lisszabonról, Portóról, a híres bor hazájáról, Alentejo gyönyörű strandjairól és az elbűvölő Algarvéról. Nem marad ki egyeteln talpalatnyi hely sem. Részletes, számozott térképek: Minden látnivaló pontos helyét feltüntetjük, ezeket a szövegből számozással keresheti vissza. Nem marad ki semmi Ebben a kötetben benne van az összes utazással kapcsolatos adat, szálloda, étterem és telefonszám, amire csak szükségük lehet.

Harmat Endre - Portugál ​partokon
Harmat ​Endre neve nem ismeretlen a Világjárók sorozat olvasói előtt. "Hello, New York!" című kötete az elmúlt évben megérdemelt sikert aratott. Újabb könyve Európa nyugati végeire, Portugáliába kalauzolja el az olvasót: Lisszabonból, az ország szívéből elindulva a szerző északra és délre bejárja egész Portugáliát; az egyes vidékeket, városokat, műemlékeket szemlélve felidézi a földnek és népének történetét. Megelevenedik előttünk az ókori Luzitánia, a római provincia, a mór lakifátus és a függetlenségét kiharcoló Portugália élete, a felfedezések és gyarmatosítások ideje, Portugália aranykora, a Világbirodalom hanyatlása és a mai élet - fény- és árnyoldalaival. Portugália gazdasági, politikai és szellemi élete, folklórja, művészettörténete egyaránt elénk tárul a könyv lapjairól. A magyar olvasóközönség alig ismeri a valamikori nagyhatalmat, a tengerek egyik urát. E kötet gazdag anyaga hozzásegíti a világ eseményeiben való pontosabb tájékozódáshoz.

Pascal Mercier - Éjféli ​gyors Lisszabonba
Az ​élet nem az, amit élünk, hanem az, amiről úgy képzeljük, hogy éljük. Raimund Gregorius berni latintanár egy titokzatos nővel való furcsa találkozástól felzaklatva, önmaga számára is váratlanul elhatározza, hogy kilép addigi életéből. Felül az első Lisszabonba induló vonatra, poggyászában egy könyvvel, amelyre véletlenül akadt rá egy antikváriumban. A könyv Amadeu de Prado portugál orvos és költő-filozófus feljegyzéseit tartalmazza magányról, halálról, szerelemről, hivatásról. Gregorius teljesen a könyv és szerzője hatása alá kerül, és Lisszabonba érve, akár egy detektív, felkutatja Prado családját, szerelmeit, barátait és ellenségeit. S miközben keresztül-kasul bejárja a varázslatos portugál fővárost, egy nagyon tehetséges és érzékeny ember küzdelmes, magányos és boldogtalan élete bontakozik ki előtte, jórészt a Salazar-diktatúra idején. A svájci író különleges hangulatú regénye, amelyet sokan Carlos Ruiz Zafón nagy sikerű könyvéhez, A szél árnyékához hasonlítanak, voltaképpen két férfi, két nem mindennapi egyéniség párhuzamos életrajza. Művében Mercier arra keresi a választ, vajon megérthetjük-e egy másik ember életét, s ha igen, akkor ezáltal közelebb tudunk-e kerülni önmagunkhoz is, vagy végleg elveszítjük addigi énünket. Akár így, akár úgy, a megismerés külső és belső útjai tekervényesek és a nyomozás izgalmas.

Pascal Mercier - Nachtzug ​nach Lissabon
Raimund ​Gregorius, Lateinlehrer, lässt plötzlich sein wohlgeordnetes Leben hinter sich und setzt sich in den Nachtzug nach Lissabon. Im Gepäck: das Buch des Portugiesen Amadeu de Prado, dessen Einsichten in die Erfahrungen des menschlichen Lebens ihn nicht mehr loslassen. Wer war dieser Amadeu de Prado? Es beginnt eine rastlose Suche kreuz und quer durch Lissabon, die Suche nach einem anderen Leben und die Suche nach einem ungewöhnlichen Arzt und Poeten, der gegen die Diktatur Salazars gekämpft hat.

Gérard de Sede - A ​fátimai csoda
Fátima, ​a korábban ismeretlen kis portugál falu, Lourdes mellett a világ legnagyobb Mária-kegyhelye, Európa legnagyobb zarándokközpontja - de egyben nem korunk legnagyobb vallási-politikai szélhámossága is? Erre a kérdésre keres választ könyvében a francia újságíró. A "csoda", amelynek eredményeként Fátima kiemelkedett az ismeretlenségből, 1917. május 13-án következett be. Három írástudatlan parasztgyerek előtt "megjelent" Mária, a "fátimai Szűz", hogy bűnbánatra, vezeklésre, engesztelésre és imára buzdítsa az emberiséget. 1917-től 1926-ig Fátima egyszerű kegyhely volt, népszerűsége 1926, a köztársaság megdöntése és Salazar uralomra jutása idején bontakozott ki, 1938-ban egész Portugália patrónája lett. Ezzel párhuzamosan kultusza világszerte elterjedt, ám szinte mindenütt a katolikus egyház integrista szárnya vette pártfogásba. A könyv feltárja a "csodával" kapcsolatos ellentmondásokat, részletesen elemzi, hogyan segítette Fátima Salazart és Salazar Fátimát, bemutatja azt a folyamatot, amelynek során Fátima fokozatosan a "világ oltára" lett, s amelyből a helyi papság, a portugál államhatalom és az integrista egyházi körök politikai, gazdasági és vallási tőkét kovácsoltak maguknak.

Verzár István - Portugáliai ​utazások
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Neil Schlecht - Portugália
A ​Berlitz zseb-útikönyvek,amelyekbõl eddig több mint 36 millió példányt adtak el, mindegyik kötetében az információk gazdag tárháza található, s a méretük miatt valóban elférnek zsebben. Minden kiadványát alapos helyismeret,élvezetes stílus és könnyű használhatóság jellemzi. Akár rövidutazást, akár hosszabb tartózkodást tervezünk Portugáliába, ez az utikalauz élvezetesebbé, érdekesebbé és kényelmesebbé teszi ottani tartózkodásunkat. Valamennyi térkép és fotó színes. Gyakorlati információk a szórakozási lehetõségekrõl, közlekedésrõl,segélykérésrõl, valamint a leggyakrabban használt kifejezések.Átfogó ajánlások bevásárláshoz, sportoláshoz, szórakozáshoz és az éjszakai élethez.

Monica Ali - Alentejo ​blue
Alentejo ​Blue is the story of the Portuguese village of Mamarrosa told through the lives of those who live there and those who are passing through – men and women, children and old people, locals, tourists and expatriates.For some, such as Teresa, a beautiful, dreamy village girl, it is a place from which to escape; for others – the dysfunctional Potts family – it is a way of running from trouble (but not eluding it). Vasco, a café owner who has never recovered from the death of his American wife, clings to a notion that his years in America make him superior to the other villagers. One English tourist makes Mamarrosa the subject of her fantasy of a new life, while for her compatriots, a young engaged couple, Mamarrosa is where their dreams finally fall apart. At the book’s opening an old man reflects on his long and troubled life in this beautiful and seemingly tranquil setting, and anticipates the return of Marco Afonso Rodrigues, the prodigal son of the village and a symbol of this now fast-changing world. The homecoming is the subject of continuing speculation, and when Marco Afonso Rodrigues does finally appear, villagers, tourists and expatriates are brought together and jealousies, passions and disappointments must inevitably collide.

Martin Symington - Portugália
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Mautner Zsófia - Chili ​& Vanília
Csili ​és vanília. A könyv címét legalább egymillió ember ismeri: ennyi volt a szerző, Mautner Zsófia blogjának rekord-látogatottsága. Így lett a chiliesvanilia.hu Magyarország legnépszerűbb gasztroblogja, azaz olyan internetes naplója, ahol a szerző rendszeresen beszámol kulináris élményeiről: recepteket ír, éttermi beszámolókat ad, cseveg és információt cserél a gasztronómia tárgyában. Szakácskönyve régóta várt olvasmány, de sokkal több lett, mint receptgyűjtemény: izgalmas utazás, kultúrkörkép és élménybeszámoló, rengeteg gyönyörű fotóval. Szerzője, Mautner Zsófia sokat utazott és világot járt egykori diplomata, aki szenvedélyesen szeret enni és főzni. Könyvében Isztambul, Marokkó, Brüsszel, Párizs, Szardínia, Portugália, Spanyolország, New York és Budapest ízei elevenednek meg, színes leírásokkal, remek, kipróbált és sokszor tesztelt receptekkel és csodaszép fotókkal. A leírásokat praktikus receptkereső egészíti ki, és segítséget kapunk egy-egy különlegesebb fűszer vagy hozzávaló beszerzésében is.

Evelyn Marsh - Vágyakozás
A ​nagy múltú lisszaboni plasztikai sebészeti klinikát többnyire a szépülni, fiatalodni vágyó nők keresik fel. A pénz imádata időnként tiltott műtétre csábítja az orvosokat. Így került sor egy gyönyörű nő arcának megváltoztatására is. Mi késztette erre, hiszen új arca mögé bújva is retteg a leleplezéstől, gyötri a lelkiismeret? Elérte célját, gazdag lett, de vajon rátalál-e az áhított, keresett boldogságra? A rendkívül vonzó megjelenésű, de természetükben roppant különböző plasztikai sebész ikerpár is szeretetre, megértésre vágyik. Ám a szerelmet gyakran mérgezi a csalódás, a sikert a kudarc, megszenvedik ők is, hogy az öröm gyakran bánattal is jár. A már gyermekként az utcára taszított, kihasznált lány élete szerencsés fordulattal megváltozik, de hiába a gazdagság - boldogság és örömök nélkül! Mindenkit kísért a múlt, attól nem szabadulhat, mert a jövő a múltban gyökerezik!

Robert Menasse - Kiűzetés ​a pokolból
A ​Kiűzetés a pokolból egyszerre megrázó és mulattató, véresen komoly és groteszk regény a történelmen átívelő zsidóüldözésről, a kívülállásról. Díjnyertes és botrányos mű, amely egyben kemény kritika Európa sötét múltjáról. Egy zseniális párhuzam: a 17. században, a portugál inkvizíció korában élt híres író-rabbi, Samuel Manasseh ben Israel és Viktor Abravanel, korunk kisemberének története és benne két fiú, két család és egy nép sorsának alakulása. Robert Menasse korunk egyik legfontosabb osztrák szerzője, akinek főművét számos nyelven nagy sikerrel publikálták. A kisfiúnak sok neve van. Ha egy fiúgyereket, akinek zsidó származását titkolni kellett, Manoelnek kereszteltek, akkor az a beilleszkedés kifejezett vágyával történt. Ugyanakkor egy ősi zsidó név is rejlett az álcázó név mögött, amelyet csak szűk családi körben ejtettek ki; Samuel, a próféta neve. A harmadik nevet Amszterdamban, a szabadság földjén kapja, ahol a marranók végre nyíltan vállalhatják magukat: így lesz belőle Manasseh. Ezen a néven lett végül híres mint író és értelmiségi, mint rabbi és diplomata. De bármilyen jól csengett is ez a név, egy szabad és sikeres ember neve – lelke legmélyén örök visszhangot vert a rég múlt időkből Manoel, a Beilleszkedő, Samuel, a Látnok és Mané, a Hiszékeny.

J. R. dos Santos - A ​632-es kódex
A ​rejtélyes üzenetet egy idős történész hátrahagyott papírjai között találták Rio de Janeiróban. MOLOC NINUDIA OMASTOOS Tomás Noronha, a Lisszaboni Új Egyetem történelemtanára, a régi nyelvek szakértője és kriptoanalitikus, azt a megbízást kapja, hogy fejtse meg ezt a rejtélyes üzenetet. De a benne rejlő titok minden képzeletet felülmúl, és a felfedezések korának legféltettebb titkához vezeti el a portugál történészt: Kolumbusz Kristóf valódi kilétéhez és küldetéséhez. A regény eredeti történelmi dokumentumokon alapszik, és döbbenetes időutazásra invitálja az olvasót, amely tele van kalandokkal, rejtélyekkel és legendákkal, leleplezett titkokkal és titokzatos jelekkel, csalóka látszatokkal és elhallgatott tényekkel: igazi tükörjáték ez, amelyben az illúzió elfedi a valóságot, hogy eltakarja az igazságot. „Regény a történelemről és annak interpretációjáról. A kódok és a rejtély ablakot nyitnak a felfedezésre, a miénkre és a tengerészekére egyaránt. José Rodrigues dos Santos varázslatos könyvet írt, amely egyszerre ismeretterjesztő és szenvedélyes, miközben egy gyönyörű ország kicsinyített útikönyve is.” Shelf Awareness, Amerikai Egyesült Államok „Nagy sztori, rendkívüli befejezéssel.” Kliatt, Amerikai Egyesült Államok „A regény rengeteg érdekes információval szolgál Kolumbuszról és koráról.” The Washington Post, Amerikai Egyesült Államok

Pascal Mercier - Night ​Train to Lisbon
Night ​Train to Lisbon follows Raimund Gregorius, a fifty-seven-year-old Classics scholar, on a journey that takes him across Europe. Abandoning his job and his life, and travelling with a dusty old book as his talisman, he heads for Lisbon in search of clues to the life of the book’s Portuguese author, Amadeu de Prado. As he gets swept up in his quest, he finds that the journey is also one of self-discovery, as he re-encounters all the decisions he has made - and not made - in his life, and faces the roads not travelled.

Alice Vieira - Rosa, ​kis húgom, Rosa
Marianának ​nagyon nehéz. Egyszerre csak tele lesz a lakás pelenkával, cuclisüveggel, sírás-rívással, s vele már alig törődik a papa, a mama, a nagymama. Húgocska "érkezett" a házhoz...Mindez persze egy magyar kislánnyal is megeshet, de talán kicsit másképp, Mariana és családja ugyanis Portugáliában él...

Eduardo Lourenço - Mi ​és Európa
Az ​"Európába készülődő" Portugália önvizsgálatáról, gondjairól és reményeiről szólnak Eduardo Lourenço portugál gondolkodó kötetünkben közreadott esszéi. Tanulságos és elgondolkodtató olvasmány mindegyik írása számunkra, mert láthatjuk, hogy ez a földrészünk délnyugati szegletében meghúzódó ország az egykori, Európa előtt járó, és vele állandó szellemi kapcsolatban álló tengeri hatalomból miképp lett "másodrendű ország", amely azonban a félszázados diktatúrát és a belőle fakadó gazdasági és szellemi nyomorúságot elhagyva, egyenlőként igyekszik belépni az európai közösség nemzetei közé. A jelenleg Franciaországban élő és tanító Eduardo Lourenço széles látókörű, európai szellemiségű gondolkodó, aki nemcsak hazája égető kérdéseire próbál választ találni - ennyiben igen érdemes figyelnünk rá, mert problémáink sokban közösek (voltak) -, hanem földrészünk jövőjével is számot vet egyik, az európai egyetemek válságát elemző barokkosan áradó írásában.

Almeida Garrett - Utazás ​szülőföldemen
A ​portugál romantika kimagasló alakjának, a kétszáz esztendeje, 1799. február 4-én született Almeida Garettnek egyik legjelentősebb művét tartja kezében az olvasó. Az 1846-ban, egy tejo-i hajóút nyomán született Utazás szülőföldemen című regényes útleírás a korabeli Portugália viszonyainak éles szemű bemutatása, amelyet át- meg átszőnek Garett ironikus megjegyzései politikáról, szokásokról, művészetről és irodalomról. Az útirajzba belefoglalt "csalogányos leány" története pedig a portugál romantika legmegindítóbb szerelmes regénye.

Verzár István - Portugália
Ez ​a különleges ország az Ibér-félsziget nyugati szegélyén már csak elméletileg tartozik Európához. Lakói legszívesebben atlantinak mondják magukat, ami azt jelenti, hogy a félsziget és egyben Európa felé vezető folyóvölgyek és hegyszorosok örvényeinél mindig is többre tartották a nagy távlatú tenger végtelen útjait, amely az egész világgal kötötte össze őket. Híres hajósok és egyben felfedezők is voltak a portugálok, talán elég, ha emlékeztetőül Vasco de Gamma és Magelhaes nevét említjük. Igen sok újdonsággal, furcsa gyümölcsökkel, fűszerekkel ismertették meg Európát a történelem folyamán. Különleges ország azért is, mert nagy hatású kultúrák ötvöződéséből keletkezett: római emlékei vetekednek a spanyolországiakkal, a vizigótok kora középkori művészete és civilizációja szintén rányomta bélyegét a késő középkori vívmányokkal együtt, és végül az egészet árnyalataiban módosította a mór kultúra behatolása. Így aztán természetesnek tartjuk, hogy gótikus ívek mellett azulejocsempés falakat láthatunk, és különlegesen szövevényes, dús barokk díszítésű templomhomlokzatok hol spanyolországi mintákat, hol pedig a dél-amerikai őserdő gazdag burjánzását juttatják eszünkbe. Az ország tájai is külön figyelmet érdemelnek. A mediterrán éghajlat dél felé haladva fokozatosan már-már szubtropikussá válik, számunkra egzotikus, ismeretlen növények jelennek meg, vadregényes hegyek, kívánatosan honokos vagy fenyegetően sziklás tengerpartok váltogatják egymást. Olajfák és narancsligetek között jutunk el a déli partvidék banánültetvényei közé. A műemlékek és természeti látnivalók mögött nem marad el - sőt gyakran felül is múlja őket - a festák, különféle ünnepek pazarlóan színes látványa. Portugália még a latin országok között is híres fantáziadús felvonulásokkal egybekötött ünnepeiről, bikaviadalairól és búcsújárásairól. A szerző, miután ismerteti Portugália természetföldrajzi helyzetét, történelmét, gazdasági életét és kultúráját, a "Részletes útikalauz" fejezetben mindenekelőtt a fővárost, a Tejo tölcsértorkolatában fekvő Lisszabont és közvetlen környékét mutatja be. Innen megyünk tovább az ország északi részébe, Coimbrába, a portugál Athénba, majd Portóba és a kissé elhagyatott északi területekre. Ezután a fővárostól keletre eső tartományokban a Bejra hegyei között és a Tejo, valamint Zézere völgyében folytatjuk utazásainkat, míg el nem jutunk Algarve déli tengerparti tájaira. Az útikalauz most már a szigeteket veszi sorra, főleg a két nagy távoli szigetcsoportot: a Madeirát és az Atlanti-óceán fontos Azori-szigeteit. Az utolsó, "Gyakorlat tudnivalók" című részben a szerző minden olyan információt igyekszik megadni, amelyre Portugáliában járó turistáknak szükségük lehet. Nemcsak a vendéglői rendelést, a közlekedést és a szállodakeresést könnyíti meg, hanem a kis útiszótárral és az ismétlődő kifejezések jegyzékével az informálódást és a kapcsolatfelvételt is lehetővé teszi. A kötet végén álló betűrendes helynévmutató az olvasónak a tájékozódást, a 24 oldalas térképmelléklet pedig a helyszíni eligazodást könnyíti meg. A könyv gazdag fényképanyagot is tartalmaz.

Jürg Ottinger - Portugál ​kapd elő
Úgy ​döntött, hogy Portugáliába utazik? Ebben a társalgási zsebkönyvben megtalálhatja a leghasznosabb társalgási ismereteket, amelyekre útja során szüksége lehet. Természetesen ha csupán luxusszállodákban kíván megszállni, ahol mindenki beszél angolul vagy franciául, és ha mindig az idegenvezetőkre óhajt hagyatkozni, akkor fölösleges erőfeszítés elsajátítani a portugál nyelv alapjait. Ha azonban valóban meg szeretné ismerni ezt az országot, minden alkalmat meg kell ragadnia, hogy közelebb kerüljön az emberekhez. Emiatt fontos, hogy Önnek is legyen némi fogalma a nyelvről. Viszonzásul egészen más fogadtatásban részesülhet, jobban megértheti, valójában mi is történik Ön körül - és ez nemcsak a nyelvi, de minden téren nagy nyereséget jelent...! Így hát ne tétovázzon: üssön meg közvetlen és családias hangot! A könyvben található nyelvtani alapismeretekkel és egy kis jóindulattal felvértezve bátran nekivághat, hogy felfedezze Portugáliát és megismerje lakosait.

Covers_250041
Lisszabon Ismeretlen szerző
9

Ismeretlen szerző - Lisszabon
Top ​10 útikönyvünkben akár első osztályon akár takarékosan utazik, minden fontosat megtalál, amit Lisszabon nyújthat. Top 10-es listák tucatjai - a 10 legjobb múzeumtól, strandtól és portugál ételtől a 10 legjobb bárig és mulatóig - kalauzolják végig a látogatót Lisszabonban. Ezek között még a 10 leginkább kerülendő dolog is szerepel, hogy pénzt és időt spóroljunk. Az első és hátsó borító kihajtható térképei segítségével könnyen kiismerhetjük magunkat a városban.

Covers_207258
elérhető
0

Barabás Tibor - Uriel
Uriel ​da Costa történetének alig van feldolgozása a világirodalomban, sorsát, tragédiáját nálunk nem ismerik. Pedig élete minden írói fantáziát megszégyenítően izgalmas és gazdag fordulatokban. A Spanyolországból kiűzött, Oportóban letelepedett marranosz család - származását titkolva - hívő keresztényként, jezsuita főiskolán nevelteti legtehetségesebb fiát, Gábrielt. A tomboló inkvizíció eléri Portugáliát is, és Gábriel az erőszak és a gyűlölet gyilkos sziorítását látva, az üldözöttek pártjára áll, még mielőtt származása titkára rádöbbenne. A család hamarosan Hollandiába menekül, s kezdetét veszi a közben ősei hitére visszatérő, zsidó hitében az Uriel nevet felvevő főhős küzdelmeinek, megaláztatásainak sorozata. Uriel számára a választott vallás sem biztosítja az óhajtott értelmes harmóniát. Rá kell eszmélnie, hogy a farizeusok, a szövegmagyarázók dogmákká merevítik a mózesi tanítás erkölcsi elveit, s makacs és értelmetlen hagyományőrzéssel nehezítik meg, vagy teszik lehetetlenné a vallás humanizálódását. De Uriel nem csak az írásmagyarázókkal kerül ellentétbe, hanem családja tagjaival is, akik anyagi biztonságukat és lelki kényelmüket féltve, egyre jobban eltávolodnak tőle, feljelentik és megtagadják, s maguk is szorgalmazói lesznek megaláztatásainak. A megtört, börtönviselt, az egyházból kiátkozott, majd vezeklésre és írásai visszavonására kényszerített Urielre unokaöccse lő rá a templom kapujában. A kívül-belül megsebzett ember ezután megírja végrendeletét-vádiratát, és öngyilkos lesz. Barabás Tibor kitűnő regénye hitelesen idézi fel Uriel da Costa sorsát: a lelkiismeret parancsára hallgató, az életöröm helyett a tragikus küldetést vállaló ember megrendítő drámáját.

Covers_281324
Algarve, ​Portugal Ismeretlen szerző
0

Ismeretlen szerző - Algarve, ​Portugal
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Baracs Dénes - Schütz István - Portugália ​szegfűvel
Mi ​történt Portugáliában 1974. április 25-e, a "piros szegfűs forradalom" nyitánya óta? Forradalom megy végbe Portugáliában vagy "csak" baloldali fordulat? Milyen szerepe volt Spinola tábornoknak, akit a "kapitányok" az ország élére állítottak, s miért kellett öt hónap után, az ellenforradalmi puccskísérletet követően távoznia? Mekkora az erejük a kommunistáknak? S mi történik a hajdani gyarmatbirodalomban? Baracs Dénes - aki az MTI tudósítójaként az első magyar újságírók között látogatott Portugáliába - és Schütz István - aki többször járt a gyarmatokon és sokat beszélgetett a felszabadító mozgalmak számos vezetőjével - személyes tapasztalatai alapján ad választ többek között ezekre a kérdésekre. Elegyítve a riportot a történelmi vázlattal és a politikai helyzetelemzéssel, ebben a könyvükben föltárják a nemzetközi politikai jelentőségű portugál demokratizálási folyamat hátterét és eddigi útját.

Luís Miguel Rocha - Az ​utolsó pápa
Az ​utolsó pápa című regény két idősíkon zajló cselekménye Albino Luciani, ismertebb nevén I. János Pál pápa halála köré szövődik. Különös események sora követte egymást azon a bizonyos éjszakán, ám évtizedeken át homály fedte a sejtelmes fejleményeket, és senki sem bolygatta, mi is történhetett valójában. Most azonban fény derül a hazugságokra és a titkokra, és szép lassan összeáll a kép, hogy mi is történt akkor - és miért. Azt gondolják, hogy tudják, kinek a kezében összpontosul az igazi hatalom? Bizonyosak abban, hogy a háttérből ki mozgatja a szálakat? Könnyen lehet, hogy nagyot tévednek... Abban az időben egy titkos szervezet keresztül-kasul behálózta az olasz kormányt, és csápjaik más európai országokba, sőt Dél-Amerikába is elértek. Bizony, a világ legkisebb állama, a Vatikán sem maradt ki belőle...

Szilágyi István - Portugália ​a huszadik században
A ​monográfia a területi kiterjedése, gazdasági fejlettsége, lakosainak lélekszáma, közigazgatási szerkezete és történelmének alakulása alapján Magyarországgal számos hasonlóságot mutató, homogén nemzetállamnak tekinthető Portugália huszadik századi fejlődésének mérföldköveit tekinti át. A négy fejezetből álló mű történeti, kronológiai és geopolitikai elemzései 2014-ig ívelnek. Portugália elmúlt száz évének történelmét három köztársaság sorsának alakulása és az ország Európai Uniós tagsága keretében mutatja be. A könyv két évtizedes, Magyarország, Nagy-Britannia, Portugália és Spanyolország különböző intézeteiben, könyvtáraiban és egyetemein folytatott kutatómunka eredménye. A Portugália a huszadik században című monográfia azonban többről és másról is szól, mint amit a címben jelzett ország történelmének, politikájának és gazdaságának szaktudományos jellegű elemzése megkövetelne. A szerző egy hazánktól sok tekintetben eltérő kultúrát, civilizációt képviselő ország intellektuális kalandokkal járó bemutatására, az iránta való érdeklődés felkeltésére is törekedett. Dr. Szilágyi István az MTA doktora, a Pécsi Tudományegyetem Földrajzi Intézetének egyetemi tanára. Fő kutatási területét a mediterrán térség, Portugália, Spanyolország, valamint Latin-Amerika huszadik századi történelme, politika-, állam- és alkotmányelméleti kérdések, a félperifériális régiók demokratikus átmeneteinek és modernizációs kísérleteinek vizsgálata, a geopolitika és a nemzetközi viszonyok rendszerének elmélete, valamint az Európai Unió és a regionalizmus problémaköre képezi. Vendégprofesszorként spanyol, portugál, angol, orosz és francia egyetemeken vezetett kurzusokat. Hazai és nemzetközi konferenciák felkért előadója. Kutatásaiból tizenkét könyvet és mintegy kétszázharminc tanulmányt publikált magyar és idegen nyelven.

Csala Kamilla - Tíz ​nap mennyország
Mina ​egy tizenhét éves gimnazista lány, akinek egy napon lehetősége nyílik arra, hogy egy cserediákprogram keretében négy osztálytársával együtt tíz napot töltsön el Portugáliában. Amikor kiderül, hogy Mina és legjobb barátnője két fiúhoz kerül, nagyon megörülnek. A két barátnő azonnal utána is jár, hogy mégis hogy néznek ki a fiúk. A látványban egyáltalán nem csalódnak. Két ízig-vérig latin fiú csak arra vár, hogy fogadhassa a két lányt Lisszabonban. De az utazásig még van hátra két hét… Ez idő alatt megjelenik Mina volt szerelme, akivel a kapcsolatukat is le kell rendezni az utazásig, egy kisebb betegség is közbejön. A két hét szenvedéssel teli várakozás után megérkeznek Portugáliába. Mina diákja, Jordão, még a képen látott fiút is felülmúlja külsőségekben. Pont Mina zsánere: fekete haj, barna szem, izmos test és napbarnított bőr. Az első napokban a kettejük viszonya nem éppen felhőtlen, de egy nagyobb veszekedés után megtörik a jég, kibékülnek, ezzel is megerősítve a viszonyukat. Innentől kezdve egyre inkább feltárulkoznak egymás előtt, míg végül egy éjszakán Mina rájön, hogy nem képes ellenállni Jordão vonzerejének, beleszeretett a fiúba. A tíz nap alatt nagyon sok emberi érzéssel találja szemben magát: féltékenység, hazugság, megalázás vagy éppen vonzódás, szerelem, boldogság. De vajon mire elég tíz nap? Az érzés kölcsönös? Milyen viszony alakulhat ki egy szegényebb lány és egy gazdag fiú között? Az utazás elteltével milyen érzésekkel válnak el egymástól? És ez a tíz nap kihat mindkettejük életére, vagy csak megmarad szép emlékként?

Alois Weimer - Britta Weimer-Langer - Portugália
Portugália ​az Ibériai-félszigeten fekszik, az Atlanti-óceánra néz, és Spanyolországnak veti a hátát. Az Atlanti-óceán 832 kilométer hosszú partvonala az üdülők valóságos paradicsoma. A látvány maga is elragadó:meredek partszakaszok, bizarr sziklaképződmények és több kilométer hosszan elnyúló homokos strandok csábítják az idelátogatót.

Covers_279403
Lisszabon Ismeretlen szerző
elérhető
4

Ismeretlen szerző - Lisszabon
Lisszabonban, ​a Tejo partján elterülő városban az elmúlt idők ellenállhatatlan bája fogadja a látogatót. Pompás paloták és kolostorok tanúskodnak a gyarmati idők fénykoráról, festői kis utcák és meredek lépcsők, mesébe illő utcarészletek és hangulatos terek varázsolnak el bennünket. Az Európa délnyugati csücskén fekvő melankolikus metropolis igazán dinamikus, modern és nyitott nagyváros. A fiatalok a Tejo partján, ízléses klubokban és éttermekben mulatnak, vagy a Bairro Alto szórakozóne-gyed bárjait látogatják. Az egykoron a fél világ fővárosa, Lisszabon ma a legkülönbözőbb kultúrák kozmopolita hangulatú metszéspontja.