Ajax-loader

'op-art' címkével ellátott könyvek a rukkolán

 


Hárs Éva - Vasarely
Victor ​Vasarely - azaz Vásárhelyi Győző -, a Franciaországban élő világhírű művész a két világháború között Magyarországon reklámgrafikusként kezdte pályáját. A harmincas években Párizsba települt, ahol elsősorban a konstruktív-geometrikus képszerkesztés, a vonalak és színek illuszionisztikus mozgást keltő szerepe érdekelte. A fény-árny, a pozitív-negatív ellentétpárok vezették el az op-arthoz, amely a hatvanas években széles körben terjedt el. Tevékenysége egyre sokoldalúbbá vált, művei ma már nemcsak a festészet és a grafika problémáival foglalkoznak. Olyan rendszert - saját szavaival planetáris folklórt - dolgozott ki, amely a mindennapi vizuális igények magas szintű kielégítésére alkalmas: terveit megszöveti, sokszorosíttatja, térplasztikákat, épületdekorációkat tervez. Hárs Éva tanulmánya Vasarely pályáját fejlődésében mutatja be, és az összefüggések feltárásával megkönnyíti a művek értelmezését. A kötetet 52 fekete-fehér és 8 színes felvétel illusztrálja, köztük a pécsi Vasarely Múzeum képei.

Magdalena Holzhey - Victor ​Vasarely
Vasarely ​a háború utáni időszak legsikeresebb és leghíresebb művészei közé tartozott. Művészettörténeti helyét tekintve az 1920-as és 1930-as évek geometrikus-absztrakt irányzataihoz, mindenekelőtt a Bauhaus és a konstruktivizmus művészetéhez kapcsolódott - az előzményekből azonban új nyelvet hozott létre, és új meghatározást adott a kép műfajának is. Munkáival, amelyek a szemnek szólnak, sőt gyakran ingerlik is, Vasarely döntő módon hozzájárult egy olyan művészeti irányzat létrehozásához, amely később az op-art nevet kapta.

Gaston Diehl - Vasarely
"Társadalmi ​művészetről álmodom. Feltételezem, hogy az ember a képzőművészet iránt ugyanolyan mély vágyakozást érez, mint a ritmus és a zene iránt. Természetéből adódóan vágyik az érzékletes örömökre, és - hiszem - ismét megvan minden lehetőség, hogy ezt a vágyat ki is elégítsük. Embersereg, néptömegek, élőlények sokasága! - íme az új dimenzió. És itt a határtalan tér és a valódi struktúrák. A művészet a közösség plasztikai arculata" - írja Vasarely, a modern nagyváros par excellence művésze. Monumentális művei egy technizált világ emberéhez szólnak, ebben a világban képviselik a harmóniát és szépséget: a humánus elemet. "A mű végső pont - írja -, de egyben kezdet is, úgy is mondhatjuk: a majdani realizációk kilövőpályája". Képei, formációi, kinetikus alkotásai a legteljesebb összhangban állnak a mérnöki alkotásokkal, a téri és építészeti környezettel. Egy Vasarely-kép esztétikai tartalma modern anyagokban és modern technikai eljárások által kap formát. A szerző, Gaston Diehl bemutatja Vásárhelyi Győző - Victor Vasarely - útját a magára eszméléstől, a csaknem ösztönös magyarországi kezdetektől képi rendszerének kiteljesedéséig. Az írás egyúttal a különféle esztétikai irányzatoktól és áramlatoktól át- meg átszőtt párizsi szellemi élet utóbbi húsz esztendejének körképét is nyújtja, amelynek a szerző tanúja és résztvevője volt. Körner Éva művészettörténész előszava Vasarely pályafutásának magyar vonatkozásaira hívja fel a figyelmet. Vasarely művészetét méltó módon mutatja be kötetünk 52 színes és 22 fekete-fehér reprodukciója.

Covers_128331
Vasarely Ismeretlen szerző
3

Ismeretlen szerző - Vasarely
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Victor Vasarely - Gea
Az ​ember egyszerre minden és semmi. Ennek a könyvnek elég szokatlan a műfaja. Forrásai halvány iskolai emlékek, újabb keletű olvasmányaim, a mindennapi híráradat, saját korábbi írásaim, végül azok a műhelyjegyzetek voltak, melyeket mintegy naplószerűen vetettem nagy számban papírra. De megírására késztetett az is, hogy festészetem hosszú kihordási ideje alatt korunk s általában a világ eseményeinek tanújaként számos megfelelést tapasztaltam a valóság és absztrakt alkotásaim között. Hogy az igazságok viszonylagosak, hogy a kényszerűségek és az örömök egymást kiegészítően kölcsönösek, minden területen nyilvánvalóvá vált előttem. Úgy éreztem, hogy plasztikai életművemet pótlólagosan még nyelvi formában is meg kellene fogalmaznom. - Ez azonban, minthogy az írás nem mesterségem, nehéz feladatnak látszott. Kiindulásképpen egy kötött dologhoz folyamodtam. Elképzeltem, hogy van egy bolygó, amelyik teljesen megegyezik a miénkkel. Ugyanaz a kora, a tömege, a forgási és haladási iránya, a légköre és a bioszférája, ugyanolyan rajta az emberiség és a civilizáció. A két testvérbolygó a Naptól egyenlő távolságra van, ám az ellenkező oldalon, tehát nem láthatják egymást. Egyszer az én űrbeli hasonmásom kikötött valahogy a mi Földünkön. Otthonosan érezte magát, s amint jobban szétnézett, meglepődve tapasztalta, mennyire hasonlít a két bolygó egymáshoz.

Covers_128329
Vasarely ​Múzeum Ismeretlen szerző
2

Ismeretlen szerző - Vasarely ​Múzeum
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

John A. Walker - Art ​Since Pop
John ​Albert Walker is a British art critic and historian who has written over 15 books on modern and contemporary art with an emphasis on mass media. He has also written on design history methodology.

Kollekciók