Ajax-loader

'linux' címkével ellátott könyvek a rukkolán

 


Asztalos Márk - Bányász Gábor - Levendovszky Tihamér - Linux ​programozás
A ​Linux a közelmúltban volt húszéves. Ez a húsz év egyben sikertörténet is: a Linux-alapú szerverek népszerűsége töretlen, nagyon sok beágyazott eszköz futtat Linuxot, köztük a legnépszerűbb okostelefonok. A Linux-disztribúciók egyre közelebb kerülnek a felhasználókhoz, használatuk egyre egyszerűbbé válik. Jóllehet számos magas szintű programozási nyelv és környezet áll rendelkezésre, sok olyan feladat létezik, amelyet az operációs rendszer programozási felületén elérhető funkciókkal lehet csak megoldani. Ilyenkor szükség van az operációs rendszer működésének mélyebb ismeretére, ez beágyazott környezetben egyenesen elengedhetetlenné válik. Ezekhez a feladatokhoz kíván segítséget nyújtani a könyv. Az operációs rendszer C/C++-ban elérhető programozási felületének ismertetése során részletesen bemutatjuk a megvalósítási alapelveket, ennek tükrében érthetővé válik az egyes funkciók használata is. Egy sokkal teljesebb kép birtokában a magas szintű környezetek felhasználói is hatékonyabban tudják kihasználni környezetük lehetőségeit. Mivel a Linux a Unix operációs rendszerek családjának tagja, ezért a Linuxról elmondottak nagy része igaz a Unixra is. Mindezek alapján ajánljuk a könyvet mindenkinek, aki Linux/Unix környezetben tervezői, illetve programozói munkát végez, valamint azoknak, akik el szeretnék sajátítani az ehhez szükséges ismereteket. A szerzők könyvüket annak első kiadása óta szinte teljesen átdolgozták, és számos új fejezettel bővítették. A főbb témakörök a következők: ♦ Bevezetés a Linux-kernel működésébe ♦ Programkönyvtárak fejlesztése ♦ Párhuzamos programozás ♦ Állománykezelés ♦ Hálózati alkalmazások ♦ Programozás Qt-környezetben ♦ Adatbázis-kezelés Qt-alapokon ♦ Fejlesztőeszközök, hibakeresés

Marcel Gagné - Linux ​rendszerfelügyelet
Egyre ​több GNU/Linuxszal foglalkozó könyv lát napvilágot, egyre többen érdeklődnek a szabad operációs rendszerek e kiválósága után. Aki otthon már kipróbálta, tudhatja, hogy a kezdő felhasználók igényein túl a rendszer rendkívül sok szolgáltatással rendelkezik. Ha valaha is azt tervezzük, hogy tűzfalként, útválasztóként, web- vagy fájlkiszolgálóként akarjuk használni, szükségünk lehet egy segítségre, ahol utánanézhetünk a rendszergazdákra váró feladatoknak. Marcel Gagné, aki évek óta linuxos rendszergazdaként dolgozik és rendszeresen ír a Linuxvilág hasábjaira, összeszedte többéves tapasztalatát, és meglepett minket e remek könyvvel.

Henczi Béla - Molnár Hajnalka - Tanuljunk ​Linuxot!
E ​sorok olvasója több szempontból is rendhagyó könyvet tart a kezében. Rendhagyó, mert: az ötlet megszületésétől a kiadásig magán viseli a Linux jegyeit; egyéni kezdeményezésként indult, de végül a Linux filozófiájára jellemző összefogás után érte el végső formáját. A könyv elkészítésével az volt a célunk, hogy segédanyagot adjunk a középiskolai számítástechnika tanárok és a Linux iránt érdeklődők kezébe. Kinek szól ez a könyv? Számítástechnika tanároknak, akik a Linux oktatásához ötleteket szeretnének gyűjteni, és megosztanák velünk a tapasztalataikat; Középiskolás diákoknak, akik nemcsak kipróbálni szeretnék, hogy milyen a Linux, hanem ennél egy kicsivel többre vágynak; Iskolai rendszergazdáknak, akik szívesen megismerkednének a Linux alapjaival, de eddig még nem mertek belevágni; A magyar Linux társadalomnak, amelynek tagjai - reményeink szerint - továbbra is hasznos jótanácsokkal látnak el bennünket és szívükön viselik a könyvünk sorsát. A könyvet úgy terveztük, hogy tanári segítséggel a számítástechnikában kezdők is haszonnal tudják forgatni, de tartalmazzon komolyabb ismereteket is. Ennek érdekében igyekeztünk "örökzöld" témákat feldolgozni, és minél több kézikönyv jellegű részt beépíteni. A könyv két jól elkülönülő részre bomlik. Az első rész egy iskolában, illetve tanfolyamon is feldolgozható oktatási anyagot tartalmaz, a második részt pedig nem más, mint az első részre épülő középhaladó szintű Linux szakkönyv. Az első rész hiánypótló oktatási anyag, a második rész pedig igyekszik az olvasót átvezetni az igazán komoly ismeretek felé. Ez a könyv feltételezi, hogy a leírtakat a gyakorlatban is kipróbálják. A CD-mellékletet - a könyvhöz hasonlóan - ugródeszkának szántuk.

László József - Dinamikus ​weboldalak, CGI programozás Windows és Linux rendszereken
Számos ​könyv látott napvilágot az elmúlt néhány évben és manapság is, amelyek az internet használatáról, felépítéséről vagy működéséről szólnak. E könyv ezt a széles palettát hivatott színesíteni egy olyan ággal, amellyel az egyszerű felhasználók viszonylag ritkábban találkoznak. A szerző célja, hogy a hálózaton manapság alkalmazott korszerű programozási megoldásokat, a webprogramokkal és algoritmusokkal történő vezérlést, a weboldalak intelligenssé tételét bemutassa. Kívánja mindezt alaposan, mégis közérthetően tenni, hogy az olyan felhasználók, kezdő programozók is megérthessék, akik jártasak ugyan a számítástechnikában, de az interneten alkalmazott technológiákat még nem ismerik.

Rob Flickenger - Linux ​bevetés közben
A ​nagy tudású programozóknak és hálózati szakembereknek létezik egy olyan nagy közössége és kultúrája, amelynek az első időosztásos miniszámítógépekig visszanyúlik története. Ők építették ki az internetet és tették a Unixot azzá, amivé mára lett. E szakemberek szerteágazó feladatokat oldanak meg, alkotnak és hisznek a szabadságban és a kölcsönös segítségnyújtásban. Ők azok a szakértő rendszergazdák, akiknek a tudása svájcibicskához hasonlítható, ebbe a nagyszerű és sokrétű tudásba enged bepillantást a szerző.A könyvben szó esik a rendszerindítási folyamatba való beavatkozástól kezdve a parancssorral végzett hatékony munkavégzésen keresztül a gyakori feladatok önműködővé tételén, a változatkövetésen, a hálózatkezelésen át a biztonsági kérdések tárgyalásáig számos mindennapos feladatról. Ezenkívül a Linux három nagy alkalmazását is megismerhetjük: a BIND 9-et, a MySQL-t és az Apache-t. Olyan módszerek birtokába juthatunk, amelyekkel gyorsabban és hatékonyabban lehet e szolgáltatásokat üzemeltetni felesleges erőfeszítések nélkül

Stefan Strobel - Thomas Uhl - Linux
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Jörg Arndt - Rüdiger Berlich - Karl Eichwalder - SuSE ​Linux 7.1
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Karel Eichwalder - Carsten Gross - Berthold Gunreben - SuSE ​Linux 7.1
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Büki András - Unix/Linux ​héjprogramozás
Ezt ​a könyvet elsősorban azok a UNIX operációs rendszerrel még csak ismerkedő számítógép-használók forgathatják haszonnal, akik a UNIX okozta "első traumán" már túlvannak. Értem ez alatt a néha kissé fura írásmódot, a más operációs rendszerektől eltérő gondolkodásmódot, no meg a sokat emlegetett szűkszavúságot. Ez a könyv tehát bevezető jellegű, de nem azokhoz szól, akik még semmit nem tudnak a UNIX operációs rendszerről. Ennek megfelelően nem, vagy csak érintőlegesen tárgyalja például a UNIX alapfogalmait. Kivételt képeznek azok a témakörök, amelyek valamilyen módon szervesen kapcsolódnak a héjprogramozás elméletéhez vagy gyakorlatához. Ahhoz tehát, hogy az itt leírtakat megértse, az Olvasónak már eleve rendelkeznie kell számos alapismerettel. Legalább érintőlegesen ismernie kell például a jogosultságok rendszerét, bizonyos alapvető UNIX parancsokat, alapszinten értenie kell, hogy mi az a szabványos be- és kimenet, és természetesen hatékonyan kell tudnia használni legalább egy szövegszerkesztőt. Összefoglalva tehát ez a könyv azoknak a középhaladóknak vagy haladóknak íródott, akik a tanulás folyamatában eljutottak arra a pontra, ahonnan a UNIX rendszert már szeretnék saját munkájukkal kapcsolatos tényleges feladatok megoldására is használni.

Pere László - Linux ​felhasználói ismeretek I.
A ​Linux nem csak operációs rendszer: egyesek szerint életérzés, mások egyenesen vallásként élik meg. Története összefonódott a szabad szoftver mozgalommal. Az igazi Linux-felhasználó szabadnak érezheti magát: a szabad program továbbadható másoknak, korlátlan számban másolható és felhasználható. Kezünket nem kötik ipari titokként féltve őrzött kódok és a hozzáférésen túl a programok módosítása is lehetséges, ami azt is jelenti, hogy előttünk százak és ezrek már éltek e lehetőséggel, kijavítva számos hibát: a Linux a legtöbb élőmunkát tartalmazó operációs rendszer, emellett terhelhető, igen megbízhatóan és hatékonyan használja a számítógép nyújtotta erőforrásokat - és nem utolsósorban komoly költségmegtakarítást jelent a használata Pere László kötete ugyanakkor nem hallgat kedvenc rendszerünk hibáiról, hiányosságairól sem. Természetesen hiteltelenné válik az a könyv, amelyben nincs lelkesedés, így a "térítésnek" fenntart egy kicsiny fejezetet, a könyv többi része azonban a száraz tényeket mutatja be, körüljárva minden területet, amely a kezdő és haladó Linux-felhasználó számára fontos lehet.

Pere László - Linux ​felhasználói ismeretek II.
A ​Linux felhasználói ismeretek második kötete az adatkezelésrol szól. Természetesen minden számítógéppel végzett munka adatkezelés, de az itt bemutatott programok kimondottan a nagy tömegű adatok kezelését támogatják. Olvashatunk a könyvben egy tetszőleges pontosságú számológépről (bc), amely saját programozási nyelvének segítségével összetett feladatok elvégzésére, szám jellegu adatok kezelésére alkalmas. A szintén tárgyalt awk programmal - mely igen praktikus, könnyen használható eszköz - szöveges és szám jellegü adatok, illetve állományok kezelhetők. A könyv harmadik részében egy ingyenes adatbáziskezelő rendszert mutatunk be - a PostgreSQL-t. Ez a programrendszer igen nagy mennyiségű adat tárolását, rendszerezését teszi lehetővé, így alkalmas lehet kis- és középvállalati információs rendszer kialakítására.

Marcel Gagné - Válts ​Linuxra!
Ez ​a könyv segít abban, hogy minden probléma nélkül, akár órák alatt átálljunk eddigi Windows operációs rendszerünkről Linuxra. Mire befejezzük az olvasást, a Linux gyakorlatilag valamennyi funkcióját képesek leszünk használni. Semmi idegeskedés, rendszerleállás vagy biztonsági rés, és még a pénztárcánk sem lett könnyebb semmivel.

Brian Ward - Linux ​Hibaelhárító
Könyvünk ​a linuxos rendszergazdák alapvető feladataihoz, a beállítások elvégzéséhez és a váratlan hibák kiküszöböléséhez szeretne segítséget nyújtani. Nagyjából a könyv fele foglalkozik a beállításokkal, a másik fele a karbantartásról szól. A hibakeresés (vagy ahogy Unix-körökben hívják, a "tűzoltás";) a rendszerüzemeltetés legfontosabb területe. Az ismertetésre kerülő hibakereső módszerek elsajátításával és a példák átböngészésével túljárhatunk a Linuxban megbúvó kisördög eszén. Rövid tartalom: Az 1. fejezet, a könyvben található jelzések mellett, a rendszer indulásával és futásával kapcsolatos alapvető tudnivalókat, valamint a maggal végzett munkai néhány segédeszközének, például a rendszernaplónak a használatát ismerteti! A 2. fejezet (Hálózati beállítások) a hálózat tökéletes beállításában lehet segítségünkre. A 3. fejezet (NFS, NIS és rdist) az adatok hálózaton történő továbbításával foglalkozik. A tárgyalt témák között találjuk az NFS-t (ez a Network File System, azaz a hálózati fájlrendszer rövidítése), a NIS-t, amely egy viszonylag egyszerű hálózati adatbázisrendszer, valamint az rdist-et. A 4. fejezet (MS-Windows és AppleTalk hálózatok; Web Proxy kiszolgálók) a Linux és más operációs rendszerek, például a Windows vagy a MacOS közti adatcseréről szól. Az 5. fejezet (Nyomtatás) a rendszer - és a rendszergazda - szemszögéből elemzi a nyomtatási feladatokat, a Unix és a Linux nyomtatási folyamatának működését, a nyomtató által fogadott formátumtól kezdve a továbbítandó adatokat feldolgozó szűrőkig. A 6. fejezetből (Telepítés forráskódból) a Unix programok hagyományos, forráskódból történő telepítését sajátíthatjuk el. A 7. fejezet (A rendszermag frissítése) teljes egészében az új Linux rendszermag és az ahhoz tartozó modulok telepítéséről szól. A 8. fejezet (Biztonsági másolatok és a rendszer helyreállítása) mindenki kedvenc témájával, a katasztrófaelhárítással foglalkozik. A könyvhöz mellékelt CD-ROM-ról történő rendszerindításhoz is találunk tanácsokat. A 9. fejezetben (Felhasználói környezetek) az új felhasználói fiókok létrehozását ismertetjük.

Szabó Bálint - Linux ​lépésről lépésre
A ​könyv a Linux azon lehetőségeiről szól, amit én az utóbbi 5 évben használtam és úgy-ahogy megismertem. Amire egy olyan rendszergazdának szüksége lehet, aki Magyarország második legnagyobb vegyi gyárának informatikai életét terelgeti egy olyan világban, ahol sokan próbálnak megélni többé-kevésbé működő rendszerek eladásából. Próbálnak rávezetni gyanútlan vezetőket egy olyan útra, amiről csak nagyon nagy anyagi ráfordítás ellenében lehetne visszakozni, ha rájönnek a rendszer korlátaira és buktatóira. És kinek szól? Leginkább sorstársaimnak, akiknek hasonló problémákkal kell szembenézni nap mint nap és szorgalmasan, nagy lelkesedéssel keresik a megoldást. Azoknak, akik az informatika területén otthonosan mozognak, van tapasztalatuk más rendszerekkel kapcsolatban és úgy gondolják, hogy érdemes belefogni annak a rendszernek a megismerésébe, ami mellé az utóbbi időben a világ vezető informatikai cégei is felsorakoztak, látva annak elképesztő méretű terjedését. Az informatikai világ manapság már nem az ablakok és az ajtók közötti különbségek ecsetelésétől zeng, hanem a GNU GPL mozgalom és a szabadon terjeszthető Linux operációs rendszer elképesztő méretű terjedéséről. Egy két éve olvastam valahol egy cikket (Elnézést kérek az írójától, hogy nem jegyeztem meg a nevét), amiben a mamut cégek hasonló célra szánt rendszereiről írt és azt a végkövetkeztetést vonta le, hogy amíg a "nagy cégek" egymás torkának esnek és bizonygatják a saját igazukat, addig a háttérből szépen csendben jön a Linux és kiteszi az indexet. Ma már bizton állíthatjuk, hogy ez igaz, és lehet, hogy már nincs szükség az indexre, hiszen senki nincs útban.

Bányász Gábor - Levendovszky Tihamér - Linux ​programozás
Az ​elmúlt évtized egyik legdinamikusabban fejlődő operációs rendszere kétségtelenül a Linux. Szabadon hozzáférhető forráskódja, ingyenessége és az interneten szétszórtan dolgozó önkéntes fejlesztők lelkesedése az elmúlt több mint tíz évben éretté tette arra, hogy az ipari alkalmazások megbízhatósági követelményeinek eleget tegyen. Az üzletileg értékelhető alkalmazáshoz azonban olyan szakemberek, szoftverfejlesztők szükségesek, akik jártasak a Linux programozásában C vagy C++ nyelven. Bányász Gábor és Levendovszky Tihamér - a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék Alkalmazott Informatika csoportjának munkatársai - oktatóként jelentős szerepet vállalnak az említett szakemberek képzésében. Az oktatás során szerzett tapasztalataik felhasználásával átfogóan, részletesen és közérthetően ismertetik könyvükben a Linux C/C++ nyelvű programozását. A főbb témakörök: - Betekintés a Linux kernel működésébe - Fejlesztői eszközök (IDE, hibakeresők, memóriaszivárgás felderítése) - Állomány- és I/O kezelés - Konkurens programozás - Statikus és dinamikus programkönyvtárak fejlesztése - Hálózati kommunikáció - Bevezetés a Linux eszközvezérlők készítésébe - KDE menük, ablakok, dialógusablakok, grafikus vezérlőelemek, eseményvezérelt programozás, szignál-szlot mechanizmus - A KDevelop Dokumentum/Nézet-architektúrája

Eric S. Raymond - A ​katedrális és a bazár
Csodák ​pedig vannak... Ahhoz képest, hogy tíz évvel ezelőtt a Linux nem volt egyéb, mint vájtfülű programozók titokban dédelgetett szörnyetege, manapság egyre kevesebb olyan ember jár az utcán, aki ne hallott volna róla. Ez leginkább azért meglepő, mert a Linux úgynevezett `szabad szoftver`, vagyis nem áll mögötte jelentős tőke, semmiféle óriásvállalat, sőt jószerével stabil fejlesztőgárdája sincs. Kezdettől fogva profi programozók fejlesztik `csak úgy` a maguk örömére. Ellentétben a többi hasonló rendszerrel ezt bárki szabadon letöltheti, használhatja, és ha van hozzá kedve no és persze szaktudása, akár át is írhatja, hiszen a forráskódja is nyilvános. Mindezek tudatában joggal merülhet fel bárkiben a kérdés: hogyan fejlődött a szoftveróriások árnyékában jelentős piaci tényezővé egy olyan operációs rendszer, ami közvetlenül soha senkinek nem hozott egyetlen fillér hasznot sem, hiszen nem hogy nem lehet, egyenesen tilos a hagyományos módon eladni. Aki kíváncsi a válaszra, olvassa el ezt a könyvet. Eric S. Raymond maga is programozó, és egyike azoknak a szakzsargonban hackerként emlegetett szakértőknek, akik tudásukat részben a szabad szoftverek fejlesztésének szentelték. Ő tehát olyasvalaki, aki ezt a fejlődést `belülről` látta, s így pontosan tisztában lehet az említett siker okaival.

Pere László - Unix ​- GNU/Linux - Programozás C nyelven
A ​könyv bemutatja a C programozási nyelv leglényegesebb elemeit és egy, a Linux rendszereken használható eszközkészletet, ami a programozó munkáját segíti. A kötet nem teljes kézikönyve a C programozási nyelvnek vagy a GNU C programkönyvtárnak; a cél az volt, hogy a mindennapi munka során szükséges ismeretek gyors előkeresését segítse. Az ismeretanyag felhasználásával a legtöbb általános programozási feladat elvégezhető. Az egyszerűségre való törekvés eredményeképp a szükséges előismereteket a kötet nem tartalmazza, azok a szerző előző két kötetében találhatók meg (Linux felhasználói ismeretek I., illetve II. kötet). Mindazok haszonnal forgathatják e könyvet, akik meg szeretnék érteni, hogyan épülnek fel azok az alkalmazások, amelyeket mindennapjaik során használnak, és akik úgy gondolják, hogy egyszerűbb programok készítésével szeretnék kiegészíteni a Linux adta eszköztárat.

Molnár Hajnalka - Linux ​- Az operációs rendszer alapjai
A ​Kossuth Kiadó új sorozatával a számítógép-használók legszélesebb körének kívánja bemutatni a Linux operációs rendszert és a hozzá tartozó programokat. A sorozat címe: Linux - Egyedül is megy önmagáért beszél, azt sugallja, hogy a Linux, ez a mindenki számára közvetlenül hozzáférhető számítógépes rendszer, ma már nem csak könnyen megtanulható, hanem egyszerűen használható is a mindennapi munkában. A címfelirat más okból is "beszédes": a sorozat köteteivel, mint a hasonló elnevezésű Windows-sorozattal, azoknak szeretnénk segítséget nyújtani, akik szívesen nekivágnának az ECDL-vizsgának, ezúttal azonban linuxos felkészüléssel és tudással. Az operációs rendszer alapjait követik a szövegszerkesztést, a táblázat- és adatbázis-kezelést, a prezentációt és az Internetezést feldolgozó Linux-kötetek.

Fred Butzen - Christopher Hilton - Linux ​hálózatok
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Szeberényi Imre - Ketler Iván - Szigeti Szabolcs - UNIX
A ​könyvben a Unix operációs rendszer jelenlegi és jövőbeli használói a rendszer kezelésével kapcsolatos ismeretekre tehetnek szert, miközben jobban megértik a rendszer néhány alapkoncepcióját, illetve a bizonyos megoldások mögött rejlő okokat is. A fő hangsúly a gyakorlati ismereteken és ezen belül is a rendszer kezelésén van, azonban bemutatja azokat az eszközöket is, amelyek a programfejlesztőket segíthetik a napi munkájuk során. Haszonnal forgathatják a könyvet azok is, akik általános áttekintést szeretnének szerezni a rendszerről, kiválasztandó az általuk jobban megismerni vágyott területet. A könyv nem csak a hagyományos megoldásokat mutatja be, de kitér a modern Unix-rendszerekben alkalmazott módszerekre is, különös tekintettel a hálózatkezelésre és a biztonsági kérdésekre. A gyakorlati felhasználói ismeretek átadása érdekében a fontosabb parancsértelmezők tárgyalása kellő alapossággal történik. Ennek során a könyv egyrészt meglehetős részletességgel ismerteti a parancsértelmezőt, a mellékletben pedig a két legelterjedtebb parancsértelmező rövid, ám kimerítő összefoglalását adja, amely referenciaként használható. Bemutatásra kerülnek a rendszer legfontosabb segédprogramjai és eszközei. Ennek során a könyv nem az egyes eszközök teljes részletességgel való ismertetésére tesz kísérletet, hanem az alapvető kezelésükhöz szükséges információt adja; ennek alapján az olvasó képes önállóan részletesebb tudást szerezni, többek között a Unix-rendszerek elektronikus kézikönyvéből is. A könyv kitér a grafikus felület bemutatására is, ismertetve az alapvető fogalmakat és megoldásokat, amelyek ahhoz szükségesek, hogy az olvasó képes legyen önállóan megismerni a rendelkezésre álló grafikus felületek bármelyikét.

Gregor N. Purdy - Linux ​iptables
A ​Linux csomagszűrője, a Netfilter, amelyet az őt kezelő parancs után _iptables_-nek is nevezünk biztosítja a tűzfalak, a NAT (Network Address Translation, hálózati címfordítás), a hálózati naplózás és a forgalomszámlálás működését. Az _iptables_ felület a Linux legkifinomultabb megoldása: rendkívül rugalmas, segítségével bármilyen hálózati szűrést megvalósíthatunk. A szűrési feltételek csoportosíthatók, így azok könnyebben tesztelhetők, illetve be- és kikapcsolhatók. Figyelünk mindenféle ICMP-forgalmat? Némelyikük ugyanis kifejezetten veszélyes lehet. Végzünk állapotmegőrző szűrést hogy, egy egyszerűbbé tegyük a TCP kapcsolatok kezelését? Mérjük a különböző típusokba tartozó adatforgalom mennyiségét? Ez a zsebkönyv segítségünkre lehet az olyan kritikus pillanatokban, amikor sietve kell kapukat kinyitni vagy bezárni, fontos forgalmat engedélyezni, vagy támadásokat blokkolni. A _Linux iptables zsebkönyv_ segítségével felidézhetjük a pontos utasításformát és a beállításokat, amelyek a legnagyobb fokú biztonsághoz szükségesek; a kapcsolókat pedig aszerint rendezve találjuk meg, hogy a tűzfalhoz, a forgalomszámláláshoz vagy a hálózati címfordításhoz használatosak-e.

Ács Zsolt - Linux ​operációs rendszer(váltás)
Napjainkra ​a Windows helyét egyre több hazai számítógépen is a Linux rendszer veszi át. Ennek egyik oka, hogy a Linux disztribúciók az alapvető felhasználói igényeket minden területen igyekeznek ingyenes, jó minőségű programokkal lefedni. A másik ok talán abban keresendő, hogy a Linux telepítéséhez már nem kell zseniálisnak tűnő tudással rendelkezniük a rendszerrel ismeretséget kötni vágyóknak. A Linux rendszer alkalmazásához azonban a kezdő felhasználóknak is el kell sajátítaniuk egy bizonyos ismeretanyagot. A könyv első hat fejezete ehhez nyújt hathatós segítséget. Az alapvető fogalmak tisztázása után, a telepítést követően, a Linux mindennapos működtetését segítő részek (parancsok, grafikus felület, hálózat) következnek. A tudnivalók közvetlen hangnemben, jól olvasható formában tárulnak az Olvasó elé. Fontos kiemelni azt a mértéktartást, amely az egész művet jellemzi. Az egyes fejezetek a teljes Linux rendszer bemutatása helyet, a mindenki számára hasznos információkra helyezik a hangsúlyt. Miután megismertük a frissen telepített SuSe Linux rendszerünket, további (haladóbb szintű) területek meghódításával is próbálkozhatunk - ehhez a könyv utolsó három fejezetében találunk hasznos ismeretanyagot. A hatodik fejezet az asztali gépünk jobb felhasználását, beállítását segíti (a rendszermag, rendszerbetöltő konfigurálása, a programok telepítése és a shell programozása részekkel). A hetedik fejezet bemutatja, hogyan válhat az asztali Linux rendszerünk hálózati kiszolgálóvá, biztosítva a legfontosabb hálózati szolgáltatásokat (Web, FTP, levelezés, állomány- és nyomtatómegosztás). Azok számára, akik saját (helyi vagy hálózatos) alkalmazások fejlesztését tűzik célként maguk elé, a szükséges (C, Perl, PHP, Java, Kylix) fejlesztőeszközökről a kilencedik fejezet nyújt áttekintést. A könyv értéke, hogy elég olvasmányos ahhoz, hogy számítógép nélkül is haszonnal forgatható legyen. Fejezetről, fejezetre haladva egyre többet tudunk meg a Linux (pontosabban a SuSE Linux 9.0) rendszerről, azonban az ismeretek többsége disztribúció-független.

Pere László - GNU/Linux ​rendszerek üzemeltetése I.
Ez ​a kötet Pere László linuxos sorozatának legújabb tagja. Azoknak a rendszergazdáknak és a számítástechnikával hobbiból foglalkozó olvasóknak kíván segítséget nyújtani, akik munkahelyükön, vagy otthon kisebb-nagyobb GNU/Linux rendszereket üzemeltetnek. Tárgyalja a GNU/Linux felépítését, működését, bemutatja az üzemeltetés során felmerülő feladatokat, és segít ezek megoldásában. A háttértárak kezelése, lemezrészek kialakítása, az állományrendszerek használata, a felhasználók kezelése, a bejelentkezés, a programcsomagok fordítása és telepítése, a grafikus felhasználói felület üzembe helyezése mind olyan feladatok, amelyek ellátása során a könyvben tárgyalt ismeretanyag igen sokat segíthet. A számítógéphálózatok építése és üzemeltetése, a hálózati alkalmazások telepítése és beállítása szintén komoly feladat egy nagyobb rendszer esetében. Ezek a témák a második kötetben kaptak helyet. E két kötetet különösen azoknak a Linux felhasználóknak ajánljuk, akik immár birtokában vannak a megfelelő alapismereteknek, és szeretnék megismerni a rendszergazdai feladatkör eszköztárát is, hogy rendszerüket önállóan üzemeltethessék. Lényeges hangsúlyozni, hogy a szerző kizárólag a sorozat első tagjában (Pere László: Linux felhasználói ismeretek I., Kiskapu Kiadó, 2002) tárgyalt témakörök és eszközök ismeretét tételezi fel az olvasóról. Minden más ismeretet részletesen tárgyal.

Covers_207247
Linux ​otthonra Ismeretlen szerző
elérhető
1

Ismeretlen szerző - Linux ​otthonra
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Szabó Bálint - Linux ​az otthoni PC-n
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Richard Petersen - Linux ​teljes referencia
Linux ​konfiguráció, desktopok, interneteszközök, szerverek, fájlrendszerek és rendszeradminisztrációs eszközök: ezt mind megtalálja ebben a hiteles referenciakönyvben. A LINUX - Teljes referencia mindazt tartalmazza, amit tudni kell erről a szabadon terjeszthető, nyitott forrású operációs rendszerről. Teljesen átdolgozott, naprakész komplett referencia. A 2 db CD-ROM-mellékleten megtalálhatjuk a Red Hat Linux 6.0 változatát, a KDE & Gnome, valamint a Caldera OpenLinux 2.2 változatát a KDE-vel és a WordPerfect-tel. Ez a könyv elengedhetetlen kalauz a Linux legújabb verziójához.

Nicholas Petreley - Jono Bacon - Linux ​asztali gépen
A ​Linux az asztali számítógépekre készült operációs rendszerek között első a testreszabhatóság és szabályozhatóság tekintetében. Amit egyesek csiszolatlan vagy befejezetlen szolgáltatásoknak látnak, az mások számára lehetőség új és eredeti megoldások kidolgozására. És amikor minden program nyílt forrású, a lehetőségek határtalanok. A Linux asztali gépen bemutatja, hogy milyen egyszerűen a céljainkhoz igazíthatjuk Linux rendszerünket. A kötet számtalan ötlettel segít a felhasználói felület testreszabásában és tökéletesítésében, a teljesítmény növelésében, az asztal felügyeletében és általában abban, hogy a legtöbbet hozzuk ki az X, a KDE, a GNOME és a konzol kínálta lehetőségekből. A könyvben bemutatott fogások, amelyek között egyaránt találunk hasznosat és érdekeset, az alábbiak mellett sok más területet is felölelnek, és soha nem látott megoldásokkal kápráztatnak el: • A Linux rendszer indításának szabályozása a rendszertöltők megismerésével és a teljes betöltési folyamat alatt látható indítóképernyők megjelenítésével • Az asztal elérése az Interneten keresztül Windows, Mac OS X és Linux számítógépekről; alkalmazások futtatása csaknem a helyi gép sebességével • A rendszermag, a KDE és a GNOME legfrissebb változatainak futtatása • Microsoft Word és PDF dokumentumok megtekintése konzolon vagy szöveges levelezőprogramban • A biztonság növelése és a levélszemét csökkentése az elektronikus levelek titkosításával és szűrésével • A rendszer automatizálása a cron programmal; a hálózat védelme tűzfallal • Internetes kapcsolat létrehozása a Bluetooth és egy mobiltelefon segítségével • Nyomtatás nem támogatott nyomtatóra • Windows Media és Quicktime állományok lejátszása; DVD filmek vetítése • A 3D videókártyák és a hordozható zenelejátszók lehetőségeinek teljes kiaknázása. Ha szeretnénk Linux asztalunkat könnyebben kezelhetővé, hatékonyabbá és szórakoztatóbbá tenni, a Linux asztali gépen száz gyors és egyszerű fogással áll rendelkezésünkre.

Tony Bautts - Terry Dawson - Gregor N. Purdy - Linux ​hálózati adminisztrátorok kézikönyve
A ​Linux adminisztrátorok immár tíz év óta ebből a könyvből sajátíthatják el a szükséges alapokat rendszerük hálózatra kapcsolásához, működtetéséhez és rendszergazdai feladataik ellátásához. A rendkívüli elismertségnek örvendő szakkönyv „mélységi metszetben” mutatja be az operációs rendszerhez kapcsolódó lényeges hálózati szoftvereket és segédprogramokat, többek között, az alapvető infrastruktúrát (TCP/IP, vezeték nélküli hálózatok, tűzfalak), valamint a Linux rendszer más népszerű építőelemeit. A könyv újabb kiadása, amelyet az olvasó most a kezében tart, olyan témakörökkel bővült, mint például az Apache, a Samba és az OpenLDAP, de foglalkozik a legkorszerűbb szolgáltatásokkal is, például a vezeték nélküli eljárásokkal, illetve az IMAP és az IPv6 protokollokkal. Szakkönyvünket lapozva a Linux alapjait ismerő bármely felhasználóból hozzáértő hálózati adminisztrátor válhat, aki képes kiszolgálók futtatására és tűzfalak építésére. A részletes beállítási utasítások és a rendszergazdai ismeretanyag mellett minden fejezetben megtaláljuk azt a gazdag háttérinformációs anyagot is, amely elengedhetetlen egy Linux hálózat életre keltéséhez és működtetéséhez Többek között a következő fontos témakörök részleteiben mélyülhetünk el: ● A hardver és az Ethernet interfészek beállítása ● Névkiszolgáló létrehozása (BIND vagy djbdns) ● Soros vonali kapcsolat PPP protokollal ● Tűzfal építése, álcázás és nyomkövetés ● Az inetd és más kapcsolódó szuperkiszolgálók futtatása ● Távoli bejelentkezés az ssh segítségével A könyv körültekintően feldolgozza, hogyan szervezhetünk védelmet a kritikus szolgáltatásoknak, például a levelezésnek (a sendmail és a Cyrus IMAP segítségével), a Samba állomány- és nyomtatókiszolgálónak, az Apache webkiszolgálónak és az OpenLDAP könyvtárszolgáltatásnak. Az IPv6 adminisztrációval és a vezeték nélküli hálózatkezeléssel foglalkozó fejezetek teszik a könyvet a hálózatfejlesztők alapvető forrásmunkájává. A _Linux hálózati adminisztrátorok kézikönyve_ eredetileg önkéntesek összefogásából és közös munkájából született a Linux Dokumentációs Projekt keretében, és mind a mai napig az egyik legelismertebb szakmai kalauza a Linux hálózatkezelésnek.

Pere László - GNU/Linux ​rendszerek üzemeltetése II.
Ez ​a könyv Pere László GNU/Linux rendszerek üzemeltetéséről szóló sorozatának második kötete, s az előzőhöz hasonlóan azoknak a rendszergazdáknak, illetve a számítástechnikával hobbiból foglalkozó olvasóknak kíván segítséget nyújtani, akik munkahelyükön, vagy otthon kisebb-nagyobb hálózatokat üzemeltetnek. Míg az első kötet egy Linux rendszer általános felépítését és belső működését mutatta be, addig a folytatás a számítógép-hálózatok építését és üzemeltetését, a hálózati alkalmazások és szolgáltatások telepítését és azok beállítását tárgyalja. Sorra kerül gyakorlatilag minden olyan feladat és probléma, amely egy helyi hálózat kialakítása közben felmerülhet, így a könyvben tárgyalt ismeretanyag egy kezdő rendszergazdának igen hasznos és főleg gyors segítséget jelenthet, különösen, ha a megrendelő vagy a főnök már (megint) türelmetlen. Ami a szükséges előismereteket illeti, e két kötetet elsősorban azoknak ajánljuk, akik már birtokában vannak a megfelelő linuxos alapismereteknek, és szeretnék megismerni a rendszergazdai feladatkör eszköztárát is. Lényeges hangsúlyozni, hogy a szerző kizárólag a sorozat első két tagjában (Pere László: Linux felhasználói ismeretek I. és II., Kiskapu Kiadó, 2002) tárgyalt témakörök és eszközök ismeretét tételezi fel az olvasóról. Minden mást új anyagként, részletesen tárgyal.

Christopher Negus - Linux ​Bible
This ​completely revamped edition covers the familiar Linux flavors as well as some exciting new distributions-Ubuntu, Mepis, Arch Linux, and four others Ideal for users planning the transition to Linux who want to sample different distributions to see which one best meets their needs Includes new sections on practical uses for Linux, cool multimedia apps, instant messaging, BitTorrent, and improved security techniques Valuable information for system administrators who need to set up secure, fully functioning Linux servers Bonus DVD is the only one on the market to include ten Linux distributions readers can try

David Both - Using ​and Administering Linux 3.
Manage ​complex systems with ease and equip yourself for a new career. This book builds upon the skills you learned in Volumes 1 and 2 of this course and it depends upon the virtual network and virtual machine you created there. However, more experienced Linux users can begin with this volume and download an assigned script that will set up the VM for the start of Volume 3. Instructions with the script will provide specifications for configuration of the virtual network and the virtual machine. Refer to the volume overviews in the book's introduction to select the volume of this course most appropriate for your current skill level. Start by reviewing the administration of Linux servers and install and configure various Linux server services such as DHCP, DNS, NTP, and SSH server that will be used to provide advanced network services. You’ll then learn to install and configure servers such as BIND for name services, DHCP for network host configuration, and SSH for secure logins to remote hosts. Other topics covered include public/private keypairs to further enhance security, SendMail and IMAP and antispam protection for email, using Apache and WordPress to create and manage web sites, NFS, SAMBA, and Chrony. This volume also covers SELinux, and building RPMs to distribute automation scripts. All of these services are installed on a single server host over the course of the book and by the time you are finished you will have a single server that provides these services for your network. What You Will Learn Install, configure, and manage several Linux server services such as email with spam management and single and multiple web sites Work with NTP time synchronization, DHCP, SSH, and file sharing with Unix/Linux and Windows clients Create RPMs for distribution of scripts and administrative programs. Understand and work with enhanced security. Who This Book Is For Those who are already Linux power users – SysAdmins who can administer Linux workstation hosts that are not servers – who want to learn to administer the services provided by Linux servers such as web, time, name, email, SSH, and more.

Torma László - Az ​Ubuntu világa
Az ​Ubuntu egy igazán fiatal Linux disztribúció. Az első kiadása nem is olyan régen, 2004 októberében jelent meg. Mégis, mára az egyik legismertebb és legelterjedtebb Linux változat lett. Hogyan született az Ubuntu? Mi vezetett ehhez a gyors sikerhez? Milyen volt a fogadtatása az első kiadás megjelenésekor?

Kollekciók