Ajax-loader

'áltudomány' címkével ellátott könyvek a rukkolán

 


Dzsingisz kán - Obrusánszky Borbála - A ​bölcsesség kulcsa
"Minden ​élőlényt egyetlen fiúnak tekintsd Apaként neveld, anyaként tápláld! A törvényt a tan törvényeként tartsd meg! Sok élőlényt boldogítsd!"

Peter Orban - A ​szeretetből fakadó erő
Sok ​ember felteszi a kérdést: Miért választok mindig "rossz" társat? Miért van az, hogy mások látszólag boldog kapcsolatban élnek, csak én nem? Miért nem sikerülnek általában a párkapcsolataim? A kérdésekre gyakran a múlt adja meg a választ. Sokszor a két társ egyike még nem dolgozta fel korábbi párkapcsolatait, vagy még nem engedte el az ellenkező nemű szülőt, vagy egy másik, talán már régen elhunyt hozzátartozóját. Peter Orban a terápiás gyakorlata során felmerült számos példán keresztül mutatja meg, hogyan lehet feloldani a korábbi párkapcsolatokból eredő kötöttségeket és zavarokat. A könyvben további négy vezetett meditáció, "lelki utazás" kalauzolja el az olvasót tudatalattija mélyére.

Covers_158304
Hunok ​- Magyarok Ismeretlen szerző
13

Ismeretlen szerző - Hunok ​- Magyarok
Az ​eltemetett és elhazudott történelemből az igazság vágya a képzeleten keresztül igazabb képet tud festeni eleinkről, mint az "objektív" tudomány. Ezek a rajzok nem csak a reális emlékezetet helyettesítik, de megjelenítik vágyainkat, azaz: ma sem vagyunk alábbvalók senkinél. Makovecz Imre Ez az album, melyet a kedves Olvasó a kezébe vehet, két célt szolgál. Egyfelől grafikáin keresztül bemutatja Kertai Zalán festőművészetét és hosszú évek során kikristályosodott, egyedi stílusát, másfelől azonban szellemi kalandra hív mindannyiunkat, hogy a képek tanulmányozása során bepillantsunk ősi kultúránk mélységeibe, beleszippantsunk abba a légkörbe, amely legendássá vált eleinket - a sumeroktól a szkítákon át a hun-magyarokig, Nimród ősapánktól Atilla nagykirályon keresztül Álmos fejedelemig - lengte körül. Újfajta, nem megszokott kezdeményezésről van szó, mivel az eredetkutatásnak ez nem a "hivatalos": kizárólag a nyelvészetre és a régészetre támaszkodó útja, hanem egy alapvetően eltérő, de véleményünk szerint semmivel sem alacsonyabb szintű módszere, amely a művészetet hívja segítségül. Ahhoz, hogy elérjük a kitűzött célt, a kedves Olvasótól "csak" nyitottságot és előítélet-mentességet kérünk.

Kocsis István - A ​táltos paripa
A ​könyvben az ősi magyar hitvilág, hitélet, vallás legkevésbé ismert kérdésköreivel foglalkozik, különös tekintettel a táltos paripa és a tündérvilág titkára, valamint a beavatás, a szakrális hierarchia és a régi magyar küldetéstudat rejtélyére.

René Noorbergen - Az ​elveszett fajok titkai
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Mezei Ottóné - Biodinamikus ​kertgazdálkodás
Az ​újra és újra, állandó mozgásban megismétlődő folyamatok jellemzik a növények és az állatok életét, a kozmikus jelenségeket. Ezeknek az összefüggéseknek a felismerése határozza meg a biodinamikusan gondolkodók módszereit, az élővilághoz való viszonyukat. A komposztkészítésnél alkalmazzák az ún. oltópreparátumokat, figyelnek a vetési naptárra, a gyógy- és védőnövények ültetésére, a talajélet fenntartására, a hold járására. E különleges filozófiai alapokon nyugvó gondolkodásmód elméleti alapjainak ismertetése után a gyakorlati megvalósításról egy zöldséghajtató és egy szőlőtermesztő, borkészítő árutermelő gazda számol be.

Obrusánszky Borbála - A ​mongol népek története
Az ​egykori világhódító mongolokról - akik a XIII. század közepére a világ legnagyobb területű birodalmát létrehozták - nagyon keveset hallani hazánkban, holott ez a belső-ázsiai ország ősi nomád életmódjával, történelmével, különleges hagyományaival méltán vívta ki a fejlett nyugati és keleti világ elismerését: egyre több érdeklődő turista és tudományos kutató látogat el Dzsingisz kán egykori államába. Könyvemben a korai mongol eredetű népek történetétől egészen a mai korig adtam összefoglalást, amelyben a történeti tényeken túl röviden foglalkoztam a hitvilággal és a különleges nomád életmód néhány fontos elemével. A könyvben szereplő neveket az érthetőség kedvéért nem tudományos átírásban, hanem fonetikusan adtam meg.

Arthur E. Powell - Az ​élet fejlődése a Naprendszerben
A ​Powell sorozat ötödik, záró kötete összefoglalja mindazt, amit az ősi bölcsesség az emberiség Naprendszerünkben történt kialakulásáról és fejlődési útjáról tanít. Miután megismerjük a Naprendszer látható és láthatatlan bolygóinak felépítését, működési elvét és működési ciklusait, szó esik a könyvben azok kialakulásáról, az élet kibontakozásáról és fejlődéséről az egyes periódusokon keresztül, és arról, hogy az ásványi, növényi, állati és emberi birodalmak mikor, hogyan és milyen feltételek teljesülése esetén kerülnek magasabb osztályba. Megismerkedhetünk a korábbi emberiségek és jelenlegi emberiségünk elé kitűzött célokkal, az emberi fejlődést segítő és vezető magasztos lényekkel, az okkult kronológiával és a Naprendszer korával kapcsolatos számításokkal. A kötet második része az okkult antropológiával foglalkozik, és bemutatja az emberiség különféle gyökérfajait és alfajait, azok legfontosabb jellegzetességeit, vonásait és történelmét. Ennek az összetett rendszernek az összefüggéseibe ágyazva tökéletesen beleilleszkednek a Lemuriáról és Atlantiszról szóló ismereteink. Ezt a csodálatos világot személytelen, objektív törvények irányítják, egy számunkra szinte felfoghatatlanul magasztos isteni fejlődési terv alapján. A könyv hatalmas kitekintés az évmilliók és évmilliárdok alatt lezajló fejlődésre, ami rádöbbenti az embert, hogy a mindenség annál sokkal összetettebb rendszer, mint amit a hivatalos tudomány és az emberiség jelentős része ma gondol róla.

Temesvári Gabriella - Reflexzóna ​atlasz
Reflexológiai ​térképgyűjtemény a talpról, kézről, fülről, ajakról, nyelvről, fogakról, íriszről stb, a test különböző mikroterületeiről.

Dibáczi Enikő - Yotengrit ​oktatóknak és oktatandóknak
Máté ​Imre: Yotengrit c. művei alapján A könyv nem gyerek-kathekizmus, nem angyalbárányos meséskönyv - és nem is csak gyerekeknek -, inkább gyerek perspektívából felnőtteknek és fordítva. Módszertani alapja, hogy nem bemagoltatja a hit tételeit, hanem elemzi, és ami még fontosabb, elemezteti azokat.

Mübariz Helilov - Nyitray Szabolcs - Ősmagyarok ​Azerbajdzsánban
Az ​azeri akadémikus és magyar kutatótársa, aki több mint 3 évet töltött Azerbajdzsánban, egy történelmi jelentőségű felfedezést tett: ez maga a "hiányzó láncszem" őstörténetünkben. Mi történt a "szavárd-magyarokkal" a XIII-XIV sz-tól? Hogyan kerültek magyarok már 750-ben Azerbajdzsánba? Mit rejt az ősi derbenti forrás, a Derbendnáme? Van-e kapcsolat Dagesztánban a hunok és a magyarok között? Ezekre az alapvető kérdésekre keresi és adja meg a választ a két kutató, miközben számos FF képpel és 16 színes oldalon mutatja be Azerbajdzsán kultúráját, középkori városait, régészeti leleteit és antropológiáját. A hiteles magyar őstörténet iránt érdeklődők számos tudományos újdonságot találnak ebben az átfogó műben.

Madarasi János - Paleo-hipotézisek
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

William A. Dembski - Intelligens ​tervezettség
Noha ​az intelligens tervezettség gyorsan növekvő mozgalom, amely figyelemre méltó józanul gondolkodó konzervatív támogatásra tett szert, értékét illetően sok tudós és teológus szkeptikus. A tudósokat az aggasztja, hogy rossz tudomány (csupán álruhás kreacionizmus), a teológusokat pedig az, hogy rossz teológia (mert félreérti az isteni tevékenységet). Ebben a könyvben William Dembski amellett érvel, hogy az intelligens tervezettség döntő kapocs a tudomány és a teológia között.

Szántai Lajos - "Szent ​őseink nyomában maradva" - szent korona, népmese, mitikus történelem
Az ​úgynevezett "alternatív" művelődéstörténet egyik legnépszerűbb hazai kutatójának előadásaiból szerkesztett gyűjteményes kötet. Témák: Szent Korona; Anonymus, a névtelen jegyző; II. Géza; Árpád-házi Szent Margit; Kun László; Hunyadi Mátyás; Őstörténet és népmese; Világszép Nádszál...

Zecharia Sitchin - Anunnaki ​Krónikák
Zecharia ​Sitchin könyvei részletes és ősi információkkal mutatják be az Anunnakikat, és egy alapos ismertetőt adnak róluk. De kik is voltak az Anunnakik? Mit csináltak a Földön? Miért jöttek ide? Sitchin az általuk és a sumerok által hátrahagyott bizonyítékok segítségével válaszol ezekre a kérdésekre. Az Anunnaki krónikák-ban betekintést nyerünk a szerző eddig megjelent könyveiben szereplő adatokhoz, és első alkalommal tartalmaz olyan előadásokat, cikkeket, leveleket melyek soha nem jutottak el az érdeklődő olvasókhoz ilyen formában. Ezen kötet 14 fejezete felvázolja az események elméleti kozmológiai idővonalát is, amik az Anunnakikhoz és Földi jelenlétükhöz kapcsolódnak. Részletesen bemutatásra kerül: - a sumér kultúra és a látszólag semmiből létrejövő kifejlett civilizáció - az űrből érkezett látogatókról szóló biblia beszámolók, - a sumér teremtéseposz, az Enúma elis, és a benne található események bizonyítása - Ki volt Jahve, a mennyek Istene? Ki volt Ádám és mi az ő megjelenésének valódi története? - Mi a nemesfémek szerepe az Anunnakik ittlétének és mi bizonyítja ezt? - Gízai piramisok, Sínai-félsziget és a Sínai-hegyek titkai - az újvilágban élt óriások és a mellettük szóló megdönthetetlen régészeti bizonyítékok - az emberiség által használt naptárak története és az Anunnakik közötti kapcsolat - végül a Nibiru átfogó bemutatása és közelgő visszatérése a Föld közelébe Sitchin munkássága világszerte számos emberre volt hatással, elméleteit rengetegen támogatták, rengetegen el is utasították. Mivel meglátásai a megszokott nézőpontoktól teljesen eltérő válaszokat adnak, így a szakma „Földhözragadtsága” is az oka, hogy sok tanár, régész, csillagász és más tudós miért nem beszél a földönkívüliek földi látogatásainak lehetőségeiről és más ehhez kapcsolódó témákról. Azzal, hogy Sitchin kijelentette, miszerint: az ókori írások és leletek tulajdonképpen a történelmi eseményeket mesélik el - sokszor ugyanazt a történetet csak más nyelven és más szereplőkkel - egy új paradigmát teremtett. Ez az új elmélet hallgatólagosan azt is elismerte, hogy az ókori beszámolók gyakran olyan eseményeket mutatnak be, melyek sokkal magasabb technikai fejlettséget feltételeznének az adott kor emberéről. Sokszor ezért hisszük a régi idők történeteit mítoszoknak, mert minden más elképzelhetetlen lenne. Ahogy azonban a saját társadalmunk is fejlődik, így most már nekünk is könnyebb elképzelni, hogy a korábbi kultúrák szintén élvezhették a fejlett technika vívmányait. Ebben az időben, amikor az ember már járt a Holdon, egy égi járművet könnyebb elképzelni és leírni. A korábban értelmetlen régi fordítások most már ezen a modernebb módon értelmezhetőek. Ez Sitchin előéletének másik része, amely azt is megmagyarázza, hogy miért térnek el a „tényekre” vonatkozó értelmezései a más tudósok által elfogadottaktól. Sitchin megértette, hogy bizonyos események értelmezésének időpontja közvetlen hatással volt azok tartalmára. Ismerje meg Zecharia Sitchin összes fontos elméletét ebből a kötetből, nyerjen bepillantást a valódi emberi teremtéstörténetbe, amely radikálisan megváltoztatja majd a történelemről eddig ismert tudását. Fogadja sok szeretettel Sitchin professzort, aki az idegenvezetője lesz Önnek az Anunnaki Krónikák tanulmányozásában!

Timaru-Kast Sándor - Kelta ​magyarok, magyar kelták
A ​kilencvenes években, amikor elkezdték a jelenleg a világban beszélt nyelveket elemezni aszerint, hogy miképpen lehet hatékony számítógépes fordítóprogramokat írni, szinte heurisztikus volt a felismerés, hogy csupán két olyan nyelv van a világban melynek gyökrendszere megegyezik a magyarral, ez pedig az ujgur és az ír nyelv. Az írek történelméből tudható, hogy 1700 évvel ezelőttig itt a Kárpát-medence táján éltek, és innen vonultak tovább nyugatra egészen a mai hazájukig Írországig, ahol ma is élnek. Ezzel egyidejűleg észak-olaszországi (lombardiai) nyelvész-kutatók megállapí-tották hogy a korábban kihaltnak vélt lombardiai etruszk nyelv valójában nagyon is élő, és ugyanaz amit ma magyarnak nevezünk. Ugyanezen kutatók egyben el is temették az úgynevezett finnugor elméletet, és a magyar nyelvet áthelyezték a kelta nyelvek sorába. Jelen könyv szerzője etimológiai szemmel nézve eredt utána a Kárpát-medencei ősi földrajzi, vízrajzi helyneveknek, illetve a ma még létező beszélt vagy alvó nyugati kelta nyelveknek, felkutatva bennük a közös gyökszavakat illetve az azokból képződött kifejezéseket, és ezeknek kapcsolatait a mai magyar nyelvvel. Timaru Kast Sándor jelen tanulmánykötetéhez nem szükséges ismernünk sem a nyugati kelta nyelveket, sem az ujgur nyelvet, elég csupán magyarul gondolkodnunk miközben a szerző szófejtéseit olvassuk. A jelen mű nem szótár, nem is törekszik a teljességre, de mégis átfogó képet ad a kelta szóképzés rendszeréről, annak logikájáról, ami kísérteties hasonlóságot mutat a magyar nyelv szóképző rendszerével is, illetve betekintést nyújt a kulturális-antropológiai párhuzamok sokaságába is.

Ceyhun Alakbarov - Obrusánszky Borbála - Azerbajdzsán ​/ Azerbaycan
A ​szerző köszönetet mond Dr. Haszan Haszanov volt budapesti nagykövetnek,aki elindította jelen útikönyv megírását és hasznos tanácsaival segítette a szerzőt. Külön köszönetet szeretnék mondani Dr. Vilajat Gulijev jelenlegi nagykövetnek, aki elősegítette azerbajdzsáni utam megvalósulását és jelen könyv létrejöttét. Az Azerbajdzsán Köztársaság születésének 20. évfordulója tiszteletére. Hazánkban nagyon kevesen vannak, akik a Kaukázus említésekor Azerbajdzsánra gondolnak, sőt ha valakiben felmerül, hogy felfedezné a világnak ezen pontját, inkább a grúzokhoz vagy az örményekhez látogat el. Pedig Azerbajdzsán, a Kaszpi-tenger partján elterülő ország sok érdekességet tartogat számunkra: természeti szépségeket, valamint őstörténeti és kulturális emlékeket. A hegyekben ősi települések és erődök sorakoznak. Azerbajdzsánban a legkülönlegesebb építészeti emlékek az elzárt hegyi falvakban vannak, amelyeket több száz évig alig lehetett megközelíteni, mára azonban nyitva vannak a külföldi látogatók előtt. A Kaukázus hegyvonulatai, a Kaszpi-tenger szelíd, homokos partja, az iszapvulkánok különleges látványa, a gyógyvizes források, tűz-hegyek és még számtalan természeti szépség várja az ide látogatókat, nem beszélve a kiváló gasztronómiáról, melyről az ott járt emberek csodákat mesélnek.

Varga Csaba - A ​nyelvek anyját tudtam én
Az ​örök szógyökök nyomán elindulva feltárul előttünk a legutolsó ősi magasműveltség nyelve s kiviláglik, hogy ez az ősi, „tiszta forrás”, a „nosztratikus nyelv” önmaga is létezik még.

Pap Gábor - Az ​"Atilla-kincs" vallomása
„Atilla ​udvara fényében és méltóságban vetekedett a bizánci császárokéval. És nemcsak a mi - úgymond „elfogult”, „szavahihetetlen” - krónikásaink, hanem a germán hősénekek is példátlannak írják le Atilla rangját, tekintélyét az akkori világban. Ráadásul - horribile dictu - nem mint hun, hanem mint magyar királyról tudósítanak róla. Íme: „Volt egykor Magyarországban egy nagy hírű király, kit Attilának hívtak: soha párját nem fogjuk találni. Gadagságban és bőkezűségben senki soha vele nem mérkőzhetik. 12 koronás király szolgálta, 12 királyság hódolt neki, 12 herceg, 30 gróf, lovagok, apródok, fegyveresek szám nélkül. Ez a király emberséges és igazságos volt, soha párját nem fogjuk találni!” Attila udvarában - ahogy arra már több szerző is rámutatott - a lakomáknak nem csak hétköznapi jelentésük és jelentőségük volt. Attila lakomái szakrális töltésű, mégpedig igen magas fokú szentséggel telített szertartási alkalmak voltak. Ezért lehetünk biztosak abban, hogy amennyiben az ő asztalán már ott szerepeltek a könyvben leírt és méltatott nagyszentmiklósi aranyedények, akkor a lehető legjobb helyre, a legméltóbb környezetbe kerültek. De azt is biztosra vehetjük, hogy a rajtuk lévő képi üzenetekből semmit sem értett félre a ház ura. Pedig mint látni fogjuk, elképesztően és megrendítően magas szintű világismeret letéteményesei, egyszersmind készséges közlői ezek az aranyba kalapált üzenetek...” * A címszereplő kincset 1799 - ben találták meg Nagyszentmiklóson. Ma Románia (románul Sânnicolau Mare), Temes megye legdinamikusabban fejlődő kisvárosa, jellegzetesen alföldi település. (Bartók Béla is itt született 1881 - ben.) A nagyszentmiklósi kincs összesen 23 aranyedényből áll. Ez a kötet mindössze három példányról, a Hampel - féle számozás szerinti 2. és 7. számú kancsóról, és a 19. számú szilkéről értekezik részletesebben. * A kötetben foglaltak az alábbi TARTALOM szerint követhetők nyomon: • ELŐLJÁRÓBAN; • ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK; • A MINDENSÉG KÉPE EGY ARANYKANCSÓN; (A nagyszentmiklósi kincs 2. számú kancsójának képrendjéről) • PÉLDÁZAT AZ EVILÁGI ÉS A TÚLVILÁGI HATALOMRÓL; (A nagyszentmiklósi kincs 7. számú kancsójának képei) • A SIKER ÚTJÁN A ROVARLÉTIG; (A nagyszentmiklósi kincs 19. számú szilkéjének „csodalényei”)

Noszlopi Németh Péter - Az ​Árpád-kori Buda nyomai a Pilisben
A ​szerző 15 évi kutatómunkájának eredményét közli ebben a tanulmányban. A magyar történelem un. "fehér foltjára" világít rá, amikor számos, ezt igazoló irodalommal alátámasztva, valamint helyszíni vizsgálódásai alapján arra a megállapításra jut, hogy az Árpád-házi királyok fővárosa Ős-Buda-vára (Vetus Buda) - Alba Regia - Etzelburg - Herculia - Sicambria - a Pilisben, a Dunakanyarban: Esztergom-Dömös-Dobogókő által határolt területen volt.

Badiny Jós Ferenc - Jézus ​magyar eredete
Rendhagyó, ​izgalmas, számtalan új hipotézis és meglátás kincsestára ez a most (2014) kiadott Badiny-Jós Ferenc kötet. A bibliai események másként látását, a gnosztikus evangéliumok magyar szempontból több mint izgalmas újraértelmezését tartalmazza...

Zajti Ferenc - Az ​ősmagyarok hitvilága
A ​parányi harmatcseppben elfér az egész ég tükrözése. A picinyke emberi szív magába képes fogadni az egek és a földek összes érzelmeit. Minden benne van mindenben és mégis oly különös, hogy formaságokra, részekre, szervekre bomlik fel minden. Ez a nagy-nagy föld is, melyen ideigvaló lakást vettünk, ilyen szervekre bontható mása ez emberi lénynek.

Szász Béla - A ​húnok története
Ez ​a hosszú évtizedekig méltatlanul mellőzött, ma is korszerű, minden kritikát kiálló monumentális mű mindazt tartalmazza, amit tudni lehet a hunok történelméről és Atilla nagykirályról. A kötetet Bakay Kornél bevezető tanulmánya és Kristó Nagy Istvánnak a szerző munkásságát ismertető írása, valamint számos kép- és térképmelléklet egészíti ki.

Prohászka Ottokár - Föld ​és ég
A ​keresztény világnézetet egyetlen egy tudomány sem tette ki oly nagy megrendüléseknek, mint a modern geologia. Rétegeiből keltek s támadtak föl az elpusztult növények s állatok típusai s beleálltak az élet alakjainak bámulatos sorába, mely egyre tömöttebb s hézagtalanabb lett s csodálatos folytonosságával elkápráztatta szemeinket s győzelmesen rámutatott a leszármazásnak gondolatára. Világ- és élet-fejlődés, ez lett jelszavunk, ez lett programmunk, melynek kimutatásán gőzerővel dolgozik a tudomány. Mily kicsiny lett e nagy gondolat világosságában a föld, ... az embernek világa; mily rövid lett a történeti időknek fonala; mily emberízű mindaz, amit a földről s életéről eddig tudtunk. ezt az emberi fölfogást, e földi gondolatokat ki kellett tágítanunk; a szűken mért s gyöngén épített alapokat szét kellett vetnünk s újra építenünk egy nagy világot; "den Blick von Unendlichkeit erweitert." S ugyan mi lesz e tágult, e nagy, szinte nem emberi, hanem igazán isteni világban a mi theologiánkkal? mi lesz a fejlődő világok egymásutánjában, a fejlődés és leszármazás kápráztató theoriáiban a keresztény világnézettel?

Obrusánszky Borbála - Szkíta ​rögök fölött hun-magyar szél járja
Ez ​a könyv az eurázsiai, sztyeppei szkíta - hun és a magyar műveltség számos hasonlóságára hívja fel a figyelmet, a Sárga - tengertől egészen a Kárpát-medencéig. * „Európában egyedül a magyarok a királyi szkíták és hunok közvetlen leszármazottai” - hangzott el a németországi szkíta kiállítással kapcsolatban egy akkori nyugati politikus szájából. Az állítás helytálló, ugyanis valóban mi őriztük meg ennek a több évezredes múltra visszatekintő, fejlett kultúrának a nyomait a népköltészetünkben, a jogszokásainkban, a népmeséinkben és a népdalainkban is. Atilla leszármazottai, a Turulnembéli magyar királyok udvarában, a régi regősök énekei alapján megírt történeti krónikákban pontosan feljegyezték, hogyan is kapcsolódunk az ókori eurázsiai, sztyeppei világ két vezető hatalmához, a szkítákhoz és a hunokhoz...

Arthur E. Powell - Az ​asztrális test
Az ​asztrális test - Arthur E. Powell életműsorozatának második kötete - részletesen bemutatja a mindennapi embert is érdeklő asztrális világot. Hiszen álmaink ott zajlanak, és a halál után ott ébredünk új életre. Az álmok világa és a halál utáni élet vizsgálatán túl foglalkozik az asztrális test összetételével, szerkezetével és feladatával. Tisztánlátók kutatásai alapján a könyv leírást ad az asztrális síkról, a negyedik dimenzióról és a síkot benépesítő emberi, nem emberi, és mesterséges lényekről. Elmagyarázza, hogy kik is valójában a filmvászonról ismert vámpírok, mi az igazság a vérfarkas-történetekben, és a mesterséges emberi lények létrejöttében. Bemutatja a gondolatformák keletkezését és viselkedését, amik körüllengik tes-teinket ébren és álomban. Ismerteti az asztrális képességek fejlesztésének lehetőségeit, és az asztrális világban dolgozó segítők munkáját. A könyv foglalkozik asztrális testünk uralásának szükségességével és tudatos fejlesztésével, hogy idővel olyan eszközzé váljon, ami tökéletesen engedelmeskedik az igazi ember, a halhatatlan lélek akaratának.

Bakay Kornél - Hogyan ​lettünk finnugorok?
A ​neves régészprofesszor megfellebbezhetetlen tudománytörténeti érvekkel bizonyítja, hogy a magyarság eredetének tudatos meghamisítása nagyobb részt politikai indíttatásból történt, tetten érhető magyarellenességből fakadt, s célja a magyar nemzettudat meghamisítása, lealacsonyítása, a magyarság ősiségének, Kárpát-medencei létjogosultságának megkérdőjelezése volt. Mindennek a végrehajtásához a magyarság létére törő politikai akarat megtalálta tudománypolitikai eszközeit, s a felhasználható érdekembereket. Ma már érthetetlen és felfoghatatlan a hivatalos, akadémikusi történészkörök szinte rögeszmés ragaszkodása az újabb kutatások és a tudományos érvek (régészet, történettudomány, nyelvészet, antropológia, genetika, művelődés- és vallástörténet) súlya alatt végleg összeroskadt és tarthatatlanná vált ósdi finnugor elmélethez, ami eddig is csak elméleti hipotézisre, erőltetett nyelvi akrobatamutatványokra hivatkozhatott. A finnugor koncepció és elmélet már a modern külföldi szakirodalomban is idejétmúltnak számít. Kétségtelen tény, hogy a politikai érdekszféra kihasználta és céljai érdekében felhasználta a magyarellenességből, netán félreértésből, tudatlanságból, vagy éppen csak naivitásból eredő, a magyarság őstörténetét, eredettudatát tévútra vivő nézeteket is. A terv bevált, hisz ez a történelemhamisítás rengeteg kárt okozott a magyarságnak a 18. század vége óta, s kihat jelenlegi erkölcsi helyzetünkre, nemzettudatunkra. Vissza kell térnünk a nemzeti ősemlékezet, legrégebbi írott forrásaink, gesztáink, krónikáink, ősi nyelvünk, néphagyományaink, mondáink, népmeséink, díszítőművészetünk által kijelölt útra, nemzettudatunk, származásunk megkérdőjelezhetetlen bizonyítékaihoz, szkíta-hun gyökereihez.

Covers_45237
A ​tudomány felfedezi Istent Ismeretlen szerző
5

Ismeretlen szerző - A ​tudomány felfedezi Istent
A ​kötet szerzői az Értelmes Tervezettség Munkacsoport (ÉRTEM) civil mozgalom tagjai - műszaki és természettudományos végzettségű szakemberek, tanárok, különböző vallások és felekezetek lelkészei és egyetemi hallgatók. Közös álláspontjuk szerint az evolúcióelmélet csupán egy - részleteiben valóban sokat támadott - hipotézis. Ezzel szemben vallják, hogy világunk rendezettsége egy felsőbbrendű intelligens lény, Isten tervező és teremtő munkájának eredménye. Ezért céljuk az ismeretterjesztésen túl, hogy elméletük az evolúcióelmélet alternatívájaként az iskolai oktatásban is teret nyerjen. A cím utal arra a szemléletváltásra, amely a természettudományok mindenhatóságába vetett évszázados hit szertefoszlásán alapul, és arra készteti korunk gondolkodóit, hogy újraértékeljék világképüket. Fejezetenként izgalmasabbnál izgalmasabb, tudományt megrengető kérdések fogalmazódnak meg, melyek elgondolkodásra késztetik az olvasót, vajon igaza lesz-e annak az egyre növekvő tudóstábornak, akik a kreacionizmusban látják a világ legtökéletesebb magyarázatát. A kötet végén válogatott magyar és angol nyelvű irodalom található, csakúgy mint a tanulmányok jegyzeteiben. Az utolsó lapon a témával kapcsolatos internetes honlapok címei olvashatók.

Cey-Bert Róbert Gyula - A ​magyar bor szellemisége
Az ​ókor embere úgy tartotta, hogy a bor szellemiségét meghatározó értékekben nagyon fontos isteni üzenet rejlik, amely életről, halálról, újjászületésről, hitről, reményről és szeretetről szól. A magyar bor szellemiségében mindezek az értékek már a legősibb idők óta jelen vannak. Nem véletlen, hogy a több mint 2000 éve leírt első két magyar szó az Isten és a bor volt. A kínai krónikák megemlítik, hogy a hunok és lovas-kultúrájú utódaik nagy tiszteletben tartották a közép-ázsiai Bor-Tengri hegyét, ahol áldozatokat mutattak be Bor Tegrinek (neve a hajnali fényre utal), az Újjászületés Istenének. A magyar bor szellemiségében visszatükröződik kultúrtörténeti értékeink mellett az élet, a halál és az újjászületés isteni misztériuma, de ezt a szellemiséget erősen befolyásolja a lobbanékony-szenvedélyes magyar karakter, amelynek megnyilvánulásai végigkísérték a magyar történelem sikeres és kevésbé sikeres időszakait. Cey-Bert Róbert Gyula könyve értékes forrásanyagot nyújt mindazoknak, akik szeretnék közelebbről is megismerni a magyar bor szellemiségét és kultúrtörténeti értékeit.

Hulda Regehr Clark - A ​rák megelőzése és gyógymódja
Hulda ​R. Clark immár több kiadást megért alapművének, a Meggyógyulhatsz című könyvnek első hazai megjelenése (2005) óta több ezer magyar olvasó ismerkedett meg a kutatónő elképzeléseivel, illetve több tucat magyar orvos és természetgyógyász alkalmazza praxisában a Clark-terápia elemeit. Ennek köszönhetően már Magyarországon is szép számban gyűlnek a visszajelzések és esetleírások, melyek a kutatónő módszereinek eredményességét támasztják alá. A tapasztalatok alapján elmondhatjuk, hogy amennyiben valaki figyelembe veszi és alkalmazza a Hulda R. Clark könyveiben leírtakat, és emellett a megbetegedések hátterében álló lelki okokat és konfliktusokat is rendezi, azokat meg-, illetve feloldja, akkor már igen sokat tett a gyógyulásáért. A szerző legújabb művében tudományos részletességgel vezeti le a rák, valamint más betegségek kialakulásának testi okait és gyógymódjait. A könyvből többek közt megtudhatjuk: mi is a rák-komplex (azaz egy több összetevőből álló, rákot okozó csoportosulás), hogyan alakul ki a daganat, és hogyan lehet megfékezni az áttéteket, hogyan lehet megelőzni és gyógyítani a rákot, hogyan lehet erősíteni az immunrendszert, hogyan lehet szennyeződésmentes ivóvizet beszerezni, milyen összefüggés van a rák és az élősködők között, és hogyan tudunk védekezni azok ellen, miben tud segíteni egy tájékozott fogorvos, hogyan ajánlott használni a zapper nevű bioelektronikai készüléket, milyen gyógynövényeket és táplálékkiegészítőket javasolt szedni, milyen receptek, tisztítókúrák segíthetnek a gyógyulásban, hogyan lehet otthonunkat vegyszermentessé tenni, honnan szerezhetők be biztonságos termékek.

Varga Géza - The ​origins of Hunnish Runic Writing
"A ​székely rovásírás eredete" c. kötet angol változata, amely 1999 óta szerepel a Frankfurti Könyvkiállításokon. A magyar változathoz képest minimális kiegészítést tartalmaz. Turistáknak, külföldre szakadt hazánkfiainak és külföldre utazóknak egyaránt ajánlható, mint érdekes ajándék, de haszonnal forgathatják a nyelvet tanulók is. Preface to the English edition: The scientific world is just beginning to recognize the historical significance of Székely (Hunnish) runic script. With the exception of some descriptions and records, the books and articles on Székely runic script, though they could fill a library, do not have much lasting value. Works on the history of writing usually just mention its name and consider it a late descendant of Old-Turkish script. However, extensive research on Székely script has led us to the conclusion that it is not a thin twig but the very stem from which the tree of writing systems has grown. At present Hungarian researchers cannot but admit that the concept of Old-Turkish origin they have maintained for a hundred years does not hold up any longer. However, they have not worked out other theories of origin, because the special features of the Székely writing system do not fit into the present theories on ancient history. And that is exactly the significance of this nearly forgotten script. It makes possible conclusions so far not thought of. Historical records and archaeological finds prove that the Huns, emerging from the mists of millenia before the birth of Christ, used it. This steppe nation imposed tribute on the Chinese, Persian, Byzantine, and even the Roman emperors. Is it surprising after this, that we find treasures in the Hunnish heritage? The equestrian culture of the steppe has preserved an ancient view of the world practically unchanged. Man could conquer the steppe only after domestication of the horse, probably around 4000 BC. Thanks to the breeding of large-bodied animals, a highly developed culture developed on the steppes. However, the steppe’s special resources restricted the possibilities of economic development, and thus conserved the lifestyle, as well as the millenia-old symbolism and philosophical system of the people who lived there. Thus today Székely script offers one of the best means to understand Neolithic culture and the beginnings of human civilization. The information Székely script conveys is so important, that man cannot understand his own past without knowing the origin of Székely runic script. We can recognize this only after solving several scientific problems. Such unresolved problems are for example the similarity of characters in different linear writing systems; the relationship between Székely runes and popular artistic, religious and royal symbols; connections between script, language and mythology, etc. In possession of these new results, with the help of Székely script complex symbols on pottery from the European Neolithic or American Indian cultures can be understood and deciphered. Scientific analysis of Székely script has not been a smooth process. Although as early as the 13th c. Hungarian chronicles mentioned a “Hunnish-Scythian” script, which was still used by Székelys, analysis of the written relics was still a discovery for “modern science.” For example in 1864 Balázs Orbán called attention to a runic inscription from 1668 in the boxed ceiling of the Unitarian Church in Énlaka. For a long time this was the only known text to prove the existence of Székely script. This summer a short inscription was discovered on the clay nozzle of a blast-furnace from the 10th century. Today the number of runic texts mentioned by various authors is about 50. Most of them are inscriptions painted, scratched or engraved into the walls, ceilings, stones, bricks, or tiles of Transylvanian churches from the 13-16th c., and usually have something to do with the building’s construction. Letters exist from István Szamosközi, a history writer in the 16th c., and from Hungarian monks in South America, who used Székely runes as a secret writing, when dealing with sensitive questions. The Constantinople text was first copied by Hans Dernschwam in 1553. It had been written in 1515 by imprisoned Hungarian envoys who wanted to inform others about their fate. The interest of the contemporary science is illustrated by several character sets (e.g. the Nikolsburg alphabet of the 15th c.) as well as by some longer documents. The system of writing and the runic variant of the Lord’s prayer has survived in Rudimenta written by János Thelegdi in 1598, while the words of a runic calendar-stick have been copied and left to us by count Ferdinando Marsigli. These records remained in manuscript form and were buried in libraries for a long time. The exact number of texts can hardly be determined. New discoveries are reported in the media almost every year; their interpretation is regularly late or ambiguous, which hinders their classification. What makes our work even more difficult is that the principles of script-classification have not been elaborated yet. Székely runes are letters and hieroglyphs at the same time, which have been used either as symbols, complex signs or decorative motifs. The inventory of texts is much longer if these latter relics are also included. Otherwise we will find ourselves in the odd situation that an easily readable and comprehensible text is not considered writing just because its letters are composed in a floral pattern. The present Hungarian academic-scientific point of view on this subject is characterized by perplexity, as it cannot explain the recently recognized connections between signs and symbols. For instance the frame on the Énlaka inscription, which has been regarded as a decoration so far, has been deciphered only recently, despite the fact that it has been the most often mentioned Székely text in the last 125 years. The stakes are high, since the parallels of the Énlaka flower-like sign-montage can be found in the 4000-years old Hittite rock-pantheon in Yazilikaya and the rock-drawings in Khwarism…

Varga Géza - A ​székely rovásírás eredete
A ​jelen kötet (a kutatók utóbbi években megváltozott álláspontjának ismertetésével) dokumentálja az akadémikus "tudomány"-nak a székely rovásírás eredetével kapcsolatos megdöbbentő tanácstalanságát. Bizonyítja, hogy a székely rovásírás kőkori világmodellek jelkészletéből származik. Azaz a székely rovásírás e közös gyökerek miatt áll rokonságszerű kapcsolatban Eurázsia legősibb írásaival s amerikai indián szimbólumokkal. A hunok által is használt írás a Földközi-tenger keleti medencéjének környezetében használt legősibb lineáris írások képviselője; gyökerei több, mint tízezer évesek

Kollekciók