Ajax-loader

'áltudomány' címkével ellátott könyvek a rukkolán

 


Obrusánszky Borbála - A ​mongol népek története
Az ​egykori világhódító mongolokról - akik a XIII. század közepére a világ legnagyobb területű birodalmát létrehozták - nagyon keveset hallani hazánkban, holott ez a belső-ázsiai ország ősi nomád életmódjával, történelmével, különleges hagyományaival méltán vívta ki a fejlett nyugati és keleti világ elismerését: egyre több érdeklődő turista és tudományos kutató látogat el Dzsingisz kán egykori államába. Könyvemben a korai mongol eredetű népek történetétől egészen a mai korig adtam összefoglalást, amelyben a történeti tényeken túl röviden foglalkoztam a hitvilággal és a különleges nomád életmód néhány fontos elemével. A könyvben szereplő neveket az érthetőség kedvéért nem tudományos átírásban, hanem fonetikusan adtam meg.

Arthur E. Powell - Az ​élet fejlődése a Naprendszerben
A ​Powell sorozat ötödik, záró kötete összefoglalja mindazt, amit az ősi bölcsesség az emberiség Naprendszerünkben történt kialakulásáról és fejlődési útjáról tanít. Miután megismerjük a Naprendszer látható és láthatatlan bolygóinak felépítését, működési elvét és működési ciklusait, szó esik a könyvben azok kialakulásáról, az élet kibontakozásáról és fejlődéséről az egyes periódusokon keresztül, és arról, hogy az ásványi, növényi, állati és emberi birodalmak mikor, hogyan és milyen feltételek teljesülése esetén kerülnek magasabb osztályba. Megismerkedhetünk a korábbi emberiségek és jelenlegi emberiségünk elé kitűzött célokkal, az emberi fejlődést segítő és vezető magasztos lényekkel, az okkult kronológiával és a Naprendszer korával kapcsolatos számításokkal. A kötet második része az okkult antropológiával foglalkozik, és bemutatja az emberiség különféle gyökérfajait és alfajait, azok legfontosabb jellegzetességeit, vonásait és történelmét. Ennek az összetett rendszernek az összefüggéseibe ágyazva tökéletesen beleilleszkednek a Lemuriáról és Atlantiszról szóló ismereteink. Ezt a csodálatos világot személytelen, objektív törvények irányítják, egy számunkra szinte felfoghatatlanul magasztos isteni fejlődési terv alapján. A könyv hatalmas kitekintés az évmilliók és évmilliárdok alatt lezajló fejlődésre, ami rádöbbenti az embert, hogy a mindenség annál sokkal összetettebb rendszer, mint amit a hivatalos tudomány és az emberiség jelentős része ma gondol róla.

Temesvári Gabriella - Reflexzóna ​atlasz
Reflexológiai ​térképgyűjtemény a talpról, kézről, fülről, ajakról, nyelvről, fogakról, íriszről stb, a test különböző mikroterületeiről.

Dibáczi Enikő - Yotengrit ​oktatóknak és oktatandóknak
Máté ​Imre: Yotengrit c. művei alapján A könyv nem gyerek-kathekizmus, nem angyalbárányos meséskönyv - és nem is csak gyerekeknek -, inkább gyerek perspektívából felnőtteknek és fordítva. Módszertani alapja, hogy nem bemagoltatja a hit tételeit, hanem elemzi, és ami még fontosabb, elemezteti azokat.

Dr. Bruce Lipton - Steve Bhaerman - Spontán ​evolúció
Az ​evolúció elkezdődött! Kialakulóban van egy új, félelem helyett szereteten alapuló világ, amelynek társteremtői mi magunk vagyunk. A Spontán evolúció páratlan könyv, amely tájékoztatást és ösztönzést nyújt, hogy részt vehessünk az emberi történelem legnagyobb kalandjában: a tudatos evolúcióban! A társadalom kezdi felismerni, hogy jelenlegi kollektív meggyőződéseink kártékonyak, s hogy világunk igen kényes helyzetbe került. Úgy vélem tehát, legfőbb ideje előrukkolni egy üzenettel arról, hogyan alkalmazhatók társadalmi meggyőződéseinkre a tudomány világának felismerései, és miként segíthetnek e tudományos vívmányok azon vészjósló helyzetek kezelésében, amelyekkel napjainkban szembe kell néznünk. A Spontán evolúció korunk természettudományos felismeréseit az ősi korok bölcsességével elegyíti, hogy feltárja az olvasó előtt, valójában micsoda hatalommal bírunk saját evolúciónk befolyásolásában. Az elfogadott darwini elmélet szerint az evolúció lassú és fokozatos folyamat, amelynek millió és millió évre van szüksége ahhoz, hogy létrehozza a fajok átalakulásait. Az új tudományos eredmények azonban rávilágítanak, hogy az evolúció valójában a változatlanság hosszú időszakaiból áll, amelyeket olykor váratlan és drámai kataklizmák zárnak le. E kataklizmák új irányt szabnak az evolúciónak, és az élet egészen új formáinak megjelenéséhez vezetnek. Civilizációnk manapság a felbomlás és széthullás állapotában van. Jelen pillanatban égető szükségünk van egy evolúciós előrelépésre, és nincs időnk a lassú és fokozatos fejlődésre. A minket fenyegető válságok fényében úgy tűnik, hogy civilizációnk fejlődésének folyamatában máris elkezdett formát ölteni egy új fordulópont. Persze ezzel a lenyűgöző felismeréssel egyetemben arra is ráébredünk, hogy régi látásmódunk, megszokott meggyőződéseink és okfejtéseink cseppet sem segítenek abban, hogy enyhítsünk a jelenlegi körülményeken, és megleljük az átmenetet az új helyzetbe. Márpedig a túlélésünk forog kockán. Új világszemléletet kell kialakítanunk. Spontán evolúcióra van szükségünk. Ezért született meg ez a könyv.

L. Ron Hubbard - A ​túlélés tudománya
Emberek ​éltek azért, hogy a masztodontól a mikrobáig az összes többi életformát meghódítsák. Emberek éltek, hogy falakat, utakat és piramisokat építsenek, amelyek évezredeken át dacoltak a természet erőivel. Emberek éltek, hogy olyan zenét írjanak, amely megörvendeztette az isteneket, és olyan verseket, amelyek az angyalokat sóhajtásra, az ördögöt pedig sírásra késztették. Itt az idő, hogy az Ember újra sikeres legyen, íme a szó, a technológia, a cél. A feladat adott, és így szól: TÚLÉLNI! L. Ron Hubbard

Gerő János - Évezredek ​üzenete
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Szántai Lajos - "Szent ​őseink nyomában maradva" - szent korona, népmese, mitikus történelem
Az ​úgynevezett "alternatív" művelődéstörténet egyik legnépszerűbb hazai kutatójának előadásaiból szerkesztett gyűjteményes kötet. Témák: Szent Korona; Anonymus, a névtelen jegyző; II. Géza; Árpád-házi Szent Margit; Kun László; Hunyadi Mátyás; Őstörténet és népmese; Világszép Nádszál...

Tasi István - Mi ​van, ha nincs evolúció?
A ​könyv az intelligens tervezés elmélete és az evolucionista felfogás fő vitapontjait mutatja be igényes, mégis közérthető formában. A szerző álláspontja szerint a darwinista szemlélet előítéletes materialista gondolkodásmódon alapszik, és a természet világával kapcsolatos ismereteink gyarapodásával fokozatosan elveszti befolyását. Ha a könyv gondolatmenete helytálló, és az evolúciós elképzelés valóban az emberiség eszmetörténeti tévútjának bizonyul, akkora egy alapvetően más típusú magyarázatra lesz szükség, hogy megértsük a lenyűgözően változatos földi élővilág eredetét. Egy erősödő tudományos áramlat képviselői szerint az élő szervezetek összetettségét nem hozhatták létre vak természeti folyamatok, hanem feltehetően egy felsőbbrendű értelem játszott szerepet a megtervezésükben...

Zecharia Sitchin - Anunnaki ​Krónikák
Zecharia ​Sitchin könyvei részletes és ősi információkkal mutatják be az Anunnakikat, és egy alapos ismertetőt adnak róluk. De kik is voltak az Anunnakik? Mit csináltak a Földön? Miért jöttek ide? Sitchin az általuk és a sumerok által hátrahagyott bizonyítékok segítségével válaszol ezekre a kérdésekre. Az Anunnaki krónikák-ban betekintést nyerünk a szerző eddig megjelent könyveiben szereplő adatokhoz, és első alkalommal tartalmaz olyan előadásokat, cikkeket, leveleket melyek soha nem jutottak el az érdeklődő olvasókhoz ilyen formában. Ezen kötet 14 fejezete felvázolja az események elméleti kozmológiai idővonalát is, amik az Anunnakikhoz és Földi jelenlétükhöz kapcsolódnak. Részletesen bemutatásra kerül: - a sumér kultúra és a látszólag semmiből létrejövő kifejlett civilizáció - az űrből érkezett látogatókról szóló biblia beszámolók, - a sumér teremtéseposz, az Enúma elis, és a benne található események bizonyítása - Ki volt Jahve, a mennyek Istene? Ki volt Ádám és mi az ő megjelenésének valódi története? - Mi a nemesfémek szerepe az Anunnakik ittlétének és mi bizonyítja ezt? - Gízai piramisok, Sínai-félsziget és a Sínai-hegyek titkai - az újvilágban élt óriások és a mellettük szóló megdönthetetlen régészeti bizonyítékok - az emberiség által használt naptárak története és az Anunnakik közötti kapcsolat - végül a Nibiru átfogó bemutatása és közelgő visszatérése a Föld közelébe Sitchin munkássága világszerte számos emberre volt hatással, elméleteit rengetegen támogatták, rengetegen el is utasították. Mivel meglátásai a megszokott nézőpontoktól teljesen eltérő válaszokat adnak, így a szakma „Földhözragadtsága” is az oka, hogy sok tanár, régész, csillagász és más tudós miért nem beszél a földönkívüliek földi látogatásainak lehetőségeiről és más ehhez kapcsolódó témákról. Azzal, hogy Sitchin kijelentette, miszerint: az ókori írások és leletek tulajdonképpen a történelmi eseményeket mesélik el - sokszor ugyanazt a történetet csak más nyelven és más szereplőkkel - egy új paradigmát teremtett. Ez az új elmélet hallgatólagosan azt is elismerte, hogy az ókori beszámolók gyakran olyan eseményeket mutatnak be, melyek sokkal magasabb technikai fejlettséget feltételeznének az adott kor emberéről. Sokszor ezért hisszük a régi idők történeteit mítoszoknak, mert minden más elképzelhetetlen lenne. Ahogy azonban a saját társadalmunk is fejlődik, így most már nekünk is könnyebb elképzelni, hogy a korábbi kultúrák szintén élvezhették a fejlett technika vívmányait. Ebben az időben, amikor az ember már járt a Holdon, egy égi járművet könnyebb elképzelni és leírni. A korábban értelmetlen régi fordítások most már ezen a modernebb módon értelmezhetőek. Ez Sitchin előéletének másik része, amely azt is megmagyarázza, hogy miért térnek el a „tényekre” vonatkozó értelmezései a más tudósok által elfogadottaktól. Sitchin megértette, hogy bizonyos események értelmezésének időpontja közvetlen hatással volt azok tartalmára. Ismerje meg Zecharia Sitchin összes fontos elméletét ebből a kötetből, nyerjen bepillantást a valódi emberi teremtéstörténetbe, amely radikálisan megváltoztatja majd a történelemről eddig ismert tudását. Fogadja sok szeretettel Sitchin professzort, aki az idegenvezetője lesz Önnek az Anunnaki Krónikák tanulmányozásában!

Tácsi István - Görög ​mítoszok és a magyar mondák azonos gyökerei
Édesanyám ​emlékének, és minden szülőnek ajánlva: A kultúrtörténeti jellegű művemben, találva sem lehetne tán érzelmesebben kifejezni az emberek vágyakozását a tiszta és boldog lélek megélésére, miként ez a „Karácsony ünnepén” című Halász Judit dalnak a refrénjében elhangzik: „Ki mondja meg nekem, Hogy éljek, s mit tegyek, Hogy Karácsony ünnepén Boldog legyek?”

Mesterházy Zsolt - A ​magyar ókor 1-2.
"Eljött ​az idő Európa ókori történelmének helyreállítására, és annak is, hogy bemutassam azt a több száz éves világégést, amelynek eredményeként az ősi magyar Európa az indoeurópaiak Európája lett." "Ha a mai magyar lakosság fele már nem hiszi el azt, amit magyar őstörténelem címen neki előadnak a rendes nappali oktatás minden szintjén, akkor azzal a történelemmel igen nagy bajok vannak." "A jövő Európájára és annak köztudatára nézve is jelentős a "Róma-szindróma" mibenlétének elemzése. Másképpen ez az indoeurópai történelemszemlélet dogmává nemesült ferdítéseit tárgyalja, igyekszik annak gyökereit felkutatni, kimutatni helytelen megállapításait, lehetőség szerint életképes cáfolatát adni, és téves elképzeléseit megsemmisíteni." "Szertefoszlatom a mai Európa avult történelmi eszméit, és most szembesülhetünk a magyar ókor máig ható eszmeisége helyreállításának szükségességével saját érdekünkben. Ha innét nézzük a magyar ókor történelmének mélyből feltörő üzenetét, akkor valóságos, mai, hétköznapi, és húsba vágó kérdéseink kellős közepén találjuk magunkat." Mesterházy Zsolt

John D. Morris - The ​Young Earth
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Cey-Bert Róbert Gyula - A ​sólyom embere útjai
Az ​utóbbi évek legmegrázóbb története egy magyar kutató izgalmas életéről, aki egy nagy tudású aka táltos tanítványaként a szabadság és a halál útját rendíthetelen hittel járja. Csodálatos és félelmetes kalandokkal teli életútja összeköti a táltosok és a titokzatos tibeti kolostorok rejtélyes, révüléses világát az afganisztáni háború poklával, a laoszi és burmai őserdei gerillaharcok halálos kihívásaival. Rendhagyó személyiség, rendhagyó életének érdekfeszítő élményei, amelyeket az Istenhit, a szabadságszeretet és a magyarságtudat meghatóan egyedülálló keretbe foglal. A szerző valóban a "Sólyom embere": lelkében a sólyom erőt adó szellemisége él, amely biztosítja számára a szükséges energiát, hogy megküzdjön a fenyegető ellentétes erőkkel. A szabadságharcos szellemiség diadalának eposza! "A könyv amelyet nem lehet letenni."

Marton Veronika - A ​pártusok, a sivatag lovagjai - a magyarság nemzetalkotói
A ​szerző az ókortól az újkorig a középkori magyar és külföldi történeti értekezésekből, tanulmányokból összegyűjtötte a pártusokra és a birodalmukra vonatkozó írásokat, feljegyzéseket, és e könyvében bemutatja a történetüket, a magyarság egyik legkiválóbb elődeinek a történetét. Az ókorban nagyjából a mai Irán területén éltek a pártusok. A birodalmuk Kr. e. 247-től Kr. u. 228-ig földrajzilag és politikailag meghatározó világhatalom, Róma méltó ellenfele volt. Karthágó óta a hadviselésben a pártus az ókor azon népe, mely oly csapást mért Rómára (Kr. e. 53. karrhai csata), amit az soha meg nem bocsátott, és több próbálkozással sem tudott kiküszöbölni; vagyis nem sikerült elfoglalnia, és elpusztítani Párthiát. Kr.e. 248 - Kr.u. 226 -ig fennálló soknemzetiségű Pártus birodalmat a Szaszanida Perzsák orvul megdöntötték. A Pártus harcosok és utódaik Európától Közép-Ázsiáig a befogadó országok, népek seregeiben több évszázadig megbecsült katonaként küzdöttek. A Szkítákhoz csatlakozott népcsoportjaik a honfoglaló Magyarság nemzetalkotóivá lettek.

Obrusánszky Borbála - Szkíta-hun ​régmúltból székely-magyar jövendő
Szkíta ​- hun őseink páratlan műveltségének régészeti nyomait az egész eurázsiai kontinensen megtaláljuk, a Sárga - tengertől egészen az Enns - folyóig. A szépen csillogó aranytárgyakon túl nekünk, magyaroknak talán még többet jelentenek azok az ókori tudósítások, amelyek leírták őseink ősi szokásait, gyógyítási módszereit, vagy éppen áldozati felajánlásainak rendjét. A régi leírásokat olvasva, sokszor felismerjük a néphagyományunkban megőrződött emlékeket, amelyek nagy részét őseink évezredeken át adtak tovább, és a modern világ kihívásai ellenére mi is átörökítünk az utódainknak. A szkíták kifinomult művészete és ősi kultúrája nagy hatást gyakorolt a szomszéd népekre, sokan, a történelemkönyvben túlságosan felmagasztalt perzsák és görögök is sokat tanultak őseinknek a csodálatos és egyedi művészetéből, a mitológiájából, de sok történet keringett az istenné vált szkíta hősökről is. Erkölcsi téren őseink voltak az ókori világ példaképei. Az antik görög források rendre arról számolnak be, hogy az északi népek, vagyis a szkíták voltak a legigazságosabb, legbátrabb és legjámborabb népek az akkor ismert világban, akik vezetőik alatt szabadon élhettek, sőt a valódi demokrácia a pusztán és nem a görög városokban teljesedett ki, ahol az uralkodó csak az őt trónra emelő törzsi vezetőkkel közösen hozhatott döntést. Ebben a könyvben megtalálhatók azok a lelőhelyek, amelyeket a régészek az elmúlt években tártak fel, de fontosnak tartja azt is átadni, hogy milyen anyagi és szellemi örökséget hagytak ránk...

Varga Csaba - Szavaink ​a múltból
Észrevette-e ​már az olvasó, hogy pl. az angol loose, shawl, német schwirren, kecsua kishqui, orosz szémecsko azonos a magyar laza, sál, surran, keskeny és szemecske szóval?

Samael Aun Weor - Zodiákus ​tanfolyam
Ezen ​mesterművön keresztül, a Zodiákus tanfolyam által Nt.M. Samael Aun Weor megadja azon gyakorlatok teljes összefoglalását, amelyek a tanítvány tudatában ösztönzik az isteni tudomány (Gnosis - Gnózis) végső felébredését és következésképpen a természet ölén és a Kozmoszban rejtőző transzcendentális igazságok megértését is. A gnosztikus tanítások célja mindig is az volt, hogy felruházzák az embert azzal a képességgel, hogy önmagán keresztül fejthesse meg saját létének lényegi okát, minden vallási forma valódi alapját, minden idők filozófiáiban a LÉNY misztériumát stb.; és ennek az elérése érdekében napjainkban egy didaktikusan kidolgozott ismerettörzset mutat be, amely a Tertium Organum dialektikájának kifejezésmódját használja, vagyis egy olyan dialektikát, amely a tudathoz szól és nem az emberek intellektusához. A Zodiákus tanfolyam, ebből az okból kifolyólag, csodálatos keveréke annak a tudománynak, filozófiának, művészetnek és misztikának, amelyben sok olyan kérdésre megvan a válasz, amelyeket a mai asztrológusok nem képesek megfejteni, mivel a „vásáros és a táblák asztrológiájának” megvannak a maga határai és nagy hiányosságai. A Zodiákus tanfolyamban Nt.M. Samael Aun Weor ragyogóan mutatja be az elveket, és elhozza századunkba az „ősi bölcsek asztrológiáját”, ami, ahogyan ő maga mondja, „azért van, hogy segítse a Vízöntő nőit és férfijait, akik belefáradtak az elméleti értelmiségbe és a tartalmatlan gondolatmenetekbe, amelyek sehová sem vezetnek”. Az emberek valódi természete, a rájuk ható csillagjeggyel egyetemben, teljesen feltárul ebben a Pszicho-Asztrológiai értekezésben, amelyet most a kezükben tartanak. Nt.M. Samael Aun Weor lépésről lépésre mutatja be nekünk azokat az alapvető dolgokat, amelyeket ki kell javítanunk a pszichénkben, ha igazán törekszünk arra a gazdagságra, amelyet a csillagképek, bolygók, galaxisok és általában a Kozmosz erői képesek (lelkileg) megadni. Ezúton, a gnosztikus Asztrológia határozottan arra szólít fel minket, hogy tanulmányozzuk a Kozmosz Arkánumait és dolgozzunk önmagunkon, mert: „Az Út állhatatos lábakat követel és eszközei a szorgalmas kezek”, hiszen „Minden szép a maga idejében és minden ízletes, ha megérett”...

Kálmán Eszter - Szinasztria
A ​leggyakoribb asztrológiai kérdések: Összeillik-e a Halak az Oroszlánnal? Mi utal arra, hogy dolgunk van egymással? Mit hozhat, ha a felek Napja szemben áll egymással? stb. Ez a könyv azoknak szól, akik az asztrológiával ismerkednek, egyben párkapcsolati vagy egyéb kapcsolati gondjaikra az asztrológiától várják a választ. A szerző a bulvárasztrológiai sallangoktól és a semmitmondó receptektől mentesen lépésről lépésre mutatja be a kapcsolatok asztrológiai elemzését. Kálmán Eszter mintegy 20 éve foglalkozik asztrológiával, okleveles asztrológus. Több ezer ember képletét elemezte már az évek alatt. Tanácsadást tartott, tanított, most pedig könyvében foglalta össze a párkapcsolati asztrológia alapjait.

Mtf_04_trianon
Hogyan ​történhetett? Ismeretlen szerző
0

Ismeretlen szerző - Hogyan ​történhetett?
A ​Magyarok Világszövetsége, a miskolci Bölcsész Egyesület, s a Magyarságtudományi Intézet (USA ) támogatásával a Hunidea kiadásában megjelenő füzet sorozat nagypéldányszámban, a diákok által is elérhető, szerény áron (400 Ft) jelenik meg. Minden kötet gazdagon illusztrált, s a hamis finnugor koncepciót tagadó legjobb hazai és külföldi kutatókat, szakembereket vonultatja fel. Különösen is fontos, hogy a politikai paradigmaváltást kövesse szellemi-erkölcsi paradigmaváltás. Ezt a célt kívánja szolgálni a 48 kötetesre tervezett sorozat. Javasoljuk, hogy minden iskola, s iskolai könyvtár több példányban is rendelje meg, fizesse elő a sorozatot, ill. egyes darabjait, hogy a tanárokhoz, diákokhoz mihamarabb eljuthasson, s a szemléletváltás a nemzettudatban, s önmagunkról vallott történelmi képünkben mielőbb bekövetkezhessen. Ajánljuk persze e magyarságtudományi füzetsorozatot minden érdeklődőnek, s minden magyarnak, aki nemzet e igaz történetét akarja megismerni. Tabuk, ferdítések, mellébeszélések nélkül. Olvasva tanuljunk és tanulva olvassunk! Hisz ismerjük az ókori bölcsességet: „Historia est magistra vitae” - A történelem az élet tanítómestere!

Arthur E. Powell - Az ​asztrális test
Az ​asztrális test - Arthur E. Powell életműsorozatának második kötete - részletesen bemutatja a mindennapi embert is érdeklő asztrális világot. Hiszen álmaink ott zajlanak, és a halál után ott ébredünk új életre. Az álmok világa és a halál utáni élet vizsgálatán túl foglalkozik az asztrális test összetételével, szerkezetével és feladatával. Tisztánlátók kutatásai alapján a könyv leírást ad az asztrális síkról, a negyedik dimenzióról és a síkot benépesítő emberi, nem emberi, és mesterséges lényekről. Elmagyarázza, hogy kik is valójában a filmvászonról ismert vámpírok, mi az igazság a vérfarkas-történetekben, és a mesterséges emberi lények létrejöttében. Bemutatja a gondolatformák keletkezését és viselkedését, amik körüllengik tes-teinket ébren és álomban. Ismerteti az asztrális képességek fejlesztésének lehetőségeit, és az asztrális világban dolgozó segítők munkáját. A könyv foglalkozik asztrális testünk uralásának szükségességével és tudatos fejlesztésével, hogy idővel olyan eszközzé váljon, ami tökéletesen engedelmeskedik az igazi ember, a halhatatlan lélek akaratának.

Marion Grillparzer - A ​leves gyógyít
Egyen ​levest, de okosan! A módszer nagyon egyszerű: főzzön egy nagy fazék levest, és miközben bekanalazza, a szervezete fokozatosan átvált méregtelenítő, zsírégető üzemmódra, és újult erőre kap. E könyv segítségével... - átszoktathatja a bélbaktériumait a karcsúsításra, a csontjait és az ízületeit az egészséges életmódra, az immunsejtjeit pedig a hatékonyabb működésre. - a mindennapok során könnyen megvalósítható leveskúrával méregtelenítheti és célzottan megerősítheti a szervezetét. - ízletes levesbetétekkel ismerkedhet meg, amelyek természetes erősítő szerként is hatnak. -sokféle finomságot kipróbálhat, az olyan jól ismert fogásoktól, mint a hagyományos csontleves, az újszerű és egzotikus ételekig, mint a vegán gombaleves vagy a vietnami phó.

Obrusánszky Borbála - Azerbajdzsán
Hazánkban ​nagyon kevesen vannak, akik a Kaukázus említésekor Azerbajdzsánra gondolnak, sőt ha valakiben felmerül, hogy felfedezné a világnak ezen pontját, inkább a grúzokhoz vagy az örményekhez látogat el. Pedig Azerbajdzsán, a Kaszpi-tenger partján elterülő ország sok érdekességet tartogat számunkra: természeti szépségeket, valamint őstörténeti és kultúrális emlékeket.

Margery Wakefield - Út ​Xenu felé
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Michael Tellinger - Az ​Anunnakik titkos története
Várható ​megjelenés: augusztus végén. „Michael Tellinger úttörő munkája bizonyítékokat tár fel az emberiség eddig elfogadott történelmével és eredetével kapcsolatos megállapításokkal szemben. Az igazi erőnkre való ráébredésünk és életünk értelmének megértése nem történhet meg egészen addig, míg rá nem jövünk, hogy nem vagyunk Isten teremtésének a csúcsa s mégcsak nem is a Földről származunk“ Míceál Ledwith, D.D., LL.D. „Az Orb Project“ társszerzője „Mégha nem is ért egyet azokkal a megállapításokkal, melyekre Michael Tellinger jut az általa feltárt bizonyítékok alapján –és én nem értek egyet-, akkor is ezen könyv egy alapos kutatásokra épülő, jól megírt és gondolkodásra késztető mű az emberiség vitatott és misztikus eredetével kapcsolatban. Ezt a könyvet én örvendezve fogadtam a vitához való hozzájárulásként.“ Graham Hancock „Az Istenek ujjlenyomatai“ című könyv szerzője „Felmerültek-e már Önben is az emberi fajjal kapcsolatos ősrégi kérdések: Kik vagyunk? Honnan jövünk? Merre tartunk? Michael Tellinger könyvében meglelheti a válaszokat. Érthetően megírt, lebilincselő olvasmány a biológiától kezdve a tudományon, történelmen és valláson át egészen a mitológiai istenalakok és ősi asztronauták témaköréig. Ne hagyja ki!“ Jim Marrs Szerzője a „Titoktartás Törvénye“ és az „Idegenek célkitűzései“ című könyveknek Egy olyan korban élünk, amikor elvárjuk, hogy a technológia azonnali megoldásokat nyújtson az igényeinkre és szükségleteinkre s az emberiség úgy gondolja, hogy minden kérdésre tudja a választ. Fajunk önbizalma nagyobb, mint valaha és az Univerzummal kapcsolatos tudásunk gyorsabban nő, mint ahogy azzal az átlagember lépést tudna tartani. Ki tudjuk számolni és pontosan meg tudjuk határozni egy kisméretű űrszonda landolását egy 160 millió kilométerre lévő bolygón. Tudjuk, milyen elemeket tartalmaz a Jupiter atmoszférája, működő szerveket tudunk átültetni egyik testből a másikba és a génsebészet segítségével létformákat hozunk létre a kívánt formában vagy méretben. Ugyanakkor létezik 3 alapvető kérdés, amelyekre a mai napig nem tudjuk a választ. Kik vagyunk? Hogy kerültünk ide? S miért vagyunk itt egyáltalán? Miközben rendíthetetlenül menetelünk előre egy ismeretlen végzet útján, tudatlanságunk gyengeségünkké válik és velünk született arroganciánk a teljes önmegsemmisítéssel fenyeget. Ebben a könyvben a tudomány és a technológia legújabb, áttörő eredményeivel is foglalkozunk, melyek visszavezetnek minket a távoli múltba, hogy alapjaiban értsük meg az emberiség eredetét a homályos tapogatózás helyett. Teljesen értelmét veszíti az az elképzelés, hogy minnél fejlettebbekké válunk, annál inkább képesek vagyunk pontos válaszokat adni eredetünkre és ősiségünkre vonatkozóan. Olyan kérdések merülnek fel ugyanis, hogy az emberiség miért olyan megszállott az arannyal kapcsolatban? S miért a rabszolgaság és az arany a közös nevezője történelmünknek, melyeket az emberiség hajnalától egészen napjainkig minden korban tettenérhetünk? A globális népesség mára százfelé szakadt a különféle vallásoknak és kultuszoknak köszönhetően, melyek tagjai kivétel nélkül válaszokat keresnek. Még egy féljózan ember is egy szempillantás alatt rájön, hogy mindegyiknek nem lehet igaza, ugye? S mégis a vallási dogma milliárdokat tart rabságban, ahol a hívőknek halálról és pusztításról prédikálnak, a Mindenható szörnyű haragjából fakadó büntetéssel fenyegetik az engedetlen hívőket s ahol a vak hit megváltást és kegyelmet ígér. Az elmúlt 50 évben robbanásszerűen megnövekedett régészeti kutatási eredmények által felfedett információkon az egész világ tudósai elképedtek. Több, mint 500 ezer agyagtáblát tártak fel az ásatások során és a legtöbbjükön lévő írásokat le is fordították. Mindössze egy maroknyi, korát megelőző gondolkodónak sikerült az elmúlt 30 évben megérteni a táblák üzeneteinek valódi jelentését és jelentőségét. Ami eddig mítosznak vagy képzelődésnek volt elkönyvelve -köszönhetően sok úgynevezett tudósnak-, az mára kellőképpen dokumentált és bizonyított történelmi ténnyé vált, mely alapjaiban rengeti meg az emberi létről kialakított képünket. Egy olyan utazáson vehet most részt, mely meglepő felfedezésekkel tarkított a már említett agyagtáblák legújabb fordításainak és kinyilatkoztatásainak köszönhetően, amelyek ősrégi eseményekről szólnak. Azokból az időkből, amikor a Bibliából még egy szót sem írtak le. Sokkoló lehet ráeszmélni, hogy a Mózes első könyvében található teremtéstörténetek egyike sem eredeti, azokat a feltárt agyagtáblák által leírt, jóval régebbi történetek alapján dolgozták át gondos kezek s foglalták a szentírásba közel sem olyan részletességgel, mint azt az agyagtáblák teszik. A rejtélyes egyezések, melyek több ősi civilizáció „mítikus istenségeinek“ kapcsán felmerülnek nem lehetnek véletlenek, dőreség volna ezt hinnünk. Mára egyértelmű bizonyítékok állnak rendelkezésünkre, miszerint különös erők irányították az emberiséget a történelem előtti időkben s mindezt vasököllel tették. Büntetést alkalmaztak és feltétel nélküli behódolást követeltek az új, ámde primitív emberi fajtól. Fellibben a fátyol arról a lassú és fájdalmas útról, melyet az újonnan teremtett fajunk bejárt köszönhetően azoknak a jóval fejlettebb „istenségeknek“, kiknek létezésünket illetően titkolt szándékaik voltak. Napvilágot látnak azon szörnyű tények, melyek alapján megérthetjük, hogy fajunk valóban teremtés útján került a Földre, de a teremtő közel sem az az alak, akinek eddig hitették velünk. Lerántjuk a leplet a Biblia és más nagyobb vallások isteneiről s megértjük, mi a különbség a nagybetűs „Isten“ és a kisbetűs „istenség“ közt. Azt nevezzük istenségnek, aki valamilyen emberi viselkedésmintát mutat, például a Bibliából ismert bosszúálló istenség. Egyes karakterekre azon nyomban rá lehet ismerni, míg mások olyannyira el lettek torzítva a félrefordítások által, hogy némi tisztázásra szorulnak majd. Egyre több kérdés merül majd fel, ahogy mélyebbre és mélyebbre ásunk eredetünket illetően, tisztázzuk Isten valódi értelmét és ezáltal nyerünk bepillantást igaz történetünkbe. A tudomány segítségével és az agyagtáblák üzenetét igazoló ezernyi bizonyítékkal szépen összeáll a teljes kép, amit én úgy nevezek, hogy a Nagy Emberi Kirakós. Miért tartott több ezer évig az Afrika déli részén lévő munkatáborokból származó rabszolga fajnak eljutnia a 9 ezer éve történt hirtelen civilizálódásig? Ez az utazás segít megfejteni ezen régészeti dilemmát is, megleljük a hiányzó láncszemet, amelyet igencsak fejlett elődeinknek köszönhetünk. Eloszlik a mítosz és dogma, mely már így is túlontúl sokáig tartotta tudatlanságban és félelemben az emberiséget. A géntechnológia segít megértenünk, hogy attól, mert képesek vagyunk életet létrehozni, még nem válunk Istenné. Minden egyes olvasóval meg kívánom osztani ugyanazon hihetetlen felfedezéseimet, melyek segítettek meghaladnom azt a létállapotom, melyre ezt megelőző éveimben neveltek teljes badarságot mutató információkkal. Amennyire szörnyűnek tűnhet ezen új igazság, olyannyira felszabadító élmény is lehet egyúttal. Az Olvasóhoz Mindegyik fejezetet úgy írtam meg, hogy egy-egy apró darabkaként szolgáljanak a teljes kép kirakásához. 16 puzzle darab, melyek együttesen egy lenyűgöző képet tárnak elénk. Megpróbálom az Olvasót kézenfogva elkalauzolni a tények sűrű erdejének legmélyebb szegleteibe. Míg az egyes fejezetek valamely Olvasónak többet jelentenek majd, mint másoknak, megpróbáltam mindegyiket a lehető legrövidebbre és legütősebbre fogni, miközben a fő üzenetet mindegyikben megjelentetem. Elsőre tán furcsának tűnik az a logika, mely végigkíséri az utazást, amelyre elviszem most Önt, de a 16. fejezet végére teljességgel összeáll majd a kép. A 16. –„Az Emberiség története“ című- fejezet foglalja egybe az összes információt és repíti el Önt az emberiség teremtése előtti időkbe. Fellibbenti a fátylat a Földön zajló különös történésekről, beleértve az eredetünk körüli szörnyű igazságot is. Ne veszítse szem elől a puzzle darabkák időrendiségét! Habár elveszettnek érezheti majd magát az egyes fejezetek túlzottnak tűnő technikai tartalma miatt és nem tud majd ezekkel mihez kezdeni, ne adja fel! Ha mást nem, legalább a 16. fejezetet olvassa el. Kellemes olvasást és felfedezést kívánok Önnek! Michael Tellinger

Kovács József - A ​kerozin
A ​kerozin a rák és egyéb betegségek gyógyítója” című könyvében KOVÁCS JÓZSEF természetgyógyász, az öngyógyítások lehetőségeinek lelkes népszerűsítője, akinek könyveiből ma már betegek ezrei gyógyulnak, újabb ismeretekkel gazdagítja követői táborát. Új oldaláról mutatja be a mindenki által ismert hajtóanyagot, a kerozint. A könyvből kiderül, hogy ha helyesen alkalmazzuk a szert, hatékonyan képes gyógyítani sok komoly betegséget, mint például az arcüreg-gyulladást, a féreginváziót, a gyomorfekélyt, a reumát, a lumbágót, a torokgyulladást stb. Ha zöld diós kivonatot készítünk belőle, akkor ideális gyógyszert nyerünk, amely rendkívüli hatással tisztítja a vért, gyógyítja a nyirokcsomókat, az üszkös és nehezen gyógyuló sebeket, jó eredményeket érünk el az onkológiai betegségek gyógyításában. A könyv a kerozinos terápiák mellett értékes recepteket kínál a népi gyógymódokkal is kezelt számos betegségre, egyes kóros elváltozásokra. A szerző alaposan tanulmányozta, saját magán és családtagjain is megtapasztalta a kerozin gyógyító tulajdonságait. A könyvben teljes őszinteséggel és segítőszándékkal osztja meg tapasztalatait és tudását az olvasókkal.

Li Po-szo - Szkíta ​örökség
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Cey-Bert Róbert Gyula - A ​magyar bor szellemisége
Az ​ókor embere úgy tartotta, hogy a bor szellemiségét meghatározó értékekben nagyon fontos isteni üzenet rejlik, amely életről, halálról, újjászületésről, hitről, reményről és szeretetről szól. A magyar bor szellemiségében mindezek az értékek már a legősibb idők óta jelen vannak. Nem véletlen, hogy a több mint 2000 éve leírt első két magyar szó az Isten és a bor volt. A kínai krónikák megemlítik, hogy a hunok és lovas-kultúrájú utódaik nagy tiszteletben tartották a közép-ázsiai Bor-Tengri hegyét, ahol áldozatokat mutattak be Bor Tegrinek (neve a hajnali fényre utal), az Újjászületés Istenének. A magyar bor szellemiségében visszatükröződik kultúrtörténeti értékeink mellett az élet, a halál és az újjászületés isteni misztériuma, de ezt a szellemiséget erősen befolyásolja a lobbanékony-szenvedélyes magyar karakter, amelynek megnyilvánulásai végigkísérték a magyar történelem sikeres és kevésbé sikeres időszakait. Cey-Bert Róbert Gyula könyve értékes forrásanyagot nyújt mindazoknak, akik szeretnék közelebbről is megismerni a magyar bor szellemiségét és kultúrtörténeti értékeit.

Obrusánszky Borbála - Hunok, ​hungárok, magyarok
Obrusánszky ​Borbála eltér a „hagyományos” történészektől: mivel munkáját nem íróasztal mögött, hanem terepen végzi... E kötetből fény derül a magyarral rokon pártus, szarmata népek vándorlásainak titkaira, a Római Birodalomba rendfenntartó céllal telepített hadaik sorsára. A kötetben a szerző felkutatja és megfejti a hunok nyomait hazánkban, mind Erdélyország területén, feltárva az ősi pusztai hagyaték eddig ismeretlen szilánkjait.

Varga Géza - A ​székely rovásírás eredete
A ​jelen kötet (a kutatók utóbbi években megváltozott álláspontjának ismertetésével) dokumentálja az akadémikus "tudomány"-nak a székely rovásírás eredetével kapcsolatos megdöbbentő tanácstalanságát. Bizonyítja, hogy a székely rovásírás kőkori világmodellek jelkészletéből származik. Azaz a székely rovásírás e közös gyökerek miatt áll rokonságszerű kapcsolatban Eurázsia legősibb írásaival s amerikai indián szimbólumokkal. A hunok által is használt írás a Földközi-tenger keleti medencéjének környezetében használt legősibb lineáris írások képviselője; gyökerei több, mint tízezer évesek

Varga Géza - Így ​írtok ti magyar őstörténetet
Megírható-e ​a magyarság őstörténete a székely rovásírás ismerete és eredetének tisztázása nélkül? Milyen tévedéseket okozott mai szerzők munkáiban a korai székely íráselemek figyelmen kívül hagyása? Milyen magyar őstörténetet rajzolhatunk korai írásemlékeink alapján? Ezekre a kérdésekre ad választ az írástörténész szerző, egy sor új magyar nyelvemléket is bemutatva. A válasz feloldja a hun és a sumer eredeztetés, a kínai és az indián kapcsolat, valamint a kárpát-medencei őshonosság elmélete közötti vélt ellentmondásokat.

Obrusánszky Borbála - Keleti ​kereszténység
Nesztoriosz ​tanai bámulatos gyorsasággal terjedtek el Ázsiában, különösen nagy hatást gyakoroltak az északi, lovas népekre. A szír kereskedők és misszionáriusok majdnem olyan nagy missziós tevékenységet folytattak, mint a római egyház az európai kontinensen, de ezt a sikert a hivatalos történetírás és teológia máig nem ismeri el. Számos türk törzsnél, valamint a Tang-kori Kínában előbb ismerték meg Jézus tanait, mint Európa egyes "barbár" fejedelmei... Ma már teljesen bizonyos, hogy a Kr. u. 1. század közepén keresztények éltek a távoli Indiában, a Kaukázusban pedig felépült az első keresztény templom.

Kollekciók