Ajax-loader

'elmélet' címkével ellátott könyvek a rukkolán

 


Vécsey Aurél - Hunok-magyarok ​eredete és vándorlásai
A ​magyarság történetének kezdetét mintegy két és félezer évvel ezelőttre tehetjük: ekkor váltak ki távoli elődeink az ugor népközösségből, s kezdték meg önálló életüket. A magyar őstörténet a honfoglalás előtti évezredekről szól, népünk eredetét vizsgálja. A magyarság Európa egyetlen népe, mely különbözőségének, másságának köszönhetően tudta megőrizni az indoeurópai tengerben napjainkig szellemi és tárgyi kultúráját és – ami talán legfontosabb – nyelvét. Mint minden nemzet, így a magyar is több etnikumból, népből alakult ki. Árpád honfoglaló népének érkezését megérték olyan, ezt megelőzően itt lakott csoportok, mint a szkíták, a szarmaták, és a különböző népvándorlások után itt ragadt népek töredékei, de a későbbiekben betelepültek (jászok, kunok, szászok, stb.) is színezték a Kárpát-medence – egyébként sem homogén – magyarságát. Mindezek ellenére nemzetünk gerincét mégiscsak a 895-ben a Kárpát-medencébe költözött, közel félmilliónyi honfoglaló magyar adta és adja ma is. Könyvünkben ennek a „gerincadó” magyarságnak kialakulásával, őstörténetével, rokonságával kapcsolatos változatos elméleteket szeretnénk csokorba gyűjteni, és reményeink szerint elfogultság nélkül az olvasó elé tárni.

George A. Akerlof - Robert J. Shiller - Animal ​Spirits
Vitára ​invitáló vagy inkább provokáló művet tart kezében az olvasó, az utóbbi évek egyik legnagyobb visszhangot kiváltó gazdasági tárgyú könyvét. A Google kereső csupán az ,,Animal Spirits, reviews" beírásra csaknem 500.000 találatot jelez. Ez igazából senkit nem érhet meglepetésként. Egyfelől a szerzők a kortárs közgazdaságtudomány legkiválóbb képviselői közé tartoznak. George A. Akerlof Nobel-díjas, szerzőtársát, Robert J. Shillert a világ száz legbefolyásosabb közgazdásza között tartják számon. Néhány recenzióba belelapozva úgy tűnik, hogy a támogatók és ellenzők, a bírálatok és a dicséretek nagyjából egyenlő arányban oszlanak meg. Természetesen ezen sem lehet csodálkozni. A téma mindig is a legélesebb, legszenvedélyesebb vitákat váltja ki a közgazdaságtudományban és ezen belül különösen az angolszáz szakirodalomban. Friedman vagy Keynes? Neoklasszikus vagy neokeynesiánus? Vajon a válság, a munkanélküliség szükséges rossz, vagy megelőzhető az állam beavatkozásával, de legalábbis romboló hatásában tompítható? A könyv a mostani válságra válaszul jelent meg 2009-ben, és a vita a könyv alapgondolata körül cseppet sem vesztett aktualitásából az azóta eltelt időben. Az elmúlt több mint fél évszázadban a fejlett világ legalábbis elszokott a válságoktól. Kisebb-nagyobb visszaesések természetesen voltak, de a világgazdaság gyorsan túllendült rajtuk, így ezek inkább megerősítették, mint kétségbe vonták a globális kapitalizmus működési módjának érvényességét. Ez a mostani válság azonban alapvető elveket és vitathatlannak tekintett értékeket kérdőjelezett meg, és ma még nem világos, hogy a világ milyen irányban halad tovább. Mi sem térhetünk ki ezek elől a kérdések elől, és a válaszoktól, amiket adunk, nem csupán a saját életünk, de gyermekeink jövője is függ. Akerlof és Shiller lehetséges és sok szempontból meggyőző válaszokat ad e kérdésekre, amelyeket mindenképpen érdemes megismernünk és megfontolnunk. Könyvük mégsem úgynevezett ,,komoly könyv", stílusa könnyed, szórakoztató, a legjobb angolszász hagyományok jegyében didaktikus.

Jane Hawking - Utazás ​a végtelenbe
Lenyűgöző ​memoárjában Stephen Hawking első felesége mesél rendkívüli házasságuk rejtelmeiről. Stephen tudományos hírnevének növekedése közben teste egyre jobban összeomlott az őt sújtó motoros neuron-betegség következtében, és Jane elfogulatlanul számol be róla, hogyan igyekezett egyensúlyba hozni a huszonnégy órás ápolónői szolgálatot a gyarapodó család egyre növekvő igényeivel. Kivételesen őszinte, megindító és sokszor vicces könyvében Jane Hawking nem csupán első házasságának bonyolult és fájdalmas dilemmáit osztja meg az olvasóval, hanem azt is, hogy milyen megpróbáltatások elé állít a hírnév és a vagyon egy házasságot.

Pécsi Géza - Kulcs ​a muzsikához
A ​könyv az ókori folyammenti nagy kultúráktól napjainkig, kultúrtörténeti háttérbe helyezve, bemutatja a leggyakoribb művészeti stílusokat, irányzatokat, zenei formákat, kifejezéseket, műfajokat, műveket, áttekintést nyújt az alapvető zeneelméletről, népzenéről, de közvetett módon a helyes értékrend kialakítását is segíti.

Hevesi Sándor - Az ​előadás, a színjátszás, a rendezés művészete
A ​modern magyar színjátszás kezdetét azok az előadások jelzik, amelyeket a Thália Társaság fiatal rendezője, Hevesi Sándor tartott 1904 és 1908 között színészeinek. Tanításait "Az előadás művészete" címmel 1908-ban megjelent művei tartalmazzák, amelyeknek új kiadását kapja itt kezébe az olvasó, továbbá Hevesi Sándornak a színpadi rendezésről szóló cikkeit. - A színpadi gyakorlat és elmélet ragyogó ötvözetét találjuk meg Hevesi Sándornak ebben a kötetében, amelyet Staud Géza állított össze és Kazimir Károly írt hozzá bevezetőt.

Jordán Tibor - Recski András - Szeszlér Dávid - Rendszeroptimalizálás
A ​gyakorlati életből származó algoritmikus feladatok megoldásában a véges matematika, ezen belül is leginkább a gráfelmélet ismeretanyaga és eszköztára gyakran nélkülözhetetlen. Ez a könyv az ilyen szemléletű módszerek kutatásával foglalkozó kombinatorikus optimalizálás tudományába kíván betekintést nyújtani. Az első részben általános módszereket ismertet (lineáris programozás, matroidelmélet, közelítő és ütemezési algoritmusok), a másodikban konkrét esettanulmányokkal foglalkozik (megbízható távközlési hálózatok tervezése, nagybonyolultságú integrált áramkörök huzalozástervezése, lineáris villamos hálózatok analízise, rúdszerkezetek merevségének vizsgálata). A könyv eredetileg a BME-n a műszaki informatikus hallgatók számára tartott Rendszeroptimalizálás, valamint az alkalmazott matematikus hallgatók szám-ára tartott Kombinatorikus optimalizálás című tárgyakhoz készült. Azt reméljük azonban, hogy a tudományegyetemek matematikus képzésében meghirdetett, hasonló témájú tárgyak hallgatói is haszonnal forgathatják. A könyv megértéséhez szükséges előismeretek nem lépik túl az alapképzésben oktatott matematikai alapműveltség szintjét. A könyv szerzői évek óta oktatnak hasonló tárgyakat a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen, valamint az Eötvös Loránd Tudományegyetemen.

Heller Ágnes - Az ​érzelmek elmélete
Heller ​Ágnes "Az érzelmek elmélete" című könyve, "Az ösztönök" című könyvvel egy kötetben 1978-ban jelent meg magyarul a Gondolat kiadó gondozásában. A könyv évtizedek óta nem kapható magyar nyelven. Azóta a mű megjelent német, angol, spanyol és olasz nyelven. Múlt esztendőben egy amerikai kiadó azzal a kéréssel fordult Heller Ágneshez, hogy járuljon hozzá ennek, a már egy ideje nem kapható könyvnek, új kiadásához. Heller egy második, javított kiadást javasolt. Az érzelmek elméletének második javított kiadása 2009 tavaszán fog New Yorkban megjelenni. Ennek az új kiadásnak magyar nyelvű megjelentetéséről van szó. A szerző, az angol kiadás alapján, mindezeket a változtatásokat az eredeti magyar szövegen hajtja végre.

Fóthi Ákos - Bevezetés ​a programozáshoz
Ma ​már egy hivatásos szoftverfejlesztő nagyon bonyolult technológiát, eszközöket és módszereket használ. Az absztrakt modellek célja, hogy elsősorban elméleti ismeretek nyújtásával, szemléletmód kialakításával segítsék e technológiák megismerését, megértését és tudatos használatát. Ez a könyv nem programozási alapismeretekről, hanem egy absztrakt programozási modellről szól. Elsősorban az Eötvös Loránd Tudományegyetem programtervező matematikus és programtervező informatikus hallgatóinak készült, de hasznos lehet azok számára is, akik programozással foglalkoznak, szeretik a kihívásokat és nyitottak az új megközelítésekre. Nem könnyű olvasmány, nem is hasznos tanácsok, receptek gyűjteménye, de aki figyelmesen, gondolkodva elolvassa, valószínűleg más szemmel fogja látni eddigi munkáját is.

Erich von Däniken - Istenek ​stratégiája
Däniken ​mindig tud valami újat mondani. Ebben a kötetében Dél-Amerikába kalauzolja az olvasót, arra a kontinensre, amely szerinte az ősi istenek igazi otthona volt. Templomok érdekes történeteit írja le, többek között azét, amelyet valószínűleg az istenek vagy a földönkívüliek építettek. Däniken meglepő hasonlóságot vél felfedezni a hajdani indián törzsek és az ókori keleti népek emlékei, vallásai és legendái között. Lehet, hogy valamikor kapcsolatban álltak egymással? Lehet, hogy az istenek adtak hasonló utasításokat a különböző népeknek? Talán nem is látomás volt Ezékiel próféta víziója az égből leszálló szerkezetekről, hanem az istenek üzenete? A tudomány a mai napig nem tudja a válaszokat, s mindezt csupán a fantázia termékének tekinti. A szerző azonban töprengésre késztető hipotéziseket állít fel, és látszólag bizonyítani is tudja ezeket. Egy elveszett város felfedezése a dzsungelben. Döbbenetes hasonlóság Salamon temploma és a dél-amerikai szentély között. A kőkorszakból származó, mintegy 12000 éves írások és matematikai számítások. Hatalmas kőoszlopok 3000 méterrel a tengerszint felett. Genetikai jelzéseket tartalmazó vésett kövek. Rengeteg újdonságot és meglepetést tartogat a neves szerző legújabb kötete, az Istenek stratégiája.

Popper Péter - Peloni ​avagy Pilátus testamentuma
Popper ​Péter regénye Jézus életét mutatja be sajátos, nagyon egyéni szemszögből, formailag Pilátus visszaemlékezéseinek közreadásával. A szerzőt elsősorban nem szépirodalmi szempontból érdekli a téma, műve minden írói bravúrja és kétségtelen színvonala ellenére elsősorban nem regény, hanem a Jézus-történet, a Jézus-mítosz és a Jézus-jelenség egy új típusú értelmezésére tett kísérlet. Popper koncepciója értelmében Jézus valóban a Messiás volt, pontosabban élete három, tanítással, "szerepléssel" töltött esztendejében az volt. Mint Messiás azonban nem vállalta a politikai küldetést, "csak" a vallási, teológiai üzenetet kívánta továbbítani. Amikor politikai okokból halálra ítélték, tulajdonképpen jogi "csúsztatás" történt, ám ennek is megvoltak a maga politikai és vallási okai és indokai. A szerző, igen széles körű történelmi ismeretekről téve tanúságot, Jézus tanításainak hátterében felrajzolja az esszénusok szektájának mozgalmát, a még Saulusként élő későbbi Pál "birodalmi" koncepcióit, a tanítványok, a későbbi apostolok sajátos viselkedésmintáit, de eljut egészen odáig is, hogy Jézust kapcsolatba hozza Buddhának egy inkarnációjával is. Az író sajátos kettősséget valósít meg regényében: egyrészt újra elbeszéli, némi módosításokkal és persze alaposan megváltoztatott (vagy újra felfedezett) összefüggések keretében a közismert Jézus-életrajzot, ám e történet mögött felderíti és valószínűsíti a vallásos-misztikus hátteret is, kapcsolatban saját, egyéb könyveiből ismert ezoterikus tanaival. A regény olvasmánynak is izgalmas, érdekes, értelmezési kísérletként pedig fölötte újszerű és egyéni. Talán csak a klasszikus keresztény Krisztus-kép abszolút hűségű híveit érdemes eltanácsolni olvasásától.

Földes Attila - Az ​embert a Marson tervezték?
"Amikor ​felvetődött bennem egy Mars-térkép szemléltetésekor - írja könyve előszavában a szerző - milyen lehet egy nálunk magasabb vagy legalább egyenlő szintű intelligencia üzenete, elbizonytalanodtam. Kezdtem felkutatni a tudomány eddigi próbálkozásait..." De Földes Attila korántsem a Mars-kutatás eddigi eredményeit és kudarcait foglalja össze csupán könyvében , hanem hosszú esztendők szorgalmas kutatásai alapján maga is új elmélettel rukkol elő. Véleménye szerint a Marson fölfedezett és lefényképezett különböző képződmények (a vulkánok, a városfalszerűségek, a titokzatos marsi "arc" és a marsi "szemek") nem természetes hanem megtervezett "mesterséges" építmények, amelyekkel egy humonoidszerű civilizáció több mint százmillió évvel ezelőtt üzenetet intézett bolygókhoz. S hogy ennek a "marsi üzenetnek" igenis mindmáig nyoma is van, a Földön is. Hogy ezzel a több mint száz fotóval, ábrával és rajzzal illusztrált, izgalmas olvasmány valóban egy kikezdhetetlen elmélet szellemes bizonyítása és foglalata-e, s ekként tudományos szenzáció - nos ezt maga az olvasó döntse el.

Erich Übelacker - Az ​idő
A ​MI MICSODA könyvsorozat 13. kötete ez a könyv. A sorozat minden évben újabb és újabb kötettel bővül. Történészek, fizikusok, csillagászok, biológusok adják közre ezekben a könyvekben mindazt, amit a szakmájukban ma tudni lehet. Gondolataik világosak és érthetőek, hiszen ők maguk is úgy közelítenek meg minden témát, hogy felteszik a legkézenfekvőbb kérdéseket. Azokat, amelyeket mindenki föltenne: a kíváncsi gyerek és a kíváncsi felnőtt. Ez a kötet segít definiálni az idő fogalmát, hogyan határozza meg mindennapi életünket. Az őseinknek mennyit kellett fáradozniuk a naptár elkészítésekor. Részletesen foglalkozik a naptárral, az órával, a szökőévvel és a nyári időszámítással.

Földényi László - A ​drámától a színpadig
Ez ​a könyv a drámától a színpadig vezető úton akar kalauz lenni. Annál is könnyebben vállalkozhattam erre a munkára, mert a színházművészet általános és speciális kérdéseit gazdag és viszonylag hozzáférhető irodalom elemzi, igen okosan, szakemberek és egyszerű színházbarátok számára egyaránt közérthetően. Ez is magyarázza, hogy nem új "felfedezésekkel", nem extravagáns megállapításokkal akarom az olvasót meglepni, hanem ellenkezőleg, ami itt kifejtésre kerül, az végeredményében a színház évezredes gyakorlatából már ismert. Csupán arról lehet szó tehát, hogy tudatosít, az elméleti kifejtés segítségével megvilágít néhány igen-igen régi, de ma is élő esztétikai problémát. Ezzel egyúttal e könyv közvetlen célját is megjelöltem: szeretném, ha a színházművészet híveinek táborát gyarapíthatnám, és jelenlegi, valamint leendő barátait hozzásegíteném a színjátékművészet tudatosabb, esztétikailag elmélyültebb befogadásához. Ezért könyvemet mindenekelőtt a középiskolás tanulóknak, a főiskolák és egyetemek hallgatóinak ajánlom, és természetesen az ügy legmegbízhatóbb szövetségeseinek, a magyartanároknak. Tudom, hogy óhajom szerénytelen, mert ezzel lényegében igen nagy társadalmi hatást tételezek fel, de a színházművészet érdekében ez a szerénytelenség talán menthető.

Gáspár László - Temesi József - Matematikai ​programozási gyakorlatok
A ​feladatgyűjteménnyel nemcsak a numerikus készségek fejlesztését szeretnénk elérni, hanem a modellalkotás, a valós gyakorlati feladatok matematikai megfogalmazása terén is igyekszünk az ez iránt érdeklődőknek gyakorlási lehetőséget biztosítani. Könyvünket főleg az egyetemek és főiskolák matematikai programozást tanuló hallgatóinak szántuk. Eredményesen forgathatják azonban mindazok akik a gazdasági élet problémáinak elemezésével, megoldásával foglalkoznak.

Kiss Szabolcs - Elmeolvasás
Hogyan ​tulajdonítunk lelkiállapotokat, például vágyakat, vélekedéseket, szándékokat, gondolatokat önmagunknak és társainknak? Miként "olvassuk" a saját gondolatainkat és a másik ember elméjét? Mikor és hogyan alakul ki ez az alapvető gondolatolvasási képesség az emberi evolúció és a gyermek fejlődése során? Mi történik, ha a tudatolvasás sérül, mint például autizmussal élő személyek esetében? Mi a kapcsolat a nyelvi képességek és az elmeolvasás között? Valóban rendelkezünk-e mentális állapotokkal, vagy azok csak eszközök a saját viselkedésünk és a másik ember viselkedésének a magyarázata, értelmezése, vagy éppen előrejelzése céljából?A könyv egyebek között ezekre a kérdésekre keres tudományos igényű válaszokat a megismeréstudomány, a kognitív fejlődéslélektan, az evolúciós pszichológia, a tudat- és nyelvfilozófia, valamint a nyelvészet eredményeinek felhasználásával.

Kalmár László - Integrállevél ​- Matematikai írások
Kalmár ​László professzor szinte körülhatárolhatatlan érdeklődésű ember volt. Fontos eredményeket ért el a matematikai logikában, a hazai számítástudomány első kezdeményezői közé tartozott, ugyanakkor szenvedélyesen szeretett tanítani, nagyon sokféle fórumon szerepelt mint előadó, s ilyenkor szívesen elkalandozott más tudományterületekre is. A kötet egyik gyöngyszeme a címben is szereplő integrállevél, amit Kalmár egy makói orvos barátjának írt, s könnyed, zamatos stílusban az integrálszámítás elemeit boncolgatja benne.

Eckhart Tolle - Dr. Wayne W. Dyer - Miért ​fontos, hogy rendkívüliek legyünk?
Ki ​vagyok én? Mit keresek itt? Mi az élet értelme? A két nagy hatású spirituális tanító őszinte és megindító, komoly témákat feszegető, mégis könnyed hangvételű beszélgetésben válaszolja meg létezésünk alapvető kérdéseit. Miért fontos, hogy rendkívüliek legyünk? Eckhart Tolle és dr. Wayne W. Dyer a maga utánozhatatlanul humoros stílusában rámutat, miért vagyunk mindnyájan a magunk módján rendkívüliek, és mi tesz minket valóban emberré. Csak akkor indulhatunk el az öntudatra ébredés útján, ha felismerjük magunkban saját rendkívüliségünket. „Rendkívülinek lenni azt jelenti: felébredt lénynek lenni. Az ember nem a gondolkodással való teljes azonosulás álomvilágában mozog, hanem tudatos, jelenlévő. A rendkívüli a tudatosság. Az ember maga ez a tudatosság.” Eckhart Tolle „A tökéletességről lenevelnek minket. Inkább rászoktatnak egy olyan életre, amelyben a tulajdon és a siker felhalmozása a cél. Így aztán azt hisszük, azzal vagyunk azonosak, amivel rendelkezünk, és ahogyan teljesítünk, és sosem fedezzük fel magunkban a rendkívüliséget. Rendkívülinek lenni pedig azt jelenti, hogy megbecsüljük a saját nagyszerűségünket, azt, ami vagyunk, minden pillanatunkban, amely megadatott.” dr. Wayne W. Dyer „Öt példaképem van. E könyv mindkét írója közéjük tartozik. Ezek után magától értetődő, hogy szívből ajánlom művüket.” dr. Domján László agykontrolloktató A könyv a mellékelt DVD-n szereplő beszélgetés teljes szövegét tartalmazza.

Alok Jha - 50 ​meghökkentő elmélet a világvégéről
Mai ​világunk hemzseg a halálos fenyegetésektől és apokaliptikus vízióktól. Sok közülük ismerősen hangzik – terrorizmus, halálos vírusok, globális felmelegedés és háborúk –, de sok olyan is van közöttük, amelyeket elképzelni sem tudunk: bizarr kvantumrészecskék, amelyek egy egész planétát képesek elnyelni, genetikailag létrehozott szuperemberek, akik fajunk „kevésbé tökéletes” tagjait el akarják törölni a föld színéről, illetve mikroszkopikus méretű robotok milliárdjai, amelyek pár óra leforgása alatt sárgolyóvá változtathatják bolygónkat. Ilyen és ehhez hasonló témákat fejt ki részletesen Alok Jha friss hangvételű és szórakoztató könyvében. Az 50 fejezetben utánajár egy-egy meglepő elméletnek és tudományos magyarázatot ad rájuk, rámutatva, hogy még a látszólag távoli fenyegetések is milyen veszélyt jelenthetnek létezésünkre. A témákat illetően nemcsak a nagyon is valóságos kockázatokkal járó környezetszennyezéssel, a természeti erőforrások kizsákmányolásával és a túlnépesedéssel foglalkozik, hanem olyan kevésbé ismert területeket is megemlít, mint például a strangeletek, a szuperviharok és egy földönkívüli invázió veszélyei. Az 50 meghökkentő elmélet a világvégéről átfogó útmutató a lehetséges apokalipszisek tudományos és társadalmi hátterének megértéséhez, és ahhoz, hogy mit tehetünk – ha egyáltalán tehetünk valamit – annak érdekében, hogy elkerüljük ezeket. Ez a könyv tanulságos, élvezetes, gyakran megdöbbentő és mindenképpen felvillanyozó utazás a fajunk megsemmisítéséért vetekedő rettenetes erők sokaságán keresztül. Alok Jha a Guardian tudományos rovatának munkatársa, elsősorban a legfrissebb kutatások, illetve természeti katasztrófákra vonatkozó tudományos magyarázatok széles látókörű tudósítója. Fizikusként végzett az Imperial College London természettudományi karán.

Pokol Béla - A ​szociológiaelmélet új útjai
A ​modern szociológiaelméletek legújabb vonulataiban növekvő szkepszis észlelhető az állam társadalomszervező- és vezérlő képességével szemben. A rendszerelméleti megalapozottságú elméletekben felerősödik a szociális rendszerek zártságának kihangsúlyozása, és erről az alapról kérdőjelezik meg az állami beavatkozások hatékonyságát. Más elméletek a társadalom növekvő "elállamosításának" és "eljogiasításának" negatívumait emelik ki. A szerző az állami társadalomvezérléssel szembeni szkepszis elméleti alapjait igyekszik feltárni, majd a jóléti állam és a szociálpolitika alternatív stratégiáit elemzi, végül a jogrendszer problémáit, a társadalom eljogiasításának következményeit tárgyalja, s ennek egyik lehetséges korrekciójaként tér ki a "reflexív jog" koncepciójára.

Mark Stevenson - Mit ​hoz a jövő?
„Az ​utolsó dolog, amire a világnak szüksége van, az az elvakult optimizmus. De mi a helyzet a gondos érveléssel alátámasztott optimizmussal? Amikor valaki a dolgok mélyére ásva, megvalósítható ötletek és irányvonalak után kutatva végül egészen ígéretes dolgokat talál? Nos, itt éppen ez utóbbiról van szó. Stevenson nem vakon tapogatózik. Eszközei a kíváncsiság, a nyitottság, az érthetőség és a józan ész. Ez teszi az utazását igazán izgalmassá… és rendkívül lelkesítővé.” Chris Anderson, a TED Konferenciák kurátora Mark Stevenson pár évvel mindannyiunkat megelőzve ellátogat a jövőbe - és amit ott talál, az nem semmi. Felfedező útja során találkozik Oxfordban a transzhumanistákkal (akik örökké akarnak élni), Bostonban egy hangulatváltozásoktól szenvedő robottal, Ausztráliában pedig vitába keveredik az ország legokosabb farmerével. Űrrepülőgépek között mászkál a Mojave sivatagban, beleássa magát a nanotechnológiába, kielemezteti a genomját, és bepillantást nyer az emberi evolúció következő állomásába. A könyv egy rendkívül kíváncsi és optimista utazó élményeiről szól, aki arra keresi a választ, vajon mit hoz a jövő.

Rónyai Lajos - Ivanyos Gábor - Szabó Réka - Algoritmusok
Az ​algoritmusokkal és adatszerkezetekkel kapcsolatos első ismeretek mára az informatika alapjainak nélkülözhetetlen részeivé váltak. Ilyen ismeretekre, készségekre mindenkinek szüksége van, aki komolyan foglalkozik programozással és programok tervezésével. Ennek megfelelően kialakult egy eléggé letisztult törzsanyag, amit világszerte oktatnak a számítástechnikai, informatikai képzést nyújtó egyetemi szakokon. A könyv elsődleges célja ennek az anyagnak a feldolgozása. A fontosabb témák a következők: rendezés, keresés, információtömörítés, gráfalgoritmusok, a kiszámíthatóság alapfogalmai, nevezetes bonyolultsági osztályok (P, NP) és algoritmustervezési módszerek. A bemutatott algoritmusok tárgyalását példák és feladatok teszik teljessé. A könyv szerzői évek óta tanítanak algoritmikus témájú egyetemi tárgyakat a Budapesti Műszaki Egyetemen és az Eötvös Loránd Tudományegyetemen.

Lantos Béla - Robotok ​Irányítása
A ​nagy pontosságú, gyors működésű robotok a korszerű gyártórendszerek fontos részét alkotják. Irányításuk szükségessé teszi a szabályozástechnika és a számítástechnika eredményeinek alkalmazását. A könyv a merev, nyílt láncú, elágazás nélküli robotok modelljeinek (geometriai, kinematikus, dinamikus) meghatározásával, pályatervezéssel, robotirányítási algoritmusokkal és azok megvalósításának kérdéseivel foglalkozik. Részletesen vizsgálja a szabad mozgás (pozícióirányítás), a korlátozott mozgás (hibrid pozíció- és erőirányítás) és az adaptív irányítás kérdéseit, továbbá a megvalósításukhoz szükséges algoritmusokat. Feldolgozza, egységes szempontból összefoglalja és néhány területen továbbfejleszti a robotirányítás elméleti és gyakorlati alapjait. Kidolgozza a korszerű robotirányítási módszerek algoritmusait, és foglalkozik valós idejű (real time) realizálásuk kérdésével is. A mű megértését részletesen kidolgozott példák segítik. A függelék összefoglalja a mechanikai alapokat és a szabályozáselmélet fontosabb idő- és frekvenciatartománybeli tervezési módszereit. A szerző "Robotok irányítása" címmel 1986-tól tart eladásokat a Budapesti Műszaki Egyetem Villamosmérnöki Karán (műszer- és irányítástechnika szak, informatika szak robotirányítási ágazat), e könyv ezen előadások alapján jött létre. Ezeken a szakokon és más egyetemek, főiskolák hasonló szakterületein tankönyvként is használható. Haszonnal forgathatják a robotika és a szabályozástechnika iránt érdeklődő mérnökök, informatikusok és kutatók is.

G. G. Hall - Alkalmazott ​csoportelmélet
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Tatai Erzsébet - Művészettörténeti ​ismeretek
Tatai ​Erzsébet könyve a vizuális művészeti alkotások sajátosságait mutatja be. Felépítése ágazati felosztást követ. Először a gyakorlati célokat is szolgáló tárgyformálással, majd a teret, környezetet alakító művészettel, az építészettel foglalkozik, és ezután a képzőművészetekkel. Közülük elsőként a legabsztraktabb vizuális kifejezési formát, a képalkotást veszi szemügyre, ezen belül lényeges hasonlóságaik miatt nincs élesen elhatárolva a festészet, grafika és fotó; ezt követi a 3 dimenzióban kibontakozó szobrászati alkotások tárgyalása. Végül azok az új műfajok szerepelnek, amelyek nem sorolhatók be a még ma is jól használható, hagyományos kategóriákba. A fejezetek a megértés szempontjából önálló egységet képeznek, ám ez az önállóság viszonylagos, mert az ismétlések elkerülése végett nem foglalkozik minden fejezetben az összes oda is tartozó kérdéssel. Például a teret az épület, a formát a szobor, a színt a kép kapcsán tárgyalja bővebben. A Szakkifejezések magyarázatába csak a könyv megértéséhez szükséges fogalmakat vettük fel. Az időben való tájékozódást az időrendi táblázatok, a keresést pedig a név- és tárgymutató segíti.

Nemere István - Teremtés, ​evolúció, vagy..?
A ​szerző 1992-ben már írt egy könyvet erről a témáról. De lám, most "visszaeső" lett, mert azóta annyi minden történt a darwini fejlődéselmélet és az azt ellenző teremtéspártiak nagy vitájában! Sőt, felbukkant egy harmadik fél is, az értelmes tervezés, az Inteligent Design (ID) hívei is szót kértek. Köztük máig nemcsak vallásos, hanem jól képzett tudósok is vannak, akik teljes erőből és érv­raktárukat felhasználva támadják az ezer sebből vérző, igazából már csak összetákolt és alaposan megroggyant evolúció-elméletet. Amelyet még mindig valódi tudományként oktatnak a világ majd' minden iskolájában és egyetemén - miközben e könyvben vagy száz olyan hibáját sorolják fel az ellentáborból, amelyek miatt nemhogy tannak, de még elméletnek sem nevezhető...

Paul Misraki - A ​halál utáni élet
"Ami ​engem személyesen illet, már volt lehetőségem kifejteni azokat az okokat, amiért hajlok arra, hogy a halál nem egy vég, hanem átjáró egy másik tudatállapotba. A parapszichológia terén elért áttörés különös módon egyengeti azokat az utakat, amelyek lehet, hogy már egy közelebbi jövőben, mint gondolnánk, fantasztikus felfedezésekhez vezetnek a túlélés lehetőségeinek kapcsán. Ez egy olyan jóslat, amely kalandornak tűnhet sokak előtt, kezdve magukkal a parapszichológusokkal, de fenntartom, amit mondok, hiszen a színtéren, ahová a dolgok egy ideje robognak, jelentős események történnek. Vegyük hát magunknak a fáradtságot, hogy megvizsgáljuk a kérdéseket, amelyek ezek után vetődnek fel."

Bodnár István - Magyary Gyula - Az ​informatika elméleti alapjai
A ​szerzők, akik a középfokú, valamint a felnőttoktatásban dolgoznak, azzal a szándékkal írták ezt a könyvsorozatot, hogy rövid, áttekinthető formában juthassanak információhoz a középiskolások, a felnőttoktatásban vagy a felsőoktatásban részt vevők, illetve az önképzéssel tanulók. A könyv céljai a következők: megismertetni a felhasználót az informatika, a számítástechnika elméleti alapjaival, illetve segítséget nyújtani az olvasó számára az érvényes ECDL vizsgára való felkészüléshez az Informatika elméleti alapjai című modulból. A könyv anyaga alkalmas mind a középiskolai, mind a felnőttoktatásban való használatra.

Lionel Fanthorpe - Patricia Fanthorpe - Templomos ​rejtélyek és titkok
A ​Templomos rejtélyek és titkok mélységeiben vizsgálja ennek az enigmatikus rendnek évszázadokon átívelő történelmét, és számos olyan kérdésre keres választ, amit Dan Brown tett fel A Da Vinci-kód című bestsellerében. Vajon hány templomos titkot ismert Leonardo da Vinci, és mi jelent meg mindebből - még ha rejtett formában is - a jegyzetei között és a műalkotásaiban? A templomos lovagok eredete sokkal régebbre nyúlik vissza a XII. századi közel-keleti kalandozásaiknál. Ők nagyon jól tudták: ősi titkok várják, hogy ismét felfedezzék őket, és új életet leheljenek beléjük. Bonyolult, szövevényes rejtjeleket alkottak - és megfejtették azokat a kódokat, amelyeket még a távoli múltban hoztak létre elődeink.

Romsics Gergely - A ​lehetetlen művészete
Diplomácia, ​erőegyensúly és vetélkedés a klasszikus realizmus elméletében Az amerikai külpolitika-elmélet első, markáns arculattal rendelkező iskolája klasszikus realizmus néven vált ismertté. A realisták - Hans Morgenthau, Henry Kissinger, Arnold Wolfers, Reinhold Niebuhr és mások - a hidegháború elején robbantak be a közgondolkodásba, s a negyvenes évek végétől a hatvanas évekig számos tanulmányban és könyvben tettek kísérletet egy új, gyakorlati útmutatással szolgáló külpolitika-elmélet kialakítására, nagyban hozzájárulva a régi nagyhatalmi politika elveinek feltámasztásához, a wilsoni idealizmus hagyományának hitelvesztéséhez. A klasszikus realizmus a nemzetközi rendszer olyan, jellegzetesen a nyugati hagyományba illeszkedő elgondolása, mely elsősorban az európai tapasztalatkincsből merítve igyekezett a régiek tudásának bizonyos elemeit újra a nyugati (atlanti) világ praxisának részévé tenni. A hidegháborúra reflektáló és az amerikai nagyhatalmi cselekvés gyakorlatát szenvedélyes igazságtudattal és markáns történelemszemléletre támaszkodva orientálni igyekvő klasszikus realizmus azon a ponton helyezhető el, amelyen a politikai gondolkodás széles folyamaiból megkezdődött a nemzetközi kapcsolatok tudományának kialakulása.

Klaudy Kinga - Bevezetés ​a fordítás elméletébe
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Lodovico Il Póró - Balfácánok ​könyve I.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Covers_75882
elérhető
2

Ismeretlen szerző - A ​világ legördögibb tengerei
A ​világ vizei közül vajon melyik a legtitokzatosabb? A tengereken és az óceánokon történt összes hátborzongató eset kivizsgálása hosszú évekig, vagy talán évtizedekig tartana, de közben persze újabb és újabb rejtélyek borzolnák az emberek idegeit... Hogyan lehet tehát eldönteni, hogy a földfelszín kétharmadát birtokló vízfelület közül melyiket illeti meg a - kétes dicsőséget jelentő - elsőség? Ennek a könyvnek az a célja, hogy megmutassa az olvasónak: bár a legtöbb kutató az Ördög-háromszöget tartja a Föld legrejtélyesebb és leghírhedtebb eltűnési körzetének, még sok olyan hely található, amely csupán azért nem szerepel nap min nap az újságok címoldalán, mert kietlen helyen fekszik, s gyakorlatilag alig akad szemtanú, aki beszámolhatna az ott lezajlott eseményekről. A könyvben szereplő minden egyes történet megdöbbentő, rémisztő, bizarr és - egyelőre legalábbis - nagy részben megmagyarázhatatlan!

Kollekciók