Ajax-loader

'távközlés' címkével ellátott könyvek a rukkolán

 


Giró-Szász Magda - Telefonhírmondó
A ​könyv – amelyet a kezében tart – rendhagyó módon mutatja be hazánk egyik legkiemelkedőbb alakjának, Puskás Tivadarnak az életútját, munkásságát. Minden bizonnyal nevének hallatán a tudós, a feltaláló, a telefonközpontok úttörője jut eszünkbe, azonban ennél nagyobb egyéniséget mutat be a mű; a 19. század magyar polihisztorát, aki már fiatal korában habzsolja a humán tudományokat és a művészetet éppúgy, mint az akkor forradalmian újnak tekinthető egyetemi tantárgyat, a fizikát. Könnyedén tanulja a nyelveket, kiválóan vív és zongorázik, a bécsi társasági körök közkedvelt egyénisége. A szerző korabeli dokumentumok felhasználásával, a 19. század eredeti történelmi környezetével, a családi háttér változásaival, a közvetlen emberi kapcsolatok és érzelmek tükrében teszi színessé, olvasmányossá a tudós életútjáról készített könyvet. ugyanakkor rendkívül gazdagon tárja fel az olvasó számára a kor hiteles történelmi eseményeit, főbb mozzanatait, az első technikai forradalmat követő polgárosodási folyamatot.

Maurizio Ferraris - Hol ​vagy?
Maurizio ​Ferraris jó nevű olasz filozófus és esztéta. Itáliában nagy port vert fel az a polémia, amelynek résztvevőjeként a mesterei - Heideg-ger és Gadamer - által képviselt gondolkodásmóddal szembefordulva, a posztmodern teóriákat bírálta. „Mobilos" könyve legalább kétféleképpen olvasható. Olvashatjuk úgy is, mint a mobiltelefon fenomenológiáját vagy ontológiáját (ahogyan alcíme is sugallja), és úgy is, mint filozófiai esszét, kísérletet egy újfajta általános ontológiai elmélet megalkotására, melyhez a mobiltelefon ürügy vagy kiindulópont csupán. Szövege azonban mindkét olvasatban rendkívül szórakoztató és tanulságos. A fenomenológiai elemzés - melyre egyébként nagy hatással voltak a magyar filozófuskolléga, Nyíri Kristóf kutatásai - szinte kimerítő osztályozását adja a mobilozás kommunikációs formája teremtette újszerű helyzeteknek, a filozófiai olvasat pedig a könnyed hangvétel ellenére is komoly társadalomontológiát nyújt. Ferraris könyve, melynek hangvételéhez jól illeszkednek a nagy rokon lélek, Umberto Eco bevezető sorai, mély gondolatokat fejt ki könnyen érthető formában és élvezetesen. -------

Bödők Zsigmond - Magyar ​feltalálók a távközlés történetében
Az ​éteren át történő földi távközlés még az emberiség történelméhez viszonyítva is röpke pillanatnak számít, nem beszélve a világegyetem koráról. A távíró, a rádió és a televízió technikájának a kifejlesztése a földi távolságok mihamarabbi áthidalása céljából született meg, de kezünkbe adta a kulcsot, hogy egykoron értekezni tudjunk a kozmosznak egy barátságos zugában élő sorstársainkkal?

Megsz%c3%b3lal_a_t
Megszólal ​a telefon Ismeretlen szerző
0

Ismeretlen szerző - Megszólal ​a telefon
A ​magyar irodalom legjobbjai írtak novellát, karcolatot, jelenetet, sőt még verset is a telefonról. Szerzőink között szerepelnek többek közt Karinthy Frigyes, Juhász Gyula, Tóth Árpád, Krúdy Gyula, Ady Endre, Kosztolányi Dezső, Örkény István (stb.). (A MATÁV a magyar kulturális élet kiemelkedő támogatója. Büszkék vagyunk, hogy ismét hozzájárulhattunk egy nagyszerű könyv létrejöttéhez.)

Ismeretlen szerző - Szabályozási ​fogalmak gyűjteménye / Glossary of regulatory and related terms
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kovács Péter - TV-informatika
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Armando Garcia Dominguez - Antennák ​méretezése
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Erdősi Ferenc - A ​kommunikáció (közlekedés-távközlés) szerepe a terület- és településfejlődésben
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Mohamed Ibnkahla - Signal ​Processing for Mobile Communications Handbook
In ​recent years, a wealth of research has emerged addressing various aspects of mobile communications signal processing. New applications and services are continually arising, and future mobile communications offer new opportunities and exciting challenges for signal processing. The Signal Processing for Mobile Communications Handbook provides a comprehensive survey of signal processing techniques used in mobile communications that concern the transmitter, the receiver, and the propagation channel. Distinguished contributors discuss a spectrum of topics, including 4-G mobile communication challenges, adaptive coded modulation, channel modeling, estimation and identification, diversity combining and adaptive equalization, multi-user detection, DSP for OFDM, synchronization, and more. Emerging techniques such as neural networks, Markov Chain Monte Carlo (MCMC) methods, time-frequency analysis, and Chaos are also explored. Presented in a tutorial format with hundreds of figures and tables, this handbook makes signal processing as applied to digital communications accessible for all professionals, researchers, and students involved in mobile communications.

Simonffy Géza - A ​mikrofontól a rádióig...
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Peterdi Pál - Buzás Ottó - Hogyan ​telefonáljunk?
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Eszenyi Miklós - Volumen, ​kódex, média II.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Beolvas%c3%a1s0142
A ​HTE 60 éve Ismeretlen szerző
0

Ismeretlen szerző - A ​HTE 60 éve
Mi ​az, ami lehetővé tette, hogy a Hírközlési és Informatikai Tudományos Egyesület (HTE) 60 évének eseményei egy vaskos kötetet tölthetnek meg színes és színvonalas tartalommal? Egyfelől, mert szakterületünk a haladás motorja, más szakterületekkel összefonódva szinergiákat generál, mindjobban áthatja mindennapi életünket, a kibontakozó hálózatos tudástársadalom meghatározó pillérét képezi, folyamatos megújulásra késztet. Másfelől mert a HTE céljai között mindig kiemelt helyet foglalt el a tagok szakismeretének bővítése, a nemzetközi tendenciák jelzése, a lehetőségek kiaknázásának segítése; mindezt a lehető legszakszerűbben, semlegesen, elfogulatlanul. Szükség volt a HTE tevékenységére, és a HTE teljesíteni tudta az elvárásokat.

Ismeretlen szerző - Európai ​számozási koncepciók a távközlésben
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Bernhard H. Walke - P. Seidenberg - M. P. Althoff - UMTS
UMTS ​(Universal Mobile Telecommunication System) is the third generation telecommunications system based on WCDMA. WCDMA (Wideband Code Division Multiple Access) is the radio interface for UMTS. WCDMA is characterised by use of a wider band than CDMA. It has additional advantages of high transfer rate, and increased system capacity and communication quality by statistical multiplexing, etc. WCDMA efficiently utilises the radio spectrum to provide a maximum data rate of 2 Mbit/s. UMTS (Universal Mobile Telecommunication System) will offer a consistent set of services to mobile computer and phone users no matter where they are located in the world. Based on the GSM (Global System for Mobile communication) communication standard, UMTS, endorsed by major standards bodies and manufacturers, is the planned standard for mobile users around the world by 2002. Today′s cellular telephone systems are mainly circuit–switched, with connections always dependent on circuit availability. Packet–switched connection, using the Internet Protocol (IP), means that a virtual connection is always available to any other end point in the network. It will also make it possible to provide new services, such as alternative billing methods (pay–per–bit, pay–per–session, flat rate, asymmetric bandwidth, and others). The higher bandwidth of UMTS also promises new services, such as video conferencing and promises to realise the Virtual Home Environment (VHE) in which a roaming user can have the same services to which the user is accustomed when at home or in the office, through a combination of transparent terrestrial and satellite connections. - Provides an introduction to cellular networks and digital communications - Covers the air interface, radio access network and core network - Explains the Release ′99 specifications clearly and effectively - Discusses UMTS services and future services beyond 3G - Features numerous problems and solutions in order to aid understanding Ideal for Academics and students on telecommunications, electronics and computer science courses, research and development engineers working in mobile/wireless communications and Cellular operators and technical consultants.

Covers_340125
A ​kovakőtől a szilíciumig Ismeretlen szerző
3

Ismeretlen szerző - A ​kovakőtől a szilíciumig
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Ismeretlen szerző - A ​keskenysávú ISDN kézikönyve
A ​90-es évtized távközlésének egyik sikeres terméke az ISDN. Ez a négy betű ma már egybeforrt a korszerű szolgáltatások széles választékával és egy nemzetközi szabványosítási koncepció sikerével. Az ISDN a keskenysávú távközlés és a digitális technika minden vívmányát felvonultatja. Az ISDN-alapú távközlőhálózatban a digitális kapcsolástechnika, a jelzésprotokollok bonyolult rendszere és a digitális jelátvitel élenjáró technikája egyaránt megtalálható. E könyv a hazai szakemberek számára egy kötetben összefoglalja a nélkülözhetetlen és magyar nyelven eddig nem publikált ismereteket az ISDN-ről. A kötet ismereteket ad az alkalmazási lehetőségek feltárásához és megtervezéséhez is. A tárgyalt témakörök között szerepel az ISDN architektúrájának és működésének részletes leírása, mely az ISDN elmélyült tanulmányozását teszi lehetővé a szakemberek számára. A mű végül feltárja az ISDN továbbfejlesztésének irányait a széles sávú ISDN, a mobil hálózatok és a nagyobb hálózati intelligencia irányába. A kötet szerzői a MATÁV PKI Távözlésfejlesztési Intézet munkatársai, akik a téma nemzetközileg is elismert szakértői.

Ismeretlen szerző - Mobilközösség ​– mobilmegismerés
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Nagy Róbert - Tájékozódási ​kézikönyv
A ​távközlés a teljes 20. században, az informatika a 20. század második felében jelentős fejlődésen ment keresztül. E két szakterület fejlődésével a tájékozódás, navigáció és helymeghatározás is sokat fejlődött, ezzel együtt pedig egyszerűbbé és biztonságosabbá vált mind a gyalogos, közúti, vasúti, légi és vízi közlekedés, illetve a mai kor emberének közbiztonsága is sokat nőtt. Könyvünkben ismertetjük a tájékozódáshoz szükséges alapismereteket, megismerkedünk a tájékozódáshoz szükséges hagyományos módszerekkel és eszközökkel, illetve áttekintjük a távközlési és informatikai tájékozódási módszereket, különös hangsúlyt fektetve a GPS használatára és működésére. Vizsgáljuk a térinformatikát, azaz digitális térképészetet, a kapcsolódó programokat és online alkalmazásokat. Szót ejtünk a földi mobil távközlésről és a műholdas távközlésről is, de áttekintjük azon tájékozódási módszereket is, melyek nem használnak távközlési vagy informatikai eszközt, mivel ezen eszközök működéséhez tápellátás szükséges, mely előbb-utóbb megszűnik, az elem vagy akkumulátor lemerül, esetleg ezen eszközök működésének hatósugarán kívülre kerülünk. Könyvünk segítségével tehát egy ismeretlen területen eltévedt ember távközlési, informatikai eszköz nélkül is meg fogja a találni a megfelelő irányt, a haza utat, továbbá a túrázó gyerekünket is nagyobb biztonságban tudhatjuk. Részletesen tárgyaljuk az iránytű és tájoló működését illetve a történelem során oly sokat használt csillagászati tájékozódási módszereket. Ez utóbbiak a mai világban már szimulálhatók programok segítségével, ezért könyvünkben informatikai segítséggel tanuljuk meg ezeket.

Catherine Price - Digitális ​detox
Ébredés ​után azonnal a mobilodért nyúlsz? Elalvás előtt pedig a telefon kijelzőjét látod utoljára? Kifolyik a kezedből az idő, amikor a közösségi oldalakat böngészed? Egyszóval telefonfüggő vagy? Ha igen, akkor ez a könyv neked szól! A Digitális detox praktikus és hasznos útmutató, hogy mindössze 30 nap alatt legyőzhesd a mobiltelefon-függőséget - és közben újra a kezedbe vehesd életed irányítását. A legújabb kísérletek szerint a telefonunkkal töltött jelentős mennyiségű idő befolyásolja az elmélyült gondolkodást, az információk befogadását és feldolgozását, illetve az új emlékek kialakításának képességét. Ráadásul a telefon minden rezgése fokozza a stresszt. Catherine Price hiánypótló könyvében feltérképezi, hogyan hat a folyamatos elérhetőség az agyra, a testre, a társas kapcsolatokra és a társadalomra, és neked szegezi a kérdést, hogy tulajdonképpen mennyi időt is szeretnél a telefonoddal tölteni. A szerző 30 napos, könnyen követhető terve segít felismerni a céljaidat, a fontossági sorrendet és a rossz szokásokat, segít rendet vágni az alkalmazások között és az e-mail-fiókodban, és lehetővé teszi, hogy időt takaríts meg. Nem kell mindörökre lemondanod a telefonodról: elég, ha megtanulod tudatosabban használni, és megtanulsz tudatosabban dönteni arról, mivel is töltöd életed értékes perceit. Catherine Price a legnevesebb amerikai egyetemeken, a Yale-en és a Berkley-n szerzett újságírói diplomát, és olyan rangos folyóiratokban publikál rendszeresen, mint a The New York Times vagy a The Washington Post Magazine.

Kollekciók