Ajax-loader

'kotta' címkével ellátott könyvek a rukkolán

 


Seress Rezső - Engem ​még nem szeretett senki
Élt ​Budapesten az Erzsébetváros kődzsungelében egy aprócska kis polgár. Ifjabb éveiben színész volt és légtornász, később füstös kiskocsmákban énekelt és zongorázott. Két ujjával pötyögtette a dallamot és inkább dünnyögött, mint énekelt hozzá. Varázslatos muzsikájával, szívbe markoló szövegeivel így is elbűvölte a nagyvilágot. Ez a furcsa varázsló, amint kötetben található elbeszéléseiből és dalszövegeiből kitűnik, nagyon is jól ismerte az emberi lélek titkait. Gondolatait, érzéseit milliók tették magukévá. Világnagyságok zarándokoltak el hozzá, hogy láthassák és hallhassák. "Csak zseni" írta szerzőnk vörösbársony emlékkönyvébe Otto Klemperer, a karmesteróriás. "Csak" ember, tanúsíthatják mindazok, akik megértették Seress Rezső legkedvesebb dalának, a "Szeressük egymást gyerekek"-nek üzenetét.

Kallós Zoltán - Balladák ​könyve
Élő ​erdélyi és moldvai magyar népballadák

Kodály Zoltán - Válogatott ​bicíniumok
Hat ​év tapasztalata szükségessé tette e gyűjtemény kibővítését. Két irányban: egyrészt kevés volt a könnyű darab, másrészt a 2. füzet tartalma a mai igényt nem elégíti ki. Szeretném pedagógusainkat meggyőzni, hogy a tanulók fejlődését gyorsítja, s egyben a maguk munkáját könnyíti, ha minél előbb megkezdik a kétszólamú éneklést. A kézjelről, majd betűkről végzett elemi gyakorlatok után könnyen győzik a bicíniumokat kótából is, mihelyt biztosan olvasnak. Minden órán tanácsos az Énekeljünk tisztán egy-egy példáját elővenni, eleinte kézjelről. Ez az egyetlen biztosíték a hamis ének ellen, jobb, mint a zongora. Maga alatt vágja a fát az a tanító, aki zongora mellett akar tiszta éneket tanítani. Mi jobb? Egy-egy ünnepre vért izzadva, hallás után betanítani a szólamokat, vagy simán leolvasni és mindjárt a kidolgozásba fogni? Így nem agyonpróbált (=agyonunt) darabokkal lépnek a pódiumra, és mellesleg - ami a fő: fejlődik a gyermekek hallása, zeneérzéke, ízlése. A két szólam inkább függetlenül mozgó legyen, tercpárhuzamok nem fejlesztik a hallást, nem is illenek magyar dallamhoz. A szövegtelenek inkább a zenére koncentrálják a figyelmet, de a szövegeseket is szolmizáljuk előbb, csak ha zeneileg teljesen tiszták, adjuk hozzá a szöveget, miután kiejtését hibátlanná csiszoltuk. Kodály Zoltán 1967. február 28

File0394
Zongoraiskola ​2. Ismeretlen szerző
12

Ismeretlen szerző - Zongoraiskola ​2.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kodály Zoltán - Ötfokú ​zene II.
100 ​kis induló

Kodály Zoltán - 333 ​olvasógyakorlat
A ​Kodály módszer alkalmazásához komponált gyűjtemény. A szolmizációs hangjegyírást a kíséret nélküli énekléssel párosító Kodály módszer a gyermekek zeneiskolai tanításával kezdődően fejleszti a zenei nevelés legfontosabb alapelemeit: a zenei írás-olvasást és a ritmusérzéket.

Béres János - Furulyaiskola ​I
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

21b5_1_1600
Zongoraiskola ​1. Ismeretlen szerző
24

Ismeretlen szerző - Zongoraiskola ​1.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Béres János - Furulyaiskola ​III.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Béres János - Furulyaiskola ​II
Mielőtt ​hozzáfognánk ehhez az új kötethez, még egyszer olvassuk el az első kötet előszavát. A második kötet az első közvetlen folytatása, tehát feltételezi annak teljes ismeretét. Tanév elején ismételjük az első kötet nehezebb gyakorlatait; a függeléket tanuljuk párhuzamosan a második kötet elejével. Furulyaiskolám az állami zeneiskolák tanterve alapján készült, módszertani felépítése azonban bármilyen iskolatípusra alkalmas. A fejezetek sorrendjét lehetőleg ne cseréljük fel, az anyag mennyiségét viszont szükség szerint csökkenthetjük vagy bővíthetjük. Segédanyagként használjuk a "Furulyazene" sorozat füzeteit. Többszólamú művek, kánonok megszólaltatásába vonjunk be más hangszereket is.

Ismeretlen szerző - Ezer ​esztendő - Millenniumi Daloskönyv
Ezeréves ​a keresztény magyar állam, és kétezer éves a kereszténység. Ezt az időszámítást a keresztény világ valamennyi népe, állama átvette. A honfoglalás idején, főként Géza fejedelem korában létezett már magyar állam. A keresztény Európának - tudatos elhatározással - ezer esztendővel ezelőtt váltunk részévé. Szent Istvánt 1000 vagy 1001 karácsonyán koronázták meg: Ő maga választotta az akkori millennium ünnepét. A latin betűs írással, az európai civilizáció értékeinek átvételével tudtunk megmaradni. A magyar az egyetlen távolról érkezett nép, mely máig fennmaradt. A többiek, akik a magukkal hozott szokásokhoz ragaszkodtak - például a hunok, a normannok, a besenyők - megsemmisültek. Nyelvük beolvadt. A magyar nyelv él. „Nekünk a nyelvünk nagyobb kincsünk, mint a földünk, mert régibb, s akkor is él, amikor a föld már nem a mienk. Nem nyelvünk olyan mint mi, hanem mi vagyunk olyanok, mint a nyelvünk.” Nyelvünk tehát a hazánk. Zenei anyanyelvünk ugyanolyan régi mint beszélt nyelvünk. Az évszázadok alatt változott ugyan, de szépségét ma is csodálva hallgatják szerte a világon. „A magyar zene… számottevő a nemzetközi életben, híd a …nemzetekhez, fegyver a létért való küzdelemben. Ideje, hogy a nemzet életében is számottevő legyen. Méltó, hogy a nemzet melléje álljon. Maga javára teszi.” (Kodály Zoltán) Ezért állítottuk össze a millennium - az ezeréves ünnep - alkalmából ezt az énekeskönyvet, melyben a magyar nép régebbi és újabb dalai találhatók. Örülnénk, ha a gyerekek szüleikkel együtt énekelnék az alkalomhoz kötött és az alkalomhoz nem kötött énekeket. Az lenne a legjobb, ha énekelnének akár örömük, akár bánatuk van.

Sebő Ferenc - Énekelt ​versek
Híres ​magyar költők kottásított verseit tartalmazza a könyv.

Covers_342172
elérhető
1

Ismeretlen szerző - A ​múlt idők nótás könyve I.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Gróh Ilona - Ölbéli ​játékok, mondókák, dalok
A ​Ringató gyerekkönyvek mellé most a polcra kerülhet egy elsősorban felnőttekhez szóló, de a gyermekek javát szolgáló kiadvány, amely a népszerű Ringató foglalkozások zenei anyagának jelentős részét tartalmazza. Az otthoni élmény megszületéséhez kitűnő segítséget nyújt a könyvhöz mellékelt énekes CD, amelyen a kötetben megtalálható valamennyi dallam és jó néhány népi hangutánzó játék is szerepel. A “családi könyv” mondókáit, felhasználási javaslatait és kottáit Maros Krisztina humoros és finom grafikái színesítik, hogy a kötet a gyerekekkel együtt lapozgatva is teljes élményt nyújtson. „Vedd ölbe, ringasd, énekelj! - gyakran hangoztatott mottónk. Nem felszólítás, hanem kérés. Bízom benne, hogy ezt a könyvet forgatva sokan kapnak kedvet a játékhoz, énekléshez a gyerekek és önmaguk örömére, gazdagodására. Ugyanis az énekhanggal, az ölbéli játékokkal nem pusztán a „zenét közvetítjük”, hanem a kicsi gyermek számára egy magasabb szintű odafigyelést, tudást, az érzelmek intenzívebb átadását.” Gróh Ilona, a Ringató mozgalom vezetője

Kollár-Klemencz László - A ​kistehén
A ​népszerű kistehén figurájának dalával, kottával, többnyelvű szövegfordítással és sok szép színes képpel.

Lantos Rezsőné - Lukin Lászlóné - Ének-zene ​az általános iskola 1. osztálya számára
LUKIN-FÉLE ​SOROZAT A Lukin-féle Ének-zene tankönyvek az ének-zene tantárgy alapkönyvei. A régóta kedvelt sorozat könyvei a kor követelményeinek megfelelő kül- és beltartalommal segítik a tanulást. A sorozatot segédletek teszik teljessé: tanmenet 1–4. osztályig; zenehallgatási CD 1–4. osztályig (Tengertánc I. és Tengertánc II.); Munkafüzet 1. osztályban. A könyvek és a segédletek használata során az ének-zene tárgy tantárgyi követelményei maradéktalanul teljesíthetők.

Covers_530454
Hozsanna! Ismeretlen szerző
2

Ismeretlen szerző - Hozsanna!
Magyarország ​legelterjedtebb ima- és énekeskönyve ez a II. Vatikáni Zsinat szellemében megújított kiadvány. A HARMAT-SÍK "SZENT VAGY, URAM!" énektanár énekeivel, kibővítve más régi és újabb magyar egy gregorián dallamokkal, valamint a szentmise olvasmányközi énekeivel. A liturgikus reform alapján átdolgozott és bővített kiadás.

Covers_126069
Let's ​sing together Ismeretlen szerző
0

Ismeretlen szerző - Let's ​sing together
48 ​angol és amerikai dal, többek között: - John Brown’ body - The Hammer Song - Down by the riverside - Oh Susanna - Jingle bells - Happy birthday - London’s burning - Blowing in the wind - My bonnie is over the ocean Kottával és dalszöveggel

Ugrin Gábor - A ​mi dalaink
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kodály Zoltán - Vegyeskarok
Ez ​a kiadás Bárdos Lajos közreműködésével készült. Csak kottákat tartalmaz.

Rajeczky Benjamin - Mi ​a gregorián?
A ​gregorián az európai zenekultúra bölcsője, a világ leggazdagabb dallamkultúrája, minden dallamszövés forrása és mintaképe, az egyszólamú zene legdiadalmasabb kivirágzása. Az elnevezés I. Gergely pápára utal, aki rendszerbe foglaltatta a korabeli liturgiát. A Földközi-tenger melléki dallamkincs elterjesztésében nagy szerepe volt Ambrus milánói püspöknek, a különböző kolostoroknak és a szájhagyománynak. Jelentős lépés volt a dallamok megbízható lejegyzésének lehetővé tétele Arezzói Guido vonalrendszere segítségével. Az idők folyamán a gregorián háttérbe szorult a vokális polifónia, majd a hangszeres zene elterjedésének következtében. Új életre csak a múlt századi kutatások keltették, elsősorban a solesmes-i iskola. Jelenleg nagy harc folyik az egyetemes emberi kultúra eme óriási értékének megmentése érdekében. Ez a témája Rajeczky Benjamin könyvének. Szakszerűen, kottapéldákkal és táblázatokkal illusztrálva, ugyanakkor izgalmasan, lebilincselően, a legszélesebb olvasóközönség számára is élvezetesen ír tárgyáról, s minden bizonnyal nagy sikerre számíthat a zeneszerető olvasók körében.

Járdányi Pál - Terefere ​Tercsi
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Jaopan
心のうた ​(Kokoro no Uta) Ismeretlen szerző
1

Ismeretlen szerző - 心のうた ​(Kokoro no Uta)
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Frank Walter - Elektromos ​gitár alapismeretek
Ez ​a könyv az elektromosgitár-játék alapjaival ismerteti meg a kezdő gitárosokat. A közérthető magyarázatok a legfontosabb alapismeretek megtanításán túl bevezetnek mind a dallam-, mind az akkordjáték technikájába. A tananyaghoz mellékelt CD nagy segítséget nyújt a tanulásban, hiszen használatával az elsajátított ismeretek azonnal kipróbálhatók a gyakorlatban is. - Technikai alapok: a gitár helyes tartása, a hangszer hangolása, a jobb és bal kéz szerepe - Zenei alapismeretek: az ütemek és a kottaolvasás - Gyakorlat: minden fontos akkord, power chordok, patternek, barré-fogás és speciális ismeretek - Hasznos összefoglalók: akkordtáblázat és a gitár hangjai - Terjedelmes gyakorló CD 66 felvétellel: teljes zenekari változatok, kíséreti verziók és sok minden más

Pejtsik Árpád - Violoncello ​ABC / Gordonka ABC
Az ​alapfokú művészetoktatás tantervi programjában szereplő kiadvány. A kiadó nagysikerű sorozatának kötete. Pejtsik Árpád ABC-je nem kívánja megváltoztatni vagy befolyásolni a tanárok módszertani elképzeléseit, viszont színes és vonzó zenei anyagot kínál áttekinthető csoportosításban, ami a pedagógusok számára lehetővé teszi, hogy többféle sorrendben tanítsák a darabokat. Ez a zenei anyag gyermekdalokból, népdalokból és a középkor zenei emlékeitől századunkig ívelő duókból és zongorakíséretes darabokból áll. A duók a növendék és a tanár rendszeres együttmuzsikálását, a kötetet záró gordonkatriók pedig a növendékek kamarazenélését szolgálják. A szöveges instrukciók három nyelven, németül, angolul és magyarul is olvashatók.

Lajtha László - Molnár Imre - Játékország
Nektek ​ajánljuk e játékoskönyvet magyar fiúk, magyar lányok szívetek vidulására, lelketek gyönyörűségére, testetek erősítésére.

Csányi László - Gyermekkórusok ​kótáskönyve
A ​kórusvezető alapvető gondja a jó műsorválasztás. A jó műsor már fél sikert jelent. Hogyan alakítsuk ki a műsorokat, hogy igényes és mutatós legyen? Kell, hogy a kórus tagjai is szeressék, szívesen énekeljék a dalokat, de az is fontos, hogy a közönségnél tetszést nyerjen és a szakemberek is elismeréssel legyenek. Mióta gyermekkórussal foglalkozom, nekem is vissza-visszatérő gondom ez. Már hosszú ideje gondoltam arra, hogy az a munka, melyet a kórusművek keresésével, válogatásával eltöltöttem, valahogyan hasznosan felhasználható legyen. Azt hiszem, ezt azáltal érem el legjobban, ha tapasztalataimat közzéteszem, akár jók, akár nem, mindenképpen tanulságosak.Ezekután kívánom, hogy sok énekkar találjon örömet a kottáskönyv lapjain megjelent kórusművekben.

Ismeretlen szerző - LGT ​nagy képes kottás emlékkönyv
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Muszty Bea - Dobay András - Csalamádé ​1.
A ​Muszty-Dobay "Fekete" Csalamádé Daloskönyv 1.-ben kb. 183 dalt találhattok, kottával, akkordábrákkal, szokás szerint sok fotóval, kíséretmódokkal Gitárosoknak. Örökzöld slágerek, munkásmozgalmi klasszikusok, minden benne van, amit a gyerekednek-férjednek-feleségednek-barátodnak-barátnődnek elénekelhetsz.

Muszty Bea - Dobay András - Csalamádé ​2.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Buda Ferenc - Diótörő
Diótörő ​és az Egérkirály csatározását, annak csodás, sőt helyenként hajmeresztő bonyodalmait E. T. A. Hoffmann német író vetette valaha papírra. Ebből született az egyik legismertebb, legszebb balett: Csajkovszkij Diótörője. Hoffmann szövege alapján most Buda Ferenc, Kossuth-díjas költő és műfordító írt mesét kifejezetten a legifjabb olvasók számára, és Pásztohy Panka készített hozzá elbűvölő illusztrációt. A könyvben található CD-n Csajkovszkij balettjéből a Diótörő szvitet hallgathatjuk meg.

Magyar
Magyar ​munkásdalok Ismeretlen szerző
0

Ismeretlen szerző - Magyar ​munkásdalok
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kollekciók