Ajax-loader

'kotta' címkével ellátott könyvek a rukkolán

 


Dalosk%c3%b6nyv
elérhető
1

Ismeretlen szerző - Ezer ​esztendő - Millenniumi Daloskönyv
Ezeréves ​a keresztény magyar állam, és kétezer éves a kereszténység. Ezt az időszámítást a keresztény világ valamennyi népe, állama átvette. A honfoglalás idején, főként Géza fejedelem korában létezett már magyar állam. A keresztény Európának - tudatos elhatározással - ezer esztendővel ezelőtt váltunk részévé. Szent Istvánt 1000 vagy 1001 karácsonyán koronázták meg: Ő maga választotta az akkori millennium ünnepét. A latin betűs írással, az európai civilizáció értékeinek átvételével tudtunk megmaradni. A magyar az egyetlen távolról érkezett nép, mely máig fennmaradt. A többiek, akik a magukkal hozott szokásokhoz ragaszkodtak - például a hunok, a normannok, a besenyők - megsemmisültek. Nyelvük beolvadt. A magyar nyelv él. „Nekünk a nyelvünk nagyobb kincsünk, mint a földünk, mert régibb, s akkor is él, amikor a föld már nem a mienk. Nem nyelvünk olyan mint mi, hanem mi vagyunk olyanok, mint a nyelvünk.” Nyelvünk tehát a hazánk. Zenei anyanyelvünk ugyanolyan régi mint beszélt nyelvünk. Az évszázadok alatt változott ugyan, de szépségét ma is csodálva hallgatják szerte a világon. „A magyar zene… számottevő a nemzetközi életben, híd a …nemzetekhez, fegyver a létért való küzdelemben. Ideje, hogy a nemzet életében is számottevő legyen. Méltó, hogy a nemzet melléje álljon. Maga javára teszi.” (Kodály Zoltán) Ezért állítottuk össze a millennium - az ezeréves ünnep - alkalmából ezt az énekeskönyvet, melyben a magyar nép régebbi és újabb dalai találhatók. Örülnénk, ha a gyerekek szüleikkel együtt énekelnék az alkalomhoz kötött és az alkalomhoz nem kötött énekeket. Az lenne a legjobb, ha énekelnének akár örömük, akár bánatuk van.

Gryllus Vilmos - Maszkabál ​1. rész
A ​tüneményes illusztrációk és a különös gonddal megalkotott rajzfilmcsokor fülbemászó dallamaival, szívderítő szövegeivel és őszinte lelkesedésével mesés világba repíti a gyerekeket, örömteli perceket szerezve az egész családnak. "Gyerekeknek és azoknak a szülőknek, akik nem felejtettek még el együtt játszani és együtt nevetni gyermekeikkel." - Dr. Ranschburg Jenő "Végre láthatjuk is azt, amit eddig csak hallgattunk, és persze kívülről fújtunk a gyerekekkel együtt!" - Prokopp Dóra "Szelíd humorú, eredeti magyar csapatmunka világszínvonalon!"-Levente Péter

Kallós Zoltán - Balladák ​könyve
Élő ​erdélyi és moldvai magyar népballadák

Kodály Zoltán - Válogatott ​bicíniumok
Hat ​év tapasztalata szükségessé tette e gyűjtemény kibővítését. Két irányban: egyrészt kevés volt a könnyű darab, másrészt a 2. füzet tartalma a mai igényt nem elégíti ki. Szeretném pedagógusainkat meggyőzni, hogy a tanulók fejlődését gyorsítja, s egyben a maguk munkáját könnyíti, ha minél előbb megkezdik a kétszólamú éneklést. A kézjelről, majd betűkről végzett elemi gyakorlatok után könnyen győzik a bicíniumokat kótából is, mihelyt biztosan olvasnak. Minden órán tanácsos az Énekeljünk tisztán egy-egy példáját elővenni, eleinte kézjelről. Ez az egyetlen biztosíték a hamis ének ellen, jobb, mint a zongora. Maga alatt vágja a fát az a tanító, aki zongora mellett akar tiszta éneket tanítani. Mi jobb? Egy-egy ünnepre vért izzadva, hallás után betanítani a szólamokat, vagy simán leolvasni és mindjárt a kidolgozásba fogni? Így nem agyonpróbált (=agyonunt) darabokkal lépnek a pódiumra, és mellesleg - ami a fő: fejlődik a gyermekek hallása, zeneérzéke, ízlése. A két szólam inkább függetlenül mozgó legyen, tercpárhuzamok nem fejlesztik a hallást, nem is illenek magyar dallamhoz. A szövegtelenek inkább a zenére koncentrálják a figyelmet, de a szövegeseket is szolmizáljuk előbb, csak ha zeneileg teljesen tiszták, adjuk hozzá a szöveget, miután kiejtését hibátlanná csiszoltuk. Kodály Zoltán 1967. február 28

File0394
Zongoraiskola ​2. Ismeretlen szerző
12

Ismeretlen szerző - Zongoraiskola ​2.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kodály Zoltán - Ötfokú ​zene II.
100 ​kis induló

Kodály Zoltán - 333 ​olvasógyakorlat
A ​Kodály módszer alkalmazásához komponált gyűjtemény. A szolmizációs hangjegyírást a kíséret nélküli énekléssel párosító Kodály módszer a gyermekek zeneiskolai tanításával kezdődően fejleszti a zenei nevelés legfontosabb alapelemeit: a zenei írás-olvasást és a ritmusérzéket.

Béres János - Furulyaiskola ​I
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

21b5_1_1600
Zongoraiskola ​1. Ismeretlen szerző
24

Ismeretlen szerző - Zongoraiskola ​1.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Béres János - Furulyaiskola ​III.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Béres János - Furulyaiskola ​II
Mielőtt ​hozzáfognánk ehhez az új kötethez, még egyszer olvassuk el az első kötet előszavát. A második kötet az első közvetlen folytatása, tehát feltételezi annak teljes ismeretét. Tanév elején ismételjük az első kötet nehezebb gyakorlatait; a függeléket tanuljuk párhuzamosan a második kötet elejével. Furulyaiskolám az állami zeneiskolák tanterve alapján készült, módszertani felépítése azonban bármilyen iskolatípusra alkalmas. A fejezetek sorrendjét lehetőleg ne cseréljük fel, az anyag mennyiségét viszont szükség szerint csökkenthetjük vagy bővíthetjük. Segédanyagként használjuk a "Furulyazene" sorozat füzeteit. Többszólamú művek, kánonok megszólaltatásába vonjunk be más hangszereket is.

Sebő Ferenc - Énekelt ​versek
Híres ​magyar költők kottásított verseit tartalmazza a könyv.

Covers_342172
elérhető
1

Ismeretlen szerző - A ​múlt idők nótás könyve I.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Gróh Ilona - Ölbéli ​játékok, mondókák, dalok
A ​Ringató gyerekkönyvek mellé most a polcra kerülhet egy elsősorban felnőttekhez szóló, de a gyermekek javát szolgáló kiadvány, amely a népszerű Ringató foglalkozások zenei anyagának jelentős részét tartalmazza. Az otthoni élmény megszületéséhez kitűnő segítséget nyújt a könyvhöz mellékelt énekes CD, amelyen a kötetben megtalálható valamennyi dallam és jó néhány népi hangutánzó játék is szerepel. A “családi könyv” mondókáit, felhasználási javaslatait és kottáit Maros Krisztina humoros és finom grafikái színesítik, hogy a kötet a gyerekekkel együtt lapozgatva is teljes élményt nyújtson. „Vedd ölbe, ringasd, énekelj! - gyakran hangoztatott mottónk. Nem felszólítás, hanem kérés. Bízom benne, hogy ezt a könyvet forgatva sokan kapnak kedvet a játékhoz, énekléshez a gyerekek és önmaguk örömére, gazdagodására. Ugyanis az énekhanggal, az ölbéli játékokkal nem pusztán a „zenét közvetítjük”, hanem a kicsi gyermek számára egy magasabb szintű odafigyelést, tudást, az érzelmek intenzívebb átadását.” Gróh Ilona, a Ringató mozgalom vezetője

Kollár-Klemencz László - A ​kistehén
A ​népszerű kistehén figurájának dalával, kottával, többnyelvű szövegfordítással és sok szép színes képpel.

Lantos Rezsőné - Lukin Lászlóné - Ének-zene ​az általános iskola 1. osztálya számára
LUKIN-FÉLE ​SOROZAT A Lukin-féle Ének-zene tankönyvek az ének-zene tantárgy alapkönyvei. A régóta kedvelt sorozat könyvei a kor követelményeinek megfelelő kül- és beltartalommal segítik a tanulást. A sorozatot segédletek teszik teljessé: tanmenet 1–4. osztályig; zenehallgatási CD 1–4. osztályig (Tengertánc I. és Tengertánc II.); Munkafüzet 1. osztályban. A könyvek és a segédletek használata során az ének-zene tárgy tantárgyi követelményei maradéktalanul teljesíthetők.

Covers_530454
Hozsanna! Ismeretlen szerző
2

Ismeretlen szerző - Hozsanna!
Magyarország ​legelterjedtebb ima- és énekeskönyve ez a II. Vatikáni Zsinat szellemében megújított kiadvány. A HARMAT-SÍK "SZENT VAGY, URAM!" énektanár énekeivel, kibővítve más régi és újabb magyar egy gregorián dallamokkal, valamint a szentmise olvasmányközi énekeivel. A liturgikus reform alapján átdolgozott és bővített kiadás.

Covers_126069
Let's ​sing together Ismeretlen szerző
0

Ismeretlen szerző - Let's ​sing together
48 ​angol és amerikai dal, többek között: - John Brown’ body - The Hammer Song - Down by the riverside - Oh Susanna - Jingle bells - Happy birthday - London’s burning - Blowing in the wind - My bonnie is over the ocean Kottával és dalszöveggel

Ugrin Gábor - A ​mi dalaink
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kodály Zoltán - Vegyeskarok
Ez ​a kiadás Bárdos Lajos közreműködésével készült. Csak kottákat tartalmaz.

Rajeczky Benjamin - Mi ​a gregorián?
A ​gregorián az európai zenekultúra bölcsője, a világ leggazdagabb dallamkultúrája, minden dallamszövés forrása és mintaképe, az egyszólamú zene legdiadalmasabb kivirágzása. Az elnevezés I. Gergely pápára utal, aki rendszerbe foglaltatta a korabeli liturgiát. A Földközi-tenger melléki dallamkincs elterjesztésében nagy szerepe volt Ambrus milánói püspöknek, a különböző kolostoroknak és a szájhagyománynak. Jelentős lépés volt a dallamok megbízható lejegyzésének lehetővé tétele Arezzói Guido vonalrendszere segítségével. Az idők folyamán a gregorián háttérbe szorult a vokális polifónia, majd a hangszeres zene elterjedésének következtében. Új életre csak a múlt századi kutatások keltették, elsősorban a solesmes-i iskola. Jelenleg nagy harc folyik az egyetemes emberi kultúra eme óriási értékének megmentése érdekében. Ez a témája Rajeczky Benjamin könyvének. Szakszerűen, kottapéldákkal és táblázatokkal illusztrálva, ugyanakkor izgalmasan, lebilincselően, a legszélesebb olvasóközönség számára is élvezetesen ír tárgyáról, s minden bizonnyal nagy sikerre számíthat a zeneszerető olvasók körében.

Járdányi Pál - Terefere ​Tercsi
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Jaopan
心のうた ​(Kokoro no Uta) Ismeretlen szerző
1

Ismeretlen szerző - 心のうた ​(Kokoro no Uta)
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Frank Walter - Elektromos ​gitár alapismeretek
Ez ​a könyv az elektromosgitár-játék alapjaival ismerteti meg a kezdő gitárosokat. A közérthető magyarázatok a legfontosabb alapismeretek megtanításán túl bevezetnek mind a dallam-, mind az akkordjáték technikájába. A tananyaghoz mellékelt CD nagy segítséget nyújt a tanulásban, hiszen használatával az elsajátított ismeretek azonnal kipróbálhatók a gyakorlatban is. - Technikai alapok: a gitár helyes tartása, a hangszer hangolása, a jobb és bal kéz szerepe - Zenei alapismeretek: az ütemek és a kottaolvasás - Gyakorlat: minden fontos akkord, power chordok, patternek, barré-fogás és speciális ismeretek - Hasznos összefoglalók: akkordtáblázat és a gitár hangjai - Terjedelmes gyakorló CD 66 felvétellel: teljes zenekari változatok, kíséreti verziók és sok minden más

Pejtsik Árpád - Violoncello ​ABC / Gordonka ABC
Az ​alapfokú művészetoktatás tantervi programjában szereplő kiadvány. A kiadó nagysikerű sorozatának kötete. Pejtsik Árpád ABC-je nem kívánja megváltoztatni vagy befolyásolni a tanárok módszertani elképzeléseit, viszont színes és vonzó zenei anyagot kínál áttekinthető csoportosításban, ami a pedagógusok számára lehetővé teszi, hogy többféle sorrendben tanítsák a darabokat. Ez a zenei anyag gyermekdalokból, népdalokból és a középkor zenei emlékeitől századunkig ívelő duókból és zongorakíséretes darabokból áll. A duók a növendék és a tanár rendszeres együttmuzsikálását, a kötetet záró gordonkatriók pedig a növendékek kamarazenélését szolgálják. A szöveges instrukciók három nyelven, németül, angolul és magyarul is olvashatók.

Lajtha László - Molnár Imre - Játékország
Nektek ​ajánljuk e játékoskönyvet magyar fiúk, magyar lányok szívetek vidulására, lelketek gyönyörűségére, testetek erősítésére.

Csányi László - Gyermekkórusok ​kótáskönyve
A ​kórusvezető alapvető gondja a jó műsorválasztás. A jó műsor már fél sikert jelent. Hogyan alakítsuk ki a műsorokat, hogy igényes és mutatós legyen? Kell, hogy a kórus tagjai is szeressék, szívesen énekeljék a dalokat, de az is fontos, hogy a közönségnél tetszést nyerjen és a szakemberek is elismeréssel legyenek. Mióta gyermekkórussal foglalkozom, nekem is vissza-visszatérő gondom ez. Már hosszú ideje gondoltam arra, hogy az a munka, melyet a kórusművek keresésével, válogatásával eltöltöttem, valahogyan hasznosan felhasználható legyen. Azt hiszem, ezt azáltal érem el legjobban, ha tapasztalataimat közzéteszem, akár jók, akár nem, mindenképpen tanulságosak.Ezekután kívánom, hogy sok énekkar találjon örömet a kottáskönyv lapjain megjelent kórusművekben.

Ismeretlen szerző - LGT ​nagy képes kottás emlékkönyv
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Muszty Bea - Dobay András - Csalamádé ​1.
A ​Muszty-Dobay "Fekete" Csalamádé Daloskönyv 1.-ben kb. 183 dalt találhattok, kottával, akkordábrákkal, szokás szerint sok fotóval, kíséretmódokkal Gitárosoknak. Örökzöld slágerek, munkásmozgalmi klasszikusok, minden benne van, amit a gyerekednek-férjednek-feleségednek-barátodnak-barátnődnek elénekelhetsz.

Muszty Bea - Dobay András - Csalamádé ​2.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Buda Ferenc - Diótörő
Diótörő ​és az Egérkirály csatározását, annak csodás, sőt helyenként hajmeresztő bonyodalmait E. T. A. Hoffmann német író vetette valaha papírra. Ebből született az egyik legismertebb, legszebb balett: Csajkovszkij Diótörője. Hoffmann szövege alapján most Buda Ferenc, Kossuth-díjas költő és műfordító írt mesét kifejezetten a legifjabb olvasók számára, és Pásztohy Panka készített hozzá elbűvölő illusztrációt. A könyvben található CD-n Csajkovszkij balettjéből a Diótörő szvitet hallgathatjuk meg.

Magyar
Magyar ​munkásdalok Ismeretlen szerző
0

Ismeretlen szerző - Magyar ​munkásdalok
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kollekciók