Ajax-loader

'kerámia' címkével ellátott könyvek a rukkolán

 


Hárs Éva - Martyn ​Ferenc
Martyn ​Ferenc (Kaposvár, 1899. június 10. – Pécs, 1986. április 10.[1]) szobrász, festő, grafikus, illusztrátor és keramikus. 1920-tól a képzőművészeti főiskolán tanult rövid ideig.[1] 1926 és 1940 között Párizsban élt és dolgozott, megismerkedett a modern irányzatokkal és azok képviselőivel, mint például De Chirico metafizikus szürrealizmusával. 1934-ban csatlakozott az Abstraction-Création művészcsoporthoz.[1] Időközben Magyarországon a Képzőművészek Új Társasága (KÚT) csoport a tagjává választotta. 1940-ben hazatért, és 1945-től kezdve Pécs művészetének meghatározó egyénisége lett.[1] A második világháború után tagja volt az Európai iskolának, Kállai Ernővel. A non-figuratív irányzat egyik első magyar képviselője volt. Az 1960-as évektől a sík-geometrikus ábrázolás felé fordult. Szobrászként is a modern magyar szobrászat első kísérletezői közé tartozott. Foglalkozott finomkerámiával is, a Pécsi Porcelángyárban készített tálakat, vázákat. A Dél-Dunántúl kulturális életének is meghatározó alakja volt, szervezőként és publikációival egyaránt fontos szerepet töltött be.

Kádasi Éva - Kardos Mária - Kerámia
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kiss Benedek - Korong ​Matyi álma
Korong ​Matyi pöttöm kora óta apja gölöncsérműhelyében forgolódott. Tudod-e mit csinál a gölöncsér? Agyagból tálakat, csuprokat, köcsögöket formál, s ha mesterségének igazán tudója, gyönyörű edények kerülnek ki a keze alól. Ilyen mester lett maga Korong Matyi is, aki nemcsak a műhelyben forgolódott ügyesen, de a mesében is nagy kalandokat élt át, míg legyőzte a sárkányt, a vad tüzet. A könyvet Kovács Margit meseihletésű alkotásainak képei díszítik - ezek a figurák voltaképp a mese szereplői.

Katona Imre - A ​magyar kerámia és porcelán
A ​kézművesség egyik legősibb formája az agyag megmunkálása. E régi mesterségnek, s annak iparszerű változatának magyarországi történetét dolgozza fel Katona Imre, a Képzőművészeti Zsebkönyvtár legújabb kötetében. A fajansz-, kőedény és porcelán tárgyak előállításával foglalkozó manufaktúrák, kisüzemek és gyárak históriája nemcsak az iparművészet fejlődésének jobb megértését szolgálja, de fontos adalékokat nyújt a hazai gazdaság- és művelődéstörténet alaposabb tanulmányozásához. Sorozatunk következő darabja - a Design - a formatervezés elméletébe és gyakorlatába igyekszik bepillantást engedni. A Dvorszky Hedvig által válogatott írások bemutatják a nyugat-európai és amerikai kísérletek és eredmények mellett a szocialista országok és hazánk hasonló törekvéseit is.

Gorka_l%c3%advia
Gorka ​Lívia Ismeretlen szerző
0

Ismeretlen szerző - Gorka ​Lívia
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Katona Imre - A ​porcelán
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

P. Brestyánszky Ilona - Kovács ​Margit
Az ​1977-ben elhunyt Kovács Margit szobrász és keramikus a modern magyar kerámia egyik vezéregyénisége volt. Munkássága korszakot jelöl, az új szellemű iparművész-kerámiát többek között ő honosította meg Magyarországon. Művészete sajátosan magyar, nagyon egyéni. Életműve a kerámia minden ágában jelentékeny: keze alól figura és edény, falicsempe és relief pazar bőségben került elő. Alkotói pályája- melynek felfelé ívelését hazai és nemzetközi sikerek, elismerések mérföldkövei jelölték- töretlen volt.

Thury Levente - Talán ​egy gólem-történet?
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Linda Sue Park - Min ​mester inasa
Távoli ​tájon, távoli korban játszódik az Amerikai Gyermekkönyvtárosok Szövetségének elsődíjas ifjúsági könyve. Egy kiskamasz - aki a történet végén már fiatalember - reménytelen helyzetből indul a középkori Koreában. Nevelőapjával a hajléktalanok sorsát éli. Ám a híd alól - lakóhelyükről - újra és újra odalopódzik a falu legtekintélyesebb porcelánművesének ablakához, és lenyűgözve bámulja Min mester munkálkodását. Rengeteg megpróbáltatást és kalandot kell Kórónak, a könyv hősének átélnie, mire vágya beteljesülhet, és a mester tanítványává fogadja.

Dr. Sikota Győző - Herend ​porcelánművészete
A ​szerző okiratokkal bizonyítja, hogy a korábbi nézettel szemben -, amely 1839-re teszi a gyár alapítását -, már 1826-ban működött Herenden porcelánkerámia gyár. Az elmúlt másfél évszázad herendi krónikája ez a könyv. Korabeli visszhangokból megismerjük a kis dunántúli porcelángyár dicsőségét az 1842-es hazai bemutatkozástól az 1973-as bécsi kiállításig. Megtudjuk, milyen sikerrel állta és állja a versenyt a világ "nagy" márkáival szemben. Kína, Bécs, Meissen, Sévres - a porcelánművesség ősi műhelyeinek legjobb hagyományaiból és nemzeti művészetünkből megszülető új, a herendi porcelán jelentőségét talán mégis a nagy műhelyek egykori alkotásaiban megmutatkozó visszahatása bizonyítja a legjobban. A jobb megértés érdekében a szerző segít bepillantanunk a társművészetek világába is. Szintézisre törekvő szemlélete lehetővé teszi, hogy 150 év herendi krónikájából messze kitekinthessünk a korszak gazdasági, politikai, történelmi változásaira. A művészet és tudomány ötvözetéből olvasmányos, mindvégig érdekes könyv született, amely segít olvasóinak a porcelán szépségét megismerni, értő módon megszeretni.

Kov%c3%a1cs_margit
Kovács ​Margit gyűjtemény Ismeretlen szerző
2

Ismeretlen szerző - Kovács ​Margit gyűjtemény
Nem ​mesterségem, de vállaltam, mert szívemhez nőtt szép feladat Kovács Margit csudás világának tárulkozását segíteni. Milyen is ez a tűzben fogant, egyedülvaló és varázslatos világ: egyben mélységesen emberi és játszin tündérei, mesét mondó és mítoszt idéző, álmot csillantó és látomást elevenítő, telis-teli bűbájjal és búbánattal, gyermekeivel és bölcsességgel, szívvel és lélekkel; és ebben a világban mindenki ott és otthon van: szorgos kézműves és dolgos paraszt, öreg halász és tülkös kanász, hódoló gavallér és kacér kisasszonyka, komoly polgár és cifra katona, bátor dalia és hűséges vitéz, titokzatos varázsló és bűvölő szirén, szárnyaló angyal és szelíd szent, bölcs tündér és jó király, délceg paripa és szelíd csacsi, lomha teknős és jámbor bárány, figyelő őz és ágasfejű szarvas, álnok kígyó és gonosz sárkány, sok szép madár és temérdek hímes virág; és minden benne van: fiatalság és öregség, okosság és balgaság, születés és halál, vágyakozás és várakozás, töprengés és álmodozás, sóvárgás és szorongás, virrasztás és siratás, lakoma és kézfogó, lakodalom és temetés; és minden történik: hiszen Kovács Margit sok-sok teremtménye ott szuszog és bámészkodik, kandikál és pironkodik, tükörbe néz és pletykálkodik, szoptat és dajkál, dalol és táncol, hárfát penget és kürtöt szólaltat, esőt les és hálót merít, kenyeret szeg és gyümölcsöt szed, szemlélődik és emlékezik, titkot les és idéz, gyötrődik és gyászol ennek a nekem nagyon kedves kis barokk háznak lágyan hajló szelíd boltozatai és hűvös dongái alatt, a szép kovácsoltvas rácsok megett, és mindenkihez szól és mindenhez csak az kell, hogy igaz szívvel közelítsük meg lényük mélyét, szívük titkát, rejtőzzék az parasztgúnyába, köntös redői mögé, díszes palást alá, hordozza a mondanivalót lapos vagy magas relief, mintázott vagy korongolt figura, fejezze ki földszínű rücskös samott, komor vörös klinker, borítsa fakó szín, hímes dísz, tompafényű vagy ragyogóan csillogó, sokszínű zománc.

Mattyasovszky Zsolnay Margit - Hárs Éva - A ​Zsolnay-kerámia
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Hegedűs János - Kerámia- ​és kőburkolatok
A ​könyv a házilagosan készíthető kerámia- és kőburkolatok anyagainak és kivitelezési technológiáinak a megismertetésével a lakáskultúra fejlesztését és a barkácsolni szeretők, ill. kényszerülők munkájának megkönnyítését tűzte ki célul. Egyúttal azonban az építőipari szakemberek számára is újat kíván adni a kerámiaipari vállalatok legújabb termékeinek, a korszerű ragasztóanyagoknak és az új kivitelezési eljárásoknak a bemutatásával. A hazai termékek színes termékismertető lapjai közlésével és a beszerzési források feltüntetésével a könyv nagyban elősegíti az érdeklődők anyagismeretét és megkönnyíti az igényeknek megfelelő termékek beszerzését.

Csenkey Éva - Zsolnay
Reprezentatív ​kötetünk a világhírű - több világkiállításon nagydíjat nyert - Zsolnay-kerámiák leghíresebb korszakának tárgyait mutatja be, melyek a budapesti Iparművészeti Múzeum, a pécsi Zsolnay Múzeum és külföldi - bécsi, müncheni, Danbury-i -, valamint hazai műgyűjtők tulajdonában vannak. E kis szériában, kézműves munkával készült egyedi kivitelezésű, nemes formájú, fémfényű, máig utánozhatatlan eozinmázas vázák, kancsók, tálak, dísztárgyak 120 színes oldalon kínálnak vonzó látványt az érdeklődőknek és gyűjtőknek, akik számára sok meglepetéssel szolgál a válogatás az eddig ismeretlen vagy alig ismert tárgyak bemutatásával. Az iparművészet és képzőművészet határterületén keletkezett századfordulós alkotások ugyanis a nemzetközi műtárgypiacokon egyre keresettebbek, egy életforma nosztalgiájaként, de értékőrző műtárgyként is, melyek bizonyítják a korabeli magyar kultúra fejlettségét, európai színvonalát is.

Katona Imre - Mai ​magyar kerámia
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kocsi Márta - Csomor Lajos - Korondi ​székely fazekasság
Huszka ​József (1898) óta nem vehetett kezébe a magyar olvasó olyan néprajzi tárgyi leírást, amely részletes rajzdokumentáció segítségével kalauzolta volna az olvasót egy témán belül. Könyvünkkel mindenekelőtt ezt a hiányt kívántuk pótolni. A korondi fazekasság történeti és társadalmi hátterének leírásán kívül bemutatjuk az egyetlen olyan fazekascsalád munkáját is, amely a magyar népi kerámia legősibb hagyományait felhasználva úgy készít mai használatú edényeket, hogy közben a tárgyak nem veszítik el nemzeti jellegüket. Az alkotók - Páll Antal, Kovács Rozália, Páll Katalin - a népi hitvilágnak és szimbolikának természetes örökösei. Könyvünkkel így a néprajzi szakemberek táborán kívül sok ezer turistának és magángyűjtőnek szeretnénk segítségére lenni a válogatásban. Örülnénk, ha figyelmüket a tucatszámra készített "magyaros", "repülőtéri népművészeti" dísztárgyakról a valódi magyar népi értékekre irányítanánk. De ajánljuk munkánkat a hivatásos és amatőr keramikusoknak, szakköröknek és kerámiát oktató pedagógusoknak is. Fogadják munkánkat szeretettel mindazok, akik a székely népművészetet szeretik. A szerzők

Nádor Judit - Végtelen ​Teremtés / Creación Infinita
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Zsolnay Teréz - M. Zsolnay Margit - Sikota Győző - Zsolnay
A ​múlt század ötvenes éveiben mindössze néhány munkást foglalkoztató, kezdetleges kis kerámiamanufaktúra alakult Pécsett. Tulajdonosa egy tekintélyes kereskedőcsalád lelkes, vállalkozó szellemű, ám kevéssé gyakorlatias fia, Zsolnay Ignác volt. Ez az üzem a magja a méltán világhírű Zsolnay-gyárnak. A kezdeti korszak főhőse Zsolnay Ignác öccse, Vilmos: kitartó munkával, állandó kísérletezéssel, művészi képességével és kitűnő kereskedelmi érzékével rövid idő alatt színvonalas gyárrá változtatta a kis üzemet. A nagy eredményekhez azonban családtagjainak önfeláldozó munkája is hozzájárult. A Zsolnay család élete szorosan összefonódott a gyárral. Vilmos gyermekei és a házastársak, majd az unokák és dédunokák vállaltak részt az egyre újabb kísérletekben, a művészi tárgyak tervezésében, az üzem szervezésében és vezetésében. A Zsolnayak számára a kerámiagyártás nem egyszerű anyagi bázis volt; hivatást jelentett a szó legnemesebb értelmében. Ezt kívánta megörökíteni Teréz, Zsolnay Vilmos leánya. Elbeszélése nyomán megelevenedik a gyár története. Az izgalmas kísérletek, anyagi gondok és erkölcsi sikerek egymásutánja nemcsak a magyar művészi kerámia fejlődésének egyik lényeges fejezetét foglalja össze, hanem felvillantja a szereplők - a Zsolnay család tagjainak, üzletfeleinek, barátainak és a munkásoknak - jellemét, sorsát, és kibontakozik a XIX. század második felének jellegzetes polgári élet- és gondolkodásmódja is. Zsolnay Teréz nem fejezhette be munkáját. A modern nagyüzem történetét leánya, Mattyasovszky Zsolnay Margit írása kelti életre. A gyár utolsó 25 évének fejlődéséről Sikota Győző ad rövid összefoglalást. A regénynek is izgalmas gyártörténetet 43 fekete-fehér, 18 színes kép és számos rajz illusztrálja.

Albrecht Júlia - A ​kerámiakészítés elmélete és technológiája
E ​könyv a művészeti középiskolák keramikustanulói számára készült. Célja, hogy kiegészítse a gyakorlati oktatást, betekintést adjon a kerámiakészítés minden fázisába, szakmai ágazatába. Az elméleti és gyakorlati tevékenység ebben a szakmában állandóan egyszerre van jelen, csak ez biztosíthat jó színvonalú munkafolyamatot, ennek eredménye a szép és technikai szempontból magas színvonalú tárgy. Például csak ha ismerjük az agyag képlékenységének okait, akkor értjük, miért kell éppen úgy meggyúrni az agyagot korongozás előtt, ahogyan évezredek óta teszik. Ha ezt a fázist értve és jól oldják meg, a korongolt tárgyak alja nem reped meg, égetéskor a faluk nem robban szét a levegőbuborékoktól. Ugyanígy minden gyakorlati mozzanatnak komoly elméleti háttere van - ehhez ad segítséget ez a könyv.

Dr. Sikota Győző - Hollóházi ​porcelán
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Albrecht Júlia - A ​kerámiaművesség története
E ​könyv a művészeti szakközépiskolák kerámia-szakosztályai számára szánt tankkönyv. Alapfokon vezeti be az olvasót a kerámiaművesség történetébe, szűkszavúan, lényegretörően. A szakmai és művészeti szempontból legszínvonalasabb, újat hozó korszakokkal, művekkel foglalkozik. Részletesen kitér a technikai megoldásokra, jellemző díszítőmotívumokra, mégis célszerű együtt forgatni a "Kerámiakészítés elmélete és technológiája" című könyvvel, melyben további leírások találhatók bizonyos kerámiakészítési módokról, speciális mázakról stb.

Joanna Trollope - Porcelánéletek
Susie ​Moran sikeres üzletasszony. A saját maga által alapított kerámiagyárat igazgatja, és a rendkívül jól jövedelmező vállalkozásban már három lánya is dolgozik. Susie büszke a családjára, a sikereire nemkülönben, és esze ágában sincs bármin is változtatni. De az élet állandó változások sora, így természetesen ebben a történetben sem maradhat minden ugyanolyan. Mikor Susie sosem látott édesapja váratlanul feltűnik az életükben, mindenki élete a feje tetejére áll. Egy csapásra megváltozik minden, és egyértelművé válik, hogy Susie élete sosem lesz már a régi. Miközben a talpraesett üzletasszony imádott cégét igyekszik megóvni a változásoktól, nem veszi észre, hogy ha nem vigyáz, valami sokkal értékesebbet fog elveszíteni.

Éva Hárs - Zsolnay ​Ceramics Factory Pécs
Hárs ​Éva művészettörténész e könyvében a pécsi Zsolnay gyár egész történetének tudományos alaposságú feldolgozását adja. A családi visszaemlékezések, levéltári kutatások és más források alapján rekonstruálja az üzem fejlődését, de a fő hangsúlyt a szebbnél szebb kerámiák bemutatására helyezi. Korszakról korszakra kíséri végig a művészeti produkciót, elemzi a tervezők munkásságát. A Zsolnay-féle kerámiaművészet több forrásból táplálkozik. Mégis talán leghíresebbek azok a századfordulón készült darabok, amelyeknek szecessziós formavilága a Zsolnay-gyár egyedülálló technikája, a fémes csillogású eozinmáz segítségével teljesedett ki.

Schreiber Rózsa - A ​harangedények népe Budapesten
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Csenkey Éva - Szabó Lilla - Gorka ​Géza
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Katona Imre - A ​habán kerámia Magyarországon
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Ambrus Lajos - Korondi ​fazekasalbum
Ambrus ​Lajos Kerámia Tányérszemű óriásé ez a föld korongostól, ki parazsat fúj a holtszén-éjbe hogy bujkáló tűzvirággal oltsa éhét a kemence

Zsol
Pécs ​- Zsolnay Múzeum Ismeretlen szerző
1

Ismeretlen szerző - Pécs ​- Zsolnay Múzeum
Több, ​mint száz éves múltra tekinthet vissza a pécsi Zsolnay Porcelángyár. Történetének legragyogóbb fejezete Zsolnay Vilmos (1828-1900) nevéhez fűződik, akinek a gyár létét és világhírét köszönheti. - Tájak-Korok-Múzeumok Kiskönyvtára sorozat

Kiss Ákos - Barokk ​fajanszművészet Magyarországon
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Balassa M. Iván - Mezőkövesd ​- Kis Jankó Bori Emlékház
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Ker%c3%a1mia
elérhető
23

Marylin Scott - Kerámia
A ​kötet lépésről lépésre, fényképekkel gazdagon illusztrált formában mutatja be a kerámiakészítés alapjait és fortélyait, a formaadás, a kiégetés és a díszítés technikájának széles skáláját. Ismerkedjünk meg a fazekasság alapvető kellékeivel, a műhelyek felszerelésével, az agyagok és az agyag-előkészítés főbb változataival, tanulmányozzuk a formaadás lehetőségeit a lapedénykészítéstől a hurkatechnikán át a korongozásig és a préselésig. Kötetünkben megannyi ötletet kínálunk a kiégetéshez és a kerámiatárgyak díszítéséhez, a különböző technikák társításához. A mázazás előtt gazdagíthatjuk munkáinkat festéssel, pecsételéssel, agyagpéppel, matricával, vagy a kiégetés után különféle mázakkal vagy lüszterrel.

P. Brestyánszky Ilona - Ismerjük ​meg a kerámiát
A ​kiadó népszerű "Ismerjük meg..." sorozatának negyedik kötetét, P. Brestyánszky Ilona művét átdolgozott és bővített kiadásban adjuk közre. Az agyagművesség az emberiség egyik legősibb mestersége, kezdetei a kőkorszakba nyúlnak vissza. S az agyagnak formát adó ember már a legrégibb időben is díszítette edényeit, hogy ne csak hasznosak, hanem kellemesek is legyenek a szemnek. A kötetben kibontakozik ennek a nagy múltú művészeti ágnak a fejlődése. A mű első része a terrakotta, mázas cserép, majolika és kőedény történetét ismerteti a neolitikumtól kezdve, sorra végighalad az egyes történelmi korszakokon és kultúrkörökön, egészen a modern kerámiáig. A mű második része a porcelánnal foglalkozik. Bemutatja ennek a művészeti ágnak máig is utolérhetetlen szépségű előképét, a régi kelet-ázsiai porcelánt, majd végigvezet az európai porcelánipar történetén. A kötet igen gazdag illusztrációs anyag egészíti ki: a kerámiatörténet különböző korszakainak legszebb emlékeiről és a híres porcelángyárak legjellegzetesebb alkotásairól készült fényképek, továbbá a legfontosabb kerámia- és porcelánformákat és díszítő motívumokat bemutató grafikai táblák. A kötet nagy értéke a legfontosabb kerámia- és porcelánjegyek gyűjteménye. A kötetet a magyar népi kerámiáról szóló fejezettel egészítettük ki

Kollekciók