Ajax-loader

'iparművészet' címkével ellátott könyvek a rukkolán

 


Charlotte Fiell - Peter Fiell - Design ​kézikönyv
Története ​folyamán a design, más szóval a formatervezés összefonódott a mindennapi élettel és a kultúrával. Hatalmas területet fog át, többek között háromdimenziós tárgyakat, az alkalmazott grafikát és integrált rendszereket, az információs technológiától egészen a városi környezetig. Legtágabb meghatározása szerint a design, mint minden emberkéz alkotta termék elgondolása és megtervezése, mindenütt jelenvaló. Manapság azonban rendszerint az ipari forradalomtól, a gépesítés megjelenésétől számítjuk kezdeteit. Az új ipari előállítási folyamatok és a munkamegosztás kialakulásával a tervezés maga elvált az előállítástól. Ám kezdetben a design mindössze egy volt a gépesített termelés számtalan egymással összefüggő aspektusa közül. Csak megújítói, elsősorban William Morris munkássága révén tett szert elméleti és filozófiai dimenziókra. A design történetének tanulmányozása során mindig szem előtt kell tartanunk, hogy a formatervezést nem lehet megérteni társadalmi, gazdasági, politikai, kulturális és technológiai összefüggései nélkül. A fogyasztói igények szüntelenül változnak, a tervezők és a gyártók pedig nyomon követik a költség és a kereslet gyors változásait. Valójában a nyugati gazdasági élet ciklusai szintén hatottak a formatervezőkre, amint azt a formatervezés és a styling viszonya is tanúsítja. Míg a styling a tárgy felületének alakítására irányul, a design elsősorban problémamegoldással foglalkozik: a tárgyat rész és egész összefüggéseiben látja, és általában egyszerűségre, lényegi megfogalmazásra törekszik. Ez a könyv hangsúlyozza a formatervezés sokszínűségét, és a designtörténet belső vitáit, amelyek fókuszában olyan kérdések állnak, mint a technika szerepe és az ipari fejlődés; a hasznosság, az egyszerűség és megfizethetőség elsőbbsége a fényűzéssel és az egyediséggel szemben; továbbá a funkció, az esztétika, a díszítés és a szimbolika jelentősége a használati tárgyaknál. A könyv anyaga földrajzilag nagyrészt Európára és Észak-Amerikára korlátozódik. A téma gazdagsága válogatást igényelt, és az egyes fejezetek jellegzetes példákat nyújtanak a formatervezés különféle megközelítési lehetőségeire..A kötet a design plurális jellegének megvilágítása révén bizonyítani kívánja azt is, hogy a formatervezők által közvetített eszmék és értékek nem abszolút érvényűek, sokkal inkább viszonylagosak. A formatervezési megoldások mindig rövid életűek, mivel változnak a formatervezők, a gyártók és a fogyasztók igényei. - Részlet a bevezetőből. Fordította: Kada Júlia -

Charlotte Fiell - Peter Fiell - Design ​a 21. században
Ez ​a könyv az első kiemelkedő jelentőségű írás a design jövőjéről. Azokra a személyiségekre összpontosít, akik a legtöbbet adtak hozzá az új termékek kigondolásához és tervezéséhez - tehát magukra a designerekre helyezi a hangsúlyt. Ők azok a kreatív gondolkodók, akik képesek meghatározni a társadalom valós szükségleteit és problémáit, és válaszolnak is azokra. Ugyanakkor döntéseik alapvető hatással vannak az új termékek jellegére és sikerére, az előállítási stratégiákra és a piaci trendekre. Amit ők a jövőről gondolnak, az valóban komoly jelentőséggel bír - így a Design a 21. században c. könyv bemutatja a holnapról alkotott elképzeléseiket, 45 kortárs formatervező és formatervező csoport legutóbbi, legprogresszívebb munkáin keresztül.

Tolvaly Ferenc - A ​Zsolnay-kód
Egy ​legendás gyáralapító... Egy eltökélt fazekas világraszóló felfedezései... Júlia, Miklós és Teréz - a Zsolnay-testvérek mindent legyőző tehetsége... Vay, egy műgyűjtő, akit csillapíthatatlan szenvedély fűz a Zsolnayakhoz. A pécsi Zsolnay család titka csaknem százötven éve foglalkoztatja a közvéleményt, és nem véletlenül. A Zsolnay azon kevés, 19. századi vidéki polgári családok egyike, amelyek ma is közismertek Magyarországon. Kivételes személyiségek sora alkotta e családot, és e karakterek szerencsés módon erősítették egymást, így tudtak dacolni azzal a nem kevés kihívással, amelyet a 19. és 20. századi történelem tartogatott számukra. Tolvaly Ferenc történelmi dokumentumokon alapuló, lenyűgöző regénye a titok nyomába ered: mivel magyarázható a Zsolnayak sikere, hogyan tudtak létrehozni világszínvonalú értéket úgy, hogy a feltételek közel sem voltak adottak? A titok megfejtése a családtagok személyiségében rejlik, e személyiségeket pedig az olvasó a gyáralapító lányának, Mattyasovszky-Zsolnay Teréznek igen személyes hangú naplóin keresztül ismerheti meg. A regény így egyszerre család- és gyártörténet, illetve egy belső utazás, Teréz belső lélekútjának magával ragadó története.

Kiss Éva - Korok, ​bútorok
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Mary Gilliatt - Egyszerűen ​nagyszerűt
Hogyan ​fessük, hogyan tapétázzuk egyszerűen, de hatásosan lakásunk falait? Hogyan rendezzük el a függönyt, szőnyeget, a bútorkárpitot? Hogyan világítsuk meg szobáinkat? Hová állítsuk az öreg komódot, hová az áramvonalas fotelt? Hogyan burkoljuk a padlót? Hogyan csempézzük a fürdőszobát? Mit kezdjünk a szűkös térrel? Mit a sötét szobákkal? Mit tegyünk, hogy életre keljen otthonunk? Rengeteg lakberendezési ötlettel, gyönyörű képpel segít bennünket e szép könyv.

Covers_79777
Kötés-horgolás Ismeretlen szerző
6

Ismeretlen szerző - Kötés-horgolás
A ​népszerű Kötés-horgolás sorozat legújabb, 9. kötetével a kézimunkázni szeretőknek kívánunk örömet szerezni. A kezdők számára ismertetjük a kötés és a horgolás ábécéjét. A modellek összeállításánál a divat legújabb irányzatait vettük figyelembe. Az olvasó megtalálhatja sorrendben először a gyermekek, majd a nők és a férfiak számára kiválasztott modelleket a kötés vagy horgolás részletes leírásával és a szabásmintával. Az öltözékekhez bemutatunk különböző kiegészítőket és a lakás díszítéséhez is adunk ötleteket terítők, párnák, függönyök mintáinak ismertetésével.

Katona Imre - A ​magyar kerámia és porcelán
A ​kézművesség egyik legősibb formája az agyag megmunkálása. E régi mesterségnek, s annak iparszerű változatának magyarországi történetét dolgozza fel Katona Imre, a Képzőművészeti Zsebkönyvtár legújabb kötetében. A fajansz-, kőedény és porcelán tárgyak előállításával foglalkozó manufaktúrák, kisüzemek és gyárak históriája nemcsak az iparművészet fejlődésének jobb megértését szolgálja, de fontos adalékokat nyújt a hazai gazdaság- és művelődéstörténet alaposabb tanulmányozásához. Sorozatunk következő darabja - a Design - a formatervezés elméletébe és gyakorlatába igyekszik bepillantást engedni. A Dvorszky Hedvig által válogatott írások bemutatják a nyugat-európai és amerikai kísérletek és eredmények mellett a szocialista országok és hazánk hasonló törekvéseit is.

K. Csilléry Klára - A ​magyar nép bútorai
A ​Magyar Népművészet sorozat negyedik kötete a magyar népi bútorformákról, a magyar lakásrend múltjáról és a bútordíszítő stílusokról nyújt áttekintést. Végigvezeti az olvasót a parasztbútorok kialakulásának történetén, rámutatva az európai összefüggésekre, az antik, középkori, reneszánsz előzményekre, illetve az idegenből érkező hatások elmagyarosodásának folyamatára. Az archaikus jellegű bútorfélék mellett (pl. geometrikus díszítményű ácsolt láda) megismerjük az újkori falusi otthonok festett puhafa bútorait is s a bútorokkal együtt az ország különböző területein kialakult készítőközpontok sajátos díszítőstílusát, többek között a híres komáromi asztalosok jellegzetes ornamentikáját. A kötetet 30 magyarázó rajz, 19 színes és 37 fekete-fehér fénykép illusztrálja.

Nagybákay Péter - Magyarországi ​céhbehívótáblák
A ​kereken 500 évig fennállott magyarországi céhrendszer legtöbb emlékét múzeumok őrzik, de ezek átfogó publikálása eddig még nem történt meg. Látszólag "kis téma" a céhbehívótábláké, ám éppen ezért módot nyújt arra, hogy az olvasó mélyebbre hatoló betekintést nyerhessen egy-egy érdekes művelődéstörténeti kérdésbe. Mi volt ez a céhbehívótábla? Szerepe lényegében ugyanaz, mint az idézőpecséteké, használata mélyen gyökerezik a középkor képekben, szimbólumokban gondolkodó világában. Az írni-olvasni nem tudás korában a képpel, jellel ellátott tárgy felmutatása bizonyította a hitelességet, azt, hogy az a személy, aki felmutatja ezt a fémből, fából, esetleg cserépből készült kb. 15-25 centiméteres, többnyire pajzs alakú jelvényt, hivatalosan jár el. A céhszervezetek egyéb jelentős felszerelései, kultikus és dísztárgyai - mint a pecsétnyomó, a céhláda, a céhedények vagy a céhzászló - általában nemzetközi jellegűek voltak, és Európa-szerte elterjedtek. A céhtábla használata azonban a flandriai, északnyugat-németországi, sziléziai előfordulások mellett elsősorban a történeti Magyarországon volt szokásban. Körülbelül 500 magyarországi céhtáblát ismerünk meglehetősen hosszú időből, hiszen a XVI. század elejétől a XIX. század végéig készítettek ilyeneket. Iparművészeti, néprajzi, ikonográfiai, technikatörténeti érdekességük mellett az amúgy sem gazdag céhheraldika külföldön alig ismert, nagyon színes, változatos és dekoratív emlékei.

H%c3%adres_magyar_term%c3%a9kek_albuma
3

Ismeretlen szerző - Híres ​magyar termékek albuma
Magyarország ​2004—ben bekövetkező csatlakozáa az Európai Unióhoz minden bizonnyal óriási kihívás de állítja a hazai ipar szereplőit. Felvenni a versenyt és állni a sarat egy olyan hatalmas piac vállalkozóival szemben amely üzemeinek, gyárainak többsége lényegesen kedvezőbb pénzügyi és egyéb körülmények között már hosszú évek óta tevékenykedik azon a gazdasági területen, ahol mi magyarok most szeretnénk megjelenni, kemény feladat. Némely szkeptikus szerint szinte lehetetlen. Könyvünk célja, hogy megmutassuk a világnak: a hazai vállalatok többsége versenyképes, és az uniós piacon is kelendő cikkek gyártására alkalmas. Segíti őket ebben a magyar lelemény és furfang, a tradíciók és speciális helyi adottságok. Ezeket minden bizonnyal kihasználják majd, és hátrányukból előnyt tuddnak kovácsolni. E kiadvány segítséget nyújthat abban, hogy a benne szereplő hazai tulajdonú cégek híre elkerüljön határainkon túlra is, illetve azoknak, akiket jól ismer már a világ, olyan oldalát is bemutassa, amelynek megismerése újdonság lehet külföldi partnereik számára. Célunk, hogy megismertessük az olvasóval a vállalatok profilján, gyártmányain kívül, a történetüket, tradicióikat, jelenlegi technológiájukat és terveiket is.

Kavabata Jaszunari - Kiotói ​szerelmesek
Virágzó ​cseresznyefák, parkok, ősi szentélyek, színpompás ünnepek egy modern, fejlődő japán nagyvárosban, amely a századok megszentelte hagyományoknak sem akar hátat fordítani - ebben a keretben bomlik ki a nagylány korban egymásra talált két ikertestvér, Csieko és Naeko megindító története. Egyikük famunkások között, a másik jómódú kereskedő házában nevelkedett, de a feltámadó testvéri szeretet ledönti a társadalmi gátakat. A két melegszívű, kedves leány élete egyaránt kiteljesedik, és mindkettő megtalálja a hozzáillő, odaadóan szerető férfitársat is. Az 1899-ben született, Nobel-díjas japán író finoman szőtt, különös ritmusú regénye egy számunkra szokatlan világba vezet el, mely áhítatos szépségkultuszával, rejtőző, de mély érzéseivel és a mindennapokat átszövő költőiségével végül meghitt ismerősünkké válik.

Szabó Attila - Művészettörténet ​vázlatokban
Szabó ​Attila könyvét mindazok örömmel fogják használni, akik a művészetek bármely ágával foglalkoznak, akár általános iskolai tanulók, középiskolások, felsőfokú tanulmányokat folytató hallgatók, vagy a művészetek történetét, történelmet, irodalmat, zenét tanító pedagógusok. A könyv elsősorban a műalkotások és történelmi, szellemi hátterük megértéséhez nyújt összefoglaló ismeretanyagot, de mindazok haszonnal forgathatják, akik szeretnék, ha nagyobb rálátásuk lenne egy-egy stílustörténeti korszakra, egy-egy nép mai kultúrájának gyökereire, művészetének eredetére és alapvető fejlődéstörténetére. Bemutatja a kezdetektől napjainkig született legfontosabb művészeti eredményeket, a különböző művészeti ágak adott korra jellemző stílusjegyeit, kiemeli és megmagyarázza azokat az építészeti, művészeti alapfogalmakat, amelyek ismerete egy-egy kor művészetének és műalkotásainak elemzéséhez nélkülözhetetlen. Irodalmat kínál a részletesebb művészeti tanulmányokhoz, és megemlít műalkotásokat, amelyek egy-egy korszak művészetében és az emberiség történetében kiemelkedő jelentőségűek, vagy legalább példaértékűek. (...)

Nékám Lívia - Meisseni ​porcelán
Meissenben ​sikerült először porcelánt előállítani Európában, a XVIII. század első évtizedében. A feltalálás dicsősége E. W. von Tschirnhaus és J. F. Böttger nevéhez fűződik. Nem sokkal a gyár alapítása után J. G. Höroldt festő feltalálta a porcelánfestészet technikáját és lehetőségeit, pár évvel később J. J. Kändler szobrász kidolgozta a porcelánplasztika alapjait. A gyár rövid idő alatt fellendült, termékeinek szépsége meghódította a világot. Számos gyűjtemény létesült meisseni porcelánokból már a gyár megindulása idején is. A XIX. század végének gyűjtői közé tartozott Gerhardt Gustav, akinek értékes porcelánjai alkotják a budapesti Iparművészeti Múzeum meisseni gyűjteményének törzsanyagát. Ebből származik az 1720 előtt készült ülő kínai, a "Pulcinella" szobrocska és Kändler számos porcelán figurája. Az edények közül megemlítjük a Böttger-kori készletet, a csokoládécsészéket, az AR jelzésű fedeles vázákat, a Höroldt festésű kupákat, valamint számos, a XVIII. század közepén készült edényt és egy sakk-készletet. - A könyv a meisseni gyár fejlődéstörténetét és készítményeit ismerteti, gazdag képanyaggal, az Iparművészeti Múzeum gyűjteménye alapján.

Katona Imre - A ​porcelán
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Lengyel Györgyi - Kiskunhalas ​- a csipke városa
"Csipkés ​ruhába állanak a fák" (Kosztolányi: Téli alkony) erre gondolhat a látogató, amikor a gyönyörű park magasba szökő fasorán végighaladva felkeresi a Kiskunhalasi Csipkeházat. A park külső kapubejáratán éppúgy, mint a jellegzetes alföldi népi stílusban épült, fehérre meszelt ház homlokzatán szemünkbe tűnik a kékszínű, hármas hallal ékesített, felnagyított védjegy, a halasi csipke "névjegye", amelyet 1934 óta minden itt készült csipkébe belevarrnak. És amilyen csodálattal tölti el a látogatót a park természeti szépsége, olyan áhítat vesz rajta erőt, amikor belép a Csipkeház múzeumába. A látnivaló itt már javarészt fehér és kék színekben pompázik. A kék Halas város színe, fehérben pedig a leheletfinom csipkék jelennek meg. Színes csak elvétve akad köztük. Néhány nagyon régi darab, a kezdet emléke és néhány egészen új, jelezve a jövő egyik lehetőségét. Köztük pedig vakító fehér darabokon tárul fel a halasi csipke története. A halasi csipke népi iparművészetünk egyik legnemesebb ága, amely országosan, sőt világszerte ismert nemzeti kincsünk.

Ursula Braun-Bernhart - Virágdíszek
A ​szerző az ismert „mein schöner Garten” kertészeti magazin szerkesztője. Szenvedélyes kertész lévén szívesen készít virágdekorációkat, és intenzíven foglalkozik a virágdíszítés témakörével. A bemutatott kompozíciók közül több az ő ötlete nyomán készült. Minden évszakban a legszebb virágokkal varázsoljuk a lakásba a tavasz vidám színeit, a nyár virágpompáját, valamint az ősz és a tél hangulatát. A könyv lépésről lépésre bemutatja, hogyan készíthetők el egyszerűen e csodálatos virágdíszek. - számos költségkímélő megvalósítási javaslat - rendkívüli csokrok és koszorúk - a csokorkötés alaptechnikái - fantáziadús asztali dekorációk és illatos potpourrik - adventi és karácsonyi virágdíszek

Ludmila Kybalová - Keleti ​szőnyegek
Ősidők ​óta voltak és vannak uralkodók, főurak és gazdag polgárok, akik vagyonuk egy részét a keleti művészet színpompás termékébe, régi szőnyegekbe fektették....

Ledács Kiss Aladár - Szüts Béláné - Ismerjük ​meg a keleti szőnyegeket
"A ​szőnyeg, mint használati tárgy, különleges helyet foglal el az emberiség kultúrtörténetében. Homályba vesző régi időkben, nomád életet élő népek szükségletképpen jött létre az első szőnyeg: fekvőhely, ülőhely, takaró és egyszersmind szőnyeg a sátor hideg földjén" - írják bevezetőjükben könyvünk szerzői. A gazdagon illusztrált kötetben olvasóink végigkísérhetik a szőnyegkészítés történetét. Megismerhetik az ősi és máig élő szövési és csomózási technikákat, a híres keleti szőnyegkészítő népek jellegzetes díszítőmintáit, egyedülálló festési eljárásait, amelyeket ma a közkedvelt régi keleti szőnyegeket utánzó, gyári előállítással meg sem tudnak közelíteni. A kezdetben csak használati tárgyul szolgáló szőnyegből sok évszázados, sőt évezredes fejlődés folyamán művészi ízlésű, pompás fényűzési tárgy lett, uralkodói műhelyekben készített nagyértékű kincs, melynek csodálatos rajzát, ragyogó színeit méltán örökítették meg régi festőművészek képeiken. A legszebb darabok ma a világ híres múzeumainak féltve őrzött kincsei, de a régi minták gyári és sokszor silány utánzatainak ma is nagy divatja mellett, sokan szeretnének egy-egy régi szép szőnyeghez jutni. Gazdagon illusztrált, jórészt eredeti felvételeket és sok színes képet is tartalmazó könyvünk, amely most második bővített kiadásban kerül a közönség kezébe, a legújabb tudományos eredményeket felhasználva népszerűen igyekszik tájékoztatni a szőnyegek művészettörténeti világában és esztétikai elemzéseivel elősegíteni a környezetalakító jó ízlés csiszolódását.

Thury Levente - Talán ​egy gólem-történet?
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

K%c3%b6t%c3%a9s_horgol%c3%a1s_jav
Kötés-horgolás ​1977 Ismeretlen szerző
3

Ismeretlen szerző - Kötés-horgolás ​1977
A ​Kötés-horgolás sorozatunk VI. kötetét nyújtjuk át az olvasóknak. Akik most kezdik el e hasznos és kellemes időtöltést, azok a kezdő kézimunkázók ebben is megtalálják a kötés és horgolás alapelemeit. A gyakorlottabbaknak a divattal lépést tartó 175 új modell és 47 új külön minta leírását, fotóját és - ahol szükséges - szabásmintáját adjuk. A modellek között egyaránt találhatnak gyermekeknek, serdülőknek, nőknek és férfiaknak valókat; télre, nyárra és különböző alkalmakra viselhetőket. Külön fejezetben foglalkozunk az öltözék-kiegészítőkkel, a lakásdíszítő darabokkal és a mindjobban elterjedő gépi kötéssel. Reméljük, hogy ez a könyvünk is hasznos segítséget és sok örömet szerez a kötést, horgolást kedvelőknek.

Molnár Mária - Képek ​természetes anyagokból
ÖKO-KÉP ​készítés. A teremtő fantázia és az élő természet anyagai segítségével komponálhatjuk meg képeinket. Az elnevezés abból ered, hogy csak természetes anyagokat használok. Papír alapon, csiriz ragasztással készülnek a képek. Amellett, hogy szebbnél-szebb képeket készíthetünk, az az előnye is megvan ennek a hobbinak, hogy szinte semmilyen anyagi ráfordítást nem igényel. A képalaphoz szükséges kartonpapírt bármelyik üzletben ingyen beszerezhetjük, a felhasznált anyagoknak pedig szinte mindegyike megtalálható a lakásunkban. Az ajándékba kapott virágcsokrot lepréselhetjük, kirándulásaink alkalmával pedig gyűjthetünk száraz növényeket, illetve terméseket.

Vadas József - Üvegművészet
Mint ​annyi más - az írástól a csillagászatig, az üvegkészítés is a keleti kultúra szülötte. De nem egyszerűen az ókori Kelet magas fokú kultúrája és művészete hívta életre, hanem egy sajátos adottság: a homok. A szilíciumot ugyanis, amely az üveg fő alkotórésze, mindmáig a sivatagos tájakon korlátlanul rendelkezésre álló tiszta homokból nyerik. A homokon kívül hamuzsír vagy szóda (kálium-, illetve nátrium-karbonát) szükséges az üvegkészítéshez. Hogy milyen úton-módon jöttek rá az üvegkészítés titkára, azt homály fedi. Plinius, a jeles római tudós-író, aki a Historia naturalis (Természettörténet) című munkájában egyszemélyes enciklopédiát nyújt kora ismereteiről, úgy tartja, hogy szíriai kereskedők figyelték meg a tengerparton tüzet rakva, amint a salétromos sziklák közül finom, vékony üvegszál kezdett csordogálni. Ez - így - bizonyosan legenda. Az üvegkészítés a szabad tűznél sokkal magasabb hőmérsékletet - ezerháromszáz-ezerötszáz Celsius-fokot - kíván. De az valószínű, hogy a szilícium üveggé kristályosodását valamilyen más célra - alighanem anyagtárgyak égetésekor - rakott tűzben fedezték fel. Hiszen itt a homok mellett adott volt a fahamuból meleg víz hatására kioldódó hamuzsír. Az is tény továbbá, hogy ily módon a zöldes nátriumüveg mellett már igen korán megjelentek a szennyeződéstől megtisztított káliumüvegek. Az, hogy a kezünkből kipergő sárga homok áttetsző, szilárd anyaggá, üveggé változtatható, valóságos csoda. Nem kisebb varázslat az, ami a díszítőművész keze nyomán az áttetsző üveggel történik. Ebbe a boszorkánykonyhába engedünk bepillantást, amíg e különleges anyag több ezer éves történetét áttekintjük.

H. Kolba Judit - Hapák József - Egyházak ​kincsei Magyarországon
Magyarországon ​több mint harminc egyházi gyűjtemény őrzi ezeréves hazánk történeti egyházainak csodálatosan gazdag emlékanyagát, melyek az évszázadok viharai, küzdelmei során napjainkig megmaradtak. Kötetünkben ennek a gazdag tárháznak legszebb, legérdekesebb, de sokszor alig ismert kincseiből válogattunk, hogy a XXI. század emberei is megismerjék és megcsodálhassák ezeket a lenyűgöző tárgyi emlékeket. A római katolikus, az evangélikus, a református, a szerb ortodox, a görög katolikus, a magyar ortodox egyház és a zsidó vallás legjellemzőbb liturgikus tárgyait - az ötvösművészet remekeit, textileket, egy-egy jellegzetes képet vagy szobrot - a szertartásokban betöltött szerepük szerint mutatjuk be.

Milena Lamarová - Olga Herbenová - Ludmila Kybalová - Képes ​divattörténet az ókortól napjainkig
Az ​emberek ősidők óta ruhával fedik be testüket, egy-egy öltözködési forma mellett azonban ritkán tartanak ki hosszú ideig. A divat nagoyn jellemző a korra és a társadalomra, illetőleg bizonyos társadalmi rétegre. Alakulásának ismerete, figyelemmel kísérése tehát nagyon tanulságos bepillantást nyújt elődeink életébe. Aki a mai színek, a mai formák iránt érdeklődik, az szívesen nézegeti az elmúlt idők ruháit, cipőit, kalapjait és hajviseleteit is, a néha szép, máskor bizarr, sőt olykor valósággal nevetségesnek nevezhető divatot. A régi korokból nagoyn kevés eredeti ruhadarab maradt ránk, így tehát az öltözködés történetének tanulmányozásához a képzőművészeti ábrázolásokat kell segítségül hívnunk. Ezek az alkotások minden utólagos elméleti rekonstrukciónál hitelesebben mutatják nekünk, mit, mikor és hogyan viseltek, sőt sezrencsés esetben még az egykori környezetet is megörökítik. számot vetettek ezzel a könyv szerkesztői is, és rendkívül gazdag illusztrációs anyagukat hiteles képet nyújtó kortársi ábrázolásokból állították össze: festményekből, szobrokból, metszetekből, rajzokból, illetőleg a legújabb kori részben divatlap-illusztrációkból és fényképekből. A könyv első része a történeti fejldősét mutatja be, az ókori Egyiptomtól és Mezopotámiától egészen napjainkig, nem hagyva ki egetlen olyan országot sem, amely jelentős szerepet játszott egy-egy adott időpontban a divat fejlődése terén. A második rész az egyes ruhadarabok alakulását kíséri nyomon, a fejfedőktől a lábbeliig, de nem felejtkezik meg olyan divatos tartozékokról sem, mint az ékszerek, a kesztyűk, a legyezők vagy a napernyők. A gyors áttekintést, a különféle helyeken felbukkanó ruhadarabok összekapcsolását gondosan készített névmutató biztosítja. 41 színes táblával és 995 fekete-fehér képpel

Dr. Sikota Győző - Herend ​porcelánművészete
A ​szerző okiratokkal bizonyítja, hogy a korábbi nézettel szemben -, amely 1839-re teszi a gyár alapítását -, már 1826-ban működött Herenden porcelánkerámia gyár. Az elmúlt másfél évszázad herendi krónikája ez a könyv. Korabeli visszhangokból megismerjük a kis dunántúli porcelángyár dicsőségét az 1842-es hazai bemutatkozástól az 1973-as bécsi kiállításig. Megtudjuk, milyen sikerrel állta és állja a versenyt a világ "nagy" márkáival szemben. Kína, Bécs, Meissen, Sévres - a porcelánművesség ősi műhelyeinek legjobb hagyományaiból és nemzeti művészetünkből megszülető új, a herendi porcelán jelentőségét talán mégis a nagy műhelyek egykori alkotásaiban megmutatkozó visszahatása bizonyítja a legjobban. A jobb megértés érdekében a szerző segít bepillantanunk a társművészetek világába is. Szintézisre törekvő szemlélete lehetővé teszi, hogy 150 év herendi krónikájából messze kitekinthessünk a korszak gazdasági, politikai, történelmi változásaira. A művészet és tudomány ötvözetéből olvasmányos, mindvégig érdekes könyv született, amely segít olvasóinak a porcelán szépségét megismerni, értő módon megszeretni.

Nance Fyson - Nagy ​kincseskönyv
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kov%c3%a1cs_margit
Kovács ​Margit gyűjtemény Ismeretlen szerző
2

Ismeretlen szerző - Kovács ​Margit gyűjtemény
Nem ​mesterségem, de vállaltam, mert szívemhez nőtt szép feladat Kovács Margit csudás világának tárulkozását segíteni. Milyen is ez a tűzben fogant, egyedülvaló és varázslatos világ: egyben mélységesen emberi és játszin tündérei, mesét mondó és mítoszt idéző, álmot csillantó és látomást elevenítő, telis-teli bűbájjal és búbánattal, gyermekeivel és bölcsességgel, szívvel és lélekkel; és ebben a világban mindenki ott és otthon van: szorgos kézműves és dolgos paraszt, öreg halász és tülkös kanász, hódoló gavallér és kacér kisasszonyka, komoly polgár és cifra katona, bátor dalia és hűséges vitéz, titokzatos varázsló és bűvölő szirén, szárnyaló angyal és szelíd szent, bölcs tündér és jó király, délceg paripa és szelíd csacsi, lomha teknős és jámbor bárány, figyelő őz és ágasfejű szarvas, álnok kígyó és gonosz sárkány, sok szép madár és temérdek hímes virág; és minden benne van: fiatalság és öregség, okosság és balgaság, születés és halál, vágyakozás és várakozás, töprengés és álmodozás, sóvárgás és szorongás, virrasztás és siratás, lakoma és kézfogó, lakodalom és temetés; és minden történik: hiszen Kovács Margit sok-sok teremtménye ott szuszog és bámészkodik, kandikál és pironkodik, tükörbe néz és pletykálkodik, szoptat és dajkál, dalol és táncol, hárfát penget és kürtöt szólaltat, esőt les és hálót merít, kenyeret szeg és gyümölcsöt szed, szemlélődik és emlékezik, titkot les és idéz, gyötrődik és gyászol ennek a nekem nagyon kedves kis barokk háznak lágyan hajló szelíd boltozatai és hűvös dongái alatt, a szép kovácsoltvas rácsok megett, és mindenkihez szól és mindenhez csak az kell, hogy igaz szívvel közelítsük meg lényük mélyét, szívük titkát, rejtőzzék az parasztgúnyába, köntös redői mögé, díszes palást alá, hordozza a mondanivalót lapos vagy magas relief, mintázott vagy korongolt figura, fejezze ki földszínű rücskös samott, komor vörös klinker, borítsa fakó szín, hímes dísz, tompafényű vagy ragyogóan csillogó, sokszínű zománc.

Kardos Mária - Agyagművesség
Ez ​a könyv az alkotómunka örömével ajándékozza meg az olvasót. Nem ültet fazekaskorong mellé, mégis edényeket formázhatunk, szobrokat, játékokat, faliképeket, ékszereket készíthetünk útmutatásai nyomán a legközönségesebb anyagból: agyagból. Szinte a világ minden tájáról válogatta össze a szerző azokat a fortélyokat, ötleteket, amikkel az agyaggal barátkozó kezdő „fazekas” dolgozhat. Sőt megtanulhatjuk azt is, hogyan díszíthetjük, színezhetjük, égethetjük ki legjobban sikerült tárgyainkat. A földbe süllyesztett égetőkemencét már megépíteni is nagyszerű játék! A kötetet több mint száz fekete-fehér és színes fénykép illusztrálja.

Domanovszky György - A ​kerámiaművészet kezdetei
Kötetünk ​látszólag ismét csak a kerámia, eme ősi anyag és kifejezési forma iránt érdeklődők számára jelent izgalmas olvasnivalót, de pusztán látszólag. Hiszen Domanovszky György munkája az ember egyik legjellemzőbb tevékenységének, a tárgyalakításnak kezdeteit igyekszik feltárni, így a szerző elsődleges célja - a kerámiaművesség eredetének bemutatása mellett és azon túl - a művészet gyökereinek felkutatása. a könyv számos új régészeti és néprajzi szempontot vet fel, így alapot adhat a további tudományos vitákhoz is.

Nagy Ildikó - Szabó ​Marianne
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Zsolnay Teréz - M. Zsolnay Margit - Sikota Győző - Zsolnay
A ​múlt század ötvenes éveiben mindössze néhány munkást foglalkoztató, kezdetleges kis kerámiamanufaktúra alakult Pécsett. Tulajdonosa egy tekintélyes kereskedőcsalád lelkes, vállalkozó szellemű, ám kevéssé gyakorlatias fia, Zsolnay Ignác volt. Ez az üzem a magja a méltán világhírű Zsolnay-gyárnak. A kezdeti korszak főhőse Zsolnay Ignác öccse, Vilmos: kitartó munkával, állandó kísérletezéssel, művészi képességével és kitűnő kereskedelmi érzékével rövid idő alatt színvonalas gyárrá változtatta a kis üzemet. A nagy eredményekhez azonban családtagjainak önfeláldozó munkája is hozzájárult. A Zsolnay család élete szorosan összefonódott a gyárral. Vilmos gyermekei és a házastársak, majd az unokák és dédunokák vállaltak részt az egyre újabb kísérletekben, a művészi tárgyak tervezésében, az üzem szervezésében és vezetésében. A Zsolnayak számára a kerámiagyártás nem egyszerű anyagi bázis volt; hivatást jelentett a szó legnemesebb értelmében. Ezt kívánta megörökíteni Teréz, Zsolnay Vilmos leánya. Elbeszélése nyomán megelevenedik a gyár története. Az izgalmas kísérletek, anyagi gondok és erkölcsi sikerek egymásutánja nemcsak a magyar művészi kerámia fejlődésének egyik lényeges fejezetét foglalja össze, hanem felvillantja a szereplők - a Zsolnay család tagjainak, üzletfeleinek, barátainak és a munkásoknak - jellemét, sorsát, és kibontakozik a XIX. század második felének jellegzetes polgári élet- és gondolkodásmódja is. Zsolnay Teréz nem fejezhette be munkáját. A modern nagyüzem történetét leánya, Mattyasovszky Zsolnay Margit írása kelti életre. A gyár utolsó 25 évének fejlődéséről Sikota Győző ad rövid összefoglalást. A regénynek is izgalmas gyártörténetet 43 fekete-fehér, 18 színes kép és számos rajz illusztrálja.

P. Brestyánszky Ilona - Ismerjük ​meg a kerámiát
A ​kiadó népszerű "Ismerjük meg..." sorozatának negyedik kötetét, P. Brestyánszky Ilona művét átdolgozott és bővített kiadásban adjuk közre. Az agyagművesség az emberiség egyik legősibb mestersége, kezdetei a kőkorszakba nyúlnak vissza. S az agyagnak formát adó ember már a legrégibb időben is díszítette edényeit, hogy ne csak hasznosak, hanem kellemesek is legyenek a szemnek. A kötetben kibontakozik ennek a nagy múltú művészeti ágnak a fejlődése. A mű első része a terrakotta, mázas cserép, majolika és kőedény történetét ismerteti a neolitikumtól kezdve, sorra végighalad az egyes történelmi korszakokon és kultúrkörökön, egészen a modern kerámiáig. A mű második része a porcelánnal foglalkozik. Bemutatja ennek a művészeti ágnak máig is utolérhetetlen szépségű előképét, a régi kelet-ázsiai porcelánt, majd végigvezet az európai porcelánipar történetén. A kötet igen gazdag illusztrációs anyag egészíti ki: a kerámiatörténet különböző korszakainak legszebb emlékeiről és a híres porcelángyárak legjellegzetesebb alkotásairól készült fényképek, továbbá a legfontosabb kerámia- és porcelánformákat és díszítő motívumokat bemutató grafikai táblák. A kötet nagy értéke a legfontosabb kerámia- és porcelánjegyek gyűjteménye. A kötetet a magyar népi kerámiáról szóló fejezettel egészítettük ki

Kollekciók