Ajax-loader

'iparművészet' címkével ellátott könyvek a rukkolán

 


Katona Imre - A ​porcelán
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Lengyel Györgyi - Kiskunhalas ​- a csipke városa
"Csipkés ​ruhába állanak a fák" (Kosztolányi: Téli alkony) erre gondolhat a látogató, amikor a gyönyörű park magasba szökő fasorán végighaladva felkeresi a Kiskunhalasi Csipkeházat. A park külső kapubejáratán éppúgy, mint a jellegzetes alföldi népi stílusban épült, fehérre meszelt ház homlokzatán szemünkbe tűnik a kékszínű, hármas hallal ékesített, felnagyított védjegy, a halasi csipke "névjegye", amelyet 1934 óta minden itt készült csipkébe belevarrnak. És amilyen csodálattal tölti el a látogatót a park természeti szépsége, olyan áhítat vesz rajta erőt, amikor belép a Csipkeház múzeumába. A látnivaló itt már javarészt fehér és kék színekben pompázik. A kék Halas város színe, fehérben pedig a leheletfinom csipkék jelennek meg. Színes csak elvétve akad köztük. Néhány nagyon régi darab, a kezdet emléke és néhány egészen új, jelezve a jövő egyik lehetőségét. Köztük pedig vakító fehér darabokon tárul fel a halasi csipke története. A halasi csipke népi iparművészetünk egyik legnemesebb ága, amely országosan, sőt világszerte ismert nemzeti kincsünk.

Ursula Braun-Bernhart - Virágdíszek
A ​szerző az ismert „mein schöner Garten” kertészeti magazin szerkesztője. Szenvedélyes kertész lévén szívesen készít virágdekorációkat, és intenzíven foglalkozik a virágdíszítés témakörével. A bemutatott kompozíciók közül több az ő ötlete nyomán készült. Minden évszakban a legszebb virágokkal varázsoljuk a lakásba a tavasz vidám színeit, a nyár virágpompáját, valamint az ősz és a tél hangulatát. A könyv lépésről lépésre bemutatja, hogyan készíthetők el egyszerűen e csodálatos virágdíszek. - számos költségkímélő megvalósítási javaslat - rendkívüli csokrok és koszorúk - a csokorkötés alaptechnikái - fantáziadús asztali dekorációk és illatos potpourrik - adventi és karácsonyi virágdíszek

Szabó Attila - Művészettörténet ​vázlatokban
Szabó ​Attila könyvét mindazok örömmel fogják használni, akik a művészetek bármely ágával foglalkoznak, akár általános iskolai tanulók, középiskolások, felsőfokú tanulmányokat folytató hallgatók, vagy a művészetek történetét, történelmet, irodalmat, zenét tanító pedagógusok. A könyv elsősorban a műalkotások és történelmi, szellemi hátterük megértéséhez nyújt összefoglaló ismeretanyagot, de mindazok haszonnal forgathatják, akik szeretnék, ha nagyobb rálátásuk lenne egy-egy stílustörténeti korszakra, egy-egy nép mai kultúrájának gyökereire, művészetének eredetére és alapvető fejlődéstörténetére. Bemutatja a kezdetektől napjainkig született legfontosabb művészeti eredményeket, a különböző művészeti ágak adott korra jellemző stílusjegyeit, kiemeli és megmagyarázza azokat az építészeti, művészeti alapfogalmakat, amelyek ismerete egy-egy kor művészetének és műalkotásainak elemzéséhez nélkülözhetetlen. Irodalmat kínál a részletesebb művészeti tanulmányokhoz, és megemlít műalkotásokat, amelyek egy-egy korszak művészetében és az emberiség történetében kiemelkedő jelentőségűek, vagy legalább példaértékűek. (...)

Ludmila Kybalová - Keleti ​szőnyegek
Ősidők ​óta voltak és vannak uralkodók, főurak és gazdag polgárok, akik vagyonuk egy részét a keleti művészet színpompás termékébe, régi szőnyegekbe fektették....

Ledács Kiss Aladár - Szüts Béláné - Ismerjük ​meg a keleti szőnyegeket
"A ​szőnyeg, mint használati tárgy, különleges helyet foglal el az emberiség kultúrtörténetében. Homályba vesző régi időkben, nomád életet élő népek szükségletképpen jött létre az első szőnyeg: fekvőhely, ülőhely, takaró és egyszersmind szőnyeg a sátor hideg földjén" - írják bevezetőjükben könyvünk szerzői. A gazdagon illusztrált kötetben olvasóink végigkísérhetik a szőnyegkészítés történetét. Megismerhetik az ősi és máig élő szövési és csomózási technikákat, a híres keleti szőnyegkészítő népek jellegzetes díszítőmintáit, egyedülálló festési eljárásait, amelyeket ma a közkedvelt régi keleti szőnyegeket utánzó, gyári előállítással meg sem tudnak közelíteni. A kezdetben csak használati tárgyul szolgáló szőnyegből sok évszázados, sőt évezredes fejlődés folyamán művészi ízlésű, pompás fényűzési tárgy lett, uralkodói műhelyekben készített nagyértékű kincs, melynek csodálatos rajzát, ragyogó színeit méltán örökítették meg régi festőművészek képeiken. A legszebb darabok ma a világ híres múzeumainak féltve őrzött kincsei, de a régi minták gyári és sokszor silány utánzatainak ma is nagy divatja mellett, sokan szeretnének egy-egy régi szép szőnyeghez jutni. Gazdagon illusztrált, jórészt eredeti felvételeket és sok színes képet is tartalmazó könyvünk, amely most második bővített kiadásban kerül a közönség kezébe, a legújabb tudományos eredményeket felhasználva népszerűen igyekszik tájékoztatni a szőnyegek művészettörténeti világában és esztétikai elemzéseivel elősegíteni a környezetalakító jó ízlés csiszolódását.

Nékám Lívia - Meisseni ​porcelán
Meissenben ​sikerült először porcelánt előállítani Európában, a XVIII. század első évtizedében. A feltalálás dicsősége E. W. von Tschirnhaus és J. F. Böttger nevéhez fűződik. Nem sokkal a gyár alapítása után J. G. Höroldt festő feltalálta a porcelánfestészet technikáját és lehetőségeit, pár évvel később J. J. Kändler szobrász kidolgozta a porcelánplasztika alapjait. A gyár rövid idő alatt fellendült, termékeinek szépsége meghódította a világot. Számos gyűjtemény létesült meisseni porcelánokból már a gyár megindulása idején is. A XIX. század végének gyűjtői közé tartozott Gerhardt Gustav, akinek értékes porcelánjai alkotják a budapesti Iparművészeti Múzeum meisseni gyűjteményének törzsanyagát. Ebből származik az 1720 előtt készült ülő kínai, a "Pulcinella" szobrocska és Kändler számos porcelán figurája. Az edények közül megemlítjük a Böttger-kori készletet, a csokoládécsészéket, az AR jelzésű fedeles vázákat, a Höroldt festésű kupákat, valamint számos, a XVIII. század közepén készült edényt és egy sakk-készletet. - A könyv a meisseni gyár fejlődéstörténetét és készítményeit ismerteti, gazdag képanyaggal, az Iparművészeti Múzeum gyűjteménye alapján.

K%c3%b6t%c3%a9s_horgol%c3%a1s_jav
Kötés-horgolás ​1977 Ismeretlen szerző
2

Ismeretlen szerző - Kötés-horgolás ​1977
A ​szép kézimunka - ha készítjük: szórakoztat, pihentet és mozgásba hoz; ha nézzük: gyönyörködtet, elismerést vált ki belőlünk. Mindannyiunkban él az alkotás, az örömszerzés vágya, és a kézimunkázás az egyik olyan tevékenységi forma, amely képes kielégíteni ezt az igényt. Mindennapjainkban akadnak olyan szabad órák, amikor nem tanulunk, nem olvasunk, nem nézünk színházi előadást vagy filmet, mert éppen beszélgetünk, vagy szaladgáló gyermekeinkre vigyázunk a játszótéren, esetleg rádiót hallgatunk vagy gondolatainkba merülünk. Sokan azért kötnek, horgolnak, hímeznek, hogy kikapcsolódjanak és szellemileg felfrissüljenek. Mások képzelőerejük, ízlésük, ügyességük kifejezéséért, formába öntéséért látnak munkához. Az indítóokok sokfélék lehetnek. Ki vitatná azt, hogy a saját kezűleg elkészített ruhadarab, a lakásdíszítő takaró, párna százszor kedvesebb, értékékesebb, mint a készen vásárolt holmi. Az örömszerzés hatványozódik, ha a családtagok vagy a barátok magunk készítette ajándékot kapnak emlékbe. Ráadásul a házilag előállított kötött, horgolt ruhadarabok olcsóbbak és praktikusabbak is, hiszen kis átalakítással jól követhető a változó divat. Azzal a szándékkal bocsátjuk útjára a sorozat VI. kötetét, hogy tanácsokat kínáljunk a kézimunkázóknak és a géppel kötőknek. A szerzők figyelembe vették, hogy a kötött-horgolt ruhadarabok viselése minden korosztály számára praktikus, és gondoltak a lakások díszítésére is. Az anyag változatossága megkívánta az egyes típusok szemléletes elkülönítését. Ezért külön fejezetben szólunk a mindennapi öltözködésről és a kiegészítő ruhadarabokról, a lakást egyénivé színesítő, meleggé tevő falvédőkről és párnákról. A gyakorlott kézimunkázók részére mintákat ajánlunk, a géppel kötőkhöz önálló fejezetben szólunk. Mint minden munka elkezdésekor, így a kötésnél é a horgolásnál is fontos a tervezés, a forma, a minta és az alapanyag gondos kiválasztása. Most is elmondjuk jó tanácsként, hogy kötni, horgolni csak jó minőségű fonalból érdemes. A körültekintő mintaválasztás, a gondos munka kárbavész, ha a ruhadarab egy-két mosás után elveszíti formáját. A jó fonal - helyes kezelés esetén - többszöri felfejtést, átalakítást is kibír. Reméljük, hogy a Kötés-Horgolás sorozatunk új könyve is sok jó tanácsot ad a minták és a formák kiválasztásához, s ezzel a kedvteléshez, az örömszerzéshez és a hasznos munkához. Magyar Nők Országos Tanácsa 1977.

Molnár Mária - Képek ​természetes anyagokból
ÖKO-KÉP ​készítés. A teremtő fantázia és az élő természet anyagai segítségével komponálhatjuk meg képeinket. Az elnevezés abból ered, hogy csak természetes anyagokat használok. Papír alapon, csiriz ragasztással készülnek a képek. Amellett, hogy szebbnél-szebb képeket készíthetünk, az az előnye is megvan ennek a hobbinak, hogy szinte semmilyen anyagi ráfordítást nem igényel. A képalaphoz szükséges kartonpapírt bármelyik üzletben ingyen beszerezhetjük, a felhasznált anyagoknak pedig szinte mindegyike megtalálható a lakásunkban. Az ajándékba kapott virágcsokrot lepréselhetjük, kirándulásaink alkalmával pedig gyűjthetünk száraz növényeket, illetve terméseket.

Vadas József - Üvegművészet
Mint ​annyi más - az írástól a csillagászatig, az üvegkészítés is a keleti kultúra szülötte. De nem egyszerűen az ókori Kelet magas fokú kultúrája és művészete hívta életre, hanem egy sajátos adottság: a homok. A szilíciumot ugyanis, amely az üveg fő alkotórésze, mindmáig a sivatagos tájakon korlátlanul rendelkezésre álló tiszta homokból nyerik. A homokon kívül hamuzsír vagy szóda (kálium-, illetve nátrium-karbonát) szükséges az üvegkészítéshez. Hogy milyen úton-módon jöttek rá az üvegkészítés titkára, azt homály fedi. Plinius, a jeles római tudós-író, aki a Historia naturalis (Természettörténet) című munkájában egyszemélyes enciklopédiát nyújt kora ismereteiről, úgy tartja, hogy szíriai kereskedők figyelték meg a tengerparton tüzet rakva, amint a salétromos sziklák közül finom, vékony üvegszál kezdett csordogálni. Ez - így - bizonyosan legenda. Az üvegkészítés a szabad tűznél sokkal magasabb hőmérsékletet - ezerháromszáz-ezerötszáz Celsius-fokot - kíván. De az valószínű, hogy a szilícium üveggé kristályosodását valamilyen más célra - alighanem anyagtárgyak égetésekor - rakott tűzben fedezték fel. Hiszen itt a homok mellett adott volt a fahamuból meleg víz hatására kioldódó hamuzsír. Az is tény továbbá, hogy ily módon a zöldes nátriumüveg mellett már igen korán megjelentek a szennyeződéstől megtisztított káliumüvegek. Az, hogy a kezünkből kipergő sárga homok áttetsző, szilárd anyaggá, üveggé változtatható, valóságos csoda. Nem kisebb varázslat az, ami a díszítőművész keze nyomán az áttetsző üveggel történik. Ebbe a boszorkánykonyhába engedünk bepillantást, amíg e különleges anyag több ezer éves történetét áttekintjük.

Kiss Éva - Korok, ​bútorok
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

H. Kolba Judit - Hapák József - Egyházak ​kincsei Magyarországon
Magyarországon ​több mint harminc egyházi gyűjtemény őrzi ezeréves hazánk történeti egyházainak csodálatosan gazdag emlékanyagát, melyek az évszázadok viharai, küzdelmei során napjainkig megmaradtak. Kötetünkben ennek a gazdag tárháznak legszebb, legérdekesebb, de sokszor alig ismert kincseiből válogattunk, hogy a XXI. század emberei is megismerjék és megcsodálhassák ezeket a lenyűgöző tárgyi emlékeket. A római katolikus, az evangélikus, a református, a szerb ortodox, a görög katolikus, a magyar ortodox egyház és a zsidó vallás legjellemzőbb liturgikus tárgyait - az ötvösművészet remekeit, textileket, egy-egy jellegzetes képet vagy szobrot - a szertartásokban betöltött szerepük szerint mutatjuk be.

Covers_79777
Kötés-horgolás Ismeretlen szerző
4

Ismeretlen szerző - Kötés-horgolás
A ​népszerű Kötés-horgolás sorozat legújabb, 9. kötetével a kézimunkázni szeretőknek kívánunk örömet szerezni. A kezdők számára ismertetjük a kötés és a horgolás ábécéjét. A modellek összeállításánál a divat legújabb irányzatait vettük figyelembe. Az olvasó megtalálhatja sorrendben először a gyermekek, majd a nők és a férfiak számára kiválasztott modelleket a kötés vagy horgolás részletes leírásával és a szabásmintával. Az öltözékekhez bemutatunk különböző kiegészítőket és a lakás díszítéséhez is adunk ötleteket terítők, párnák, függönyök mintáinak ismertetésével.

Milena Lamarová - Olga Herbenová - Ludmila Kybalová - Képes ​divattörténet az ókortól napjainkig
Az ​emberek ősidők óta ruhával fedik be testüket, egy-egy öltözködési forma mellett azonban ritkán tartanak ki hosszú ideig. A divat nagoyn jellemző a korra és a társadalomra, illetőleg bizonyos társadalmi rétegre. Alakulásának ismerete, figyelemmel kísérése tehát nagyon tanulságos bepillantást nyújt elődeink életébe. Aki a mai színek, a mai formák iránt érdeklődik, az szívesen nézegeti az elmúlt idők ruháit, cipőit, kalapjait és hajviseleteit is, a néha szép, máskor bizarr, sőt olykor valósággal nevetségesnek nevezhető divatot. A régi korokból nagoyn kevés eredeti ruhadarab maradt ránk, így tehát az öltözködés történetének tanulmányozásához a képzőművészeti ábrázolásokat kell segítségül hívnunk. Ezek az alkotások minden utólagos elméleti rekonstrukciónál hitelesebben mutatják nekünk, mit, mikor és hogyan viseltek, sőt sezrencsés esetben még az egykori környezetet is megörökítik. számot vetettek ezzel a könyv szerkesztői is, és rendkívül gazdag illusztrációs anyagukat hiteles képet nyújtó kortársi ábrázolásokból állították össze: festményekből, szobrokból, metszetekből, rajzokból, illetőleg a legújabb kori részben divatlap-illusztrációkból és fényképekből. A könyv első része a történeti fejldősét mutatja be, az ókori Egyiptomtól és Mezopotámiától egészen napjainkig, nem hagyva ki egetlen olyan országot sem, amely jelentős szerepet játszott egy-egy adott időpontban a divat fejlődése terén. A második rész az egyes ruhadarabok alakulását kíséri nyomon, a fejfedőktől a lábbeliig, de nem felejtkezik meg olyan divatos tartozékokról sem, mint az ékszerek, a kesztyűk, a legyezők vagy a napernyők. A gyors áttekintést, a különféle helyeken felbukkanó ruhadarabok összekapcsolását gondosan készített névmutató biztosítja. 41 színes táblával és 995 fekete-fehér képpel

Dr. Sikota Győző - Herend ​porcelánművészete
A ​szerző okiratokkal bizonyítja, hogy a korábbi nézettel szemben -, amely 1839-re teszi a gyár alapítását -, már 1826-ban működött Herenden porcelánkerámia gyár. Az elmúlt másfél évszázad herendi krónikája ez a könyv. Korabeli visszhangokból megismerjük a kis dunántúli porcelángyár dicsőségét az 1842-es hazai bemutatkozástól az 1973-as bécsi kiállításig. Megtudjuk, milyen sikerrel állta és állja a versenyt a világ "nagy" márkáival szemben. Kína, Bécs, Meissen, Sévres - a porcelánművesség ősi műhelyeinek legjobb hagyományaiból és nemzeti művészetünkből megszülető új, a herendi porcelán jelentőségét talán mégis a nagy műhelyek egykori alkotásaiban megmutatkozó visszahatása bizonyítja a legjobban. A jobb megértés érdekében a szerző segít bepillantanunk a társművészetek világába is. Szintézisre törekvő szemlélete lehetővé teszi, hogy 150 év herendi krónikájából messze kitekinthessünk a korszak gazdasági, politikai, történelmi változásaira. A művészet és tudomány ötvözetéből olvasmányos, mindvégig érdekes könyv született, amely segít olvasóinak a porcelán szépségét megismerni, értő módon megszeretni.

Nance Fyson - Nagy ​kincseskönyv
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kov%c3%a1cs_margit
Kovács ​Margit gyűjtemény Ismeretlen szerző
3

Ismeretlen szerző - Kovács ​Margit gyűjtemény
Nem ​mesterségem, de vállaltam, mert szívemhez nőtt szép feladat Kovács Margit csudás világának tárulkozását segíteni. Milyen is ez a tűzben fogant, egyedülvaló és varázslatos világ: egyben mélységesen emberi és játszin tündérei, mesét mondó és mítoszt idéző, álmot csillantó és látomást elevenítő, telis-teli bűbájjal és búbánattal, gyermekeivel és bölcsességgel, szívvel és lélekkel; és ebben a világban mindenki ott és otthon van: szorgos kézműves és dolgos paraszt, öreg halász és tülkös kanász, hódoló gavallér és kacér kisasszonyka, komoly polgár és cifra katona, bátor dalia és hűséges vitéz, titokzatos varázsló és bűvölő szirén, szárnyaló angyal és szelíd szent, bölcs tündér és jó király, délceg paripa és szelíd csacsi, lomha teknős és jámbor bárány, figyelő őz és ágasfejű szarvas, álnok kígyó és gonosz sárkány, sok szép madár és temérdek hímes virág; és minden benne van: fiatalság és öregség, okosság és balgaság, születés és halál, vágyakozás és várakozás, töprengés és álmodozás, sóvárgás és szorongás, virrasztás és siratás, lakoma és kézfogó, lakodalom és temetés; és minden történik: hiszen Kovács Margit sok-sok teremtménye ott szuszog és bámészkodik, kandikál és pironkodik, tükörbe néz és pletykálkodik, szoptat és dajkál, dalol és táncol, hárfát penget és kürtöt szólaltat, esőt les és hálót merít, kenyeret szeg és gyümölcsöt szed, szemlélődik és emlékezik, titkot les és idéz, gyötrődik és gyászol ennek a nekem nagyon kedves kis barokk háznak lágyan hajló szelíd boltozatai és hűvös dongái alatt, a szép kovácsoltvas rácsok megett, és mindenkihez szól és mindenhez csak az kell, hogy igaz szívvel közelítsük meg lényük mélyét, szívük titkát, rejtőzzék az parasztgúnyába, köntös redői mögé, díszes palást alá, hordozza a mondanivalót lapos vagy magas relief, mintázott vagy korongolt figura, fejezze ki földszínű rücskös samott, komor vörös klinker, borítsa fakó szín, hímes dísz, tompafényű vagy ragyogóan csillogó, sokszínű zománc.

Kardos Mária - Agyagművesség
Ez ​a könyv az alkotómunka örömével ajándékozza meg az olvasót. Nem ültet fazekaskorong mellé, mégis edényeket formázhatunk, szobrokat, játékokat, faliképeket, ékszereket készíthetünk útmutatásai nyomán a legközönségesebb anyagból: agyagból. Szinte a világ minden tájáról válogatta össze a szerző azokat a fortélyokat, ötleteket, amikkel az agyaggal barátkozó kezdő „fazekas” dolgozhat. Sőt megtanulhatjuk azt is, hogyan díszíthetjük, színezhetjük, égethetjük ki legjobban sikerült tárgyainkat. A földbe süllyesztett égetőkemencét már megépíteni is nagyszerű játék! A kötetet több mint száz fekete-fehér és színes fénykép illusztrálja.

Charlotte Fiell - Peter Fiell - Design ​a 21. században
Ez ​a könyv az első kiemelkedő jelentőségű írás a design jövőjéről. Azokra a személyiségekre összpontosít, akik a legtöbbet adtak hozzá az új termékek kigondolásához és tervezéséhez - tehát magukra a designerekre helyezi a hangsúlyt. Ők azok a kreatív gondolkodók, akik képesek meghatározni a társadalom valós szükségleteit és problémáit, és válaszolnak is azokra. Ugyanakkor döntéseik alapvető hatással vannak az új termékek jellegére és sikerére, az előállítási stratégiákra és a piaci trendekre. Amit ők a jövőről gondolnak, az valóban komoly jelentőséggel bír - így a Design a 21. században c. könyv bemutatja a holnapról alkotott elképzeléseiket, 45 kortárs formatervező és formatervező csoport legutóbbi, legprogresszívebb munkáin keresztül.

Domanovszky György - A ​kerámiaművészet kezdetei
Kötetünk ​látszólag ismét csak a kerámia, eme ősi anyag és kifejezési forma iránt érdeklődők számára jelent izgalmas olvasnivalót, de pusztán látszólag. Hiszen Domanovszky György munkája az ember egyik legjellemzőbb tevékenységének, a tárgyalakításnak kezdeteit igyekszik feltárni, így a szerző elsődleges célja - a kerámiaművesség eredetének bemutatása mellett és azon túl - a művészet gyökereinek felkutatása. a könyv számos új régészeti és néprajzi szempontot vet fel, így alapot adhat a további tudományos vitákhoz is.

Tasnádiné Marik Klára - A ​bécsi porcelán
Az ​első kínai porcelán európai megjelenésétől a gyártás újrafelfedezéséig négy évszázad telt el. A titok birtokosa, a meisseni porcelángyár csak nyolc évig élvezhette monopolhelyzetét, mert 1718-ban megkezdte működését a bécsi porcelángyár is. Becsvágy, ügyes mesterkedések a titok megszerzésére, szökés és szöktetés, titkos diplomáciai tevékenység volt a gyáralapítás kísérőjelensége. Mindemögött pedig ott rejlik az alapító ma már nehezen felismerhető alakja. A bécsi porcelán nemcsak időrendben, hanem művészi szempontból is európai élvonalat jelent. Kiváló művészek és mesterek kreálták sajátos stílusát, tervezték kecses, megnyerő szobrait, klasszikus formájú, gazdagon díszített edényeit. Magyarország politikai és gazdasági helyzete következtében jelentős piaca volt a bécsi porcelánnak, amely az első világháború után az előkelő háztartásokból a műtárgypiacra került. Ma már múzeumok és gyűjtök őrzik e törékeny művészet emlékeit.

Granasztói Szilvia - Színes ​kövek művészete
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Mattyasovszky Zsolnay Margit - Hárs Éva - A ​Zsolnay-kerámia
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Frank János - Az ​eleven textil
Az ​1968-as év az áttörés éve a magyar textilművészet történetében: az iparművészeten belül önállósul a textil, s a festészethez, grafikához, plasztikához mérhető, igényes, egyéni arculatú, szüntelen megújuló műfajjá válik. Az Ernst múzeumbeli "Textil Falikép 68" kiállításon, majd 1970-től a szombathelyi biennálékon figyelemmel kísérhetjük, hogyan bontakozik ki és terebélyesedik a hagyományos festett-nyomott textil mellett a tértextil, a textilplasztika. A fiatal textilesek generációját a térbeliség problémái izgatják: gondolkodásukra sem jellemző az egysíkúság, a linearitás: megnyerő humorukkal, rokonszenves iróniájukkal, öniróniájukkal összefonódik műveik finom, összetett szellemisége, gyakran filozófiai mélysége. A magyar képzőművészet legmozgalmasabb és egyik legizgalmasabb ága jelenleg a textilművészet. Frank János közvetlen stílusban, személyes hangon ismertet meg az új magyar textil úttörő nemzedékével.

Csiba Éva - Bőrművesség
Értelmes, ​modern fiatalnak lenni és megpróbálkozni a művészet valamelyik ágával - csaknem egyet jelent. Van, aki verset ír, van, aki zenél - bachot vagy beatet -, és van, aki a képző- és iparművészet egy-egy ágában kísérletezik. Ez a sorozat - a Mühelytitkok - az utóbbiakhoz szól. Minden kötetünk szerzője fiatal művész: festő, építész, textiltervező, grafikus, keramikus, bábkészítő és így tovább. Írásaikban nemcsak az adott művészeti ág történetét és esztétikáját foglalják össze, hanem saját érzéseikről, terveikről is vallanak, s - nem utolsósorban - hasznos, sehol másutt nem található tanácsokat adnak: hogyan fejlesztheti ki az olvasó a benne szunnyadó képességeket?

Szabadi Judit - A ​magyar szecesszió művészete
A ​magyar szecessziónak csaknem a legutóbbi évekig igen mostoha volt a sorsa. Csak amikor az ötvenes évektől kezdve Nyugat-Európában, majd lassanként Közép-Európában is "felfedezte" a jelenkor ezt az évtizedekig feledésbe merült művészeti-szellemi áramlatot, kezdtünk fölfigyelni arra, hogy Budapest utcaképét milyen erősen formálta a szecesszió, és a magyar iparművészetben is önálló áramlatot alkotott. De még akkor is kétséges volt: létezett-e egyáltalában magyar szecessziós képzőművészet. Szabadi Judit könyve ennek a kérdésnek a megválaszolására vállalkozik. Noha a magyar szecesszió nem nőtt olyan egységes és különösen nem olyan forradalmi irányzattá, mint például a belga art nouveau vagy a német Jugendstil, 1890 és 1914 között, azaz egy negyedszázadon át formálta képzőművészetünk arculatát. A szerző a magyar szecesszió szeszélyes természetéhez, extrém vonásaihoz, váratlan felíveléseihez igyekezett alkalmazkodni akkor, amikor könyvében külön fejezetet szentelt a szecesszió epizodistáinak, és külön azoknak, akiknek munkásságában sorssá növekedett a "modern stílus". Ebben az összefüggésben ismerjük meg Ferenczy Károly, Vaszary János, Csók István, Fényes Adolf, Egry József, Iványi Grünwald Béla, Lesznai Anna szecessziós periódusát és azokat a lenyűgöző életműveket - Rippl-Rónai Józsefét, Gulácsy Lajosét és Csontvárí Kosztka Tivadarét -, melyekben egységbe forrt az új szellemi áramlat életérzése, stiláris kifejezésmódja és alkotói magatartása. A stílus tudatos és programszerű megvalósítását képviseli a század elején szerveződött gödöllői művésztelep, élén Körösfői_Kriesch Aladárral és Nagy Sándorral. A könyv a képzőművészet valamennyi műfajában - a festészetben, grafikában, szobrászatban - áttekinti és értékeli a szecesszió hazai jelentkezését és szerepét. Egyben része, mintegy első állomása egy nagyobb vállalkozásnak, amely arra hivatott, hogy a századelőnek ezt a jellegzetes művészeti áramlatát az építészet és az iparművészet vonatkozásában is bemutassa. A könyvet 332 fekete-fehér és 32 színes kép illusztrálja.

Koczogh Ákos - Szép ​tárgyak dicsérete - A tárgyak világa
Az ​iparművészet mindannyiunk mindennapi életéhez hozzátartozik. Azt vizsgálja ebben a könyvben a neves művészettörténész, Koczogh Ákos: mindenképpen adott az ember esztétikai értéket használati tárgyainak és munkaeszközeinek. Könyvének egyes fejezeteiben egy-egye iparművészeti ág történetét, jelenkori helyzetét és aktuális problémáit mondja el. Megismertet a legjelentősebb alkotók munkájával, és egyben hasznos iparművészeti tanácsokat is ad. A könyv gazdag képanyaggal jelenik meg.

Bakonyi Gyöngyi - Book ​of design / A design könyve
A ​BOOK OF DESIGN ÁTFOGÓ KÉPET AD A DESIGN VILÁGÁRÓL: o képekkel illusztrálva mutatja be a könyvben szereplő tervezőket, cégeket, termékeket, megoldásokat, o kimondott célja a magyar és a nemzetközi design bemutatása, o amellett, hogy szórakoztat, ízlést formál, inspirál, tájékoztat és válogatást nyújt a legfrissebb hazai és nemzetközi trendekről, stílusokról, akár segít a tervezők, cégek konkrét bemutatásával, elérhetőségével is. A Book of design fejezetei - Érzéki design, Tárgyak - terek, portrék a design világából, Divat-Ékszer, Design szervezetek - a legnépszerűbb design területeket mutatják be. A Book of design könyvet a www.design.hu szerkesztői készítették, akik sokéves, komoly szakmai tapasztalattal rendelkeznek mind a design szakma, mind az újságírás területén, továbbá a könyv egyik szerkesztője - Bakonyi Gyöngyi - készítette 10 évvel ezelőtt a piacon nagyon sikeres Nagy Design Könyv-et, amelyet még mindig előszeretettel forgatnak az olvasók. A Book of design magyar és angol nyelven 412 oldalon ( kemény kötésben ), 755 fotóval illusztrálva, közel 100 designert mutat be. A Book of design hiánypótló a könyvpiacon, mind a szakmájukból adódóan, mind a hobbiból, szórakozásból a design iránt érdeklődő vásárlók számára.

Éber László - Művészeti ​lexikon A-tól Z-ig
Hosszú ​idő óta nélkülöz a könyvpiac egy átfogó, gazdagon illusztrált, nemzetközi művészeti lexikont. Egyetlen vaskos kötetben vannak összefoglalva az alapvető művészeti ismeretek és alkotások. Külön hangsúlyt kaptak az összeállítás során a hazai vonatkozások. Közel 500 képes illusztrációt tartalmaz az építészet, festészet, iparművészet tárgyköréből, a legnevesebb szerkesztők által összeállítva. Lényegre törő magyarázatok és leírások egyaránt hordoznak új és már ismert információkat a művészetkedvelők számára.

Nagy Ildikó - Szabó ​Marianne
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Forgács Éva - Kollázs ​és montázs
Értelmes, ​modern fiatalnak lenni és megpróbálkozni a művészet valamelyik ágával - csaknem egyet jelent. Van, aki verset ír, van, aki zenél - Bachot vagy beatet -, és van, aki a képző- és iparművészet egy-egy ágában kísérletezik. Ez a sorozat - MŰHELYTITKOK - az utóbbiakhoz szól. Minden kötetünk szerzője fiatal művész: festő, építész, textiltervező, grafikus, keramikus, bábkészítő és így tovább. Írásaikban nemcsak az adott művészeti ág történetét és esztétikáját foglalják össze, hanem saját érzéseikről, terveikről is vallanak, s - nem utolsósorban - hasznos, sehol másutt nem található tanácsokat is adnak: hogyan fejlesztheti ki az olvasó a benne szunnyadó képességeket?

P. Brestyánszky Ilona - Ismerjük ​meg a kerámiát
A ​kiadó népszerű "Ismerjük meg..." sorozatának negyedik kötetét, P. Brestyánszky Ilona művét átdolgozott és bővített kiadásban adjuk közre. Az agyagművesség az emberiség egyik legősibb mestersége, kezdetei a kőkorszakba nyúlnak vissza. S az agyagnak formát adó ember már a legrégibb időben is díszítette edényeit, hogy ne csak hasznosak, hanem kellemesek is legyenek a szemnek. A kötetben kibontakozik ennek a nagy múltú művészeti ágnak a fejlődése. A mű első része a terrakotta, mázas cserép, majolika és kőedény történetét ismerteti a neolitikumtól kezdve, sorra végighalad az egyes történelmi korszakokon és kultúrkörökön, egészen a modern kerámiáig. A mű második része a porcelánnal foglalkozik. Bemutatja ennek a művészeti ágnak máig is utolérhetetlen szépségű előképét, a régi kelet-ázsiai porcelánt, majd végigvezet az európai porcelánipar történetén. A kötet igen gazdag illusztrációs anyag egészíti ki: a kerámiatörténet különböző korszakainak legszebb emlékeiről és a híres porcelángyárak legjellegzetesebb alkotásairól készült fényképek, továbbá a legfontosabb kerámia- és porcelánformákat és díszítő motívumokat bemutató grafikai táblák. A kötet nagy értéke a legfontosabb kerámia- és porcelánjegyek gyűjteménye. A kötetet a magyar népi kerámiáról szóló fejezettel egészítettük ki

Kollekciók