Ajax-loader

'olvasásszociológia' címkével ellátott könyvek a rukkolán

 


Covers_46041
Olvasni ​jó! Ismeretlen szerző
4

Ismeretlen szerző - Olvasni ​jó!
Lencsevégre ​kaptam egy képet a budapesti Hősök terén: a Fesztiválzenekar ünnepi szabadtéri koncertje alatt egy lány a földön ülve elmélyülten olvasott egy könyvet. Nem amolyan karcsú, utazásra való kiadványt, hanem egy vaskos regényt... „Mégis van remény?” – firkantottam a fotóra, afféle röpke képaláírásként. Persze gyakrabban hangzik el, hogy a gyerek nem tud, nem akar olvasni, hogy baj van a szövegértéssel... A Fordulópont eddig megjelent negyvenöt számában vissza-visszatérően, más-más szemszögből közelítve próbáltuk keresni a választ az aggasztó kérdésre: Miért (nem) olvas a gyermek? És a folyóirat tematikus számaiban bő évtizede sorjáznak a kérdések: Válságban az olvasás? Az olvasni tudás: hatalom? Kié a könyvtár? Kinek a dolga? – mármint az olvasás megtanítása, a könyv megszerettetése. Hiszen nincs olyan szülő, aki nem adna kisgyereke kezébe egy lapozható képeskönyvet… De az iskolában a gyerek nehezen tanul meg olvasni. Újabb és újabb irányzatok szerint változnak az írás-olvasástanítás módszerei, figyelmen kívül hagyva, hogy a kisgyermek idegrendszere ugyanabban a tempóban fejlődik sok ezer éve... Tizenegy esztendő alatt felvetett gondolatokat, kérdéseket, válaszokat, felméréseket és megoldásjavaslatokat gyűjtöttünk össze ebbe a kötetbe, azzal a szándékkal, amely hajdan a folyóiratot is létrehozta: segíteni a gyereket, a szülőt, a gyerekekkel foglalkozó szakembereket. Az érvek és bizonyítások mellett (olvasni hasznos, fontos stb.) egy közérzet kiterjesztése volna a cél, amelyet természetes egyszerűséggel kellene megfogalmazni, (csak) ennyit mondva: olvasni jó! (Szávai Ilona)

Alan Bennett - A ​királynő olvas
Az ​angol királynő éli az uralkodók dicsőséggel teli, ám roppant unalmas életét: gyárakat látogat, fogadásokat ad, megnyitja a parlamenti ülésszakot, negyedszerre is megnézi a Niagara-vízesést, és minden héten kötelezően meghallgatja miniszterelnöke érdekfeszítőnek éppen nem mondható beszámolóját. Ám egy szokványosnak induló napon, mikor az udvari kutyafalka megtámad egy mozgó könyvtárat, a királynő élete egy csapásra megváltozik: menthetetlenül rászokik az olvasásra. Az író finom humorral ábrázolja, hogy napjainkban milyen különc cselekedetté vált az olvasás, hiszen a canterburyi érsek is a Celebek a táncparkettent nézi esténként, emellett végigkövethetjük, hogyan próbálja a királynőt környezete leszoktatni erről a furcsa hóbortról. A kisregény szellemes válasz a „ment-e a könyvek által a világ elébb” örök kérdésére. Alan Bennett 1934-ben született Leedsben. Író, dráma- és forgató-könyvíró, színész. Nagy-Britanniában a hatvanas évektől kezdve rendkívül népszerű, ám a nemzetközi hírnevet a Beszélő fejek című monológsorozat hozta meg számára, melynek televíziós és színpadi változata is létezik. Ez az első könyve magyarul.

Benedek Marcell - Az ​olvasás művészete
Szeretett ​mesterem, Riedl Frigyes mondotta egyik egyetemi előadásán: "az irodalomtanárnak az a hivatása, hogy megtanítsa a növendékeit - olvasni..." A megformálás művészete: adomány, ezt megtanulni nem lehet. Voltaképpen adomány a többi is, de kevésbé ritka, és tanulással, elmélyedéssel, tudatosítással fejleszthető. Ezért érdemes, ezért lehet, ezért kell könyvet írni az olvasás művészetéről.

Kamarás István - Hetedikek
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Covers_22665
Kiből ​lesz az olvasó? Ismeretlen szerző
10

Ismeretlen szerző - Kiből ​lesz az olvasó?
Sokszor ​tapasztaljuk, hogy a könyvolvasás a felnövekvő nemzedékek életében egyre inkább háttérbe szorul. És sokszor gondoljuk, hogy jó lenne, ha a következő nemzedékek is szeretnének és tudnának örömmel és értő módon olvasni. Ám a legtöbben széttárják a kezüket: érzékelik a folyamatot, de nincsenek konkrét eszközeik, módszereik, technikáik; nincsenek példák előttük arra, mit tegyenek. A könyvünkben megszólaló tanárok, könyvtárosok, írók, költők, pszichológusok, irodalomkutatók sem gondolják, hogy kezükben a bölcsek köve; csupán leírják személyes élményeiket, tapasztalataikat, bevált módszereiket, gondolataikat. Teszik ezt azzal a közös hittel, hogy sok múlik rajtunk, felnőtteken, mert sok mindent tehetünk azért, hogy gyermekeink is átélhessék az olvasás gyönyörűségét.

Fülöp Géza - Olvasási ​kultúra és könyvkiadás Magyarországon a felvilágosodás idején és a reformkorban, 1772-1848
Szellemi ​értékekben, históriai tanulságokban és legendás eseményekben, személyekben gazdag időszaka a hazai történelemnek a felvilágosodás és a reformkor néhány évtizede. A nemzeti megújulás és a polgárosodás folyamata mindig is élénken foglalkoztatta a kutatókat. A könyvkiadás, a könyvkereskedelem és a nyomdászat korabeli történetéről is szép számmal jelentek meg közlemények, mivel elég korai a felismerés, hogy az írásbeli kommunikáció akkori leghatékonyabb eszköze, a könyv és a fokozatosan előretörő időszaki sajtó fontos szerepet töltött be a külföldi politikai, eszmei, esztétikai irányzatok, tudományos eredmények és a hazai irodalom, tudományosság, művészetek termékeinek közvetítésében, hozzájárult a nemzeti öntudatra ébredéshez és a progresszív törekvések formálódásához. Mindazonáltal Fülöp Géza nagyszabású munkájáig nem készült átfogó, értékelő monográfia; ezt a hiányt pótolja a most közlendő doktori értekezés.

Fülöp Géza - A ​magyar olvasóközönség a felvilágosodás idején és a reformkorban
Az ​olvasóközönség minden időszakban szerves részét képezi az irodalmi életnek. Vizsgálata Magyarországon a legújabb időkig mégis meglehetősen háttérbe szorult. Ez a munka elsőként ad összefoglaló képet egy nagyobb korszak: a felvilágosodás és a reformkor hazai közönségviszonyairól. Arról, hogy Bessenyei és társai kezdeményezésére hogyan alakult ki a magyar irodalom polgári fejlődésével párhuzamosan polgári jellegű magyar olvasóközönség is. Számba veszi a társadalom minden rétegére kiterjedő közönség összetételét, rétegződését, s ismerteti az egyes rétegek, illetve az e rétegekhez tartozó neves, ismert személyiségek olvasmányait, könyvtáraik összetételét, és mint olvasóknak és előfizetőknek az irodalom fejlődésében betöltött szerepét.

Murányi Lajos - A ​reformkori Fejér vármegye olvasáskultúrája / A székesfehérvári kaszinók és a Fejér Megyei Olvasótársaság (1838-1849)
A ​kötet tartalmilag öt, nagyobb egységre bomlik. A szerző munkájának fő célját a fehérvári nemesi és polgári casinó 1838-1849 közötti tevékenységében, valamint a megye legjelentősebb reformkori egyesületének, a Fejér Megyei Olvasótársaság s annak könyvtárának bemutatásában jelölte meg. Az első fejezetben részletesen elemzi a XIX. század első felének székesfehérvári kulturális életét, ezt követi a fehérvári és megyei olvasóegyletek, majd külön részben a Fejér Megyei Olvasótársaság ismertetése. A kiadványt bibliográfia és levéltári forrásokat tartalmazó függelék zárja.

Kerekes Pál - E-book ​kalauz
Elektronikus ​könyv avagy e-book, reader, Kindle, DRM, epub, iPad néhány furcsa, új kifejezés jött divatba és terjed a könyvbarátok beszélgetéseiben. A hiányos és félinformációk tengerében akadnak, akik máris temetik a hagyományos könyvet. De nincs ok az aggodalomra: itt az első tömör és közérthető összefoglaló, amelynek segítségével Ön villámgyorsan képbe kerülhet és hozzászólhat a témához... A szerző megkísérli elhelyezni az e-könyvet az olvasás kultúrájában és bemutatja előnyeit, hátrányait, típusait, lelőhelyeit, valamint hasznos tanácsokat ad az e-könyvek olvasásához.

Covers_132342
Gyermekirodalom Ismeretlen szerző
20

Ismeretlen szerző - Gyermekirodalom
Ez ​a könyv kézikönyv: _Bevezetés a gyermek- és ifjúsági irodalomba._ A maga nemében magyar nyelven az első. Ajánljuk mindazoknak, akik a gyerekkönyvek világára kíváncsiak, és abban tájékozódni akarnak. De a tankönyv szerepét is betölti, elsősorban a pedagógus- és könyvtárosképzés számára készült. E munka tárgya elsősorban a magyar gyermekirodalom. De a világirodalom gyerekirodalma mindvégig háttértörténet a könyvben, jelenségek forrásvidéke, halhatatlan klasszikus alkotók embergalériája. (_Miért jó gyerekkönyv a_ Micimackó? _Miért szép_ A kis herceg?). A kötet nemcsak a klasszikus gyermekirodalmat mutatja be, hanem a modern idők gyermekkönyveit is. Szerkezete kifejezi azt, hogy az irodalom nemcsak az írók, a művek, hanem az olvasó ember/gyermek története is. A könyv első ciklusa a _Klasszikus gyermekirodalom_ címet viseli. Bemutatja a klasszikus gyermekirodalom történetét, műfajait: a gyermekverset, a mese világát, a meseregényt, a mondát és a történelmi elbeszélést, az ifjúsági regény műfaji változatait a robinzonádtól a sci-fi-ig, az irodalom és a művészet gyermekábrázolásait a Bibliától a 20. századig. A második rész a _modern gyermekirodalom_é. Jelenségeket mutat be az egyes műfajok körében (gyermekvers, verses mese, mese, gyermektörténet, ifjúsági regény) és gyermekkönyvtípusokat (a képeskönyvtől a képregényig, az ismeretterjesztő gyerekkönyvig). A harmadik ciklus címe: _A gyermek olvasó._ Ezekben a fejezetekben befogadás-lélektani, olvasásszociológiai, metodikai kérdésekről esik szó. (_Mi lesz veled, olvasó? Hogyan tanítsunk verset, mesét, regényt? Miként használjuk fel a drámapedagógia eszköztárát?_) Szó esik a gyermeksajtóról, az illusztrációról és a média világáról is. A szerzők irodalomtörténészek, írók, kritikusok, olvasáskutatók. Többségük főiskolán tanít. Gyermekirodalmat is.

Fogarassy Miklós - Kamarás István - Olvasó ​a labirintusban
Egy ​nemzetközi összehasonlító olvasásszociológiai kutatás keretében két hatásos magyar novella (Sánta: Nácik, Örkény: Meddig él egy fa?) fogadtatását és befogadását vizsgálták a szerzők budapesti, varsói, moszkvai és szófiai 16-17 éves középiskolások körében. Az értékrend és az irodalmi beállítódás, valamint az olvasói értékelés és értelmezés összefüggéseit kutatják. Ezek eredményeiről számol be a kötet.

Ivan Illich - A ​szöveg szőlőskertjében
Illich ​könyvének alaptétele az, hogy a nyugati társadalmak a XX. század utolsó évtizedének kezdetére lemondtak a tanulás könyvalapú – George Steiner kifejezésével „könyvbeli” (bookish) – technikáiról. „ A képernyõ, a médiumok és a kommunikáció orvul a könyvoldal, a betûk és az olvasás helyére léptek” – írja Illich. A számítógépek számának növekedése és az Internet-használók körének rohamos megsokszorozódása új fejezetet nyitott az adathozzáférés, az információcsere és a nyomtatás történetében. A szöveg szõlõskertjében Illich a „könyvbeli tanulás mostanában lezáruló korszakának születésével” foglalkozik. Érdeklõdésének középpontjában az „ábécé történetének az a nagy horderejû, gyorsan tovatûnt pillanata áll, amikor a keresztény olvasás századai után a könyvoldal a kegyes dünnyögõk partitúrájából hirtelen a logikus gondolkodók számára optikailag rendszerezett szöveggé vált”.

Halász László - Az ​olvasás: nyomozás és felfedezés
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Covers_67923
Az ​olvasás védelmében Ismeretlen szerző
6

Ismeretlen szerző - Az ​olvasás védelmében
Igen, ​az olvasás védelemre szorul, mióta csak az embert emberré emelő nyelv rátalált az írásbeliségre. Ezt hangsúlyozza ez az alapozó jellegű kézikönyv, mely tájékozódást, eligazítást és kitekintést nyújt e fontos témában.

Alan Bennett - The ​Uncommon Reader
A ​deliciously funny novella that celebrates the pleasure of reading. When the Queen in pursuit of her wandering corgis stumbles upon a mobile library she feels duty bound to borrow a book. Aided by Norman, a young man from the palace kitchen who frequents the library, Bennett describes the Queen’s transformation as she discovers the liberating pleasures of the written word. With the poignant and mischievous wit of The History Boys, England’s best loved author revels in the power of literature to change even the most uncommon reader’s life.

Kamarás István - Olvasatok
TARTALOM BEVEZETÉS ​(1995) MIÉRT KELL WOLFNÉ NEVÉT MEGJEGYEZNI? (1991-1994) OLVASÓ A LABIRINTUSBAN (Egy Örkény- és egy Sánta-novella befogadása bolgár, magyar, orosz és lengyel olvasók körében) (1979) Értékrend, beállítódás, olvasottság, ízlés Fogadtatás és értékelés A novellák értelmezése Befejezésképpen UTÁNAM, OLVASÓ! (1984, 1995) Bevezetés Woland fogadtatása Magyarországon A Mester és Margarita értelmezése Az olvasás folyamata A befogadás Epilógus AZ IRODALOM OLVASÓJA (1993) MARKÓ JÉZUSÁNAK HATÁSA (1987-1994) A TÜKÖR ÁLTAL HOMÁLYOSAN (Egy Tarkovszkij-film lenyomata) (1994) ZÓNÁK ÉS ÁTLÉPŐK (Tarkovszkij Stalkerének befogadása) (1988-1994)* A vállalkozásról Előfeltételek Zónajárás Megérkezés Övezetek és átlépők

Gereben Ferenc - Olvasáskultúra ​és identitás
Kissé ​leegyszerűsített képlet szerint a határon túli magyarok olvasáskultúrája és nemzettudata egyaránt magasabb szintűnek bizonyult a magyarországinál. Mindkettő feltehetőleg a kisebbségi helyzet identitást erősítő nyomása alatt állt elő, mint ahogy a kora-kádári diktatúra értékdeficites állapotát magyarországi társadalom is egy értéktelítettebb (olvasás-)kultúrával ellensúlyozta az ötvenes-hatvanas évek fordulóján, a hatvanas évek elején. A Kárpát-medence Magyarországon kívül élő magyarsága tehát olvasáskultúrájának tradicionális vonásaival identitásának megőrzését szolgálja; és identitástudatának markánsabb jellege pedig egyúttal premodern, értéktelítettebb olvasási szokásait konzerválja. Meg kell jegyezni, hogy az identitástudat és az olvasáskultúra nem automatikusan erősítik egymást. Ezredfordulós felméréseink helyzetképe változóban van: határon túlról is egyre több jelzést kaptunk az olvasáskultúra hanyatlásáról. Nyomatékosan tudatosítanunk kell a fenti összefüggésből adódó másik következtetést: a hiányosságok, a romlási tendenciák is erősíthetik egymást, az írott (és nem írott) kulturális értékek megőrzésére, kényszerré formálására irányuló folyamatos erőfeszítések nélkül az identitástudat is meggyengülhet.

A. Jászó Anna - Csak ​az ember olvas
Erővel ​olvasni. Néha nagyobb erővel olvasni, mint amilyen erővel az írás készült. Áhítattal, szenvedéllyel, figyelemmel és kérlelhetetlenül olvasni. Az író fecseghet; de te olvass szűkszavúan. Minden szót, egymás után, előre és hátra hallgatódzva a könyvben, látva a nyomokat, melyek a sűrűbe vezetnek, figyelni a titkos jeladásokra, melyeket a könyv írója talán elmulasztott észlelni, mikor előrehaladt műve rengetegében. Soha nem olvasni fitymálva, mellékesen, mint akit egy isteni lakomára hívtak, s csak a villa hegyével turkál az ételekben. Elegánsan olvasni, nagylelkűen. Úgy olvasni, mintha a siralomházban olvasnád az utolsó könyvet, melyet még beadott celládba a porkoláb. Életre-halálra olvasni, mert ez a legnagyobb, az emberi ajándék. Gondold meg, hogy csak az ember olvas. _Márai Sándor_

Gereben Ferenc - Könyv, ​könyvtár, közönség
A ​könyv a magyarországi olvasáskultúra trendjeinek utóbbi fél évszázados alakulását vizsgálja. Ez az időszak bővelkedett nagy horderejű politikai és társadalmi átrendeződésekben, az értékszemlélet és az életforma drámai változásaiban. A társadalmi megrázkódtatások az olvasáskultúra alakulásán is nyomot hagytak. A könyv a szabadidő felhasználásában, az olvasás mennyiségében, minőségében (az ízlésben), a könyvtárhasználati szokásokban végbement változásokat ismerteti. Különösen - jobbára a szerző saját felmérési adatai által illusztrálva - a hetvenes, nyolcvanas és kilencvenes évek tendenciáiról kapunk részletes képet.

Stefan Bollmann - Frauen ​und Bücher
Wussten ​Sie, dass Marilyn Monroe eine passionierte Leserin war und eines ihrer Lieblingsbücher der »Ulysses« von James Joyce? Dass der Studienabbrecher Friedrich Gottlieb Klopstock 1750 die Dichterlesung erfand, als er einer Schar junger Frauen seine Oden vortrug und dafür Küsse kassierte? Dass Jane Austen nur Frauen für voll nahm, die Romane lieben? Oder dass vor 150 Jahren Eugenie Marlitt, eine entlassene Vorleserin, zur ersten Bestsellerautorin der Welt aufstieg? Diese und eine Fülle anderer Begebenheiten lässt Stefan Bollmann in einem unterhaltsam geschriebenen Panorama lebendig werden, das von Klopstocks Zeit bis in die Gegenwart führt und von aktuellen Phänomenen wie Fanfiction und "Shades of Grey" berichtet. Zugleich erzählt er eine überraschend andere Geschichte des Lesens, seiner Macht und Magie. Lesen kann Leben und Lieben verändern. Ein Buch für Frauen, die leidenschaftlich gern lesen – und aus dem Männer erfahren, was ihre Frauen meinen, wenn sie sagen: »Jetzt nicht! Ich lese!«

Diana Tixier Herald - Genreflecting ​- A Guide to Popular Reading Interests
Genreflecting, ​in its fourth edition, is still a good book for all libraries that serve fiction readers. Most librarians depend on this title to cover such popular genres as crime, adventure, romance, science fiction, fantasy, and horror, defining each along with its many subgenres and listing good books in each category. Much material remains unchanged from the third edition (1991), but new features include the subgenre "Legal Thriller" ; the division of "Thriller" into "Crime" and "Adventure" ; and more diversity in detectives of various cultures and persuasions, reflecting this situation in the novels themselves. Another new feature is "D's Picks," in which the author, a life-long reader of genre fiction, shares her favorite titles in each genre. A sampling of the chapter on Westerns revealed 33 authors or titles dropped in this edition (older titles not likely to be available in libraries) and 13 added. New sections are "Precontact Indians" and "Inspirational Westerns," while "Cowboy Songs" and "Horse Operas" (books about cowboy films) were dropped. Although Genreflecting was originally designed for library school students familiarizing themselves with genre fiction, the work is perfect for librarians and patrons searching for "good reads." Besides information on authors and titles, there is background material on each genre (anthologies, bibliographies and encyclopedias, history and criticism, organizations, publishers, etc.). Highly recommended where information on genre fiction is sought.

Diana Tixier Herald - Teen ​Genreflecting - A Guide to Reading Interests
Help ​teens find the books they enjoy! This highly anticipated second edition of the best-selling Teen Genreflecting covers more than 2,000 popular titles in a wide variety of genres—perfect for selecting and recommending books to your teen audience. Most of the titles are new to this edition and have been published in the last decade. This edition also offers more explanatory text about the genres and includes plot summaries for most titles, reading levels, and awards. As with other titles in the Genreflecting Advisory Series, this guide organizes books by genre, subgenre, and theme, helping you to easily identify read-alikes and pinpoint specific books for each reading taste. Several new chapters reflect current publishing and reading trends. A detailed introduction and section on serving teen readers offer a wealth of information about teen genre fiction, advising teen readers, building your collection, and creating programs for teens. Chapters include: • Issues • Contemporary • Adventure • Mystery and Suspense • Fantasy • Science Fiction • Paranorma • Historical Novels • Multicultural Fiction • Alternative Formats • Christian Fiction Additional resources about epic fantasy titles, working with teens, and genre fiction for reluctant readers are included in the appendix. Exceptionally well researched and organized, this guide will assist librarians, parents, teachers, and booksellers in suggesting engaging titles to teens. Grades 6-12.

Ismeretlen szerző - Az ​olvasás össztantárgyi feladat
Az ​olvasás alapvető jelentőségű, eszköz jellegű tudás, a beszélt nyelv írott változatának felismerése. Az anyanyelvi tanárok mellett valamilyen módon minden pedagógus alakítja a rábízott diákok beszéd- és olvasási készségét. Hiszen minden tudománynak, tantárgynak saját szókincse, szimbólumai, rövidítései, szakirodalma van, az adott személyiségnek pedig egyedi beszédstílusa, olvasottsága, tájékozottsága, gondolkodásmódja, amit akarva, akaratlan közvetít diákjai számára. Vagyis az olvasásfejlesztés össztantárgyi feladat, a tantestület egészének felelőssége. Szabad-e azt mondanunk: "Történelemtanár (fizika, biológia, földrajz, kémia, énekszakos stb.) vagyok. Nincs időm a gyerekek hiányos olvasási készségének fejlesztésére?" Lehetek-e hatékony tanár, ha nem gyarapítom tudatosan szókincsüket, ha nem keltem fel a szövegek értő olvasása iránti vágyat? Ha nem teszem olthatatlanul kíváncsivá a rám bízott gyerekeket, fiatalokat? Ha a fáklya "fellobbantása" helyett inkább a "bögrék megtöltését" választom, ha a mindentudás látszatát keltem? Véleményünk szerint a család, az óvoda, az iskola, a könyvtár, a pedagógus- és könytárosképzés, a média, a periodika- és könyvkiadás, a felnőtt társadalom egésze hordoz valamilyen mértékű felelősséget. Vagyis az olvasás ügye össztársadalmi feladat, nemzeti sorskérdés. A versenyképes munkaerő, a tanulékonyság, az együttműködési készség, az önálló ítéletalkotás képessége, a megbízhatóság, a szorgalom, az érett személyiség, a nemzeti öntudat, a megmaradás elszánt akarása egyaránt alapvető értékek. Kötetünkben a fenti célok eléréséhez kínálunk jó példákat, bevált módszereket, döntő többségben hazai pedagógusok, könyvtárosok tapasztalatainak, eredményeinek közreadásával, de néhányan az Egyesült Államokból is elküldték ilyen irányú állásfoglalásaikat, javaslataikat. Hogyan tehetnénk sikeresebbé nevelési, oktatási rendszerünk egészét? S ezáltal lehetünk-e ismét emelkedő nemzet?

Ismeretlen szerző - Olvasásfejlesztés ​iskolában és könyvtárban
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Stefan Bollmann - Warum ​Lesen glücklich macht
Es ​gibt keine bessere, individuellere und vom jeweiligen Ort weniger abhängige Unterhaltung als die des Lesens. Doch obwohl das Lesen so ohne Zweifel klug, selbstbewusst und glücklich macht, scheint der Leser (insbesondere der männliche) in seiner Art bedroht zu sein. Stefan Bollmann, Autor der Bestseller "Frauen, die lesen, sind gefährlich" und "Frauen, die schreiben, leben gefährlich" legt ein tiefsinniges und unterhaltsames Buch vor über die Herkunft des Lesens aus dem Jagen und Sammeln, die Veränderung unserer Lebensgewohnheiten und die Rolle des Lesens bei der Bewältigung von kritischen Lebensphasen. Vor allem jedoch führt er uns die Bedeutung des Lesens für unser Lebensglück vor Augen. "Warum Lesen glücklich macht" ist ein intelligentes und optimistisches Buch für alle bekennenden Leserinnen und Leser!

Alan Bennett - Drottningen ​vänder blad
Om ​det inte varit för de olydiga hundarna så skulle den engelska drottningen förmodligen aldrig ha upptäckt bokbussen.Drottningen stiger på den slitna kommunala bussen som står parkerad vid Westminister Palaces köksregioner för att be om ursäkt för sin skällande hund och av artighet lånar hon en av böckerna från hyllorna. Det visar sig dock vara en omåttligt torr och tråkig roman, men drottningen läser pliktskyldigt ut den, lämnar tillbaka den och återvänder till slottet med en ny bok i väskan. Den här gången får bokvalet förödande konsekvenser. Boken i fråga väcker nämligen Hennes Majestäts passion för läsning. En passion som växer sig så stark att hennes officiella plikter snart blir lidande. Och medan drottningen förlustar sig med världslitteraturen så konspirerar hennes undersåtar om hur Hennes Majestäts litterära utsvävningar ska få ett slut. Med skarp humor och mycken värme beskriver Alan Bennett en högst ovanlig läsares öde. Drottningen vänder blad är en underhållande och underfundig bok om hur böcker berikar livet.

Gyenes Edina - Találkozások ​a kultúrával 5. – Olvasási szokások
ELŐSZÓ 1. BEVEZETŐ 2. AZ ​OLVASÁSRÓL ÁLTALÁBAN 2.1. Kultúra, műveltség, olvasás 2.2. Könyvolvasás, újságolvasás, olvasás az interneten 3. KÖNYVOLVASÁS A 14–70 ÉVES NÉPESSÉG KÖRÉBEN 3.1. Mennyien olvasunk könyvet? 3.2. Az olvasás intenzitása 3.2.1. Ha kéznél van az olvasnivaló: házikönyvtárak 3.2.2. A könyvtárak és könyvesboltok látogatottsága 3.3. Mit olvasunk? 3.3.1. A különböző típusú könyvek olvasottsága 3.3.2. Könyvolvasói típusok 4. ÚJSÁGOLVASÁS 4.1. A különféle lapok, magazinok olvasottsága 4.2. Újságolvasói típusok 4.3. Az újságolvasás és a könyvolvasás összefüggése 5. MI TÖRTÉNT 1996 ÓTA? 6. OLVASÁS AZ INTERNETEN 6.1. Internetes olvasói típusok 6.2. Az internetes olvasás összefüggései a könyvolvasási és újságolvasási szokásokkal 7. AZ OLVASÁS HELYE A SZABADIDŐ-ELTÖLTÉSBEN 7.1. A különböző szabadidős tevékenységek népszerűsége 7.2. TV-nézés és olvasás 7.3. Az olvasási szokások és a szabadidő eltöltés összefüggései 8. ÖSSZEFOGLALÁS MELLÉKLET

Gombos Péter - Dobj ​el mindent… és olvass!
Miközben ​még mindig vannak szépirodalmat faló könyvmolyok a környezetünkben, a többség szabadidejében inkább valamilyen digitális eszköz mellett találja meg szórakozását. Jómagam régóta állítom, hogy ez ellen jobb híján - tényleg csak muszájból, hiszen az olvasóvá nevelés sokkal inkább a családi környezetben kellene, hogy történjen - a tanítók és a magyartanárok tehetnek legtöbbet. Amikor néhány évvel ezelőtt egy hetedikes csoportot kaptam, rögtön elhatároztam, itt az idő, hogy bebizonyítsam, amiről addig "csak" prédikáltam. Ráadásul az alanyaim teljes mértékben megfelelőek voltak ehhez, mert a 14 gyerekből mindössze egy vallotta magát olvasónak, a többiek – saját elmondásuk szerint – soha (!) nem olvastak kedvtelésből. A program neve: "Dobj el mindent, és olvass!" A lényege az, hogy a nap bármely szakában megszólalhat egy speciális jelzőcsengő, melyet meghallva minden diák, de a tanárok, sőt a technikai dolgozók is "leteszik a munkát", és előveszik a könyvüket. Innentől a következő jelzésig mindenki néma csendben olvas. A "játék" gyorsan kedvelt lett, nem múlt el óra nélküle. Második alkalommal már volt, aki kérte, hadd vigye haza a könyvet, s akadt, aki rögtön szerette volna a folytatást is, mondván: "egy könyv kevés lesz a hétvégére". Nem vagyok naiv, tudom, ezek a diákok az iskolából hazaérve még mindig előbb nyúlnak a távirányító vagy a számítógép után, mint könyvhöz. De a viszonyuk a könyvekhez, az olvasáshoz megváltozott. Remélhetőleg életre szólóan.

Kiss Judit - Bevezetés ​a gyermekirodalomba
A ​jegyzet a gyermekirodalom elméleti szempontjainak homályosan körvonalazott kérdéseit igyekezett fölvázolni. Arra vállalkozott, hogy kijelölje a gyermekirodalom terepén való további vizsgálódások néhány útjelzőjét. (...) A "Bevezetés a gyermekirodalomba" a gyermekirodalom elméleti megközelítésének sarokköveire világít rá: a felnőtti-gyermeki kapcsolódásának lehetőségeire és kritikus pontjaira a gyermekirodalom összefüggéseiben; a gyermekirodalom mai helyzetére az irodalom fő vonalainak kontextusában; illetve a gyermekirodalom mint önálló létezőre. A gyermek felfedezésére vonatkozó rövid történeti áttekintés célja, hogy az érdeklődő (vizsgálódó) könnyebben megkereshesse a kapcsolódási pontokat a gyermekről alkotott elképzelés változásai és a gyermekirodalom fejlődésének kritériumai között. (Részlet a könyv utószavából)

Covers_52778
Olvastad ​már? Ismeretlen szerző
2

Ismeretlen szerző - Olvastad ​már?
Mit ​olvasnak ma a gyermekek? - e kérdésre válaszolva nyújt egy kötetnyi gyermekek által olvasmányaikról írt recenziót a nagy sikerű, második kiadását is megért kiadvány.

Kamarás István - Légvárak ​vagy végvárak?
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Alberto Manguel - Az ​olvasás története
"Mikor ​egy régi könyvet olvasunk, az olyan, mintha mindazt az időt olvasnánk, ami eltelt a könyv megírása óta. Ezért fontos a könyv kultuszának ápolása. Egy könyv tele lehet hibával, lehet. hogy más véleményen vagyunk, mint a szerző, de akkor is van benne valami szent, valami isteni, nem a babonás tiszteletből, hanem a boldogság, a tudás keresésének vágyából következően." Ez a Borges-idézet fejezi ki talán leghívebben a Kanadában élő, nemzetközi hírű író és műfordító, Alberto MAguel világsikert aratott esszéfüzérének, _Az olvasás történeté_nek alapgondolatát. A lebilincselően érdekes könyvből árad a sok tudnivaló: mikor kezdett olvasni az ember, meddig olvasott hangosan és mikortól némán, milyen helyzetben olvasták az ókorban a papirusztekercseket, miért száműzte Platón eszményi államából a könyveket, hogy festhetett az alexandriai könyvtár, milyen volt egy iskola a 13. századi Elzászban. milyen jóvátehetetlen gyalázatot művelt a francia forradalom a könyvekkel, hogyan fajulhatott Prótagorasz könyveinek betiltása a náci könyvégetésig és így tovább. Néhány kiragadott téma ez csupán a könyv káprázatos gazdagságából. Az olvasás világtörténetének áttekinthetetlen dzsungelét a fegyelmezett írói szándék világos parcellákra osztja, és nagyszerű, informatív, olykor felkavaró képekkel illusztrálja. Bár Manguel végig tudatában van vállalkozása nehézségeinek, sorait áthatja a könyv iránti szent áhítat és őszinte rajongás. E nagyszerű mű magyar nyelvű kiadásával kíván hozzájárulni a Park Kiadó Az Olvasás Évének eseménysorozatához, remélve, hogy a könyvet nélkülözhetetlen szellemi tápláléknak tekintők tábora Manguel írása nyomán új, szenvedélyes olvasok seregével bővül.

Kollekciók