Ajax-loader

'eszkimó' címkével ellátott könyvek a rukkolán

 


Tom Rose - Mindenki ​szereti a bálnákat
Alaszka ​partjai mellett, ha túl korán jön a tél, szinte minden évben a jégtakaró alatt marad néhány szürke bálna. Mivel a jég miatt nem képesek a felszínre jutni, hogy levegőt vegyenek, a biztos halál vár rájuk. 1988 őszének végén is ez történt: három fiatal bálna nem mert, vagy nem tudott délre vonulni a többiekkel, és hirtelen azon kapták magukat, hogy már csupán néhány apró léken keresztül vehetnek levegőt. Az esemény érdekes módon magára vonta a médiumok figyelmét, és ennek köszönhetően a világ minden lakója folyamatosan értesülhetett a három bálnával kapcsolatos fejleményekről. Addig példátlan összefogásra került sor az állatok megmentése érdekében; olyan személyek és csoportok álltak egymás mellé a közös ügyért, amelyek között máskor élesek az ellentétek. Környezetvédők fogtak össze az olajtársaságok vezetőivel, eszkimók az amerikai haditengerészettel, hétköznapi emberek és politikusok - még az amerikai elnök, Ronald Reagan, és a szovjet főtitkár, Mihail Gorbacsov is támogatta a közös erőfeszítéseket, amelyeket a két nemzet tett a fantasztikus és intelligens lények, a szürke bálnák kiszabadításáért. Megható történet arról, hogy bármit, a világon bármit elérhetünk, ha félretesszük ellentéteinket, és egy emberként küzdünk a közös célért.

Artur Heye - A ​nyugat peremén
Arthur ​Heye nevét a _Világjárók_ sorozat olvasói már ismerik és megszerették a _Három világrész csavargója_ c. nagysikerű könyvéből. - _A Nyugat peremén_ Alaszka majdnem lakatlan vadonaiba viszi el az olvasót, ahol Heye feleségével él mintegy másfél évig a húszas évek végén. Alaszka jeges tundrái és lávát árasztó tűzhányói közt sok viszontagságot él meg a házaspár. A vad nyugati földterület halászainak, vadászainak, favágóinak életét élik, így közvetlen élmények alapján - nagyon hitelesen - számol be a magányosságuk következtében többnyire különccé vált emberekről. Már a _Három világrész csavargójá_-ból is kitűnik, hogy Heye vonzódik a társadalom peremére szorult egyénekhez és kitűnően - kicsit belülről is - ír róluk. Ezt a képességét a szerző jelen könyvében is megvillantatja, és előző könyvéből ismert aranyos derűje, kedves, emberséges humora sem hagyja el. Ami pedig a kalandokat illeti - ez a könyv is, elejétől végig, csupa kaland, amint az Heyétől várható.

Lengyel Balázs - Kicsi ​Elik vadász lesz
Vadászni, ​mint az igazi eszkimó vadászok! Esténként eljárni az Éneklő Házba, ahol a férfiak összegyűlnek vadászat után, fegyvereiket tisztogatják, énekelnek és táncolnak a dob szavára. Ez volt a kicsi Elik leghőbb vágya. De a férfiak kinevették ezért , és azt mondták: még kicsi vagy te ahhoz. Ma már nem mondják. Ma már így hívják: Kicsi Elik, a vadász. De hát ennek megvan a maga története.

Duncan Pryde - Most ​már eszkimó vagy!
Kutyaszánnal ​a zajló jégen. Medvevadászat. Az eszkimók szexuális szokásai. Cserefeleség... Erről és még sok más kalandról, megfigyelésről szól Duncan Pryde könyve. A kalandra áhítozó skóciai fiatalember 18 éves korában szegődik el Kanadába, szőrmekereskedőnek. 1958 óta az Északnyugati-területeken, Yellowknife-ben él, az eszkimók között, eszkimó módra. Tizenkét évi kereskedelmi munka után képviselőnek választják meg az Északnyugati-területek Tanácsába. Hogy jövedelmét kiegészítse, maga is prémvadász lesz. Átveszi az eszkimók szokásait, részt vesz ünnepeiken és hétköznapjaikban, velük együtt indul a karibuk után, és szigonyoz fókát. Izgalmas vadászatokon találkozik a félelmetes grizzlyvel, a szürkemedvével. Csodálatos élményt nyújt számára, amikor kilenc napon keresztül vonul el előtte közel egymillió karibu. Ugyanilyen élmény a sarki nyár, a halásztábor, a rengeteg színes virág, a madarak lenyűgöző szépsége és a jéghegyek félelmetes világa. A sámánok, a szülés, a halál mind helyet kap Duncan Pryde művében. Könyve egy boldog fiatalember beszámolója kalandos életéről, eszkimó barátairól, kiknek gondolkodásmódjáról, szokásairól a legapróbb részletekig tájékoztatja az olvasót, s akik az első sikeres szigonyozás után így fogadják be maguk közé: "Most már eszkimó vagy!"

A_rep%c3%bcl%c5%91_haj%c3%b3
A ​repülő hajó Ismeretlen szerző
15

Ismeretlen szerző - A ​repülő hajó
A ​Szovjetunió népeinek meséiből ad ízelítőt ez a kötet. Jól és kevésbé ismert nemzetiségek mesekincséből válogattuk, de teljességre nem törekedhettünk, minthogy több mint 150 nemzetiség él a Szovjetunió területén. Királyfik, cárevicsek, nagy erejű legények, egyszerű halászok, gazdag földesurak és bátor vitézek győznek vagy veszítenek ki-ki érdeme szerint. Rab Zsuzsa meseértő, művészi tolmácsolása megszólaltatja legközelebbi nyelvrokonaink, az obi-ugor népek hőseit is. "Aranyalma pottyanjon a tenyerébe, aki ezt a mesét meghallgatta" - így végződik egy grúz mese. Ha aranyalmát nem is kapunk, de kellemes, értékes percekkel ajándékoz meg bennünket a kötet. A repülő hajó című népmese válogatást Szecskó Tamás varázslatosan szép rajzai díszítik.

Aage Gilberg - Sok ​eszkimó - egy orvos
Európa ​legészakibb pontjára, Grönlandba, az eszkimók földjére viszi fiatal feleségét egy dán orvos. Egy esztendőt töltenek itt, messze az európai civilizációtól. De amit itt találnak, az eszkimók, a sarkvidék érdekes, izgalmas, színes élete, bőven kárpótolja őket az elhagyott nagyváros életéért. Regény is ez a napló, útleírás is, érdekes és mulattató képe az örök hó és jég furcsa, szép, kalandos világának.

Farley Mowat - A ​sarkvidék Robinsonjai
"-Jobb, ​ha szembenézünk a ténnyel, Avaszin - mondta - Nincs rá remény, hogy a tél beállta előtt innen élve kikerüljön. De ha az eszkimók tudnak itt élni télen, nekünk miért ne sikerülne? Avaszin elmosolyodott. Talpra állt, megrázta magát, mintha a rátelepedett balsejtelmeket akarná lerázni. - Ez a beszéd Jamie!" Mowat regényének két ifjú hőse, az angol Jamie és a krí indián Avaszin vad és félelmetes kalandokban kényszerülnek szembenézni a titokzatos és félelmetes észak-kanadai tundrával. A Delfin sorozat új könyvét Závodszky Ferenc mozgalmas hangulatos illusztrációi díszítik.

Anauta Blackmore - Alea, ​az eszkimó lány
"Engedjétek ​meg barátaim, hogy bemutassam nektek a legjobb aiviktoki vadászunkat, régi pajtásomat, Aleát. Tudom, hogy ti is álmodoztok ilyesmiről titokban, hát úgy nézzetek erre a lányra, hogy nagyvadakra vadászik, mióta fel tudja emelni a puskát." - Így mutatják be a század elején a Londonba látogató eszkimó lányt. Mert Alea, a regény hőse olyan országban él, ahol a nők a természet erőivel ugyanúgy harcolnak, mint a férfiak. Az eszkimó kislány részt vesz a veszélyes vadászatban, halászatban, mint apja vagy fiútestvére. Csak tízéves, amikor anyját tragikus körülmények közt elveszti, és ez a szomorú esemény még nagyobb önállóságra kényszeríti. Viszontagságos életének megpróbáltatásait, örömeit tárja elénk a regény, amelyben az eszkimó származású írónő állít szüleinek emléket. A gazdag ismeretanyagot tartalmazó könyvet G. Beke Margit fordításában, Fekete Mária illusztrációival ismeri meg a magyar olvasó.

S%c3%a1m%c3%a1ndobok__sz%c3%b3ljatok
Sámándobok, ​szóljatok Ismeretlen szerző
5

Ismeretlen szerző - Sámándobok, ​szóljatok
Szibériában, ​ezen a hatalmas, változatos földrésznyi területen számtalan, kisebb-nagyobb nép élt és él. Életmódjuk, nyelvük, civilizációs fokuk szerint meglehetősen különböznek egymástól. De bárhol lakjanak is - a rideg tundravidéken, mint a csukcsok, a jukagírok, a déli peremvidék termékeny sávján, mint a burjátok, az Amur partjának dús vegetációjú tájain, mint a nanajok, az ulcsák, a giljákok, vagy Közép-Szibéria végtelen tajgáin, mint obiugor nyelvrokonaink -, sajátos, ősi kultúrák, vallási-népi hagyományok, színes és gazdag népszokások nyomait őrzik eleven frissességgel. Hiszen ezek a népek egészen a közelmúltig, a fejlődésüket hirtelen fellendítő Októberi Forradalomig, változatlanul ősi körülmények között éltek. Antológiánk ennek a páratlan etnikai gazdagságú világnak népköltészetéről ad képet. Mégsem egzotikus érdekessége s nem is tudományos hűsége adja a gyűjtemény egyedüli értékét; Bede Anna kitűnő, ihletett tolmácsolásában teljes lírai evidenciával, tiszta és erőteljes hangon szólal meg az emberiségnek ez az eddig kevéssé ismert verses öröksége.

Farley Mowat - A ​jégsivatag népe
Farley ​Mowat többszöri látogatása alkalmával barátságot kötött az ihalmiutokkal. Az egykor több ezer emberből álló eszkimó csoporttal, amely ma már csak 49 főt számlál. Mowat megismerte ezeknek az embereknek az életmódját, örömeit és szorongásait. Az irántuk érzett szeretet és megbecsülés késztette őt "A jégsivatag népe című izgalmas könyv megírására. Mowat rövid történeti áttekintés után leírja, miképpen terebélyesedett a kapcsolat a fehérek és az eszkimók közt és mint követte ezt betegség, a karibucsordák csökkenése, éhínség. A történet során előtérbe kerülnek egyes személyek, egyének szenvedései: Kooyuk, aki meztelenül megy ki a fagyos szélbe, a halálba, hogy több ennivaló jusson gyermekeinek és unokáinak; az árvaságra jutott ifjú, Iktoluka, aki egyedül indul karibuvadászatra az éhező táborból és gazdag zsákmányt ejt, de végül is a jéghideg, örvénylő vízben leli halálát; az agyongyötört Kikik, aki gyilkosságot követ el, hogy megmentse családja többi tagját, s ezért a fehér ember törvényének, számára érthetetlen rendelkezései sújtják. A "Jégsivatag népe" a hibák, a nemtörődömség, a félreértés, az érdektelenség és a bürokrácia valóságos krónikája. A szerző leírja, milyen fizikai szenvedéseket és lelki kínlódást okoznak a fehérek egy másik fajhoz tartozó népcsoportnak. Ezt a tényt nem kisebbíti sem általánosítás, sem a történeti múlt. Ebben rejlik a könyv rettentő ereje. Mowat stílusa, nyelvének költőisége és szemléltető ereje aláfesti a történet mély tragédiáját. A szerzőt fűti a harag a tragédia okozói ellen, és lelkesíti a csodálat ama nép iránt, amely mindezek ellenére életben tudott maradni.

Neményi Zsolt - Eszkimó ​vers, eszkimó próza
A ​kötet szerzője olyan fiatal költő, illetve író, akinek önmagában túl kevés a szó, aki, amikor ír, nem írni: festeni akar, zenét, szobrot és filmet csinálni, de mindezt természetesen szavakkal, az írás ősi, mágikus hatalmával. "Írok" - mondja - "barna bőrkesztyűben selyempapírra bokszolok" - s ezt a hetyke, ugyanakkor ironikus mondatot akár könyve mottójának is tekinthetnénk. A világ kihívás, végtelen menetek sora, de a nagy meccset mégse igazi kötelek közt játsszák: selyempapírzizegés álsejtelemben. Talán ez lételméleti magyarázata meghökkentő és tehetségre valló toposzainak, szóképeinek, bizarr asszociációinak. Új nyelv ez, ha nem is ismeretlen: a "hadarók" aluljárói köznyelvének anonim nyelvújítása a forrása. S hogy ki az az Eszkimó? A versek és a versbe hajló prózák hőse? A remény és a reménytelenség szerelmetes alakja, egyféle föltámadott Godot.

Boglár Lajos - Hogyan ​laknak?
Amikor ​naponta átlépitek a lakásotok küszöbét, vajon gondoltatok-e már arra, hogy a világ más-más részein élő gyerekek ugyan milyen házakban laknak? Ti, magyar gyerekek vagy hatalmas emeletes házban, vagy pedig alacsonyabb, földszintes házban laktok. Ezek téglából vagy kőből épülnek, általában sok ajtó és ablak van rajtuk. De vajon mindenütt így élnek a gyerekek a világon? Persze hogy nem! Nos, ebben a könyvben csupa érdekes, néha talán furcsa nevű néppel találkoztok a földkerekség minden részéről, és megismerhetitek, hogyan laknak ezek a tőlünk távol eső vidékeken élő emberek. A grafikus, Urai Erika olyan népek házait varázsolja most elétek, akik a környezetükhöz alkalmazkodó, de a miénktől teljesen eltérő házakat építenek. Boglár Lajos pedig elmeséli, hogyan készülnek ezek a házak, és mi található bennük. A számtalan új nevet és fogalmat talán nem is tudjátok mind megjegyezni, de őrizzétek meg jól ezt a könyvet, mert később az iskolában majd tanultok minderről, és meglátjátok, milyen jó lesz újra elővenni és fellapozni.

A_nap_nyugati_h%c3%a1za
A ​nap nyugati háza Ismeretlen szerző
4

Ismeretlen szerző - A ​nap nyugati háza
Észak-amerikai, ​indián, eszkimó és fehér telepes népmesék.

Covers_40507
Egy ​asszony öt férje Ismeretlen szerző
26

Ismeretlen szerző - Egy ​asszony öt férje
Mostoha ​körülmények között az örökös jég hazájában élnek az eszkimók. A zord, küzdelmes élet közepette is megteremtették saját képzeletvilágukat, melyet az ősök szellemei és a mesék hősei népesítenek be. A mítosz, a mese, a költészet és a tréfa itt is megterem és különös virágokat hajt, az Észak virágait. Ezek nem pompázóan dúsak, de egyszerűségükben is színesek, kedvesek és igen sok mindent mutatnak meg az eszkimó nép mindennapi életéből.

Pusztay János - Nyelvek ​bölcsőjénél
Szibéria ​titokzatos világ. Évszázadokon át a száműzetések színhelye és mérhetetlen gazdagság kincsesbányája. Szibéria azonban jelentős, bár alig ismert kulturális tényező is. Évezredes múltra visszatekintő népek lakják. Számos - köztük az uráli - nyelvcsalád bölcsőjének tekinthető. A sok tízezer esztendős nyelvi és kulturális kapcsolatok következtében a bölcső egyszersmind olvasztótégellyé, kohóvá is vált, amelyben a különböző eredetű és szerkezetű nyelvek nagymértékben homogenizálódtak. A könyv bemutatja Szibéria számunkra talán legkevésbé ismert, egzotikus népeit, nyelvüket; megkísérli fölvázolni a nyelvi egységesülés folyamatát, és bemutatni az uráli alapnyelv kialakulásában szerepet játszó komponenseket.

James Houston - A ​fehér hajnal
Íme ​az első írásos beszámoló arról, hogy mi lett a sorsa egy bálnavadászcsónaknak, melyet egy megszigonyozott bálna olyan messzire vonszolt maga után a Hudson-öböltől északra, a fagyos köd, a zajló jég és az eszkimó világ kettős közepébe, hogy teljességgel lehetetlenné vált a visszatérés a hajóra. A Baffin-sziget kopár nyugati partján húzódó kis táborokat sokan az eszkimó világ Athénjának tartják, mert itt élnek a büszke sikusalingmiut-ok, akiknek a neve azt jelenti: a jégtenger népe. Abban a szerencsében részesültem, hogy ott élhettem a téli táborokban, és évről évre kutyafogattal nyári halásztáborhelyükre is velük tarthattam.

Hans Ruesch - A ​hosszú árnyék földjén
"Valahányszor ​egy-egy eszkimó-történetem megjelenik,özönével kapom a leveleket,amelyekben azt kérdik,megfelel-e a valóságnak történetem háttere.Előljáróban így hát leszögezni kívánom,hogy az eszkimók közösségi és szexuális életének szokásai,táplálkozásuk módja,vallásos babonáik,gyógyítási praktikáik és e könyvben leírt más erkölcseik és szokásaik,bár kitalált történet keretébe vannak illesztve - főleg az északi-sarki eszkimókra vonatkozólag-,tudományos tények." - írja a szerző a könyv előszavában. A könyv a laikus,de témára fogékony olvasó számára ritkaságnak számít.Az eszkimók hit- és érzésvilágát kézzelfogható közelségbe hozza a szerző.Sajátos hangvételének köszönhetően az olvasó szinte átlényegül és képes elmerülni a számára mindeddig megfoghatatlan világban.Nem érzelegős,sokkal inkább tárgyilagos.Mert alapjában véve az ismeretterjesztés a cél,de a kerettörténet kizárja, hogy szimplán,érzések nélkül jussunk el a könyv végére.Ám a véleményezés az olvasóra marad.

A_mesemond%c3%b3_szikla
A ​mesemondó szikla Ismeretlen szerző
13

Ismeretlen szerző - A ​mesemondó szikla
Honnan-hogyan-miért ​jött létre a világ, a Nap, a Hold és csillagok, ki találta meg a tüzet, honnan ered a szél, a vihar és az állatok, ezekre a kérdésekre keres választ az emberiség, amióta benépesítette a Földet. A természethez közel élő emberek mesével próbálnak választ adni arra, amire nem találnak magyarázatot. Így keletkeztek az eredetmesék, a világot teremtő hősök mítoszai, s így az állatmesék is, melyekben az ugrabugra nyúl meg a gyenge teknős túljár a leghatalmasabb állatok eszén. A mesemondó szikla hangját először csak két indián fiúcska hallja, de később az egész falu körülüli a sziklát, sült hússal és tortillával kedveskednek neki, s a szikla elmondja nekik a rég volt idők történetét, a kezdeti korokét, amikor még a Nap földi asszonyt vett feleségül, s az erős indián férfi tartotta az eget, vagy a holló szabadította ki a Holdat és csillagokat egy öregember tarisznyájából. A Népek Meséi sorozat újabb kötete az észak-amerikai népek, indiánok, négerek, eszkimók, fehér telepesek, kanadai franciák ezerszínű mesekincsét foglalja magába.

Ann Love - Jane Drake - The ​Kids Book of the Far North
The ​Far North is a region shared by Canada, the U.S. (Alaska), Russia, Denmark (Greenland), Norway, Iceland, Sweden and Finland. For those who don't live there, the region appears to be a bleak, desolate place of snow, ice, glaciers and bitter cold. But the Far North is home to many plants, animals and people who have developed remarkable ways of adapting to one of the harshest climates on Earth. This book in the Kids Book of series examines the region's fascinating history, modern life and fragile ecosystem with facts, stories, legends, illustrations, timelines and maps.

Edna Wilder - Once ​Upon an Eskimo Time
Discover ​the stories of a remarkable 109-year-old Eskimo woman who grew up on the Bering Sea in northwest Alaska.

Ismeretlen szerző - Eszkimó ​asszonyok bölcsessége
"Olyan ​erõk munkálkodnak, amelyekrõl a legtöbben közülünk nem akarnak tudomást venni... Asszonyi mivoltomban szólok, mert ez az asszonyok ideje, az asszonyok kora. Megvannak a magunk próféciái, s ezeket a dolgokat közhírré kell tenni."

Marco Nazarri - Az ​Északi-sark
Az ​emberiség évszázadokon át különleges vonzalommal viseltetett az Északi-sark iránt, amely arra indította, hogy felfedezze tengereit és szárazföldjeit, hogy megismerkedjen az életformákkal a sarkvidéki jégtakaró felett és alatt. Ez a könyv ezt a rendkívüli vidéket mutatja be, ahol az impozáns tájak, a szemet gyönyörködtető flóra és fauna, és az évezredek óta itt élő népek tradíciói egybeolvadnak a határtalan jégmezőkkel, melyek a föld e távoli, északi peremét jellemzik.

Jiri Jaeger - Az ​eszkimók földjén
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Arctic
The ​Arctic Ismeretlen szerző
0

Ismeretlen szerző - The ​Arctic
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Siposs András - Az ​indián nyelvek
A ​könyv első része az indián (és eszkimó) nyelv- és népnevek magyar helyesírásának szabályait tartalmazza, e nevek (szinte) teljes listaszerű felsorolásával együtt - így helyesírásunknak ez eddig szabályozatlan területtét fedi le. Haszonnal forgathatják mindazok (újságírók, szerkesztők, kiadók, tanárok stb.), akiknek a magyar helyesírás pontos művelése mindennapi munkájuk része - és azok is, akik egyszerűen csak érdeklődnek a téma iránt. Második részként kapott helyet a kötetben az indián (és eszkimó) nyelvek nyelvrokonsági viszonyait bemutató táblázat, amely mind tartalmában, mind formájában egyedülálló nemcsak a magyar, de a nemzetközi szakirodalomban is. A kutatók éppúgy, mint a kalandregények és indiánfilmek kedvelői, örömmel vehetik kézbe a könyvet.

Lengyel Miklós - Tamás ​érdeklődik
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Clive Cussler - Paul Kemprecos - Fehér ​halál
„Tengeri ​kalandok és egzotikus úti célok, a legmodernebb tudomány és romantika – Cussler ismét megfelel rajongói minden elvárásának.” – Publishers Weekly A zöldmozgalmi aktivistacsoport hajója akció közben önálló életre kel, és belerohan a dán hatóságéba. Austin a baleset következtében elsüllyedt cirkálóban rekedtek kiszabadítására érkezik a Feröer-szigetekre, de hamarosan kiderül, hogy a környéken a tenger halaival és az újonnan épült halfeldolgozó nagyvállalattal sincs rendben valami. A barbár eszkimó törzs, a kiolyák történelmének kezdetéig és egy második világháborús katonai expedícióig vezetnek vissza a NUMA nyomozásának szálai, az Északi-sarkra. Miközben a baszk milliárdos, aki megmenti Austin és az aktivista Therri életét, ősei elvesztett kincse, Roland kürtje és kardja után kutat, a tóparti sűrűben lázas építkezés folyik, és az ott élő indiánok nyom nélkül eltűnnek falujukból. A keresésükre indulók jobban meg sem lepődhetnének: az erdőből egy óriási léghajót látnak felszállni… Mind a környezetvédők, mind Austin és Zavala rádöbbennek, hogy igyekezniük kell, ha meg akarják akadályozni a bolygó tengeri ökoszisztémájának pusztulását.

Covers_22651
Az ​öreg holló meséi Ismeretlen szerző
2

Ismeretlen szerző - Az ​öreg holló meséi
Hogyan ​lett a Hold meg a Nap? Ezt a kérdést valamennyi kultúrkör felteszi magának, hiszen ezek a központi égitestek szolgáltatják a napi, havi, sőt az éves ritmust. A természeti népek, ezen tünemények változásaiból katasztrófákat, vagy jövőt jeleztek előre, ciklusaitól függően élték az életüket. Erre a rejtélyre az eszkimók a következő választ adták: A holló épített magának egy gyönyörű jégkunyhót. A rókának ez roppantul megtetszett, és behízelegte magát, hogy nála lakhasson. Ezentúl a holló vadászott, a róka pedig a kunyhót tartotta rendben. Egyik nap a holló készített magának egy szigonyt és egy hajítódárdát, és fogott vele egy kövér fókát. Mikor hazavitte a rókának igencsak megtetszett a zsákmány és magában azt gondolta, hogy ő is fog egyet, és azt egyedül fogja megenni. Mikor a holló elaludt, ellopta a szerszámokat és elment a tengerre vadászni. Persze nem értett hozzá, és oda lett a szigony és a hajítódárda is. Reggel persze nem találta a holló a vadászfelszerelését, a róka erre hanyagsággal vádolta. Férfias szárnyasunk azonban nem bánta, készített egy horgászbotot, és elment a légre horgászni. Ott kifogott egy tengeri szörnyet, minek a karjai teli voltak hallal. A halakat leszedegette, a szörnyet pedig visszadobta. Este a róka ismét elirigyelte a zsákmányt, újra elcsente a szerszámot, és ismét kudarcot vallott. Reggel természetesen mindent letagadott. Harmadnap a holló vadászni ment a tundrára. Kiszemelte a legkisebb rénszarvast, s mikor az őrzőjük a jegesmedve elszunnyadt, ráköpött a rénszarvasborjúra. Az azon nyomban szörnyet halt, így felkaphatta a vállára és hazament vele. Éjjel a róka is megpróbálkozott a vadászattal, ráköpött a legnagyobb tehénre, az megdöglött, de olyan nehéz volt, hogy nem bírta el. A jegesmedve pedig észrevette. Azon nyomban üldözni is kezdte, de nem tudta utolérni. Még ma is kergeti a medve a rókát, de már az égen, a medve lett a hol, a róka pedig a nap. Ugye mennyire más és megkapó az eszkimók gondolatvilága? Ebből a rövidített népmeserészletből is kiderül, hogy a róka nem mindig ravasz, és a medve nem mindig bölcs. De akármennyire is különböző a helyszín, a szereplők, a népi mesék egyetemeses bölcsessége az egész világon tetten érhető.

Vassányi Miklós - Szellemhívók ​és áldozárok
A ​Szellemhívók és áldozárok kötetcím az amerikai őslakos vallások két fontos jelenségét nevezi meg. A szellemhívó szó az inuit (eszkimó) angekok, dán andemaner kifejezés pontos fordítása, régi magyar áldozár ("áldozópap") szavunk pedig itt az azték és inka vallási specialistára utal. A kötet ennek megfelelően tagolódik három - egy inuit, egy azték és egy inka - vallástörténeti részre. Az egyes részeket forrástani tanulmányok vezetik be, melyek történeti-filológiai módszerrel ismertetik meg az olvasót a legfontosabb vallástörténeti forrásszövegekkel. A forrástani bevezetést minden részben számos rövidebb-hosszabb szemelvény követi a leírt forrásokból. Az inuit rész kitüntetett témája a sámánság, de nem egy, részben igen korai szöveg szól a segítő szellem (tornak), a taburendszer vagy a Tengeri Állatok Úrnője vallási képzetéről. Az azték rész témája különösen az emberáldozat, de helyet kap ezenkívül az azték panteon, az ünnepi naptár és a népi kozmogónia is. Az inka rész főtémája a capac hocha nevű gyermekáldozat, de szinte ugyanekkora hangsúllyal szerepel a guaca ("istenszobor vagy természetfeletti hatóerővel rendelkező természeti tárgy") képzete is. A források látni engedik a keresztény misszionáriusok küzdelmét is az őslakos vallási hiedelemvilággal. Miután kevés kivétellel minden fordítás az eredeti nyelvből készült, és a kötetet történeti-filológiai jegyzetapparátus, valamint részletes bibliográfia kíséri, ezért a Szellemhívók és áldozárok alkalmas segédeszköz lehet vallástudományi - kisebb mértékben amerikai egyháztörténeti és arktikus felfedezéstörténeti - témakörök főiskolai, egyetemi oktatásához is. A szerző filológus, filozófus, történész, a Károli Gáspár Református Egyetem Szabadbölcsészet Tanszékének oktatója.

Christel Desmoinaux - Plouk
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kollekciók