Ajax-loader

'kínai vallások' címkével ellátott könyvek a rukkolán

 


Teng Ming-Tao - Taoista ​történet
A ​könyv főszereplője Kuan Szajhung mester, kilencéves korában került Kína egyik szent hegyének taoista kolostorába. Belső alkímiát, gyógynövényismereteket, meditációt, csikungot és titkos harcművészeteket tanult. Szigorú mesterének irányításával tanulmányozta a kínai filozófiát, a Tao Te Kinget és a Ji Kinget, a Változások Könyvét. Hosszú tanulás, számos kaland és próbatétel után ő lett Huasan Nagymesterének utolsó, tizenharmadik tanítványa. A történelem viharai amerikába sodorták. Ma is ott él és tanít.

Timcsák Géza - Kővári Katalin - Ginter Zénó - Oláh Andor - Jógakonyha
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Dr. Stephen T. Chang - Az ​öngyógyítás teljes rendszere
Miért ​ajánljuk e könyvet elolvasásra? Azért, mert a belső taoista tanok jót tesznek az egészségnek, mert hatásuk energiával tölti fel és erősíti a belső szerveket és szöveteket. Az egészséges test - főleg, ha egészséges szellemmel jár együtt - nem hálás talaja a betegségnek, a másik előnyük, hogy rendkívül egyszerűen és bárhol kivitelezhetők. További előnyük, hogy anélkül serkentik a keringési rendszert, hogy fokozzák a szívritmust, így meghosszabbítják az élet kilátásait. A belső gyakorlatok tiszteletben tartják a természet törvényeit, rendszerét úgy alakították ki, hogy módot ad a szellem és a lélek egyesítésére. Megismerhetik az egyes betegségek közötti összefüggést (például a szembajban szenvedőnek gyakran van májbaja), és egyéb vagy más gyógymódokat is találnak a megfelelő gyakorlatokban.

Dr. Berend Róbert - Önfejlesztő ​meditációk
Ez ​a mű egyedülálló kötet a meditáció szerteágazó témakörében. Célja elsődlegesen a stressz- és depresszióoldás, ugyanakkor nagyon hatékony stresszmegelőző módszer is. Alkalmazásával kiegyensúlyozott és dinamikus lesz, kevesebb súrlódás éri a hétköznapokban, otthon és munkahelyén. Ettől válik ez a könnyen elsajátítható gyakorlatsor önfejlesztő meditációvá.

Gerhard J. Bellinger - Nagy ​Valláskalauz
670 ​vallás, egyház és kultusz, világnézeti-vallási mozgalom és társaság, valamint vallásfilozófiai iskola lexikona

Michael Keene - Világvallások
Ki ​miben hisz? Hogyan alakultak ki a vallások? Melyek a jellemző tulajdonságaik? Ezekre a kérdésekre ad közérthető, átfogó választ a Világvallások című könyv. Bemutatja a hat világvallást, a hinduizmust, a judaizmust, a buddhizmust, a kereszténységet , az iszlámot, valamint a szikh vallást, a konfucianizmust, a taoizmust, a zoroasztrizmust, a sintoizmust és a bahái vallást. A könnyen áttekinthető fejezeteket színes fényképek teszik szemléletessé.

Csuang_ce
Csuang-ce ​bölcsessége Ismeretlen szerző
6

Ismeretlen szerző - Csuang-ce ​bölcsessége
E ​kis kötet célja, hogy a kínai gondolat közvetlen közelébe vigye az olvasót, a könyvben található válogatott szemelvények segítségével.

Ismeretlen szerző - Lie ​Ce: Az elomló üresség igaz könyve
Az ​elomló üresség igaz könyve a taoizmus egyik legbecsesebb szent könyve, melyet Lao Ce és Csuang Ce műveivel együtt a filozófiai taoizmus alapvetésének tartanak. Lie Ce mester, a „széllel szálló igaz ember" legrégebbi szövegei, mintegy kétezer-ötszáz évesek, s noha évszázadokon át alakultak, formálódtak, mit sem veszítettek szépségükből, gondolatgazdagságukból. Könyvünk nyolc fejezete a taoista filozófia minden lényeges tanát feldolgozza, de jelentős hangsúlyt kap benne a természetfilozófia, a taoisták kedvelt területe. Külön érdekessége a könyvnek, hogy a kínai filozófia egyedülálló dokumentumaként tartalmazza egy korábbi gondolkodó, Jang Csu mondásait és cselekedeteit is. Az ő tanításait összefoglaló fejezetből hiányzik minden metafizika, komor hedonizmusának üzenete azonban máig érvényes: „ Tisztességgel tegyétek dolgotok, de semmit se tegyetek abban a hitben, hogy tisztességesek vagytok. Úgy szeretetre leltek majd, bárhová térjetek is."

Eva Wong - Útmutató ​a taoizmushoz
Átfogó ​bevezetés egy ősi kínai szellemi hagyomány történetébe, filozófiájába és gyakorlatába Eva Wong stílusa a vallásos tiszteletet és a tudományos alaposságot kiválóan ötvözve mutatja be a taoizmus teljes rendszerét, amitől a jelen kiadvány hiánypótló mű a magyar könyvesboltok polcain. A mű rövid ismertetője: "A taoizmus szellemi áttekintésének ezen útmutatója nem csak a taoizmus történetének fontos eseményeit, a szövegeket lejegyező Bölcseket, vagy a taoista gondolkodás különböző iskoláit mutatja be, hanem arra is ráérez belőle az Olvasó, hogy milyen a taoizmust gyakorolni napjainkban. A könyv három részből áll: A taoizmus története nyomon követi a hagyomány fejlődését a történelem előtti Kína sámánjaitól kezdve a klasszikus időszakon át (beleértve Laozi, a híres Bölcs tanításait), érintve a taoizmusnak, mint vallásnak a kezdetét, a misztikus és alkímiai taoizmus felemelkedését, valamint a taoizmus, buddhizmus és konfucianizmus egységbe rendezését. A taoizmus rendszerei bemutatja a mágikus iskolákat, jövendöléses gyakorlatokat, vallásos szertartásokat, a belső alkímiát és a helyes cselekvés útját. A Taoista gyakorlatok a meditációt, a test művelésének technikáit és a megtisztulás, szertartás, illetve talizmános varázslás rítusait tárgyalja. Az értékes kézikönyvet átfogó könyvjegyzék zárja, segítséget nyújtva a további tanulmányokhoz."

Anthony Sheenard - Az ​Excalibur keresése I. - A Fekete Sárkány Testvériség
Tizenkétmillió ​kínait telepített át a Földről egy ismeretlen hatalom a Novus Ordo Seclorum hanyatlásának idején a Nagy Medve hét csillagja közül az egyikhez, hogy ott őrizzék a titokzatos "égi kaput". A Tízezer Szikla Menedékének új lakói visszatérnek őseik hitéhez: Konfucius erkölcseihez, a taoizmus misztikumához és a buddhizmus kínai tanításaihoz. A harmadik ezredfordulóhoz közeledve a Tízezer Szikla különleges aszteroidavilágának két súlyos csapást kell elszenvednie a sárkánycsónakok fesztiválja után: véletlenül épp erre téved a kalóznak állt York Ketchikan. Ez még a kisebb baj lene, mert előbb-utóbb tovább repülne fotonfregattjával, ha... s itt kezdődnek a komoly gondok: ha nem esne szerelembe. Ám York szerelmes lesz egy gyönyörű nőbe, és kettejük sorsába beleszól egy legendás, ősi kard is, amelyet taoista mágusok, kincsvadászok és mutánsok egyaránt keresnek... Anthony Sheenard nagy ívű, kultúrákon és évezredeken átívelő regénye a kalandregényt és a misztikumot mesterien ötvözve tárja elénk ezt a hihetetlen harmincadik századi történetet. Különös és idegen világában barangolni kellemes szórakozást nyújt a fantasztikumot kedvelőknek.

Fritjof Capra - A ​fizika taója
A ​FIZIKA TAÓJA "E könyvben a modern fizika fogalmai és a távolkeleti filozófiai, illetve vallási elképzelések közötti kapcsolatot fogjuk vizsgálni. A huszadik századi fizikát megalapozó két elmélet - a kvantumelmélet és a relativitáselmélet - arra késztet bennünket, hogy úgy lássuk a világot, ahogy egy hindu, buddhista vagy taoista látja. Ez a hasonlóság még szembetűnőbb, ha a két elmélet összekapcsolására törekvő kísérletekre gondolunk, melyeknek az a célja, hogy leírhassuk a szubmikroszkopikus világ jelenségeit: a szubatomi részecskék tulajdonságait és kölcsönhatásait, hiszen a részecskékből épül fel az anyag. Itt a legszembetűnőbbek a modern fizika és a keleti miszticizmus közötti párhuzamok" - írja a szerző a kötet első fejezetében. Capra elméleti fizikus, így tehát amit a fizikáról megtudhatunk, hiteles és közérthető. A misztikus keleti gondolkodás összekapcsolása a modern fizikával csak első olvasatra tűnik meglepőnek, ahogyan elmélyedünk Capra szövegében egyre meggyőzőbbé válik az a gondolkodás, mely szerint a keleti miszticizmus "következetes keretet biztosít a fizika világáról alkotott elméleteink számára". Fizikai ismereteink gyarapodása és a bölcseleti elemek megismerése ritka élményt tartogat az olvasó számára. A racionális tudás és az intuitív gondolkodás ötvözete a fogalmi rendszerek tisztázásáig vezet el - s ez a tény teszi a művet igazi felfedezéssé. - a könyv az elméleti fizika és a keleti filozófiai hagyományok iránt érdeklődő olvasók figyelmére érdemes.

Őri Sándor - Konfuciusz ​élete és kora
Konfuciusz. ​A legnagyobb kínai bölcs. A világ első tanítója és legjelentősebb filozófusainak egyike. De ki is volt valójában Konfuciusz? Erre a kérdésre ad választ ez a könyv, könnyen érthető olvasmányossággal, de ugyanakkor történelmi pontossággal és hitelességgel, hűen a krónikaírók legszebb hagyományaihoz. Feltárul előttünk a Mester és tanítványainak élete,továbbá bepillantást nyerhetünk az ókori Kína viszontagságos évszázadainak történelmébe is. Végül pedig megismerhetjük a Bölcs útját, aki egész életén keresztül a társadalom helyes útját kereste az erényességet és az igazságot, de legfőképp az emberi boldogságot. A könyv érdekes történeteit és a Mester örök érvényű mondásait számos válogatott fametszet teszi még emlékezetesebbé, melyek a középkori kínai művészet legremekebb alkotásaiból nyújtanak ízelítőt.

Winkler Márton - Keleti ​Só
Keleti ​Só. A kelet sója. Fűszer. A fűszerek közül a legegyszerűbb. A legegyszerűbb, s mégis a legnemesebb, éppen azért, mert minden ételbe kell. Minden ételbe és minden életbe. A só ízt és tartalmat ad. Ezt a gondolatot figyelembe véve választottam éppen ezt a címet. Keleti Só. Mitől keleti? Akik olvasták Lao-ce: Tao Te King, azaz, az Út és Erény Könyve című munkáját - amely évezredekre érvényes igazságokat hordoz magában -, azok előtt ezek a gondolatok biztosan nem lesznek idegenek.

Baird T. Spalding - Mesterek ​élete és tanítása I.
Harminc ​évvel ezelőtt, amikor Mr. Spalding beszámolója Jézussal és a távol-keleti Mesterekkel való találkozásáról napvilágott látott, a spirituális felfogás Új Korszaka köszöntött be. Első könyvének közzététele olyan határozottan nyitotta meg a New Age spirituális felfogását, ahogyan a Hirosimára ledobott atombomba jelezte az atomkor kezdetét. Ebben rejlik Baird T. Spalding végzetének óriási jelentősége; a szilárd meggyőződésem, hogy az elmúlt 30 év során Baird T. Spalding - és egyedül ő - többet tett az emberiség megvilágosodásáért, mint bármely más személy vagy csoport, vagy akár mint a személyek és csoportok összesége az elmúlt kétszáz év alatt. David Bruton (részlet a beszédből, mely Spalding búcsúztatóján hangzott el 1953-ban)

Teng Ming-Tao - A ​Tao 365 gyöngyszeme
Az ​inspiráló napi olvasmányok e kincsestára bölcs taoista fényben vizsgálja meg az élet minden területét. Az adott naphoz ajánlott taoista elvet gyönyörű kalligráfia mutatja be, amit néhány soros vers, majd szöveges magyarázat egészíti ki. Látható, meglátható-e a Tao a mindennapi életben a helytől vagy a kultúrától függetlenül? A Tao 365 gyöngyszeme nyilvánvalóan nem hagyományos taoista könyv, hanem olyan, amely az orrunk előtti dolgokban keresi az Utat.

Tonhaizer Tibor - Egyetemes ​vallástörténet
A ​könyv nem csupán lexikális ismeretanyagot nyújt, hanem arra törekszik, hogy főként az eszmei vonatkozásokat kiemelve nyújtson alapvető tájékoztatást a legismertebb vallási irányzatokról az ókortól napjainkig. A különböző világvallások szent irataiból összeállított szemelvénygyűjtemény segíti a tényanyagok megértését.

Török Péter - Magyarországi ​vallási kalauz 2004
A ​Vallási Kalauz nemcsak a szakemberek, de a nagyközönség által is régóta nélkülözött, alapvető információkkal szolgál. Haszonnal forgathatja ezt nemcsak a vallástudós és szociológus, de a családanya, újságíró, tanár, vagy "csupán" a kereső ember is. Ebben a kiadványban - pontokba szedve - megtalálható mindaz, amit elindulásként egy-egy vallási közösségről lehet és érdemes tudni. Nem csak az elérhetőségükről kap az olvasó információt, de megtalálja az egyes közösségek történetének rövid összefoglalását, továbbá azt, hogy lényegileg milyen irányba tartanak, azaz milyen vallási orientációhoz tartoznak, s végül néhány forrást, ahol további információt szerezhet az adott vallási entitásról. Az adatok nem másodkézből származnak, hanem maguktól a vallási közösségektől, amelyeket egy kutatás során keresett fel a szerző, s kiadás előtt ismét ellenőriztette velük azok helyességét. A Kalauz elején részletes alapossággal tájékozódhat az olvasó arról, hogy mit és milyen formában talál majd ebben a kiadványban, de arról is, hogy mit ne keressen benne. A szerző rámutat arra is, hogy mit lehet még "kiolvasni" bizonyos esetekben a száraz tényekből, s hogy mire ügyeljen személyes "utazása" során az, aki valamelyik entitással közelebbi kapcsolatba kerül.Olyan hiánypótló mű ez a Kalauz, amely a pontos tájékoztatás által sok félreértést és konfliktust előzhet meg.

Jacques Gernet - A ​kínai civilizáció története
A ​világhírű kortárs francia sinológus klasszikusnak számító műve egyetlen kötetben mutatja be a kínai kultúra közel négyezer éves történelmét. Magyar nyelven ez az első igazán átfogó és részletes Kína-történet, amely a kontinensnyi birodalom történelmét a mitikus Xia-dinasztiától egészen a kilencvenes évek közepéig tárgyalja. Az eseménytörténet mellett a szerző a gazdaság-, társadalom-, technika- és művelődéstörténetnek is nagy teret szentel. Az egyetemi tankönyvként kiválóan használható művet rendkívül részletes, kínai írásjegyekkel kiegészített név- és tárgymutató, illetve kronológiai táblázat teszi teljessé.

Covers_162134
Lie ​Ce: A Tao könyve Ismeretlen szerző
3

Ismeretlen szerző - Lie ​Ce: A Tao könyve
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Covers_61895
34

Ismeretlen szerző - Mitológiai ​enciklopédia I-II.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Anthony Sheenard - Az ​Excalibur keresése II. - A kard lovagjai
A ​galaxis-szerte műkincskereskedőként ismert, de aztán kalózként elhíresült York Ketchikan azután sem nyughat, hogy legyőzte a Tízezer Szikla Menedékének leghatalmasabb kínai családfőjét, és fekete mágusát. Hajtja a szerelem és a kalandvágy: a taoizmus misztériumától átszőtt aszteroidavilágban a legendás Excaliburról mesélnek neki, s ő elhatározza, hogy felkutatja a kardot. Az ősi kínai világból egyszerre csak egy ősi kelta világba keveredik, s erre egy aszteroida belsejében akad rá, bármennyire is megdöbbentő, 65 fényévnyire a Földtől. Az aszteroidát a beavatottak úgy hívják: Avalon, s úgy tartják, ott található Arthur király sírja. York Ketchikan belép oda, hol hatszáz éve nem járt kívülálló. Kísérői között egyaránt van barát és ellenség. Végigjárja az utat, ami elrendeltetett. Megfejti, mi végre kell a Fekete Sárkány Testvériség mágusainak az Excalibur, kik voltak a tündérkirálynők, akik elmenekítették a britek leghíresebb királyát a camlani csata színhelyéről, lovagjainak teteme közül a Krisztus utáni hetedik század hajnalán. Feltárul előtte a 2600 éves múlt, a britek és kínaiak világa közti rejtett kapcsolat… Mindeközben a Nagy Medve deltájának aszteroid-rendszerében óriási háború van készülőben: űrhajók ezrei válnak le a féregvezetékekről, s többségük titkon mind Avalont keresi. A regény átvezet a kínai emberek visszafogott világából a kelta mitológia érzelmektől túlfűtött birodalmába, a jövőből a múltba, és a mindennapokból a mítoszokba... ahol a szerelmek megfordítják a történelmet, ahol erkölcs és igazság létező erény, ahol a technikát legyőzi az ősi mágia és ahol istenék és velük hadakozó hősök írják a sors könyvét. Egy történet egy mindenre elszánt kincskeresőről és a hihetetlen igazságról…

Csongor Barnabás - Kína ​vallásai
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Covers_387409
Ji ​King Ismeretlen szerző
15

Ismeretlen szerző - Ji ​King
Gyakran ​hallani, hogy a régi kínai szövegek tulajdonképpen lefordíthatatlanok; Karátson Gábor azonban a magyar ji kinget hozta létre, a magyar nyelv saját benső léte felől alkotva újra a kínai szöveget. Törekvésében a kínai írás és nyelv képzőművészeti formarendje vezette, a kínai írásjegyekben (és még inkább archaikus előzményeikben) élő, hihetetlenül gazdag képvilág. A latin ábécé ezzel valóban nem versenyezhet; a kínai mondatszerkezet pedig nemcsak a magyarhoz, hanem a latinhoz képest is roppant tömör. A magyar szavak, a magyar mondatképzés festői és rajzi gazdagsága viszont sokszorosan fölülmúlja a kínai nyelvét; a fordítás a kínai gondolatokra s a magyar mondatokra egyaránt felszabadítólag hat. Az új ji kingnek azonban nemcsak magyarnak, hanem korunkhoz szólónak is kellett lennie. Mert a ji king mint divinációs könyv (úgymond jóskönyv) korunkhoz, az elbizakodottság korához szóló üzenetet tartalmaz (mintha ma válna csak igazán érthetővé); nemcsak híven látja veszélyeztetett helyzetünket, hanem tanácsokat ad arra nézve is, hogyan keveredhetnénk ki belőle. Az egyes hexagramokhoz írott kommentárok történelmi és írásjegy-elemzéseikkel, filológusok és ji king- szakemberek írásai alapján, segítséget nyújt az olvasónak abban is, hogy saját kérdéseivel fordulhasson a Könyvhöz.

Nagy László János - Arany ​Lótusz
Az ​Aranylótusz az elkötözött kicsi láb (jin lián), a kis cipellő, és könyvem hősnőjének a neve. Különleges s „titokzatos” történet ez a távoli kínai világból. Napjainkban tűnik el véglegesen ez a kegyetlennek is mondható hagyomány, melyben a kínai nők százmilliói osztoztak. Hogyan alakult ki az aranylótusz kultusza, hogyan viselték a nők, a családok s a társadalom? Hogyan szabályozta életmódjukat, hogyan jelentkezett hatása a különböző területeken? Végül: hogyan élték a kínai nők szerelmi életüket az aranylótusz hagyomány keretei között? Ezekre a kérdésekre ad választ e könyv, benne az én kedves Aranylótuszom. NLJ

Lex Hixon - Coming ​Home
“Coming ​Home is a simple, brilliant book. It explains and epitomizes the best of the world’s great mystical traditions. By centering on the heart of enlightenment, it blazes the path of no-path. In the traditional Tibetan gesture of welcome, gratitude, and deep appreciation, I touch my forehead to that of my friend Lex Hixon—he who is “rooted in the Divine,” as this book so eloquently testifies.” —Ken Wilber, from the foreword What is Enlightenment, the ultimate goal of all sacred traditions? How does it affect the lives of those who experience it? Is there a common ground to how various traditions approach it? What does it mean for us today? Coming Home is an unusually clear and readable exploration of these questions. Its experimental bent and spirit of universality have brought it wide recognition as a classic. Lex Hixon warmly guides the reader through an intriguing array of traditional teachings to the essential truth of all the world’s great religions, which is simply to come home. Invoking the essence and texture of different sacred paths, he presents Enlightenment as the full flowering of human nature, accessible to everyone. “Outstanding as an introduction to the world’s great mystical traditions, I have used Coming Home in my philosophy of religion course for over fifteen years. The book’s purpose is to point to similar patterns of thought and experience across those traditions, but it never does so my abstracting them out. Instead it thoroughly embeds them in the lives and voices of individual mystics. It is this that makes it accessible as well as personally and intellectually inspiring to students.” —Nancy Baker, Professor of Philosophy, Sarah Lawrence College

Wei-Lang - A ​hatodik Patriárcha sūtrája
Wei-Lang, ​a Csan szekta /iskola/(jap, s"Zen"/ hatodik patriardiájának szútrája a Csan, vagy Zenirodalom legelevenebb darabja és mint ilyen különösen alkalmas arra, hogy bevezessen a Máháyánabuddhizmus e meditációs-iskolájának szellemi mélységeibe. A meditáció mindenkor a "Főmódszere" volt a buddhista megváltástannak. Abban a mértékben azonban amint a meditáció technikáját, psychologiáját, filozófiáját és metafizikáját osztályozták, magyarázták éppen a praxis került háttérbe és mondhatni elmerült a teoretikus fejtegetések, a jó tanácsok és az erkölcsi parancsolatok tengerében. Reakcióként támadt lázadás az Írásban lefektetett tudomány ellen, hogy a kereső visszatérhessen a spontán és közvetlen élményhez. A skolasztikus gondolkodásmódot és az intellektuális logikát a paradoxon fegyverével támadták meg, amely éles kardként vágta ketté az önkényesen teremtett problémák csomóját és ily módon a valóság lényegét villanásszerűen felfedte, A paradoxon fegyvere azonban kétélű kard. Amint ugyanis a paradoxon rutinná válik elpusztíthatja azt amit az első vágással leleplezett. A kard erejét ugyanis a fegyver villanás szerű alkalmazása adja, máskülönben viszont a nemes cél olyanná válik, mint a bontókés a hentes kezeiben. A Zen-buddhizmus későbbi irataiban a paradox elem irodalmi technikává válik, amely a spontán-elevenséget a háttérbe szorítja és abszurditásával az olvasót vagy hallgatót szinte fejbekólintja. Wei-Lang szútrájában drága ékszerként, takarékosan és ésszerűen nyer alkalmazást a paradoxon és szelíden idomul a mondanivaló szelleméhez.

Covers_280042
A ​kilenc intés Ismeretlen szerző
0

Ismeretlen szerző - A ​kilenc intés
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Ismeretlen szerző - Mítoszok ​és vallások Kínában
Magyarországon ​az elmúlt időkben a kínai vallások vizsgálata háttérbe szorult, a magyar sinológusok főleg a kínai történelem, irodalom, nyelvészet és filozófia terén végeztek kutatásokat. Ez a helyzet néhány éve megváltozott, egyre többen vállalkoznak a kínai vallások tanulmányozására. Ennek köszönhetően született meg ez a kötet - vallástörténeti témájú cikkek gyűjteménye -, amely betekintést nyújt a kínai vallások gazdag világába. Mint mindenhol a világban, a kínai kultúrában is fontos szerepet játszanak a mítoszok, így a kötet a csillagmítoszok kialakulásának és a kínaiak hagyományos túlvilághitének magyarázatával kezdődik. Ezt követik a Kínában három vallásként elismert konfucianizmusról, taoizmusról és buddhizmusról írt fejezetek. A könyvet azokról az idegen vallásokról készült tanulmányok zárják, amelyek nem tudtak a buddhizmushoz hasonlóan gyökeret ereszteni a kínai kultúra talaján. Az olvasó tájékozódhat a manicheizmus, az iszlám és a kereszténység kínai történetéről.

Edward Rice - Eastern ​Definitions
A ​guide to common , ordinary, and rare philosophical, mystical, religious, and psychological terms from Hinduism, Buddhism, Sufism, Islam, Zen, Taoism, the Sikhs, Zoroastrianism, and other major and minor Eastern religions.

Hamar Imre - Kínai ​buddhizmus a középkorban
A ​könyv, amelyet az olvasó a kezében tart, a mai magyar sinológia kiváló teljesítménye, nagyon komoly tudományos kutatás eredménye. A téma, nevezetesen Cs'eng-kuan élete és filozófiája, a nemzetközi szakirodalomban meglehetősen elhanyagolt, így aztán e tanulmányában Hamar Imre a kínai buddhizmus nemzetközi kutatásában is figyelemre méltó új eredményekre jutott. A dolgozat eredeti formájában kandidátusi disszertáció volt, amelyet Fehér Judit és Miklós Pál opponenciájával a szerző sikeresen megvédett. Hamar Imre tanulmánya tehát szakmunka a javából, és mégis, olyan sok fontos és érdekes információt tartalmaz a középkori kínai buddhizmus kolostori életéről, társadalmi kapcsolatairól, filozófiájáról és mindennapi szokásairól, hogy lapjait igen nagy haszonnal és élvezettel forgathatja mindenki, aki a régi Kína kultúrája vagy éppenséggel a buddhizmus iránt komolyan érdeklődik. Hamar Imrének aspiránsi éveiben tudományos vezetője a sokoldalú érdeklődéséről, hatalmas tudásáról és páratlan munkabírásáról nevezetes Ecsedy Ildikó volt. A világhírű tudós 1998-ban tölti be hatvanadik életévét.

Covers_392728
Uszó ​4. Ismeretlen szerző
0

Ismeretlen szerző - Uszó ​4.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Covers_338705
0

Ismeretlen szerző - A ​világ vallásainak atlasza
A ​könyv fejezetei hiánytalan összefoglalást adnak a vallásokkal, mítoszokkal, legendákkal, istenekkel és kultuszokkal kapcsolatos eszmékről és elképzelésekről - mindazokról, amelyek az évszázadok során a világegyetem és a Föld keletkezésének nagy titkára születtek válaszul. Fényképek, rajzok, térképek sokasága mutatja be a vallási hiedelmeket és eszméket, a különböző rítusokat, ceremóniákat, a szent helyeket és azokat a területeket, ahol megtalálhatjuk a legjelentősebb, a civilizáció folyamát is alakító vallások nyomait. _A világ vallásainak atlasza_ hasznos és könnyen feldolgozható ismeretekkel szolgál az emberiség lelki fejlődéstörténetének alapszintű tanításához és tanulásához is.

Kollekciók