Ajax-loader

'emberi erőforrások' címkével ellátott könyvek a rukkolán

 


Szvetelszky Zsuzsanna - Rejtett ​szervezetek
„A ​hírnevet számtalan jó cselekedettel lehet csak felépíteni, de egyetlen rossz mozdulattal le lehet rombolni” – mondta Benjamin Franklin a 18. században. Ez a rossz mozdulat a 21. században egy gombnyomás is lehet: már nemcsak a munkahelyi büfében vagy az irodaház emeleti teakonyhájában terjednek a vállalati hírek, hanem az „online folyosókon” is. A könyv célja, hogy a munkahelyi szóbeszéd működését, a szervezetek rejtett kommunikációs folyamatait vizsgálva bemutassa az informális vállalati kommunikáció tipikus vonásait. Minél több beosztott elégedetlen a vállalat hivatalos információival, vagyis minél kevésbé megfelelő a formális kommunikáció, annál kiterjedtebb és intenzívebb lesz a cégen belüli informális eszmecsere. Minél kevesebb energiát fektet abba a vezetés, hogy maga uralja ezt a területet, annál nagyobb hitele lesz a beosztottak pozitív, negatív vagy éppen ellentmondásos véleményének, s így a vállalaton belül – a formális mellett – létrejöhet a rejtett szervezet. Az informális kommunikáció megismerése, a formális kommunikációtól való eltéréseinek feltárása, a belső hálózatok feltérképezése és irányítása nem a hatalom vagy a manipuláció eszköze, hanem az egészséges és hatékony szervezeti működés lényeges aspektusa, tehát minden vezető számára fontos feladat.

Poór József - Nemzetközi ​emberi erőforrás menedzsment
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Csath Magdolna - Stratégiai ​vezetés - vállalkozás
A ​stratégiai tervezés témaköre nem idegen a magyar olvasó számára. A tervezési módszerek folyamatos továbbfejlődése során több könyv is foglalkozott ezzel a legkorszerűbb tervezési közelítéssel. Egyetemeink, vezetőképzőink tantervének részét képezte és képezi, vállalataink több-kevesebb sikerrel kísérleteztek bevezetésével. Általában könnyebb volt eljutni a stratégiai terv kialakításáig, mint a megvalósításáig. Ebben a könyvben továbblépünk a stratégiai tervezéstől a stratégiai vezetésig, és a tervezési elvek és módszerek összefoglalásán túl elsősorban a megvalósítás módszereire helyezzük a hangsúlyt. Éppen ez az, ami a stratégiai tervezést a stratégiai vezetéstől megkülönbözteti: a megvalósítás megannyi vezetési problémájának gyakorlati leküzdése, a megvalósítás feltételeinek megteremtése és folyamatos sikerének biztosítása. A másik lényeges különbség, hogy amíg a korábbi tervezési szakkönyvek a vállalati tervezést - annak bármennyire korszerű formáját is - a népgazdasági tervezési rendszer elemeként vizsgálták, ebben a könyvben a stratégiai tervezés annak valódi értelmében, vezetési módszerként, a vállalkozások sikeres működése feltételeként vizsgáljuk

Nemeskéri Gyula - Pataki Csilla - A ​HR gyakorlata
A ​szervezet igazi értéke tagjainak tudása. A HR ezzel az értékes tudással csak akkor tud jól sáfárkodni, ha saját maga is magas szinten rendelkezik az alkalmazás tudásával a szervezetek tudásigényének, illetve a szervezet tagjainak tudáskészletének meghatározásában. A munkakörök kompetenciaigényének ismerete és az erre épülő HR rendszer teszik csak lehetősvé számunkra, hogy a szervezetek gazdasági céljai és a szervezetek tagjainak egyéni céljai közötti harmóniát megteremtsük.

Szemes László - Világi Rudolf - Személyügyi ​feladatok rendszere
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Gulyás László - A ​humán erőforrás menedzsment alapjai
Ez ​a HRM jegyzet érthetően próbálja meg bemutatni ezen szakma alapfogalmait. A szerző nem HRM kézikönyvnek szánta, hanem azért íródott, hogy átfogó képet adjon a humán erőforrás menedzsment területeiről, megismertesse olvasóját a fontosabb HRM fogalmakkal és módszerekkel, eljárásokkal.

Alfonso Bucero - Randall L. Englund - Projektszponzorálás
A ​szponzorok a projektek kulcsszereplői. Feladatuk kevésbé ismert, kevésbé vannak reflektorfényben. Ez a könyv felkapcsolta a reflektort. Számomra azt a fontos felismerést is adta, hogy a sikerhez nem elég érteni a szponzori szerepet, hanem azt belsőleg is el kell fogadni, és nap mint nap valóban eszerint kell cselekedni. Beck György vezérigazgató, Vodafone Magyarország A magyar nyelvű projektmenedzsment szakirodalom örvendetes bővülése egyre több hazai szakember számára teszi hozzáférhetővé a szakma legkorszerűbb ismereteit. Ezek közül az ismeretek közül a világgazdasági válság és a pénzszűke időszakában különösen fontos az üzleti szempontokat is érvényesítő szponzorálás kérdésköre. Ez a könyv a szerkesztők és a kiadó megalapozott választását tükrözi a témakörben. Török Ádám, akadémikus

Hannes Hofstadler - Roland Heinrich - Expatriate ​Management
Knowledge ​and methods concerning expatriate management have become increasingly important aspects of the globalization process of the Austrian economy as well as of the European economy in general. This book provides an overview of the relevant stages of expatriation and repatriation process. It should help both, students and managers of export oriented companies, to understand state-of-the-art methods and processes involved in expatriate management. Practical examples illustrate the appropriate application of the theoretical framework presented in this book. The chapter on labour legislation, social insurance legislation and tax law gives an overview of the current Austrian legal background for expatriation processes.

Karoliny Mártonné - Az ​emberi erőforrás menedzsment alapjai
Idehaza ​a rendszerváltást követően a menedzsment területén jó néhány új szakma született. Közéjük tartozik a tradicionális személyzetmenedzselés olyan újszerű szemléletmódját megjelenítő emberi erőforrás menedzsment is, melynek eredményeként a 21. század sikeres cégvezetői alkalmazottaikat a legértékesebb vagyontárgyaik között tarthatják számon. Az emberi erőforrások és menedzselésük mára a szervezeti teljesítmény, a versenyképesség meghatározó elemeivé váltak. Ez a tankönyv az emberi erőforrások, avagy a humán tőke menedzselésének fő funkcióit áttekintve azokat az alapvető elméleti ismereteket, koncepciókat, elveket és módszertani megoldásokat mutatja be, amelyet az olvasó három szerepben is kamatoztathat. Egyrészt (leendő) vezetőként, hiszen a fejezetek többsége a mai vezetők mindennapi munkájában alkalmazandó megfontolásokat és megoldásokat mutatja be. Másrészt az emberi erőforrás menedzselés (leendő) specialistái, a humán vagy emberi erőforrás szakemberek kaphatnak áttekintést szakmájuk hagyományos funkcionális területeiről és speciális újabb szerepeinek alapelemeiről. Harmadrészt, pedig a könyvet áttanulmányozók képesek lehetnek saját (leendő) munkavállalói státuszuk felmérésére, megértésére és személyes sikeresük megalapozására. Az elméleti megfontolások és módszerek bemutatása mellett minden fejezet tartalmaz a napi gazdasági sajtóból vett hazai szemléltető példákat, a gyakorlat folyamatosan változó megoldásainak megtalálásához használható Internet címeket, valamint a tanulást és a tananyag-feldolgozást segítő ellenőrző- és vitakérdéseket.

John W. Boudreau - HR ​újratöltve
A ​HR újratöltve felépítette azt a szemléletet, mely mind a HR területén dolgozók, mind vezetőik számára alapvető és átszabja a hagyományos elemző módszereket. Boudreau példái többek közt olyan cégekről szólnak, mint a Google, a Disney, az IBM és a Microsoft. A szerző saját kutatásai alapján mutatja be, hogy ezek az alkalmazások miként tudják optimalizálni a munkaerőről hozott döntéseket. A HR újratöltve Boudreau bestsellere. Azoknak a HR-szakembereknek szól, akik tudatosabban szeretnének dönteni és innovatív utat keresnek szakterületük kiteljesítéséhez. John W. Boudreau a University of Southern California Marshall School of Business karának szervezeti irányítás professzora és a USC Center for Effective Organization intézetének kutatási igazgatója. Több mint hatvan könyve és cikke jelent meg, szakértőként már számos iparágban dolgozott. „A munkaerő-gazdálkodás sok szervezet Szent Grálja marad örökre. John Boudreau legújabb meglepetése a legjobb cégeknek is feladja a leckét: haladni kell a korral, és változtatni kell a munkaerő-politikánkon!” Kevin Cox elnökhelyettes vezérigazgató, Emberi Erőforrás Osztály, American Express Company „John mindig is veszélyes vizeken kalózkodott a HR irányában, és a HR újratöltve továbbra is kétségtelenül a zavarosban halászik. A »hatékonyságnövelésből származó megtérülés« képzete végigvonul a könyvön, és szerintem korszakalkotó ötlet.” Sandy Ogg az Unilever Emberi Erőforrás Osztály vezetője

Duncan J. Watts - Everything ​is Obvious
Why ​is the Mona Lisa the most famous painting in the world? Why did Facebook succeed when other social networking sites failed? Did the surge in Iraq really lead to less violence? How much can CEO’s impact the performance of their companies? And does higher pay incentivize people to work hard? If you think the answers to these questions are a matter of common sense, think again. As sociologist and network science pioneer Duncan Watts explains in this provocative book, the explanations that we give for the outcomes that we observe in life—explanation that seem obvious once we know the answer—are less useful than they seem. Drawing on the latest scientific research, along with a wealth of historical and contemporary examples, Watts shows how common sense reasoning and history conspire to mislead us into believing that we understand more about the world of human behavior than we do; and in turn, why attempts to predict, manage, or manipulate social and economic systems so often go awry. It seems obvious, for example, that people respond to incentives; yet policy makers and managers alike frequently fail to anticipate how people will respond to the incentives they create. Social trends often seem to have been driven by certain influential people; yet marketers have been unable to identify these “influencers” in advance. And although successful products or companies always seem in retrospect to have succeeded because of their unique qualities, predicting the qualities of the next hit product or hot company is notoriously difficult even for experienced professionals. Only by understanding how and when common sense fails, Watts argues, can we improve how we plan for the future, as well as understand the present—an argument that has important implications in politics, business, and marketing, as well as in science and everyday life. "Mr. Watts, a former sociology professor and physicist who is now a researcher for Yahoo, has written a fascinating book that ranges through psychology, economics, marketing and the science of social networks.” - The Wall Street Journal “It’s about time a sociologist wrote an amazing and accessible book for a non-specialist audience. Everything Is Obvious*: Once You Know the Answer by Duncan J. Watts is that amazing book.” - Inside Higher Ed “In this bold thesis, renowned network scientist Duncan J. Watts exposes the complex mechanics of judgement and proposes a radical new way of thinking about human behaviour.” - Scott Wilson, The Fringe Magazine “Common sense is a kind of bespoke make-believe, and we can no more use it to scientifically explain the workings of the social world than we can use a hammer to understand mollusks.” - Nicholas Christakis, The New York Times “Everything is Obvious is engagingly written and sparkles with counter-intuitive insights. Its modesty about what can and cannot be known also compares favourably with other “big idea” books.” - James Crabtree, comment editor Financial Times "Every once in a while, a book comes along that forces us to re-examine what we know and how we know it. This is one of those books. And while it is not always pleasurable to realize the many ways in which we are wrong, it is useful to figure out the cases where our intuitions fail us." - Dan Ariely, James B. Duke Professor of Behavioral Economics at Duke University, and New York Times bestselling author of Predictably Irrational “A deep and insightful book that is a joy to read. There are new ideas on every page, and none of them is obvious!” - Daniel Gilbert, Professor of Psychology at Harvard University and author of Stumbling on Happiness "A brilliant account of why, for every hard question, there’s a common sense answer that’s simple, seductive, and spectacularly wrong. If you are suspicious of pop sociology, rogue economics, and didactic history – or, more importantly, if you aren’t! – Everything is Obvious is necessary reading. It will literally change the way you think." - Eric Klinenberg, Professor of Sociology. New York University "You have to take notice when common sense, the bedrock thing we’ve always counted on, is challenged brilliantly. Especially when something better than common sense is suggested. As we increasingly experience the world as a maddeningly complex blur, we need a new way of seeing. The fresh ideas in this book, like the invention of spectacles, help bring things into better focus." - Alan Alda “Everything is Obvious is indicated for managers, scholars, or anyone else tired of oversimplified, faulty explanations about how business, government, society and even sports work. Temporary side effects of reading Duncan Watts' tour de force include: light-headedness, a tendency to question one's colleagues, temporary doubt in one's own strategies. Long term effects include: Deeper insight into history, current events, corporate politics and any other human activity that involves more than one person at a time. Everything is Obvious is available without a prescription.” - Dalton Conley, Dean for the Social Sciences, New York University "A truly important work that's bound to rattle the cages of pseudo- and self-proclaimed experts in every field. If this book doesn't force you to re-examine what you're doing, something is wrong with you." - Guy Kawasaki, author of Enchantment: The Art of Changing Hearts, Minds, and Actions, and co-founder of Alltop.com. "Watts brings science to life. A complicated, global, interconnected world, one which often overwhelms, is tamed by wit, skepticism, and the power to challenge conventional wisdom. The book will help you see patterns, where you might have thought chaos ruled." - Sudhir Venkatesh, William B. Ransford Professor of Sociology at Columbia University

Kollekciók