Ajax-loader

'emberi erőforrások' címkével ellátott könyvek a rukkolán

 


Mike Losey - Sue Meisinger - Dave Ulrich - A ​HR jövője
Az ​emberierőforrás-menedzsment tudománya és a HR-szakma folyamatos változásban van: eddig nem ismert problémák, társadalmi jelenségek teszik próbára a szakemberek megújulási képességét. A tudásmunkások és a távmunka kezelésének újszerű kérdései, a HR-tevékenységek jobb mérhetőségének kialakítása, a munkaerő és a beszállítók sokféleségének következményei - ilyen és még egy sor hasonlóan érzékeny, bonyolult feladat vár megoldása a HR-szakemberekre a vállalatoknál. Korunk HR-vezetői már nem biztosíthatják sikeres pályájukat pusztán a régi értelemben vett, túlnyomórészt adminisztratív jellegű „személyzetis" munkával: a mai szervezeti igények azt követelik tőlük, hogy aktív résztvevői legyenek a vállalati vezetői döntéshozatal folyamatainak. Hogyan lehet megfelelni ilyen összetett elvárásnak, ami napjainkra már a cég működésének szinte minden kulcsfontosságú területére kiterjedt? Könyvünk az egyes problematikus pontokhoz legjobban értő szakírók önálló tanulmányaival próbál meg válaszolni erre a nehéz kérdésre. A könyv szerkesztői maguk is a legelkötelezettebb HR-vezetők soraiból kerültek ki, óriási tapasztalatuk biztosítja, hogy a könyv a legtanulságosabb esetekkel ismertethesse meg a szakembereket vagy az érdeklődő olvasót.

Farkas Ferenc - Karoliny Mártonné - László Gyula - Poór József - Emberi ​erőforrás menedzsment kézikönyv
E ​kiadvány az emberi erőforrás menedzsment oktatásában évek óta jelentős szerepet betöltő könyv új, átdolgozott kiadása.A kézikönyv használói bevezetést nyernek többek közt az emberi erőforrás menedzsment történetébe, az EEM tervezésébe, auditálásába, a munkakörelemzésbe és tervezésbe. Továbbá az ösztönzés, az erőforrás-biztosítás és a teljesítménymenedzsment módszereibe. Az információ technológia, a fejlesztés, a munkaügyi kapcsolatok, a változás menedzsment legújabb tendenciáit is ismertetik a neves szerzők. A hatalmas ismeretanyagot pedig a könyv negyedik részének esettanulmányai teszik még érthetőbbé.

Fata László - Cafeteria ​barkácskészlet
Hogyan ​takaríts meg legálisan néhány milliót a munkabérek közterheiből? ...ráadásul úgy, hogy a dolgozóid is szívesen fogadják a béren kívüli juttatásokat. Megfordult már a fejedben, hogy túl sok adót és járulékot fizetsz a munkabérek után? Akkor mielőbb olvasd el ezt a könyvet! Ezek a közterhek már zavaróak, vagy nehezítik az üzletmenetet? Akkor bizony meg is kell valósítanod ezeket a megtakarítási tippeket. Az elmúlt évben a könyvírás mellett béren kívüli juttatási rendszereket építettem, és a Cafeteria NET országos hálózatának tanácsadóit készítettem fel a szakértői munkára. Valljuk be, nem könnyű a változó törvényi környezetben, a különböző munkavállalók igényeihez igazodva béren kívüli juttatási rendszereket működtetni. Ez a könyv azonban nem erről szól. Nem a nyafogásról, nem arról, mit nem lehet megcsinálni. Arról olvashatsz, hogyan indíts be, működtess egy nálad életképes béren kívüli juttatási rendszert.

Marc Effron - Robert Gandossy - HR ​a 21. században
A ​vállalati szektor átalakulása alatt áll. Az üzleti környezet gyors ütemben változik az újabb, gyorsabb technológiáknak, az átalakult értékekenek, az új fogyasztói elvárásoknak és az alkalmazottak változó igényeinek köszönhetően. E változások óhatatlanul új HR-stratégiák és -folyamatok kialakulásához vezetnek.

Roóz József - Az ​emberierőforrás-menedzsment alapjai
Ez ​a kötet - a Budapesti Gazdasági Főiskola alaptankönyv-sorozatának részeként - a bolognai folyamat célkitűzéseinek megfelelően átalakuló képzés megindításához szeretne hozzájárulni. Tartalma ebből következően az első ciklusú felsőfokú képzés alapozó tárgyának követelményrendszeréhez igazodik. A kötet célja az emberierőforrás-diszciplína alapjainak bemutatása a legfontosabb fogalmak tisztázásával, az ismeretek rendszerezésével. Fókuszában a felsőfokú alapképzés profiljának megfelelően a HR-folyamatok elemi aspektusai állnak, így számos témakört, területet csupán érintőlegesen kezel. A vállalati gyakorlat jelzéseiből és a nemzetközi szakirodalomból egyaránt kitűnik a tudás felértékelődéseiből és a nemzetközi szakirodalomból egyaránt kitűnik a tudás felértékelődésének folyamata, a szellemi tőke fontosságának egyre magasabb fokú elismerése. Ebben a műben is ezt a szemléletmódot kívántuk hangsúlyozni, erősíteni. E tankönyv nem jöhetett volna létre kollégáim munkáinak felhasználása nélkül. Köszönettel tartozom Dr. Ternovszky Ferencnek, Dr. Rozgonyi Tamásnak, Dr. Kozma Istvánnak és Dara Péternek, hogy hozzájárultak műveik egyes részeinek átvételéhez, átszerkesztéséhez. Szintén köszönet illeti a Perfekt Kiadó szerkesztőit lelkiismeretes munkájukért, melynek során egy nehezen kezelhető kéziratból olvasható, sőt tanulható könyvet állítottak össze.

Roóz József - Az ​emberierőforrás-menedzsment alapjai
A ​kötet a Budapesti Gazdasági Főiskola alaptankönyv-sorozatának tagja, melynek célja az emberierőforrás-menedzsment elemi aspektusainak bemutatása a legfontosabb fogalmak és összefüggések tisztázásával, az alapvető ismeretek rendszerezésével. A tankönyv tartalmában és felépítésében a bolognai folyamat célkitűzéseivel összhangban átalakuló első ciklusú felsőfokú képzés alapozó tárgyának követelményrendszeréhez igazodik. Elsőként az emberi erőforrásnak a munka világában és a szervezetekben betöltött szerepét vizsgálja, hangsúlyozva a szellemi tényező felértékelődését a tudásalapú társadalomban. Ezután az emberierőforrás-menedzsment környezetével, ezen belül a foglalkoztatás és a munkaerőpiac jelenségeivel, a munkaviszonyok jogi aspektusaival és a munkaügyi kapcsolatok rendszerével foglalkozik. A harmadik, legterjedelmesebb rész az alkalmazott emberierőforrás-menedzsment egyes részterületeit veszi sorra az emberierőforrás-stratégiától a személyügyi feladatokon és az ösztönzésmenedzsmenten keresztül a nemzetközi cégek gyakorlatában alkalmazott HR-módszerekig.

Dudás Ferenc - Karoliny Mártonné - László Gyula - Lévai Zoltán - Poór József - Bevezetés ​a közigazgatási emberi erőforrás menedzsmentbe
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Robert Gandossy - Elissa Tucker - Gazdálkodj ​okosan - a tehetséggel
Munkaadók ​és munkavállalók viszonya nagy változások előtt áll a közeljövőben. A születésszám, a nyugdíjazás és az információtechnológia trendjei a következő néhány évben radikálisan megváltoztatják a vállalati humán folyamatokat. A kiváló szakemberek által írt könyvben az elmélet, a kutatási eredmények és a gyakorlati tapasztalatok jól használható egésszé állnak össze. Olvassa el – és gazdálkodjon Ön is okosan a munkaerővel!

Pálinkás Jenő - Vámosi Zoltán - Emberi ​erőforrás menedzsment
"Az ​1990-es években, de különösen az ezredfordulón számos új, a korábbitól eltérő jelenségnek vagyunk tanúi. Ma már nem jellemző a korábbi töretlen, gyorsuló gazdasági fejlődési ütem, a globalizáció folyamata megállíthatatlannak tűnik, a pénzügyi válság végigsöpör az országokon, az olyan gazdasági-politikai csoportosulások mint az Európai Unió is belső viszonyaik rendezésére kényszerülnek. Mindezek a belső és a külső tényezők gazdasági viszonyainkra is kihatnak és új szemlélet-módot kívánnak meg. Különösen hangsúlyossá válik hazánk esetében a változó gazdasági körülményekhez való alkalmazkodás követelménye az európai integrációra való felkészülés időszakában. A versenyképesség biztosítása elképzelhetetlen a munkaerő hatékony foglalkoztatási feltételei megteremtése nélkül."

Bokodi Márta - Hazafi Zoltán - Kun Attila - Petrovics Zoltán - Szakács Gábor - Közszolgálati ​életpálya és emberi erőforrás gazdálkodás
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Bokor Attila - Szőts-Kováts Klaudia - Csillag Sára - Bácsi Katalin - Szilas Roland - Emberi ​erőforrás menedzsment
Az ​Emberi Erőforrás Menedzsment vállalti oldalról az embereket tekinti az üzleti siker és szervezeti változásképesség sarokkövének. Másfelől személyes sikerünknek, boldogulásunknak is meghatározó eleme, hogy mennyire értelemteli, személyes fejlődésünket és anyagi igényeinket kielégítő munkát végezhetünk. A tankönyvben a témakör alapfogalmait és eszközrendszerét mutatjuk be, kezdve az új munkatársak keresésével és felvételével, a képzésük és fizetésük alakításán keresztül karrierjük menedzseléséig. A könyv ezen klasszikus HR témák tárgyalásán túl újakat is felvet, mint a HR tevékenységek kiszervezése, a távmunka, illetve a munka és magánélet egyensúlyának kezelése HR eszközök révén. Az eszközök mellett mindig hangsúly kerül annak bemutatására is, hogy az egyes feladatok kapcsán milyen szerepet tölt be a HR szakértő, a vezető, illetve maga a munkavállaló. A könyv alapvető célja az ismeretek hazai közeghez való illesztése. Ezt több hazai és multinacionális cég támogatta saját HR eszközei és rendszerei leírásának, űrlapjainak a közreadásával, valós helyzeteket megjelenítő mini-esetek és problémahelyzetek bemutatásával. A kötet az AULA Kiadó BOLOGNA - TANKÖNYVSOROZATÁNAK részeként jelent meg.

Stephen Neale - Lisa Spencer-Arnell - Liz Wilson - Érzelmi ​intelligencia coaching
Rengeteg ​energiát pazarolunk az érzelmeink leplezésére, különösen a munkahelyünkön. Pedig az érzelmeink mutatják meg igazi lényünket, és szintén az érzelmeink határozzák meg, hogy mit érünk el az életünk folyamán. Az érzelmi intelligencia lényege, hogy felismerjük a lehetőségeink teljes kiaknázását meggátoló negatív attitűdjeinket és érzelmeinket. Ezeket az attitűdöket meg lehet változtatni, és ezzel az érzelmeinkben, gondolkodásunkban és viselkedésünkben is jelentős változásokat érhetünk el. A "coach-megközelítés" az érzelmi intelligencia-elemzéssel együtt hatásos eszköz a mai gyors és versengő piacon. Az emberi tőkébe való befektetés és humán erőforrás fejlesztése lehet az a hiányzó kapocs, amely biztosítja a vállalt gazdasági tőkéjének hosszú távú fejlődését. Az érzelmi intelligencia fejlesztése olyan fenntartható viselkedésváltozásokat hoz magával, amelyek az önirányítás és a másokkal történő együttműködés készségeit fejlesztik. Néhány kiragadott példa az érzelmi intelligencia fejlesztésének előnyeiből: - Hatékonyabb kommunikáció másokkal - Jobb empatikus készségek - Belső integritás - Jobb karrierlehetőségek - Magabiztosabb változáskezelés - Magabiztosság és pozitív hozzáállás - Kevesebb stressz Ez a könyv HR vezetőknek, igazgatóknak, vállalatvezetőknek, menedzsereknek, coachoknak, trénereknek, tanácsadóknak s mindazoknak szól, akiket érdekel a személyiségfejlesztés és annak kérdése, hogy az emberek miként hozzák ki magukból a legtöbbet.

Hubai József - Magyarország ​erőforrásainak geográfiája / Human and natural resources of Hungary / Humane und Natürliche Ressourcen Ungarns
The ​book concerns mainly those area that concentrate on the results of new examinations in the field of resources and those which are in the limelight in Hungary in the 1990s. Thus its aim is to give help to both national and international economic and investment experts to have an overview of the values, structure and practicability of our resources. It gives information about our place in the world in this economic segment. It is necessary for the national contractors and foreign traders representing Hungary to know all these things. The knowledge of resources is inevitable in trade-negotiations, for foreign representations and for international traders, too. Das Buch beschäftigt sich vor allem mit Gebieten, wo neue Untersuchungsergebnisse in der Ressourcenforschung aufzuzeigen sind, bvw. mit Themen, die sich in den 90er Jahren Ungarns im Vorfeld des Interesses befanden. Es mag dazu beitragen, für in- und ausländische Wirtschaftexperten und Investoren ein klares Bild über die Werte, Struktur und Verwendbarkeit unserer Ressourcen zu verschaffen. Das Buch informiert in diesem Segment über unsere Stelle in der Welt. All das sollten sowohl die einheimischen Unternehmer, als auch die Aussenhandelsfachleute, die Ungarn vertreten, kennen. Die Kenntnis unserer Ressourcen ist auch bei Handelsverhandlungen, sowie für die Mitarbeiter der internationalen Aussenhandels- und auswärtigen Vertretungen unerlässlich.

Eugene McKenna - Nick Beech - Emberi ​Erőforrás Menedzsment
Az ​emberi erőforrás menedzsment a személyzeti munka viszonylag új típusú megközelítésének tekinthető, amely az embert tartja a legfontosabb erőforrásnak. Arra az elképzelésre épül, hogy fontos az alkalmazottakkal való megfelelő kommunikáció, a szervezet iránti elkötelezettségük támogatása. Az Emberi erőforrás menedzsment című könyvből megismerhetjük az ebben a témakörben felmerült legfontosabb szempontokat. Számos elemzés, esettanulmány és mind a gyakorlati, mind az elméleti problémákra kiterjedő magyarázat segíti az Olvasót a lényegi ismeretek és azok alkalmazása közötti kapcsolatok felismerésében.

Rimler Judit - Pazarlás ​az emberrel
Elmélettörténeti ​előzmények Az ember és munkája A pazarlásról

Mark Schumann - Libby Sartain - Tehetségmágnesek
A ​munkaerő toborzásában az Y generáció és a közösségi média gyökeres változásokat hozott. Az újfajta igényekkel és szokásokkal rendelkező munkatársakat elcsábítani, megtartani és elkötelezetté tenni komoly kihívást jelent. A vállalatoknak ágazattól, piaci és gazdasági helyzettől függetlenül új, költséghatékony HR kommunikációra van szüksége, hogy a piaci versenyben megnyerje, és motiválja a legtehetségesebb és legeredményesebb munkavállalókat A szerzők szerint ebben az új világban a cégeknek már három márkára van szüksége: * Termékmárka: amelynek meggyőzőnek kell lennie ahhoz, hogy megvegyék áruit vagy szolgáltatásait. * Vállalati márka: amelynek meg kell mutatnia, hogy a cég munkahelyként milyen értékeket képvisel. * Tehetségvonzó vállalati márka: olyan munkaadói márka, amely irányt szab a kiválóak vonzására, megtartására és motiválására. A könyv élvezetes stílusban, gyakorlati példákon keresztül mutatja be, hogyan használható fel a márka a HR kommunkiációban, mit kell tenni ahhoz, hogy a cég munkatársairól ugyanúgy ismertté váljon, mint termékeiről vagy szolgáltatásairól; hogyan építhető fel a tehetségvonzó vállalati arculat.

Bokor József - Vállalkozásgazdálkodási ​ismeretek
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Vámosi Zoltán - Humán ​erőforrás menedzsment
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Blair Singer - Csapatjáték
A ​könyv megmutatja: Hogyan találd meg a legjobb csapatjátékosokat? Hogyan alkoss etikai kódexet, mely a lehető legtöbbet hozza ki csapatodból? Hogyan taníts másokat a kiválóságra? Hogyan fejleszd csapatod lojalitását, elszámoltathatóságát és elkötelezettségét? Olvass első kézből származó beszámolókat olyan emberekről, akik beléptek a közvetlen értékesítés üzletágba, és többé hátra sem néztek! Olyan férfiakról és nőkről, akik áttörték az előttük álló láthatatlan üvegfalat, és sikeres, nyereséges és hatékony üzletet építettek fel, melyek számtalan életet megváltoztattak. Blair Singer a személyes és szervezeti változások tanácsadója, profi tréner és lendületes szónok. Több száz üzleti csapatnak tanította már meg, hogyan foganatosítsanak pozitív változásokat a csúcsteljesítmény elérése érdekében. "Blair Singer már több, mint húsz éve az egyik legjobb barátom. Nagyszerű kommunikátor, nagyszerű tanár és nagyszerű ember." - Robert T. Kiyosaki A Gazdag papa sorozat szerzője

Gyökér Irén - Humánerőforrás-menedzsment
Az ​emberi erőforrásokkal foglalkozó közgazdasági kutatások eredményei szerint ma már elfogadott tény, hogy a munkaerő szakképzettsége, tudása, elkötelezettsége és motiváltsága a nemzeti és a vállalati tőke egyik részét alkotja. Nem vitatott az sem, hogy ez a tőke a jelentős gazdasági növekedést mutató, fejlett piacgazdaságú országokban tudatos beruházás eredménye, és növekedése ezekben a társadalmakban gyorsabb, mint a hagyományos tőke növekedése. A menedzserek mindennapjait jelentős részben az emberekkel kapcsolatos problémák megoldása és az emberekben rejlő lehetőségek feltárása és fejlesztése tölti ki. Az emberi erőforrások kezelésében való jártasság napjainkban a versenyképesség, a siker kulcstényezője, ezért stratégiai kérdéssé vált.

Bakacsi Gyula - Bokor Attila - Császár Csaba - Gelei András - Kováts Klaudia - Takács Sándor - Stratégiai ​emberi erőforrás menedzsment
A ​mű egyszerre szól a gazdasági jellegű egyetemek és főiskolák oktatóihoz és hallgatóihoz, valamint a vállalatok közép- és felsőszintű HR-vezetőihez. Mint tankönyv bemutatja és a hazai sajátosságokhoz illeszkedve felhasználja a szakterület releváns nemzetközi és hazai elméleteit, kutatási eredményeit, valamint az ezekhez kapcsolódó gyakorlati eszközöket és eljárásokat. Logikus felépítése, egységes fogalomhasználata, világos szemléltető példái, szójegyzéke, valamint az idegen kifejezések értelmezése révén támogatja a tartalom eredményes elsajátítását. A gyakorló vezetők számára mindenekelőtt feltárja a szakterület stratégiai szempontú kapcsolódását a külső környezethez, valamint a vállalati tevékenység más területeihez, és esetleírások révén bemutatja a szakterület élenjáró gyakorlatát.

Covers_240248
Humánerőforrások ​I. Ismeretlen szerző
1

Ismeretlen szerző - Humánerőforrások ​I.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Katona Bálint - Az ​élet portalan útjai
Az ​ember életének útja olyan, mint egy köd által ellepett híd. Mész a hídon, a megtett útról csak ködös emlékeid, jelenről szürke impresszió, a jövődről reményeid…Általában ha az ember lelkiismeretét megszemélyesítenénk, akkor egy idős, bölcs, hófehér hajú hosszú szakállas öreg bácsikát kapnánk, ki mindig tudná mit mikor és hogyan tegyünk. E könyvnek mégsem a lelkiismeret a főszereplője, hanem egy 23 éves egyetemista fiú, kinek szívében végtelennek tűnő plátói szerelem lakozik. Egy év várakozás után mire bátorságát összeszedte, hogy végre megszólítsa szerelmét, a nagy Ő váratlanul eltűnik egy fénylő valami által. Kis nyomozás után rálel az igazságra, s kívánsága félig valóra válik, ez a fél beteljesülés azonban, nem várt helyzetekbe sodorja az ifjút. Meg kell találnia a lányt egy olyan kialakult helyzetben, - a jövőben - ahol a saját életét is mentenie kellene, s döntéseivel komoly árat kell fizetnie. Az események forgatagába érkezik – a jövőben - egy másik lány, aki valójában az igaz szerető nem lehet, ezért nem is lehetne más, mint egy védő angyal. Valójában ők ketten mutatják meg, hogy van mégis kiút a reménytelen helyzetekben. Higgyünk benne, hogy van! Járjuk az élet portalan útjait, miközben megtaláljuk az élet fontos kérdéseire a válaszokat? Meddig éri meg hajszolni egy reménytelen szerelmet? A szerelem örök és nem reménytelen? Mit ér a szabadság? A béke egyben a beletörődés eredménye, vagy jó értelemben harc nélkül a jövőkép nem is képzelhető el? És, a permanensen ismétlődő kérdés; mi értelme van az életünknek? Mit ér az emberi élet valójában? Jobbá tudnánk tenni a jövőt, ha megváltoztatjuk a múltunkat? Olyan nagy szeretettel olvassák ezt a művet, ahogyan a fiú minden gondolatában hitt a lehetetlen helyzetek jobbá tételében.

Frederic Laloux - A ​jövő szervezetei
„Lehetséges-e, ​hogy jelenlegi világnézetünk korlátoz bennünket abban, ahogyan a szervezetekről gondolkodunk? Találhatnánk-e erőteljesebb, átérzőbb, értelmesebb módot a közös munkára, ha megváltoztatnánk a hitrendszerünket?” – kérdezi Frederic Laloux. Könyvével határozott választ ad a kérdésre: igen. Világszerte egyre több cégvezető, tanácsadó és tréner teszi le a voksát a jelenlegi felfogást alapvetően átalakító rendszerek mellett. Frederic Laloux könyve az ilyen, több éve sikeresen működő, iparágukban meghatározó vállalatokat és non profit szervezeteket mutatja be. “A jövő szervezetei” gyakorlati eszközöket is kínál ahhoz, hogy olyan munkahelyeket hozzunk létre, ahol az egyéni és csoportos, vállalati fejlődés áll a középpontban. A fejlődésnek olyan térre van szüksége, ahol az energiát nem vonja el a vállalati politika, a félelem, a bizalmatlanság. Frederic Laloux azt állítja, a vállalatok, emberi közösségek maguk is saját evolúciós céllal rendelkező létezők, s mint ilyenek, különböző evolúciós szinten állnak. Az evolúciós lépcsőfokokat színekkel és metaforákkal teszi a szerző megfoghatóbbá. A szervezeti evolúció csúcsán ma a TEAL-nek nevezett szervezetek vannak, melyekben a sikert és a fejlődést a bizalmon alapuló együttműködés teremti meg. Napjainkban már Magyarországon is találkozhatunk olyan cégekkel, akik ilyen evolúciós, Teal kultúrával, gyakorlatokkal működnek. Egy 15 éves termékfejlesztő cégben a fizetések és pénzügyek teljes transzparenciáját valósították meg, a jutalmakat a csapattagok osztják. Egy másik, 300 fős szervezetben a munkaidő beosztása a csapatok feladata, és bárki tetszőleges mennyiségű szabadságot vehet ki. Ezek a vállalatok sikeresek, a bennük dolgozó emberek számára pedig biztonságos és barátságos teret jelentenek a kibontakozásra,. E könyv célja, hogy megjelenésével még több emberhez eljuttassa a pozitív, lelkesítő példákat, és segítse itthon is a Teal gyakorlat elterjedését.

Jim Lancaster - Emily Adams - A ​menedzsment munkája
2017. ​február 14-én jelent meg a LEI legújabb könyve The Work of Management (A menedzsment munkája) címmel. A könyv szerzője Jim Lancaster, a Lantech vállalat vezérigazgatója, aki első kézből, őszintén számol be arról, milyen személyes átalakuláson ment keresztül vezetőként, továbbá miben nyilvánul meg számára a menedzsment munkája. A könyvet – amely egyben gyakorlati, részletes üzleti esettanulmány is a Lantech lean transzformációjáról, visszaeséséről és visszatéréséről – nem csupán az amerikai, hanem más országok gyártó- és egyéb iparágainak szereplői is haszonnal forgathatják a saját átalakulásuk elősegítésére. A Lantech vállalat neve ismerősen csenghet a Lean szemlélet című gondolatébresztő könyv 6. fejezetéből, melyben a szerzők a vállalatot a lean gyártók elsőrangú példájaként mutatták be. A sodró lendületű műben Lancaster a következőkre tér ki részletesen: Miért kezdett el egy idő után a Lantech – amely egy évtizeden át remekül alkalmazta a lean szemléletet – küszködni, hogy megtartsa a nyereséget és javítsa a pénzügyi teljesítményét? Hogyan válik a gembán töltött 60-90 perces napi menedzsmentrutin a vezérigazgató napjának legfontosabb időszakává az üzlet fenntartása és növekedése érdekében? Melyik az a nyolc lépés, amely segítségével a felső vezetők biztos kézzel irányíthatják a próbálkozásokat, hogy egy bombabiztos, valós idejű menedzsmentrendszert hozzanak létre költséges szakértők bevonása nélkül? Miért igényli a napi menedzsment a szokásos menedzseri mentalitás és viselkedés jelentős változását, azaz eltávolodást az utasításoktól és ítélkezéstől a kérdésfeltevés és a jó munkavégzés lehetővé tétele felé az alsóbb szinteken is, hogy a számszerűsített célkitűzések rutinszerűen teljesüljenek? Hogyan hoz drámai, pozitív, pénzügyileg is kimutatható változást a napi menedzsmentrendszer és a fenntartható folyamatos fejlődés? A könyv őszintén mutatja be, hogy a Lantech vezérigazgatója hogyan éli meg az egyébként mindenkinek küzdelmet jelentő kihívásokat, a napi menedzsmentrendszertől kezdve a fenntarthatóságon át egészen a vezetők megnyeréséig.

John Strelecky - Az ​élet nagy ötöse
" ​Azért dolgozunk, hogy pénzt keressünk, ez a múlt. Mától kezdve így szól a cél: azért dolgozunk, hogy megleljük személyes beteljesülésünket. Milyen érzés lenne ha minden nap mosolyogva mehetne munkába? Ha teljes mértékbe beteljesülést jelentene Önnek, akár igazán boldoggá tenné a munka? Utópisztikus elképzelés? Semmiképpen sem! John Strelecky bemutatja Joe, a frusztrált alkalmazott és Thomas, a karizmatikus vállalkozó - aki elárulja sikere titkait - csodás barátágán keresztül, hogyan lehet összhangba hozni személyes életcéljainkat, vagyis " Az Élet Nagy Ötösét" a munkánkkal. "

Klein Sándor - Negyven ​év munkapszichológia
Klein ​Sándor írásai több mint negyven éve jelennek meg a hazai pszichológiai és pedagógiai folyóiratokban. 70. születésnapja alkalmából gyűjtötte össze három kötetben ezeket az írásokat. Ez az első kötet a munkapszichológia témájú írásokat tartalmazza. Az "első húsz év" írásai közt szó esik többek között a zajártalomról, a reklámpszichológiáról, a kreativitás fejlesztéséről.

Ismeretlen szerző - Humán ​erőforrások gazdaságtana
Kiindulópontunk ​az emberi erőforrás gazdálkodást befolyásoló külső környezetei feltételek elemzése, a nemzetgazdaság emberi erőforrás szerkezetétől, a munkavállalók és munkaadók közötti érdekegyeztetés, a munkaügyi kapcsolatok témaköréig bezárólag. A továbbiakban a belső feltételrendszer néhány meghatározó elemét mutatjuk be a személyügyi szervezettől a személyügyi tevékenységek rendszeréig.Jelentős terjedelmet szánunk az emberi erőforrásokkal való gazdálkodás, a személyügyi tevékenység horizontális metszetének - a három fő tevékenységi kör legfontosabb elemeinek - bemutatására. A szervezeti személyügyi tevékenység jelentős része a foglalkoztatás tevékenységi körhöz kapcsolódik, melynek legfontosabb, általunk is tárgyalt funkciói, a munkakörtervezés, elemzés, munkaköri leírás, az emberi erőforrás tervezés, a munkaerő toborzás, kiválasztás, a javadalmazás és érdekeltség.

Bill Byrne - Útikalauz ​a 90-es évek vállalkozóinak
"Teljességgel ​eredeti látásmód. Alapmű. Hiteles, részletes, pontos, gondolatgazdag." _Associated Press_ A szerző, Bill Byrne neve fogalom az amerikai és angol üzleti világban. Még nincs 29 éves, amikor a New York-i Tőzsde egyik igazgatója lesz. Azóta a _Fortune_ magazin legendás névsorából soha nem hiányzott, hiszen a földkerekség 500 legvagyonosabb emberének egyike. Könyve ma már klasszikus írás, Nyugaton nem akad sikeres üzletember, aki ne olvasta volna. Joggal nevezte a kritika a szerzőt évtizedünk Dale Carnegie-jének. "Minden modern vállalkozónak ismernie kell ezt a nagyszerű kötetet." _Gene Walden, üzleti szakíró_

Dave Ulrich - Mark A. Huselid - Brian E. Becker - The ​HR Scorecard
Three ​experts in Human Resources introduce a measurement system that convincingly showcases how HR impacts business performance. Drawing from the authors' ongoing study of nearly 3,000 firms, this book describes a seven-step process for embedding HR systems within the firm's overall strategy--what the authors describe as an HR Scorecard--and measuring its activities in terms that line managers and CEOs will find compelling. Analyzing how each element of the HR system can be designed to enhance firm performance and maximize the overall quality of human capital, this important book heralds the emergence of HR as a strategic powerhouse in today's organizations.

Karoliny Mártonné - Az ​emberi erőforrás menedzsment alapjai
Idehaza ​a rendszerváltást követően a menedzsment területén jó néhány új szakma született. Közéjük tartozik a tradicionális személyzetmenedzselés olyan újszerű szemléletmódját megjelenítő emberi erőforrás menedzsment is, melynek eredményeként a 21. század sikeres cégvezetői alkalmazottaikat a legértékesebb vagyontárgyaik között tarthatják számon. Az emberi erőforrások és menedzselésük mára a szervezeti teljesítmény, a versenyképesség meghatározó elemeivé váltak. Ez a tankönyv az emberi erőforrások, avagy a humán tőke menedzselésének fő funkcióit áttekintve azokat az alapvető elméleti ismereteket, koncepciókat, elveket és módszertani megoldásokat mutatja be, amelyet az olvasó három szerepben is kamatoztathat. Egyrészt (leendő) vezetőként, hiszen a fejezetek többsége a mai vezetők mindennapi munkájában alkalmazandó megfontolásokat és megoldásokat mutatja be. Másrészt az emberi erőforrás menedzselés (leendő) specialistái, a humán vagy emberi erőforrás szakemberek kaphatnak áttekintést szakmájuk hagyományos funkcionális területeiről és speciális újabb szerepeinek alapelemeiről. Harmadrészt, pedig a könyvet áttanulmányozók képesek lehetnek saját (leendő) munkavállalói státuszuk felmérésére, megértésére és személyes sikeresük megalapozására. Az elméleti megfontolások és módszerek bemutatása mellett minden fejezet tartalmaz a napi gazdasági sajtóból vett hazai szemléltető példákat, a gyakorlat folyamatosan változó megoldásainak megtalálásához használható Internet címeket, valamint a tanulást és a tananyag-feldolgozást segítő ellenőrző- és vitakérdéseket.

Ferrazzi Keith - Who's ​Got Your Back
Disregard ​the myth of the lone professional “superman” and the rest of our culture’s go-it alone mentality. The real path to success in your work and in your life is through creating an inner circle of “lifeline relationships” – deep, close relationships with a few key trusted individuals who will offer the encouragement, feedback, and generous mutual support every one of us needs to reach our full potential. Whether your dream is to lead a company, be a top producer in your field, overcome the self-destructive habits that hold you back, lose weight or make a difference in the larger world, Who’s Got Your Back will give you the roadmap you’ve been looking for to achieve the success you deserve. Keith Ferrazzi, the internationally renowned thought leader, consultant, and bestselling author of Never Eat Alone, shows us that becoming a winner in any field of endeavor requires a trusted team of advisors who can offer guidance and help to hold us accountable to achieving our goals. It is the reason PH.D candidates have advisor teams, top executives have boards, world class athletes have fitness coaches, and presidents have cabinets.

Kollekciók