Ajax-loader

'szlovén' címkével ellátott könyvek a rukkolán

 


Polona Glavan - Éjszaka ​Európában
„Romantikus ​történet a fiatalságról és az utazásról.” Polona Glavan így jellemezte debütáló regényét, mely szerkezetében leginkább Jim Jarmusch Éjszaka a Földön című filmjéhez hasonlítható. Csak éppen a taxikat a Párizs és Amszterdam közötti éjszakai vasútjárat kabinjai helyettesítik. Ezeknek az egymáshoz kapcsolt, együtt suhanó, de mégis különálló világoknak a főszereplői interrail jeggyel utazó fiatalok, akik az éjszakában a fiatalság naiv gondtalansága és az egyre inkább közelgő, ám még korántsem időszerű felnőttkor közötti légüres térben lebegnek. Ez a senkiföldje kitűnő alkalom arra, hogy számot vessenek eddigi életük ügyes-bajos dolgaival, hogy kapcsolataik és saját érzéseik komolyságát mérlegre tegyék, s ha úgy ítélik meg, az esetleges vakvágányokról letérve új irányokat vegyenek.

Covers_15170
A ​kígyómenyasszony Ismeretlen szerző
4

Ismeretlen szerző - A ​kígyómenyasszony
A ​Mura-vidék és az Adria között élő szlovének múltja, sorsa sokszor fonódik össze a miénkkel. Több népmeséjük tükrözi ezt a közös múltat: Mátyás király ugyanúgy az arany időket jelentette a szlovén szegények, mint a magyarnak, a Hatodik-huszárok bánnak el az egyik mesében a törökkel, aki a Murán túli népet ugyanúgy sanyargatta, mint a Murán innenit. A szlovének népmesekincsének a legjavát válogatta össze Gállos Orsolya ebbe kötetbe. A mesék mindegyike igazságszerető népről tanúskodik: a hűség, jószívűség, vitézség, szerénség a legfőbb erényként nyer jutalmat bennünk, míg az árulást, rablást, kapzsiságot, irigységet könyörtelenül büntetik. Ha a jó mégis veszélybe kerül, akkor a természet maga akadályozza meg az igazságtalanságot: álltok, jó szellemek, a hold, a nap, a szelek sietnek a jók megsegítésére. A kötetben olyan népmesék is találhatók, amelyek a Szentgotthárd környékén élő magyarországi szlovén nemzetiség ajkán keletkeztek.

Breszt Borisz - Divényi ​történet
Hatvan ​városának nagy hatalmú ura, a magyarból törökké lett, népnyúzó, hitehagyott Sah Szuvár bég iszonyú szándékot forral: az ifjú, tizenkét esztendős Balassi Bálintot szeretné elrabolni, hogy ezzel kényszerítse átállásra az apát, Balassi János urat, az egyik leghatalmasabb felvidéki főrangút, Divény, Kékkő és más várak, roppant javadalmak birtokosát. Sah Szuvár fiának, Rüsztem alajbégnek pedig Romhányi Ilonkára, az apátlan-anyátlan árvára, a kékkői várparancsnok fogadott leányára fáj a foga. Sikerül-e a gálád merénylet? A daliás Pongrácz Márton hadnagy és vitéz csapata megvédi-e Bálintkát s a szép kisasszonyt? Erről szól ez a lebilincselően érdekes történelmi regény.

Covers_39900
A ​csönd elemei Ismeretlen szerző
0

Ismeretlen szerző - A ​csönd elemei
Danilo ​Kis, a nálunk is esmert kitűnő szerb író válogatta kötetünket, mely a mai szerbhorvát és szlovén esszéirodalom legjavát mutatja be olvasóinknak. Gyűjteményünk minden darabja érdekes, sőt izgalmas kísérlet arra, hogy az irodalom és az ember, az irodalom és a társadalom bonyolult kapcsolatait feltárja, kísérlet arra, hogy földerítse modern életformánk sok furcsaságának. érthetetlennek látszó jelenségének okát, hogy kikutassa a modern civilizációban élő ember meghökkentő viselkedésének, reflexióinak rejtett indítékait. Kötetünk minden szerzője más oldalról, más téma segítségével közelít napjaink kérdéseihez, és mindegyik nagyon elgondolkoztató, habár gyakran vitatható választ ad a vizsgált kérdésekre, számunkra szokatlan terminológiával.

Iván Cánkár - Jernej ​szolgalegény igazsága / A szegénysoron
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kajetan Kovič - Verseny ​avagy hogyan töltötte Nikolaj építészmérnök a hétvégét
A ​könyv főhőse Nikolaj, a tehetséges, fiatal építészmérnök anyagilag rendezett körülmények között él. Azon a hétvégén amikor megismerkedünk vele, mégis rendkívül kilátástalannak látja a életét. Mert Nikolaj tisztességes ember, akit nem elégít ki a puszta jólét, szakmai ambíciói azonban nem bontakozhatnak ki, városrendezési pályamunkáját érdemtelenül mellőzik a szakma egy hatalmasságának, Brejcnek a kedvéért. Nikolaj végighordozza keserűségét a ljubjanai grafikai biennálé nemzetközi művésztársaságának forgatagába, egy átzüllött éjszaka során a legkülönbözőbb értelmiségi figurákkal botlik össze, s az éjszakát egy szép fiatalasszony fejezi be. Az asszony, mint később kiderül, vetélytársának Brejcnek a felesége. Nikolaj egyre abszurdabb helyzetekben sodródik. Brejc alakja mitikus fantommá nő életében, s embersége végső próbája az, hogy le tudja-e győzni ezt a fantomot.

Anton Ingolic - A ​gimnazista lány
Ingolicnak, ​a híres szlovén írónak témája, alakjai ízig-vérig maiak, és az író ritka őszinteséggel szól benne olyan problémákról, amelyeket a valóságos élet vetett felszínre. Sőt olyanokról is, amelyek nemegyszer rejtve maradnak, de azért mégis létezők, és így beszélni kell róluk. Hogyan juthat olyan helyzetbe a csendes, kedves, legszívesebben könyveivel és lemezeivel szórakozó gimnazista lány, hogy teherbe esik és válságos hónapokat átélve titkolnia kell állapotát? És miután egy idegen országban megszüli gyermekét, miért kell szinte bűnösként hazatérnie? Mit jelent számára ez a korai testi-lelki megpróbáltatás? Ingolic megrendítő hitelességgel követi nyomon hőse konfliktusait, miközben humánus szocalista választ ad ezekre a súlyos kérdésekre.

Covers_351293
1

Ismeretlen szerző - A ​szlovén irodalom kistükre
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Vladimir Bartol - Alamut
A ​tizenegyedik századi Perzsia északi hegyvidékén áll a bevehetetlen sasfészek, Alamut vára. Innen indítja el szent háborúját a perzsa birodalom ellen a hitében csalódott várúr, Haszan ibn Szabáh. A borotvaéles eszű, hallatlanul művelt filozófust kiválóan képzett harcosok, hitoktatók, tudósok maroknyi csapata segíti. Feladatuk, hogy kéttucatnyi jó képességű, önként jelentkező fiatalembert természettudományra, matematikára, zenére, verstanra, irodalomra tanítsanak. A fiatalok kemény harci kiképzést is kapnak. Minden lépésüket a Koránból vett idézetek irányítják. Ők lesznek majd ibn Szabáh követei, terveinek végrehajtói, mozgalmának terjesztői az iszlám világban. A legkiválóbbakat ibn Szabáh fejedelmien megjutalmazza: már most beléphetnek a paradicsomi kertekbe, melyeket a Korán azoknak a hívőknek ígér, akik a hitükért halnak meg. Ibn Szabáh ismeri a hasis hatását, a vár tövében pedig, egy rejtett és szigorúan őrzött édeni ligetben húrinak öltözött, kitanított, szebbnél szebb lányok fogadják a fiatalembereket. A kiválasztottak ezután mindenre képesek azért, hogy viszontláthassák a paradicsomot. A csoda híre a váron kívül is gyorsan terjed... Vladimir Bartol szlovén keletkutató 1938-ban írta az Alamut című regényt. A világ csak 2001. szeptember 11-e után figyelt fel könyvére. "Aki meg akarja érteni az al-Kaida-vezér stratégiájának sikerét, annak el kell olvasnia az _Alamut_ot", írja a könyv egyik kritikusa. Bartol színes legendájának minden történelmi vonatkozása a valóságra épül. Haszan ibn Szabáh nevét ma is rettegett tisztelettel ejtik ki Iránban.

Branko Hofman - Ringo ​Star
Ez ​a Ringó csak egy borzas kölyökkutya, mégis majdannyi balhét kavar egy jugoszláviai család otthonában, mintha a Beatles-muzsikus fészkelte volna be magát...Mert igaz, hogy az eb nem veri a tamtamot, de azért szétcincálja a kedves szülők (nagynénik, nagybácsik, stb) sőt még a galeri idegeit is... Ringó gazdája Helenka és a család között folyó mérkőzésről helyszini közvetítést ad: Samu - civilben báty - a képregényfaló hős seriff, a maratoni tévénézés nyertese...

Kristina Brenkova - A ​delfines kislány és a ravaszdi róka
Delfinke ​tilosban szalad át az úttesten, elgázolja egy autó. Hosszú időre elveszti emlékezetét, s a valóságból csodálatos mesebirodalomba kerül.Ravaszdi róka szegődik társául s a Hét útjain mesébe vándorolnak. Érdekes mesealakokkal találkoznak, Delfinke viszontlátja kedves barátait s minden mesével közelebb jut az elvesztett valósághoz.. A Delfin-öbölben a Ravaszdi róka magára hagyja, s kislány egy delfin hátán tér vissza az életbe. A szlovén írónő költői hangulatú meséjét Marlenka Stupica eredeti rajzaival jelentetjük meg.

Lila Prap - 1001 ​mese
"Milyen ​furcsa mese!" - gondolhatod, ha ezt a könyvet is úgy olvasod, ahogy más könyveket szoktál: az első oldaltól az utolsóig. De ezzel a könyvvel több dolgod lesz. Minden oldal alján két kérdés van, ami alapján eldöntheted, hogyan folytatódjék a mese: úgy, ahogy eddig ismerted, esetleg egész másképp? A történet csak rajtad múlik. Akárhányszor előveszed a könyvet, mindig új, mindig más mesét fogsz kapni.

France Prešeren - France ​Prešeren versei
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Breszt Borisz - A ​budai portya
Balassi ​Bálintot, az úgyszólván még gyerekember költőt édesapja erős lovaskísérettel Erdélybe küldi, Bekes Gáspár megsegítésére, Báthory István fejedelem ellen. A vitéz kardforgató ifjú két ütközetben is részt vesz, emberei jórészt odavesznek, ő maga pedig a fejedelem fogságába esik. Szokolli Mehmed nagyvezír ekkor ráparancsol Báthoryra, hogy a gyűlölt Balassi család sarját adja ki a szultánnak. Eközben Rónay Katinkát, a gyönyörű végvári kisasszonyt elrabolja az áruló Galkó, a hitehagyott lovas hajdú, s a szerencsétlen leány a kegyetlenségéről hírhedt budai pasának, Szokolli Musztafának a háremébe kerül. Sikerül-e a lengyel királlyá választott Báthorynak elutasítania az isztambuli Porta erőszakos követelését? Sikerül-e Pándy Zsigának, Katinka bátor jegyesének kiszabadítania menyasszonyát a szerájból? Erről szól ez az igen érdekes és tanulságos történelmi regény.

Lila Prap - Miért?
Miért ​csíkos a zebra? Most szökött a dutyiból. Miért hosszú a zsiráf nyaka? Mert lenyelt egy csomag nyers spagettit. Miért van az oroszlánnak sörénye? Nehogy összetévesszük egy tehénnel. A Miért 14 olyan állatot mutat be, amit minden gyerek ismer, és azokra a kérdésekre keresi a választ, amit a gyerekek maguktól is feltennének. Minden képhez tartozik néhány mulatságos válasz, valamint egy tudományos magyarázat is, amiből a gyerek - és nem egyszer a szülő is - megtudhatja a helyes választ. A Miért arra ösztönzi a gyerekeket, hogy bátran kérdezzenek, és még bátrabban válaszoljanak.

Covers_77361
Téli ​éj Ismeretlen szerző
1

Ismeretlen szerző - Téli ​éj
Régi ​igazság, hogy egy nép természetéről, gondolatvilágáról, sorsfordulóiról, s a nagy közösségben élő egyén közérzetéről, szintéziskereséséről jószerivel a kor szépirodalma vall a leghitelesebben. A hozzánk közel élő, de mindmáig mégis kevéssé ismert szlovén népet, a jugoszláv nemzetközösség tagját, most ily módon szándékozik ez a kötet emberközelbe hozni.

Zágorec-Csuka Judit - A ​szlovéniai magyar könyvkiadás-, sajtó- és könyvtártörténet 1945-től 2004-ig
A ​mind küllemében, mind belbecsében igényes, széles látókörű monográfia nemcsak a címben megjelölt tárgyat járja körül jelentős szakmaisággal: valójában a szlovéniai magyarság történetét, kultúrtörténetét mutatja be e témán keresztül. Zágorec-Csuka Judit könyvtáros, költő, irodalomtörténész, műfordító, jelenleg Lendván él.

Covers_125470
Kockaházikó Ismeretlen szerző
1

Ismeretlen szerző - Kockaházikó
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Ivan Bratko - Egy ​lány naplója
A ​regény hősnője, Draga, egy kis szlovéniai faluból kerül fel a városba. Felszolgálónő lesz, munkája során a társadalom legkülönbözőbb rétegeivel kerül kapcsolatba, sok kellemetlen meglepetés, megaláztatás éri. Aztán megjelenik életében az első szerelem; a szlovén főváros, Ljubljana utcáinak, a parkoknak, a nyári fényben ragyogó vizek partjának lírai rajza átveszi és visszatükrözi ezt a szerelmet. A fiút azonban behívják katonának, és Draga elindul, hogy szerencsét próbáljon nyugaton. Megtalálja-e kinn a helyét, igazi boldogságát? A kérdés annál érdekfeszítőbb, mert nem csak Draga sorsáról van szó. Az író ebben a regényében a mai Jugoszlávia egyik égető problémáját, a vendégmunkások ellentmondásokkal teljes, bonyolult helyzetét is megmutatja.

Slavoj Žižek - A ​törékeny abszolútum
A ​tö­ré­keny ab­szo­lú­tum szin­te min­den olyan témát érint, ami­nek Žižek ön­ál­ló kö­te­tet is szen­telt: a poszt­mo­dern ka­pi­ta­liz­mus mű­kö­dés­lo­gi­ká­ja, a to­ta­li­tá­ri­us rend­sze­rek bor­zon­ga­tó esz­té­ti­ku­ma, a klasszi­kus német fi­lo­zó­fia örök­sé­ge, a lac­ani­á­nus pszi­cho­ló­gia kul­tú­ra­el­mé­le­ti kér­dé­sei, to­váb­bá a pénz és a ha­ta­lom és rek­lám de- és re­ter­ri­to­ri­a­li­zá­ci­ós fo­lya­ma­tai a glo­bá­lis vi­lág­ban, a sze­ku­la­ri­zá­ció és az új­val­lá­si fe­no­mé­nek. Kiss Lajos And­rás Žižek A tö­ré­keny ab­szo­lú­tum-ban meg­koc­káz­tat­ja azt az ál­lí­tást, hogy a ke­resz­tény­ség­nek és a mar­xiz­mus­nak együtt kel­le­ne fel­ven­nie a har­cot az új spi­ri­tu­a­liz­mus tá­ma­dá­sá­val szem­ben. A ke­resz­tény örök­ség fel­for­ga­tó erejű lé­nye­ge túl­sá­go­san is ér­té­kes ahhoz, hogy meg­hagy­juk a fun­da­men­ta­lis­ták­nak. Ide­vá­gó ál­lás­fog­la­lás ez egy mar­xis­tá­tól annak a Krisz­tus­nak 2000. szü­le­té­si év­for­du­ló­já­ra, aki tu­da­tá­ban volt, hogy vi­lá­gunk­ban a sze­re­tet gya­kor­lá­sá­hoz tűz és vas kell­het. „A leg­fé­lel­me­te­sebb, leg­bri­li­án­sabb ér­tel­me­zé­se a pszi­cho­ana­lí­zis­nek, és iga­zá­ból a kul­tu­rá­lis el­mé­let­nek ál­ta­lá­ban." Terry Eag­let­on Sla­voj Žižek írá­sai négy pil­lé­ren ala­pul­nak, ezek: a lac­ani pszi­cho­a­na­lí­zis, a he­ge­li fi­lo­zó­fia, az ideo­ló­gia mar­xis­ta el­mé­le­te, és a ke­resz­tény teo­ló­gia. Ennek a tu­do­má­nyos épít­mény­nek a szer­ke­ze­tét, mely mind a négy te­rü­le­ten köz­pon­ti be­avat­ko­zást esz­kö­zöl, a „nél­kü­löz­he­tet­len Žižek" név is alá­tá­maszt­ja. A The Sub­lime Ob­ject of Ideo­logy (Az ideo­ló­gia ma­gasz­tos tár­gya) c. mun­ká­já­ban Lacan mun­kás­sá­gá­nak je­len­tő­sé­gét he­lye­zi a kö­zép­pont­ba a fi­lo­zó­fi­á­ra és a kor­társ po­li­ti­kai küz­del­mek­re fó­kusz­ál­va. A The Tick­lish Sub­ject (A ké­nyes tárgy) c. mű­vé­ben a ger­mán ide­a­liz­must és a gon­dol­ko­dás utol­ér­he­tet­len ho­ri­zont­ja­it vizs­gál­ja. A The Pla­gue of Fan­ta­si­es (A fan­tá­zia pes­ti­se) c. írá­sá­ban azo­kat az ideo­ló­gi­ai me­cha­niz­mu­so­kat bon­col­gat­ja, me­lyek a hét­köz­na­pi ta­pasz­ta­la­ta­in­kat for­mál­ják, végül a The Fra­gi­le Ab­so­lu­te-ban (A tö­ré­keny ab­szo­lú­tum) fel­tár­ja ke­resz­tény egyen­lő­ség mag­vát. Sla­voj Žižek (Ljub­lja­na, 1949-) szlo­vén író, szo­cio­ló­gus, pszi­cho­ana­li­ti­kus, fi­lo­zó­fus és kul­tú­ra kri­ti­kus. Je­len­leg a ljub­lja­nai egye­tem pro­fesszo­ra, és a Uni­ver­sity of Lon­don Birk­beck Ins­ti­tu­te for Hu­ma­ni­ti­es nem­zet­kö­zi igaz­ga­tó­ja. A világ szá­mos egye­te­mé­nek ven­dég­ta­ná­ra: Uni­ver­sity of Chi­ca­go, Co­lum­bia, Lon­don Con­sor­ti­um, Prince­ton, The New Scho­ol, Euro­pe­an Gra­du­a­te Scho­ol, Uni­ver­sity of Min­ne­so­ta, Uni­ver­sity of Ca­li­for­nia, Ir­vi­ne, Uni­ver­sity of Mi­chi­gan. A poszt-lac­ani­á­nus el­mé­let egyik leg­je­len­tő­sebb kép­vi­se­lő­je, aki a po­pu­lá­ris el­mé­le­tek­kel kí­ván­ja Lacan te­ó­ri­á­ját ma­gya­ráz­ni, il­let­ve Lacan fo­gal­ma­i­val írja le a kor­társ po­li­ti­kai és tár­sa­dal­mi je­len­sé­ge­ket és prob­lé­má­kat. Olyan bal­ol­da­li gon­dol­ko­dó, akit erő­sen be­fo­lyá­sol­tak Hegel, Marx és Schel­l­ing el­mé­le­tei. Žižek po­li­ti­ka­i­lag is aktív: 1990-ben je­löl­tet­te magát az el­nök­vá­lasz­tás során. Szá­mos írása je­lent meg, több mint ötven köny­ve, emel­lett do­ku­men­tum­fil­mek is ké­szül­tek vele és róla.

Bojana Rogelj Škafar - Szerelem ​a levegőben
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Drago Jančar - A ​gályarab
Ez ​a lélegzet-elállítóan izgalmas, lenyűgöző sodrású regény a boszorkányperek, eretnekégetések , vad tivornyák és a pestishalál korában, a XVII. században játszódik. Hőse különös, magányos ember, akit szüntelen vágyakozása, nyugtalansága, töprengő természete örökös vándorlásra, az inkvizíció elől való menekülésre kényszerít. Perbe fogják, megkínozzák, de csodával határos módon megmenekül. Azután vad ivászatokban, féktelen kicsapongásokban keres feledést. Mikor egyik szeretőjét a német-római császár ágyasává szemelik ki, ráterelődik a figyelem, és újra menekülni kénytelen. Elfogják, és gályarabságra ítélik, de ő a pestiskordonon át újra megszökik...

Covers_175536
Örök ​megújulás Ismeretlen szerző
0

Ismeretlen szerző - Örök ​megújulás
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Covers_68886
A ​hódító Ismeretlen szerző
0

Ismeretlen szerző - A ​hódító
Kötetünk ​a legfrissebb szlovén drámairodalomból ad egy kis ízelítőt. Az itt közölt mindhárom darabban a szabadság és a szabadság határainak kérdését feszegetik. Ez nem véletlen egy olyan irodalomban, amely 1848 forradalmi tavasza után bontakozott ki, s egy olyan kis népnél, mely a különböző kultúrák vonzásában fejlődött és teremtette meg a maga sajátos kultúráját és civilizációját. A címadó darab a szlovén költői dráma tradícióját képviseli és egyben a legmagasabb színvonalat. Valódi történelmi játék, ahol az író a mélyebben rejtező mozgatóerőket keresi. A második, a _Játsszunk agydaganatot és légszennyezést_ című darab a színházi megújulásról, az avantgárdról és magáról a játékról szól. Mindarról, aminek a szerző maga is résztvevője volt a hatvanas években. A Chopin-keringő címét idéző harmadik színmű az év legjobb szlovén drámája lett, majd egész Jugoszláviában bemutatták, és játszották Washingtonban is. Nálunk Paál István kitűnő rendezésében a veszprémi Petőfi Színház mutatta be nagy sikerrel.

Covers_100025
Csillagok ​és szívek Ismeretlen szerző
0

Ismeretlen szerző - Csillagok ​és szívek
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kajetan Kovič - Képzelet ​tanár úr
A ​szlovén író kisregénye a boldog békeidőkbe, a Monarchia éveinek Ljubljanájába visz el bennünket, az 1895-ös nagy földrengést megelőző napokba, és egy sajátos szerelmi háromszög kialakulását meséli el. Jernej Petric tanár úr, a titkos költő és földrengéskutató barátja mögé bújva vall szerelmet a boldogtalan házasságban élő Ursula asszonynak. Vajon milyen esélye nyílik a három embernek újrarendeznie az életét? Milyen lehetőségek nyílnak előttük, amikor nemcsak fizikailag készül romba dőlni az őket körülvevő világ?

Angel Karalijcsev - Nyikolaj Todorov - A ​gólya Szilján
"Amikor ​még a folyók fölfelé folytak, a topolyafa pedig gyökerekkel az égnek nőtt; a disznó a felhőkig repült, a hal meg éneklésben versenyre kelt a csalogánnyal; a birka farkas evett, az egér pedig egérlyukba gyömöszölte a kandúrt ... akkortájt mindenféle csodadolgok estek" Bizony, mi minden elő nem fordul a mesékben! Vénember megfiatalodik, leány legénnyé, legény gólyává, padisah papagájjá válik; nehéz volna elősorolni mind a kalandokat, viszontagságokat, melyeken mesehőseink keresztülmennek. Kötetünk bolgár, török, görög, albán, román, szlovén, horvát meséi főszereplőinek is keményen meg kell küzdeniük, míg elérik az áhított nyugalmat, boldogságot. Induljunk velük kalandos útjaikra, izgalmas, veszélyes vállalkozásaikra, gyönyörködjünk a mesés tájakban s a lépten-nyomon megtörténő csodákban. A kötetet Kiss Benedek tolmácsolásában, Kovács Péter gyönyörű rajzaival adjuk közre.

Ivan Bratko - A ​teleszkóp-akció
A ​jugoszláv partizánháború egyik legemlékezetesebb, történelmi tényként számon tartott "akciójáról" szól ez a könyv. A szerző, Ivan Bratko, a leghitelesebb beszámolót adhatja róla, hiszen személyesen részt vett a vállalkozásban. 1942-ben mint partizán, egy szlovéniai olasz internálótábor foglya lett. Néhány elszánt társával összefogva vakmerő, de szinte megvalósíthatatlan feladatra vállalkozott: a barakk egyik fekvőhelye alatt alagútásásba kezdtek, hogy a géppuskával felszerelt őrtornyok, pásztázó fényszórók és a többszörös drótakadály alatt hatvan méter hosszú alagutat ássanak a szabadulást jelentő kukoricásig. Ennek, a szinte páratlan vállalkozásnak állít emléket a regényében az író. A Teleszkóp-akció Jugoszláviában sok kiadást ért meg, és több idegen nyelvre is lefordították.

Lojze Kovačič - A ​valóság
A ​mai szlovén irodalom talán legeredetibb alakja egy rendhagyó élet valóságanyagából meríti témáját. Svájcban született, akárcsak regényének hőse, tisztes ómódból a legnagyobb nyomorba csöppen, és olyan országba, ahol nemcsak a nyelv idegen, de valószerűtlen, hihetetlen minden, ami körülveszi. Mikor A valóság című regény hősét egy jelentéktelen kihágás miatt katonaévei alatt Makedóniába, egy büntetőszázadba lökik, mindvégig az az érzése, hogy talán nem is vele történei meg mindaz, amit ott meg kell élnie. Az író szívbemarkolóan ábrázolja az emberi lélek csudálatos élniakarását, mely a létezés legalján is felragyogtatja a szerelmet, megmutatva: lebírhatatlan bennünk a vágy, hogy ebben a lidérces, apokaliptikus világban is megkapaszkodjunk a másik emberben, s ezáltal otthonra leljünk. Kovacic regényét eddig hét nyelvre fordították le, novellái többek közt az angol Penguin sorozatban, Franciaországban, Dániában, Svédországban és Spanyolországban is megjelentek.

Drago Grah - A ​kilencedik mennyország
Az ​épülő liftakna mélyén két holttestre bukkannak az építők. Gyilkosság vagy öngyilkosság? Egy újságíró nyomozni kezd, faggatja a munkatársakat, barátokat, ismerősöket. A hallgatás köde csak lassan oszlik el, kilenc emeletnek kell felépülnie, "kilenc mennyországnak" kell megmutatkoznia ahhoz, hogy megismerjük Jurik Vukajcot, a szezonmunkást, akinek düledező háza helyett új otthont kell építenie, de éppen ezért kell másoknak víkendpalotát emelnie, ezért kell idegen földön a mások hasznára dolgoznia. És mert az igazságra törekszik, emberibb életre, ezért kell megjárnia a "kilenc mennyországot", hogy végül onnan rántsa magával a mélybe a gonoszság "sárkánykígyóját", aki ellen egész életében harcra készült. Drago Grah, a kiváló szlovén író regénye a mai jugoszláv valóság egy égető kérdését állítja reflektorfénybe: a harácsolás és a pozícióféltés elleni harcot.

Vitomil Zupan - Menüett ​gitárra (és huszonöt lövésre)
Menüett ​gitárra (és huszonöt lövésre) című regénye is szokatlan, "szabálytalan" mű. Hősét - az író alteregóját - nem annyira a meggyőződés, mint inkább a hódító kegyetlensége sodorja a partizánok táborába. Vállalja e kemény életforma fegyelmét, a rázúduló fizikai és lelki megpróbáltatásokat, mert tudja, hogy ez az egyetlen lehetséges út, amely a humánum győzelméhez vezet. Ám közben nem tagadja meg önmagát sem, ragaszkodik a töprengés, sőt a vitatkozás jogához; teszi, amit tennie kell, de nem hallgatja el szorongató kétségeit. Az átélt viszontagságok emléke harminc évvel a háború után, egy nyugat-európai utazás alkalmával lobban fel benne. A torreádorok földjén a véletlen egy volt Wehrmacht-tiszttel hozza össze, s a két hajdani ellenség találkozása nyomán hadi események, futó szerelmi kalandok elevenednek fel, gondolatok életről és halálról. A spanyol gitár szava a Balkán hegyek közt dörgő fegyverekével elegyedik ebben a különös szépségű könyvben, amelyből az elmúlt évek legsikeresebb jugoszláv filmje készült Viszontlátásra a következő háborúban címen.

Tone Seliskar - A ​Kék Sirály
Jugoszlávia ​legnépszerűbb ifjúsági írójának örökszép, izgalmas regényét tartja most kezében az olvasó. Hősei, egy Adria-parti halászfalucska bátor gyermekei, bárkájukon nekivágnak a nyílt tengernek, ahol nemcsak egy hatalmas vihart vészelnek át sok szerencsével, hanem a környék veszedelmes csempészbandájával is harcra kényszerülnek. Hogyan alakul a további sorsuk, hogyan lesznek foglyokból egy motoros hajó gazdái: ez már a regény titka. Seliskarnak igaz emberi indulatokat festő művében egymást követik a páratlan feszültségű jelenetek és az érzékletes tájleírások.

Kollekciók