Ajax-loader

'komolyzene' címkével ellátott könyvek a rukkolán

 


Bartha Dénes - Beethoven ​és kilenc szimfóniája
Beethoven ​kilenc szimfóniája a hangverseny-látogatónak és hivatásos muzsikusnak egyaránt „mindennapi kenyere". Épp ezért napvilágot látott már erről a monumentális zeneműtömbről seregnyi könnyebb-nehezebb ismertető és ugyanannyi dokumentum, tudományos elemző munka is. Bartha Dénes könyve mégis úttörő: úttörő abban, hogy összegyűjt mindent mindenkinek. Felderít történelmet, társadalmat, emberi jellemet, munkamódszert, zenei stílust. És mindezt úgy fogalmazza meg, hogy gondol azzal, mondandója kinek szól: „Akikre itt mint olvasókra elsősorban gondolok, azok a zenét tanuló ifjúság ezrei és a hangjegyolvasó zeneértők tábora. A kottát nem olvasó zenekedvelőknek pedig a bevezető fejezeteket és a szimfóniák részletes elemzése elébe adott keletkezéstörténeti adatokat, a tételek élén közölt általános tartalmi jellemzést, továbbá egy-egy szimfónia végén a mű történetéről és későbbi sorsáról közölt érdekes zeneirodalmi dokumentumokat ajánlom' - írja előszavában. E szimfónia-monográfia a korszak történelmének, társadalmának, zenei stílusának, zenei köznyelvének, s magának Beethovennek korszerű portréja.

Naoshi Arakawa - Your ​Lie in April 5.
DROWNING ​IN MELODY The music competition is in full swing, with both of Kosei’s old rivals – the genius Takeshi Aiza and unstable prodigy Emi Igawa – energized by his return. When it’s finally Kosei’s turn, he lives up to his reputation, playing precisely and flawlessly – at first. But before too long, the phantom of his mother reappears, casting him back into the dark, uncertain abyss. Can Kosei feel his way back to hearing the music again?

Esther Meynell - Anna ​Magdalena Bach kis krónikája
A ​Johann Sebastian Bach életével és művészetével foglalkozó könyvek közt klasszikusnak számít Esther Meynell angol regényírónő munkája. A kis krónika egy Bach zenéjéért és a zenén keresztül elképzelt személyért rajongó írónő munkája, amelyet mintha Bach második felesége, Anna Magdalena vetett volna papírra. A "hitves" emelkedett szellemiségű, a hitelesség látszatát keltő, a szakmai, a családi és a magánélet minden részletére kiterjedő emlékezése méltán indokolja a könyv sikerét: több nyelvre lefordították, németül több tucat kiadást ért meg.

Covers_101703
A ​zenei tehetség gyökerei Ismeretlen szerző
12

Ismeretlen szerző - A ​zenei tehetség gyökerei
A ​Mahler Marcell "Tehetséggondozó" Alapítvány Emlékkötete - Az emberi tehetség tekinthető legfontosabb természeti kincsünknek. Mégis nagyon keveset tudunk a kivételes képességek eredetéről, korai felismeréséről és optimális társadalmi hasznosításáról. Tovább: "Belelapozás".

Martina Skala - Strado ​és Varius
Egy ​bűbájos mese Stradóról, a kis hegedűről, és Variusról, az öreg hegedűművészről, a barátságról - és természetesen a zenéről. A Strado és Varius négy részből álló sorozatának első részében Stradóval együtt megismerkedünk a hangszerekkel (a hegedűtől kezdve egészen a basszusgitárig), bebarangoljuk Párizst és tanúi lehetünk egy barátság születésének. A sorozat további köteteiben Strado és Varius eljut Prágába, Lipcsébe és Velencébe - ahol Mozarttal, Bachhal valamint Vivaldival találkoznak. A cseh író-illusztrátor Martina Skala gyönyörűen illusztrált könyvét szeretettel ajánljuk minden zenét tanuló és zenét szerető óvodásnak, kisiskolásnak - és természetesen szüleiknek.

Robert Schumann - Pillangók ​és karnevál - Schumann zenei írásaiból
Robert ​Schumann, (1810-1856) a német zene romantika egyik vezéralakja. Ha talán nem is a legnagyobb, de a legelszántabb, de a legigazibb. Élete is az igazi romantikus költőmuzsikusé. Három stílus egy emberben, háromszoros odaadás egyetlen lélekben. Tűz, rajongás és józanság és mindez páratlan magától értetődő könnyedséggel váltakozva egyetlen írói személyiségben. Robert Schumann művészpályája a romantikus művész legigazabb útja és soraiban - elődeiről, kortársairól, diadalmasan elinduló utódairól, - mintha maga a romantika szelleme határozná meg a világ fejlődő és változó dolgai között a saját végső és örök érvényű helyzetét.

Barsi Ernő - A ​hegedűjáték
A ​hegedűjáték sok évszázados fejlődés után ma hihetetlen magaslatra emelkedett. Ez a fejlettség nem csak abban nyilvánul meg, hogy ma sokkal nagyobb feladatokat kell megoldani a hegedűsöknek, hanem abban is, hogy a hangképzésben is jóval többet kell nyújtania, mint régen. Ma már nem csak szűk körben, kis létszámú vonós zenekarral játszik együtt a hegedűs, hanem többnyire hatalmas tömegeket befogadó termekben, rézfúvósokkal megtűzdelt nagy szimfonikus zenekarral. A modern zeneszerzők hatalmas technikai probléma elé állítják a műveiket megszólaltatni vágyókat. Hangszerétől - mely első sorban "dalolásra, lágy éneklésre" van alkotva - a közönség is megköveteli ezen óriási végletek zengő hangon való megszólaltatását. Hogyan tud a ma hegedűse ilyen hatalmas követelménynek megfelelni? Úgy, hogy nem csak gyakorlatilag, hanem tudományosan is felkészül a hegedűjátékra. Ez a könyv ebben nyújt segítséget.

Walter Kolneder - Bach-lexikon
GONDOLAT ​- BUDAPEST, 1988 Új típusú könyvet nyújt át az olvasónak a kiadó: benne ábécérendben, lexikoncikkekben kaphat felvilágosítást a Johann Sebastian Bach életével, munkásságával összefüggő számos kérdésről és személyiségről. A Bach zenéjével kapcsolatos zenei műszavak magyarázatát éppúgy megtalálja benne, mint a neves Bach-előadók és -életrajz- írók adatait. Hangverseny-látogatóknak, hanglemez- és rádióhallgatóknak, zenét tanulóknak éppoly hasznos, mint vetélkedőkre készülőknek, rejtvényfejtőknek. Szerzője, a karlsruhei egyetem nyugalmazott professzora nem ismeretlen a magyar olvasóközönségnek: Vivaldiról megjelent nagy sikerű monográfiája már két kiadásban jelent meg a Gondolat Kiadó gondozásában.

Kodály Zoltán - Psalmus ​Hungaricus
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Alfred Dürr - Johann ​Sebastian Bach kantátái
A ​magyar hangversenylátogató közönség egésze a közelmúltig néhány Bach kantátát hallhatott csupán. Pedig a zeneszerző életművének csaknem a felét teszik ki ezek a bensőséges, lírai vokális kompozíciók, és bár csak egy részük maradt ránk (az egyházi kantátáknak kb. a 2/5-e, a világiaknak a nagyobbik fele elveszett), még így is lenyűgöző mennyiségben és változatosságban reprezentálják Bach muzsikájának egyik legfontosabb műfaját, melyet életútja egyes állomásain szinte "mindennapi kenyérként" művelt. (A legbőségesebb kantátatermő időszakban, a lipcsei Tamás-templom szolgálatában éveken keresztül minden vasárnapra új kantátát komponált!) A művekkel való ismerkedést, az egyre szaporodó lemezfelvételek és élő előadások értőbb befogadását segíti Alfred Dürr világhírű Bach-kutató könyve, amely elsőként vállalkozik valamennyi kantáta ismertetésére. Alapja egy kantátalemez-összkiadáshoz készült kísérőszöveg-sorozat - ez alkotja a könyv második, terjedelmesebb részét. Benne az egyházi év ünnepei, illetve a világi alkalmak szerint csoportosítva található az egyes művek elemzése, a darabra vonatkozó legfontosabb információkkal (a tételek kezdősora, hangneme, ütemjelzése, az énekes szólisták hangfaja stb.). A könyv első részében a műfaj Bach előtti történetének, valamint a zeneszerző életművén belüli fejlődésének igen alapos, lényegre törő és közérthető összefoglalását olvashatjuk. Megismerkedhetünk a kantáták legfontosabb formai, kompozíciós technikai jellemzőivel, a megzenésített szövegek típusaival és egy sor olyan zenei alapfogalommal, amely az egyes művek elemzése során újra és újra előfordul, és a kantáták vizsgálatához nélkülözhetetlen.

Simon Erika - Zene, ​zene, zene
Azt ​nem tudjuk, hogy a zene kultúrája meddig lesz eleven, milyen részét fogja át a történelemnek, egyáltalán lesz-e mindig zene valamilyen kultikus formában. Milyen boldog lett volna Liszt Ferenc, ha hallhatja azokat a műveket, amelyek az ő munkásságának a beteljesítését jelentik. Természetesen minden korszakban azt hiszik, hogy a zenének már vége van, már minden meg van írva, és nem lehet továbblépni, aztán jön egy nagy egyéniség, aki nagyon meg fog lepni minket.

Fodor Veronika - Egy ​kiállítás képei
Festészet ​és zene karöltve jár Mogyeszt Petrovics Muszorgszkij Egy kiállítás képei című zeneművében, melyet barátja, Viktor Hartmann festő ihletett. Misztikus történetek és orosz népmesei elemek keverednek a vidám, kedves jelenetek közé. Megjelenik benne maga a zeneszerző is, ahogy sétatémák alatt dúdolva kering a képek között. Az azóta is töretlen népszerűségnek örvendő zenéhez Fodor Veronika írt mesét, megjelenítve benne a korszak Szentpétervárjának sokszínűségét. A könyvben található CD a mű Maurice Ravel nagyzenekarra hangszerelt feldolgozását tartalmazza.

David Weiss - Mozart
Születésétől ​haláláig kíséri végig Mozart (1756-1791) életét David Weiss csaknem ezeroldalas regénye. A mű a zenész- és művészéletrajzok szokásos módján közelít a lángelméhez, nem takarékoskodik a megható vagy felvillanyozó emberi adalékokkal, de mindvégig igyekszik érzékeltetni, hogy szellemi óriásról van szó. Épp ez az ellentét, esendő emberség és sugárzó géniusz áll a mű középpontjában, amely azonban a hasonló művészregényektől abban tér el, hogy szerzője szokatlanul alaposan ismeri a hősére vonatkozó - elsősorban persze biográfiai - szakirodalmat és a Mozart-muzsikában is meglepően otthon van. Természetesen - a művészregények kedvelőinek, nem Mozart iránt érdeklődőknek ajánlható.

Kodály Zoltán - Férfikarok
-Ének ​Szent Istvánhoz -Esti Dal -A csikó -Jelenti magát jézus -Huszt /Kölcsey F./ -Katona dal -Fölszállott a páva /Ady E./ -Semmit ne bánkodjál -Kit kéne elvenni -Isten csodája /Petöfi S./ -Karádi Nóták -Bordal /Kölcsey F./ -Múlató gajd

Földes Andor - Zongoristák ​kézikönyve
A ​világhírű magyar zongoraművész gyakorlati kézikönyve kezdő és haladó zongorajátékosok számára. A zenei műalkotások elsajátításához, a zeneolvasás és hallgatás helyes módszereinek megválasztásához, a játéktechnika fejlesztéséhez, a gyakorláshoz, a nyilvános fellépéshez és a művészi tolmácsoláshoz szolgál - mintegy félévszázados praxis alapján - tanácsokkal. Néhány kottapélda és századunk zongora-irodalmának kimagasló alkotásaiból válogatott művek jegyzéke teszi teljessé a kiváló kis kézikönyvet. A magyar kiadást Földes Andor ez alkalomra írt előszava vezeti be. Az első kiadás anyagát a korszerű Beethoven stílusról szóló tanulmány egészíti ki.

Marton Árpád - A ​Mozart-galaxis
"Zeneszerző ​számára nincs nagyobb boldogság, mint amikor avatottak fedezik föl - néha magát az alkotót is megvilágosodásszerű felismerésekre vezetve - rejtett szándékait. A szerző ilyenkor úgy érzi: működésbe lépett az a rendszerező erő, amely munkája során mindvégig ott lebegett a sokasodó hangjegyek fölött. A Mozart-galaxis emiatt különösen kedves számomra: azt igazolja, hogy a katarzis iránt elkötelezett zeneszerző szándéka utat talál a közönség szívéhez. Mint amikor saját szerzeményeimet elemezte, Marton Árpád ezúttal is éppolyan mélyen, szívvel és ésszel szereti és szeretteti meg olvasójával Mozart művét. Elemzéseit olvasva örömmel csodálkozunk rá a próféta isteni játékosságára - nála minden egyszerűvé és végtelenné válik, ami a katarzis nyelvén annyit tesz: műveiben a világ teljessége jelenik meg." Kacsák Tibor Erkel- és Budapest-díjas zeneszerző, a Madách Színház zeneigazgatója, a Színház- és Filmművészeti Egyetem docense, a Magyar Köztársasági Érdemrend Lovagkeresztjének birtokosa.

Ismeretlen szerző - Michel ​Corrette Hegedűiskola 1738
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

J. Sydney Jones - Requiem ​in Vienna
Lawyer-turned-private ​investigator Karl Werthen is back in this sequel to the execellent mystery novel The Empty Mirror. It’s 1899 in Vienna, and the renowned composer Johann Strauss has just died. The country is mourning his loss when a soprano singer practicing at the Court Opera is killed by a falling fire curtain. Though her death is deemed an accident, Alma Schindler believes that it was murder, and that the target was famed composer Gustav Mahler. She seeks out Werthen in order to determine who was behind the attack and to protect Mahler.

Covers_347715
Virtuózok Ismeretlen szerző
0

Ismeretlen szerző - Virtuózok
Valljuk ​be, régóta ki voltunk éhezve egy igazán jó televízióműsorra. Hiányzott az elegancia, a melegség, az őszinteség a képernyőről. Amikor elindult a Virtuózok, a lelkesedés mindannyiunkat magával ragadott. Vártuk a péntek estéket, végre volt miért bekapcsolni a tévét, mert a Virtuózok inspirált, felemelt, meghatott, hitet adott és példaképeket. Nekünk, műsorkészítőknek küldetéssé vált, hogy a televízió által sokakkal szerettessük meg az addig csak kevesek által hallgatott klasszikus zenét. A műsorban szereplő tehetséges fiatal zenészek most interjúkban mesélnek arról, hogyan vált életük részévé a zene, amely számukra sikerélményt és önbizalmat ad. Beavatnak mindennapjaikba: kiderül, egyikük sem csodabogár, terveik, álmaik aligha különböznek más gyerekek vágyaitól. Megszólalnak a szülők és a tanárok is, akik nem hallgatják el a zenetanulással járó nehézségeket, kétségeiket sem. A zsűritagok és a televíziósok pedig a beszélgetésekben is a komolyzenét körbevevő falakat lebontva teszik mindenki számára közérthetővé, szerethetővé a klasszikus muzsikát. A műsor emlékezetes pillanatait csodálatos fotókkal és zenei válogatással idézzük föl, ily módon is feledhetetlenné téve a Virtuózokban átélt élményt. Az interjúkat olvasva, remélem, hogy az olvasók is úgy vélik majd, a zenetanulás, a gyakorlás komoly munkája ellenére, lélekemelő elfoglaltság, s hogy a klasszikus zene nem a kiváltságosak jutalma, nem csak a vájtfülűeké, hallgatásához különleges zenei műveltségre sincs szükség, csupán nyitott fülre és szívre. Varga Edit

Eva Baronsky - Herr ​Mozart wacht auf
Der ​Mann, der sich nur daran erinnert, am Vorabend als Wolfgang Amadé Mozart auf dem Sterbebett gelegen zu haben, kann sich die bizarre Umgebung nicht erklären, in der er erwacht: Musik ohne Orchester, Fuhrwerke ohne Pferde, Licht ohne Kerzen. Ist er im Vorhof zur Hölle oder im Paradies angelangt, und vor allem: mit welchem Auftrag? Ein göttlicher Spaß, verblüffend und tragikomisch, ein Spiel mit Zeiten und Identitäten. "Dieses Buch ist wie eine Umarmung." Robert Schneider Am Vorabend noch hat er auf dem Sterbebett gelegen. Nun erwacht Wolfgang Amadé Mozart an einem unbekannten Ort und - wie ihm nach und nach klar wird - in einer fremden Zeit. Die Ungeheuerlichkeit seiner Zeitreise ins Jahr 2006 kann er sich nur mit einem göttlichen Auftrag erklären: Er soll endlich sein Requiem beenden. Als wunderlicher Kauz und lebender Anachronismus irrt Wolfgang durch das moderne Wien, scheitert an U-Bahntüren und fehlenden Ausweisen. Einzig die Musik dient ihm als Kompaß, um sich in der erschreckend veränderten Welt zu orientieren. Zur Seite stehen ihm ein polnischer Stehgeiger, das Mädchen Anju und seine Lust, hergebrachte Harmonien auf den Kopf zu stellen. Doch je länger sich Wolfgang in der fremden Zeit aufhält, desto drängender wird die Frage, was ihn erwartet, wenn er das Requiem vollendet hat. „Solange es nur Musik gab, war er bereit, in jeder Welt zurechtzukommen.“

Naoshi Arakawa - Your ​Lie in April 2.
RONDO ​CAPRICCIOSO After the death of his mother, child prodigy Arima Kosei gave up the piano forever — or so he thought. That vow turned out to be no match for the persistence of sprightly violinist Kaori Miyazono, who’s roped Arima back into the world of competitive classical music. But after so many years, will Arima be able to sit down at the ivories again like nothing happened? Or will history repeat itself, with Arima crumbling under the pressure?

Naoshi Arakawa - Your ​Lie in April 3.
SCARS ​AND EGG SANDWICHES Kosei’s return to the stage as Kaori’s accompanist was a complete disaster. He couldn’t hear the music, he lost track of the tempo, and they stopped and restarted the piece. But it did accomplish one thing: It reminded him of the thrill of playing for an eager audience. Now Kaori’s demanding Kosei enter a piano competition solo, but he’s terrified that, alone on the bench, the ghost of his abusive mother will paralyze him yet again...

Fodor Géza - Mi ​szól a lemezen?
Mi ​szól a le­me­zen? Fodor Géza egyik olyan ze­ne­kri­ti­ká­já­nak a címe ez, ame­lyik­ ki­vé­te­le­sen nem ope­rát ele­mez, hanem a Bee­tho­ven-szim­fó­ni­ák össz­ki­adá­sát (Fe­ren­csik János ve­zény­le­té­vel). De min­dig az ér­de­kel­te, hogy mi az, amit a tech­ni­ka adta kon­zerv köz­ve­tí­te­ni tud, mi az, ami ere­den­dő­en a kö­zön­ség ele­ven­ rész­vé­te­lét igény­lő, szín­pa­di elő­adás­ra szánt mű­vek­ből a ma­gá­nyos le­mez­hall­ga­tó szá­má­ra meg­szó­lal? Ma már jó­sze­ri­vel min­den fel­vé­tel meg­sze­rez­he­tő - ha nem a hanglemezboltban, akkor az in­ter­ne­ten. De ho­gyan vá­lo­gas­sunk a ha­tal­mas kí­ná­lat­ból? Igé­nyes ope­ra­ra­jon­gó alig­ha talál Fodor Gé­zá­nál jobb ka­la­uzt az el­iga­zodás­hoz - őnála, akit min­dig is az opera ér­de­kelt a leg­job­ban, és aki­nél talán senki sem ér­tett job­ban az ope­rá­hoz. Ezek az írá­sok nem­csak az elő­adá­sok­ról, hanem a mű­vek­ről, a szer­zők­ről és ál­ta­lá­ban ­az opera tör­té­ne­té­ről is szól­nak. Mind­eze­ken túl és leg­fő­kép­pen pedig arról: ho­gyan hall­gas­sunk-néz­zünk ope­rát. Az ol­va­só könnyebb tá­jé­ko­zó­dá­sa ked­vé­ért az írá­sok címe alatt a művek címe, a rög­zí­tés mód­ja (LP, CD, videó vagy DVD), a fel­vé­tel ki­adó­ja, év­szá­ma is közlésre került. A to­váb­bi rész­le­tek­ről a disz­kog­rá­fia tá­jé­koz­tat.

David Pogue - Scott Speck - Klassz-IQs
A ​Klasszikus zene az egyik legizgalmasabb dolog a világon! Olvasd el ezt a könyvet, és meg fogod érteni, miért is jelent a klasszikus zene ennyi embernek olyan sokat. Szinte látjuk, ahogy kezd felállni a hátadon a szőr. De ne félj: tudtoddal vagy tudtodon kívül az egész életedet végigkíséri a klasszikus zene – ott van a filmekben, a tévében, a rádióban, és sokszor még a liftekben is az szól. Ha hallottál már valaha olyan zeneszerzőkről, mint Bach, Mozart vagy Beethoven, akkor többet tudsz, mint amennyi az induláshoz feltétlenül szükséges. Éppen ezért íródott ez a könyv pont neked. Ebből ugyanis tökéletesen elsajátíthatod a klasszikus zene alapjait, ráadásul úgy, hogy semmiféle előképzettségre nincs hozzá szükséged. A könyv segítségével könnyedén tudsz majd a komolyzenéről beszélni, és a zenei formákat is sokkal jobban tudod majd értékelni. Igaz, hogy ez a könyv nem nyújt alternatívát egy zenei diploma megszerzéséhez, viszont sokkal izgalmasabb és szórakoztatóbb, ráadásul sokkal kevesebbe is kerül.

Rátonyi Róbert - Az ​operett csillagai I-II.
TARTALOM I. ​kötet Előszó helyett 5 Hogy is kezdődött 6 Az operett Magyarországon 13 A magyar operett születése 16 Blaha Lujza 22 Sztárok és társulatok 24 Francia operett, osztrák operett, magyar operett 26 Az "ellopott" operett 34 Az angol operett 35 Fedák Sári 41 Az újak: Huszka Jenő - Lehár Ferenc 45 A Király Színház 52 Kacsóh Pongrác: János vitéz 54 Útban a világhír felé 60 Kálmán Imre 61 Buttykay Ákos - Király Ernő - Rátkai Márton 63 Együtt a gárda 68 Tíz sikeres esztendő 69 Import és export 74 II. kötet Fővárosi Operett Színház 5 Honthy Hanna a Király Színházban 7 Prózai színészi igényesség - Igényes prózai színészek 9 A Sebestyén-dinasztia 16 Új műfaj, új színész és ... Gaál Franci 18 Ábrahám - Eisemann - Márkus 21 Lóránth Vilmos - Fényes Szabolcs, Turayak - Latabárok 23 Alpár Gitta - Bársony Rózsi 29 Egy színház fináléja 31 Bárdos Artúrtól Bubik Árpádig 32 Egy fényes szezon - Fényes Szabolccsal 36 Felszabadulás után 38 A székesfőváros Operett Színháza 45 Az államosított Operett Színház - Gáspár Margit 47 Az új műsorpolitika 48 Honthy 57 Latabár 59 Feleki 60 Nagyszerű társulat és egy nagyszerű rendező 62 Diadal és bukás! 63 Régi igazgató lesz az új igazgató 65 Musical vagy operett?! 71 Itália - Wien - Bratislava 72 Utószó helyett 75

Nemeshegyi Péter - Mozart
A ​négy évtizedes missziója után Japánból hazatért jezsuita szerzetes hazai hallgatóságának is előadta lélekemelő elemzéseit Mozart muzsikájáról, amelyekkel előzőleg a japán fiatalokat örvendeztette meg. A kötetet kísérő CD-n a briliáns muzsika magáért „beszél”, ám Péter atya elemzései önmagukban is élményt nyújtanak – ha éppen nincs mód a zenehallgatásra.

K%c3%b6nyv_094
Híres ​zenészek Ismeretlen szerző
2

Ismeretlen szerző - Híres ​zenészek
Tartalom: ​Beethoven - Mozart - Liszt - Chopin - Bach - Verdi - Wagner - Haydn - Berlioz - Offenbach - Rossini - Gounod - Bizet - Erkel - Goldmark - Volkmann - Reményi - Lehár - Hubay - Zichy - Híres prímások

Kollekciók