Ajax-loader

'komolyzene' címkével ellátott könyvek a rukkolán

 


Vámosi Nagy István - Száműzött ​és bebörtönzött géniuszok Dantétól Bartókig
A ​történelem folyamán az alkotó lángelmék a számkivetés és bebörtönzés sorscsapásait meddő sopánkodás vagy testi-lelki összeroppanás helyett a maguk javára tudták fordítani, s olyan időtlen alkotásokat teremtettek, amelyek a szenvedésből sarjadtak. "Ez a jelenség azonban nem törvényszerű, akadtak elkallódott géniuszok is, akiket a száműzetés vagy a börtön annyira megviselt, hogy nem tudtak többé felszárnyalni..." Vámosi Nagy István azonban nem az elvetélt zsenikről ír, hanem azokról, akiket a sorscsapások örökbecsű alkotásokra serkentettek. A hét évszázadot felölelő könyvben a szerző a skolasztika fénykorától a második világháború befejezéséig vezeti végig az olvasót.

Dohnányi Ernő - Dohnányi ​Ernő családi levelei
Dohnányi ​Ernő (1877-1960) nemzedékének egyik legnevesebb előadóművésze, megbecsült komponistája volt. A két világháború közötti magyar zenei élet szinte minden fontos területén meghatározó szerepet töltött be, élete végéig tartó zongorapedagógusi munkássága nyomán számos tanítványa vált a nemzetközi koncertélet keresett szereplőjévé. Az 1944 őszén hazáját elhagyó művész szerteágazó levelezéséből mind a mai napig nem jelent meg gyűjteményes kiadás, a kötetbe válogatott közel háromszáz családi levél most először kerül a magyar olvasóközönség elé. A levelek a művész szüleinek és húgának íródtak, s az életút két nagy korszakát mutatják be: a gyermekkortól az 1910-es évek közepéig tartó éveket és az emigráció küzdelmes másfél évtizedét dokumentálják. Míg a szülőknek szóló írásokból az érdeklődők Dohnányi zeneakadémiai tanulmányairól, kompozícióiról, később hangversenyeiről, művei fogadtásáról tájékozódhatnak, addig a testvérének küldött sorokból nemcsak a művészi pálya alakulása követhető nyomon. A gyermek- és ifjúkor mindennapjairól, majd az időskor nehézségeiről beszámoló szeretetteljes, kedvesen évődő, olykor apáskodó hangvételű levelek olvasásakor bepillantást nyerhetünk kettejük több mint hét évtizeden át tartó szoros, bensőséges kapcsolatába is.

Márkus László - Az ​opera / L'opéra
Ma ​már a közönség nem nézi a színházat olyan »intimpistás« bohémtanyának, ahol csupa szerelem és pajzán kaland az élet; egészen világos fogalma azonban ma is csak kevés beavatottnak lehet arról a sokrétű munkáról, ami a színházban reggeltől késő éjszakáig, sőt gyakran éjszaka is folyik. A mindennapi tapsot nagyon meg kell szolgálni s a színház népének bizony nemcsak látástól vakulásig, hanem azon is túl, annyi a tennivalója, hogy alig marad ideje anyaggal ellátni az újságok pletykarovatait... Jó, ha a közönség is belelát a színházi gépezet bonyolult működésébe, mert így tudja meg, hogy amit a végeredményben termel: az előadás - nehéz és rengeteg szellemi és fizikai erőfeszítést felhalmozó munkafolyamatok összefogása, a színház dolgozói tehát joggal igényelhetnek előkelő sorolást a többi hasznos dolgozó között.

Bruno Monsaingeon - Richter
Richter ​a zenének szentelt egész élete során alig beszélt saját eszményeiről, törekvéseiről. Úgy tartotta, az eloadóművésznek az a dolga, hogy tükörként mutassa meg az alkotónak akaratát; saját személyisége érdektelen. A közönség számára Richter, az ember, ismeretlen maradt. Itt, ezekben a kivételes interjúkban és saját naplójegyzeteiben, végre bepillantást enged belső világába. Monsaingeon nem sokkal a művész halála előtt készítette el Richter, a rejtély c. filmjét, melyben Richter beszél gyerekkoráról és pályakezdéséről, elmondja szülei sorsát, mesél a jelentős orosz művészekhez stb. fűződő viszonyáról...

Ismeretlen szerző - Zenei ​művelődésünk a változó régióban
A ​VII. Hungarológiai Kongresszus Zenetudományi Szekciójának előadásai Kötetünk a VII. Nemzetközi Hungarológia Kongresszus - Nyelv és kultúra a változó régióban - zenei szekció ülésszakán elhangzott előadásokat tartalmazza. Az előadásokat elhangzásuk sorrendjében közöljük. Minden előadás elején feltüntetjük a legfontosabb kulcsszavakat, magyarul is,angolul is, és a tanulmány végén a kivonatokat, szintén magyarul és angolul. Az elhangzás sorrendjét a képviselt zenetudományi ágazatok határozták meg: folklór és etnomuzikológia (nyolc előadás), zenetörténet (öt előadás) és zeneesztétika (négy előadás).

Jeremy Siepmann - The ​Life and Works of Franz Liszt
2011 ​celebrates the bi-centenary of Franz Liszt's birth. His life was as daring and spectacular as his music. Famed throughout Europe as the greatest pianist of the 19th century, Liszt was one of the most original and prophetic composers who ever lived. Beautiful in youth, glowering in age, his high-profile love affairs were the talk of the town wherever he went and his generosity to young musicians was legendary. In this account of his epic life, actors' readings combine with plentiful musical excerpts to paint a living portrait of a highly complex man.

Magali Le Huche - Pepe ​és a zenekar
Pepe ​nagyon boldog! Ma este koncert lesz az erdőben. De hol vannak a zenészek? Ó, már jönnek is sorban, hogy részt vegyenek a vidám zenés sétán! Egy mese és 16 zenei részlet Saint-Saëns: Az állatok farsangja című művéből. Nyomd meg a hangszórót, és megszólalnak a zenekar hangszerei.

Németh Amadé - Gustav ​Mahler életének krónikája
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

László Zsigmond - Liszt ​Ferenc és az orosz zene
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Alyssa Palombo - A ​velencei hegedűs
"""Lenyűgöző ​történelmi regény. Olvasása közben ellenállhatatlan vágyat érez az ember, hogy a maestro szépséges muzsikáját hallgassa."" - The Historical Novel Society Adriana d'Amatót, a tehetséges hegedűtanoncot zsarnok apja eltiltja a zenéléstől. A fiatal lány azonban nem hajlandó lemondani szenvedélyéről: egy este elszökik otthonról, hogy tanárául kérje fel a Piet? éppen kegyvesztett oktatóját, a hegedűvirtuózt és neves komponistát, Antonio Vivaldit. Miközben apja egy jómódú arisztokrata férj oldalán látná legszívesebben lányát, Adriana az éjszaka, titokban vett hegedűleckék során menthetetlenül beleszeret oktatójába. Érzései viszonzásra találnak, azonban szerelmüket nem vállalhatják fel: a hajadon lány iránt Velence egyik legbefolyásosabb családjának fia érdeklődik, Vivaldi pedig felszentelt pap - bukása a társadalom szemében egyben zenei pályafutása végét is jelentené. Mindketten tudják, hogy boldogságuk Adriana esküvőjéig tarthat, amikor örökre el kell búcsúzniuk egymástól. Ám hiába válik a lányból felnőtt nő, feleség és anya, útjuk újra és újra keresztezi egymást - hiszen összeköti őket a muzsika, mely Adriana szívében is csak elhalkult, amikor elszakították szerelmétől, de örökre nem hallgathatott el. ""Gyönyörű történet, felemelő, mégis életszerű... Zene árad minden sorából. "" - Roberta Rich, A velencei bába című könyv szerzője

Covers_331755
0

Ismeretlen szerző - Kortárs ​zeneszerzők között
A ​Bartók Béla halálának 25., születésének 90. évfordulója alkalmából kiírt nemzetközi zeneszerzőpályázat bírálóbizottságának tagjaival készített interjút Kroó György. Öt ország egy-egy önmagában is különböző karakterű, zenei felfogású, zenei stílusú, de ezenfelül megannyi társadalmat, zeneéletet képviselő kiváló muzsikusának beszélgetése ez a kötet.: kiindulásként magáról a versenyről, a benyújtott művekről; majd tovább gyűrűzve korunk zenei stílusáról, annak kísérleti (vagy nem kísérleti) jellegéről; az állandósulás szükségességéről (vagy szükségtelenségéről); a modern zene taníthatóságáról (vagy taníthatatlanságáról); arról, hogy van-e századunk zenéjének nemzeti jellege; hogy milyen hagyományokon alapul (vagy éppenséggel a hagyományok hiányán) korunk zenéjének két szélsőséges (vagy eredményében, hangzásában nem is olyan szélsőséges-ellentétes) irányzata, a teljesen előrerendelt, megszerkesztett szeriális, és a teljesen véletlenszerű aleatorikus zene; az érzelem szerepéről (vagy mellőzőttségéről) századunk zenéjében. Ezekről és hasonló égető kérdésekről folyt a beszélgetés (és szól a Zeneélet-sorozat e legújabb kötete) - kortárs zeneszerzők között.

Ismeretlen szerző - Kodály ​Zoltán 75. születésnapjára
Ez ​a nagy mű nem jött létre könnyen s Kodály Zoltán útja nem volt sima út. Útjába állott minden idegenség, lomhaság és közöny, a magyar múlt minden kárhozatos, rossz, visszahúzó hagyománya. Évtizedekig tartott, amíg a nagy kortársával és barátjával Bartók Bélával kivívta az igazi magyar népdal egyenjogúságát, amíg hazát szerzett neki saját hazájában; amíg újhangú remekműveiben kivívta egy forradalmi erejű új magyar zeneművészet létjogát, világszerte való elismertetését; amíg megalapozta és győzelemre vitte a mai magyar zenetudomány alapvető és példaadó eredményeit. Sokszor küzdött egymaga a dölyfös rosszindulattal és értetlenséggel; de mindig ott tudta maga mögött s ott érezte Kodály Zoltánt a végső győzelemmel. Ha ma végigtekint munkája - hat teljes évtized! - eredményein, ott látja maga előtt az egész megújhodott Magyarországot, mely forró szeretettel és odaadó hálával néz fel reá, nagy művészfiára és tanítómesterére.

Ismeretlen szerző - Mozart: ​Don Giovanni - Egy zseni szelleme
Mind ​halottak vagyunk, akik ész hozta szabályok, elvek, törvények szerint éljük az életünket. Az ész biztonságra törekszik, a szív kalandot keres, az ész tervez, a szív rögtönöz, az ész akar, a szív elfogad, az ész a halál szolgája, a szív együtt lüktet az élettel. Mégis mindannyian az észt választjuk, és jaj annak, aki rámutat ostobaságunkra! Megfeszítjük, megmérgezzük, elégetjük. Csakhogy miután megöltük, kell megtapasztalnunk, hogy elpusztíthatatlan.

Nádor Tamás - Pjotr ​Iljics Csajkovszkij életének krónikája
A ​Napról napra... sorozat legújabb kötete a zenetörténet és a zeneirodalom egyik legnépszerűbb mesterének életútját tárgyalja. Dr. Nádor Tamás, a sorozatban régebben megjelent kitűnő Vivaldi-, Liszt-, Puccini-kötetek szerzője ezúttal is a levelezésre, kortársak visszaemlékezéseire és a korabeli sajtóra támaszkodva szedte kronológikus rendben Csajkovszkij életének eseményeit. A krónika végigolvasásakor kiderül, hogy tobzódóan szenvedélyes, ízig-vérig romantikus szimfóniák, balettzenék, hangszeres művek és dalok, operák és vonósnégyesek alkotója életét – magánéletét – csak a munkának szentelte, s életútjából tulajdonképpen minden "romantika" hiányzott. Nagyon érdekes tehát összevetni az életrajz külső eseményeit és az eseményekkel egy időben keletkezett műveket. A sorozat eddigi köteteinek példájára ezt a könyvet is a zeneszerző legjelentősebb műveiből vett kottaidézetek színesítik.

Sass Sylvia - A ​belső hang
Miért ​kezdtem el naplót írni, amit én inkább gondolatfüzérnek neveznék? Talán azért, hogy magam előtt is tisztázzak néhány kérdőjelet az életmben... Naponta kell megharcolnom a hitemért, s hogy a végső pillanatig ne adjam fel

Liebner János - Mozart ​a színpadon
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Gayle Formanová - Ak ​zostanem
O ​sile lásky, o zmysle rodiny a o tom, že všetci sa musíme rozhodnúť. Sedemnásťročná Mia havaruje s rodičmi v aute. Keď precitne, uvidí rodičov ležať mŕtvych pri ceste. Krátko nato zbadá ďalšie telo: svoje!

Gajdó Tamás - Marica ​grófnő
Kedves ​jelenlegi és jövendőbeli Operettrajongók! Fontosnak tartom ezt a sorozatot, melybe úgy válogattuk a budapesti és bécsi operett halhatatlan, a műfaj diadalútját meghatározó darabjait, hogy a Magyarországon legnépszerűbb művek szerezzenek örömet Önöknek! Az operett a zenés műfaj különleges csodája. Fülbemászó zenei nyelven mesél az őrült szerelemről és annak akadályairól. Álomvilágba ringat, ugyanakkor elgondolkodtat. Ezeknek a meséknek ugyanis erkölcseinkben és vágyainkban ősi gyökereik vannak. Jó kedvvel és szeretettel ajánlom tehát ezt a sorozatot olvasóknak és hallgatóknak egyaránt! Úgy vélem, különleges szemekből összeállított, nagyon értékes, szórakoztató és esztétikai gyönyörűséget hordozó gyöngysor ez operettfüzér, az ezredforduló után válogatva. - Kerényi Miklós Gábor - KERO, A Budapesti Operettszínház igazgatója A CD-ken a bécsi és magyar operettek legismertebb dallamai hallhatók. 55-65 percnyi műsoridő lemezenként. A kötetekben a szerző életéről, a CD-n szereplő felvételek keletkezéséről, az előadóművészekről, a darab tartalmáról, történetéről olvashatunk. Az érdekes és tartalmas leírásokat gazdag illusztrációs anyag kíséri.

Pjotr Iljics Csajkovszkij - Soltész Gáspár - Diótörő
Majd ​minden gyerek első nagy operai élménye a Diótörő. Persze ez az élmény az aprónép emlékezetében aligha úgy él, mint az effélét már sokat látott felnőttében: a mese és a zene mellett egyenrangú társként kavarog a szép ünneplőruha, a perec, a csillogó előcsarnok, a vastag szőnyeggel borított hatalmas lépcsősor, a fénylő és lassan elhalványuló csillár, a felemelkedő vas- és a szétrebbenő bársonyfüggöny megannyi soha nem látott csodája. Mi is volt a mese, hogyan szólt a zene? - csoda volna, ha arra is jól emlékeznék. Ennek az élménynek a megőrzőjéül, és a következőknek előkészítőjéül adja ezt a kis könyvet és hanglemezt a szülőknek és gyerekeknek egyforma szeretettel a Zeneműkiadó.

Paule du Bouchet - Johann ​Sebastian Bach
Tudtad-e, ​hogy Bach ükapjának az apja, azaz a szépapja molnár volt, és a malmát hajtó víz dallamát játszotta citerán, vagy hogy Bach tizenkét éves korára már csembalózott, orgonált, hegedült és brácsázott? Te már felfigyeltél a víz csobogására? Jártál már hegedűkészítő műhelyében? Hallgasd a CD-t: belőled is válhat nagy muzsikus! 11 kép és egy CD, Johann Sebastian Bach muzsikussá cseperedése, hogy megszeresd és újra meg újra örömmel hallgasd.

Yann Walcker - Ludwig ​van Beethoven
Tudtad-e, ​hogy az iskolából Beethoven pocsék jegyeket vitt haza, mert folyton csak a zenén járt az esze, vagy azt, hogy már serdülőkorában elámult rajta Mozart és Haydn? Vállalkozol-e rá, hogy elénekeled a kedvenc versed? Tudtad-e, hogy mindössze hét zenei hang alkothat ezer meg ezer dallamot? Hallgasd ezt a lemezt: belőled is válhat még nagy muzsikus! Tizenegy kép és egy CD, Ludwig van Beethoven zenésszé cseperedése, hogy megszeresd és újra meg újra örömmel hallgasd.

Komlós Katalin - Fortepianók ​és zenéjük
A ​könyv tárgya a 18.század második felében világosan kibontakozó és egymástól eltérő két kalapácszongoratípus, a német/bécsi:, illetve az angol modell meghatározó szerepe az egykorú billentyűs zene létrejöttében. Hangszertörténeti munkák részletesen foglalkoznak a fortepiano [18.századi zongorai mechanikai és technikai fejlődésének kérdéseivel; zenetörténeti értekezések a klasszikus billentyűs irodalom műfaji és stiláris összefüggéseivel. A kettő kölcsönhatását, egymást inspiráló és karakterformáló szerepét azonban még alig vizsgálta a zenetudomány. A könyv információanyaga történészek, a zeneelmélet művelői és gyakorlati muzsikusok számára egyformán hasznos. Tartalmát számtalan, egykorú forrásból idézett szövegdokumentum színesíti, a zenei anyagot pedig kottapéldák, tucatjai illusztrálják. A kötet a Zenetörténeti kiskönyvtár sorozat része.

Yann Walcker - Wolfgang ​Amadeus Mozart
Tudtad-e, ​hogy a kis Wolfgang Amadeus Mozart négy éves korában már zenét szerzett, hat éves korában az osztrák császár színe előtt adott koncertet, méghozzá bekötött szemmel? Te már próbáltál csukott szemmel hangszeren játszani? Kitaláltál már éneket? Hallgasd a CD-t: belőled is válhat nagy muzsikus! 11 kép és 1 CD, a nagy Wolfgang Amadeus Mozart zenélő gyerekkora, hogy megszeresd és újra meg újra örömmel hallgasd

Siklós Albert - Siklós ​Albert zenei lexikona
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Ismeretlen szerző - Mosonyi ​Mihály és Bartók Béla emlékére
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Csáth Géza - A ​muzsika mesekertje
Aki ​a síkságot látni akarja, annak meg kell másznia a hegyet. Csáth Géza nem volt rest az ormokra kapaszkodni. Zenélt, zenét szerzett és írt a zenéről, hogy megértse titkát. "Hallom és elfelejtem. Látom és elhiszem. Csinálom és megértem." Konfuciusz tapasztalata érződik Csáth minden, a zenéről írott mondatában. Titkok tudója volt, titkok tudósa, aki egyre többet tudott egyre kevesebbről. Kortársként nehéz befogadni a gyökeresen újat. Ő azonnal megértette Bartók zsenijét, rögtön tudta, kicsoda Schönberg. A szecesszió Budapestjének nemzetközi színvonalú hangversenyéletéről és operabemutatójáról megragadó egyszerűséggel írja személyes-szenvedélyes beszámolóit. Mindegy, hogy Wagnerről ír vagy egy Schubert-dalestről, Beethoven-szimfóniáról vagy Brahms kamaradarabjairól. Csáth a zenei élménynek, ennek a semmihez sem hasonlítható, és semmivel nem helyettesíthető élménynek a krónikása. Minden mondatával "lelki tükörrendszereink"-et segít beállítani, hogy egyszerre tudjunk figyleni a zeneszerzőre, az előadóra - és önmagunkra. Személyessége sosem tolakvó. Csak annyit jelent: számára a zene nélkülözhetetlen szellemi-lelki táplálék, "személyes ügy". Kevesekről írhatnánk le jó lelkiismerettel: nyúlfarknyi recenziókban is író marad. S mivel íróként a legnagyobbak testvére, zenészként megengedheti magának, hogy csodálójuk legyen. Bachnak, Puccininek, Chopinnek, Debussynek. A művészi munkáról azt vallja, hogy annak alapja a "csodálkozás. A psziché meghatott rmeegése, átizzása az impressziók hatása alatt. Az élet átértésének gyönyöre ez. Semmit sem kapunk vele, és mégis végtelenül gazdagodunk általa." Ennek a végtelen gazdagodásnak, az élet átértésének lehetünk részesei a Zene hallgatása - és Csáth olvasása révén.

Pedro Amaral - Eötvös Péter - Parlando ​- Rubato
Eötvös ​Péter (1944) az ezredforduló legjelentősebb, legtermékenyebb és legsikeresebb operaszerzője. Az 1970-es években írott két korai zenés színpadi kísérlete, a Harakiri és a Radames után, számos hangszeres művet és egy rendkívül aktív karmesteri időszakot követően a Lyoni Operaházban bemutatott Három nővér hozta el számára az operaszerzői világhírt 1998-ban. A Csehov dráma nyomán írott darabját azóta húsz különböző operaház mutatta be, s az eltelt közel két évtizedben kilenc további operát komponált. 2014–2015-ben hat különböző operáját játszották két kontinens kilenc különböző városában. A kötet 2010-ig követi nyomon ezt a páratlan életművet, vagyis kilenc operáról esik benne szó részletesen, de nemcsak kompozícióinak műhelytitkairól vall Eötvös Péter, hanem a szövegkönyvírókhoz és énekesekhez fűződő viszonyáról, az alkotás rejtélyes folyamatáról, az opera műfajának 21. századi nehézségeiről és szépségeiről, személyes életútjáról, pályatársakról, esztétikai alapkérdésekről is. A zenetörténet során sokan és sokszor vizionálták az opera halálát. Eötvös Péter folyamatosan gazdagodó életműve és ez a kötet a bizonyság rá, hogy a műfaj nem halott, még csak nem is gyengélkedik. Pedro Amaral (1972) portugál karmester, zeneszerző, zenetörténész. A párizsi Conservatoire-ban szerezte zeneszerzés diplomáját, tanult Eötvös Péternél, doktori disszertációját Karlheinz Stockhausen Momente című művéből írta, s ennek nyomán Stockhausen asszisztenseként vett részt a zeneszerző több projektjében. A kötetet beszélgetőpartnerként és Eötvös Péter monológjainak szerkesztőjeként jegyzi, illetve rövid esszékben vázolja fel az operák tágabb kontextusát, hogy segítse az olvasó tájékozódását Eötvös varázslatos zenei univerzumában.

Naoshi Arakawa - Your ​Lie in April 4.
STACCATO Kosei’s ​road back to playing the piano has been rough, but he’s finally beginning to regain his confidence, even though he still has trouble hearing the notes. But as his first solo competition in years closes in, Kosei will have to deal with reentering a cutthroat world, where old rivals still remember – and resent – Kosei’s younger self, the precocious Human Metronome. Kaori’s support is unwavering, but will it be enough to push Kosei through all the toxic memories this experience dredges up?

Covers_201840
A ​huszadik század zenéje Ismeretlen szerző
0

Ismeretlen szerző - A ​huszadik század zenéje
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Hans-Günter Heumann - Monika Heumann - Zenei ​lexikon gyerekeknek
Két ​gyerek a tudás- és érzelemvilága alapján beszélget a zenéről, illetve rövid cikkek foglalják össze a zenei fogalmakat. A gyerekek beszélgetéséből és a rövid, de könnyen érthető, több mint 250 lexikoncikkből, a 200-nál több rajzos és fényképes illusztráció és kottapéldák alapján az érdeklődők megismerhetik a zenetörténet fő korszakait, a legnagyobb zeneszerzők életét és munkásságát, a régi és a ma is használatos hangszerek tulajdonságait, az alapvető zenei műfajok sajátságait, a komolyzene, a könnyűzene és a jazz alapfogalmait, a leggyakrabban előforduló előadási jelek értelmét, az idegen nyelvű szakszavak jelentését és kiejtését.

Liszt Ferenc - A ​tizenöt éves Liszt Ferenc naplója
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Hendrik Willem van Loon - J. ​S. Bach élete és kora
Amerika ​egyik legismertebb legnépszerűbb íróját, VAN LOON-t, BACH iránti mélységes hódolata késztette e poétikus, színes életrajz megírására. Ezt a könnyed, bájos írást nem tarkítja kottapélda, sem zenei magyarázat. Hű korrajz csupán, amelynek középpontjában áll BACH kimagasló, hatalmas, meg nem alkuvó alakja, hánytvetett élete forgása és utolérhetetlen teremtő munkája. A mű nagyközönség számára íródott, hogy a J. S. BACH halhatatlan művei iránti érdeklődést mennél szélesebb rétegeiben öregbítse és fokozza. VAN LOON írásából érezzük csak igazán, hogy J. S. BACH a Mindenható kezében a legalázatosabb instrumentum volt, melyen át az Úristen végtelen jóságát érzékelhette, amikor műveiben az emberi lélekhez szól. BEETHOVEN szellemesen jegyezte meg BACH-ról, hogy „Ő nem Bach, hanem Meer". Az író, VAN LOON pedig, amikor e könyvét J. S. BACH-ról megírta, örök emléket állított a muzsika halhatatlan titánjának, aki valóban nem „Bach" volt, hanem az örök muzsika parttalan Óceánja . . .

Kollekciók