Ajax-loader

'komolyzene' címkével ellátott könyvek a rukkolán

 


Ormay Imre - A ​gróf a vízbe fúl...
Hogyan ​lesz Sarastro főpapból buja dáma? Hol van Faust bibéje? Miért üvölt a halálmadár, ami egyébként búbosbanka? Mi a "bék", "szerelm", "korány" és mi ellen nincsen óvszer? - Mindezt megtalálhatja a nyájas olvasó Ormay Imre új kötetének címadó szakaszában. A "Megbukott zenekritikák" szerzője ezúttal a régi magyar operafordítások csodabogarait szedte össze, s ez a bogárgyűjtemény is méltó a megörökítésre, akárcsak a bukott kritikusok aranymondásai. ___A kötet további fejezeteiben a szerző a régmúlt és a közelmúlt nevezetes operaszínpadi és egyéb zenei humorát szedte csokorba. A történetek a humor mellett az érzelmeket is felkeltik, egy-egy "story" a zenei világ megható eseteit is az olvasó elé tárja. A zárórész pedig ezt a címet viselhetné: "Egy amatőr hegedűs emlékei". Ebben a sokoldalú szerző saját életútjának zenei vonatkozású emlékeit írja meg, s ezekben a visszaemlékezésekben századunk pesti zeneéletének nem egy rejtett oldalára, "kulisszamögötti" jellegzetességére esik fény.

Roland Vernon - Nagy ​zeneszerzők élete
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Bónis Ferenc - Tizenhárom ​találkozás Ferencsik Jánossal - Határ-idő-napló
Ferencsik ​János a XX. század magyar zenei előadóművészetének leggazdagabb mondanivalójú, de legkevésbé beszédes mesterei közül való. Olyasvalaki, aki fontos közlendőjét mindenkor a muzsikára, az általa megelevenített zeneművekre bízta. Művészpályájának egyik legnagyobb sikere után - ez Wagner utolsó remekművének, a Parsifalnak 1983-as budapesti felújítása volt - mégis vállalkozott rá, hogy elmondja életének főbb eseményeit Bónis Ferencnek, a régi és újabb magyar zene kutatójának. 1983 februárja és májusa között tizenhárom alkalommal találkoztak e célból: az ott és akkor elhangzottak öltöttek formát ebben a kötetben. Hét évtized eseményei tárulnak itt az olvasó elé: a gyermekkor, a tanulóévek emlékei, az operaházi inaskodás és segédkezés esztendei - melyeknek letöltése után szinte átmenet nélkül lép elénk a Mester, a magyar előadóművészet világszerte ismert egyénisége. Az előadóművész nem élhet "légüres", "rezonanciamentes" térben - a Ferencsik-formátumú karmester pedig különösen nem. Százakkal dolgozik együtt, ezrek és tízezrek figyelik minden gesztusát. Pályája alakulásában meghatározó szerepet játszik a történelem - mely milliók és tízmilliók sorsát irányítja. Nem meglepő tehát, hogy e könyv, bár főtémája Ferencsik János élete, nem csupán róla-magáról szól. Nagy példaképek elevenednek meg benne, művésztársak hosszú sora, intézmények tündöklő és hanyatló periódusa, nagy koncertutak képe, vélemények zenei és zenén kívüli dolgokról - mindez egy széles ecsetvonásokkal megfestett történelmi tabló körfüggönyháttere előtt. A könyv egy karmester pályájának leírását ígéri - ám ennél jóval többet ad: hiteles képek százait két emberöltő magyar zenetörténetéből.

Brodszky Ferenc - Ludwig ​van Beethoven életének krónikája
Brodszky ​Ferenc számos idegennyelvű kiadást is megért könyve dokumentumgyűjtemény: levelek, okmányok, feljegyzések, visszaemlékezések egymásutánja. Minimális összekötőszöveg, az összeállító arra törekedett, hogy az írások önmagukért beszélve állítsák az olvasó elé Beethoven egyéniségét. Úgy, ahogy ez a mester nyilatkozataiból, barátok memoárjaiból felidéződik. Úgy, ahogy Beethoven barátaihoz, pályatársaihoz és mecénásaihoz beszélt, ahogy azok beszéltek vele vagy róla. Így kapjuk igazi, minden szépirodalmi hozzátétel nélküli keretét az alkotásoknak. Ebben a környezetben, ebben a "tálalásban" nagyobb nyomatékot kap minden adat, minden apró részlet, mintha tudományos vagy belletrisztikai kísérőszöveg értékelné az egyes dokumentumok jelentőségét, vonatkozásait, a művekre nézve értékes utalásait. Gyakran emlegetik az alkotás és az alkotó személye közti felbonthatatlan egységet; s gyakran mondják, hogy a mű és a művész emberi karaktere közt kapcsolat van. Ebben a krónikában mindkét szemlélet igazolást nyer, hiszen kevés olyan bonyolult emberi egyéniséget ismer a zenetörténet, mint amilyen legnagyobbjainak egyike, Ludwig van Beethoven volt...

Nádor Tamás - Fryderyk ​Chopin életének krónikája
Le ​a kalappal, urak, lángész van jelen" - mondatta e már klasszikussá vált szavakat a Dávidszövetség képzeletszülte tagjainak egyikével, az érzelmesen rajongó Eusebiusszal az Allgemeine musikalische Zeitung hasábjain Robert Schumann. A német mester ez idő tájt kezdett az újat bátorító, az ósdi nyárspolgárit ostorozó cikkek írásába: ez irányú tevékenysége 1831-ben a még szinte ismeretlen, zongoraművészi és zeneszerzői pályafutása elején álló Fryderyk Chopin felfedezésével indult. A lengyel fiatalember ekkor alig múlott húsz esztendős, de már büszkélkedhetett op. 2-es művével; "Lá ci darem la mano, varié pour le Pianoforte avec acc. d'Orchestre par Frédéric Chopin, (Euvre 2.", melyben Schumann úgy érezte, mintha "csupa idegen szem nézett volna velem farkasszemet: virágszemek, baziliszkuszszemek, pávaszemek, leányszemek... Leporello mintha rámhunyorgott volna és Don Juan fehér köpenyében elszállt előttem..." (Keszi Imre fordítása.) Kereken húsz esztendővel később, 1850-ben egy másik zongoraművész és zeneszerző - Liszt Ferenc - ragadott tollat Weimarban és írt a már halott Chopinről: "A zenekar zaja sohasem vonzotta: Chopin megelégedett azzal, hogy gondolata hiánytalan kifejezést találjon a billentyűk elefántcsontján; elérte célját, ha a zongorán semmit sem vesztett energiájából, de nem törekedett együttes hatásra s a díszletfestő ecsetjére." (Hankiss János fordítása.) E Chopin-nekrológ az Escudier-fivérek folyóiratában, a La France musicale-ban látott napvilágot, és megírásában jelentős része volt Liszt akkori élettársának, Sayn-Wittgenstein hercegnének. Lisztet szoros kapcsolat fűzte ahhoz a furcsa, ellentmondásokkal teli asszonyhoz, aki Aurore Dupin-nek született, de akit a világ George Sandként ismer, és aki Chopinnek szerelme, társa, múzsája - egyesek szerint tönkretevője - volt életének egy jelentős és kritikus szakaszában.

Romain Rolland - Beethoven
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Tad Szulc - Chopin ​Párizsban
Tad ​Szulc lengyel származású, termékeny amerikai publicista, monográfus. II. János Pál pápáról írt kitűnő könyve magyarul is megjelent. Hogy miért akarta megírni Chopin életrajzát, azt könyve előszavában a következőképpen indokolja: „Szavak megszámlálhatatlan millióit írták le Chopinről lengyelül, franciául, angolul és sok más nyelven, újságokban, folyóiratokban, könyvekben, korabeli enciklopédiákban, emlékiratokban és levelekben egészen az 1830-as évektől kezdve, amikor alig huszonegy évesen, először látta meg Párizst, melyet eltökélt szándéka volt meghódítani. Mégis, több mint másfél évszázad múltán személye továbbra is megfoghatatlan marad. Mindig úgy éreztem, hiányzik az emberi dimenzió, az embert nem sikerül igazán megértenem. Ezért nem arra törekedtem, hogy a szokványos módon, születésétől haláláig rajzoljam meg a komponista életét, hanem elhatároztam, hogy arra a tizennyolc évre összpontosítok, melyet, vagyis életének csaknem a felét, Chopin Franciaországban töltött; ugyanis zeneileg és magánéleti szempontból egyaránt ez volt életének leggazdagabb (és utólag a legérettebbnek bizonyuló) szakasza, amikor Chopin az évszázad legjelesebb művészei és művésznői társaságában élt. Nagyszerű személyiségek egyedülálló összetétele volt ez – többükkel Chopin barátságot kötött, másokkal szakmailag működött együtt. Meggyőződésem, hogy Chopin körének szoros művészi, személyes és politikai összetartása (melyre legjobb tudomásom szerint sehol máshol nem akadt példa) döntő szerepet játszott a korabeli európai kultúra minőségének és arculatának kialakításában: Sand, Balzac, Hugo, Lamartine, Delacroix és Heine; Franchomme, Liszt, Berlioz, Schumann, Mendelssohn, Bellini és Rossini – de ott voltak a Rotschild bankárok is. Mindannyian Chopin barátai vagy ismerősei voltak; valahol a periférián még Karl Marx is megjelent. A Chopin Párizsban ennek az emberi dimenziónak a megragadására tesz kísérletet.” Ez a könyv Chopin halálának 150. évfordulójára jelenik meg.

Barabás Tibor - Mozart ​párizsi utazása / Beethoven
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Covers_76576
Örök ​muzsika Ismeretlen szerző
0

Ismeretlen szerző - Örök ​muzsika
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Ismeretlen szerző - Tudod-e ​a választ? - Klasszikus zene
Egyszerre ​tanítanak és szórakoztatnak a Mi MICSODA sorozatban megjelenő, jól forgatható 180 kérdést és választ tartalmazó, kis könyvecskék. Bárhol, bármikor elővehetjük ezeket, kicsik, praktikusak és unaloműzők!

Laurel Corona - A ​négy évszak
A ​híres velencei leányárvaház és zeneiskola, az Ospedale della Pietà lépcsőjén két kislányt találnak az apácák. A lánytestvérek rendkívüli zenei tehetséget mutatnak már kicsi koruk óta. A fiatalabbik, a tüzes, temperamentumos Chiaretta csodálatosan énekel, míg az idősebb, a csendes, visszahúzódó természetű Maddalena mennyei hangokat képes előcsalogatni hegedűjéből. Felcseperedésük után a két lány élete különböző ösvényeken halad tovább. Chiaretta feleségül megy egy gazdag arisztokratához, és Velence egyik legbefolyásosabb asszonyává válik. Maddalenát a barokk zenei élet nagymestere, Antonio Vivaldi veszi pártfogásba, akinek a múzsája lesz. Beteljesülhetetlen szerelmük gyümölcseként szebbnél szebb zeneművek születnek. A 18. században játszódó, költői gazdagsággal megírt regényben Velence egyik legpompásabb időszaka kel életre, s benne két elválaszthatatlan lánytestvér szívet melengető története.

Lorenzo da Ponte - Lorenzo ​da Ponte emlékiratai
Lorenzo ​da Ponte neve igen gyakran jelenik meg nyomtatásban: valahányszor Mozart három mesteroperája, a Figaro házassága, a Don Juan és a Cosi fan tutte előadásra kerül. A bécsi udvari színházi költő nevét valóban ez a három libretto tette halhatatlanná. De egész életútja, ahogyan az Emlékiratainak lapjain megelevenedik, felér egy irodalmi alkotással. Szereplői közt a kor jelentős személyiségei bukkannak fel: Mozart, Salieri, Martin y Soler a zeneszerzők közül, II. József, II. Lipót, a velencei köztársaság politikusai, s a korszak másik nagy memoár-írója, a legendás Casanova. S a színhelyek: Velence, Bécs, London és a pionír-Amerika, a maguk jellegzetes figuráival! A velencei játékkaszinók álarcot viselő szerencsejátékosai, a jozefanista Bécs hivatalnokai, intrikái, a londoni színházi és uzsorásvilág dickensi figurái, Amerika farmerei, kereskedői - ez az a háttér, amely előtt Lorenzo da Ponte kalandos élete lezajlik. Egy olyan élet, amely mintapéldája és foglalata a késői XVIII. század világának, e művészetet és kedves szélhámosságot egyaránt kedvelő, ezerszínű kornak

Barna István - Georg ​Friedrich Händel életének krónikája
(Sajnos ​egy védőborító nélküli antikvár példányom van belőle.)

Thomas Russell - Filharmónia
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Abody Béla - Gyere ​velem operába!
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Gál Zsuzsa - Wolfgang ​Amadeus Mozart
A ​legtöbb gyerek - felnőtt szeretne lenni. A csodagyerek sorsában egy kicsit ez az álom valósul meg. Milyen ez a sors? Gyönyörű, de keserves is. A csodagyerek aprón ismeri meg a világot - szépségeit, csúfságait egyaránt; dolgozik amikor mások még játszanak - és amikor legszívesebben ő is játszana.

Covers_75346
Mozart ​breviárium Ismeretlen szerző
0

Ismeretlen szerző - Mozart ​breviárium
A ​nagy bécsi mester életére vonatkozó dokumentum-gyűjteményben Mozart maga vall életéről - és vallomást tesz róla apja, számos barátja, akik személyesen ismerték, kapcsolatban voltak vele. Szavai nyomán rendre bontakozik ki az olvasó előtt Mozart egyénisége, emberi és alkotóművészi portréja - de egyben bepillantást nyerünk zeneszerzői műhelyébe, követhetjük őt a remekművek megalkotásának útján. A kezdeti sikerektől, a csodagyermek pályakezdésétől az értetlenség sötét életszakaszán át a tömegsírba hantolásig ívelt ez a csodálatos életpálya... De az egyéni sorsot szinte felszívta a lázasütemű alkotás, melynek eredménye a halhatatlan mozarti életmű.

Covers_43965
55 ​híres opera Ismeretlen szerző
16

Ismeretlen szerző - 55 ​híres opera
A ​kötet a zeneirodalom 55 híres operájának bő tartalmi kivonata, zenei aspektusainak és cselekményének finom ötvözése, s a zeneköltő pályájának rövid méltatása. A Fidelio, a Carmen, az Anyegin, a Pelléas és Mélisande, a Hunyadi László éppúgy szerepel a kötetben, mint például a Háry János, a Parasztbecsület, a Salome, a Hovanscsina vagy a Porgy és Bess. A műveket a zene oly neves szakértői ismertetik, mint Bojti János, Friss Gábor, Kertész Iván, Majtényi Zoltán, Németh Amadé, Németh Zsuzsa, Papp Márta, Sólyom György, Tótfalusi István, Zoltai Dénes.

Bónis Ferenc - Erkel ​Ferencről és koráról
Kiváló ​zenetudósunk, Bónis Ferenc, a Magyar Rádió rovatvezetője a szerkesztője ennek a könyvnek. A kötet 18 hosszabb-rövidebb tanulmányt közöl 12 szerző tollából, közülük néhány már korábban publikált írások újraközlése, legtöbbje pedig az 1993 júniusában, az Erkel-centenárium alkalmából a szülővárosban, Gyulán megrendezett tudományos tanácskozás referátumainak nyomtatott változata. Különösen érdekes közülük Bónis Ferenc tanulmánya, mely a Himnusz születéséről és másfél évszázadáról szól. Kölcsey versének genezisével és poétikai vizsgálatával kezdi, majd az egykori pályázat történetének, eseményeinek dokumentálása után zenei szempontok szerint is bebizonyítja, hogy a megzenésítésben Erkel a Kölcsey-verssel adekvát megoldásra jutott. Végül nemzeti imádságunk további sorsát ismerteti, egészen Kodály 1949-es bátor kiállásig, melynek eredményeképpen az akkori kormányzat kénytelen volt meghátrálni.

Vámosi Nagy István - Merlin, ​a bárd és Wagner, a zeneköltő
Vámosi ​Nagy István 1919-ben született Budapesten. Zenei tanulmányait az akkori Nemzeti Zenedében Hammerschlag Jánosnál és Ferencsik Jánosnál végezte, s közben a bölcsészkaron esztétikából, filozófiából és művészettörténetből doktorált. Disszertációja, Az opera születése a dráma szelleméből Dohnányi Ernő előszavával a Rózsavölgyi kiadásában jelent meg 1943-ban. Több mint három évtizeden át folytatott pedagógiai tevékenységet, s különböző napilapokban, folyóiratokban a tanulmányok és zenekritikák sorát írta. Tizenöt éven át tartott előadásokat a Szegedi József Attila Tudományegyetem Collegium Artium et Politechnicum elnevezésű kulturális sorozatában. Válogatott tanulmányait, zenekritikáit és előadásait 1982-ben Zenetörténeti párhuzamok című munkájában publikálta. Jelen könyvbe több mint két évezredet ölel fel, s meggyőzően csoportosított adatokkal és érvekkel bizonyítja, hogy Merlin, a kelta bárd és varázsló sugalmazta elsőként a Grál-legendát; Wagner pedig az utolsó zeneköltő, akinek Lohengrinjében, de különösen Parsifaljában a legenda feldolgozása a legmagasabb művészi szintre emelkedett. A Grál-legenda keletkezését és évszázados útját megelevenítő fejezet széles irodalmi anyagot ölel fel és a szerző olvasmányosan ismerteti benne a négy kimagasló Grál-eposzt: Robert de Boron, Chrétien de Troyes, Wolfram von Eschenbach, Albrecht von Scharfenberg örök becsű műveit és a valóság erejével ecseteli a templomos rend elpusztítását és nagymestereinek tűzhalálát. A Wagnerről írt fejezetben a szerző végigvezet a mester életén, alkotói világának gyökeréig hatol, ismerteti a bayreuthi ünnepi színház keletkezését és száz éves történetét; kitér Wagner emberi kapcsolataira, s mélyen megvilágítja a Nietzschével kibontakozott barátságot és szakítást. A könyv epilógusában pedig összefoglalja a magyarországi Wagner-kultusz története.

Eősze László - 119 ​római Liszt dokumentum
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Vargyas Lajos - Kerítésen ​kívül
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Reviczky Béla - Kórusok ​enciklopédiája
A ​kórusok enciklopédiája címet kettős értelemben használjuk. Egyrészt a kórusművekről, a kórusirodalomról kívánunk benne hasznos ismereteket közölni, másrészt pedig azzal a nem titkolt reménnyel is ajánljuk a könyvet, hogy valóban a kórusok, a kórusénekesek enciklopédiája lesz. A Kórusok enciklopédiáját ugyanis a mindenkori kórusénekes számára állítottuk össze, hogy művészeti tevékenységét, az éneklést művelődéstörténeti háttéranyaggal, hasznos információkkal segítsük. Emellett az enciklopédia kórusműjegyzékét a karvezetők és az énektanárok szíves figyelmébe is ajánljuk, és sikernek vennénk, ha általában a zenekedvelők érdeklődését is felkeltené könyvünk, melynek fejezetcímei: _Zeneszerzők és művek_ _Fogalomtár_ _Kórusművek jegyzéke_ _Bibliai és liturgikus szövegek_

Corey Taylor - Seven ​Deadly Sins
For ​the first time, Slipknot and Stone Sour frontman Corey Taylor speaks directly to his fans and shares his worldview about life as a sinner. And Taylor knows how to sin. As a small-town hero in the early ’90s, he threw himself into a hard-drinking, fierce-loving, live-for-the-moment life; when his music exploded, he found himself rich, wanted, and on the road. But soon his extreme lifestyle led him to question what it means to sin and whether it could—or should—be cast in a different light. After all, if sin makes us human how wrong can it be? Now updated with a new Afterword by the author, Seven Deadly Sins is a brutally honest look “at a life that could have gone horribly wrong at any turn,” and the soul-searching and self-discovery it took to set it right.

Christoph Wolff - Johann ​Sebastian Bach
Ez ​a lebilincselő életrajzi könyv­ olyan hús-vér, eleven - s hibáktól sem mentes - embernek ábrázolja Bachot, amilyen a valóságban volt, egyszersmind hasznosítja a Bach-kutatás legutóbbi fél évszázadának minden eredményét. A könyv­ fényt derít a komponista életét és muzsikáját összefűző szoros kapcsolatra, megmutatja, hogyan jutott érvényre Bach felülmúlhatatlan kreativitása a zenészpályáján, zeneszerzői, előadóművészi, tanári és tudományos tevékenységében. Megtudhatjuk, hogy fennmaradt - így is nagy számú - alkotása miért csupán töredékét képviseli a teljes életműnek. Megismerkedhetünk az egyházzenei művek keletkezési körülményeivel, a kor liturgiájában elfoglalt helyükkel, s azzal, hogyan fogadták őket a hívők és Bach feljebbvalói. A könyv­ tárgyalja a világi zenedarabokat is - a billentyűs és zenekari műveket, a különleges alkalmakra írott kantátákat - és részletesen kifejti, milyen célok vezették a komponistát A fúga művészete és a Musikalisches Opfer megírásában. A szerző mindeközben végigvezet Bach életén, bemutatja világát, környezetét születésétől, 1685-től iskolaévein és kisvárosi tisztségein át huszonhét esztendőt átívelő lipcsei pályaszakaszáig. Végigjárhatjuk Bach lipcsei lakását, és eleven leírásokat olvashatunk a Bach-ház mozgalmas életéről. A kötet mindvégig a korszak tágabb összefüggéseiben mutatja be Bachot: intézményeinek, hagyományainak részeseként, különféle hatások befogadójaként. Christoph Wolff olvasmányos könyv­ével új mércét állít Bach életrajzírói elé.

Vámosi Nagy István - Száműzött ​és bebörtönzött géniuszok Dantétól Bartókig
A ​történelem folyamán az alkotó lángelmék a számkivetés és bebörtönzés sorscsapásait meddő sopánkodás vagy testi-lelki összeroppanás helyett a maguk javára tudták fordítani, s olyan időtlen alkotásokat teremtettek, amelyek a szenvedésből sarjadtak. "Ez a jelenség azonban nem törvényszerű, akadtak elkallódott géniuszok is, akiket a száműzetés vagy a börtön annyira megviselt, hogy nem tudtak többé felszárnyalni..." Vámosi Nagy István azonban nem az elvetélt zsenikről ír, hanem azokról, akiket a sorscsapások örökbecsű alkotásokra serkentettek. A hét évszázadot felölelő könyvben a szerző a skolasztika fénykorától a második világháború befejezéséig vezeti végig az olvasót.

Márkus László - Az ​opera / L'opéra
Ma ​már a közönség nem nézi a színházat olyan »intimpistás« bohémtanyának, ahol csupa szerelem és pajzán kaland az élet; egészen világos fogalma azonban ma is csak kevés beavatottnak lehet arról a sokrétű munkáról, ami a színházban reggeltől késő éjszakáig, sőt gyakran éjszaka is folyik. A mindennapi tapsot nagyon meg kell szolgálni s a színház népének bizony nemcsak látástól vakulásig, hanem azon is túl, annyi a tennivalója, hogy alig marad ideje anyaggal ellátni az újságok pletykarovatait... Jó, ha a közönség is belelát a színházi gépezet bonyolult működésébe, mert így tudja meg, hogy amit a végeredményben termel: az előadás - nehéz és rengeteg szellemi és fizikai erőfeszítést felhalmozó munkafolyamatok összefogása, a színház dolgozói tehát joggal igényelhetnek előkelő sorolást a többi hasznos dolgozó között.

Bruno Monsaingeon - Richter
Richter ​a zenének szentelt egész élete során alig beszélt saját eszményeiről, törekvéseiről. Úgy tartotta, az eloadóművésznek az a dolga, hogy tükörként mutassa meg az alkotónak akaratát; saját személyisége érdektelen. A közönség számára Richter, az ember, ismeretlen maradt. Itt, ezekben a kivételes interjúkban és saját naplójegyzeteiben, végre bepillantást enged belső világába. Monsaingeon nem sokkal a művész halála előtt készítette el Richter, a rejtély c. filmjét, melyben Richter beszél gyerekkoráról és pályakezdéséről, elmondja szülei sorsát, mesél a jelentős orosz művészekhez stb. fűződő viszonyáról...

Jeremy Siepmann - The ​Life and Works of Franz Liszt
2011 ​celebrates the bi-centenary of Franz Liszt's birth. His life was as daring and spectacular as his music. Famed throughout Europe as the greatest pianist of the 19th century, Liszt was one of the most original and prophetic composers who ever lived. Beautiful in youth, glowering in age, his high-profile love affairs were the talk of the town wherever he went and his generosity to young musicians was legendary. In this account of his epic life, actors' readings combine with plentiful musical excerpts to paint a living portrait of a highly complex man.

László Zsigmond - Liszt ​Ferenc és az orosz zene
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Yann Walcker - Ludwig ​van Beethoven
Tudtad-e, ​hogy az iskolából Beethoven pocsék jegyeket vitt haza, mert folyton csak a zenén járt az esze, vagy azt, hogy már serdülőkorában elámult rajta Mozart és Haydn? Vállalkozol-e rá, hogy elénekeled a kedvenc versed? Tudtad-e, hogy mindössze hét zenei hang alkothat ezer meg ezer dallamot? Hallgasd ezt a lemezt: belőled is válhat még nagy muzsikus! Tizenegy kép és egy CD, Ludwig van Beethoven zenésszé cseperedése, hogy megszeresd és újra meg újra örömmel hallgasd.

Yann Walcker - Wolfgang ​Amadeus Mozart
Tudtad-e, ​hogy a kis Wolfgang Amadeus Mozart négy éves korában már zenét szerzett, hat éves korában az osztrák császár színe előtt adott koncertet, méghozzá bekötött szemmel? Te már próbáltál csukott szemmel hangszeren játszani? Kitaláltál már éneket? Hallgasd a CD-t: belőled is válhat nagy muzsikus! 11 kép és 1 CD, a nagy Wolfgang Amadeus Mozart zenélő gyerekkora, hogy megszeresd és újra meg újra örömmel hallgasd

Kollekciók