Ajax-loader

'komolyzene' címkével ellátott könyvek a rukkolán

 


Dietrich Fischer-Dieskau - A ​Schubert-dalok nyomában
Bár ​nagyon fiatalon halt meg, több mint hatszáz romantikus dalt, több szimfóniát, szonátát, vonósnégyest, operát és egyéb darabot írt. Dallamok és líricizmus iránti természetes érzékenységével Schubert a 19. század legtehetségesebb zeneszerzői közé tartozik. Élete során nem volt kimondottan elismert, de 31 éves korában bekövetkezett haláláig több mint 100 műve már megjelent nyomtatásban. Nem tudott állandó megélhetést biztosítani magának, leginkább barátai támogatták illetve apja alkalmazásában állt. Őt tartják a bécsi klasszicizmus utolsó mesterének, ill. az első romantikus zeneszerzőnek.

William Wright - Pavarotti ​- A pék fia és kilenc magas cé
A ​világhírű olasz tenorista, Luciano Pavarotti művészete és személye körül példátlan kultusz, valóságos mánia bontakozott ki az elmúlt évek Amerikájában. pavarotti talán az első a huszadik századi operaénekesek között, akit a popcsillagok, sportbálványok és filszínészek hatalmas publicitásának, csillagászati összegekre rúgó bevételének ismeretében is sztárnak nevezhetünk - a szó teljes, igazi értelmében. E könyv, amelyet amerikai újságíró barátjával, William Wright-tal közösen írt-szerkesztett a művész, amolyan önéletrajzi antológia. A fejezetek jó részét maga Pavarotti vetette papírra, ám szót kapnak a tenorista pályatársai, munkatársai, barátai, családtagjai is. Egy világsztárként is egyszerű gondolkodású és közvetlen stílusú, ízig-vérig olasz egyéniség jellegzetesen amerikai karrierje tárul az olvasó elé - díszletként pedig a hatvanas-hetvenes esztendők operai élete: versenyek és fesztiválok, operaházak és koncertek, karmesterek és rendezők, vélemények és ellenvélemények. A nagyközönség alig titkolt, örök vágya, hogy valamilyen formában kapcsolatot teremthessen, megismerkedhessen azokkal, akik művészi élményekkel gazdagítják. Korunk egyik legünnepeltebb olasz tenoristáját, Luciano Pavarottit valóban emberközelbe hozzák e könyv lapjai.

Hans Franck - Johann ​Sebastian Bach élete - Regény
Hans ​Franck, a nemrég elhunyt kiváló német író (1879-1964) Bach életének minden lényeges mozzanatát történelmi adatok és okmányok alapján teljes hűséggel és ugyanakkor epikus nagyvonalúsággal dolgozta fel. A maga valóságában állítja az olvasó elé a lipcsei kántor hatalmas alakját: annak a kornak a fiát, amelyben a haladás és a maradiság közötti harc is vallási téren folyt; azt a nagy művészt, aki istenfélő volt s a zene volt az istene; azt az embert, aki tekintetét a "mennyek országa" felé fordította, de nem vetette meg a földi örömöket sem, és megküzdött a hétköznapi élet ezernyi gondjával, hogy kenyeret adhasson népes családjának. Hans Franck Bach-regénye szakszerűség szempontjából is kifogástalan tájékoztatást nyújt, s ugyanakkor mindenki számára érthetően vázolja a zenetörténet egyik legnagyobb alkotójának életművét.

Rudolf Bing - 5000 ​este a Metropolitanben
Sir ​Rudolf Bing (sz. Bécs, 1902. január 9.) osztrák születésű angol opera-impresszárió karrierje egy bécsi könyvkereskedésben indult. Berlinben és Darmstadtban folytatódott, majd a Clyndebourne-i Fesztiválok igazgatója volt. 1950-ben nevezték ki a New York-i Metropolitan Operaház élére, a személyisége kisugárzott az egész amerikai operajátszásra: emelte a produkciók drámai-művészi színvonalát, a díszlettervezés és rendezés Amerikában addig ismeretlen, európai koncepciót honosította meg. Először hívott meg a Met színpadára színesbőrű énekeseket és táncosokat, irányította az új Metropolitan Operaház tervezését és a társulat költözködését. Működése utolsó időszakában már nem tudott teljesen megbirkózni a gazdasági és személyi problémákkal, de az Operaház ez idő alatt is kimagasló produkciókat állított színpadra. 1971-ben lovaggá ütötték.

Rajk András - Melis ​György
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Várnai Péter - Verdi ​operakalauz
"Hangjegyeim, ​legyenek azok szépek vagy csúnyák, sohasem a véletlen szülöttei, és mindig mondani akarok velük valamit." Verdi egyik levelének ez az idézete Várnai Péter könyvének mottója. Ennek megfelelően legfőbb célja az, hogy megmutassa: hogyan "mond mindig valamit" Verdi operáinak zenéjével. Kell ezt magyarázni? Nagyon is. Verdi muzsikája ugyan több mint száz éve a világ minden táján népszerű, de zenéjének igazi értelmét - értelmezését -, e muzsika miértjeit és hogyanjait csak a legutóbbi néhány évtizedben kezdi felfedezni a szakma és a nagyközönség egyaránt. Mert Verdi nemcsak leírt a fent idézett mottót, hanem annak megfelelően komponált. Operáiban a szó legszorosabb értelmében semmi sem a véletlen szülötte: minden dallamának, ritmusának, harmóniájának és hangszínének vaslogikával megszerkesztett értelme van. A szerző másfél évtizedes, külföldön is elismert Verdi-kutatásainak eredményét foglalja össze a könyvben. Tizenhárom tanulmánya a budapesti Operaházban műsoron levő tizenhárom Verdi-művet tárgyalja: ismerteti az egyes operák keletkezéstörténetét, jellemzi a főbb szereplőket, és - számos kottapéldával illusztrálva - elemzi a művek zenei dramaturgiáját.

Walter Kolneder - Antonio ​Vivaldi
Mintegy ​ötven éve, szinte bűnügyi regénybe illő körülmények között fedezték fel és azonosították Antonio Vivaldi, a nagy barokk velencei mester két hatalmas gyűjteményt kitevő kéziratos alkotását, egyebek közt 300 versenyművet, 16 teljes operát, mintegy öt kötetre való egyházi kompozíciót. Ezzel megindult művei reneszánsza, Vivaldi a legnépszerűbb zeneszerzők egyikévé vált, a közönség széles rétegeinek körében. Dr. Walter Kolneder nyugatnémet professzor, a nemzetközi zenetudomány elismert Vivaldi-szakértője elsőként írt monográfiát Vivaldiról teljes életművének ismeretében. Ez a kitűnő és egyszersmind olvasmányos könyv magyarul is igen hamar elfogyott. Most a Zenei Kiskönyvtár keretében a Kiadó ismét hozzáférhetővé teszi.

Rolf Liebermann - Életem ​az Opera
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Pándi Marianne - Hangversenykalauz ​IV. - Zongoraművek
Pándi ​Marianne Hangversenykalauzának kötetei először több mint harminc éve jelentek meg. Azóta nagyot változott a világ és igényesebb - gazdagabb lett a zenei élet is. Nőtt a zeneművek ismertetése iránt tanúsított érdeklődés: a hangversenyek közönsége éppúgy megkívánja a szakszerű eligazítást, mint a gépzene hallgatósága. Az eredeti művet Könyves Klaudia egészítette ki az időközben megszületett művek leírásával. A megújult Hangversenykalauz a kiadó szándéka és reménye szerint eleget tesz napjaink felfokozott igényességének és segítségére lesz mindazoknak, akik a koncert előtt, után vagy a zene hallgatása közben olvassák el mindazt, amivel teljesebbé tehetik a muzsika által nyújtott élményt.

Pándi Marianne - Hangversenykalauz ​III. - Kamaraművek
A ​Hangversenykalauz III. kötete a kamaraműveket mutatja be a zeneszerető és koncertlátogató közönségnek. Megismertet a műfaj kialakulásával, a kamarazenei fogalmakkal, az egyes zenetörténeti korszakokra jellemző kamaramuzsikával. Különösen nagy érdeklődésre tarthat számot a barokk triószonáta, a klasszikus vonósnégyes, s a századunkra jellemző kamarazene, a szólószonátától a kamarazenekarig. A művek, az első két kötethez hasonlóan, a zeneszerzők és művek időrendjében sorakoznak, a kamarazene-történet egyes korszakainak, a zeneszerzők stíluskoszakainak, s a műveknek részletes elemzésével. A Hangversenykalauz kottapéldák nélkül, a zenekedvelők legtágabb körének szánt megfogalmazásban mutatja be a kamaraműveket.

Nemeshegyi Péter - Isten szeretetének muzsikusa
A négy évtizedes missziója után Japánból hazatért jezsuita szerzetes hazai hallgatóságának is előadta lélekemelő elemzéseit Mozart muzsikájáról, amelyekkel előzőleg a japán fiatalokat örvendeztette meg. A kötetet kísérő CD-n a briliáns muzsika magáért "beszél", ám Péter atya elemzései önmagukban is élményt nyújtanak - ha éppen nincs mód a zenehallgatásra.

Doráti Antal - Egy ​élet muzsikája
Doráti ​Antalt, a muzsikust, a karmestert nem kell a magyar zenebarátoknak bemutatni. Számos budapesti hangversenyén, lemezein nemcsak, hogy "bemutatkozott", de közönségünk kedvenceinek egyikévé is vált. Emlékiratai főleg az emberrel, egy izgalmasan érdekes életút végigjárójával ismertetik meg az olvasót. Feltárul az I. világháború körüli budapesti zenei élet képe, ahonnan Doráti elindult, Kodály és Bartók világa, majd a világjáró karrier állomásai. Megismerkedhetünk Fritz Busch drezdai operaházával, Berlinnel, Párizzsal, aztán a különböző turnézó balett-társulatok színes és időnként humoros környezetével. Sorrakerülnek Doráti pályájának színhelyei: Dallas, Minneapolis, Stockholm, London, Washington, Róma és Amsterdam. Sok-sok "sztori", humoros történet is színezi Doráti memoárjait: hősei nem kisebb művészek, mint Toscanini, Furtwängler, Richard Strauss, Sravinsky. S a sorok közt feltárul a művész portréjának sok vonása, a vezénylésről vallott felfogása, a komponista ars poeticája, a muzsikus krédója. Az eredetileg angolul írott önéletrajz magyar kiadását a szerző átdolgozta és kibővítette.

Covers_141688
1

Ismeretlen szerző - Bartók ​Béla élete képekben
"Az ​én igazi vezéreszmém..., amelynek mióta csak mint zeneszerző magamra találtam, tökéletesen tudatában vagyok; a népek testvérré válásának eszméje, a testvérré válásé minden háborúság és minden viszály ellenére. Ezt az eszmét igyekszem - amennyire erőmből telik - szolgálni zenémben..." Bartók Béla

Fischer Edwin - Ludwig ​van Beethoven zongoraszonátái
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Stanley Sadie - Mozart ​- Grove monográfiák
A ​maga nemében - a sokkötetes zenei lexikon műfajában - az új Grove lexikon 20 kötete minden eddiginél nagyobb, értékesebb és hasznosabb teljesítmény. Kismonográfiányi zeneszerző-címszavait most valódi könyvek sorozataként adja közre az angol szerkesztőség és nyomában a magyar kiadó, hogy legalább ezeket hozzáférhetővé tegye a zenekedvelők számára, akik a lexikon egészét bizony még legnagyobb könyvtáraink közül is csak kevésben találják meg. A kötetek a kutatás legújabb eredményein alapuló adatokat és a legfrissebb szemléletet közvetítik. A Mozart-kötet szerzője Stanley Sadie, neves angol zenetörténész, az új Grove lexikon főszerkesztője. Az életrajzot, a műveket, a zeneszerző személyiségét ismertető első rész olykor szinte meghökkentően tárgyilagos, de szakadatlanul érdekes és gondolatébresztő olvasmány, a teljes műjegyzék és a hatalmas Mozart-irodalomból érték szerint válogató bibliográfia pedig tág kaput nyit azok előtt, akik a zeneszerző-géniusz életének és műveinek további részleteibe kívánnak betekinteni.

Hans Gál - Schubert
A ​neves magyar származású, évtizedeken át Bécsben, majd Edinburghban működő zeneszerző és zenetörténész könyvének eredeti címe: "Schubert vagy a dallam". Középpontjában az a hasonlíthatatlan zenei tünemény áll, amit schuberti dallamnak nevezünk. Ennek a dallamosságnak kifejező erejét elemzi a szerző mindenekelőtt a dalokban, de végigvezet Schubert valamennyi műfajcsoportján, az egyházi zenétől és operáktól a hangszeres kompozíciókig. Jellemzi a mindben közös énekelhetőség, rögtönző hajlam, kimeríthetetlen dallamihlet és épp ezért mozaikszerű formálás alapelemeit. Magával ragadó részt szentel a Befjezetlen szimfónia benső történetének, megosztva az olvasóval az alkotói folyamat izgalmát. Az életút, a környezet és a kor a művek kísérője, ihletője, formálójaként húzódik végig a könyvön, amelyet számos kottapélda tesz még színesebbé, érthetőbbé, világosabbá.

Borza Tünde - Komolyzenei ​arcképcsarnok
Sokan ​legyintenek a komolyzene szó hallatán, vagy éppenséggel Haydn, Mozart, Beethoven neve tölti el őket olyan irtózattal, mintha a pokol legsötétebb bugyrainak emberkínzó ördögeit említették volna előttük. Úgy képzelik el, hogy az elmúlt századok zeneszerzői mással sem töltötték az időt, csupán énekléssel, zeneszerzéssel, és egész nap verték a zongora billentyűit, nyúzták a hegedű húrjait. Igaz, hogy a legtöbb zeneművész már gyermekkorában a muzsika bűvkörébe került, általában a családja hatására. Vannak közöttük olyanok, akik hamarabb megtanultak zenét szerezni, mint írni-olvasni-számolni. Ettől függetlenül, bármennyire is zseniknek számítottak jó néhányan, kitartóan, szorgalmasan kellett gyakorolniuk, és nem az ördöggel kötött szövetség eredményeként alkottak remekműveket a világnak. Emellett ugyanúgy élték a mindennapjaikat, mint mások. Szerettek; ha megtehették, jókat ettek-ittak; segítették egymást, vagy éppenséggel másokon átgázolva törtettek előre. Hogy melyikük milyen életet élt, hogyan érte el céljait, s mit hagyott az utókorra, kiderül ebből a színes fotókkal, rajzokkal, festményekkel illusztrált kiadványból.

Skaliczki Judit - Zenemű ​és hangtári részlegek a közművelődési könyvtárakban
Kiadványunk ​a Könyvtártudományi és Módszertani Központ 1977-1979. évi zenei könyvtárosi tanfolyamán elhangzott előadások tovább fejlesztett és rendszerezett változata. Mindenekelőtt a közművelődési könyvtárak zenemű- és hangtári részlegeiben dolgozó könyvtárosok módszertani segítője kíván lenni. Másodjára a már működő ilyen részlegek fejlesztésének, illetve ujabbak létesitésének ösztönzését tüzi ki céljául. Lévén benne szó a közművelődési könyvtári munka nem hagyományos és ma még korántsem általános válfajáról, jó előre meg kell jegyeznünk: olykor csak töprengve, önmagával is vitatkozva közelít kettős céljához. Ráadásul a viszonylagos teljességre sem vállalkozhat: terjedelmük miatt a feltáráshoz és a berendezések technikai kezeléséhez szükséges ismereteket külön kiadványokra kell biznia. Reméljük azonban, hogy kiadványunk e kétségtelen hiányosságai végül is mindannyiunk hasznára válnak, mégpedig azáltal, hogy további gondolkodásra és párbeszédre, másként szólva: ismereteink gyarapítására és módszereink tökéletesitésére késztetnek bennünket.

Gayle Forman - If ​I Stay
In ​a single moment, everything changes. Seventeen year old Mia has no memory of the accident; she can only recall riding along the snow-wet Oregon road with her family. Then, in a blink, she finds herself watching as her own damaged body is taken from the wreck... A sophisticated, layered, and heartachingly beautiful story about the power of family and friends, the choices we all make—and the ultimate choice Mia commands.

Bartók Béla - Gyermekeknek ​- Für Kinder I-II.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Gregor Piatigorsky - Csellóval ​a világ körül
Irodalomtávoli ​művészetek képviselőinek élvezetes könyveit olvasva mindig elfog a tamáskodás, hogy valóban a könyvet jegyző nagy név-e a kötet szerzője, vagy valaki „négerként” megírta az általa szóban elmesélt történetet. Manapság a részleges polihisztorság tényét is nehezen éri fel az elme. A hivatás is szakma, és ha más területre akarunk kalandozni, át kell képezni magunkat, sugallják a modern társadalom elvei. Gregor Piatigorsky életrajza esetében néhány oldal után egyáltalán nem foglalkoztatott ez a kérdés. Nem lehet letenni a könyvet. Cselekménye több regényre is elegendő. Rejlik benne egy gyermekkor, amely a szegénységről szól, de regél a terveinkkel való önfeledt találkozásról éppúgy, mint az éjszakai mulatókban végzett zenészi munkáról, a néma gyakorlásról és a nővér sorsa miatti apa–fiú konfliktusról, mely oda vezetett, hogy Piatigorsky kisgyerekként a saját lábára állt. Aztán következnek a dolgos diákévek, a külföldi kurzusok, a háború és a karrier. Mindezt olyan élvezetesen, oly friss mesélőkedvvel adja elő a szerző, hogy a könyv olvastatja magát. Különösen alkalmas lehet zenét kedvelő nagyobbacska gyerekek gyakorlóidejének meghosszabbítására vagy bármelyikünk számára kilátástalannak tetsző időszakokban tantörténet gyanánt. M. Zs. [a Könyvhét című folyóiratból: 4. évfolyam 22. szám 2000.11.16.]

Eősze László - Giuseppe ​Verdi életének krónikája
A ​nagy olasz zeneszerző életét mutatja be ez a mű napról napra, egykorú feljegyzések, hiteles dokumentumok alapján. Mindennemű torzítástól, regényességtől mentesen, a maga valóságában tárul elénk az opera egyik legnagyobb mesterének, az izzó hazafinak, a megalkuvást nem tűrő, tisztalelkű embernek küzdelmes, szép élete. Verdi művészetének még jobb megismerését segíti elő e kis könyv, bemutatva egy gazdag élet minden képzeletalkotta történetnél izgalmasabb valóságos krónikáját.

Abody Béla - Az ​opera fellegvárai
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Juhász Előd - A ​Zenebutik sztáralbuma
100 ​világsztár, 100 adás, 100 helyszín

Kodály Zoltán - Közélet, ​vallomások, zeneélet
Non ​omnis moriar. A latin költő bizakodása, hogy nem mindenestül fog meghalni, Kodálynál nem csak arra vonatkozik, hogy művei túlélik, és fenntartják emlékezetét. Hagyott ő mást is ránk, amire nem számítottunk: egy hatalmas, teleírt, ismeretlen papírtömeget. Ami felülmúlja megjelent írásainak szintén nem csekély mennyiségét, amit különösen azóta látunk, hogy összeállt a Visszatekintés harmadik kötete is, amely nagyobb, mint a két első együttvéve. Tudtuk tehát, hogy sokat írt, sok minden érdekelte; de hogy igazán mennyi minden és hogy arra mennyi időt és szellemi erőt áldozott, azt csak most kezdjük látni, mióta hagyatékának ezt a részét is megismertük. Ennyit pusztán csak leírni, fizikai munkának is elismerésre méltó teljesítmény. Úgy látszik, szüksége volt az írásforma kényszerére, mikor gondolkodott. Miből áll ez a kézirattömeg? Különféle mértékben "elkészült" vagy különféle mértékben "megkezdett" fogalmazványokból. Vannak benne levelek, előadás-szövegek, amelyek letisztázva akár nyomdába vagy postára mehetnének, ha itt-ott nem volna bennük egy-egy befejezetlen mondat, egy-egy meg nem fogalmazott gondolatot jelző emlékeztető szó. Ilyen például egy orvosoknak tartott előadása, amit, úgy látszik, kész szövegből olvashatott fel. Vannak azután "tervezett" levelek, válaszok, hozzászólások már csak részben "kész" fogalmazási részletekkel. Némely szövegből kivehető, hogy valami előadásra, szereplésre "készült" vele: ilyenkor sok benne az emlékeztető szó. Ezeket bizonyára szabadon adta elő, s csak hozzákészült, hogy mit is akar elmondani. Ilyennek magam is tanúja voltam, mint a zeneakadémiai igazolóbizottság tagja, mikor eljött Zathureczky érdekében tanúskodni. Jól emlékszem, mit mondott akkor, s most ebben az anyagban elém került az a fogalmazvány, amellyel "készült" erre a kemény felszólalására. Tartalmilag pontosan megfelel annak, amit akkor elmondott, természetesen papiros nélkül, szabadon.

Hornyák Mária - Beethoven, ​Brunszvikok, Martonvásár
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Norman Lebrecht - A ​komolyzene anekdotakincse
"Ez ​a kötet a komolyzene nagyjainak életéből merít. Olyan történeteket sorol fel, melyeket ők maguk, a barátaik, a szeretteik vagy a hozzájuk kevésbé közel álló kortársak vetettek papírra. Nem pletykálni és nem kukkolni akar. Az a szándéka, hogy - bármily halványan is, de - rávilágítson a nagy zeneművek keletkezési körülményeire. Legyenek humorosak vagy tragikusak, könnyedek vagy mély értelműek, hétköznapiak vagy emelkedettek, magán- vagy közéletiek, egy a céljuk: emberi arcot adni egy évezred zenéjének” - írja Norman Lebrecht, Művészek és menedzserek és a Maestro! Magyarországon is ismert szerzője. A könyv mindenekelőtt remek mulatság, ugyanakkor alapos kutató és rendszerező munka eredménye, és az egész zenetörténetet felöleli: Arezzói Guidótól (991-1050) Pierre Boulezig (sz. 1925) tart a komponisták sora, melyet néhány nagy előadó (többek között Beecham, Caruso, Saljapin, Rosztropovics) színesít. Szerepelnek benne szép számmal magyarok is. Lebrecht gyűjteménye az anekdotázás természetére is rávilágít. Több szem nemcsak többet lát, de olykor egészen mást, esetleg homlokegyenest az ellenkezőjét. Vagy ne adj' isten, nem mondanak igazat az állítólagos szemtanúk. Az egyik például úgy látta, hogy pontosan az történt Berlioz Requiem-jének bemutatóján, amit maga a szerző az emlékirataiban elmesélt, a másik szerint egy szó sem igaz belőle. Egy harmadik (mint mondja) megkérdezte Berliozt, hogyan írhatott le ekkora valótlanságot, mire a komponista nevetve azt válaszolta: "Túlságosan jó történet volt ahhoz, hogy lemondjak róla!"

Covers_252661
Zenelexikon Ismeretlen szerző
3

Ismeretlen szerző - Zenelexikon
A ​mai, többszólamú, sok hangszert használó, éneket a muzsikával kombináló zeneművészet, nyugodtan nevezhető az emberiség legifjabb művészeti ágának, ti. abban az értelemben mindenképp, hogy az európai dráma és költészet nagyjából háromezer éves, a képzőművészet pedig - ha a Willendorfi Vénusztól számítjuk, s miért ne - már 25 ezer éve gyönyörködtet bennünket. Az ősi „zene" a dob, a síp, a munkadal, olyan előfutára a mai zenének, mint az ősi barlangrajzok a mai festészetnek. A dal, a dallam persze már a kezdetek kezdetén is csodálatos jelenség volt, méltó az emberhez, csak az ember volt rá képes, s már a kezdetek kezdetén is azt a megfoghatatlant, éterit „mondta", dalolta, dobolta el a többieknek, ami a lelki történéseket, a boldogságot, örömet, vágyódást vagy szomorúságot fejezi ki, és ébreszti hallgatójában, A mai zene ebben nem különbözik az ősitől, de eszköztárában, műfajaiban, kifejezőkészségében épp akkora a különbség, mint a pislákoló olajmécses, s az eget pásztázó fényszóró között. Ez a zene a 11-12. században születik, amikora heterofónia, a kezdetleges többszólamúság megjelenik a gregorián énekekkel, a trubadúrok s a minnesangerek (lovagköltők), lanttal kísért dalaival. Ez az új zene a reneszánszban kezdett szárnyalni, kezdte eszközeit, műfajait kibontani, s adott nagy lendületet a hang szerek fejlődésén , előbb az énekkel, kórusokkal összefonódva, s azután a barokk zenében, 1600 után, színpadra állt az opera, majd Bach és Handel zseniális művészetében már az énektől független hangszeres zene zeng a főúri kastélyok, királyok zenetermében, s ez szól már az orgonán a templomok fenséges boltívei alatt... Ebből születik meg a "Kék Duna keringő", a "Csárdáskirálynő", az "Operaház fantomja", s a "Szeretlek is meg nem is" örökzöld pop-sláger. Ez a lexikon ennek a hét-nyolcszáz éves, csodálatos folyamatnak az adatait tartalmazza, művekről, műfajokról, hangszerekről, előadókról, táncmuzsikákról szól - s a zene megalkotásának varázslatos képességével rendelkező alkotók előtt tiszteleg.Tudni, ismerni való lista, nem árt, ha kézügyben van a könyvespolcon.

John Burrows - A ​klasszikus zene
A ​képes lexikon ezer év klasszikus zenéjét határozza meg, a zeneszerzők legnagyobbjainak élet-és pályaképét, műveit ismerteti. Kalandos felfedezésre indulhatunk a muzsika világába, a középkori vokális zenétől legmodernebb kísérleti szimfóniáig.

Varga Bálint András - Muzsikusokkal ​Amerikában
Útinaplókban, ​riportkönyvekben meglehetősen gazdag a magyar könyvkiadás. Varga Bálint András új munkája is útinapló meg riportkönyv, de mégsem egy a sok közül. Különleges út különleges naplója ez a kötet: a szerző 1973 őszén elkísérte a Magyar Rádió és Televízió Szimfonikus Zenekarát amerikai hangversenykörútjára. Egy zenekar utazása pedig speciális utazás. Azt mondhatnánk: a meglátogatott országot szellemi világában utazza végig a zenekar, nem pedig reális, tájakban és emberekben, műemlékekben és múzeumokban megnyilvánuló mivoltában. A táj: az autóbuszból feltáruló vidék, más semmi, az emberek: a koncertek közönsége, a műemlékeke és a múzeumok helyét a koncerttermek foglalják el. Hiszen a zenekari turné menete: szálloda - koncertterem - autóbusz - szálloda - koncertterem - autóbusz, a hangversenykörút első napjától az utolsóig. Annál izgalmasabb viszont a szellemi utazás: a közönség meghódítása estéről estére, a magyar muzsika propagálása, a közönség és a sajtó visszhangjának összevetése. Ezt a szellemi utazást írja le tulajdonképpen ez a könyv. S ebbe tartozik bele az az interjú-sorozat is, melyet a szerző a zenekar dirigenseivel és tagjaival, a szólistákkal, valamint az amerikai zenei élet számos vezető egyéniségével készített. Varga Bálint András riporteri készségének fő ereje: jól tud kérdezni. Látszólag "szakmán kívüli", néha meg egyenesen provokatív kérdéseivel megoldja a riportalany nyelvét, s az a jó kérdésre jól válaszol: érdekesen, színesen, lényegre tapintóan.

Pécsi Géza - Uzsalyné Pécsi Rita - Ének ​- Zene - Kultúra
Az ​Ének–Zene–Kultúra a Kulcs a muzsikához tankönyvcsalád új tagja. Olyan rendhagyó szerkezetű tankönyv, amely több évtizedes tanítási gyakorlatra alapozva, maximális segítséget nyújt az egy tanítási órában történő kerettantervi követelmények elsajátításához. Bemutatja kultúrtörténeti háttérrel a leggyakoribb művészeti stílusokat, irányzatokat; zenei formákat, műfajokat; szerzőket, műveket; áttekintést nyújt az alapvető zeneelméletről, a népzenéről; tartalmazza a szükséges népdalokat, más népek dalait, egyházi énekeket, kánonokat, műzenei szemelvényeket; és a 14 CD-n lévő hangzóanyag forrását is. Mindezeken túl a könyv vezérfonala a zenében rejlő, lelki mélységekre épülő humánum, amely még a tételes ismereteket is átnemesíti, hogy ezáltal minden találkozás az érzelmi intelligencia fejlesztésének alkalma lehessen.

Norbert Linke - Az ​ifjabb Johann Strauss
A ​Kék Duna és még annyi más híres keringő, A denevér, A cigánybáró szerzőjének ősei Budáról származnak. Ő maga - bár bécsi volt - itthon mindig egy kicsit magyarnak számított. Életében is nagy sikereket aratott nálunk, s népszerűsége a mai napig töretlen. Istenáldotta, kivételes tehetségű zeneszerző volt. Zenéjének ötletességét, eleganciáját, lendületét és báját kortársai is csodálták -egyebek közt Brahms és Wagner. De operettjei, táncai és indulói mindmáig ellenállhatatlanok. Nem hiába közvetíti a mi tévénk is minden éveben a híres bécsi újévi koncerteket, amelyek főként az ő műveiből állnak. A nyugatnémet szerző róla szóló életrajza olvasmányos, mindenki által érthető, de nem szirupos regény, hanem dokumentumokon alapszik. Művelődéstörténeti és társadalmi összefüggésekben, történelmi háttérrel mutatja be Strauss személyiségét, életét, pályáját, műveit. A kötetet Albert István Az ifjabb Johann Strauss és Magyarország című kiegészítő fejezete, valamint életrajzi táblázat és műjegyzék teszi teljessé. Az illusztrációk is magyar vonatkozásúak.

Kollekciók