Ajax-loader

'komolyzene' címkével ellátott könyvek a rukkolán

 


Pándi Marianne - Hangversenykalauz ​II. - Versenyművek
A ​Hangversenykalauz II. kötete a versenyműveket mutatja be a zeneszerető és koncertlátogató közönségnek. Megismertet a barokk concertóval, concerto grossóval, a klasszikus és romantikus versenyművekkel, s bemutatja századunk zeneszerzőinek korunkra jellemző alkotásait, mintegy száz szerző háromszáznál több művét. A művek, az I. kötethez hasonlóan, a zeneszerzők és műveik időrendjében sorakoznak, az I. kötetben nem szerepelt komponisták életrajzi adataival, s a műfajra vonatkozó fontosabb tudnivalókkal. A hangversenykalauz kottapéldák nélkül mutatja be a versenyműveket, így a legszélesebb közönség számára is érthető.

Pernye András - A ​német zene története 1750-ig
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

André Romijn - Antonio ​Vivaldi titkos élete
Regényes ​életrajz Vivaldiról - a zeneszerzőről, a papáról, a szeretőről -, akinek életét, műveit a zenetörténet a mai napig kutatja. Megismerhetjük a Négy évszak szerzőjének hegedűtanári, karnagyi, operaigazgatói tevékenységét, és képet kaphatunk néhány saját operájának - a több tucat közül - a bemutatási körülményeiről.

Tótfalusi István - Új ​operamesék
Ismerkedés ​az operákkal - ebben segít a könyv, a kezdő operalátogatóknak, a zenével ismerkedő fiataloknak. Nem tartalmi kivonat, nem pontos operaszöveg: egyszerűen mese. Egy-egy kis történetben - ha úgy tetszik, mesében - idézi fel az operairodalom lengépszerűbb remekeit, cselekményét. Megközelíthetőbbé teszi az operákat a közönség számára, hiszen az előadásban a szöveget sokszor nem is lehet érteni. E könyv birtokában felkészültebben mehet operába a zenekedvelő, illetve utólag ellenőrizheti a cselekményt. Nagy segítséget nyújt a tájékozódásban a függelék: a szerzőkről, az operák születésének körülményeiről, a történelmi háttérről nyújt hasznos tudnivalókat, megmagyarázza az idegen szavakat, illetve a szakkifejezéseket, közli a nevek helyes kiejtését.

Varga Bálint András - Muzsikusportrék
A ​Rádió színes-informatív zenei műsorainak hallgatói igen jól ismerik Varga Bálint András nevét; egyike a legjobb zenei riportereknek. Mostani kötete - éppúgy, mint korábbi, már régen elfogyott gyűjteménye - riportok sorozata. Legtöbbjük elhangzott a rádióban is, talán nem mind ebben a terjedelemben. Az olvasó nemcsak Cage, Dallapiccola, Yehudi Menuhin, Alfred Brendel, Isaac Stern, Boulez vagy Xenakis és a többi muzsikus beszélgetőpartner portréját kapja ezekből az interjúkból. A kötet egymás mellé sorakozó beszélgetéseiből felvázolódik még valami, talán az egyes portréknál is fontosabb jelenség: korunk zenei életének mondhatni globális képe. Kompozitórikus és előadási stíluskérdések, művész és közönség viszonya, egyén és intézmény kapcsolata, a zenei élet "üzeme" - mindez hangot kap az interjúkban. S így valóban szinte teljes portrét kapunk, néha egymásnak sarkosan ellentmondó vonásokkal - hiszen korunknak egyik lényegbevágó jellemzője éppen a konfrontáció, a sokszínűség.

Tóth Dénes - Hangversenykalauz ​I-II.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Covers_154081
Frédéric ​Chopin Ismeretlen szerző
5

Ismeretlen szerző - Frédéric ​Chopin
A ​ kötetben a klasszikus zene géniuszának életútjával, gondolkodásával, alkotói stílusával ismerkedhetünk meg. Sok színes történet, érdekesség, gazdagon illusztrálva. A CD-n ismert műveik hallhatók a neves londoni Royal Filharmonikusok előadásában.

Covers_154079
Johann ​Sebastian Bach Ismeretlen szerző
1

Ismeretlen szerző - Johann ​Sebastian Bach
A ​ sorozatban a klasszikus zene géniuszainak életútjával, gondolkodásával, alkotói stílusával ismerkedhetünk meg. Sok színes történet, érdekesség, gazdagon illusztrálva. A CD-n ismert művei hallhatók a neves londoni Royal Filharmonikusok előadásában.

Fjodor Ivanovics Saljapin - Ifjúságom
A ​XX. századi zenei előadóművészet krónikájában a legszebb fejezetek egyikét Fjodor Ivanovics Saljapin pályafutása, operai működése alkotja. Mint énekes és mint színész egyaránt minden idők legnagyobbjai közé tartozott. Férfikora teljében, világraszóló diadalai tetőpontján, 1926-ban Párizsban közreadta önéletrajzát, amely azóta több nyelven, sok kiadásban látott napvilágot. A kiváló énekes rendkívül vonzó írói eszközökkel, egy regény lebilincselő érdekességével tárja fel küzdelmes gyermekéveit; kezdeti, tapogatózó lépéseit a művészpályán s első nehezen kivívott sikereit... S miközben sorsát meséli, hol kedélyesen derűs, hol nyomasztóan sötét színekkel, de mindenkor igazi írói éleslátással és realizmussal festi meg a régi cári Oroszország vidéki életének epizódjait; ritka örömeit, gyakori nyomorúságait. Saljapin már túl járt a 25. életévén, amikor valójában felfedezték az operaszínpad számára. Ettől kezdve aztán szinte évről évre fokozódóan hullt rá az elismerés, a siker, a dicsőség dús fénysugara. A nagy énekes ezekről az esztendőkről nem beszél önvallomásában, mintha úgy vélekednék, hogy életének a nagyvilág előtt lejátszódott diadalmas korszakáról már nem neki kell számot adnia, hanem a művészeti élet historikusainak. Mintha Frank Harris-szal, a jeles angol esztétával vallaná, hogy az "életrajzoknak csak az eleje érdekes, az a része, amely az ifjúságról szól; hiszen a »felnőtt, nagy emberek« mindannyian veszedelmesen hasonlítanak egymásra..." Mi azonban úgy érezzük, hogy Saljapin embernek is, művésznek is egyaránt nagyobb volt a nagyoknál, s hasonlíthatatlan! Ezért is tartottuk szükségesnek, hogy ifjúságáról szóló igézően színes önéletrajzát kiegészítsük, s az Utószóban megkiséreljük Fjodor Saljapin teljes művészi pályafutását megismertetni az olvasóval.

King Palmer - Zenéről ​mindenkinek
Legyen ​Ön, kedves Olvasó kifinomult hallású zeneértő, avagy botfülű, de a muzsika emelkedett szféráiba vágyódó laikus érdeklődő, e sokoldalú könyvecskét föllapozva - melynek közönségsikerét számos angliai kiadása hitelt érdemlően bizonyítja -, szintje biztos, hogy minden, a zene világával kapcsolatos - akár elméleti, akár gyakorlati jellegű - kérdésére választ talál. A megértést nagymértékben elősegíti a másfél száznál is több kottapélda, a fejezetek végén összegyűjtött tesztkérdések pedig a meglepően gazdag, szerteágazó ismeretanyag elsajátításának ellenőrzését könnyítik meg. A kötetet a zenei szakkifejezések jegyzéke, négynyelvű zenei szótár, valamint a magyar kiadáshoz készített kiegészítések gazdagítják.

Leonard Bernstein - A ​muzsika öröme
A ​Televízió jóvoltából ma Leonard Bernstein (*1918) arca, zenemagyarázata éppolyan népszerű, mint a West Side Story dallamai – nálunk, Magyarországon is. Különös örömmel nyújtunk hát át most egy csokorra valót Bernstein tisztelőinek, írásaiból. Ezeket két könyvéből, „A muzsika öröme" és „A zene végtelen változatossága" című kötetéből válogattuk. Bernstein nemcsak a zenei, de minden fajta ismeretterjesztés utolérhetetlen mestere. írásainak varázsa éppúgy magával ragad, mint szavaié a képernyőről. A nagy amerikai karmester és zongoraművész, a világhírű zeneszerző egyedülálló módon ért hozzá, hogy kedvesen, szakmabeli és laikus számára egyaránt világosan, akár köznapi példákkal megvilágítva, de mégis mindig szakszerűen, a szokásos belemagyarázások nélkül beszéljen a zenéről. És nem csak beszél: hallani, hallgatni tanít, az élet egyik legszebb adományának élvezetére. Mert szavai nyomán „ragályossá" válik a zene – Bernsteinből kiapadhatatlanul sugárzó – szeretete. Így van ez akár Bachról vagy a dzsesszről, Beethovenről vagy a musicalről, a felhangokról, a ritmusról vagy a modern muzsikáról beszél, akár a vezénylésről vagy a zeneszerzői ihletről. A TV-ben bemutatott zenéket itt ábrák, kottapéldák helyettesítik. De aki nem tud kottát olvasni, az is megérti az összefüggéseket, magából a szövegből.

Őszy-Tóth Gábriel - Operacsillagok ​függöny mögött
Az ​interjúkötetből magyar operaénekeset ismerhetünk meg, olyan hírességek vallanak karrierükről, szakmai sikereikről, magánéletükről, mint például Kincses Veronika, Sass Sylvia, Rost Andrea, Gregor József, Miller Lajos és Tokodi Ilona. A könyv színes fotókkal és a sztárok áriáit tartalmazó CD-melléklettel jelenik meg.

Darvas Gábor - Zenei ​zseblexikon
Valóságos ​lexikonláz tombol napjainkban: se szeri, se száma a különböző nagyságú, méretű és igényű kis-, közép- és nagylexikonoknak. Korunk sokat emlegetett információ-áradatában szükség is van ezekre a hasznos segédkönyvekre, hiszen szakember és laikus ezekből kapja meg az érdeklődésének megfelelő adatokat. Darvas Gábor Zenei zseblexikonja is ilyen adattár, mégpedig kifejezetten a zenerajongók részére. Két nagy részből áll: az első tömören, de minden lényegesre kitérően tartalmazza mindazt, amit a zenekedvelő közönség művekről, szakkifejezésekről, hangszerekről, fogalmakról, műfajokról és formákról tudni kíván: hosszabb "korszak-címszavak" foglalják össze az egyes stílus-periódusok jellemzőit s felsorakoznak az ismert "ragadvány"-nevek is, mint "Királynő szimfónia", vagy "Napkvartettek" - magyarázatukkal együtt. A második rész zeneszerzők és előadóművészek életrajzi adatait közli.

Gábor István - A ​BHZ-tól az ÁHZ-ig
˝Budapesten, ​1930 májusában három Zeneakadémiát végzett művész elhatározta, hogy zenekart alakít. Az új együttes 21 próba után 1930. december 5-én mutatkozott be a Zeneművészeti Főiskola nagytermében. Budapesti Hangversenyzenekar néven működött, ebből alakult ki előbb a Székesfővárosi, majd Fővárosi, később az Állami Hangversenyzenekar, hazánk első számú szimfonikus együttese. Félévszázados fennállása alatt világhírű előadóművészek, karmesterek léptek fel a zenekarral, vendégük volt többek között Leonard Bernstein, Benjamin Britten, Fritz Busch, Pablo Casals, Jeanne-Marie Darré, Otto Klemperer, Zubin Mehta, Yehudi Menuhin, David Ojsztrah, Szvjatoszlav Richter, Leopold Stokowsky, Igor Stravinsky s a számtalan magyar művész között Bartók Béla, Basilides Mária, Doráti Antal, Fischer Annie, Rácz Aladár, Széll György. A sok emlékezetes koncertről és műsorszámról zenekritikusok számolnak be, s a bírált vagy méltatott előadások, a számba vett hangversenyek adatai mögött kibontakozik a gazdasági válság, a háború, az egyoldalú kultúrpolitikai intézkedések, az indexre került remekművek, a bemutatók, sikerek és bukások történetének sajátos krónikája. Ma már világszerte elismerik és becsülik az Állami Hangversenyzenekart. Eredményeiket saját kitartásuknak és nem kis mértékben vezető karnagyuknak, Ferencsik Jánosnak köszönhetik, no meg a hangversenylátogató közönségnek, melyet - nagyon reméljük - e könyv elolvasása után még szorosabb kapcsolat fűz majd a zenekarhoz.˝

Kertész Iván - Operakalauz
Kertész ​Iván Operakalauza kétszáz zeneszerző több mint félezer operáját ismerteti. Megtalálhatók benne a legnépszerűbb zenés színpadi alkotások éppúgy, mint az igen ritkán játszott operakülönlegességek, valamint a 2005 májusáig az Operaházban bemutatott új magyar színpadi művek is. Az alkotók mellett az operák szereplőinek nevét szószedetben is bemutató, a maga nemében egyedülálló munka a korábbi években megjelent könyvnek az író által átdolgozott és javított kiadása: kiváló ismeretanyag a rádióhallgatók, a tévénézők, lemezgyűjtők és más operakedvelők számára.

Gál György Sándor - Ismerkedés ​a zenetörténettel
Tartalom: - ​Elsüllyedt világok zenéje (Mezopotámia - Egyiptom - Hellász) - A Templomhajó zenéje (A középkor muzsikája) - A reneszánsz zenéje - A rokokó és a barokk világa (Európa a XVII - XVIII. század fordulóján) - Georg Friedrich Händel (1685-1759) - Johann Sebastian Bach (1685-1750) - A szonáta százada - Joseph Haydn (1732-1809) - Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791) - Ludwig van Beethoven (1770-1827) - A romantika útján (A XIX. század zenéje) - Richard Wagner és kora (1813-1883) - Giuseppe Verdi (1813-1901) - Nagyon rövid fejezet: Világirodalom - Csajkovszkij és kora (1840-1894) - Záróakkord Mogyeszt Csajkovszkij elbeszéléséhez (Helyesebben: angolokról és skandinávokról, magyarokról és oroszokról, és az Új világról) - XVII. Liszt Ferenc és kora - Epilógus - európai zene (1901-1951)

Sziklavári Károly - Klasszikus ​zene
A ​Diák-Kiskönyvtár a tudomány és a művészetek területén való ismeretszerzést segíti. A középiskolai tananyagra és a legfontosabb lexikonokra építve egy olyan összeállítást készítettünk, melyből könnyen és gyorsan lehet tájékozódni. Hasznos segítség lehet nemcsak feleletek és dolgozatok előtt, hanem minden olyan helyzetben, amikor nem áll rendelkezésre több kötetes lexikon, vagy kevés az idő a bővebb információ megszerzéséhez.

Covers_164143
Így ​láttuk Bartókot Ismeretlen szerző
2

Ismeretlen szerző - Így ​láttuk Bartókot
A ​kötet szerkesztője, Bónis Ferenc - a Bartók-életmű fáradhatatlan kutatója - első emlékező interjúkötetének harminchat Bartók-portréja egészült ki e mostani kiadásban ötvennégyre. Míg az első kiadás interjúi túlnyomórészt 1978 és 1980 között készültek a rádió hasonló című sorozata számára, addig az új kiadás kiegészül a szerkesztő által azóta felkutatott művész- és tudóstársak (Rajeczky Benjamin, Rásonyi LÁszló, Szabolcsi Bence stb), családtagok (Bartókné Pásztori Ditta, Ziegler Károlyné, Bartók Péter, ifjabb Bartók Béla, Voit Pál és Felesége stb), kiadói munkatársak (Hans W. Heinsheimer), orvosok (Alexander S. Honig, Kelemen György, Henry Lax) emlékezéseivel. A könyv sok érdekes, apróbb-nagyobb adalékkal járul hozzá az idő múltával mind árnyaltabb Bartók-képünkhöz.

Till Géza - Opera ​kézikönyv
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Julian Budden - Verdi
Mi ​volt az olasz opera elképesztő sikerének titka a XIX. században? Mi volt az oka, hogy a kortárs francia és német zeneszerzők belesárgultak az irigységbe? - teszi fel a kérdést kötetében Julian Budden. És meg is válaszolja: részben az olasz énekesek, minden idők legtökéletesebb technikájú előadóművészei; részben az, hogy az olasz operának az évszázadok során már kialakult a zenei anyanyelve; részben a drámai költészet nemes hagyományain nevelkedett itáliai librettisták tekintélye, legfőképpen azonban egy Giuseppe Verdi nevű zseni, aki szerény vidéki környezetéből kiemelkedve az új Olaszország legnagyobb tisztelettel övezett alakjává lett. Akinek kimeríthetetlenül gazdag zenei világát azóta is csodáljuk. Budden nagydíjakkal kitüntetett Verdi-monográfiája az első magyarul is olvasható kézikönyv, amely a modern kutatásokkal szemben támasztott követelményeknek és a nagyközönség igényeinek egyaránt megfelel. Bemutatja Verdi életét és személyiségét, és külön fejezetekben behatóan, élvezetesen tárgyalja műveit. Nemcsak az operákat, hanem a teljes zenei korpuszt. Julian Budden (1924-2007) angol zenetörténész, tanár a Liverpoolhoz közeli Hoylake-ben született. Oxfordban, majd a londoni Royal College of Musicban folytatott tanulmányai után 1951-ben a BBC-nél helyezkedett el. 1960 és 1967 között az intézmény zenei főmunkatársa, majd elnök-igazgatója lett. 1983-tól Firenzében élt. Pályája során mindvégig kitüntetett figyelmet szentelt az olasz operának, élete utolsó évtizedében a luccai Puccini Kutatóközpont vezetője volt. Részt vett a Verdi műveinek angliai és olaszországi összkiadását gondozó szerkesztőbizottság munkájában. Számos remek tanulmányt írt, és háromkötetes monumentális művet szentelt Verdi operáinak. Utolsó nagyszabású vállalkozása, egy Puccini-monográfia, 2002-ben jelent meg.

Viktor Juzefovics - David ​Ojsztrah - Beszélgetések Igor Ojsztahhal
* ​Szegény zenészcsaládban született, mostohaapja könyvkereskedő és amatőr hegedűs, anyja énekes és színész. Ötéves korában kapta élete első (negyedes) hegedűjét. Pjotr Sztoljarszkij fedezte fel tehetségét, aki az odeszai zeneiskolába vitte, ahol ingyen tanította (ő azon kevés emberek közé tartozott, akik nem foglalkoztak azzal, hogyha a szülők nem fizettek). * 15 évesen a konzervatórium kiemelt osztályába került, ahol megtanult brácsázni is. Első zenekari állása is „csak” brácsás volt az odeszai zenekarban, de hamarosan koncertmester lett, majd előadhatta Johann Sebastian Bach Á-moll hegedűversenyét. Ezután koncetkörútra indult a mai Ukrajna területén, majd mindezek után megtörtént leningrádi debütálása is. * 1930-ban megházasodott, felesége Tamara Ivanova. * 1935-ben 2. lett a nemzetközi Wineawsky versenyen, majd ettől fogva folyamatosan nyerte a versenyeket szerte a Szovjetunióban. * 1937-ben személyes jóbarátja, a belga királyné megajándékozta egy Stradivarius-szal. * 1939-ben a Moszkvai Konzervatórium professzora lett. Sok jó tanítvány került ki a keze közül, többek közt saját fia, Igor Ojsztrah. * Koncertezik a második világháború alatt is. Egyik emlékezetes koncertje, ahol Pjotr Csajkovszkij hegedűversenyét adta elő Leningrádban, 0 °C-os hőmérséklet, tűzriadó-szirénák és lövések zaja mellett... (Eközben ostromolták a németek a várost.) * A világháború után karrierje csúcspontján nem igazán engedték külföldre, háború utáni első külföldi szereplése az 1946-os (első) Prágai Tavaszi Fesztivál. Ezután nem állíthatta meg semmi a világhírnévtől, koncertezett Japánban, Nyugat-Németországban, az Egyesült Államokban stb. Rendkívül sok lemezfelvétel őrzi emlékét. * 1974-ben meghalt Amsterdamban.

Németh Amadé - Operahősök ​lexikona
A ​szerző, Németh Amadé 18. könyvét tartja a kezében a Kedves Olvasó. Rendhagyó kötet, s egyben valamiféle összegzése is az eddigieknek. Közel 500 ismert opera több ezer szereplőjét sorolja fel benne ábécé sorrendben. Jobbára operahősöket, az operák legfontosabb szereplőivel ismerteti meg az olvasót. Ezen kívül egy-egy mű kevésbé fontos mellékszereplőiről is szó esik benne. A könyv használatát megkönnyítendő, az operahősök betűrendes mutatója énekszólamuk rövidítését is tartalmazza: az Sz. rövidítés szopránt, az Ms. mezzoszopránt, a Ten. tenort, a Br. baritont, a B. pedig basszust jelent. E könyvhöz tartozik még a Mutató, mely tartalmazza a zeneszerzők nevét, születési és halálozási évszámot. Megadja még a zeneszerző nemzetiségét, a művek bemutatási évét és helyét is.

Anatolij Vinogradov - Paganini
Paganiniról, ​az "ördög hegedűsé"-ről tömérdek regény és életrajz jelent meg. Vinogradov lebilincselő könyve nemcsak minden eddigi megjelent, Paganiniról szóló írásnál érdekesebb és színesebb, de történelmi és művészi hitelességével is kiemelkedik a többi közül. Megelevenedik előttünk a zseniális művész keserves gyermekkora, majd gyötrelmes ifjúsága, látjuk pénzsóvár apja és a klérus mesterkedéseit, amelyek szinte felőrlik e kivételes tehetséget. Paganini ösztönösen csatlakozik kora és hazája szabadságmozgalmához, a "carbonari-mozgalom"-hoz, és haláláig híve marad. Ez a mindvégig szuggesztív erejű írás az izgalmat történelmi történésen, gazdag történelmi tudáson túlmenően Róma, a jezsuiták félelmetes cselszövéseit, intrikus hatalmát is hitelesen és meggyőzően mutatja be az olvasónak.

Darvas Gábor - Évezredek ​hangszerei
A ​könyv rövid összefoglalása a hangszerek történetének, az első emlékektől napjainkig. A mostani, átdolgozott második kiadás a zenetörténeti kutatások legújabb eredményei is figyelembe véve ismertet meg a hangszerek felépítése mellett keletkezésükkel, fejlődésükkel, az emberi közösségek életében játszott szerepükkel. Első részében a történelem előtti idők, illetőleg a ma élő primitív népek, valamint Ázsia és a Közel-Kelet népeinek különös, számunkra idegen, ismeretlen hangszertípusaival foglalkozik. Második része az európai hangszereket kíséri fejlődésük útján, az utolsóban pedig a hangszerek együtteseinek, a szimfonikus zenekarnak, s a dirigálásnak történetét vázolja. A képekkel gazdagon illusztrált könyv a hangszerjátékosok, általában a muzsikusok, s a hangszeres zene iránt mindinkább érdeklődő nagyközönség számára egyaránt tanulságos, ismeretbővítő, értékes, érdekes olvasmány.

Kerékgyártó György - Szűcs József - Nagyon ​komoly zenei kalauz
Van-e ​humor a komolyzenében? Hát persze: Haydn szimfóniái, a vígoperák... és néha a tenoristák is nagyon röhejesek tudnak lenni... meg a zongoristák is viccesek, amikor ujjukra csapódik a billentyűfedél... Nos, íme a könyv, amely kívülállóknak és bennfenteseknek egyaránt bebizonyítja: nincs a komolyzenének olyan területe, ahol ne lenne jelen a humor. Vagy, ha eddig nem is volt, mostantól lesz. A létező összes zenészvicc: tematizálva, hangszerek, előadók, műfajok szerinti bontásban, karmestertől a basszusgitárosig, brácsástól a dobosig. (És nem maradtak ki a villanykörték sem.) Nagy zeneszerzők életrajzai: Machiavelli, Baumgartner Zsolt, Matula bácsi, Regös Bendegúz és még sokan mások... Zenei limerikek: nagyon fontos információk komponistákról, művekről, operahősökről, előadókról - öt sorban, rímekbe szedve. Ál-zenei lexikon: zenetörténet szócikkekben; reális tartalom, irreális megfogalmazásban.

Németh Amadé - Operaritkaságok
Ez ​a könyv mindazoknak szól, akik szeretik az operát, és többet szeretnének tudni e sokat vitatott, sokszor elparentált, mégis élénken viruló műfajról, mint egy átlagos operalátogató. Rádióhallgatók és hanglemezbarátok is haszonnal forgathatják. Nem operakalauz, nem operatörténet és nem operaesztétika, bár érinti a műfaj történetének fontosabb állomásait, felvet és megválaszol esztétikai kérdéseket, sőt operatartalmakat is közöl, de nem a megszokott módon. A kötet első része időrendi áttekintés, kronológia, a jelentősebb művek felsorolása a zeneszerzők és szövegírók nevének első megjelenésekor rövid életrajzi vázlattal. Az eddig bemutatott mintegy harmincötezer operából úgy emeltük ki a kronológiába felvett műveket, hogy azokon keresztül feltáruljon az opera fejlődése is. A teljesség igényéről természetesen szó sem lehetett. A kötet második részében kb. 250 opera tömör, lényegre törő ismertetése található rövid értékeléssel és kottapéldákkal.

Kertész Iván - Beszéljünk ​az operáról
A ​magyar operakedvelők körében nagyon jól ismert a szerző: Kertész Iván neve, hiszen hosszú évek óta szerkesztője és gyakori előadója a Magyar Rádió operai rovatának. Ismerik szaktudását és humorát, kritikai érzékét és színes stílusát. Mostani kötetének is rádiós előadásai a kiindulópontja, ezeket bővítette és dolgozta át rádiós műfajból irodalmivá. A kötet három részre tagolódik. Az elsőnek a címe ez lehetne: Beszéljünk az operáról – így, kis o betűvel, azaz: beszéljünk a műfajról. Az operai dramaturgia legkülönbözőbb kérdéseit tárgyalja, az opera és az irodalom összefüggéseit, az idő, a kor és a helyszín, a természet, a társadalom szerepét a műfajban, a kórus funkcióját, a finale kérdését stb. A második részben viszont így írnánk inkább a címet: Beszéljünk az Operáról, nagy O-val, azaz beszéljünk az operák előadásáról. Ez a rész az énekes „természetrajzát ” adja. Szól az énekstílus tradíciójáról és stílusváltásairól, a virtuozitásról, az ének és a hangrögzítés kérdéseiről, és külön hosszabb fejezetben a mai közönség előtt már nem ismert, de történetileg igen fontos énekes-kategóriáról, a kasztráltakról. A „Kuriózumok” című harmadik részben kaptak helyet a címfordítások, ária-elnevezések, idézetek, kihagyások kérdéseit tárgyaló fejezetek.

Hajnal Gabriella - Péter ​és a farkas
Ez ​az érdekes könyv a művészet különböző ágaiból szövődött kötetté. Benne van Prokofjev zenéje, amely hanglemezen mindenki számára hozzáférhető.Itt a mese, hajnal Gabriella szép írása, de az illusztráció sem mindennapi: a művésznő gobelinjének részleteiből bontakozik ki, hogyan fogta el Péter a veszedelmes farkast.A művészettel most ismerkedő és azt régóta kedvelő olvasóinak egyaránt ajánlja a Móra Ferenc Könyvkiadó.

Hézser Zoltán - Wolfgang ​Amadeus Mozart életének krónikája
Hézser ​Zoltán kötete a Mozart-kutatás legfrissebb eredményeire támaszkodik, elsősorban a levelezés és a dokumentumok legújabb, teljesnek mondható és teljes filológiai pontosságú kiadására, Otto Erich Deutsch munkájára. A Mozart-életút ismerője ezért találkozik e krónikában számos új - esetleg meglepő - ténnyel, új szemlélettel. Az pedig, aki most ismerkedik minden idők egyik legnagyobb muzsikusának életrajzával, e krónikában igazi, kendőzéstől mentes dokumentumanyagot kap. A levelek új összkiadása több ponton helyesbíti az eddig begyökerezett szemléletet. Hogy csak egy témát emeljünk ki: Leopold Mozart, a zeneszerző apja, távolról sem volt olyan ideális szülő és olyan eszményi irányítója fia pályájának, amilyennek eddig hittük... Izgalmas, érdekes olvasmány. Sok-sok esetben ad támpontot a művek jobb megértéséhez, megközelítéséhez. S ez minden hasonló életkrónika legfőbb célja.

Kertész Iván - Aidától ​Zerlináig
A ​rádió és a televízió hallgatója, illetve nézője lépten-nyomon olyan dalművekkel találkozik a műsorokban, amelyekről keveset, vagy egyáltalán semmit sem tud. Erre a kihívásra igyekszik válaszolni ez az új operakalauz, amely olyan mennyiségű zenés darabról ad tájékoztatást, mint eddig egyik sem: közel kétszáz zeneszerző több mint félezer operáját ismerteti. Megtalálhatók benne a legnépszerűbb zenés színpadi alkotások éppúgy, mint az igen ritkán hallható operakülönlegességek. A könyv lényegében tartalmazza a Magyar Rádió és a Magyar Televízió teljes operarepertoárját, közöttük például (a töredékeket kivéve) Mozart, Verdi, Wagner és Puccini valamennyi dalművét. A könyv szerzője, Kertész Iván több évtizede a Magyar Rádió operaszerkesztője. Rendszeresen ír kritikákat a Magyar Nemzetbe a Magyar Állami Operaház előadásairól. Eddig megjelent könyvei: A Magyar Állami Operaház (1975) és Beszéljünk az operáról (1978).

Dietrich Fischer-Dieskau - A ​Schubert-dalok nyomában
Bár ​nagyon fiatalon halt meg, több mint hatszáz romantikus dalt, több szimfóniát, szonátát, vonósnégyest, operát és egyéb darabot írt. Dallamok és líricizmus iránti természetes érzékenységével Schubert a 19. század legtehetségesebb zeneszerzői közé tartozik. Élete során nem volt kimondottan elismert, de 31 éves korában bekövetkezett haláláig több mint 100 műve már megjelent nyomtatásban. Nem tudott állandó megélhetést biztosítani magának, leginkább barátai támogatták illetve apja alkalmazásában állt. Őt tartják a bécsi klasszicizmus utolsó mesterének, ill. az első romantikus zeneszerzőnek.

William Wright - Pavarotti ​- A pék fia és kilenc magas cé
A ​világhírű olasz tenorista, Luciano Pavarotti művészete és személye körül példátlan kultusz, valóságos mánia bontakozott ki az elmúlt évek Amerikájában. pavarotti talán az első a huszadik századi operaénekesek között, akit a popcsillagok, sportbálványok és filszínészek hatalmas publicitásának, csillagászati összegekre rúgó bevételének ismeretében is sztárnak nevezhetünk - a szó teljes, igazi értelmében. E könyv, amelyet amerikai újságíró barátjával, William Wright-tal közösen írt-szerkesztett a művész, amolyan önéletrajzi antológia. A fejezetek jó részét maga Pavarotti vetette papírra, ám szót kapnak a tenorista pályatársai, munkatársai, barátai, családtagjai is. Egy világsztárként is egyszerű gondolkodású és közvetlen stílusú, ízig-vérig olasz egyéniség jellegzetesen amerikai karrierje tárul az olvasó elé - díszletként pedig a hatvanas-hetvenes esztendők operai élete: versenyek és fesztiválok, operaházak és koncertek, karmesterek és rendezők, vélemények és ellenvélemények. A nagyközönség alig titkolt, örök vágya, hogy valamilyen formában kapcsolatot teremthessen, megismerkedhessen azokkal, akik művészi élményekkel gazdagítják. Korunk egyik legünnepeltebb olasz tenoristáját, Luciano Pavarottit valóban emberközelbe hozzák e könyv lapjai.

Kollekciók