Ajax-loader

'rokokó' címkével ellátott könyvek a rukkolán

 


Covers_103761
elérhető
0

Ismeretlen szerző - A ​barokk és rokokó irodalmából
A ​köztudatban a barokkhoz leginkább két fogalom kapcsolódik: a monumentalitás és a pompa. A szöveggyűjtemény ezt a meglehetősen egysíkú képet igyekszik árnyaltabbá tenni.

Covers_43937
A ​rokokó Ismeretlen szerző
8

Ismeretlen szerző - A ​rokokó
Mi ​a rokokó? Nevének hallatán kecses, finom formák, hajlékony és rafináltan könnyed vonalvezetés, míves gonddal alkotott miniatűr remekek ötlenek föl bennünk. Légies, pikáns báj, nimfák és pásztorlánykák, pasztellszín tájak, a tündérmese világa. De valóban csupán ez a rokokó? Baróti Dezső a neves irodalomtörténész, A XVIII. századi francia és magyar művelődés kutatója e művében arra vállalkozik, hogy fölfedje a dekoratív felszín alatt rejlő mélyebb tartalmakat. Nagyigényű bevezető tanulmányában foglalkozik az udvari-arisztokratikus művészet végső hajtásaként jelentkező rokokóval, de bemutatja az új polgári életérzések friss hajtásaként jellemezhető törekvéseket is. Az antológiában szereplő dokumentumok - a rokokó esztétikáját , ars poeticáját kifejtő és a rokokót mérlegre tevő írások-, valamint a páratlanul gazdag irodalmi szemelvényanyag meggyőzően támogatják a szerző abbeli törekvését , hogy régit és újat vegyítő , sokszínű, vibráló egészként mutassa be ezt a XVIII. századi Európa valamennyi régiójában elterjedt, érzéki és szellemi élvezetet egyaránt bőven kínáló művészeti irányzatot.

Micaela von Marcard - A ​rokokó avagy kísérlet az emberi szíven
A ​szerző a rokokót átmeneti és mélyen ellentmondásos, nyugtalan és kegyetlen korszakként írja le pszichotörténeti tanulmányában.

Farkas Zoltán - Watteau
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

A_rokok%c3%b3t%c3%b3l_1900-ig
A ​rokokótól 1900-ig Ismeretlen szerző
13

Ismeretlen szerző - A ​rokokótól 1900-ig
A ​sorozat 8.kötete a rokokótól 1900-ig tárgyalja a művészet történetét: egy jól definiálható stíluskorszakkal kezdődik, és egy művészettörténetileg nem"jegyzett" időhatárral zárul. Maga a cím is jelzi, hogy a kötet olyan időszakot fog át, amely a nagy művészeti stílusok felbomlásának és egyben a modern individualizmus kialakulásának ideje, amikor a nemzetközi áramlatokat felválják a stíluskísérletek és az egyéni utak. Az " egész részekre töredezik", helyi áramlatok, művészi izmusok és - a polgári értelemben vett nemzetek kialakulásáva l- a nemzeti törekvések összessége alkotja azt a művészetet, amelyet "egyetemes"-nek nevezünk. "Ideál és reál", eszményi és valóságos küzdelme az egész korszakon végigvonul, hogy a művészet végül is megmutathassa- amit Baudelaire követelt -, hogy milyen heroikusak vagyunk zsakettben és pantallóban. A XIX. században nemcsak az egységes stílus, hanem a nagy filozófiai rendszerek is megszűnnek töredékessé válik a világ magyarázata. Ez a kor a modern Európa és a modern ember megszületésének a kora. Az ekkor kialakult eszmeáramlatok a mai napig meghatározóak, vagy azért, mert korunk átörökítette őket, vagy azért, mert szembeszállt velük. Szürreális víziókat (Goya), fájdalmasan groteszk fintorokat (Toulouse-Lautrec) és a magány tragikus szorongását (Van Gogh) egyaránt magába foglalja ez a század, amelynek mélyén már érlelődik az avangárd.

Mikes Kelemen - Mikes ​Kelemen művei
Törökországi ​levelek Misszilis levelek Mulatságos napok

Harsányi Zoltán - Fragonard
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kovács Péter - Székesfehérvár ​rejtett kincse
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Artner Tivadar - A ​barokk művészete
A ​szerző nagy sikerű művészettörténeti köteteinek legújabb darabja a barokk és rokokó művészetét ismerteti érdekes, jólátgondolt összeállításban. Napjaink embere ismét érdeklődéssel fordul a barokk pompája, a rubensi színek gazdagsága, valamint a rokokó játékosan kifinomult iparművészete felé, s alkotásaival igyekszik feloldani modern környezetének túlságos egyhangúságát, leegyszerűsíttett mértani formavilágát. A kötetet gazdag fényképmelléklet, magyarázó rajzok és színes táblák illusztrálják.

Ember Ildikó - Tiepolo
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Sándy Erika - Boucher
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Carlotta Lenzi Iacomelli - A ​rokokótól a XVIII. század végéig
A ​XVIII. század építészete örökli a barokktól a formák pazar gazdagságát és szeszélyességét, ugyanakkor ezt könnyedebbé és kecsesebbé oldja. Nemkülönben a festészet: mintha a barokk szépségeszmény által meghatározott irányt követné, de ezt nagyobb könnyedséggel teszi. Canaletto, Bellotto és Guardi ragyogó "fotogramokon" örökíti meg ennek a boldogságban úszó Európának a városképeit. Mindezt együttesen nevezzük rokokónak. Azonban ismét beköszönt a változás. Angliában már a szigorú neopalladiánus stílusú épületekért rajonganak, Hogarth révén pedig a festészet a társadalmi szatíra hatékony eszközévé válik. A francia felvilágosodás gondolkodói egy új társadalom körvonalait vázolják fel, amely az Ész elsőbbségén alapszik, s a klasszikus formavilágot alkalmasabbnak ítélik arra, hogy a vizuális művészetekben kifejezze racionális hitvallásukat. Herculaneum és Pompei váratlan fölfedezése nagy segítségükre van ebben. A legkülönfélébb nemzetek műértői keresik fel az itáliai ásatásokat, s a "régi kacatok" számos új ismerettel szolgálnak. Rómában és Londonban megnyílnak az antik világot bemutató első múzeumok, a század végén pedig már a klasszicizmus a "korszerű" stílus.

Ismeretlen szerző - Korok, ​formák, stílusok az építészetben
A ​könyv közérthetően ismerteti az építészet történetének különböző korszakait; kitér például a maják vagy a dinasztikus Kína kevésbé ismert épületeire, de különböző példákon részletesen bemutatja a közismertebb stílusokat (gótika, reneszánsz, barokk stb.) is. A páratlan szépségű, aprólékos részletességgel kidolgozott rajzok és metszetek nagy része régi kiadványokból származik. Az egyes fejezetek bemutatják az alapvető stíluselemeket, a szakszerű magyarázatok pedig segítenek az építészeti terminológia megértésében.

Johann Wolfgang Goethe - Die ​Laune des Verliebten
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Michael Kitson - Barock ​und Rokoko
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Mikes Kelemen - Mikes ​Kelemen összes művei I-V.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Velladics Márta - Barokk, ​rokokó és copf
A ​kőbe faragott és kövekből egybeépített történelem várak, székesegyházak, templomok, monostorok, kolostorok, polgárházak, piacterek, utcák, városok, bástyák, várfalak vagy városfalak képében karnyújtásnyira, helyesebben szempillantásnyira közel van, csak éppen meglátni, s mi még ennél is nehezebb, megláttatni kevesen tudják. A jelen sorozat kötetei az utóbbi feladatot, sőt küldetést teljesítik; és ha a könyvet forgatót némi képzelőerő is segíti, a múlt élővé válik.

Csokonai Vitéz Mihály - Fazekas Mihály - Válogatott ​versek
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Joseph Freiherr von Eichendorff - Gedichte
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Gáspárné Dávid Margit - A ​divat története I-II.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Czére Andrea - Giandomenico ​Tiepolo
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Alejandro Montiel Mues - A ​rokokó és a klasszicizmus
A ​18. századot inkább a világ új szemléletmódja szerint szokás a felvilágosodás, a fény századának nevezni.

Kollekciók