Ajax-loader

'azeri' címkével ellátott könyvek a rukkolán

 


Az_okos_lany
Az ​okos lány Ismeretlen szerző
1

Ismeretlen szerző - Az ​okos lány
A ​magyar és a külföldi népmesekincs kedvelt alakja az okos lány, aki túljár a királyok, az udvari tudósok eszén, meg tud felelni a legbonyolultabb találós kérdésekre, és átlát mindenféle praktikákon. Ez a lány vagy asszony számtalan mesében, nagyon sokféle formában találja fel magát, és nyeri el végül a király szerelmét. A Móra Kiadó szép kivitelű antológiában - Hegyi Mártának a nők szépségét kiemelő illusztrációival - jelenteti meg az okos, bátor lányokról szóló válogatást, amely a nők, az anyák, a lánytestvérek születésnapjára, nőnapra, kedves, vidám ajándék.

A_rep%c3%bcl%c5%91_haj%c3%b3
A ​repülő hajó Ismeretlen szerző
11

Ismeretlen szerző - A ​repülő hajó
A ​Szovjetunió népeinek meséiből ad ízelítőt ez a kötet. Jól és kevésbé ismert nemzetiségek mesekincséből válogattuk, de teljességre nem törekedhettünk, minthogy több mint 150 nemzetiség él a Szovjetunió területén. Királyfik, cárevicsek, nagy erejű legények, egyszerű halászok, gazdag földesurak és bátor vitézek győznek vagy veszítenek ki-ki érdeme szerint. Rab Zsuzsa meseértő, művészi tolmácsolása megszólaltatja legközelebbi nyelvrokonaink, az obi-ugor népek hőseit is. "Aranyalma pottyanjon a tenyerébe, aki ezt a mesét meghallgatta" - így végződik egy grúz mese. Ha aranyalmát nem is kapunk, de kellemes, értékes percekkel ajándékoz meg bennünket a kötet. A repülő hajó című népmese válogatást Szecskó Tamás varázslatosan szép rajzai díszítik.

Nyuszik%c3%b6nnyek
Nyuszikönnyek Ismeretlen szerző
4

Ismeretlen szerző - Nyuszikönnyek
A ​szovjet népek meséi hol azzal ragadnak meg, hogy ismerős motívumokat látunk új feldolgozásban, hol azzal, hogy sajátos, új világgal ismertetnek meg a hagyományos mesekeretben. A szép és gazdag válogatás, melyet Keresztes Dóra kitűnő, markáns és stílusos rajzai díszítenek, maradandó élményt nyújt a mesét kedvelő kicsinyeknek és nagyobbaknak.

Koroglu
Köroglu Ismeretlen szerző
3

Ismeretlen szerző - Köroglu
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

H%c3%b3z%c3%a1por_fiatal_%e2%80%8bszovjet_k%c3%b6lt%c5%91k
Hózápor Ismeretlen szerző
0

Ismeretlen szerző - Hózápor
Néhány ​évvel ezelőtt nagy érdeklődéssel fogadta az olvasóközönség ugyanennek a sorozatnak Mai orosz líra című kötetét, amelyben négy kitűnő fiatal orosz lírikus verseinek javát közöltük. Most a legfiatalabb szovjet költőnemzedék bemutatásával próbálkozunk, s anyagunkat ezúttal nemcsak az orosz nyelvterület terméséből válogattuk: az evenk, a csuvas, az azerbajdzsán, az ukrán, az észt költészet legifjabb hajtásait is megtalálni kötetünkben, habár természetesen nemcsak hogy teljességre nem törekedhettünk, hanem még körképét se adhattuk a gazdag nemzetiségi költészetnek. Gyűjteményünk a nagyország más-más egű, más-más tájú, más-más irodalmi hagyományú és nyelvű költészetének egy-egy jellegzetes képét villantja fel.

F%c3%a9rjhez_%e2%80%8bmennek_az_angyalok_mai_%e2%80%8bszovjet_l%c3%adra
Férjhez ​mennek az angyalok Ismeretlen szerző
1

Ismeretlen szerző - Férjhez ​mennek az angyalok
Lassan ​hagyománnyá válik, hogy időről-időre, kisebb antológiákban, legmozgékonyabb sorozatunkban, a Modern Könyvtárban számot adunk a szovjet költészet újdonságairól. Orosz költészeti antológiánk után, meg a soknemzetiségű szovjet költészet változatos tájait felvillantó _Hózápor_ c. kötetünk után, most újra mai oroszok, ukránok, azerbajdzsánok, örmények, grúzok, észtek verseivel jelentkezünk, bemutatunk fiatalokat és ismeretleneket, de beszámolunk a jól ismert középnemzedékbeliek vagy egy-két "nagy öreg" legújabb eredményeiről is. Költőink közt vannak tehetséges ígéretek, de olyan érett tehetségek is, akiknek jelentős költővé érését éppen ebben a sorozatban jósoltuk meg. É s a sok szép vers közt egy-két valódi nagy vers is akad - márpedig sokkal több ritkán jut néhány év alatt egy-egy nemzetre. A kötetet Rab Zsuzsa válogatta és fordította.

Covers_108607
Aranykert Ismeretlen szerző
1

Ismeretlen szerző - Aranykert
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

János Sipos - Azeri ​Folksongs
János ​Sipos has been conducting expeditions to the Kazakh, Kyrgyz, Anatolian and Thracian Turk and Karachay-Balkar people since 1987. The Azeri expedition and this volume is an important step of his research. The Azeri Folksongs - At the Fountainhead of Music volume introduces those elementary styles of Azeri folk music, which bring us back to the old history of the music. The preface of the book is followed by a history of Azerbaijan, after which the collecting expeditions are described illustrated with maps and photos. The highlight of the book is the comparative presentation of Azeri musical styles. You find an ample anthology of music examples in the book. The song texts and their English and Hungarian translation may be useful for those interested in Azeri language and folk culture. In addition to becoming acquainted with Azeri folk music, we learn how these musical styles relate to the folk music of people living in this area and to the folk music of the Anatolian Turks and the Hungarians. The book ends with indices and notes, as well as an important supplement: a CD with the finest tunes of the collected stock.

Lutfija Ajni - Közép-Ázsia ​művészete Avicenna korában
A ​magyar olvasó előtt kevéssé ismert vidék és kor kultúrájának emlékeit villantja fel e kötet. A közép-ázsiai népek IX-XI. századi történetét állandó háborúskodások kísérték, ám a külső és belső fenyegetettség elleni küzdelem mellett e kor egyszersmind rendkívül magas színvonalú építészetet, képző- és iparművészetet, irodalmi és tudományos eredményeket is hozott. A mai Üzbegisztán, Türkménia, Azerbajdzsán és Tadzsikisztán területén fennmaradt épületek, falképek, iparművészeti tárgyak ékesen bizonyítják a hajdan e tájon élt népek alkotókészségének nagyságát, mely arab, perzsa és indiai hatásokat magába olvasztva önálló, sajátosan eredeti művekkel gazdagította az emberi civilizációt. A kitűnő szakemberek által írt, szerkesztett és fényképezett album a nagyobb területi egységek - Bokhara - Maverannahr, Gurgandzs - Hórezm, Hkorászán és Huttalán - társadalom- és kultúrtörténetének rövid összefoglalása mellett jelentős és vonzó képanyaggal idézi fel a nagyszerű emlékegyüttest.

Ceyhun Alakbarov - Obrusánszky Borbála - Azerbajdzsán ​/ Azerbaycan
A ​szerző köszönetet mond Dr. Haszan Haszanov volt budapesti nagykövetnek,aki elindította jelen útikönyv megírását és hasznos tanácsaival segítette a szerzőt. Külön köszönetet szeretnék mondani Dr. Vilajat Gulijev jelenlegi nagykövetnek, aki elősegítette azerbajdzsáni utam megvalósulását és jelen könyv létrejöttét. Az Azerbajdzsán Köztársaság születésének 20. évfordulója tiszteletére. Hazánkban nagyon kevesen vannak, akik a Kaukázus említésekor Azerbajdzsánra gondolnak, sőt ha valakiben felmerül, hogy felfedezné a világnak ezen pontját, inkább a grúzokhoz vagy az örményekhez látogat el. Pedig Azerbajdzsán, a Kaszpi-tenger partján elterülő ország sok érdekességet tartogat számunkra: természeti szépségeket, valamint őstörténeti és kulturális emlékeket. A hegyekben ősi települések és erődök sorakoznak. Azerbajdzsánban a legkülönlegesebb építészeti emlékek az elzárt hegyi falvakban vannak, amelyeket több száz évig alig lehetett megközelíteni, mára azonban nyitva vannak a külföldi látogatók előtt. A Kaukázus hegyvonulatai, a Kaszpi-tenger szelíd, homokos partja, az iszapvulkánok különleges látványa, a gyógyvizes források, tűz-hegyek és még számtalan természeti szépség várja az ide látogatókat, nem beszélve a kiváló gasztronómiáról, melyről az ott járt emberek csodákat mesélnek.

Kollekciók