Ajax-loader

'angol nyelv' címkével ellátott könyvek a rukkolán

 


Covers_180648
Mindennapi ​angolunk Ismeretlen szerző
3

Ismeretlen szerző - Mindennapi ​angolunk
Olyan ​könyvet ajánlunk kedves olvasóinknak, melyet angol nyelvű területen tartózkodva a mindennapi életben hasznosítani tudnak.

Helen Davies - Françoise Holmes - Kezdők ​angol nyelvkönyve
A ​világhírű USBURNE Kiadó színes, szórakoztató illusztrált szótárai azzal a céllal készültek, hogy megkönnyítsék és kellemes időtöltéssé tegyék a nyelvtanulást. Mindegyikben több mint kétezer, a mindennapi életben gyakran használt szó és kifejezés található. A szavakat egy-egy téma köré csoportosítottuk ( A család, A test, Ház és lakás, Öltözködés, élelmiszerek, Bevásárlás, Autóval, nyaralás, Sport stb.), s a mulatságos képek, jelenetek szinte sugallják a szavak értelmét. A könyv végén a legfontosabb tudnivalókat összegző néhány oldal következik A nyelvtanról dióhéjban címmel. Befejezésül pedig szójegyzék található. Ebben a magyar ábécé rendjét követve azokat a szavakat, kifejezéseket és mondatokat adjuk közre, amelyek a könyv illusztrált oldalain előfordulnak.

Covers_194420
Angol ​beszédgyakorlatok Ismeretlen szerző
2

Ismeretlen szerző - Angol ​beszédgyakorlatok
Ez ​a zsebkönyv elsősorban és főként kezdők számára íródott, az angol nyelvterületre először látogató igényeit van hivatva kielégíteni. Anyagának összeállításában az volt a vezérlő szempontunk, hogy a minimális nyelvi alappal rendelkezők is könnyen megtalálják benne a mindennapi élet helyzeteiben legszükségesebb mondatokat, fordulatokat, kifejezésformákat.

Szenczi Miklós - Tanuljunk ​könnyen, gyorsan angolul!
Az ​angol nyelv fontosságát felesleges volna külön hangsúlyozni. A világ legnagyobb nyelvterülete ezt a nyelvet beszéli, ismerete az európai szárazföldön is egyre jobban terjed. A világháború óta a legtöbb ember anyanyelve után az angol nyelvet tanulja meg. Ennek a páratlan népszerűségnek az okát elsősorban Anglia kulturális és gazdasági vezetőszerepében kell keresnünk. Könyvünk célja az, hogy az angol nyelv tökéletes elsajátítására biztos, rendszeres alapot nyújtson és megismertessen a ma használatos élő nyelvvel. Ennek a célnak az eléréséhez a "Tanuljunk könnyen, gyorsan angolul" kitűnően bevált módszert vettem segítségül, amely gondos fokozatossággal küzdi le az idegen nyelvek nehézségeit.

Katalin Fehérváryné H. - Karmen Pižorn - Into ​Europe - Prepare for Modern English Exams - Listening
This ​volume in the Into Europe series will help teachers and their students to improve their listening abilities in English, in order not only to prepare for modern European examinations but also to use English in real life. The ability to understand people speaking in a foreign language is an essential skill in the modern world. Unlike more traditional tests, modern European examinations include listening tests which are based on 'authentic' texts recorded from real life. This volume presents a wide variety of different texts and listening tasks which reflect the sorts of things that learners may encounter on such tests. The practice tasks it includes were developed in accordance with modern European testing practice by test writers trained in modern testing techniques. The book is accompanied by two CDs that contain the recordings of 48 listening texts. Language teachers who have to test their students' listening abilities and those who wish to prepare their students for modern English examinations will both find this book a valuable resource.

Erdélyi Margit - Angol ​nyelvi tesztek
Nyelvvizsgát ​szeretnél tenni angol nyelvből? Ellenőriznéd közben önnön tudásod? Ez esetben gyakorolj bátran az angol nyelvi tesztek gyűjteményéből! A régi mondás nem veszített érvényéből: gyakorlat teszi a mestert! A tesztelés magabiztos nyelvi megoldásokhoz, gördülékeny szóhasználathoz vezet. A feladatokat úgy válogattam, hogy hasonlóak legyenek a közép-, illetve felsőfokú nyelvvizsgán előfordulókhoz. A kérdésekben minden nyelvtani szerkezet megtalálható. A könyvben szereplő számtalan szókapcsolat és vonzatos ige segít az élőbb nyelvhasználatban. És hogy könnyen ellenőrizhesd magad, a megoldások ott várnak rád minden teszt végén! Eredményes tesztelést, könnyű és szórakoztató nyelvtanulást kívánok!

H. Q. Mitchell - Marileni Malkogianni - Matura ​Leader Plus Level B2
The ​Student's Book consists of 14 units. Each unit is based on a different topic and is divided into sections: Vocabulary Practice, Use of English, Listening Comprehension Practice, Reading Comprehension Practice, Writing Practice and Speaking Practice.

Baranyay Márta - Angol ​kisokos - Nyelvtani összefoglaló
Ajánljuk ​ezt a kiadványt mindazoknak a kezdő vagy haladó szinten tanulóknak, akik az angol nyelvet megfelelő nyelvtani alapokra helyezve kívánják elsajátítani. célunk, hogy segítséget nyújtsunk a gyors eligazodáshoz, az alapvető nyelvtani tudnivalók rendszerezéséhez, rögzítéséhez.

Bajczi Tünde - Kerekes Zsolt - Angol ​nyelv kezdőtől az alapfokú nyelvizsgáig 1.
Egy ​újabb kezdő angol nyelvkönyvet tarthat kezében az olvasó. De valójában ez a könyv is egy kicsit más, mint az eddig megjelentek. Magyar anyanyelvűeknek készült, mert magyar utasításokat és nyelvtani magyarázatokat tartalmaz olyan formában, amelyet egy magyarul gondolkodó, magyar nyelvi struktúrákat ismerő egyén könnyebben elsajátít. Felkészít a legújabb nyelvvizsga-követelményekre, hiszen az összes olyan feladattípus szerves része a könyvnek, amellyel a nyelvet tanuló a nyelvvizsgákon is találkozhat. Az újrakezdők és az otthon egyénileg tanulók is sikeresen használhatják, hiszen a feladatok megoldása, a nyelvtani magyarázatok, a magnószövegek is megtalálhatóak a könyvben, és a változatos feladatokon keresztül egyénileg is kiválóan lehet fejleszteni a szókincset, az írás és beszédkészséget. A nyelvvizsga szókincse és témakörei alkotják az egyes fejezetek alapjait. A „lépcsőkön" keresztül el lehet jutni az adott témakör komplex elsajátításáig. Egy folyamatos történet vonul végig a könyvön, amely érdekessé teszik a tanulandó anyagot is.

Ildikó Csépes - Györgyi Együd - Into ​Europe - Prepare for Modern English Exams - The Speaking Handbook
This ​handbook provides an introduction to the assessment of speaking ability. It is aimed at those language teachers who need to learn how to design, administer or prepare students for tests of speaking ability. The authors discuss what may influence test taker's oral performance, and describe how to design test tasks, including guidelines for designing interview questions, picture description tasks, role plays and discussion activities. They stress the importance of the roles of interlocutor and assessor in speaking assessments, and the Handbook presents a step-by-step description of the procedures that schould be used in the training of interlocutors and assessors. The Handbook is accompained by a DVD that illustrates various speaking activities in different examination modes (individual vs. paired exams). In addition, it includes a selection of benchmarked performances representing different levels on the Common European Framework, which have been assessed by a group of experts. The expert's comment are included in the Handbook. Language teachers who are required to design test tasks and administer speaking examinations will find the Handbook an indispensable guide to assessing EFL learners' oral language ability in both classroom and exam situations.

Michael Coles - Basil Lord - Access ​to English - Starting Out - Workbook B
The ​ten units in this new edition provide revision and practice material for Chapters 11 - 20 of Starting Out, the first book of Access to English. Each unit should be used after working through the relevant chapter of the coursebook. There are three sections to each unit: Grammar Practice - Lists and tables of the grammar taught in the relevant chapters - Written exercises - Oral exercises designed for group and pair work. Words and Phrases: Lists of the new words and phrases of the chapter — arranged either in sets or con-textualized in mini-dialogues — with phonetic transcriptions - Two Wordgames designed for enjoyment as well as vocabulary-building and stress and spelling practice. Communication Practice: Two or three enjoyable activities which take as their starting-point a function or topic area included in the chapter and allow students to put the language of the coursebook to more varied and communicative use.

Ismeretlen szerző - A ​learner's dictionary of English idioms
Approximately ​5500 idioms are explained in this comprehensive dictionary for intermediate students of English. Almost all the idioms are illustrated with carefully chosen example sentences. Special features: - each idiom entered under its first significant word - extensive cross-referencing, especially of variants - comparison of similar and confusing pairs of idioms - clear indication of unusual stress

Ismeretlen szerző - Angol ​kezdőknek - Az első 100 ige - Munkafüzet
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Covers_96420
Új ​angol-magyar szótár Ismeretlen szerző
1

Ismeretlen szerző - Új ​angol-magyar szótár
Ez ​az angol-magyar szótár végigkíséri az angoltanulás éveit a középfokú vizsgáig. Használata egyszerű, logikus. Hasznos segítség marad a nyelvvizsga után is. Minden angolul tanulónak. Középfokú nyelvvizsga szintű szókincs Számos jelentésváltozat Jól áttekinthető nyelvtani összefoglaló Hasznos útmutatók és mellékletek

Erdélyi Margit - Angol ​társalgási kézikönyv
Sokan ​vannak, akik túl elfoglaltak ahhoz, hogy nyelvtanfolyamokra járjanak. Ugyanakkor szeretnek utazgatni, s nyelvtudás hiányában bizony problémát okoz néha még a vásárlás vagy a közlekedés is. Nekik készült ez a könyv.

Erdélyi Margit - Kis ​angol nyelvtan
Egyedülálló ​könyvet tart kezében az olvasó. Különlegessége abban rejlik, hogy az alapoktól a legmagasabb szintig felöleli a szükséges ismereteket. Egy idegen nyelv grammatikáját igazán csak példákon keresztül lehet megérteni és megtanulni. Éppen ezért e könyv példamondatok százait tárja az olvasó elé. Többségüket érdemes akár szó szerint is megtanulni, hiszem bármikor felhasználhatók a mindennapi életben. A példamondatok nagy hányada híres emberektől elhangzott idézetekből áll, melyek didaktikai feladatuk betöltésén túl szórakoztatják is az olvasót. A kötet a nyelvtan alapos és részletes ismertetésén kívül rendszerezett formában tartalmazza a leggyakrabban használt, rendhagyó ragozású igéket is. E könyv hasznos segédeszköz a tanulni vágyók kezében megkönnyítve a nehezebb szerkezetek megértését, s lehetővé téve az egyedül végzett otthoni munkát.

Barta Éva - Hallás ​utáni szövegértés - középfok, felsőfok
A ​sorozatban megjelenő kötet olyan angolul tanuló diákoknak és szakembereknek készült, akik közép- vagy felsőfokú gazdasági szakmai nyelvvizsgát szeretnének tenni. Az írásbeli vizsgára felkészítő első kötet után ezúttal a hallás utáni szövegértés készségének mérésére szolgáló feladatgyűjtemény segíti a vizsgázókat a felkészülésben. A tankönyv 12 középfokú s 8 felsőfokú feladatlapot tartalmaz. A szövegek mindegyike autentikus élőbeszéd - egyrészt rádiófelvételek, nagyobb részt pedig angol anyanyelvű szakemberekkel készített riportok -, így a gazdasági ismeretek és szakszókincs bővítésére is alkalmasak. A megoldókulcs és a szövegek szó szerinti átirata lehetővé teszi az önálló felkészülést is.

Covers_423653
Szállóigék ​idegenből Ismeretlen szerző
elérhető
0

Ismeretlen szerző - Szállóigék ​idegenből
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Raymond Murphy - English ​Grammar in Use
English ​Grammar in Use Third edition is a fully updated version of the classic grammar title. It retains all the key features of clarity and accessibility that have made the book popular with students and teachers alike. Designed to be flexible, the book is available both with and without answers, making it ideal for self-study, but also suitable for reinforcement work in the classroom. The 'with answers' version of the book comes with a handy pull-out reference panel which allows students to review key grammar points at a glance. The book is also available with a CD-ROM, giving hundreds of interactive exercises to reinforce the language learned in the book.

Nádasdy Ádám - Angol ​kiejtési gyakorlatok a gimnázium I-IV. osztálya számára
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Siórétiné Gyepes Judit - Zoltán Erika - A ​Companion to Hungary
If ​you come to Hungary you should have a companion lke this. _- The list of words_ _- the short sentences_ _- the most frequent questions and answers_ _- the notices to be seen everywhere_ _- the useful addresess_ are all collected here _- to find your way_ _- to give you a helping hand_ _- to make your staying in Hungary easier._ We wish you a pleasant journey.

Tom Hutchinson - Project ​English 3. Student's Book
Tom ​Hutchinson is the Associate Director of the Institute for English Language Education at lancaster University, where he is mainly concerned with teacher training courses. Tom Hutchinson taught in schools for a number of years and has given teacher training seminars in many countries around the world. In 1986 he was awarded the Duke of Edinburgh's English Language prize for Project English and in 1992, for Project video.

John Stepherd - Richard Rossner - James Taylor - Ways ​to grammar
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Sue Kay - Vaughan Jones - Inside ​Out - Elementary
Many ​visiting scientists from China and Taiwan lack confidence in their abilities with the English language. This handbook is designed to aid native Chinese speaking scientists learn English scientific terms. The book has three parts: a cultural guide for working in American laboratories; a list of common terms used in the lab, with translations into both simple and complex Chinese; and illustrations of equipment in common use.

Donn Byrne - Melanie Ellis - Caroline Laidlaw - Medgyes Péter - Criss ​Cross Upper-Intermediate Practice Book
Az ​azonos című kurzuskönyvhöz tartozó munkafüzet angol nyelvtanulók számára.

Besnyi Erika - Huszár Márta - Enterteen ​1.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

David A. Hill - Michael Vince - Smart ​Pre-Intermediate - Workbook
The ​title reviews the state of knowledge and outlines likely future developments in feeding and management systems for different types of herbivores. Special attention is paid to the effects of socioeconomic trends on rearing methods and the protection of the environment, and to the need to develop less intensive production systems making the best use of grazed and conserved grass.

Rob Nolasco - Péter Medgyes - When ​in Britain - Intermediate
Ez ​a tankönyv egy gyakorlat-orientált kommunikatív mű, melyet elsősorban olyan nyelvtanulók számára írtak, akik már két vagy három éve tanulják ez

Bill Bowler - Sue Parminter - Network ​Student's Book 1
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Zanatiné Szántai Ildikó - Káldosné Szendrői Ildikó - Headway ​Elementary at a Distance
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Michael Swan - Catherine Walter - The ​New Cambridge English Course - Student's Book 3
The ​New Cambridge English Course is a course teachers and students can rely on to cover the complete range and depth of language and skills needed from beginner to upper-intermediate level. Each level is designed to provide at least 72 hours of class work using the Student's Book, with additional self-study material provided in the Practice Book. The course has a proven multi-syllabus approach which integrates work on all the vital aspects of language study: grammar, vocabulary, pronunciation, skills, notions and functions. Teacher support Free photocopiable placement tests for Levels 1 and 2 are available, with teachers' notes in French, Spanish and Polish and answer sheets to help allocate students to the appropriate level. Please contact your local Cambridge University Press representative for details.

Budai László - Angol-magyar ​igeosztályok, igevonzatok
A ​könyv az angol igeosztályokat hasonlítja össze magyar megfelelőikkel. Miről nem szól e könyv? Ha az angolul tanuló diák meghallja az ‘ige’ szót, többnyire kellemetlen érzés tölti el, mert a sok igeidőre gondol, amelyeknek az alakjaival még viszonylag könnyen megbirkózik, de használatuk elsajátítása már sok időt és energiát igényel. A nyelvkönyvek főként az igeidők használatára koncentrálnak, ezért könyvünk eltekint az igeidőkkel kapcsolatos feladatok tárgyalásától. (Az igeidők, a segédigék és az igenevek használatát lásd: Dr. Budai László: Angol igék és igenevek. Sok táblázattal és kétnyelvű példával. Publio Kiadó, 2012.) Milyen más fontos tudnivalók lehetnek még az angol igékkel kapcsolatban? Könyvünk hézagpótló kíván lenni, és azokkal a tudnivalókkal foglalkozik, amelyek eleve kimaradnak az angolszász országokban készült angol nyelvi tankönyvekből, amelyeket hazai tankönyveink sem részesítik kellő figyelemben. Ez az ismeretanyag akkor áll elő, ha összehasonlítjuk egymással az angol és a magyar igék különböző osztályait. Lehet, hogy ezen ismeretek nélkül a mindennapi életben már jól el lehet boldogulni az angol nyelvvel, de a tudatosabb és alaposabb nyelvtudást nagyban segíti a könyvünk által ismertetett tananyag. E kiadvány nem a kezdők taneszköze kíván lenni, de nagy hasznára válhat a haladó nyelvtanulóknak, a gyakorló és a leendő szaktanároknak. A könyv nyelvezete lehetővé teszi, hogy nyelvészeti ismeretekkel nem rendelkező tanulók számára is érthetők legyenek az egyes témák, amiről könnyen meggyőződhet bárki, ha végigfutja a Tartalomjegyzék pontjait. Összesen mintegy 1400 igei kifejezésről mond valami újat e könyv a legtöbb tanuló számára. Az új ismeretek érthetőségét, használhatóságát segíti elő a két nyelv következetes összehasonlítása, az angol szerkezetek, mondatok magyar fordítása. Külön felhívjuk a Tisztelt Olvasó figyelmét a könyv bő harmadát kitevő, a Mellékmondat mint vonzat című fejezetre, amelyben több mint kétszáz igét mutatunk be ragozott igés és igeneves mellékmondataikkal és azok magyar fordításával. Az igeneves mellékmondatok jellegzetes szerkezetei az angol nyelvnek, amelyeknek az ismerete és használata nélkülözhetetlen a nyelvtanulás haladóbb fokán. Hisszük, hogy az új ismeretek által a Tisztelt Olvasó gyakorlati nyelvtudása is fejlődik, finomodik, árnyaltabbá válik; sőt még anyanyelvére is nagyobb rálátása lesz.

Kollekciók