Ajax-loader

'anarchizmus' címkével ellátott könyvek a rukkolán

 


Zahar Prilepin - Mert ​mi jobbak vagyunk
Szányka, ​akinek az apja halálra itta magát, az Alkotók Szövetségében találja meg élete értelmét: harcolni az aljas hatalom ellen, a hazáért, az egyszerű emberekért, az orosz földért. A dühös fiatalok, akiket a nagy filozófus és író, Kosztyenko szervezett párttá, rendszeresen összecsapnak a rendőrökkel, törnek-zúznak Moszkvában és más városokban is – az igazi, nagy, férfias történelmi tettre áhítoznak, és készen állnak a börtönre és a halálra éppúgy, mint arra, hogy átvegyék a hatalmat Oroszországban. Prilepin részben a mai orosz politikai folyamatok szuggesztív krónikása, aki sokak szerint egy olyan „robbanást” jósolt meg ebben a regényében, amely előbb-utóbb elkerülhetetlen lesz – s ugyanakkor bámulatos életismerettel mesél az orosz kisvárosok és falvak embereiről, akik úgy érzik, becsapták őket. És ezt a regényt olvasva talán jobban megértjük a radikális, nacionalista fiatalokat akár Magyarországon is… Prilepin maga is részt vesz a politikai küzdelmekben, s bár nézeteivel a legtöbben nem értenek egyet az orosz irodalmi életben, mégis sorra kapja a díjakat – egy nemzedék és egy irodalmi csoport, az „újrealisták” vezéralakja lett, s művei lassan a világ minden fontosabb nyelvén megjelennek. Az orosz irodalom új világsztárja ő, sőt a Newsweek magazin szerint „korunk orosz Hemingwaye”.

Adam Roberts - New ​Model Army
A ​giant has brought war to England's heartland. He stalks across the fields and towns to the west of London. The British army has tried to destroy him but each time has has beaten them. When they bring in air support and deploy heavy weapons he simply melts away, only to form again somewhere else and deliver another devastating blow. Pantegral is a New Model Army — a giant whose thoughts flow through countless wireless connections, whose intelligence comes from the internet and real-time camera updates, whose mind is made up of thousands of minds, each deciding what Pantegral will choose to do. And Pantegral has chosen the joy of the fight. His fury is truly democratic.

Alexander Berkman - What ​is Anarchism?
In ​a clear conversation with the reader, Berkman discusses society as it now exists, the need for Anarchism and the methods for bringing it about. Often mentioned in conjunction with his lover Emma Goldman, Berkman was a leading writer and participant in the 20th-Century Anarchist movement. The young, idealistic Berkman practiced "propaganda by the deed," attempting to assassinate Henry Clay Frick during the Homestead Steel Strike of 1892. While imprisoned, he wrote the classic tale of prison life, Prison Memoirs of an Anarchist. After his release, Berkman edited The Blast! and Goldman’s Mother Earth. Deported to Russia in 1919, he saw firsthand the failure of the Bolshevik revolution and dedicated himself to writing this classic primer on Anarchism.

Alexander Berkman - What ​Is Communist Anarchism?
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

P. A. Kropotkin - Egy ​forradalmár feljegyzései
Az ​Egy forradalmár feljegyzései ma már a memoárirodalom klasszikus alkotásai közé tartozik. Szerzője, Pjotr Kropotkin herceg, előkelő ősnemesi család sarja volt, ugyanakkor az anarchizmus egyik fő ideológusa és vezére, emellett kiváló geológus, jó megfigyelő, avatott tollú publicista és író. Kropotkin könyve alighanem a leghitelesebb útikalauz azok számára, akik meg akarnak ismerkedni a XIX. század Oroszországával. Bemutatja az orosz földbirtokosok és jobbágyok életét, elvezeti az olvasót a cári udvarba - szellőztetve annak féltve őrzött titkait -, a korabeli orosz bürokrácia útvesztőibe, a telepesek és száműzöttek Szibériájába és az orosz Bastille-ba: a Péter-Pál-erődbe. A Feljegyzések második részében Kropotkin a hatvanas-hetvenes évek orosz forradalmárait vonultatja fel, és megismertet a kor nemzetközi munkásmozgalmának számos csoportjával, áramlatával; a megörökített jelenetekkel, apróbb és nagyobb - gyakran humoros - mozzanatokkal, jellemző epizódokkal kitűnően érzékelteti a kor levegőjét. Kropotkin visszaemlékezéseit különösen érdekessé teszi a kortársak személye. Az író egyaránt jól ismerte II. Sándor cárt és az ellene elkövetett merényletek résztvevőit, a cári udvar bennfenteseit és a francia kommünárokat, Turgenyevet, valamint a kultúra és a tudomány más nagyságait. A gazdag élményanyagot felölelő memoárkötet - amelynek az olvasó első teljes magyar kiadását kapja most kézhez - ritka élvezetes, sőt izgalmas olvasmány.

P. A. Kropotkin - Forradalmi ​kormányok
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Hans Peter Duerr - Sem ​Isten, sem mérték
A ​világnak - írta a misztikus anarchista Gustav Landauer - felőlem nem kell"elpusztulnia" - már amúgy sem létezik. Hans Peter Duerr (1943. Mannheim) előbb ismeretelméleti anarchizmusának radikalizmusával, majd a civilizáció folyamatának nagy elméleteit felforgató és újragondoló kultúrtörténeti, etnológiai műveivel kavart vihart Zürich, Heidelberg, Bréma egyetemein, s az amerikai, ausztrál, indonéz őserdőkben.

Mikonya György - Rend ​a rendetlenségben
Az ​anarchizmus sohasem volt a közgondolkodás szerves része, de mindig voltak gondolkodók, akik kutatták, értelmezték, esetleg konzerválták az anarchista gondolkodók nézeteit. A közgondolkodással szemben, amely gyakran felforgató szándékot, netán terrorizmust értett anarchizmus alatt, a tudományos megközelítés sokkal differenciáltabb következtetésekre jutott. A kötet szerzője arra vállalkozik, hogy a kevéssé ismert radikális pedagógia nézeteit, tehát az anarchista gondolkodók nevelésre, oktatásra, valamint a családi és az iskolai nevelésre vonatkozó nézeteit mutassa be.

T. C. Boyle - The ​Harder They Come
Acclaimed ​New York Times bestselling author T.C. Boyle makes his Ecco debut with a powerful, gripping novel that explores the roots of violence and anti-authoritarianism inherent in the American character. Set in contemporary Northern California, The Harder They Come explores the volatile connections between three damaged people—an aging ex-Marine and Vietnam veteran, his psychologically unstable son, and the son's paranoid, much older lover—as they careen towards an explosive confrontation. On a vacation cruise to Central America with his wife, seventy-year-old Sten Stensen unflinchingly kills a gun-wielding robber menacing a busload of senior tourists. The reluctant hero is relieved to return home to Fort Bragg, California, after the ordeal—only to find that his delusional son, Adam, has spiraled out of control. Adam has become involved with Sara Hovarty Jennings, a hardened member of the Sovereign Citizens’ Movement, right-wing anarchists who refuse to acknowledge the laws and regulations of the state, considering them to be false and non-applicable. Adam’s senior by some fifteen years, Sara becomes his protector and inamorata. As Adam's mental state fractures, he becomes increasingly schizophrenic—a breakdown that leads him to shoot two people in separate instances. On the run, he takes to the woods, spurring the biggest manhunt in California history. As he explores a father’s legacy of violence and his powerlessness in relating to his equally violent son, T. C. Boyle offers unparalleled psychological insights into the American psyche. Inspired by a true story, The Harder They Come is a devastating and indelible novel from a modern master.

Ken MacLeod - Fractions
In ​a balkanized future of dizzying possibilities, mercenaries contend with guns as smart as they are, nuclear deterrence is a commodity traded on the open market, teenagers deal in "theologically correct" software for fundamentalists, and anarchists have colonized a planet circling another star. Against this background, men and women struggle for a better future against the betrayals that went before. Death is sometimes the end, and sometimes something altogether different… This volume comprises _The Star Fraction_ and _The Stone Canal_.

Covers_475415
Anarchizmus ​ma Ismeretlen szerző
0

Ismeretlen szerző - Anarchizmus ​ma
TARTALOM Az ​anarchizmustól az alternatív mozgalmakig 7 I. Közelítések az anarchizmushoz David T. Wieck: Az anarchizmus sajátosságai 25 Nicolas Walter: Az anarchizmusról 34 II. Lehet-e állam nélkül élni? George Woodcock: Uralom nélkül: gondolatok a decentralizációról 55 Colin Ward: Uralom nélküli föderációk 60 IZTOK csoport: Javaslatok egy állam nélküli társadalomra 65 III A párizsi 68-tól az alternatív mozgalmakig Murray Bookchin: Párizs, 1968 75 Paul Goodman: Az anarchizmus fekete zászlaja 82 Dániel Cohn-Bendit: Elavult kommunizmus (részletek) 91 Murray Bookchin: Anarchizmus és ökológia 104 John Clark: Az anarchizmus és a jelenlegi világválság 108 Murray Bookchin: Innen oda 123 IV. Az anarchizmus és a kibbucmozgalom Shimon Shur: A kibbuc és az anarchista elméletek 159 Avraham Yassour: Szükség van-e törvényekre az anarchista társadalomban? Jog és törvényesség a kibbucban 169 V. A filozófus karosszékéből Paul Feyerabend: Tézisek az anarchizmusról 179 Murray Bookchin: Túl a neomarxizmuson 183 Murray N. Rothbard: Az állam nélküli társadalom 206 Robert Paul Wolff: Az anarchizmus védelmében 218

Max Stirner - The ​Ego and His Own
The ​Ego and His Own, the seminal defence of individualism, coloured the thinking of Friedrich Nietzsche, Max Ernst, Henrik Ibsen and Victor Serge, among many others, some of whom would vigorously deny any such influence in later years. Less reticent was Marcel Duchamp, who described Max Stirner as the philosopher most important to his work. Challenging the religious, philosophical and political constraints on personal freedom, Stirner criticizes all doctrines and beliefs that place the interests of God, the state, humanity or society over those of the individual. Anticipating the later work of nihilists, existentialists, and anarchists, The Ego and His Own upholds personal autonomy against all that might oppose it. “The most revolutionary book ever published … Stirner has left behind him a veritable Breviary of Destruction, a striking and dangerous book.” – New York Times “You will have heard of Stirner's book, The Ego and His Own … And it is certainly true that we must first make a cause our own, egoistic cause … we are communists out of egoism also, and it is out of egoism that we wish to be human beings, not mere individuals.” – Friedrich Engels to Karl Marx, 19 November 1844 Max Stirner (1806-1856) was a German philosopher and a friend of Friedrich Engels.

Kun Miklós - Útban ​az anarchizmus felé
Mihail ​Bakunyin a forradalmi mozgalom kétségtelenül kimagasló, de mindmáig vitatott személyisége volt. Tevékenységének megítélésekor mind az egyetemes progresszió történetét kutató elméleti műhelyekben, mind a tudományos konferenciákon ma is parázs viták alakulnak ki. E könyv keretéül Bakunyin pályájának mindmáig feldolgozatlan firenzei korszaka szolgál...

Pierre Clastres - Az ​erőszak archeológiája
Pierre ​Clastres (1934-1977) a fiatalon elhunyt anarchista antropológus és etnológus életműve elsősorban politikai jelentőséggel bír. Az amazóniai indiánok körében végzett terepmunkáiról írott, sodró erejű beszámolóinak köszönhette hírnevét, de Clastres szerint az antropológia tudományát csakis politikai antropológiaként lehet elképzelni. Írásai a társadalom és az állam viszonyára, az erőszak és a politikai hatalom mibenlétére, valamint "önkéntes szolgaság" mozgatórugóira ad feleletet. A Claude Lévi-Strauss tanítványaként induló szerző meghaladja a maga korában egyeduralkodó strukturalista és marxista törekvéseket, 1956-ban kiábrándult a kommunizmusból, később az 1968-as események meghatározó alakjává vált. Mostanában kezdik világszerte újra felfedezni.

Kollekciók