Ajax-loader

'technika' címkével ellátott könyvek a rukkolán

 


Szentesi György - A ​holnap harceszköze - A helikopter
Hogyan ​kezdődött? Röviddel azután, hogy a motoros repülőgépek a levegőbe emelkedtek és birtokukba vették a "harmadik dimenziót", a tervezők figyelme máris olyan repülőeszközök kialakítására irányult, amelyek a repülőgépektől eltérően nem hosszabb-rövidebb ideig tartó nekifutással és kifutással szállnak fel és le, hanem egyhelyből - mégpedig a parkolóhelyről - emelkednek a levegőbe és ugyanoda ereszkednek vissza. A repülőtér-probléma a repülőgépek fejlődésével egyre inkább előtérbe került, a repülés mindinkább a repülőtér függvényévé vált. Ez könnyen belátható - hiszen a repülőgép fel- és leszállósebessége mindig az utazósebesség meghatározott hányada, és a repülőgépek fejlődése folyamán az utazósebesség állandóan növekedett. A jelenlegi repülőgépeink fel- és leszállósebessége jelentősen meghaladja az egykori (1910-es) évek repülőgépeinek maximális utazósebességét. A nagy fel- és leszállósebesség nagyméretű és jól előkészített repülőtereket igényel, mintegy 2-4 kilométer hosszú - jól alapozott - beton fel- és leszálló pályákkal. Az ilyen repülőterek építése, bonyolult leszállító-berendezésekkel való ellátása sé üzemeltetése tetemes összegekbe kerül.

Gion János - Kovács Sándorné - Németh László - Pitrik József - Pitrik Józsefné - Technika ​és életvitel - 8. évfolyam
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Jacques Carelman - Képtelen ​tárgyak
122. ​oldalas könyv a technika mulatságos megközelítéséről Képtelen tárgyak amelyek nélkülözhetetlenek olyan személyeknek, mint akrobata, állatbarát, csepűrágó, főpincér, harangozó, lámpagyújtogató, napszámos, műszerész, rikkancs, szerelmes, tűzoltó vagy zarándok. Például közlekedési lámpa WC ajtóhoz, ajtós fürdőkád, panoráma tandem, úszó sakktábla, szemüveges óra.

Paolo Rossi - A ​filozófusok és a gépek
1633. ​június 22.: a hetvenéves Galileit vezeklőöltözékben az inkvizívió római börtönéből a domonkosrendi kolostor nagytermébe vezetik. A vád: eretnekség. A vádlott azonban nem csupán az idős tudós, a modern csillagászat és fizika megteremtője, hanem az új tudomány, amely egy ezeréves világképet borított fel. P. Rossi érdekfeszítő könyve az "eretnek" tudomány és filozófia nagy alakjainak - Leonardo da Vincinek, Francis Baconnek, az inkvizíció elé állított Galileinek és Giordano Brunónak - az új világnézetért vívott szívós harcát elemezve mindenekelőtt arra keres választ, hogyan született, milyen forrásokból táplálkozott a XV-XVIII. század tudományos forradalma. A szerző megvilágítja az új tudomány kialakulása, a világkép forradalmi változása és a korabeli technikai fejlődés közötti szoros összefüggéseket, és meggyőzően bizonyítja, hogy a technikai találmányok a mesteremberek mindennapi munkája során felhalmozott tapasztalatok gyümölcsei.

Pollák László - Autókarosszériák ​javítása
Ezt ​a könyvet a gyakorló karosszérialakatosoknak, technológusoknak és termelésirányítóknak ajánlom, mint szakmai ismeretbővítőt. A könyv szakmai alapismerettel keveset foglalkozik, mert azok az ipari tanulói iskolakönyvekben megtalálhatók. Egyes helyeken azonban a folyamatosság biztosítása végett a régebbi ismeretanyagot felelevenítettem. Lexikonok, folyóiratok és tanulmányok felhasználásával a gépkocsik, és annak szoros kapcsolataként a karosszériák fejlődéséről igyekeztem a könyv első részében olyan átfogó képet adni, amelyből kitűnik, hogy a karosszériajavítás a szakmák között előkelő helyet foglal el. A személygépkocsik számának igen gyors növekedése és ebből eredően a karambolok számának abszolút emelkedése, valamint a korszerű személygépkocsikhoz alkalmazott vékony lemezek korróziója a karosszérialakatos szakmára egyre nagyobb feladatokat ró.

Fülöp Péter - Mosoni Árpád - Vass Miklós - Technika ​és életvitel - 5. osztály
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Giró-Szász Magda - Telefonhírmondó
A ​könyv – amelyet a kezében tart – rendhagyó módon mutatja be hazánk egyik legkiemelkedőbb alakjának, Puskás Tivadarnak az életútját, munkásságát. Minden bizonnyal nevének hallatán a tudós, a feltaláló, a telefonközpontok úttörője jut eszünkbe, azonban ennél nagyobb egyéniséget mutat be a mű; a 19. század magyar polihisztorát, aki már fiatal korában habzsolja a humán tudományokat és a művészetet éppúgy, mint az akkor forradalmian újnak tekinthető egyetemi tantárgyat, a fizikát. Könnyedén tanulja a nyelveket, kiválóan vív és zongorázik, a bécsi társasági körök közkedvelt egyénisége. A szerző korabeli dokumentumok felhasználásával, a 19. század eredeti történelmi környezetével, a családi háttér változásaival, a közvetlen emberi kapcsolatok és érzelmek tükrében teszi színessé, olvasmányossá a tudós életútjáról készített könyvet. ugyanakkor rendkívül gazdagon tárja fel az olvasó számára a kor hiteles történelmi eseményeit, főbb mozzanatait, az első technikai forradalmat követő polgárosodási folyamatot.

Covers_206713
Kapaszkodó Ismeretlen szerző
0

Ismeretlen szerző - Kapaszkodó
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Székely Sándor - Mit ​tudsz a világról?
Ez ​a könyv különböző témájú érdekes cikkek gyűjteménye. Nem valamiféle összefoglaló tudományos munka, sem pedig lexikon, inkább csak ízelítő a tudomány és a technika ezerszínű, ezerarcú világából. Akit a földrajz érdekel, földrajzról, aki a fizikához vonzódik, fizikai kérdésekről olvashat benne, akit meg az orvostudomány, vagy a repülés köt le, az is megtalálhatja ebben a könyvben a kedvére való, kíváncsiságát kielégítő olvasmányt. Sok helyről válogattuk össze ezeket az írásokat. Arra törekedtünk mindenképpen, hogy a "Mit tudsz a világról" még ilyen szerény keretek között is minél teljesebb képet adjon a legérdekesebb tudományos kérdésekről. Vajon jó munkát végeztünk-e? Vajon valóban hasznos és érdekes könyvet adunk a kezetekbe? Ezt ti döntsétek el!

Peter Clausen - Komputerek ​és robotok
Az ​ember által eddig kifejlesztett eszközök közül a komputer a leghatékonyabb és a leginkább sokoldalú, pedig fejlesztésének még csak a kezdetén tartanak. Rajtunk múlik, hogy ezeket az eszközöket az emberiség számára hasznosan vagy kártékonyan alkalmazzuk , s hogy jövőjük igazodik-e hozzánk, vagy ártani fog az ember jövőjének. A komputerszakértő végigjárta a robotok és komputerek fejlődéstörténetének egy-egy szakaszát, az abakusztól az agyműtéteket végző robotokig.

Kovács Mihály - Kibernetikai ​játékok és modellek
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Csabai Dániel - Hangtechnika ​amatőröknek
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Jókai Mór - A ​jövő század regénye
Szegedy-Maszák ​Mihály utószavával A hivatalos magyar kultúrpolitika a második világháborút követően meggátolta (egy korlátozott példányszámú, csakis a szakembereknek szánt kritikai kiadás kivételével), hogy Jókainak ezt az 1872–74-ben írt regényét a magyar olvasók új kiadásban olvashassák. S nem véletlenül, hiszen e regényben Jókai minden társadalmi utópiája ellenére megjósolta a huszadik századnak azokat a borzalmait is, melyeket a cárizmust megbuktató, ateista-kommunista Oroszország idézett elő Magyarország megtámadásával, saját népének kiirtásával. De itt említhető akár Boszniának Szerbia által történt bekebelezése vagy a szerb-magyar háború is… Magyarország egykor és talán ma is legnépszerűbb, európai hírű írója jósként is bevált, s ráadásul utópiájával Orwellt is megelőzte, noha a mű sokkal inkább Jules Verne munkásságával rokon.

Vadász János - Vásárhelyi István - Filmezzünk ​így
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Csanálosi István - Pataki Miklós - Vida József - Technika ​8. A változat
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Matthias Honerkamp - Martin Jetter - Repülés ​mikroszámítógéppel
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Holló Dénes - Filmes ​ötletek amatőröknek
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kun Miklós - Tanuló ​filmezők kiskönyve
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Raffay Anna - Papp János - Fény-árnyék ​a keskenyfilmben
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Ismeretlen szerző - Wartburg ​353W javítási segédkönyv
E ​könyv célja segítséget nyújtani a szakembereknek ahhoz, hogy elvégezhessék a legfontosabb javítási munkákat. Mindenekelőtt meg kell mutatnia, hogy milyen munkáknál elengedhetetlen a célszerszámok használata, és miként kell elvégezni a javításokat, hogy gondos munka mellett mégis a legcsekélyebb legyen a munkaráfordítás. A karbantartási útmutatásban a javításokat technológiai főjavításként csoportosítottuk. Hogy elkerüljük a leírások szöveges ismétlését, a szövegen belül utalunk azokra az egyes szakaszokra, ahol a témát egyszer már tárgyaltuk. Hogy fontos tájékoztatások ne maradjanak figyelmen kívül, szükséges a megfelelő útmutatások fellapozása a szövegben. Számos ábra és rajz egészíti ki a karbantartási útmutatásokat. Ezenkívül a könyv segédeszköz a "Wartburg" szerződéses műhelyekben dolgozó szakmai utánpótlás képzésére. A műhelyeknek is érdekük, hogy a járművek állagának megóvása és ezzel élettartamuk növelése a lehető legjobb legyen.

Bódy Gábor - Filmiskola
A ​különleges filmelméleti könyv a fiatalon elhunyt világhírű magyar rendező filmezést és filmelméletet oktató tanulmányait gyűjti össze.

J. Lambert - M. Simon-Verrept - Építsünk ​logikai gépeket
A ​mai fiataloknak olyan elméleti és gyakorlati alapot kell adnunk. hogy a holnap technikai realitásait már jól felkészülve várhassák. A matematika tartalma és módszerei jelentős átalakuláson mentek át. s így matematikai módszerekkel egyszerűbben megoldhatók a bonyolult, összetett problémák. A logikai gépek működésének megértéséhez megfelelő elméleti alapokra kell szert tennünk. Ebben a könyvben a logikai kapcsolásokat megvalósító árarnkörök logikai gépek - tervezését, felhasználását mutatjuk be. Ilyen építéséhez azonban csak akkor fogjunk hozzá. ha az előzőekben megadott alapismereteket már jól elsajátítottuk. A logikai gépeket a legegyszerűbb elektromos szerelési anyagokból és szerkezetekből állítjuk össze, tehát nem egy előre elkészített. kész egységként használható ún. „logikai építőszekrény” segítségével. Mivel csak kétállapotú elemi eszközökkel dolgozunk, természetes, hogy a tetszőleges bonyolultságú feladatokat alternatívák kombinációjára kell bontanunk. Részproblémákként ugyanis csak ezek integrálhatók egy fa-struktúrába, amely minden logikai gép alapvető struktúrája. A felvetett problémák ily módon kiváló alapot adnak a tudományos gondolkodás elsajátításához.

Bogdan Jakubowski - Tadeusz Tomiczek - Polski ​Fiat 126p
A ​könyv bemutatja a méltán közkedvelt városi miniautó, a lengyel gyártmányú Polski Fiat 126p szerkezetét, műszaki berendezéseit. Foglakozik a fejlesztésekkel, az egyes modellek eltérő berendezéseivel. Hasznos segítséget nyújt a karbantartáshoz, hibakereséshez és -javításhoz egyaránt. Az ábrákkal gazdagon illusztrált könyv mind szakemberek, mind érdeklődő laikusok számára megfelelő eligazítást ad ahhoz, hogy a kiváló adottságokkal rendelkező Polski Fiat üzemeltetése megbízható és költséghatékony legyen.

Benedek Attila - A ​motorkerékpár
A ​motorkerékpár a XX. században felváltotta a lovaglást. A mi világunk sorozat 12. része ezt a folyamatot mutatja be. Bolygónk arculata, az emberiség élete az elmúlt száz évben nagyon sokat változott, és ebben egyik legjelentősebb szereplő a robbanómotor volt.

Botond-Bolics György - Így ​gondozd a Volkswagenodat
Fekete-fehér ​és színes fotókkal, ábrákkal illusztrálva.

Nemere István - Újabb ​titkok könyve
Huszonkét ​év leforgása alatt íme, az ötödik Titkok Kömyve - és semmivel sem marad el az előzőek mögött! Mert ma is vannak titkok, amikről más forrásokból ritkán vagy soha nem értesülünk. Csaló tudósokról éppen úgy szó esik, mint az 1969-es Holdra-szállás igazi történetéről, vagy hogy milyen rejtélyes dolgok történnek most a Marson, hol tart a "teremtés vagy evolúció"-vita és a legújabb fizika döbbenetes felfedezéseiről sem sok szó esett még máshol.

Ballai János - Vízszivattyúk ​szerelése
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Jaroslav Andrt - Skoda
A ​105-120 típusú Skoda-családról 1983-ban megjelent könyv második javított és bővített kiadása. Az előző könyv kb. 100 nyomtatott oldallal bővült. Az 1-17. fejezetek az előző kiadás szövege és ábrái, a megfelelő javítások, módosítások végrehajtásával. Részletesen tartalmazza az üzemelés, karbantartás, beállítás, futó- és közepes javítások leírását úgy, hogy csupán csak a karbantartással foglalkozó, de a kisebb javításokat is elvégezni akaró autótulajdonosnak is hasznos segítség. A kiegészítés - a 18-22. fejezet - tartalmazza az alaptípusokon (a 105 -120 típusokon) a könyv lezárása után bekövetkező változásokat, a teljesen új ötsebességes Skoda 130 típusú gépkocsi és a Skoda-Rapid fantázianevű sportos kivitel műszaki adatait.

Walter Murch - Egyetlen ​szempillantás alatt
Szerzőifilmes ​Könyvtár 1. kötet Ez a kötet egy rendkívüli utazás a film vágásának roppant bonyolult, de annál izgalmasabb világába.

Hans Halberstadt - Tüzérségi ​eszközök a középkortól napjainkig
A ​tüzérségi eszközök első megjelenésük óta fokozatos fejlődésen mentek keresztül, és a harctér leghalálosabb fegyvereivé váltak: 1914 óta a legtöbb háborúban a tüzérség okozta a veszteségek többségét. A könyv jól szemlélteti a félelmetes fegyvernem fejlődésének, alkalmazásának és harcászatának történetét. A tüzérségi eszközök összes fajtája - a tábori lövegektől a páncéltörő fegyvereken keresztül a hatalmas vasúti ágyúkig - bemutatásra kerül. Minden egyes illusztráció mellett részletes leírás található, amely felsorolja az adott tüzérfegyver lőtávolságát, űrméretét, lőszerét, méreteit és lövedékének kezdősebességét.

H. Meinke - F. V. Gundlach - Rádiótechnikai ​kézikönyv
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Ismeretlen szerző - A ​világ legbizarabb találmányai
A ​gondolkodó ember eszközei éppúgy történelmi fejlődés eredményei, mint a társadalom változása. Ez a fejlődés meglehetőse bonyolult folyamat, aprólékos és lassú, ráadásul az emberiség igényei határozzák meg. Az előzmény nélküli zseniális találmányok ritkák, ezért feltűnőek, bizarrak. Akadnak persze tévedések, és nagy átverések is e téren! Az még hagyján, hogy úgy tudjuk, Stephenson alkotta meg az első gőzmozdonyt és Fulton az első gőzhajót, hiszen tévesen ezt tanítják az iskolában. Egy ismert anekdóta szerint azonban az 1970-es években egy nagy amerikai újságban valaki eladásra kínált egy rádiókészüléket, amelyet már Kolombusz Kristóf is használt Amerika felé hajózva... A hirdetésre közel harmincan jelentkeztek, akik komolyan érdeklődtek a relikvia iránt... Könyvünk összeállításakor nem egyszerűen izgalmas olvasnivalót szerettünk volna az Önök kezébe adni, de az idegenkedőket is közelebb akartuk hozni a technikához. Érdekességeket mutatunk be, felkeltve talán azok figyelmét is, akik félnek az újtól. Hiszen gyakran egy-egy érdekességen keresztül lehet eljutni a különböző technikai folyamatok egységes szemléletéig, meggyőződve arról, hogy az elvek, törvényszerűségek felismerésén át vezet az út a technika elfogadásáig.

Kollekciók