Ajax-loader

'technika' címkével ellátott könyvek a rukkolán

 


Ismeretlen szerző - Katalog ​der Automobil Revue 1978
Die ​Autos von heute - so lautet das zentrale Thema der Jahresausgabe der wöchentlich erscheinenden "Automobil Revue". Ihnen gelten Beiträge, die vom knappen Überblick der Neuheiten bis zu technischen Daten, von Berichten über die Prüfungen der "AR" bis zu Kennzahlen der Welt-Autowirtschaft reichen.

Hack Emil - Simó Zoltán - Citroën
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Covers_357919
Tudomány ​és technika Ismeretlen szerző
1

Ismeretlen szerző - Tudomány ​és technika
A ​MODERN TUDOMÁNY VILÁGA - A GRAVITÁCIÓTÓL A NUKLEÁRIS ENERGIÁIG... A MŰHOLDAKTÓL A FEKETE LYUKAKIG

Gara Mari - Farmer ​új szerepben
Az ​"öröknek" hitt farmerjainktól nehezen, de meg kell válnunk. Ebben a könyvben ahhoz adunk segítséget, hogy kedvencünk ne tűnjön el szemünk elől, vagyis sok-sok ötlet megvalósításával továbbra is mindennapjaink része maradjon. A farmerből készíthető lehetőségek kis tárházát mutatjuk itt be, vagyis a szerző arra törekedett, hogy az elkészíthető nagyobb tárgyakhoz szükséges néhány alaptechnikát mutasson be a legegyszerűbb segédeszközök használatával. Ezeket továbbfejleszthetjük számtalan variáció, díszítés bevetésével, amelyekre a szerző ad is ötletet, javaslatot.

Gordon István - Gurulunk, ​repülünk...
Gordon ​István tudomány- és technikatörténeti kalandozásra hívja az olvasót. Az időnként nosztalgikus írások megidézik a tudomány nagy alakjait, akiknek életéből olyan epizódokat is megismerhetünk, amelyekről eddig még nem vagy csak keveset hallhattunk. De kirándulást tehetünk az autók birodalmába is, amely során megelevenedik előttünk a kétütemű kocsik világa, a szocialista korszak néhány autócsodájának története, választ kaphatunk arra, milyen járgányon utazott utazik a pápa, és nyomon követhetjük az autós sebességi rekordok alakulását is. Majd a levegőbe emelkedünk, és legendás repülőgépek históriájából kapunk ízelítőt. A szerző a világűrbe is elkalandozik, többek között olyan témákkal foglalkozva, mint a Marson lévő esetleges vízkészlet kérdése, vagy a Föld mágneses terének problematikája. Végül a kötet néhány írása a történelem és tudomány viszonyát érinti, kitérve a gőzgép megszületésének érdekes epizódjaira, vagy a XX. század kevésbé ismert, a történelem menetét is befolyásoló technika- és tudománytörténeti eseményeire.

Gyöngy Kinga - Hegedűsné Tóth Zsuzsanna - Tóbiné Bércesi Mária - Alkotásra ​hangoló
A ​művészetek a játék részeként észrevétlenül válnak a gyermekek kifejezőeszközévé. Az a gyermek, aki egy-kétéves korában még csak maszatol, óvodás korára már gyönyörűen fest és énekel. A dalok, mondókák és a vizuális művészetek révén a gyermek többféleképpen tudja érzéseit közvetíteni, élményeit feldolgozni. Kötetünkbe olyan játékokat gyűjtöttünk, melyekben akár egy jól fejlett másfél éves kisgyermek is részt tud venni. Azt is bemutatjuk, hogy a nagyobbak milyen játéklehetőséget találnak ugyanazokban a helyzetekben.

Hevesy Iván - A ​mozgásfényképezés technikája
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Böröcz Sándor - Színpadvilágítás
Régóta ​várt szakkönyvbe lapozhatunk bele végre, mely a színpadvilágítás művészeti oldalán kívül igyekszik e terület összes többi részéről minél több információt átadni. Foglalkozik a fénytan és a világítástechnika elméleti alapjaival, az optikai részegységek tulajdonságaival, részletekbe menően tárgyalja a különböző típusú fényforrásokat és hagyományos- valamint effektfényvetőket, de rendszerezett ismereteket nyújt a színpadvilágítás vezérlési oldaláról is. A 180 oldalas könyv rendkívül gazdag kép és rajzanyagban, közel 300 ábra teszi szemléletessé a leírtakat. A megjelenésében esztétikus kiállítású könyv mellékletei is igen hasznosak. A kimerítő angol-magyar színpadvilágítási szakszavak gyűjteménye mellett találunk egy segédtáblázatot is, melyből a fényvetők fénykörének átmérőjét kereshetjük ki a távolság és a fényvetési szög függvényében.

Szokol Tibor - Kovács Imre - Repüljünk
A ​repülőgép ma már tömegközlekedési eszköz. Naponta hétmillió ember utazik a levegőben. A 145 színes képpel illusztrált mű bemutatja: - a repülés történetét Leonardo álmától napjainkig; - a legismertebb és a legkorszerűbb utasszállító gépeket;; - a világ számos légitársaságát. A maga nemében egyedülálló könyv hasznos információkkal szolgál a légi utasoknak és mindazoknak, akik érdeklődnek a repülés iránt.

Kroó Norbert - A ​tudomány és a technológia forradalma a XXI. században
Prof. ​Dr. Kroó Norbert (Budapest, 1934.) magyar fizikus, kutatóprofesszor a XXI. század tudományának jelen eredményeiről, lehetőségeiről, az emberiség előtt álló feladatok és kihívásokra adandó lehetséges válaszokról írta meg ezt az izgalmas könyvet. Egy olyan széles látókörű, hiteles forrástól tájékozódhat hát a tisztelt olvasó a XXI. század technológiai forradalmáról, aki nemzetközi tudományos kapcsolatai révén naprakész információkkal rendelkezik e témát tekintve. "A kvantummechanika nemcsak a technológiákra, hanem a biológiai, sőt, a társadalmi folyamatainkra is nagy hatást gyakorol, s ez egyre nyilvánvalóbb! Az Olvasóknak a mától a holnapig vezető úton pedig, intellektuális élmények sorát kívánom!" Kroó Norbert fizikus A szerző 1965-ben védte meg a fizikai tudományok kandidátusi, 1968-ban akadémiai doktori értekezését. Az MTA Szilárdtestkutatási Komplex Bizottságának lett tagja, később annak elnöke lett, ezt a tisztségét 1994-ig viselte. Bekerült többek között az Akadémiai Kutatóhelyek Tanácsába, a Lézerfizikai és Spektroszkópiai, illetve a Szilárdtestfizikai Bizottságba is. 1985-ben választották meg a Magyar Tudományos Akadémia levelező, 1990-ben rendes tagjává. 1999-ben az akadémia főtitkárává választották, tisztségében 2002-ben megerősítették. 2005-től 2011-ig az MTA egyik alelnöki pozícióját töltötte be. 1993-ban a londoni Európai Akadémia is felvette tagjai sorába, itt később osztályelnök is volt. 1991 és 1993 között az Európai Fizikai Társaság alelnöki, majd 1995-ig annak elnöki posztját is betöltötte. Rövid közigazgatási kitérőt is tett: 1998 és 1999 között az Oktatási Minisztérium helyettes államtitkára volt, amiről az MTA főtitkárává történt megválasztása után mondott le. 2001-től az Országos Műszaki Fejlesztési Bizottság munkájában is részt vesz.

Josiah Brooks - Draw ​With Jazza - Creating Characters
Draw ​With Jazza YouTube star Josiah Brooks breaks down an easy-to-follow method that will help you to invent and draw original characters time and time again. Whether sci-fi or steampunk, comic book heroines or tattooed action heroes, animal familiars or alien races, you will discover the limitless possibilities of creating your very own characters for comic books, cartoons, video games and more! No matter what your skill level, you can draw from concept to finished art with confidence. Jazza shows you how as he walks you through The Design Process! Discover. Learn techniques just like the pros use for developing characters--their backstory, personality and physicality; decide your drawing style; and explore and organize your inspiration. Design. Use brainstorm sketching to refine your character's persona. Use simplified lines and shapes to draw men and women, practice poses and play with body shapes, sizes, ages and outfits. Develop. Refine your best ideas by choosing features, color schemes, settings and context to reflect your end goal. Deliver. Finish your concept art with character turnarounds, expression sheets, pose variations and more to create a complete picture of your characters and their world.

R._m._clarke__holden__%e2%80%8b1948%e2%80%931962
Holden, ​1948-1962 Ismeretlen szerző
0

Ismeretlen szerző - Holden, ​1948-1962
Brooklands ​Books publish source books. There is nothing original within their covers and their purpose is to make available to todays owners the road tests and other technical stories that were printed about a marque when it was in production. The first Brooklands book made its appearance over 30 years ago, it was duplicated and contained works from only two British magazines. With the passage of time our objectives became known to a wider circle and today we are privileged to be able to include articles from four continents. My interest in Holden started in the late 1970's when I inherited a powerful Premier in Hong Kong. The research into the early models started at that time and I regret that it has taken so long to publish this first volume.

Ismeretlen szerző - Katalog ​der Automobil Revue 1993
- ​Alle Autos der Welt - Ratgeber Autokauf - Preisliste - Betriebskosten - Leichtbau und Zuverlässigkeit - Concept Cars - Rettender Airbag

Gömbös Ervin - Informatika ​és hatalom
A ​politikai vezetésnek mindenkor lényegbevágó feladata felismerni azokat a főbb folyamatokat, amelyek mélyen hatnak a társadalmi és gazdasági viszonyokra, és átformálják azokat. A vezetés csak e felismerés birtokában tud igazodni az új követelményekhez, illetve tudja a társadalmat reális célok érdekében, megfelelő irányban mozgósítani, a különböző tevékenységi formákat összehangolni. Alapvető kérdés tehát, hogy informatikával a politika szintjén is foglalkozzanak. Az informatika társadalmi-gazdaság alkalmazásának és hatásának sokrétűségét - ezáltal politikai fontosság - felismerve, parlamentek., kormányok, tömegszervezetek, nemzetközi fórumok tanulmányozzák az általa felvetett problémákat. Belpolitikai jelentősége mellett mind fontosabb eleme lesz a külpolitikának is, az országok közötti gazdasági, politikai és kulturális kapcsolatok alakulásának.

Hans-Rüdiger Etzold - Opel ​Omega B
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Dr. Petravich Ferencné - A ​zene és a hanglemez
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

David Vizard - Theory ​and Practice of Cylinder Head Modification
Practical ​methods for increasing the performance of auto engines. Completely illustrated and written for both amateurs and shop pros.

Ellen Ullman - The ​Bug
In ​1984, at the dawn of the personal-computer era, novice software tester Roberta Walton stumbles across a bug. She brings it to its inadvertent creator, longtime programmer Ethan Levin, and the two embark on a hunt for the elusive bug, nicknamed “The Jester” for its tendency to appear randomly and only at the least opportune moments, jeopardizing the fate of the company. Ethan’s attempts to find a solution soon become a frightening obsession that threatens to destroy both his professional and personal life. Roberta, on the other hand, is drawn to the challenge. Forced to learn how to program, and seeking refuge from her own private troubles, she becomes enthralled with learning to speak the computer’s language. Expertly merging code with prose, big ideas with intensely personal stories, Ellen Ullman brilliantly illuminates the space between human beings and computers—a space we occupy every day as we peer into our monitors.

Roy Richards - 101 ​meglepetés - Ügyeskedj!
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kollekciók