Ajax-loader

'életrajz' címkével ellátott könyvek a rukkolán

 


Michael Hesemann - A ​pápa, aki szembeszállt Hitlerrel
Az ​1970-es években hazánkban is nagy propagandával terjesztették Rolf Hochhut: A Helytartó című drámáját nyomtatásban és színházban is, amely szovjet érdekből, de máig hatóan megrágalmazta az utolsó nagy zsinat előtti pápát, azt állítva róla, hogy kiszolgáltatta a zsidókat Hitlernek. Megállíthatta volna-e XII. Piusz pápa a hitleri szörnyűségeket, miközben nyíltan elítélte a háborút és a zsidóüldözést?Michael Hesemann (sz. 1964) német történész és író, számos magyarul is megjelent kötet szerzője, többek közt a Vatikáni Titkos Levéltárban végzett kutatásai alapján hiteles portrét rajzol XII. Piuszról. Könyvében bizonyítja: Eugenio Pacelli már pápává választása előtt, majd pápaként is megalkuvás nélkül állt ellen a diktátor ördögi politikájának, és felelős, körültekintő módon – mindig szem előtt tartva a Hitlernek kiszolgáltatott emberek sorsát – küzdött a náci terror ellen.A kötet teljes életrajzot ad a "tiszteletreméltó" címmel felruházott pápáról.

Gellért Oszkár - Egy ​író élete I-II.
Egy ​író élete - ez volt a címe emlékiratom első kötetének. A cím, gondolom, megfelelt a tartalomnak. Egy író életéről adtam számot, aki költőnek indult, húsz-huszonegy éves korában szerkesztő lett, majd tizennégy éven át publicista is; utána 1919-ben mint sajtófőnök politikusként szolgált, és 1920-tól újra szerkesztői munkára adta a fejét.

Charles Lyka - Nagy ​István
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Bradányi Iván - Kék ​angyal
"Nekem ​küldetésem van, be kell bizonyítanom, hogy nem minden német szörnyeteg" mondta a hatvanévesen is káprázatosan gyönyörű Marlene Dietrich Spencer Tracy-nek az "Ítélet Nürnbergben" című filmben. Ami Dietrich politikai állásfoglalását illeti, mindennel szembeszállt, ami Hitel jelentett. A "Kék Angyal" címszerepe világhíressé tette. Amikor gyönyörű lábait nadrágba bújtatta, a férfiak felhördültek, asszonyok és lányok milliói viszont követték divatteremtő példáját. Fiatalon ment férjhez, ám férjét pár hónap után végleg kiiktatta szerelmi életéből. Szeretői népes táborában olyan hírességek tartoztak, mint Joseph von Sternberg, Maurice Chevalier, Eric Maria Remarque, Gary Cooper, John Wayne, Jean Gabin, James Stewart, Frank Sinatra, Yul Brynner. Intim baráti körét Edith Piaf, Ernest Hemingway, Jean Cocteau, Noel Coward és Christian Dior fémjelezték. Világpolgár volt: németnek született, amerikai állampolgár lett. Párizsban érezte otthon magát. Rajongói bálványként imádták, élő legendává kiáltották ki, minden bűnét megbocsátották. Mert Marlene Dietrich az utánozhatatlan eleganciát képviselte egy olyan világban, mely egyre mélyebbre süllyedt a sekélység mocsarában. Ezért hittük el neki sötétségbe kiáltó panasz szavát: Hova tűnt a sok virág? Bradányi Iván

Antony Beevor - Olga ​Csehova a szovjet kém
E ​kötetben egy család hihetetlen történetével ismerkedhetünk meg. Egy családéval, mely túlélte az orosz forradalmat, Hitler hatalomra kerülését, a sztálini terror időszakát, valamint a nácik Szovjetúnió elleni támadását. Számos szóbeszéd keringett Olga Csehováról, Anton Csehov unokahúgáról. A lány hazáját hátrahagyva Németországba utazott, ahol - immár a nácik által is kedvelt filmsztárként - titkoban a szovjet hírszerzésnek dolgozott. Moszkvát 1920-ban elhagyva zsebében egyetlen gyémántgyűrűt kicsempészve , mindenáron el akarta kerülni az éhezést és a megaláztatásokat...

Fehér Klára - Nemes László - Ethel ​és Julius
Részlet ​a könyvből: "Tikkasztó meleg volt. A száraz szél a sivatag felől apró homokszemeket hozott a táborba. A lemenő nap sugarában csillogva táncoltak a finom szemcsék, de ott ropogtak az ételben is, befúródtak az emberek szemhéja alá, orrába, fülébe. David Greenglass súlyos teste alatt megreccsent a tábori ágy. Kövér arca zsírosan fénylett az izzadtságtól. - A fene egye meg, aki éppen ebbe a meleg New-Mexikóba küldött minket - mormogta a foga közt."

Kate Andersen Brower - First ​Women
From ​the #1 New York Times bestselling author of the groundbreaking backstairs look at the White House, The Residence, comes an intimate, news-making look at the true modern power brokers at 1600 Pennsylvania Avenue: the First Ladies, from Jackie Kennedy to Michelle Obama. One of the most underestimated—and challenging—positions in the world, the First Lady of the United States must be many things: an inspiring leader with a forward-thinking agenda of her own; a savvy politician, skilled at navigating the treacherous rapids of Washington; a wife and mother operating under constant scrutiny; and an able CEO responsible for the smooth operation of countless services and special events at the White House. Now, as she did in her smash #1 bestseller The Residence, former White House correspondent Kate Andersen Brower draws on a wide array of untapped, candid sources—from residence staff and social secretaries to friends and political advisers—to tell the stories of the ten remarkable women who have defined that role since 1960. Brower offers new insights into this privileged group of remarkable women, including Jacqueline Kennedy, Lady Bird Johnson, Patricia Nixon, Betty Ford, Rosalynn Carter, Nancy Reagan, Barbara Bush, Hillary Clinton, Laura Bush, and Michelle Obama. The stories she shares range from the heartwarming to the shocking and tragic, exploring everything from the first ladies’ political crusades to their rivalries with Washington figures; from their friendships with other first ladies to their public and private relationships with their husbands. She also offers a detailed and insightful new portrait of one of the most-watched first ladies of all time, Hillary Clinton, asking what her tumultuous years in the White House may tell us about her own historic presidential run . . . and what life could be like with the nation’s first First Husband. Candid and illuminating, this first group biography of the modern first ladies provides a revealing look at life upstairs and downstairs at the world’s most powerful address.

Rod Smith - Tom ​Cruise (Penguin Readers)
One ​of Hollywood's most successful actors, Tom Cruise has starred in numerous films since his debut in Risky Business. Read about his life and career, his major film roles, his involvement with Scientology and his marriages.

Josie Rusher - Robert ​Pattinson annual 2010
He’s ​talented, sexy, and here to stay! Twilight star Robert Pattinson is officially the world’s hottest young actor, and this yearbook takes fans closer to him than ever before. Star-struck admirers will learn the latest gossip from the set of New Moon, get heart-fluttering new photos, and enjoy a range of puzzles, quizzes (see which Twilight character you’re most like), and lots more.

Beke László - Schaár ​Erzsébet
A ​szélesebb közönség számára csak az 1965-ben megrendezett székesfehérvári kiállításán lett nyilvánvaló, hogy Schaár Erzsébet rendkívül erős, önálló művészegyéniség, aki legutóbbi alkotásaival új utat nyitott a magyar szobrászatban. Szobrain állandóan két elem találkozik egymással: az élő és az élettelen, s a szembesülés során mindegyik a másikhoz válik hasonlatossá. Az antropomorf bútorok, ajtók, ablakok, falak és a kétdimenzióssá, falszerűvé váló emberek ugyanakkor egyaránt a térnek vannak alárendelve, azt jelzik. A tér pedig - mint Schaár Erzsébet művészetének leglényegesebb kategóriája - szubjektíve átélt emlék-tér, de egyúttal túl is emelkedik a személyes jelentésen, és általános érvényt kap: az ember helyzetéről vall, az egyén és a tágabb környezet viszonyát jelöli. Az előszó szerzője európai hírű költő, Pierre Emmanuel, a Francia Akadémia tagja. A műalkotásokat taglaló és az egyetemes művészeti fejlődés távlataiba illesztő tanulmányt Beke László, a Magyar Tudományos Akadémia Művészettörténeti Kutató Csoportjának munkatársa írta. A kötet képes katalógust és mintegy félszáz mű nagyméretű reprodukcióját tartalmazza. Néhány legújabban készült művet is, amelyet az évekkel korábban megírt tanulmány még nem említ.

Khalaf Ahmad Al-Habtoor - Önéletrajz
„Az ​a világ, melyet születésemkor megláttam, nem létezik többé. Gyanítom, hogy teli torokból üvöltöttem – nem az a fajta ember vagyok, aki csendben tűri, ha akaratán kívül ide-oda rángatják.” Khalaf Ahmad al-Habtoor első lélegzetvételétől fogva tudta, hogy nyomot kell hagynia ezen a világon. Az önfejű fiúból – az egyszerű baraszti szülöttéből – az Al-Habtoor Group energikus vezetőjévé váló férfi önéletrajzában hosszú életének eseményeiről mesél. Elbeszélését olvasva mi is átélhetjük a sikerek és kudarcok, emberek és események, valamint az idők során megtanult leckék forgatagát. Khalaf Ahmad al-Habtoor Önéletrajza provokatív és inspiráló beszámoló egy olyan ember életéről, aki úgy jósolta meg a jövőjét, hogy egyszerűen elképzelte.

Ismeretlen szerző - Híres ​festők 100. - Modigliani
Vlaminek ​arisztokratának nevezte Modiglianit. Ez a meghatározás valóban igen találóan foglalja össze Amadeo Modigliani személyiségének és munkásságának jellemzőit. A Franciaországban letelepedett olasz művész rövid élete során olyan életművet alkotott, amely eleganciája és választékossága szinte a manierizmus határait érinti. Amikor 1906-ban Modigliani Párizsba érkezik, még keresi saját stílusát; kacérkodik a fauvizmussal, expresszionizmussal és kubizmussal. Döntő megvilágosodást Fekete Afrika művészete jelent számára, amelynek jellegzetességeit felhasználja rajzaiban, szobraiban és festményeiben. Modigliani egész életében az olyan tökéletes, szinte absztrakt szépséget keresi, amely megteremtené a megálmodott eszmény és a modellben megtestesülő konkrétum szintézist. Képei kedvenc témája az ember: női aktok, barátok és ismeretlenek arcképei. Bár Modiglianit általában a Párizsi Iskola egyik képviselőjének tartják, műveinek utánozhatatlan stílusa nem alkalmas semmiféle besorolásra.

Domokos Józsefné - Búcsúztatom ​a távoli életet
Domokos ​Józsefné könyvében férje alakját idézi fel, a kiváló kommunista személyiségnek állít emléket. Plasztikusan írja le Domokos ifjúságát, tanulmányait, bekapcsolódását a munkásmozgalomba. A Tanácsköztársaság izgalmas eseményei, majd a bujkálás, illetve a bécsi és kolozsvári emigráció sok új adalékkal szolgálnak. Domokos József nagy érdemeket szerzett mint a Horthy-rendszer által elítélt kommunisták védőügyvédje, a felszabadulás után pedig a szocialista igazságszolgáltatás egyik szervezője, megteremtője volt. Maga is személyes élményeire támaszkodó, gazdagon dokumentált köteteket jelentetett meg például az Áchim-ügyről, a Sallai-Fürst-perről és a mauthauseni haláltáborról. Felesége, akivel az 1920-as évek közepén kötötte össze a sorsát, közelről látta azt a fáradhatatlan, áldozatkész harcot, melyet Domokos József egész életében folytatott. Emlékirataiban felhasználja férje elkezdett, de be nem fejezett önéletírását, s azt személyes emlékekkel, észrevételekkel egészíti ki. A szerző nem egyszerű visszfénye férjének: maga is szuverén, művelt és széles látókörű egyéniség, aki az azóta eltelt idő tanulságait levonva néz vissza közös küzdelmeikre.

Sziklay László - A ​századvég ellenzéki irodalmának történetéből - Gáspár Imre (1854-1910)
Gáspár ​Imre nevét a magyar irodalomtörténet írás csaknem teljesen elfeledte.Míg élt. a névsorba szedett bibliográfiák, lexikonok megemlékeztek róla, irodalomtörténeti összefoglalás sem mellőzhette, a saját maga szerkesztette antológián kívül más, egykorú versgyűjtemények is közölték műveit, mint a kor reprezentáns alkotásait és életrajzát, mint olyan adatokat, melyekről az utókornak is tudomással kell bírnia. Mindezek az ismertetések elsősorban int költőről szólnak róla, szervező-, kritikusi, esztétikusi, irodalomtörténeti munkásságáról, hírlapírói tevékenységéről meg sem emlékeznek, még kevésbé szólnak arról, hogy a szlovák irodalom egyik legelső hazai ismertetője.

Tanya Lee Stone - Laura ​Ingalls Wilder
Laura ​Ingalls Wilder’s life story is the stuff that novels are made of. While her homesteader family moved across the American frontier, young Laura took it all in with a keen eye for scenes and characters, and a frank and friendly disposition that won her friends in every new town. A natural storyteller, Laura later entertained her daughter with tales from her childhood. Those same stories would develop into the Little House novels, enjoyed by generations of Americans. Her books were fiction… but the true story of Laura’s life is just as amazing… More than 100 photographs show famous figures in living color Sidebars offer in-depth historical context A visual timeline tells the story at a glance

Teszák Sándor - Borovitz Tamás - Varga Ferenc - Londontól ​Londonig
A ​Londontól Londonig című könyvben összesen 61 kertvárosi olimpikon sportoló pályafutásával ismerkedhetnek meg az olvasók. Köztük hárman a paralimpiákon képviselték a kerületet, hárman pedig sportvezetői minőségben kaptak fontos szerepet a játékokon. A könyvből az is kiderül, hogy kertvárosi mivoltunk ellenére két téli olimpikont is adtunk már a magyar sportnak. A többi sportember a nyári játékokon aratott kisebb-nagyobb sikereket. Aki átlapozza a kiadványt, az akár azt is kiszámolhatja, hogy a kertvárosi olimpikonok nevéhez összesen nyolc aranyérem fűződik, márpedig ennyi elsőséggel még a nemzetek rangsorában is a középmezőnyben lenne a kerület.

Marcel Pagnol - La ​Gloire de mon père
Marcel ​Pagnol raconte son enfance, sa naissance à Aubagne et les origines de ses parents Joseph et Augustine. Son père Joseph Pagnol, instituteur, est nommé à l'école du Chemin des Chartreux et la famille s'installe à Marseille. C'est là que Rose, la tante de Marcel, rencontre l'oncle Jules qui se fait passer auprès de l'enfant pour le propriétaire du parc Borely. Tout semble opposer l'instituteur anticlérical et antialcoolique du truculent Jules, pourtant les deux familles décident de louer ensemble une maison de campagne dans la garrigue, la Bastide Neuve pour y passer les vacances d'été. Après un long trajet dans les chemins, derrière la mule tirant les meubles et les provisions nécessaires au séjour, ils parviennent à cette petite villa située aux Bellons après le village de la Treille. Ces vacances sont une révélation pour le jeune Marcel qui tombe amoureux des collines, de sa végétation sauvage, de ses massifs de roche : Garlaban, Tête Rouge, le Taoumé... Il suit en secret Joseph et Jules partis sans lui faire l'ouverture de la chasse, et après s'être égaré, il finit par retrouver les chasseurs au son des coups de fusil tirés par son père qui abat deux bartavelles. Ce doublé magnifique fait la renommée de Joseph dans le village de la Treille, pour la plus grande fierté de son fils.

Pörös Géza - Krzysztof ​Zanussi világa
Krzysztof ​Zanussi a lengyel és az európai filmművészet világszerte ismert és elismert személyisége. Ő az a rendező, akinek munkásságával sikerült Közép-Európa tapasztalatait átvinni a nemzetek közötti kultúra területére, akinek filmjei a legegyetemesebb emberi tapasztalatokra épülnek. Filmjei, mint a Közjáték, az Illumináció, A falon túl, a Védőszínek, a Konstans, az Imperatívusz, a Paradigma, A nyugodt Nap éve, a Csendes érintés vagy Az élet mint nemi úton terjedő halálos betegség tartós anyagból készültek. Meglehet, ma másként hatnak ránk, mint egykoron, ám üzenetük változatlanul megszólító erejű. Képesek voltak lépést tartani az idővel. Krzysztof Zanussi pályafutása során pontos metszeteket alkotott a huszadik század második felének emberéről, éljen az Lengyelországban, Nyugat-Európában vagy másutt. Műveiben benne van mindaz, ami velünk és bennünk történt. Nem a politika forgószínpadain, az utcán vagy a gyárakban, hanem a választásainkban és a mohó akarásainkban, a törekvéseinkben és a tétovaságainkban, a diadalmas mosolyainkban és a bukásainkban.

Szirtes András - A ​filmkocka el van vetve
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Malonyay Dezső - Munkácsy ​Mihály
Az ​1898-ban kiadott, Munkácsy Mihály életét és munkásságát feldolgozó, Malonyay Dezső által írt kötet reprintváltozatában száztíz kép és vázlat, valamint huszonnégy műmelléklet található. A könyv a Magyar Nemzeti Galériában rendezett `Munkácsy a nagyvilágban` című kiállítás alkalmából jelent meg.

Nigel Goodall - A ​Life in Time and Space
The ​astounding life andcareer of David Tennant, acclaimed classical actor and television's 10thdramatic and eccentric "Doctor Who"now revised and updatedEnergetic and charismatic, David Tennant achieved international acclaim for his riveting portrayal of the 10th Time Lord in cult science-fiction television drama "Doctor Who "and hasbuilt a reputation as a respected classical actor. This biography traces the events that have shaped David s career and transformed him into both a hugely influential artist and, for a time, the coolest character on television. It provides details about his relationships with an impressive range of leading ladiesfrom Sophia Myles to Kylie Minogue and most recently, Peter Davison s daughter, Georgia Moffettand itcovers hison- and off-screen relationship with costar Billie Piper. Never before published behind-the-scenes stories and information from the sets of "Doctor Who," "The Last September," "Harry Potter and the Goblet of Fire," and "The Quatermass Experiment" are also included, as are appendices that include a filmography of television, film, stage, radio, and audio books, plus awards and nominations and a "Doctor Who" episode guide."

Edward Klein - A ​Kennedy-átok
Ez ​a könyv egy fantasztikus nyomozás története. Korunk egyik legnagyobb rejtélye, a Kennedy-átok titkát próbálom felderíteni benne. A könyvben szó esik az átok hátteréül szolgáló mozgatórugókról és a történelmi, pszichológiai és genetikai hatásokról, amelyek alakították a Kennedy család tagjainak személyiségét és amelyek végül az önpusztító viselkedéshez vezettek. A könyvben leírt történetek jól illusztrálják, hogy az egyszerű ír bevándorló ükapa, Patrick Kennedy nyomorában és megalázottságában gyökeredző átok hogyan fejlődik a hatalom és dominancia megszállott hajszolásáig, minden erkölcsi megfontolás felrúgásáig. A könyvben ábrázolt hét ember története mind a könyv alaptételét példázza: A Kennedy-átok a kennedyek önnön-mindenhatóságukba vetett hitének és a rideg valóság találkozásának eredménye. A könyv szereplői szinte mindnyájan halálos összeütközésbe kerültek a valósággal. Úgy gondolták, hogy rájuk nem vonatkoznak a halandó embereket irányító törvények, hogy őket valami megvédi a cselekedeteik következményeitől. Korlátlan hatalomvágyukban úgy gondolták, hogy ők felsőbbrendű lények, akik az egyszerű közemberek felett állnak. Úgy gondolták, hogy ők különlegesek, mindenhatóak, és megérdemlik mindenki csodálatát.

Joseph N. Tylenda SJ - Jezsuita ​szentek és vértanúk I.
Jézus ​Társasága 470 éve teljesíti apostoli küldetését, az egyházi élet számos területén végzi sajátos tevékenységét. A magyar rendtartomány pedig 2009-ben ünnepli önállóvá válásának századik évfordulóját. Ha szeretnénk látni, kik voltak, és kik ma a Jezsuiták, ismerkedjünk meg olyanokkal, akik elismerten a leghűségesebben és a legszebben valósították meg hivatásukat: a szentekkel, a vértanúkkal, a „tiszteletreméltóknak” nevezettekkel. Persze egy ilyen gyűjtemény, mint az amerikai Tylenda atya könyve, főleg elmúlt évszázadok pár évtizeddel ezelőtti korok világát és embereit mutatja be. (Más kiadványokból meg lehet ismerni kifejezetten a mai jezsuiták világát és feladatait is.) Testvéreinknek, a szenteknek az életrajzából lelkünkbe ívódik az Urunk Jézus Krisztus bölcsességét, buzgóságát, egyszerűségét, szeretetét, szenvedéseit, vértanúságát tükröző szerzetesek – néha ijesztő, de még sokkal inkább – vonzó lelkülete. Minden személy bemutatása az év valamelyik napjához kapcsolódik. Egy-egy kötet tartalmazza egy-egy negyedév anyagát.

Christopher Andersen - Somewhere ​in Heaven
"Dana ​is my life force." --Christopher Reeve "A terrible thing happened. I wish it hadn't. But would I change who I married. . . . Never." --Dana Reeve He was a hero in every sense of the word--the chiseled-from-granite star of four blockbuster Superman films and the romantic classic Somewhere in Time who, after being paralyzed in a freak horseback riding accident, became a symbol of hope for millions. Dana Reeve was no less heroic, standing steadfastly by her husband's side until his surprisingly sudden and unexpected death at age fifty-two. When Dana, a non-smoker, passed away from lung cancer just seventeen months after Chris's death, she left behind their thirteen-year-old son, Will, to be raised by friends and family. Dana was only forty-four years old. That fate could have dealt such a cruel hand to this golden couple seemed unfathomable. That they could endure it all with grace, courage, and humor defied belief. Yet for all the millions of words that have been written about their public causes and private struggles following Chris's accident, little is known about the lives they led as passionate young lovers. Now, in the manner of his poignant-yet-stirring bestsellers Jack and Jackie, Jackie After Jack, An Affair to Remember, The Day Diana Died, After Diana, and The Day John Died, No. l New York Times bestselling author Christopher Andersen draws on those who knew them best to examine in touching detail the Reeves' unique partnership and the romance, faith, and fortitude that defined it. Sometimes heartbreaking, often uplifting, always compelling, Somewhere in Heaven is more than just a portrait of a marriage. It is the profoundly human story of two souls whose brief lives made a difference, a bittersweet saga of tragedy, triumph, and loss, and--above all else--a love story for the ages.

Pálfalvi Lajos - A ​Transz-Atlantik megállói
Jelentős ​vállalkozás Pálfalvi Lajos életrajzi monográfiája Witold Gombrowiczról, a huszadik század egyik legjelentősebb, a lengyel irodalmi kánont belülről kritizáló lengyel irodalmáráról. Nemcsak azért fontos munka ez, mert magyar nyelven igen kevés tanulmány foglalkozik e kimagasló tehetséggel, hanem azért is, mert Pálfalvi könyve általános tanulságokkal is jár, többek között az irodalomtörténet-írás módszertanával, az irodalom társadalmi szerepével, a modernizmus belső dinamikájával és a közép-európai irodalmak sajátos természetével kapcsolatban is.

Nick Webb - Wish ​You Were Here
It ​all started when Douglas Adams demolished planet Earth in order to make way for an intergalactic expressway-and then invited everyone to thumb a ride on a comical cosmic road trip with the likes of Arthur Dent, Ford Prefect, and the other daft denizens of deep space immortalized in The Hitchhiker's Guide to the Galaxy. Adams made the universe a much funnier place to inhabit and forever changed the way we think about towels, extraterrestrial poetry, and especially the number 42. And then, too soon, he was gone. Just who was this impossibly tall Englishman who wedded science fiction and absurdist humor to create the multimillion-selling five-book "trilogy" that became a cult phenomenon read round the world? Even if you've dined in the Restaurant at the End of the Universe, you've been exposed to only a portion of the offbeat, endearing, and irresistible Adams mystique. Have you met the only official unofficial member of Monty Python's Flying Circus? The very first person to purchase a Macintosh computer? The first (and thus far only) author to play a guitar solo onstage with Pink Floyd? Adams was also the writer so notorious for missing deadlines that he had to be held captive in a hotel room under the watchful eye of his editor; the creator of the epic computer game Starship Titanic; and a globetrotting wildlife crusader. A longtime friend of the author, Nick Webb reveals many quirks and contradictions: Adams as the high-tech-gadget junkie and lavish gift giver . . .irrepressible ham and painfully timid soul . . . gregarious conversationalist and brooding depressive . . . brilliant intellect and prickly egotist. Into the brief span of forty-nine years, Douglas Adams exuberantly crammed more lives than the most resilient cat-while still finding time and energy to pursue whatever side projects captivated his ever-inquisitive mind. By turns touching, tongue-in-cheek, and not at all timid about telling the warts-and-all truth, Wish You Were Here is summation as celebration- a look back at a life well worth the vicarious reliving, and studded with anecdote, droll comic incident, and heartfelt insight as its subject's own unforgettable tales of cosmic wanderlust. For the countless fans of Douglas Adams and his unique and winsome world, here is a wonderful postcard: to be read, reread, and treasured for the memories it bears.

Losonci Miklós - Baska ​József
Baska ​József a festői nyelvújítás híve: "tüzes neológus". Magyar orfista, aki a színes formák zenei hatására törekszik, festői dallamképzésre R. Delaunay, F. Kupka és mindenekelőtt saját ihlete nyomán. Folytat és teremt. Megszünteti az elhasznált képi eszközöket:, a valóság tárházából szelektál: ez ereje. Paul Klee hangoztatta, hogy van egy világ, amely nem látszik, ez a világ nagyobb része, s a művészet feladata nem más, mint ezt az elrejtőzött világot képekkel láthatóvá tenni. Ez természetesen csak szemléletünk tágításával lehetséges, olyan új festői köznyelv teremtésével, mely századunkban vált használatossá az európai képírásban. Így Baska József forrása Max Ernst 1927-ben festett fekete napja, Kandinszkij, Malevics átlós hevessége, Herbin integrált tisztázottsága, Soulages sűrítő ereje. Sok minden számít előzménynek. Nemes-Lampérth lágy kubizmusa is útjel maradt, de Baska József nem ismétel. Folytat. Nemcsak használja a francia Delaunay, az ausztráliai Ralp Balson, a japán Kumi Sugai által is gyakorolt új festői köznyelvet, hanem bővíti. Mindez magatartásának lényege, művészetének meghatározó minősége. Abból indul ki, hogy már a föld minden szögletét felfedeztük, de az ember titka, törvénye, távlata szinte érintetlen, s ezt a belső tájat szükséges a festménynek megtalálni.

Leah Remini - Troublemaker
The ​outspoken actress, talk show host, and reality television star offers up a no-holds-barred memoir, including an eye-opening insider account of her tumultuous and heart-wrenching thirty-year-plus association with the Church of Scientology. Leah Remini has never been the type to hold her tongue. That willingness to speak her mind, stand her ground, and rattle the occasional cage has enabled this tough-talking girl from Brooklyn to forge an enduring and successful career in Hollywood. But being a troublemaker has come at a cost. That was never more evident than in 2013, when Remini loudly and publicly broke with the Church of Scientology. Now, in this frank, funny, poignant memoir, the former King of Queens star opens up about that experience for the first time, revealing the in-depth details of her painful split with the church and its controversial practices. Indoctrinated into the church as a child while living with her mother and sister in New York, Remini eventually moved to Los Angeles, where her dreams of becoming an actress and advancing Scientology’s causes grew increasingly intertwined. As an adult, she found the success she’d worked so hard for, and with it a prominent place in the hierarchy of celebrity Scientologists alongside people such as Tom Cruise, Scientology’s most high-profile adherent. Remini spent time directly with Cruise and was included among the guests at his 2006 wedding to Katie Holmes. But when she began to raise questions about some of the church’s actions, she found herself a target. In the end, she was declared by the church to be a threat to their organization and therefore a “Suppressive Person,” and as a result, all of her fellow parishioners—including members of her own family—were told to disconnect from her. Forever. Bold, brash, and bravely confessional, Troublemaker chronicles Leah Remini’s remarkable journey toward emotional and spiritual freedom, both for herself and for her family. This is a memoir designed to reveal the hard-won truths of a life lived honestly—from an author unafraid of the consequences.

Szeghy Ernő - Lisieux-i ​szent Terézke
Lisieux-i ​Szent Terézkének, korunk ezen legnagyobb és legszeretetreméltóbb szentjének nagyszámú tisztelői mind gyakrabban fordulnak hozzánk azon kérdéssel, hogy nincs-e róla magyar nyelven valami rövid életrajz. Évekkel ezelőtt, mikor még boldoggá sem volt avatva, Domonkos István írt róla egy körülbelül hatvan oldalas kis füzetet, amely két kiadást is ért, de már régóta teljesen elfogyott; különben is adatai most, a boldoggá és szentté avatás megtörténte után sok tekintetben nem volnának időszerűek. Mi tehát az általános óhajnak akartunk eleget tenni ezen rövid életrajzi vázlat kibocsátásával, amely egyrészt áttekintést nyújt a szent életéről, másrészt pedig kiegészíti és sok érdekes adattal toldja meg az Önéletrajzot. Eredetiségre ezen kis művecske nem tart igényt, amennyiben nem egyéb, mint P. Francesco Saverio di S. Teresa, carmelitano scalzo, Storia di S. Teresa del Bambino Gesú Milano, 1925, című terjedelmes művének rövid kivonata.

Sárközy Péter - Faludi ​Ferenc
Sárközy ​Péter Faludi Ferencről írt pályaképe egy olyan írót és költőt kíván bemutatni az irodalom iránt fogékony nagyközönségnek, aki napjainkra már csak kötelezően megemlítendő irodalmi személyiség maradt. Műveit ma már csak kevesen olvassák, annak ellenére, hogy a magyar irodalmi népiesség és az igazi európai színvonalú magyar dalköltészet Faludi új típusú dalköltészetével kezdődik, s költészetének jellegzetes verszenéje tér vissza a legtöbb modern magyar költő művészetében is. Ennek jegyében az új pályakép elsősorban Faludi Ferenc életművének "korszerűségét" kívánja kiemelni, hangsúlyozva, hogy erkölcstani művei, elbeszélései, drámaművészete és költészete egyaránt az újdonságot, a modem európaiságot jelentette a XVIII. század közepén, a magyar felvilágosodás hajnalán. Sárközy Péter a római La Sapienza Tudományegyetem magyar tanszékének vezetője, az olasz Árkádia Akadémia tagja, az ELTE egyetemi magántanára, az MTA és a Velencei Cini Alapítvány magyar-olasz művelődéstörténeti kutatásainak koordinátora.

Mary Hall - Dom ​Hélder Camara
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

K%c3%b6nyv_094
Nagy ​asszonyok élete Ismeretlen szerző
2

Ismeretlen szerző - Nagy ​asszonyok élete
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kollekciók