Ajax-loader

'életrajz' címkével ellátott könyvek a rukkolán

 


Fekete Lajos - Szülejmán ​szultán
Tartalom Szülejmán ​ifjúsága 5 Az oszmáni hatalom múltja 16 Szülejmán az európai politikában 31 Keleti vállalkozások 44 Újból Magyarországon 54 Szülejmán mint uralkodó és ember 59 Viszonya családja tagjaihoz 76 Viszonya vezíreihez 83 Viszonya a mohamedán valláshoz 90 Országlása, jellemzése 99 Irodalmi tájékoztató 117

Koroda Miklós - Megvilágosodott ​már
Batsányi ​János életének regénye. A nagyon tehetséges és nagyon rokonszenves fiatal költő életén keresztül az egész kort megismerhetjük. A világtörténelemnek talán az egyik legérdekesebb korszaka volt ez. Akkor indultak el azok az erők, amelyek ma forrongásban tartják a világot. Batsányi politikai küzdelmeiben és irodalmi harcaiban találkozunk ennek a kornak történeti nagyságaival. Az egész művet átlengi Batsányi szép, finom és poétikus első, nagy szerelme.

Babura László - Szent ​Ágoston élete
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Ed Catmull - Amy Wallace - Kreativitás ​Rt.
A ​Pixar több mint 20 éve megkerülhetetlen az animációsfilm-készítésben. Könnyed történetmesélés, leleményes cselekményszövés és érzelmi hitelesség – a Pixar filmjei a kreativitás legjobb példái. Olyan közönségsikerek fűződnek a stúdió nevéhez, mint a Toy Story-trilógia, a Szörny Rt., a Némó nyomában, A hihetetlen család vagy a WALL-E, amelyek együttesen 30 Oscar-díjat is begyűjtöttek. Ed Catmull, a Pixar társalapítója és elnöke és a Disney Animation elnöke felfedi a cég hagyományokkal szembeforduló elveit és módszereit, amelyeknek alapelem a kreatív folyamat védelmezése. Elsőként nyújt betekintést a cég működésébe: megtudhatjuk, miként zajlanak a stúdió megbeszélései és a filmek bemutató utáni kiértékelései, valamint az Agytröszt ülései, ahol a filmtörténet számos sikeres alkotása formálódott. A Kreativitás Rt. azoknak a vezetőknek szól, akik beosztottaikkal együttműködve új csúcsokat akarnak meghódítani, ám haszonnal forgathatja bárki, aki eredetiségre törekszik. „Sokan próbálták már szabályokba foglalni és kategorizálni az inspirációt és a kreativitást. Ed Catmull szerint a kreativitás nemcsak a rengeteg ötletről szól, hanem épp annyira fontos az emberek közötti együttműködés is. Ez a könyv azoknak szól, akik nem akarnak a saját fejlődésünk útjába állni, és kreatívan szeretnék ötvözni a művészetet, az üzletet és az innovációt.” GEORGE LUCAS „Egy dolog kreatívnak lenni, és teljesen más – jóval nehezebb – felépíteni egy remek kreatív vállalati kultúrát. Ed Catmull több mint 30 éve fejleszti módszerét, amelynek lényege a kreativitás útjában álló akadályok lerombolása, az alkotói folyamat ötvözése a kiválóságra való törekvéssel, és – ami talán a leginkább lenyűgöző – a fegyelmezett kreativitás kultúráját fenntartása a sikerek és a kudarcok idején egyaránt. JIM COLLINS, a Jóból kiváló szerzője Ed Catmull a Pixar Animation Studios társalapítója, a Pixar Animation és a Disney Animation elnöke. Öt Oscar-díjas film készítésében vett részt, és megkapta a Gordon E. Sawyer-életműdíjat is a számítógépes grafika terén elért eredményeiért. Számítógép-tudományból doktorált a Utahi Egyetemen. San Franciscóban él feleségével és gyermekeivel. Amy Wallace újságíró, írásai többek között a GQ-ban, a Wiredben, a The New Yorkerben és a The New York Times Magazine-ban jelentek meg. Riporterként és szerkesztőként dolgozott a Los Angeles Timesnál és havonta megjelenő rovata volt a The New York Times vasárnapi üzleti mellékletében. Jelenleg a Los Angeles magazin munkatársa.

Lisieux-i Szent Teréz - A ​kisded Jézusról Nevezett Szent Terézia nővér szelleme
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Lisa Greening - Szeress. ​I.
Csupán ​30 éves múltam, könyvem mégis önéletrajz. Igen. Életem tetőpontja volt, mikor egy átlagos napon kórházba vittek, de aznap mégis én lettem a világ legszerencsésebb embere: bekerültem a Pszichiátriára. Könyvemben az ehhez vezető lépcsőfokokat örökítettem meg, keserédesen, de őszintén. A leírtak elsődleges célja: segíteni, elfogadni, örülni: Élni. Akár a pokolból is, de a mennybe jutni. Talán így mondják: Újjászületni. Mégis lesz folytatás... A kérdések még válaszra várnak, mindaddig, míg minden a helyére kerül. S én minden nap egyre erősebb leszek, hogy azok feleletté váljanak. Ennyivel még tartozom.

Bengi László - Márton ​László
Márton ​munkásságáról mind ez idáig nem jelent meg átfogó – azaz tárgyi, elbeszéléselméleti, esztétikai, irodalomtörténeti, sőt bölcseleti szempontokat egyaránt figyelemmel kísérő – monográfia. A Tegnap és Ma-sorozat legújabb kötete ezt a hiányt hivatott pótolni.

Fallenbüchl Zoltán - Grassalkovich ​Antal
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Molnos Péter - Derkovits ​- Szemben a világgal
"Mától ​minden másként volt!" A sokat idézett, szellemesen keserű bon most feltűnő hazai karrierje rávilágít arra, hogy a kollektív emlékezet tudatos torzításai talán sehol a világon nem terhelik annyira a múlt elfogulatlan feltárásának lehetőségét, mint az állandó átalakulási és átértékelési kényszerrel küzdő Magyarországon. A változó határok, az egymást dühödten váltó rendszerek az ülepítő nyugalom helyett pattogós ideológiai táncrendet diktáltak azok számára is, akik a művészet ügyeiben próbálták eligazítani a laikus közönséget. Derkovits Gyula életművének folyamatosan alakuló megítélése talán a legjellemzőbb példa e paradoxonra: a múltat valójában a jövőbe tartó jelen ezernyi érdektől vezérelt akarata teremti meg. Így vált a 20. század egyik legjelentősebb magyar festője "éhen halt művésszé", akit a társadalmi közöny s az uralkodó politikai kurzus taszított sírba. Művészeti könyvsorozatunk harmadik darabjában Derkovits Gyula életműve tárul fel az olvasók előtt. A szerző, Molnos Péter művészettörténész friss szemmel, az elmúlt évtizedek előítéleteitől mentesen tárgyalja a festő sorsát és életét. A gazdag illusztrációs anyagot, számos dokumentumfotót és több mint 160 színes reprodukciót tartalmazó album megkísérli plasztikusan és hitelesen bemutatni a korábban "proletárfestőnek" kikiáltott művész valódi arcát.

Ifj. Bartók Béla - Bartók ​Béla műhelyében
1981-ben ​Bartók Béla születésének századik évfordulóját ünnepli a világ. A centenárium tiszteletére megjelenő számtalan visszaemlékezés, értékelő tanulmány, monografikus kiadvány között is megkülönböztetett figyelmet érdemel ez a kötet, mely talán a leghitelesebb és leggazdagabb dokumentumgyűjtemény a világhírű zeneszerző életéről, műhelyéről. A szerző, Bartók Béla fia különleges feladatra vállalkozott: a birtokában lévő hatalmas dokumentumanyag (levelek, feljegyzések, egykori műsorfüzetek, személyes visszaemlékezések) felhasználásával a Bartók Béla-i műhelyt mutatja be - valódi emberközelségből, olyan közelről, ahonnan azt a családtag láthatta, ismerhette. Ez a könyv nem értékelő pályaképet rajzol, hanem a mindennapokat rekonstruálja, azt a szellemi, tárgyi és emberi hátteret, mely a remekművek születésében is nyilvánvalóan szerepet játszott. Bartók Béla könyvének legfőbb érdeme a teljességre törekvés. Ezt szolgálja többek között a bartóki pályakép sok szempontú tematikai megközelítése, mely filológiai pontossággal követi nemcsak az életmű csúcsát jelentő remekművek létrejöttének körülményeit, hanem azokat a látszólag jelentéktelen epizódokat is, melyek közvetve vagy atmoszferikusan mégis hatást gyakoroltak a bartóki oeuvre kialakulására. Bartók Béla olyan forrásértékű, eddig még publikálatlan adatok feltárására is vállalkozik ebben a könyvében, amely a Bartók-kutatás eredményeit is gazdagítva új szempontokat kínálhat az olvasónak az életmű mélyebb megértéséhez, értékeléséhez. A zeneszerzői, népdalgyűjtői, előadóművészi pálya állomásain túl felvázolja a könyv Bartók, a zeneakadémiai diák, a családapa, az irodalombarát, a természetkedvelő, a nyelvészkedő, a hegymászó és rovargyűjtő magánember portréját is, és megismerjük belőle a töprengő, gondolkodó, új eszmékre fogékony alkotó embert is. Bartók Béla könyve nemcsak a szakemberek számára jelent egyedülálló forrástanulmányt, de izgalmas olvasmány mindazoknak, akik valóban a Bartók Béla-i műhelyt akarják megismerni.

Bangha Béla - Jellemrajzok ​a katholikus egyház életéből
Bangha ​Béla könyvében 24 személy erényes életét állítja elénk példaképként, részletesen kidolgozva. A könyvben szereplő személyek: Tudósok, írók és művészek: Volta Sándor természettudós, Stolberg-Stolberg Frigyes Lipót gróf költő és történetíró, Ampère Endre természettudós, Veuillot lajos hírlapíró, Achtermann Vilmos szoborművész. Államférfiak: Galanthai Esterházy Miklós gróf Magyarország nádora, O'Connell Dániel, Írország szabadsághőse, Don Garcia Moreno Gábor Dr. Ekvádor köztársasági elnöke, Windthorst Lajos Dr hannoveri államminiszter, a Német Birodalmi Centrumpárt vezére. Hadvezérek, katonák: Hunyadi János hadvezér, Magyarország kormányzója, Tilly Tserklaes János gróf hadvezér, Csábrági és Szitnyai Koháry István gróf országbíró, költő és hadvezér, De Sonis Gaszton lovastábornok, Henry Pál tengerésztiszthelyettes, a "Petang" védője. Egyháziak, szerzetesek: Panaszi Pázmány Péter bíboros, esztergomi érsek, Ketteler Vilmos Emmanuel báró mainzi püspök, De Veuster Demjén hithirdető, a "Bélpoklosok apostola", Brandis Mária Jozéfa grófnő, irgalmasnővér. Szentek és boldogok: Tarzusi Szent Pál apostol és vértanú, Szent Ágoston hippói püspök, VII. Szent Gergely pápa Szent Benedek rendjéből, Árpádházi Szent Erzsébet thüringiai tartománygrófnő, Boldog More Tamás Anglia lordkancellárja, vértanú, Boldog Campion Ödön jézustársasági áldozópap, vértanú.

Marcus Aurelius - Cassius Dio Cocceianus - Marcus ​Aurelius elmélkedései
Az ​Elmélkedések e fordítása a sztoikus hagyományba ágyazott filozófiaként mutatja be Marcus Aurelius császár klasszikus művét. "A legjobb módja a védekezésnek, ha nem leszünk hozzájuk hasonlók. Légy, mint a szirtfok, melyet a hullámok szüntelenül ostromolnak - ő viszont rendületlenül áll, és körülötte elcsendesül a habzó forgatag."

Henry Gidel - Coco ​Chanel (francia)
Elle ​a tout inventé : les tailleurs gansés, les accessoires qui deviennent bijoux, les tenues liberté pour des femmes irrévérencieuses, des parfums très parisiens qui ont conquis le monde, et surtout une mode, un style : le sien. Mais, un soir de 1971, l'une des indomptables du siècle tire sa révérence. Coco Chanel s'éteint seule dans sa chambre du Ritz. Ce monstre sacré, tellement inscrit dans son époque qu'on a parlé des " années Chanel ", a connu une existence tourmentée. Issue d'une famille de forains sans le sou, orpheline à douze ans, élevée sévèrement par des religieuses dans un couvent de Corrèze, rien ne prédisposait la jeune Gabrielle Chanel à devenir l'égérie des " années folles ". Rien n'annonçait que la couturière aux doigts d'or allait enflammer Deauville, Biarritz et Paris, révolutionner la silhouette des femmes, séduire l'intelligentsia de son temps, envoûter Cocteau, Colette, Picasso, Diaghilev, Stravinsky, ni même vivre des passions tumultueuses avec un cousin du Roi d'Angleterre, un neveu du tsar ou un poète surréaliste. Royale et généreuse, impétueuse et colérique, la petite auvergnate devenue étoile de la mode, ne manqua pas non plus d'accrocs dans la trame de sa vie : des drames sentimentaux à répétition, la surprenante fermeture de sa maison de couture à l'aube de la guerre puis son tout aussi inattendu retour à la mode à l'âge de soixante et onze ans, un caractère que ses admirateurs disaient " affirmé " mais les mauvaises langues " infernal "... c'est tout cela Coco Chanel. Un personnage hors du commun dont les revers passionnent autant que les succès, dont le nom est devenu tout un symbole. Riche de la consultation de sources inédites et d'entretiens avec d'importants témoins ayant connu Coco Chanel, Henry Gidel écrit, dans cette Grande Biographie, le roman vrai d'une femme qui a parcouru avec éclat les trois quarts du XXe siècle. --Ce texte fait référence à l'édition Broché . Réduire

Covers_159515
1

Ismeretlen szerző - Márti ​és a kettős identitás
Márti ​1933-ban született Budapesten, kispolgári zsidó családban. Élete kezdetén rögtön két olyan esemény is történik, ami végérvényesen meghatározza későbbi világlátását. Ötéves, amikor a család kikeresztelkedik, és őt katolikus iskolába íratják. Az itt tanultak megalapozzák mély, meggyőződéses katolikus hitét, ami egész életében elkíséri őt. Zsidó származásáról mit sem tud, amikor a zsidótörvények nyomán a sárga csillag viselésének kötelezettsége ébreszti rá a valóságra. Tizenegy éves, amikor szüleit a származásuk miatt elviszik – sosem látja viszont őket. Túlvészeli a háborút, az ötvenes éveket és a puha diktatúrát. Családot alapít, megbecsült kutatóként megy nyugdíjba. A rendszerváltás után sok, addigi tabunak számító téma „kibeszélése” indul meg, és a zsidóság, magyarság, keresztény vallás körüli vitákba a maga módján ő is bekapcsolódik. Identitást keres egy ország. Márti egy hang a tömegből, írásait hol leközlik, hol elutasítják. Világnézete mindig kettős, nehezen állítható egyik vagy másik oldal mögé, hiszen mindent kétféle módon szemlél és él át: zsidóként, akinek a szüleit elpusztították az ordas eszmék, és hithű katolikusként, akinek fontosak a keresztény erkölcsök. Élete története (melyet halála után férje írt meg nagy törődéssel és szeretettel) több száraz biográfiánál, ahogy írásai is többek puszta véleményeknél – kordokumentumok. Nem csak egy elmúlt koré, hanem jelenünké is. Ugyanis története és küzdelmei – sajnos, úgy tűnik – nem csak 20. századi história. De aki az ambivalenciát tagadja, az a valóságot tagadja.

Vivian Gornick - Fierce ​Attachments
The ​acclaimed memoirist's classic exploration of her relationship with her mother.

Gergely Jenő - Gömbös ​Gyula - Politikai pályakép
A ​két világháború közötti időszak ellentmondásos történelmének meghatározó személyisége volt Gömbös Gyula miniszterelnök, akiről politikai pályarajz, elfogulatlan, árnyalt értékelés most jelenik meg először, 45 illusztrációval.

Szentesi Zöldi László - Rózsa ​Sándor
Rózsa ​Sándorról vajmi keveset tudhattunk eddig. Ez a könyv segít eligazodni eme rejtelmes figura különös viszonyában a saját legendája és a valóság között! ... Ötödik Ferdinánd magyar király nevében én, Kossuth Lajos, az ország teljhatalmú népfelkelési biztosa és az ország Honvédelmi Bizottmányának tagja, ezen bizottság nevében adatom tudtára mindenkinek, kik jelen levelem most és a jövőben olvasandják. Miképpen Rózsa Sándor ki törvénytől és erkölcsiségtől elvetendve ezen vidéket sok esztendők óta rablásaival nyugtalanította, Isten irgalmánál fogva magához térvén, s bűneit töredelmesen megbánván, hozzám azon kéréssel folyamodott, hogy ha eddigi életmódjáért, valamint igaz bűnbánata szerint az Istentől bocsánatot remél, úgy a földi igazságtól is bocsánatot kaphatna, nemcsak elhagyá elébbi életmódját, s törvényhez és erkölcsiséghez állhatatosan visszatérne, hanem egyszersmind a haza jelen veszélyében az országnak fegyveres ellenségei ellen hű és bátor szolgálatát, mint jó polgárhoz illik, úgy a maga személyében felajánlaná, mint pusztai pásztornépből 150 fegyveres lovast saját költségükön táborba szállítani és az ország hadvezéreinek rendelkezése szerint a haza ellenségei ellen a véggyőzelemig híven és becsületesen szolgálni reábírná... Rózsa Sándornak, az örökkévaló Isten és a Honvédelmi Bizottmány nevében ezennel a jelem levelem előtt folytatott bűnös életéért a földi igazság részéről is bocsánatot adok és rendelek... Kossuth Lajos

Lucy Wadham - Heads ​and Straights
Lucy ​is a Chelsea girl, brought up off the King's Road in the seventies when punk was in full bloom. Her family comes in the wonderful tradition of English eccentrics. In Heads and Straights, she creates a funny, moving account of a family eager to escape the confines of class. Through interlocking tales of their extravagant and often selfdestructive journeys away from the Circle line stops of Sloane Square, South Kensington and Gloucester Road, Lucy evokes the collision between conformism and bohemian excess and the complicated class antipathies that flourished in that particular time and place. In the end we are left wondering - is it ever possible to escape, or do we, in our travels, simply loop back on ourselves?

Ismeretlen szerző - Reizner ​János élete és munkássága
A ​kötet a Somogyi-könyvtár kiadványai sorozatban jelent meg. "Kötetünk Szeged kulturális arcéle egyik legjelentősebb formálójának állít emléket. Az egykori, elsősorban földművelők és kereskedők által lakott város művelődési kisugárzása ugyan megkezdődött a piaristák 1720. évi letelepülésével, ám az igazi polgárosulás csak a reformkorban indult meg - gondoljunk Osztróvszky József életére, munkásságára -, s a Víz után, a modern város kialakulásával vált valóra. Ez utóbbi időszak legjelentősebb művelődési intézménye lett a végleges, gyönyörű kőépületben működő színház, s a Somogyi Károly által 43701 kötettel megalapított városi könyvtár. A város közjegyzője, Reizner János nem véletlenül került kapcsolatba az 1881-ben megalapított bibliotékával. Már az 1875. február 2-án megnyitott első szegedi városi közkönyvtár szabályzatát is az ő és Löw Lipót főrabbi vezetésével működő bizottság alkotta meg. (....) A Somogyi-könyvtár és a Városi Múzeum életre dajkálása és igazgatása már önmagában is örök megbecsülést szerzett volna Szegeden Reizner Jánosnak. Ám Ő főjegyzői tapasztalatait kamatoztatva, s történeti érdeklődést kielégítve hozzáfogott a Város történetének megírásához...." Gyuris György

James Joyce - Selected ​Letters of James Joyce
The ​noted Joycean biographer and scholar selects those letters he deems the most interesting, covering the entire span of Joyce's correspondence and including previously uncollected letters to his wife and to Harriet Shaw Weaver

John Le Carré - The ​Pigeon Tunnel
The ​first memoir from John le Carré, the legendary bestselling author of _Tinker, Tailor, Soldier, Spy; The Spy Who Came in from the Cold_; and _The Night Manager_, now a television series starring Tom Hiddleston. From his years serving in British Intelligence during the Cold War, to a career as a writer that took him from war-torn Cambodia to Beirut on the cusp of the 1982 Israeli invasion to Russia before and after the collapse of the Berlin Wall, le Carré has always written from the heart of modern times. In this, his first memoir, le Carré is as funny as he is incisive, reading into the events he witnesses the same moral ambiguity with which he imbues his novels. Whether he's writing about the parrot at a Beirut hotel that could perfectly mimic machine gun fire or the opening bars of Beethoven’s Fifth; visiting Rwanda’s museums of the unburied dead in the aftermath of the genocide; celebrating New Year’s Eve 1982 with Yasser Arafat and his high command; interviewing a German woman terrorist in her desert prison in the Negev; listening to the wisdoms of the great physicist, dissident, and Nobel Prize winner Andrei Sakharov; meeting with two former heads of the KGB; watching Alec Guinness prepare for his role as George Smiley in the legendary BBC TV adaptations of _Tinker, Tailor, Soldier, Spy_ and _Smiley’s People_; or describing the female aid worker who inspired the main character in _The Constant Gardener_, le Carré endows each happening with vividness and humor, now making us laugh out loud, now inviting us to think anew about events and people we believed we understood. Best of all, le Carré gives us a glimpse of a writer’s journey over more than six decades, and his own hunt for the human spark that has given so much life and heart to his fictional characters.

Odo Staudinger - A ​konnersreuthi szenvedő virág
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Tóth György - Orczy ​István
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Brooke Ellison - Jean Ellison - The ​Brooke Ellison Story
On ​her first day of seventh grade, a car struck Brooke Ellison on her way home from school. The accident left her paralyzed from the neck down and dependent on a respirator. Ten years later, with her mother, Jean, by her side, Brooke graduated with honors from Harvard University. This is the story, told in their own words, of the miraculous journey that Brooke and Jean undertook so that Brooke could achieve her goals, against all odds. Written in alternating chapters by Brooke and Jean, The Brooke Ellison Story is filled with optimism, confidence, and inspiration. It is not just about one extrordinary mother-daughter relationship, but about the special bond that exists between mothers and daughters everywhere. The Brooke Ellison Story is now an A&E original movie directed by Christopher Reeve, starring Mary Elizabeth Mastrantonio, John Slattery, and Lacey Chabert.

Feszty Árpádné Jókai Róza - Akik ​elmentek...
"Nagyanyám ​halála után fél évvel megismerkedtem Feszty Árpáddal, ki akkor Párizsba készült hosszabb időre. Miattam, mert én papától sem nem tudtam, sem nem akartam elválni (akkor még azt hittem, szüksége van rám), lemondott párizsi útjáról, s elvett." Jókai Róza festő-író, Jókai Mór fogadott lánya, Laborfalvi Róza unokája, Feszty Árpád felesége, Andrássy Gyula leánya... édesanyja pedig színművészek házasságon kívüli kapcsolatából született. A kaotikusnak ható genealógia már elsőre is figyelemfelkeltő, hiszen olyan családi történetekbe enged bepillantást, amelyek jószerivel a maguk korában sem voltak ismeretlenek a nagyérdemű előtt. Jókai ismertsége, elismertsége, írói-politikai pályája mögött azonban a magánélet mezsgyéje titkokkal van tele, s bármennyire is igyekeztek megóvni részleteket mindennapjaik kuszaságáról, a viharos életrajzi események, a Jókai-per kiszivárgott fejezeteinek hátterében ott áll a lány vallomása: Jókai Róza mesél és mesél, kedves-fájó visszaemlékezéseiben megjelennek a színészvilág apró titkai, Jókai írótársainak portréi Gárdonyitól Mikszáthon át Justh Zsigmondig és Bródy Sándorig, a festő iskolák alakjai Munkácsytól Mednyánszkyig. És persze gyermekkor, viszontagságok, szerelem, házasság, de mindenekelőtt: Jókai. Meg a helyszínek: Balatonfüred, Svábhegy, Párizs. És újfent Jókai... Majd egy örökségi per részletei. A jelen kiadás Jókai Róza mindkét memoárját tartalmazza. Részlet a gyerekkorról: "Emlékszem nagy felfedezőutakra; fel-le lépcsők veszedelmeire, amiket apró, vastag lábaim csak a nagy, jó ember segítségével tudtak leküzdeni. Ha elfáradtam (panaszos hangomat hallom ma is: "elesik a Józa"), ölbe vett. Ölbe különben, azt hiszem, sokan vehettek; s ezalatt váltak lassan ismerőssé, rokonná vagy ellenséggé az idegen, új arcok. Ezek közül kiemelkedik egy csúnya, fekete, vigyorgó fej; mindig nevet, nagyokat ugrik, s engem aztán visz, úgy táncol. Netti volt, a tót szakácsnőnk. Első bizalmasom. Homály, kusza képek, sok állat; nagyon szerettem őket. Vagy egy évig megint semmi pontos emlék, csak apró, gomolygó képek. Azután kinyúlik a ködből, mint útmutató, az első nagy fájdalom, a kisgyerek fájdalma! Óriásivá nő, akármilyen kicsi. Később elfelejti az ember, nem számol vele, pedig sok későbbi baj magva rakódik le a még öntudatlan kis lélek rejtett zugaiba."

Michael Haag - The ​Durrells of Corfu
The ​Durrell family are immortalised in Gerald Durrell's My Family and Other Animals and its ITV adaptation, The Durrells. But what of the real life Durrells? Why did they go to Corfu in the first place - and what happened to them after they left? The real story of the Durrells is as surprising and fascinating as anything in Gerry's books, and Michael Haag, with his first hand knowledge of the family, is the ideal narrator, drawing on diaries, letters and unpublished autobiographical fragments. The Durrells of Corfu describes the family's upbringing in India and the crisis that brought them to England and then Greece. It recalls the genuine characters they encountered on Corfu - Theodore the biologist, the taxi driver Spiro Halikiopoulos and the prisoner Kosti - as well as the visit of American writer Henry Miller. And Haag has unearthed the story of how the Durrells left Corfu, including Margo's and Larry's last-minute escapes before the War. An extended epilogue looks at the emergence of Larry as a world famous novelist, and Gerry as a naturalist and champion of endangered species, as well as the lives of the rest of the family, their friends and other animals.The book is illustrated with family photos from the Gerald Durrell Archive, many of them reproduced here for the first time.

József Jolán - József ​Attila élete
A ​tisztelt olvasó egy olyan könyvet tart a kezében, mely a tiszta igazságot, csak az igazságot tartalmazza József Attiláról. E könyv megjelenése óta negyven év telt el, s a József Attilát szeretők azóta e könyvet nélkülözték.

Bertrand Meyer-Stabley - János ​Károly és Zsófia
Ki ​gondolta volna, a francoista szerájban nevelkedett, szűkszavú János Károlyról, hogy országát a diktatúrából a demokratizmus felé vezeti majd? Valószínűleg senki. Ma egy egész világ tekint példaképeként a spanyol királyi párra, és mindenki hozzájuk szeretne leginkább hasonlítani. Hiszen János Károly és Zsófia mindenkinél erőteljesebben és pontosabban képviseli Spanyolországot és egyben a modernitást. Természetességükkel sok akadályon keresztül is megőrizték a békében és a megbékélésben rejlő értékeket, megerősítették a demokrácia alappilléreit, és hosszú időre megalapozták a spanyol monarchia dicsőségét.

Nagymihályi Géza - Az ​idegen szent
Csaknem ​kilencszáz éve, 1134-ben temették el Konstantinápolyban Szent László királyunk árvaságra jutott leányát, Piroskát, aki Eiréné néven II. Ióannész Komnénosz bizánci császár felesége volt, és a keleti kereszténység nagy szentjei közé tartozik. E kötet címe mégis: Az idegent szent, Xené, azaz az „Idegen” szerzetesi nevet vette fel halálos ágyán, és az általa alapított Pantokrátor-templomban temették el. Elgondolkodtató és megható, hogy egy császár feleségeként, nyolc gyermek anyjaként, mélyen vallásos lelkülettel, sikeres életmű után miért választotta az „Idegen” nevet? E könyv megírásának egyik – meglehet, nagyon személyes – indítéka, hogy sok évszázad után, legalább saját hazájában, ahol Szent Lászlónak kifejlett kultusza van, leánya ne legyen többé szinte teljesen idegen. Az Árpád-házi tönrténet évszázadai alatt hatalmas és szent egyéniségek sora tűnt fel. Szent István környezetében élt Szent Gellért, Szent Adalbert, Szent Imre, a későbbi évszázadokban az Árpád-házi boldogok és szentek hosszú sora. Közöttük a népies vallásosságot, az irodalmat és a művészeteket nagymértékben inspiráló Szent Margit, Szent Erzsébet és Szent László. Szerény véleményünk szerint Szent Eiréné egyenrangú személyként szerepelhet ebben a sorban. Semmi nem indokolja, hogy ne adjunk igazat Moravcsik következő szavainak: „Ha a XII. századi bizánci irodalmi emlékeket: a történetírók és költők műveit s a szentek életét olvassuk, újra találkozunk Eiréné császárné alakjával, s ezek az írások hazájában alig ismert alakjára oly fényt árasztanak, melynek megvilágításában nemcsak életének egyes képei tűnnek elő, hanem kibontakozik előttünk élete maradandó alkotása is, mellyel új hazáját, Bizáncot megajándékozta: a Pantokrátor-monostor.”

Fojtán István - Kandó-mozdonyok
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Puskás László - Megalkuvás ​nélkül
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kathryn Warner - Edward ​II
He ​is one of the most reviled English kings in history. He drove his kingdom to the brink of civil war a dozen times in less than twenty years. He allowed his male lovers to rule the kingdom. He led a great army to the most ignominious military defeat in English history. His wife took a lover and invaded his kingdom, and he ended his reign wandering around Wales with a handful of followers, pursued by an army. He was the first king of England forced to abdicate his throne. Popular legend has it that he died screaming impaled on a red-hot poker, but in fact the time and place of his death are shrouded in mystery. His life reads like an Elizabethan tragedy, full of passionate doomed love, bloody revenge, jealousy, hatred, vindictiveness and obsession. He was Edward II, and this book tells his story. The focus here is on his relationships with his male ‘favourites’ and his disaffected wife, on his unorthodox lifestyle and hobbies, and on the mystery surrounding his death. Using almost exclusively fourteenth-century sources and Edward’s own letters and speeches wherever possible, Kathryn Warner strips away the myths which have been created about him over the centuries, and provides a far more accurate and vivid picture of him than has previously been seen.

Kollekciók