Ajax-loader

'életrajz' címkével ellátott könyvek a rukkolán

 


George Orwell - Shooting ​an Elephant and Other Essays
'Shooting ​An Elephant' is Orwell's searing account of his experience as a police officer in imperial Burma: killing an escaped elephant in front of a crowd "solely to avoid looking a fool". The other masterly essays in this collection include classics such as 'My Country Right Or Left', 'How The Poor Die' and 'Such Were The Joys', his memoir of the horrors of public school, as well as discussions of Shakespeare, sleeping rough, boys' weeklies and a spirited defence of English cooking. Opinionated, uncompromising, provocative and hugely entertaining, all show Orwell's unique ability to get to the heart of any subject.

Charles Agustin Sainte-Beuve - Mes ​Poisons
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Monostori Imre - Szekfű ​Gyula a változó időkben
A ​terjedelmes mű művelődéstörténeti indíttatású, életműelemző és recepciótörténeti elbeszélés, ideológiamentes szintézis. A jeles történetíróról, koráról, műveiről, környezetéről, a róla írottakról és napjainkig(!) terjedő utóéletéről szól: mindezeknek a felidézése, rendszerbe foglalása, a gondolatok, a történések és történetek összekapcsolása, újraépítése révén. Bemutatása annak, hogy ebben a témakörben is - hasonlóan a Szerző által kutatott és publikált Németh László életművéhez - meglehetősen éles igenek és nemek feszültek, feszülnek egymásnak mind a mai napig, de a céhekhez nem tartozó kutatónak nem föltétlenül kell csatlakoznia egyik vagy másik szellemi-ideológiai vagy szakmai táborhoz. Hasznosabb, ha minden fontos momentumra és dokumentumra kiterjedő kutatásai során a föltárt, feldolgozott források, illetve azok primer értelmezései kínálnak támpontokat a következtetések levonásához. A könyv apparátusa névmutatót is tartalmaz.

Vészits Andrea - Apapa ​regénye
Apapa ​vonzó, tünékeny személyisége átsugárzik az időn is, igaz, Faustát, a táltos lányt ő maga is segítségül remélte ehhez. Harminc éve kedveskedik, csábítgat, hogy együtt írjuk meg a regényét, amit ő megírt ugyan, csak részletekben, széthagyogatta a levelezésében, de mégiscsak maradtak hézagok, amiket nekem kellett kitöltenem. Fausta pedig odahajolt apapához, hogy ne csak lássa, de szagát, ízét is érezze életének. Nem tehetett mást, hiszen ő nemcsak dédunokája, hanem írói tehetségének örököse is. Apapa, Móra Ferenc szívesen vesz részt a csodaidézésben, a mesehántásban. S hogy ne valami kontár munkát végezzek, apapával gyakran beszélgettünk. Mentünk az úton és beszélgettünk. Végigsétáltunk az évszázadon.

Ed Catmull - Amy Wallace - Kreativitás ​Rt.
A ​Pixar több mint 20 éve megkerülhetetlen az animációsfilm-készítésben. Könnyed történetmesélés, leleményes cselekményszövés és érzelmi hitelesség – a Pixar filmjei a kreativitás legjobb példái. Olyan közönségsikerek fűződnek a stúdió nevéhez, mint a Toy Story-trilógia, a Szörny Rt., a Némó nyomában, A hihetetlen család vagy a WALL-E, amelyek együttesen 30 Oscar-díjat is begyűjtöttek. Ed Catmull, a Pixar társalapítója és elnöke és a Disney Animation elnöke felfedi a cég hagyományokkal szembeforduló elveit és módszereit, amelyeknek alapelem a kreatív folyamat védelmezése. Elsőként nyújt betekintést a cég működésébe: megtudhatjuk, miként zajlanak a stúdió megbeszélései és a filmek bemutató utáni kiértékelései, valamint az Agytröszt ülései, ahol a filmtörténet számos sikeres alkotása formálódott. A Kreativitás Rt. azoknak a vezetőknek szól, akik beosztottaikkal együttműködve új csúcsokat akarnak meghódítani, ám haszonnal forgathatja bárki, aki eredetiségre törekszik. „Sokan próbálták már szabályokba foglalni és kategorizálni az inspirációt és a kreativitást. Ed Catmull szerint a kreativitás nemcsak a rengeteg ötletről szól, hanem épp annyira fontos az emberek közötti együttműködés is. Ez a könyv azoknak szól, akik nem akarnak a saját fejlődésünk útjába állni, és kreatívan szeretnék ötvözni a művészetet, az üzletet és az innovációt.” GEORGE LUCAS „Egy dolog kreatívnak lenni, és teljesen más – jóval nehezebb – felépíteni egy remek kreatív vállalati kultúrát. Ed Catmull több mint 30 éve fejleszti módszerét, amelynek lényege a kreativitás útjában álló akadályok lerombolása, az alkotói folyamat ötvözése a kiválóságra való törekvéssel, és – ami talán a leginkább lenyűgöző – a fegyelmezett kreativitás kultúráját fenntartása a sikerek és a kudarcok idején egyaránt. JIM COLLINS, a Jóból kiváló szerzője Ed Catmull a Pixar Animation Studios társalapítója, a Pixar Animation és a Disney Animation elnöke. Öt Oscar-díjas film készítésében vett részt, és megkapta a Gordon E. Sawyer-életműdíjat is a számítógépes grafika terén elért eredményeiért. Számítógép-tudományból doktorált a Utahi Egyetemen. San Franciscóban él feleségével és gyermekeivel. Amy Wallace újságíró, írásai többek között a GQ-ban, a Wiredben, a The New Yorkerben és a The New York Times Magazine-ban jelentek meg. Riporterként és szerkesztőként dolgozott a Los Angeles Timesnál és havonta megjelenő rovata volt a The New York Times vasárnapi üzleti mellékletében. Jelenleg a Los Angeles magazin munkatársa.

Gyémánt Csilla - Pacsika Emília - Kovács Ágnes - Karikó ​Teréz
A ​szegedi opera művésznőjének, Karikó Teréznek pályafutását mutatja be a kiadvány. Gyémánt Csilla az énekesnő életútját rajzolja. A művészi karrier, a leghíresebb szerepek, a színészi élet kulisszatitkai állnak Kovács Ágnes írása középpontjában, Pacsika Emília pedig a kötetzáró interjúban a művésznőt személyes vallomásra bírja, amelyben pályafutása kibontakozásáról, az őt ért sérelmekről, házasságairól faggatja és mindenekelőtt arról, hogy mit jelentett, mit jelent számára a színpad, a kollégák és a közönség. Ebből a beszélgetésből egy olyan művész pályafutása bontakozik ki, akinek választania kellett a művészet és a magánélet között. Fekete-fehér fotóval, korabeli dokumentumok másolataival illusztrált kötet.

Nyikolaj Nyikolajevics Jakovlev - Franklin ​Delano Roosevelt
Amikor ​a harmincas évek közepén Emil Ludwig hozzáfogott Franklin Delano Roosevelt életrajzának megírásához, találkozott az elnökkel. Azt mondta neki: "Számomra ez új és nehéz feladat. Könnyebb volt megírnom Napóleon, Bismarck, Goethe és Bolívar életrajzát. Önt nehezebb felmérni, ön - él." Roosevelt melegen megszorította Ludwig kezét és elnevette magát. "Ebben az esetben azt javaslom - mondotta -, várjon vele száz évig!" Roosevelt halála óta húsz esztendő telt el, de Nyugaton a róla írt könyvek már egész könyvtárat megtöltenének. S az irodalom árja nem apad. Franklin Delano Roosevelt életére és tevékenységére vonatkozóan több felfogás áll szemben egymással, s ez már magában véve is indokolttá teszi az alaposabb vizsgálódást.

Losonci Miklós - Óvári ​László
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Sam Wellman - David ​Livingstone
A ​nagy ipari forradalom idején járunk Skócia egy eldugott falujában. Itt él és dolgozik a tinédzser David Livingstone, aki kevéske szabad idejében a Bibliát, titokban pedig a latin és a természettudományos könyveket bújja. Bár mélyszegénységben él, szíve és elméje annál gazdagabb! Lehetetlennek tűnik ugyan, ő mégis messzi tájakra vágyik. Amikor viszont a Biblia üzenete személyesen is szól hozzá, megtapasztalja: A HITTEL NINCSEN LEHETETLEN! Orvos-misszionáriusként "a fehér ember sírjaként" számon tartott Afrika déli csücskébe utazik, és azonnal nekivág az ismeretlen belső északi régióknak. Kalandokban és megpróbáltatásokban bővelkedő útjai során nemcsak a bennszülöttek és gyarmatosítók világát, hanem olyan természeti csodákat is felfedez, mint például a Viktória-vízesés. Sam Wellman hihetetlenül izgalmas életrajzi regénye méltó emléket állít a viktoriánus kor ünnepelt, ám annál szerényebb felfedezőjének és igehirdetőjének, akinek bátor hite, jelleme és életútja minden korszak olvasóinak egyaránt sok tanulsággal szolgál.

José-Manuel Diogo - Coleção ​Histórias de Génio - Steve Jobs
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Windisch-Graetz Lajos - Küzdelmeim
A ​kötet waldsteini és thali Windisch-Graetz Lajos naplójegyzeteken alapuló első világháborús emlékiratát tartalmazza. A mű először német nyelven látott napvilágot 1920 szeptemberében. Politikai pályája kezdetén a herceget forradalmi-antidinasztikus érzelmű ,,vörös hercegnek" tartották, akiből az Osztrák-Magyar Monarchia összeomlása után reakciós ,,fekete herceg" lett. A német változatból azonnal botránykönyv vált. A benne foglalt állítások miatt ugyanis Otto Bauer osztrák szociáldemokrata politikus becsületsértési pert indított Windisch-Graetzcel szemben a bécsi büntetőtörvényszéken. A bíróság helyt adott a panaszának, és a rendőrség lefoglalta az osztrák főváros könyvkereskedéseiben található példányokat. Röviddel ezt követően Károlyi Mihály jelentette fel rágalmazásért a herceget a berlini büntetőbíróságon, és 1922-ben sikerült elérnie, hogy a berlini kiadó visszavonja a boltok polcairól a művet. A könyv német nyelvterületen történt viharos fogadtatása némileg magyarázatot adhat arra, hogy hazánkban csak magánkiadásként publikálta Windisch-Graetz e munkát. Az őszirózsás forradalom árnyékában Andrássy Svájcba küldte, hogy antantdiplomatákkal tárgyaljon a Monarchiával kötendő béke lehetőségeiről és feltételeiről. A kötet utolsó fejezete erről az útról szól, kiegészítve a szerző rövid meglátásaival a trianoni Magyarország legfőbb közgazdasági és társadalompolitikai kérdéseiről. A herceg kiküldetése nem járt, nem is járhatott sikerrel, hiszen 1918 késő őszére az antant vezető politikusainak köreiben már nem az volt a kérdés, hogy fennmaradhat-e az Osztrák-Magyar Monarchia (és annak részeként a történelmi magyar állam), hanem hogy hol húzódjanak a birodalom helyén létrejövő új államok határai. ,,Egy évig voltam távol hazulról. Amikor elmentem, és Károlyi hívei megkezdték ellenem hajtóvadászatukat, úgynevezett barátaim és híveim legtöbbje rövidesen az új hatalmasok táborához csatlakozott. Hisz most onnan remélhettek mindent, és nincs könnyebb, nincs közelebbfekvő érv, mint az, hogy hazafias kötelességből kell rendelkezésre állani... Később, amikor politikám, melyet annak idején folytattam, fájdalom... oly véresen igazolódott - amikor a tanácsrendszer összeomlása után fölmerült az újjászervezés lehetősége, ugyanazok az emberek, akik oly gyorsan vedlettek át Tisza bámulóiból Károlyi uszályhordozóivá, félni kezdtek, hogyha hazajövök, kellemetlen igazságok derülnének napfényre. Jelen sorokban elmondom az összeomlásnak szomorú történetét, elmondom azon beállításban, amelyet magam tapasztalhattam közvetlen közelségben."

Mijamoto Muszasi - Az ​öt elem könyve
A ​megtorpanó kéz halott kéz, a mozgó kéz élő kéz. Ezt vésd jól az eszedbe.

Dante Alimenti - Pio ​atya
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Paul Gallagher - Terry Christian - Brothers ​- From Childhood to Oasis, the Real Story
This ​is the story of the Gallagher brothers as told by their elder brother Paul. It tells of their childhood, their father, their musical beginnings and their rise to fame. It is a revealing, touching, funny and sometimes shocking account of two Manchester scallies who grew up to be amongst the most famous rock stars in the world. With a chapter written by Peggy Gallagher, the mother who fought to protect and support her three sons, this is an account of what made "Oasis" famous. Containing family photographs never seen before, this paperback edition is updated with the intention of providing the most accurate insight on the future of "Oasis" and the making of the third album.

Menyhárt László - Szász ​Endre
Szász ​Endre festő- és grafikusművész a mai magyar művészeti élet egyik legkülönösebb jelensége. Virtuozitásával, amely egyaránt jellemzi műveit és munkamódszerét, a közönség szemében ő testesíti meg a bűvész művészt. Azt az alkotót, aki úgy ura a mesterségének, mint a régi nagyok. A legenda azonban, amely alakját övezi, nem csupán félelmetes rajzkészségéből táplálkozik. Az élete is tele van fordulatokkal. Erdélyben született és nőtt fel, de már Budapesten járt a Képzőművészeti Főiskolára. Az ötvenes években börtönben volt, illetve politikai dekorációkat készített, a hatvanas évtizedben az egyik legtöbbet foglalkoztatott illusztrátorként szerzett magának népszerűséget. Majd Amerikába ment, de nem hagyta el hazáját: sokat dolgozik itthon, és, mint e könyvében vallja, magyarsága mindennél többet jelent számára. Könyvünk nem szokványos biográfia: Szász bizarr epizódokkal és fantasztikus történetekkel fűszerezve meséli el az életét, úgy, hogy közben nemcsak magáról szól. Érzékelteti azt is: hogyan látta korát, milyen volt a művészeti közélet, amelyben ő fekete báránynak tudta magát. Elfogultságoktól és szubjektív megfogalmazásoktól sem mentes tehát ez a beszélgetés, amit Menyhárt László készített vele, de stílusos. Pontosan megfelel a művész szürreális látomásainak.

Nic Sheff - Tweak
Nic ​Sheff was drunk for the first time at age eleven. In the years that followed, he would regularly smoke pot, do cocaine and Ecstasy, and develop addictions to crystal meth and heroin. Even so, he felt like he would always be able to quit and put his life together whenever he needed to. It took a violent relapse one summer in California to convince him otherwise. In a voice that is raw and honest, Nic spares no detail in telling us the compelling, heartbreaking, and true story of his relapse and the road to recovery. As we watch Nic plunge the mental and physical depths of drug addiction, he paints a picture for us of a person at odds with his past, with his family, with his substances, and with himself. It's a harrowing portrait -- but not one without hope.

Vlagyimir Vasziljevics Kovanov - Egy ​orvos visszaemlékezései
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kemechey Jenő - Magyarország ​nagyasszonyai
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

R. Dittrich Anna - Rácsok ​a gyerekszoba ablakán
Örvény Utazunk ​képzeletben, álmunkban és a valóságban. A valóság egy pillanat oly hamar elszalad. A jó és a rossz egyvelege ez, az ismeretlen hidege az ismert melege. Múlt, jelen, jövő, ami adatik. Utazunk, érzünk, vágyakozunk, elszakadunk. Ölelésünk szerelem, vad szenvedély, ölelésünk búcsú, hideg válás, megértés vagy közöny. Utazunk benne. Rövid és hosszú ez az út. Mindenkinek meg van írva, ezt szokták mondani. De ott a radír. Amit megírtak, ki lehet törölni, át lehet írni. Mindenki maga döntheti el, merre megy. Az út nem csak egyenes, meredek és lejt. A térkép ugyan segít, de sokat elfed. Az út rejtett, előtted sokan használták. Lépted nem azonos az előtted járóéval. Iránytű is segít, ha tudod, merre akarsz menni. Ha a kör közepéről indulsz, végtelen a lehetőséged. Ha lentről haladsz, felfele halad utad, ha legfelül vagy, lezuhanhatsz. Tudod, mit akarsz, vagy hagyod, sodorjon az áradat? Megérzéseid sokszor kisegítettek, vagy cserbenhagytak, az ellenségeid csapdát emeltek, a barátaid veled haladtak. Bízol, vagy nem bízol, kérdezel vagy válaszolsz. A világ nem áll meg, a Föld forog. Az idő, a tér, a szívverés mind lüktet, hajt, olyan ez, mint a feldobott labda: elérsz a csúcsig, majd visszapattansz. Kötelékek és gátak fognak, szemét és tisztaság kavarog veled. Választhatsz. A tiszta nem mindig tiszta, csak néha azt hiszed. A szemetet el kell takarítanod. Az utadon megállhatsz, előre- és visszatekinthetsz, ám oldalt is van világ. Megtorpanhatsz, tétovázhatsz. Valami mégis tovább hajt. Nincs megállás. Az örvény felcsap, lecsitul. Eltűnsz benne, újra felbukkansz. Ilyen időben és térben utazunk. Együtt. Valamennyien. De mégis mindenki egyedül. Ahogy te is teszed, épp most, ahogy látlak, ahogy figyellek.

Gyárfás Endre - Halló, ​itt Puskás!
Hol ​a veszélyes vadnyugaton tűnik fel, hol egy elegáns bácsi kávézóban, de találkozhatunk vele Pesten és Erdélyben is. Vajon ki rejtőzik a kackiás bajusz és a tömött szakáll mögött? Aranyásó vagy kalandor? Üzletember vagy feltaláló? Magányos világutazó vagy romantikus vőlegény? Puskás Tivadar mindez egy személyben. Ő találja föl a telefonközpontot, és öccsével együtt ő vezeti be hazánkban a telefont. Gyárfás Endre lebilincselő stílusban eleveníti fel a 19. század egyik legjelentősebb magyar mérnökének küzdelmes életét. Puskás bejárja Európa és az Egyesült Államok tájait, míg az amerikai álom hajszolójából higgadt gentleman születik. És ő teremti meg a világ első telefonhírmondóját. Élettörténete közelebb hozza a kiegyezés utáni időszakot a kamasz olvasókhoz, akik a nyughatatlan fiatalember sorsfordító döntéseit nyomon követve saját életükre is rákérdezhetnek. „Olyan lennék, mint a kótyagos kutya, aki még el sem rágta a koncot, de már ahhoz kap, amit másodjára vetettek elébe? Mi hajt, hogy mindig valami mást keressek, nem, nemcsak mást, azt mondanám inkább, hogy újat, olyasvalamit, ami addig nem létezett. Az erdélyi vonalon a vasútért lelkesedtem, azután a távíróért, a távíróközpontért, most meg, úgy látszik, a telefonközpont ötlete rezegteti meg az agyam »lemezkéjét«. Nekünk, akik efféle tevékenységre adjuk a fejünket, nem szabad késedelmeskednünk.”

Vivian Gornick - Fierce ​Attachments
The ​acclaimed memoirist's classic exploration of her relationship with her mother.

Gazda József - Jaj, ​mik történtek, jaj, mik is történtek I-II.
Micsoda ​kor, micsoda század! Jaj, mik történtek, jaj, mik is történtek... Mik történtek a világban, a világgal, mik történtek velünk. Darabokra szakadt, széthullott az ország, szertefoszlott az ezeréves álom. Válaszútra került a nemzet, megtört hitében, életerejében. Valóra vált a Tompa Mihályi rémlátomás: „Mint oldott kéve, széthull" - széthullott - „nemzetünk." Sorsunk megpecsételtetett. Megpecsételtetett? Sorjáznak az évek, s mint folyam, hömpölyög velünk a történelem. Ami egyik irányban igaz: hogy az egyén sorsa függvénye a kornak, az időnek, a történelemnek, fordítva is áll: Sok-sok egyén sorsából kirajzolódik a kor, a közösség, a nemzet sorsa, történelme. E könyv kísérlet arra: egyéni sorsok mozaikkockáiból megrajzolni a darabokra szabdalt magyarság huszadik századi sorstörténetét. Munkám két évtizedes erőfeszítés eredménye. Több mint ezer embert vallattam meg, meséltettem életükről, sorsukról. Húsz éven át jártam Erdély s - a csángómagyarokra is gondolva - Moldva földjét, az 1989-es változástól az egész Kárpát-medencét, falvak, városok százaiban fordultam meg, s mindenütt kerestem a legtöbbet megért, legtöbbet látott, főleg idősebb rendű embereket, asszonyokat, hogy szóra, vallomásra bírjam, serkentsem őket egy olyan korban, amikor a félelem ülte meg lelkeinket, hogy el merjék mondani azokat a puszta tényeket, amik velük, s annak folytán: a lelkükben megtörténtek, amit átéltek, aminek tanúi voltak... Mennyi rettegést, szorongást kellett leküzdeniük már azért, hogy szólni merjenek. S joggal, hiszen tudok olyanokról is, akiket utólag kihallgatott, felelősségre vont, megfenyegetett a jogtipró hatalom. S vannak, akikben a félelem máig sem oldódott fel, vagy - s itt elsősorban a délvidéki magyarságra gondolok - ma is kell félniök az igazság kimondásától. Mert bűnünk már az is, hogy vagyunk, s azért is nekünk kell félnünk, hogy pusztán kimondjuk, ami reánkzúdult, reánkszakadt, amivel szemben tehetetlenek voltunk. Mert az igazság vádolta, vádolja a kort, a rendszert, a politikai hatalmakat, s a jogtipró hatalom ereje mindig az eltiportak félelmére épül, alapoz... Hálát érzek ezek iránt a többnyire egyszerű emberek iránt - az átlagembert kerestem mindig, azokat, akiket sodort az idő, akik élték, s nem alakították a történelmet hálát érzek irántuk azért, hogy bizalommal fogadtak, s megnyitották előttem lelküket. A sok-sok megkeresett között alig akadt olyan, aki elzárkózott, bezárkózott volna... Az igaz emberek hittek és mertek. S az ő igazságukban rejlik e könyvnek az igazsága.

André Stern - ...és ​sosem jártam iskolába
André ​Stern, akinek sohasem kellett iskolába járnia, beszámol gyermekkorának sokszínű mindennapjairól, ahol nyoma sem volt stressznek és teljesítménykényszernek. Elmeséli, hogyan tanult meg három évesen olvasni, és miért volt az mégis teljesen rendben, hogy végül olvasása csak nyolc évesen vált készségszintűvé. Elmondja, hogyan lehetséges, hogy szinte mindent meg tud javítani, hogyan fedezte fel a pi-számot egy lego-markoló összeszerelése közben, milyen hatással volt személyiségének fejlődésére Marcel Proust életműve, és hogyan fedezte fel a zene és a számítógépek világát. Immáron Európa-szerte heves vita folyik arról, hogy iskoláink vajon nem egy olyan zubbonyba kényszerítik-e gyermekeinket, amely többségük számára már túl szűk? André Stern könyve egy nem dogmatikus hozzájárulás ehhez a véleménycseréhez.

Ismeretlen szerző - Reizner ​János élete és munkássága
A ​kötet a Somogyi-könyvtár kiadványai sorozatban jelent meg. "Kötetünk Szeged kulturális arcéle egyik legjelentősebb formálójának állít emléket. Az egykori, elsősorban földművelők és kereskedők által lakott város művelődési kisugárzása ugyan megkezdődött a piaristák 1720. évi letelepülésével, ám az igazi polgárosulás csak a reformkorban indult meg - gondoljunk Osztróvszky József életére, munkásságára -, s a Víz után, a modern város kialakulásával vált valóra. Ez utóbbi időszak legjelentősebb művelődési intézménye lett a végleges, gyönyörű kőépületben működő színház, s a Somogyi Károly által 43701 kötettel megalapított városi könyvtár. A város közjegyzője, Reizner János nem véletlenül került kapcsolatba az 1881-ben megalapított bibliotékával. Már az 1875. február 2-án megnyitott első szegedi városi közkönyvtár szabályzatát is az ő és Löw Lipót főrabbi vezetésével működő bizottság alkotta meg. (....) A Somogyi-könyvtár és a Városi Múzeum életre dajkálása és igazgatása már önmagában is örök megbecsülést szerzett volna Szegeden Reizner Jánosnak. Ám Ő főjegyzői tapasztalatait kamatoztatva, s történeti érdeklődést kielégítve hozzáfogott a Város történetének megírásához...." Gyuris György

Covers_256856
Halhatatlan ​csillagok Ismeretlen szerző
1

Ismeretlen szerző - Halhatatlan ​csillagok
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Odo Staudinger - A ​konnersreuthi szenvedő virág
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Covers_482706
TOMkönyv Ismeretlen szerző
0

Ismeretlen szerző - TOMkönyv
Végvári ​Tamás 2010 májusában halt meg. Lukács Zsolt, aki ismerte és szerette őt, elhatározta, hogy megszólaltat néhány pályatársat, meséljék el, miért és mire emlékeznek Tamással kapcsolatban. Az interjúk 2011-2012-ben készültek. A hangzó anyag 2016 tavaszán került hozzám. Egyetlen kivétellel az interjúkból monológokká szerkesztettem a szöveget. Ez a bizonyos kivétel a könyv legvégén található, és levél formában íródott, nem véletlenül. Az emlékezések sorrendje többé-kevésbé időrendben próbálja nyomon követni Végvári életét. Vannak motívumok, melyek többször ismétlődnek, más-más megvilágításba helyezve a főhős személyiségét. És nem mindenki emlékszik ugyanarra ugyanúgy. De éppen ezért érdekesek ezek a történetek. Lukács Zsolt válogatta a fotókat, valamint elkészítette Végvári Tamás színpadi és filmszerepeinek jegyzékét. (Bíró Kriszta)

David Suchet - Poirot ​and Me
Hercule ​Poirot, with his distinctive moustache and fastidious ways, is one of Agatha Christie's finest creations and one of the world's best-loved detectives. Through his television performance in ITV's Agatha Christie's Poirot, David Suchet has become inextricably linked with the 'little Belgian', a man whom he has grown to love dearly through an intimate relationship lasting more than twenty years. In _Poirot and Me_, he shares his many memories of creating this iconic television series and reflects on what the detective has meant to him over the years.

Mikszáth Kálmán - Az ​igazi humoristák / Írói arcképek
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Sipos Lajos - Tamási ​Áron
Tamási ​Áron (1897-1966) már-már csak egyetlen alkotásával, az Ábel a rengetegben című regényével és néhány novellájával 61 az olvasók emlékezetében. Sokan csak a székelység írójának tekintik, aki amint az 1925-ben megjelent Lélekindulás című kötete után írták róla a székelysorsról adott számot (Féja Géza), a "vidékköltészet színeit" mutatta föl (Németh László), "székely szólásokkal" beszéltette hőseit (Áprily Lajos). Arra már kevesen emlékeznek, hogy 1961-ben a hivatalosság ki akarta iktatni az irodalmi hagyományból. A Népszabadságban megjelent könyvbírálatban szemére vetették a "gondolati tartalom nélküli nyelv"-et, a "modorrá, stílusromantikává avasodó" szövegformálást (Bokor László). Pedig Tamási Áron a 20. század jelentős, kísérletező, nyelvteremtő írója volt. Új regénynyelvet és regényformát teremtett a Szűzmáriás királyfival, melyben a különös történelmű népe érzés- és gondolatvilágát, szokásrendszerét és hagyományait formálta alkotássá. A Jégtörő Mátyásban és a Ragyog a csillagban a népcsoport őseinek Ázsiából hozott duális lélekfelfogását kapcsolta össze a kereszténység archaikus képzeteivel. És mindemellett jelentős alakja volt a század politikatörténetének. Neki is, akárcsak Bartóknak, a "népek testvérisége" volt a "vezéreszméje". Újságcikkekben, az 1937-es Vásárhelyi Találkozón egyszerre szállt síkra a magyarság jogaiért és "a román néppel való testvéri együttélés" szükségessége mellett. Kétszer merült fel művelődésügyi miniszterségének terve, 1945-ben és 1956-ban. 1956 decemberétől, az általa megfogalmazott Gond és Hitvallás megjelenésétől és illegális terjesztésétől számítva 1962 végéig a politikai rendszer egyik legfőbb ellenségének számított. Az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárában őrzött dokumentumok szerint a tíz leginkább megfigyelt emberek egyike volt. Az MSZMP nyilvánosságra hozott jegyzőkönyveiből, a különböző levéltárak anyagaiból nemcsak az író személyes sorsa, hanem a korszak valódi képe is kibontakozik.

P. Szathmári Erzsébet - Pásztor Bertalan - Kaleidoszkóp
Egy ​dunaújvárosi házaspár különálló, mégis egybetartozó emlékezéseit tartalmazza ez a könyv a huszadik században átélt és végigküzdött viharos, de örömöket is rejtő évtizedeikről. P. Szathmári Erzsébet a földközeli gyermekkor paradicsomi állapotából a városi lét útvesztőibe kalauzol, Pásztor Bertalan pedig ezen labirintus közéleti küzdelmeibe nyújt betekintést saját tanári és írói pályáján keresztül. Teszik ezt igényes stílusban, a hiteles tanúk felelősségével.

Kendra Bean - Vivien ​Leigh
Vivien ​Leigh’s mystique was a combination of staggering beauty, glamour, romance, and genuine talent displayed in her Oscar-winning performances in Gone With the Wind and A Streetcar Named Desire. For more than thirty years, her name alone sold out theaters and cinemas the world over, and she inspired many of the greatest visionaries of her time: Laurence Olivier loved her; Winston Churchill praised her; Christian Dior dressed her. Through both an in-depth narrative and a stunning array of photos, Vivien Leigh: An Intimate Portrait presents the personal story of one of the most celebrated women of the twentieth century, an engrossing tale of success, struggles, and triumphs. It chronicles Leigh’s journey from her birth in India to prominence in British film, winning the most-coveted role in Hollywood history, her celebrated love affair with Laurence Olivier, through to her untimely death at age fifty-three in 1967. Author Kendra Bean is the first Vivien Leigh biographer to delve into the Laurence Olivier Archives, where an invaluable collection of personal letters and documents ranging from interview transcripts to film contracts to medical records shed new insight on Leigh’s story. Illustrated by hundreds of rare and never-before-published images, including those by Leigh’s “official” photographer, Angus McBean, Vivien Leigh: An Intimate Portrait is the first illustrated biography to closely examine the fascinating, troubled, and often misunderstood life of Vivien Leigh: the woman, the actress, the legend.

Kollekciók