Ajax-loader

'démonológia' címkével ellátott könyvek a rukkolán

 


Yliaster Daleth - Demonomicon
Yliaster ​Daleth legújabb könyve - amely hosszú évek tanulmányainak, kutatásának és gyűjtőmunkájának az eredménye - sajátos átmenetet képez a lexikon, illetve az enciklopédia és a grimoire, azaz a démonidéző varázskönyv között. A mű, démonhittel, a démonok tudományával, azaz a démonológiával foglalkozik, de címszavai között találkozhatunk egyéb természetfeletti lények, tündérek, törpék, koboldok, elementálok, alakváltók, élőhalottak, vérszívók, kísértő és ártószellemek, valamint sötét, alvilági istenek neveivel és meghatározásaival is. A démonok a keresztény hitvilágban gyakorta azonosak a bukott angyalokkal, vagyis a pokolbeli ördögökkel, akik közül többen is ókori pogány istenek degradálódott utódainak tekinthetők. A démonok sokakat vonzanak, mivel a hagyomány szerint a velük való szövetkezés -ami ugyan veszélyes vállalkozás- igen gyümölcsöző lehet. Természetesen a démonok megidézésére, leigázására és szolgálatra kényszerítésére vonatkozó részletes útmutatások is megtalálhatók a könyvben, amely ezért egy megbízható és erőteljes grimoire-ként is használható. Aki viszont a démonok elűzésének, távol tartásának módszereire és eszközeire kíváncsi, szintén bőséges instrukciókra lelhet e könyv hasábjain.

Gabriele Amorth - Egy ​ördögűző tapasztalatai
Nagy ​örömmel írok néhány szót Gabriele Amorth atya könyve elé, aki számos éven át volt értékes segítségem az ördögűzői szolgálatban. Néhány itt leirt történetet együtt éltünk át, és osztoztunk az aggodalmakon, a fáradságon, a reménykedésben és a hozzánk forduló szenvedő emberek szolgálatában. Azért is örülök e könyv kiadásának, mert bár az utóbbi évtizedekben rengeteget írtak a teológia csaknem minden területén, az ördögűzésről mégis csaknem teljesen megfelejtkeztek. Talán a témával foglalkozó írások és az érdeklődés hiányára vezethető vissza az a tény is, hogy még a szertartáskönyvben is az idevonatkozó fejezet az egyetlen olyan rész, amit nem igazítottak a zsinat utáni előírásokhoz. Ugyanakkor az „ördögök kiűzése” szolgálatának fontossága egyértelműen áll előttünk az evangéliumok, az apostolok működése és az Egyház története alapján.

Daryl Gregory - Pandemonium
It ​is a world like our own in every respect . . . save one. In the 1950s, random acts of possession begin to occur. Ordinary men, women, and children are the targets of entities that seem to spring from the depths of the collective unconscious, pop-cultural avatars some call demons. There’s the Truth, implacable avenger of falsehood. The Captain, brave and self-sacrificing soldier. The Little Angel, whose kiss brings death, whether desired or not. And a string of others, ranging from the bizarre to the benign to the horrific. As a boy, Del Pierce is possessed by the Hellion, an entity whose mischief-making can be deadly. With the help of Del’s family and a caring psychiatrist, the demon is exorcised . . . or is it? Years later, following a car accident, the Hellion is back, trapped inside Del’s head and clamoring to get out. Del’s quest for help leads him to Valis, an entity possessing the science fiction writer formerly known as Philip K. Dick; to Mother Mariette, a nun who inspires decidedly unchaste feelings; and to the Human League, a secret society devoted to the extermination of demons. All believe that Del holds the key to the plague of possession–and its solution. But for Del, the cure may be worse than the disease.

Stephen Paul Thomas - A ​csend kezdete
Stephen ​Paul Thomas sodró lendületű, izgalmas regénye a démoni megszállás évezredeken átívelő történetének megdöbbentően hiteles krónikája. Hátborzongató követni a sötétség erőinek munkáját az emberi történelmen keresztül, és ahogy ez a harc már egyre kevésbé marad rejtett és okkult: a szellemvilág a fizikai valóság uralmára tör. Julie Bond, a pszichológus, a halálközeli élemények kutatója szembesül először ezzel, amikor megszerzi első bizonyítékát a lélek testenkívüléségéről. Josh, ez a különleges és intelligens, szívátültetett fiú bevezeti őt egy olyan világba, amely túlmutat a tudományon. Keith, a pszichiáter barátja másképpen lépi túl az emberi élet határait: klienseket vezet vissza előző életükbe. Míg Julie a tudomány oldalán áll, Keith-t a szellemvilág vonzza: mindketten Josh tapasztalataira éhesek. De nem csak ők: fekete seregek gyülekeznek a horizonton, mert Josh számukra is fontos. Bárkit felhasználnak, hogy közelebb kerüljenek a fiúhoz – befolyásolják, kísértik és megszállják a lelküket és testüket, akik innentől az ő akaratukat teljesítik. Ezt tették mindig is: így távolították el az emberiséget Istentől. Az egyházi és a politikai vezetőket hálózták be, hogy végrehajtsák nagyszabású tervüket – hogy végül eljussanak az egyházi belső köreibe. Akár egészen a Vatikánig… És ez még csak a csend kezdete…

Ismeretlen szerző - A ​mágiáról és a démonológiáról
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Abelard Van Helsing - A ​démonvadász kézikönyve
Abelard ​Van Helsing, aki életét a Gonosz elleni harcnak szentelte, e kötetben hagyta ránk felbecsülhetetlen értékű feljegyzéseit. Segítségükkel megtanulhatjuk felismerni a Pokol küldötteit, felfedni és elkerülni ármánykodásukat, használni a démonok elűzésére és legyőzésére alkalmas módszereket és fegyvereket. Ám vigyázat! Más felismerni, és megint más legyőzni a veszélyes szörnyetegeket! Démonvadászatra csak a kiválasztottak induljanak! Figyelmeztetés! A démonvadász erős lelkű felnőtteknek, s nem ártatlan kisgyermekeknek szánta feljegyzéseit. Óva intjük a szülőket attól, hogy 12 év alatti gyermekekkel megismertessék a Sötétség e szörnyű teremtményeit, s vérfagyasztó rémtetteiket.

Roger J. Morneau - Játék ​a tűzzel
Roger ​J. Morneau könyvének újabb kiadását a fokozódó érdeklődés, valamint a szerző saját tapasztalatának a mindennapi életben egyre gyakoribbá váló ismétlődése tette szükségessé. A „Tények” rovatban nem közlünk új adatokat a spiritiszta jelenségekről, hiszen ma már úgy beszélnek az okkultista dolgokról, mint ami hozzátartozik az ember életéhez. A média tekintélyes helyet ad az ember testen kívüli életével foglalkozó tudománynak. Egyre több ember esik bele abba a csapdába, amiből a szerzőnek csak Isten különös kegyelme és hatalmas erőfeszítés által sikerült megmenekülnie. Hisszük, hogy Roger J. Morneau tapasztalata sok embernek – különösen gondolunk a fiatalokra – fog segíteni, kikerülni ezt a csapdát. Morneau későbbi imatapasztalataival az Élet és Egészség Könyvkiadóban „Az ima ereje” címmel megjelent újabb könyvéből ismerkedhet meg az Olvasó.

Katona István - Űzd ​el a farkasokat, Pásztor!
A ​Biblia szerint a gyűlölet, a bosszú-vágy, a szeretet hiánya mögött fel kell ismernünk a gonosz lélek támadásait. A gonosz mindent elkövet, hogy elszakítsa szívünket Istentől, és ezáltal az üdvösségtől. A könyvet ajánljuk mindazoknak, akik szeretnék elérni a lelki szabadságot, és azt az örömet, ami Isten szeretetéből fakad.

Frank Hammond - Ida Mae Hammond - Disznók ​a szalonban
Az ​Egyház egyre nagyobb része döbben rá a szabadító szolgálat szükségességére. Egyre többen ismerik fel, hogy ez is fontos része annak a helyreállítási munkának, amelyet napjainkban a Szentlélek közöttünk végez. Ez a mű, amelyet a Hammond házaspár Gyakorlati kézikönyvnek szánt a démonoktól való szabadulás tárgykörében mind a szabadulni vágyók, mind az e területen szolgálók számára, olyan kérdéseket tárgyal bibliai megközelítésben, mint - hogyan hatolnak be a démonok egy emberbe, - honnan tudhatjuk, hogy valakinek szabadulásra van szüksége, - hogyan szolgáljunk mások, illetve önmagunk felé, - melyek a leggyakoribb démoni csoportosulások.

Bíró Judit - Démonok
A ​gonosztevő, a beteg és a neurotikus helyzete egy afrikai néger faluban és egy reneszánsz városban vagy ma, nagyobbára teljesen azonos. Probléma itt tulajdonképpen nincs, mert ezekkel a lehetőségekkel az egészségesen működő közösség számol. A probléma ott kezdődik, ahol a társadalomban olyan magányok keletkeznek, amelyek számára nincs megoldás. Nem feltétlenül az ember, éppoly kevéssé a közösség hibájából elszigetelődési tünetek támadnak: egyes emberek anélkül, hogy betegek, gonoszak vagy neurotikusak volnának, magukra maradnak. A társadalomban megvan az a hajlam, hogy a magányokat a már meglévők egyikének kategóriájába ossza be. Ha valaki egyedül marad, vagy gonosz, vagy beteg, vagy őrült. De a téves ítélet a helyzetet még súlyosbítja. A magányos érzi a helytelen ítélet, és tiltakozik; a közösség nem érti, hogy támadhatott olyan helyzet, amelyre nem számított, s már meglévő elintézésmódokat alkalmaz, erőszakol. Ekkor az ember és a közösség már szemben áll egymással. (Hamvas Béla)

Ismeretlen szerző - Demonológia ​és boszorkányság Európában
A ​kötet egy, a magyarországi boszorkányüldözés forrásainak feltárását és feldolgozását végző néprajzos-történész munkaközösség kutatási eredményeit mutatja be. A tanulmányok felölelik a kora újkor egyházi demonológiájának, a boszorkányüldözés bírósági eljárásainak és a korszak népi boszorkányhiedelmeinek kérdéseit és mindezek kölcsönhatásának vizsgálatát. Az újkori európai néphit témái közül kiemelt szerepet kapnak a változatos illusztrációkat is tartalmazó kötetben a közép- és kelet-európai népi boszorkány és ördög fogalmai, továbbá a megszállottság és ördögűzés, valamint a boszorkányszombat képzetei.

Derek Prince - Démonológia
Sok ​ember küzd olyan problémákkal, amelyekre látszólag nincs megoldás. Egyre többekben merül fel a kérdés: Elképzelhető, hogy démonok gyötörnek? A másik oldalon számos lelkész és laikus aktivista szeretne segíteni az ilyen gondokkal küszködőknek. Derek Prince kihangsúlyozza: " Jézus soha senkit nem küldött ki az evangélium hirdetésére anélkül, hogy ki ne képezte és föl ne szerelte volna, hogy ugyanúgy bánjon el a démonokkal, ahogyan ő a saját szolgálata során." Ha ez ma már nem így van, teszi fel a kérdést a könyv írója, akkor: " ki változott meg? Jézus? A démonok? Vagy az egyház?" A mű átfogó, gyakorlati kézkönyv a démonok és aszabadulás tárgykörében. Derek Prince több mint 30 év szolgálati tapasztalattal a háta mögött szól a témával kapcsolatos leggyakoribb kérdésekről, félelmekről és félreértésekről, valamint arról, hogyan lehet megszabadulni, hogyan lehet mások felé szolgálni, és arról is, hogyan őrizhetjük meg az elnyert szabadságot. A szerzőtől megszokott alapos bibliai tanítást számos konkrét bizonyság színesíti. Könyvének külön érdekessége, hogy részletesen feltárja, milyen harcot vívott meg a démonokkal a saját életében. Eközben fordulatokkal teli, kalandos életének számos epizódját felvillantja, így a könyv bizonyos értelemben egy Derek Prince- önéletrajznak is tekinthető.

A_r%c3%adtus
elérhető
31

Matt Baglio - A ​rítus
A ​rítusban Matt Baglio egy ördögűzőnek tanuló amerikai pap megdöbbentő történetét felhasználva bizonyítja be, hogy a megszállottság, a démonok, az Ördög és az ördögűzés nem csupán a régi időkből ránk maradt babonaságok, hanem olyan jelenségek, amelyek még ma is ijesztően komoly befolyással vannak egyes emberek életére. Gary Thomas atya plébánosként dolgozik Kaliforniában, amikor a püspöke arra kéri, utazzon el Rómába, és tanulja ki az ördögűzés mesterségét. A meglepett atya, bár kezdetben vonakodik, végül teljesíti a kérést, és beiratkozik egy, a Vatikánhoz közel álló egyetem újonnan induló ördögűző kurzusára, ahol többek között megtudja, hogyan lehet megkülönböztetni a valódi megszállottságot az elmebetegségtől. Végül több mint nyolcvan ördögűzésen vesz részt egy veterán olasz ördögűző segédjeként. Tapasztalatai alapjaiban rengetik meg addigi vallási meggyőződését, és miközben racionális kétkedőből gyakorló ördögűzővé válik, egészen új megvilágításban kezdi látni a jó és a rossz között folyó harcot. Matt Baglio a tanfolyam teljes ideje alatt napi kapcsolatban állt Gary atyával, és rengeteg megmagyarázhatatlan információra tett szert. A rítus betekintést nyújt az ördögűzők és a démoni megszállottság áldozatainak lebilincselő életébe, és első kézből származó beszámolókat is tartalmaz, amelyeket gyakorló ördögűzők osztottak meg a szerzővel. A történet csúcspontján Gary atyának egyedül kell szembenéznie az Ördöggel. Baglio megismertet minket az ördögűzés történetével, bemutatja a különböző rítusokat és rituálékat, elmagyarázza, valójában mit is tanít a katolikus egyház a démoni megszállottságról, sőt kitér a kapcsolódó témakörökre is – az angyalok és démonok hierarchiájára, a sátánista kultuszokra, a fekete misékre, az átkokra és a hasonló jelenségeket kutató tudósok és antropológusok különböző modern elméleteire. Az oknyomozó stílusban megírt könyv a szkeptikusoknak és a hívőknek egyaránt érdekes olvasmány. A rítusból kiderül, hogy az igazi démoni megszállottság nemcsak felülmúlja a képzeletet, hanem sokkal rémisztőbb is, mint hinnénk. Matt Baglio riporter Rómában él. Az Associated Press és az International Herald Tribune munkatársa. Példátlan utazás az ördögűzés világába … „A valóság sokszor felülmúlja a képzeletet … és sokkal rémisztőbb is annál. Mindenki felejtse el a démoni megszállottsággal és az ördögűzéssel kapcsolatos hollywoodi kliséket: A rítus felfedi a hátborzongató igazságot. Már jó ideje foglalkozom paranormális jelenségek kutatásával, de ebből a könyvből olyasmit is megtudtam az emberi léleknek a jó és a rossz közötti örök vívódásáról, ami idáig teljesen ismeretlen volt a számomra. Lenyűgöző, gondolatébresztő, félelmetes olvasmány.” John Kachura, a Ghosthunters On the Trail of Mediums, Dowsers, Spirit Seekers and Other Investigators of America’s Paranormal World című könyv szerzője „Matt Baglio könyve kijózanítóan izgalmas. Leszámol az ördögűzéssel, valamint az ördögűzőknek a katolikus egyházban betöltött szerepével kapcsolatos mítoszokkal, amelyeket a hollywoodi filmek és a dilettánsok próbálnak belénk sulykolni.” Basil Cole atya, O.P., a Washingtoni Dominikánus Tudományegyetem Pápai Karának erkölcstan- és vallási teológiaprofesszora A rítus véleményem szerint az egyik legjobb könyv, amit az ördögűzésről valaha írtak. José Antonio Fortea, az Interview with an Exorcist: An Insider’s Look at the Devil, Demonic Possession, and the Path to Deliverance című könyv szerzője

Harrison Fawcett - A ​Katedrális legendája
A ​XXII. század csúcsfegyverzetével felszerelt elitkommandó áll az ókori Róma kapui előtt, hogy harcba szálljon a várost megszálló földönkívüli armadával, amely olyan természetfölötti és mentális hatalommal bír, ami alapján Kerwin ezredes és intervenciós csapatának tagjai joggal hihetik, hogy a pokol rettenetes seregeivel kerültek szembe, s a harc tétje nem pusztán az emberiség jövője, hanem tulajdon sorsuk, üdvösség vagy kárhozat… A Katedrális-ciklus önálló regényként is olvasható második kötetében megelvenedik Néró császár kora, az ókori Róma hétköznapjai, a korahajnalig tartó lakomák, véres gladiátorküzdelmek, a látványos kocsiversenyek színpompás világa, szerelem, gyűlölködés, ármány, s mindaz olyan lebilincselő, érdekes módon, ahogy a szerzőn kívül csak nagyon kevesen tudják megmutatni. Harrison Fawcett mesteri módon bonyolítja a szálakat, a Katedrális legendája egy elképesztően szövevényes és izgalmas regény. A sztori alighanem az egyik legjobb, amit az utóbb olvashattunk a misztikus-kalandos SF műfajában.

Papp Imre - Deveraux ​- A hazavezető út
Megjelent ​a legújabb egész estédet betöltő, önálló képregény, Deveraux címmel (ejtsd: Deveró)! A humora gyilkos, a története elképesztő, a látványa lehengerlő, és a poénok még mindig nagyot ütnek. :) Kísérjétek végig Ti is Michael Deveraux, és két társának elképesztően abszurd és hihetetlen kalandjait! Az olvasásához erős idegzetűeknek nem szükséges szülői felügyelet!

Peter Kreeft - Angyalok ​és démonok
"Ez ​a könyv négy forrásból táplálkozik. A könyv szülőanyja és legközvetlenebb forrása azoknak az embereknek az érdeklődése, akik hallottak arról, hogy könyvet írok az angyalokról és előadásokat tartok róluk. A könyv vázlatát az olvasók, és nem az író kérdései alkotják" (Részlet a Bevezetésből)

James Sprenger - Heinrich Kramer - Malleus ​maleficarum
First ​written in 1486 by zealous Inquisitors of the Catholic Church, "The Witch Hammer" came to be the witch-hunting handbook of the fifteenth century. Its main purpose was to refute doubts of the existence of witchcraft, though it proceeds to prove women more susceptible than men, as well as to outline procedures that allowed law enforcers to discover and convict witches. Because of the papal bull acknowledging the validity of this previously pagan belief, the persecution of alleged witches became widespread and brutal with the printing of "Malleus Maleficarum" on the recently invented printing press. Though some of the claims in this work are perhaps humorous to the modern reader, countless individuals lost their lives due to the prevalence of this book throughout late Medieval Europe, and today it can serve as a both a collection of superstitious folklore and a warning against mass hysteria and ignorance.

Eve Langlais - Hell's ​Geek
Being ​smart in Hell isn’t a blessing, it’s a curse. Poor Adexios, he just can’t live up to his dad's reputation—nor does he want to. He’s got bigger dreams than ferrying damned souls the rest of his life. Problem is Lucifer’s up to his matchmaking tricks again and is determined to pair him with a violent Amazon warrior—with bodacious curves. Dragged into the wilds of Hell, Adexios is supposed to locate demons and conscript them to the legion, but instead discovers a malignant force is at work, and if they’re not careful it might claim their lives.

Giuseppe Tomaselli - Lázadó ​angyalok
Tomaselli ​atya, aki Olaszországban élt, (1902-1989) felteszi a kérdést: „Ki a Sátán?" - és világos választ ad erre a kérdésre. Evangéliumi illetve egyháztörténeti példákkal illusztrálja és elemzi a gonosz ellenség működését: a megszállottság formáit, és a szabadulás lehetőségét az exorcizmus segítségével. A tapasztalt ördögűző lelkipásztor nyomatékosan felhívja figyelmünket, milyen veszélyekkel jár a sátánnal való kapcsolat-felvétel: „Mivel az ördög Isten ellensége, nem szabad irányában a legkisebb tiszteletet sem tanúsítani." Ő is megerősíti az ismert mondást: Aki kisujját nyújtja az ördögnek, annak ő az egész karját kéri. Kiderül ebből az írásból, hogy az ember mivel teszi ki magát leginkább az ördög támadásának: a tétlenséggel, a tisztátalansággal, a rossz társasággal és a kétes élvezetekkel. Megtudjuk, hogyan állhatunk ellen a kísértésnek, ami még a szenteket sem kerüli el. Ha belegondolunk, hogy az ördög egyik csalása, hogy elhiteti a mai emberrel, hogy ő nem létezik, beláthatjuk, mennyire fontos felvérteznünk magunkat e csalás ellen. így ez a könyv Szent Pál apostol felszólításának is eleget tesz: „Vessük hát le a sötétség tetteit, és öltsük fel a világosság fegyvereit." (Róm 13,12) (A Kiadó) Ajánlom mindazoknak, akik tudatosan harcolni akarnak a gonosz ellen. A gonosz elleni harc felhívja figyelmünket arra, hogyha győzni akarunk, még szorosabban kell kapcsolódnunk Jézus Krisztushoz, a királyok Királyához, a mindenség Urához! - Katona István atya

Derek Prince - Démonok ​és szabadulás
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Johannes Nider - A ​boszorkányok szemfényvesztései
Johannes ​Nider (1380-1438) Domonkos-rendi szerzetes fő műve, az 1436 körül befejezett Formicarius, azaz Hangyász című teológiai munka volt, amely arra a kérdésre adott választ, hogy miként különböztethetjük meg a valóságot az illúziótól, a tényeket az ördög szemfényvesztéseitől. A Hangyász ötödik fejezetében a szerző Európában elsőként ír részletesen a boszorkányok tevékenységéről. Nider sugallja először a világirodalomban, hogy a boszorkányok egy titokzatos, szervezett, sátáni szekta tagjai, ám valószínűleg ő a felelős azért is, hogy a 16-17. századi boszorkányüldözések áldozatául sokkal nagyobb számban estek nők, mint férfiak. Nider munkáját a 15-17. század valamennyi fontos démonológusa idézi. E népszerűsége részben annak köszönhető, hogy az általa elmesélt rémisztő boszorkány-történetek gyakran mint novellák, irodalmi alkotások is megállják helyüket, akár az önmagát egérré változtató boszorkánymesterről, akár Szent Johannáról és német kollegináiról, akár a teknőjében boszorkányszombatra röpködő bolond öregasszonyról, akár pedig az első magyar ateistáról essék szó. Adatgazdagságán, érdekességén túl ezek a remek történetek teszik ma is szórakoztató olvasnivalóvá ezt a könyvet.

Stephen Paul Thomas - A ​fekete mágia szívében
Az ​évezredeken átívelő spirituális küzdelem eredményeképpen az előző rész végén a Vatikán örökre megváltozott: már nem világi hatalmi tényező, nem a titkait féltve őrző, iratait földalatti könyvtárban rejtegető, botlásait és a hatalmi visszaéléseit mentegető és takargató vallásos intézmény, hanem viszonyát Istennel megújító és helyreállító, igazi keresztény misszió. Az új pápa gyökeresen átalakítja a szervezetet, amire elődeinek nem volt meg a hite és bátorsága. Az előző rész hősei, Paul, Lylian, John és Julie Afrikába indulnak a Josh által látott profétikus álmot követve, hogy megkeressék az első afrikai születésű pápát, II. Pétert. Útjukat nem egyedül teszik meg: árnyként kísérik őket a Gadarai Démonlégió szövetségesei, a fekete mágia boszorkánymestereinek szellemiségei. John és Julie a varázslók és mágusok feketepiacán találkozik egy fétiskereskedővel, aki ismeri az “Afrika Szentjeként” emlegetett pápát, és tud arról a faluról, ahol a világtól visszavonultan gondoskodik a rászorulókról. Hajlandó elkalauzolni őket hozzá, bár Johnnak nem tetszik az ötlet. A dolgok nem alakulnak jól: táborukat sárlavina borítja el, és John csak reméli, hogy Julie-t nem sodorta magával. Paul és Lylian útjai másfelé vezetnek: egy helyi informátor segítségével próbálják megtalálni a “szent embert”, de nekik sem jutott könnyű feladat – az angyali seregek segítsége nélkül ők is elvesznének. Közben Európában és az Egyesült Államokban új vallás van kialakulóban: a Mester és szolgálólányai – Salome Sue Richardson és Sidney Grimm – kontinenseken átívelő méretűre duzzasztják a szervezetet Carl Millerbeck, a korrupt és hataloméhes politikus segítségével. Mindenki betekinthet majd az eljövendőbe...

Larissa Ione - Z
Zhubaal, ​fallen angel assistant to the Grim Reaper, has spent decades searching for the angel he loved and lost nearly a century ago. Not even her death can keep him from trying to find her, not when he knows she’s been given a second chance at life in a new body. But as time passes, he’s losing hope, and he wonders how much longer he can hold to the oath he swore to her so long ago… As an emim, the wingless offspring of two fallen angels, Vex has always felt like a second-class citizen. But if she manages to secure a deal with the Grim Reaper — by any means necessary — she will have earned her place in the world. The only obstacle in the way of her plan is a sexy hardass called Z, who seems determined to thwart her at every turn. Soon it becomes clear that they have a powerful connection rooted in the past…but can any vow stand the test of time?

J. Tondriau - R. Villeneuve - Dictionnaire ​du Diable et de la démonologie
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Francis MacNutt - Szabadíts ​meg a gonosztól
A ​címlapon látható kisgyermek megragadja a keresztet, mert a kereszt a szabadulás forrása. Az édesapa imádkozik Istenhez, hogy oltalmazza meg gyermekét minden rossztól. Erre a magatartásra tanít minket Jézus a "Miatyánk"-ban: "szabadíts meg a gonosztól." Életünk legnagyobb drámáját az a kemény harc jelenti, amely lelkünk mélyén folyik a jó és a rossz között. Gyakran feltesszük magunknak a kérdést: honnét van bennem a rossz? Hogyan lehetséges, hogy rendezett életet élek, megvan mindenem, ami szükséges és hirtelen elragadnak az indulatok? Néha olyan harag van bennem, hogy legszívesebben meg tudnám ölni azt, aki megbántott. Az is előfordul, hogy elkezdek inni, agresszíven viselkedek, rombolom a környezetemet, de hát miért? Talán azért, mert megsértettek, igazságtalanul bántak velem? Vagy van valami más oka is ennek? Máskor elfog a reménytelenség és a keserűség. Lehetséges ebből szabadulni? A könyv szerzője az Evangélium alapján rámutat minden rossz forrására, a gonosz lélekre. Elmondja az örömhírt: van szabadulás! Harminc évi gyógyító imaszolgálatát összegzi könyvében, a gonosz lélektől megszabadultak tanúságtételével kiegészítve. Ajánlom mindazoknak, akik szabadulni szeretnének súlyos félelmektől, visszatérő bűnöktől, romboló magatartásuktól. - Katona István atya

Gabriele Amorth - Róma ​ördögűzőjének újabb tapasztalatai
Európaiak ​tízmilliói fordulnak jóshoz, kártyavetőhöz, kuruzslóhoz, táltoshoz, javasasszonyhoz, vesznek részt spiritiszta szeánszon, tagjai pogány, okkult vagy sátánista szektának, szabad kőműves-páholynak. Ezeknek az okkult (nemritkán politikai és gazdasági) erőknek százezrek állnak a szolgálatukban, nem lényegtelen anyagi vonzattaI. S eközben vajon miért olyan nehéz egy ördögűzőt találni? Miért lehetetlen szinte egy olyan papot lelni, aki szakértője ennek a területnek vagy legalább hiszi a gonosz erő létezését? Krisztus példája és tanítása egyértelmű, akárcsak az Egyház Szenthagyománya. (A legújabb fejlemény – Istennek legyen hála! –, hogy a Vatikán elindította, többek között a Regina Apostolorum Pápai Egyetemen, több ezer pap ördögűzői képzését.) – Hogy hogyan ismerjük fel a gonosz által megszállt személyeket, az ördögi jelenléteket? – Hogyan óvakodjunk tőlük, és hogyan győzzük le őket? – Mi a különbség az ördögűzés és a szabadító ima között? Milyen szabályokat kell betartani? – Milyen baljós befolyásuk van bizonyos zenéknek? Don Amorth új könyve választ ad ezekre és sok egyéb kérdésre is, nagyszámú konkrét eset ismertetése révén. Értékes, gyakorlati és tanulságos „tankönyv” lelkészek és világiak számára, amely arra tanít, hogyan segíthetünk a számtalan szenvedőn. Don Gabriele Amorth (1925, Modena) Szent Pál Társaságának papja, több mint húsz éve lett kinevezve Róma ördögűzőjének, a boldog emlékezetű II. János Pál pápa vikáriusa, Ugo Poletti bíboros által. Tiszteletbeli elnöke az Ördögűzők Nemzetközi Egyesületének, melyet 1990-ben ő alapított, és amelynek 2000-ig az elnöke volt. A Nemzetközi Pápai Mária Akadémia tagja. A szerző könyvei milliós példányszámban jelentek meg a világ több mint félszáz nyelvén; a jelen kötet pedig csak Olaszországban 13 kiadást ért meg egy bő évtized alatt.

Francis X. King - Witchcraft ​and Demonology
Here ​is a concise, authoritative account of magic and mystery from the myths of the ancient world to modern day voodoo and devil worship. Fully illustrated with over 200 carefully chosen etchings, paintings and photographs, many in full-colour.

Lois Martin - A ​Brief History of Witchcraft
The ​witch in history is very different from the image of Harry Potter or the modern day Pagan. "A Brief History of Witchcraft" sets out to explore how the witch phenomenon began in medieval Europe and how it has continued to haunt us for the next 500 years. In her fascinating history Lois Martin looks at how folk tradition and religion clashed with devastating effect - one of the greatest conspiracy theories of all and the most brutal regime of persecution ever seen. From early theories of the Devil, a new cosmology of demons and dark arts evolved; deluded old women were transformed into instruments of evil. This culminated in the Witch craze of the 16th and 17th century, which may have claimed the lives of up to 40,000 people.

Bob Larson - Sátánizmus
_"Beszélgetett-e ​Ön valaha a természetfölötti világról gyerekeivel? Beszélgettek-e arról, hogy milyen hatással van a sátánizmus napjaink társadalmára?"_ _„Foglalkozik-e ön parapszichológiával, New Age-es eszmékkel vagy okkultizmussal melyek ajtót nyitnak a sátánizmus előtt?"_ _"Van-e olyan őszinte párbeszéd az Ön családjában, mely lehetővé teszi a generációi szakadékot áthidaló eszmecserét?"_ _„Ha valaki megkérdezné az ön gyermekét: - Kapsz kellő szeretetet? - vajon mit válaszolna?"_ Ezeket a kérdéseket minden szülőnek fel kellene tennie magának. Jóllehet sok tinédzser veszi a Sátánt halálosan komolyan, a szülők vaskos materializmusukban gyakran csak gúnyolódnak az ördöggel kapcsolatos elképzeléseken: a mítoszok és a karikaturisták világának vasvillás, lópatás, bojtosfarkú csínytevőjeként tartják számon. Bob Larson könyvében azt vizsgálja, milyen befolyást gyakorol a sátánizmus korunk ifjúságára. Megdöbbentő tényanyagon keresztül hívja fel a figyelmet a sátánimádás veszélyeire és megmutatja, hogyan ismerhető fel és szorítható vissza a sátánizmus. A kísérteties játékokon, a horrorfilmeken, a black metál zenén, a kábítószerek világán és az ezekhez hasonló médiumokon keresztül működő sötét erőkről lebbenti fel a misztikus fátylat ez a nem mindennapi, sőt, mondhatni, sokkoló hatású könyv.

Ismeretlen szerző - I. ​Jakab király démonológiája
A ​boszorkányságban és a fekete mágia valamennyi ágában való hit a 17. század elején Európában teljesen elterjedt, és megszokott volt. Még Shakespeare Jakab kortársa volt, és támogatottságát élvezte drámáiban is megfigyelhetjük, hogy a mágikus és az érzékszerveinkkel felfogható világ egy szétválaszthatatlan egységet alkot olyannyira, hogy végül a mágikus világ gyakorlatilag realitássá válik. Egyesek azt állítják, hogy Jakab démonológiája számára Shakespeare darabjai különösen a Macbeth szolgáltak ötletadóul. Jakab démonológiája messze nem olyan ismert ma, mint azon írások, amelyekre hatással volt, ennek ellenére korának rendkívül "súlyos” tanúja volt, és valójában nem érdemelte ki, hogy figyelmen kívül hagyjuk. - A démonológia első könyve: bevezetés, a mágia részletes leírása - A démonológia második könyve: Bizonyítási eljárás. Főleg a varázslás mûvészetének és a boszorkányságnak a bemutatását tartalmazza. - A démonológia harmadik könyve: Vita. Minden, a nõket és a férfiakat gyötrő szellem leírása.

Eve Langlais - Hell's ​Bells
A ​catastrophe has befallen Hell. The great and mighty Lucifer has fallen prey to the most wicked of spells. He’s become…nice. Just using that word makes Gaia want to gag. The demon she fell in love with is not some pushover, polite, candy-ass, nice guy. She wants her big, bad Lord of Sin back. Can she, along with the minions of Hell, find a way to break the curse? And will they do it in time to celebrate the wedding from Hell?

Pogány Géza - Exorcismus ​(Ördögűzés) I.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kollekciók