Ajax-loader

'démonológia' címkével ellátott könyvek a rukkolán

 


Yliaster Daleth - Demonomicon
Yliaster ​Daleth legújabb könyve - amely hosszú évek tanulmányainak, kutatásának és gyűjtőmunkájának az eredménye - sajátos átmenetet képez a lexikon, illetve az enciklopédia és a grimoire, azaz a démonidéző varázskönyv között. A mű, démonhittel, a démonok tudományával, azaz a démonológiával foglalkozik, de címszavai között találkozhatunk egyéb természetfeletti lények, tündérek, törpék, koboldok, elementálok, alakváltók, élőhalottak, vérszívók, kísértő és ártószellemek, valamint sötét, alvilági istenek neveivel és meghatározásaival is. A démonok a keresztény hitvilágban gyakorta azonosak a bukott angyalokkal, vagyis a pokolbeli ördögökkel, akik közül többen is ókori pogány istenek degradálódott utódainak tekinthetők. A démonok sokakat vonzanak, mivel a hagyomány szerint a velük való szövetkezés -ami ugyan veszélyes vállalkozás- igen gyümölcsöző lehet. Természetesen a démonok megidézésére, leigázására és szolgálatra kényszerítésére vonatkozó részletes útmutatások is megtalálhatók a könyvben, amely ezért egy megbízható és erőteljes grimoire-ként is használható. Aki viszont a démonok elűzésének, távol tartásának módszereire és eszközeire kíváncsi, szintén bőséges instrukciókra lelhet e könyv hasábjain.

Gabriele Amorth - Egy ​ördögűző tapasztalatai
Nagy ​örömmel írok néhány szót Gabriele Amorth atya könyve elé, aki számos éven át volt értékes segítségem az ördögűzői szolgálatban. Néhány itt leirt történetet együtt éltünk át, és osztoztunk az aggodalmakon, a fáradságon, a reménykedésben és a hozzánk forduló szenvedő emberek szolgálatában. Azért is örülök e könyv kiadásának, mert bár az utóbbi évtizedekben rengeteget írtak a teológia csaknem minden területén, az ördögűzésről mégis csaknem teljesen megfelejtkeztek. Talán a témával foglalkozó írások és az érdeklődés hiányára vezethető vissza az a tény is, hogy még a szertartáskönyvben is az idevonatkozó fejezet az egyetlen olyan rész, amit nem igazítottak a zsinat utáni előírásokhoz. Ugyanakkor az „ördögök kiűzése” szolgálatának fontossága egyértelműen áll előttünk az evangéliumok, az apostolok működése és az Egyház története alapján.

Daryl Gregory - Pandemonium
It ​is a world like our own in every respect . . . save one. In the 1950s, random acts of possession begin to occur. Ordinary men, women, and children are the targets of entities that seem to spring from the depths of the collective unconscious, pop-cultural avatars some call demons. There’s the Truth, implacable avenger of falsehood. The Captain, brave and self-sacrificing soldier. The Little Angel, whose kiss brings death, whether desired or not. And a string of others, ranging from the bizarre to the benign to the horrific. As a boy, Del Pierce is possessed by the Hellion, an entity whose mischief-making can be deadly. With the help of Del’s family and a caring psychiatrist, the demon is exorcised . . . or is it? Years later, following a car accident, the Hellion is back, trapped inside Del’s head and clamoring to get out. Del’s quest for help leads him to Valis, an entity possessing the science fiction writer formerly known as Philip K. Dick; to Mother Mariette, a nun who inspires decidedly unchaste feelings; and to the Human League, a secret society devoted to the extermination of demons. All believe that Del holds the key to the plague of possession–and its solution. But for Del, the cure may be worse than the disease.

Stephen Paul Thomas - A ​csend kezdete
Stephen ​Paul Thomas sodró lendületű, izgalmas regénye a démoni megszállás évezredeken átívelő történetének megdöbbentően hiteles krónikája. Hátborzongató követni a sötétség erőinek munkáját az emberi történelmen keresztül, és ahogy ez a harc már egyre kevésbé marad rejtett és okkult: a szellemvilág a fizikai valóság uralmára tör. Julie Bond, a pszichológus, a halálközeli élemények kutatója szembesül először ezzel, amikor megszerzi első bizonyítékát a lélek testenkívüléségéről. Josh, ez a különleges és intelligens, szívátültetett fiú bevezeti őt egy olyan világba, amely túlmutat a tudományon. Keith, a pszichiáter barátja másképpen lépi túl az emberi élet határait: klienseket vezet vissza előző életükbe. Míg Julie a tudomány oldalán áll, Keith-t a szellemvilág vonzza: mindketten Josh tapasztalataira éhesek. De nem csak ők: fekete seregek gyülekeznek a horizonton, mert Josh számukra is fontos. Bárkit felhasználnak, hogy közelebb kerüljenek a fiúhoz – befolyásolják, kísértik és megszállják a lelküket és testüket, akik innentől az ő akaratukat teljesítik. Ezt tették mindig is: így távolították el az emberiséget Istentől. Az egyházi és a politikai vezetőket hálózták be, hogy végrehajtsák nagyszabású tervüket – hogy végül eljussanak az egyházi belső köreibe. Akár egészen a Vatikánig… És ez még csak a csend kezdete…

Hermann Parth - A ​mágiáról és a démonológiáról
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Abelard Van Helsing - A ​démonvadász kézikönyve
Abelard ​Van Helsing, aki életét a Gonosz elleni harcnak szentelte, e kötetben hagyta ránk felbecsülhetetlen értékű feljegyzéseit. Segítségükkel megtanulhatjuk felismerni a Pokol küldötteit, felfedni és elkerülni ármánykodásukat, használni a démonok elűzésére és legyőzésére alkalmas módszereket és fegyvereket. Ám vigyázat! Más felismerni, és megint más legyőzni a veszélyes szörnyetegeket! Démonvadászatra csak a kiválasztottak induljanak! Figyelmeztetés! A démonvadász erős lelkű felnőtteknek, s nem ártatlan kisgyermekeknek szánta feljegyzéseit. Óva intjük a szülőket attól, hogy 12 év alatti gyermekekkel megismertessék a Sötétség e szörnyű teremtményeit, s vérfagyasztó rémtetteiket.

Roger J. Morneau - Játék ​a tűzzel
Roger ​J. Morneau könyvének újabb kiadását a fokozódó érdeklődés, valamint a szerző saját tapasztalatának a mindennapi életben egyre gyakoribbá váló ismétlődése tette szükségessé. A „Tények” rovatban nem közlünk új adatokat a spiritiszta jelenségekről, hiszen ma már úgy beszélnek az okkultista dolgokról, mint ami hozzátartozik az ember életéhez. A média tekintélyes helyet ad az ember testen kívüli életével foglalkozó tudománynak. Egyre több ember esik bele abba a csapdába, amiből a szerzőnek csak Isten különös kegyelme és hatalmas erőfeszítés által sikerült megmenekülnie. Hisszük, hogy Roger J. Morneau tapasztalata sok embernek – különösen gondolunk a fiatalokra – fog segíteni, kikerülni ezt a csapdát. Morneau későbbi imatapasztalataival az Élet és Egészség Könyvkiadóban „Az ima ereje” címmel megjelent újabb könyvéből ismerkedhet meg az Olvasó.

Katona István - Űzd ​el a farkasokat, Pásztor!
A ​Biblia szerint a gyűlölet, a bosszú-vágy, a szeretet hiánya mögött fel kell ismernünk a gonosz lélek támadásait. A gonosz mindent elkövet, hogy elszakítsa szívünket Istentől, és ezáltal az üdvösségtől. A könyvet ajánljuk mindazoknak, akik szeretnék elérni a lelki szabadságot, és azt az örömet, ami Isten szeretetéből fakad.

Frank Hammond - Ida Mae Hammond - Disznók ​a szalonban
Az ​Egyház egyre nagyobb része döbben rá a szabadító szolgálat szükségességére. Egyre többen ismerik fel, hogy ez is fontos része annak a helyreállítási munkának, amelyet napjainkban a Szentlélek közöttünk végez. Ez a mű, amelyet a Hammond házaspár Gyakorlati kézikönyvnek szánt a démonoktól való szabadulás tárgykörében mind a szabadulni vágyók, mind az e területen szolgálók számára, olyan kérdéseket tárgyal bibliai megközelítésben, mint - hogyan hatolnak be a démonok egy emberbe, - honnan tudhatjuk, hogy valakinek szabadulásra van szüksége, - hogyan szolgáljunk mások, illetve önmagunk felé, - melyek a leggyakoribb démoni csoportosulások.

Bíró Judit - Démonok
A ​gonosztevő, a beteg és a neurotikus helyzete egy afrikai néger faluban és egy reneszánsz városban vagy ma, nagyobbára teljesen azonos. Probléma itt tulajdonképpen nincs, mert ezekkel a lehetőségekkel az egészségesen működő közösség számol. A probléma ott kezdődik, ahol a társadalomban olyan magányok keletkeznek, amelyek számára nincs megoldás. Nem feltétlenül az ember, éppoly kevéssé a közösség hibájából elszigetelődési tünetek támadnak: egyes emberek anélkül, hogy betegek, gonoszak vagy neurotikusak volnának, magukra maradnak. A társadalomban megvan az a hajlam, hogy a magányokat a már meglévők egyikének kategóriájába ossza be. Ha valaki egyedül marad, vagy gonosz, vagy beteg, vagy őrült. De a téves ítélet a helyzetet még súlyosbítja. A magányos érzi a helytelen ítélet, és tiltakozik; a közösség nem érti, hogy támadhatott olyan helyzet, amelyre nem számított, s már meglévő elintézésmódokat alkalmaz, erőszakol. Ekkor az ember és a közösség már szemben áll egymással. (Hamvas Béla)

Ismeretlen szerző - Demonológia ​és boszorkányság Európában
A ​kötet egy, a magyarországi boszorkányüldözés forrásainak feltárását és feldolgozását végző néprajzos-történész munkaközösség kutatási eredményeit mutatja be. A tanulmányok felölelik a kora újkor egyházi demonológiájának, a boszorkányüldözés bírósági eljárásainak és a korszak népi boszorkányhiedelmeinek kérdéseit és mindezek kölcsönhatásának vizsgálatát. Az újkori európai néphit témái közül kiemelt szerepet kapnak a változatos illusztrációkat is tartalmazó kötetben a közép- és kelet-európai népi boszorkány és ördög fogalmai, továbbá a megszállottság és ördögűzés, valamint a boszorkányszombat képzetei.

Derek Prince - Démonológia
Sok ​ember küzd olyan problémákkal, amelyekre látszólag nincs megoldás. Egyre többekben merül fel a kérdés: Elképzelhető, hogy démonok gyötörnek? A másik oldalon számos lelkész és laikus aktivista szeretne segíteni az ilyen gondokkal küszködőknek. Derek Prince kihangsúlyozza: " Jézus soha senkit nem küldött ki az evangélium hirdetésére anélkül, hogy ki ne képezte és föl ne szerelte volna, hogy ugyanúgy bánjon el a démonokkal, ahogyan ő a saját szolgálata során." Ha ez ma már nem így van, teszi fel a kérdést a könyv írója, akkor: " ki változott meg? Jézus? A démonok? Vagy az egyház?" A mű átfogó, gyakorlati kézkönyv a démonok és aszabadulás tárgykörében. Derek Prince több mint 30 év szolgálati tapasztalattal a háta mögött szól a témával kapcsolatos leggyakoribb kérdésekről, félelmekről és félreértésekről, valamint arról, hogyan lehet megszabadulni, hogyan lehet mások felé szolgálni, és arról is, hogyan őrizhetjük meg az elnyert szabadságot. A szerzőtől megszokott alapos bibliai tanítást számos konkrét bizonyság színesíti. Könyvének külön érdekessége, hogy részletesen feltárja, milyen harcot vívott meg a démonokkal a saját életében. Eközben fordulatokkal teli, kalandos életének számos epizódját felvillantja, így a könyv bizonyos értelemben egy Derek Prince- önéletrajznak is tekinthető.

A_r%c3%adtus
elérhető
31

Matt Baglio - A ​rítus
A ​rítusban Matt Baglio egy ördögűzőnek tanuló amerikai pap megdöbbentő történetét felhasználva bizonyítja be, hogy a megszállottság, a démonok, az Ördög és az ördögűzés nem csupán a régi időkből ránk maradt babonaságok, hanem olyan jelenségek, amelyek még ma is ijesztően komoly befolyással vannak egyes emberek életére. Gary Thomas atya plébánosként dolgozik Kaliforniában, amikor a püspöke arra kéri, utazzon el Rómába, és tanulja ki az ördögűzés mesterségét. A meglepett atya, bár kezdetben vonakodik, végül teljesíti a kérést, és beiratkozik egy, a Vatikánhoz közel álló egyetem újonnan induló ördögűző kurzusára, ahol többek között megtudja, hogyan lehet megkülönböztetni a valódi megszállottságot az elmebetegségtől. Végül több mint nyolcvan ördögűzésen vesz részt egy veterán olasz ördögűző segédjeként. Tapasztalatai alapjaiban rengetik meg addigi vallási meggyőződését, és miközben racionális kétkedőből gyakorló ördögűzővé válik, egészen új megvilágításban kezdi látni a jó és a rossz között folyó harcot. Matt Baglio a tanfolyam teljes ideje alatt napi kapcsolatban állt Gary atyával, és rengeteg megmagyarázhatatlan információra tett szert. A rítus betekintést nyújt az ördögűzők és a démoni megszállottság áldozatainak lebilincselő életébe, és első kézből származó beszámolókat is tartalmaz, amelyeket gyakorló ördögűzők osztottak meg a szerzővel. A történet csúcspontján Gary atyának egyedül kell szembenéznie az Ördöggel. Baglio megismertet minket az ördögűzés történetével, bemutatja a különböző rítusokat és rituálékat, elmagyarázza, valójában mit is tanít a katolikus egyház a démoni megszállottságról, sőt kitér a kapcsolódó témakörökre is – az angyalok és démonok hierarchiájára, a sátánista kultuszokra, a fekete misékre, az átkokra és a hasonló jelenségeket kutató tudósok és antropológusok különböző modern elméleteire. Az oknyomozó stílusban megírt könyv a szkeptikusoknak és a hívőknek egyaránt érdekes olvasmány. A rítusból kiderül, hogy az igazi démoni megszállottság nemcsak felülmúlja a képzeletet, hanem sokkal rémisztőbb is, mint hinnénk. Matt Baglio riporter Rómában él. Az Associated Press és az International Herald Tribune munkatársa. Példátlan utazás az ördögűzés világába … „A valóság sokszor felülmúlja a képzeletet … és sokkal rémisztőbb is annál. Mindenki felejtse el a démoni megszállottsággal és az ördögűzéssel kapcsolatos hollywoodi kliséket: A rítus felfedi a hátborzongató igazságot. Már jó ideje foglalkozom paranormális jelenségek kutatásával, de ebből a könyvből olyasmit is megtudtam az emberi léleknek a jó és a rossz közötti örök vívódásáról, ami idáig teljesen ismeretlen volt a számomra. Lenyűgöző, gondolatébresztő, félelmetes olvasmány.” John Kachura, a Ghosthunters On the Trail of Mediums, Dowsers, Spirit Seekers and Other Investigators of America’s Paranormal World című könyv szerzője „Matt Baglio könyve kijózanítóan izgalmas. Leszámol az ördögűzéssel, valamint az ördögűzőknek a katolikus egyházban betöltött szerepével kapcsolatos mítoszokkal, amelyeket a hollywoodi filmek és a dilettánsok próbálnak belénk sulykolni.” Basil Cole atya, O.P., a Washingtoni Dominikánus Tudományegyetem Pápai Karának erkölcstan- és vallási teológiaprofesszora A rítus véleményem szerint az egyik legjobb könyv, amit az ördögűzésről valaha írtak. José Antonio Fortea, az Interview with an Exorcist: An Insider’s Look at the Devil, Demonic Possession, and the Path to Deliverance című könyv szerzője

Harrison Fawcett - A ​Katedrális legendája
A ​XXII. század csúcsfegyverzetével felszerelt elitkommandó áll az ókori Róma kapui előtt, hogy harcba szálljon a várost megszálló földönkívüli armadával, amely olyan természetfölötti és mentális hatalommal bír, ami alapján Kerwin ezredes és intervenciós csapatának tagjai joggal hihetik, hogy a pokol rettenetes seregeivel kerültek szembe, s a harc tétje nem pusztán az emberiség jövője, hanem tulajdon sorsuk, üdvösség vagy kárhozat… A Katedrális-ciklus önálló regényként is olvasható második kötetében megelvenedik Néró császár kora, az ókori Róma hétköznapjai, a korahajnalig tartó lakomák, véres gladiátorküzdelmek, a látványos kocsiversenyek színpompás világa, szerelem, gyűlölködés, ármány, s mindaz olyan lebilincselő, érdekes módon, ahogy a szerzőn kívül csak nagyon kevesen tudják megmutatni. Harrison Fawcett mesteri módon bonyolítja a szálakat, a Katedrális legendája egy elképesztően szövevényes és izgalmas regény. A sztori alighanem az egyik legjobb, amit az utóbb olvashattunk a misztikus-kalandos SF műfajában.

Papp Imre - Deveraux ​- A hazavezető út
Megjelent ​a legújabb egész estédet betöltő, önálló képregény, Deveraux címmel (ejtsd: Deveró)! A humora gyilkos, a története elképesztő, a látványa lehengerlő, és a poénok még mindig nagyot ütnek. :) Kísérjétek végig Ti is Michael Deveraux, és két társának elképesztően abszurd és hihetetlen kalandjait! Az olvasásához erős idegzetűeknek nem szükséges szülői felügyelet!

Peter Kreeft - Angyalok ​és démonok
"Ez ​a könyv négy forrásból táplálkozik. A könyv szülőanyja és legközvetlenebb forrása azoknak az embereknek az érdeklődése, akik hallottak arról, hogy könyvet írok az angyalokról és előadásokat tartok róluk. A könyv vázlatát az olvasók, és nem az író kérdései alkotják" (Részlet a Bevezetésből)

Gabriele Amorth - Ördögűzők ​és pszichiáterek
Nem ​véletlen, ha néha úgy érezzük, hogy napjainkban túlárad a gonoszság, hiszen amikor csökken a hit, olyankor növekszik a babonaság, a maga praktikáival (mágia, sátánizmus, szekták, szabadkőművesség, új vallásosság, spiritizmus, ideológiai tévelygések) együtt, amelyek többnyire az okkultizmusban gyökereznek. Papoknak, pedagógusoknak, szülőknek, terapeutáknak ismerniük kell ezt a média által nagymértékben fölkarolt, de veszélyekkel teli realitást. Az egyik legfőbb nehézséget egy súlyos zavarodottság esetén annak megkülönböztetése jelenti, hogy pszichikai vagy ördögi eredetű bajról van-e szó. E témát mélyíti el a könyv szerzője a pszichiáterek egy csoportjával. Rámutatva az általános kegyelmi eszközökre és a szabadító imára, melyeket alaposan tárgyal, Don Amorth állítja, hogy „Az ördögűző az utolsó, akihez folyamodni kell”. Nem hiányoznak más nagy jelentőségű témák sem, például lehetséges-e, hogy valakiben egy megholt személy lelke legyen jelen. Vagy miért olyan nehéz ördögűzőt találni? Ez utóbbit megérthetjük, ha végigkövetjük az ördögűzések egyedülálló rövid történetét Krisztustól napjainkig. A függelék közli a Római Szertartáskönyv magyar fordítását.

James Sprenger - Heinrich Kramer - Malleus ​maleficarum
First ​written in 1486 by zealous Inquisitors of the Catholic Church, "The Witch Hammer" came to be the witch-hunting handbook of the fifteenth century. Its main purpose was to refute doubts of the existence of witchcraft, though it proceeds to prove women more susceptible than men, as well as to outline procedures that allowed law enforcers to discover and convict witches. Because of the papal bull acknowledging the validity of this previously pagan belief, the persecution of alleged witches became widespread and brutal with the printing of "Malleus Maleficarum" on the recently invented printing press. Though some of the claims in this work are perhaps humorous to the modern reader, countless individuals lost their lives due to the prevalence of this book throughout late Medieval Europe, and today it can serve as a both a collection of superstitious folklore and a warning against mass hysteria and ignorance.

Carlos Annacondia - Ide ​figyelj, Sátán!
Ez ​a megdöbbentő könyv Carlos Annacondia igaz története, akinek a szolgálata elképesztő mértékű ébredést hozott Argentínában és Dél-Amerika több országában. Ez a történet arról szól, hogyan szállt szembe egy alázatos ember egymaga az ördöggel Jézus nevében, és hogyan ért el rendkívüli eredményeket. A könyvben a szellemi hadviselésről, a szabadulásról, a gyógyulásról, az okkultizmusról és a Szent Szellem kenetéről szóló fejezetek nagyszerű gyakorlati tanítást adnak arról, hogyan gyakoroljuk hatalmunkat a démonok fölött a saját életünkben, a családunkban, a gyülekezetünkben és a környezetünkben.

Mark I. Bubeck - Az ​ellenség
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Stephen Paul Thomas - A ​sárkány szolgálói
Stephen ​Paul Thomas izgalmas, történelmi időutazással gazdagon tűzdelt regénysorozata -- a démoni megszállás évezredeken átívelő történetének megdöbbentően hiteles krónikája -- folytatódik. Ebben a részben színre lép a szellemvilág földi ura, a Mester: a kezdetekben megnyerő, fiatalos és rámenős üzletember álcája lassan lehull az olvasók előtt, és bepillanthatunk valódi szándékaiba. Hamarosan láthatóvá válik az Európát és a világot megmenteni kívánó, ünnepelt hős igazi, sötét arca. Szellemi béklyójában tovább szorongatja Sue-t, aki megragadja az esélyt, hogy visszakapja korábbi népszerű műsorát és újra a spirituális valóságshow-k királynője legyen. Belemegy a Mester -- és a démoni erők -- játékaiba, és azzal nyugtatja magát: a szolgálatait lánya, a halálos beteg Kathy miatt adja el az ördögnek. Josh megszerzése továbbra is elsődleges célja a fekete felhőként előrenyomuló Gadarai Démonlégió számára: a fiú képességei kulcsszerepet játszhatnak majd az új okkult vallás felépítésében. A kivágott bibliai szakaszokból egy új nyelv, egy új isten születik. A hömpölygő betűfolyamból kirajzolódik a sötétség terve. Előrenyomulásukat segítik a korábbi évszázadokban megnyert szellemi ütközetek, a korrupt politikusok és egyházfők, a megkísértett és bűnbeesett emberek sora. Julie, John és Paul felfejti az ördögi terv részleteit, és tovább harcol Josh megmentéséért. A csend lassan véget ért -- de a háború korántsem. A Vatikán örökre megváltozik.

Larissa Ione - Z
Zhubaal, ​fallen angel assistant to the Grim Reaper, has spent decades searching for the angel he loved and lost nearly a century ago. Not even her death can keep him from trying to find her, not when he knows she’s been given a second chance at life in a new body. But as time passes, he’s losing hope, and he wonders how much longer he can hold to the oath he swore to her so long ago… As an emim, the wingless offspring of two fallen angels, Vex has always felt like a second-class citizen. But if she manages to secure a deal with the Grim Reaper — by any means necessary — she will have earned her place in the world. The only obstacle in the way of her plan is a sexy hardass called Z, who seems determined to thwart her at every turn. Soon it becomes clear that they have a powerful connection rooted in the past…but can any vow stand the test of time?

J. Tondriau - R. Villeneuve - Dictionnaire ​du Diable et de la démonologie
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Francesco Bamonte - Megszállottság ​és ördögűzés
Don ​Francesco Bamonte - Róma hivatalos ördögűzője (az ördögűzők pátriárkájának, Don Gabriele Amorth-nak kiváló tanítványa és utóda), jelenleg az Ördögűzők Nemzetközi Szövetségének elnöke, több értékes könyv szerzője és ugyanakkor Európa-szerte megbecsült előadó. Miért engedi meg Isten a démonok tevékenységét? Melyek a kiváltó okai a gonosz lélek rendkívüli tevékenységének? Aki eladja a lelkét az ördögnek - sátánista - valóban megkapja, amit kért tőle? Miről lehet felismerni, hogy valóban a gonosz lélek szállt-e meg valakit? Fertőzöttség, zaklatás, lidércnyomás avagy megszállottság? Francesco Bamonte atya, azt a megkülönböztetéshez szükséges teljes dokumentációt kínálja fel, mely segíthet megítélni megszállottságról van-e szó vagy sem.

Ismeretlen szerző - Test, ​lélek, szellemek és természetfeletti kommunikáció
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Stephanie Chong - Where ​Demons Fear to Tread
Fledging ​guardian angel and yoga teacher Serena St. Clair dares to enter Devil's Paradise nightclub on a mission—to retrieve the wayward Hollywood "It Boy" she's assigned to protect. But she's ambushed by the club's owner, arch demon Julian Ascher. The most powerful demonic entity in Los Angeles, Julian is handsome as sin, a master of temptation who loves nothing more than corrupting pleasure-seeking humans. He won't release the lost soul Serena is supposed to guard. Unless she accepts his dangerous wager… After the disastrous way his human life ended, Julian vowed that no woman would get the better of him again. Yet this sexy-sweet angel, smelling of fresh ocean air and happiness, triggers centuries-old feelings. Now, their high-stakes game of seduction, where angels fall from grace and where demons fear to tread, will lead them either to an eternity in hell…or a deliciously hot heaven.

Scher Tibor - Az ​ártó szellemek a bibliában és a talmudi irodalomban
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Covers_334681
Satan Ismeretlen szerző
1

Ismeretlen szerző - Satan
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

José Antonio Fortea - Summa ​Daemoniaca (spanyol)
Summa ​Daemoniaca es el tratado más completo sobre demonología que existe actualmente en la Iglesia católica. Escrito en pleno siglo XXI, y desde el punto de vista de la Iglesia, ya que su autor es sacerdote, expone cuanto se conoce acerca de la naturaleza del diablo, el infierno, la posesión diabólica, el exorcismo y todos los temas relacionados con estos poderes de las tinieblas. José Antonio Fortea ha conseguido abarcar en una sola obra todas las cuestiones relativas al demonio de un modo completo y exhaustivo. Después de doce años de trabajo, y tras entrevistar a centenares de exorcistas de todo el mundo, el resultado es el trabajo más serio y profundo sobre la parte tenebrosa de la Creación, que puede ser utilizado tanto en seminarios como en universidades y por todos aquellos que quieran conocer más de cerca la figura demoníaca.

Roland Antholzer - A ​gonosz erői
Az ​ezoterikus és az okkultizmus manapság már nagyobb befolyással rendelkezik, mint bármely vallási irányzat az emberiség történelme során valaha is. Az egyre több embert érintő démoni hatás nagy kihívások elé állítja a hívő keresztényeket. Fontos, hogy ismerjük és átlássuk ezeket a folyamatokat, és – ami még fontosabb – biblikus módon tudjuk tanácsolni az érintetteket. Ez a könyv felvilágosítani és segíteni kíván. Az első részben ismerteti azokat a sokrétű okkult hatásokat, amelyek társadalmunkban jelen vannak, vizsgálat alá veszi az okkultizmus modern útkészítőit, és rámutat, miként válhatnak hívő emberek is okkultan terheltté. A második részben az okkult megkötözöttségben szenvedők biblikus lelkigondozásának módjáról van szó. A szerző részletesen kitér a témával kapcsolatos hamis tanításokra és bibliaellenes gyakorlatokra is.

Neal Lozano - Janet Lozano - Eloldozva
Neal ​és Janet végeztek már szabadító szolgálatot Lengyelországban, Lettországban, Szlovákiában, Ukrajnában, Haitin, Törökországban, Szudánban, Kenyában és Ruandában. Az évek során Neal elismert szakértője lett a szabadító szolgálatnak. Kifejlesztette egyedülálló, kiegyensúlyozott módszerét, mely a Szentíráson alapszik, valós életből származó példákban gazdag és a gyakorlatban könnyen alkalmazható – ezen a gyakran igen ellentmondásos területen. Neal mesterfokozatot szerzett hittanból a Villanova Egyetemen, ahol tizennyolc éven át végzett evangelizációs munkát. Minden szabadító ima titok. Isten kegyelmének a belépése az ember életébe. Lehet, hogy hirtelen lehullanak a bilincsek, de lehet, hogy hosszabb idő után tapasztalható a változás. Ez a gyakoribb. Ez hozzátartozik az Úr pedagógiájához. Ránevel bennünket arra, hogy minden nap kérjük és várjuk az Ő irgalmát. Biztosan meg akar szabadítani, hiszen azért jött (Iz 61,1). Ez a 8 hetes munkafüzet segít megtapasztalni fokról fokra a szabadulás örömét. Ajánlom mindazoknak, akik szeretnének szabadságban élni. (Katona István atya)

Pogány Géza - Exorcismus ​(Ördögűzés) I.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kollekciók