Ajax-loader

'ornitológia' címkével ellátott könyvek a rukkolán

 


Philippe J. Dubois - Élise Rousseau - Tyúkeszűek-e ​a madarak?
Természettudományos ​kutatások és etológia, szociológiai vizsgálatok sora igazolja azt, ami ősidők óta megjelenik irodalmi és mitológiai példázatokban: a madarak tükröt tartanak a Homo sapiens elé. Milyen a szerelmi életük? Hűségesek vagy poligámok? Nyugodtak vagy féktelenek? Egyesek miért megveszekedett vándormadarak, mások miért megrögzött otthon ülők? Mi jobb, sokáig nevelni a fiókákat, vagy hagyni, hogy mielőbb kirepüljenek, és maguk boldoguljanak? Miért van, hogy a gerlepár igazságosan felosztja a házi munkát, a pajzsoscankó (más néven veszekedő sneff) hímje viszont rémes egy macsó? Milyenek a madarak mindennapjai? Hogyan viselik a hideget, esőt, szelet, sötétet, mit jelent nekik a hold s a csillagos éj, igaz-e, hogy elrejtőznek, amikor a halálukat érzik? A legfrissebb kutatási eredményekre és a magunk tapasztalatára támaszkodtunk, és arra jutottunk, hogy okulásunkra szolgálhatnak e légies teremtmények, és nem árt, ha ebben-abban példát veszünk róluk. Tyúkeszűek-e a madarak? Ezt a titkot fejti fel ez a kis könyv. Figyeljük meg a környező világot, okuljunk abból, amire a természet tanít. Szakítsuk meg egy időre a rohanást, és szenteljünk egy kis figyelmet a madaraknak. Szárnyas társaink a maguk módján bölcselők: az élet élvezetére mutatnak példát, arra intenek, hogy használjuk jól az időt, éljük mélyebben az életünket. A 22 rövid és egyszerű "életlecke" segít visszatalálnunk a bennünk szunnyadó természeti lényhez.

Schmidt Egon - Bécsy László - Ezer ​ágán ezer fészek
Nagy, ​öreg fák, sűrű csalitok ezer ágán ezernyi madárfészek rejtőzködött valamikor, ahol zavartalanul költöttek a madarak. Magasan, 20-30 méteres fák tetején sasok, ölyvek, kerecsenek fészkeltek, folyók partján, háborítatlan erdők sűrűjében a fekete gólyák, rekettyésekben, nádasokban nagy vízimadársereg: kócsagok, gémek, nádirigók. Bécsy László, kitűnő madárfotósunk, szinte az utolsó pillanatban örökítette meg lencséjével ezt a pusztulóban lévő világot. Kétszáznál több színes és fekete-fehér fotójához, amelyek vonuló, védett madarainkat, de a környezetükben lévő néhány védett emlőst, hüllőt, kétéltűt is ábrázolnak, Schmidt Egon írt olvasmányos szöveget.

Mödlinger Pál - Kapocsy György - A ​madarak világa
Könyvünk ​a madarakról szól, de bátran mondhatjuk - másként, mint a századunkban megjelent madártani munkák. A szerzők a madarat mint élőlényt mutatják be: a könyvet olvasva értjük meg, hogy a repülés milyen mélyrehatóan átalakította szervezetük felépítését és működését, s a ma élő madarak mennyire tökéletes lények - gondoljuk csak el, a vízimadarak zöme otthonosan mozog a vízen, a víz alatt, a földön és a levegőben. Választ kapunk olyan kérdésekre, hogyan alakultak ki a madarak a hüllőkből, hogyan fejlődik az embrió a tojásban, mik a madár repülésének fizikai, energetikai és élettani alapjai, vagy hogyan magyarázza az élettan a számunkra olyan "megfoghatatlan" jelenségeket, mint a tájékozódási képesség, a vonulás, stb. Hasonló kérdéseket hasonló igénnyel Chernel István fejtegetett 1899-ben megjelent könyvében. Mi az ő nyomdokain kívánunk haladni - témánkat kibővítve a tudomány azóta elért eredményeivel, és mondanivalónkat - ahol erre mód volt - fényképfelvételeken megmutatva az olvasónak.

Schmidt Egon - Miért ​énekel a fülemüle?
Nem ​vagyok etológus - írja előszavában a szerző-, de gyermekkorom óta érdekel az állatok, elsősorban a madarak viselkedése. Jól emlékszem, órákat töltöttem azzal, hogy meglessem, miként építi ágvilla alá font művészi otthonát a a sárgarigó, hogyan udvarol párjának a szép hangú vadgerle. Azt hiszem, hasonló emlékünk vagy élményünk mindannyiunknak van, akik csak kicsit is szeretjük a madarakat, és szívesen gyönyörködünk bennük kirándulásaink során. Bár messze sem kell mennünk, hogy viselkedésükről valamiféle képet kapjunk, hiszen naponta az utcát járva ott ugrálnak, sétálnak lábunk előtt, vagy rebbennek szét a száguldó autók elől. Ez már szinte természetes, s eszünkbe sem jut, hogy hosszabb ideig rájuk figyeljünk. Pedig viselkedésüket tanulmányozva igen sok érdekes - fajra jellemző, de azon belül nagyon egyéni - tulajdonságukat fedezhetjük fel. Az egyszerűbb, könnyen megfigyelhető viselkedésmódokra hívja fel figyelmünket a szerző, s elmondja, milyen környezeti (vagy belső) változásokra reagálnak így az állatok, mire következtethetünk ezekből, esetleg mit kell tennünk.

R. T. Peterson - G. Mountfort - P. A. D. Hollom - Európa ​madarai
Ezt ​a könyvet szerzői ugyan madárkutatóknak, megfigyelőknek szánták, mégis a legkülönfélébb olvasók - állatbarátok, természetjárók, sőt a tanuló ifjúság - kedvelt olvasmánya, tájékoztató barátja is lett. Ennek számos oka közül elég kiemelni a tömörség ellenére is közérthető stílust, a magyar kiadásban a jó fordítást, a hazai viszonyokra való kitűnő alkalmazást, és hogy mindezzel együtt a könyv nagyszerű eszköze a madarak felismerésének és megismerésének. Az olvasó több mint 600 madárfaj leírását találja meg itt, köztük hazánk minden fészkelő és rendszeresen átvonuló madaráét. A fajismertető szövegek tartalmazzák a madár testméretét, tollazatának jellegzetes színét (ivari eltérés esetén külön a tojó, sőt alkalmanként a nem ivarérett fiatalok színét), továbbá a hangját, sajátos élőhelyét, valamint elterjedését és hazai előfordulásának adatait. A legtöbb faj elterjedését külön térképvázlaton is feltüntették. Ha a madár könnyen összetéveszthető más fajjal vagy fajokkal, akkor az összehasonlító és megkülönböztető bélyegek segítenek az eligazodásban. A könyv másik fő értéke az illusztráció: a mintegy 30 szövegközti ábra mellett kb. 1800 színes rajz mutatja be a fajokat, többnyire mindkét nembeli egyedet, olykor a földön és repülve, a vízieket úszva is. A színes képek magyarázatában külön jelek hívják fel az olvasó figyelmét a madárfajnak a hazai madárvilágban betöltött szerepére. A zsebkönyv forma tehát valójában kézikönyvet rejt magában, amely a látszatot meghazudtolva nagy mennyiségű ismeretet tartalmaz. Az eddigi három kiadással e zseb-kézikönyv hazánkban is az egyik alapvető madártani munkává vált. A szerzők a negyedik kiadásban nemcsak megőrizték a könyv előnyeit, hanem igyekeztek továbbfejleszteni azokat. Kibővítették a leírást az Európában újabban megtelepedő fajokkal, továbbá más kontinensekről olykor átsodródókkal (ez utóbbiakat a magyar kiadásban a függelékbe tettük), a képtáblák összes illusztrációját pedig színesre váltották, s így a képeken minden ábrázolt fajt valósághű színben lát az olvasó. A magyar kiadás munkatársai is csak ott változtattak, ahol a könyv értékét növelni tudták: főleg a szakmai adatokban (nevek, előfordulások, megtelepedések észlelése stb.), valamint a rendszertani átcsoportosításban. Egészében a negyedik (átdolgozott) kiadással minden tekintetben javult a könyv, s remélhetőleg az olvasók éppoly szeretettel fogadják, mint az előző három kiadást.

Schmidt Egon - Madárlexikon
Erdei ​séták során, a vízparton vagy a kiskertben naponta kerülnek elénk madarak. Látjuk őket, gyönyörködünk életükben, kecses mozgásukban, nem egyszer pazar színeikben, de szeretnénk még többet is megtudni róluk. Az almafa törzsén szorgalmasan kopácsoló harkályról, az éjszaka is csattogó fülemüléről, a nádas szélén zsákmányra leső hófehér nagy kócsagról vagy a téli etető kedves vendégről a sárga mellényes széncinegéről. A Madárlexikon segítségével mindez csupán másodpercek kérdése, fellapozzuk a megfelelő helyen és máris az éppen megfigyelt madárról olvashatunk. A 298 madárfajról szóló részletes leírással szinte az egész hazai madárfaunát a kezünkben tarthatjuk!

Schmidt Egon - Kócsagok ​birodalma
"Az ​évek távlatából ma már nehéz lenne eldönteni, mikor szerettem meg a Velencei-tavat. A sok, elsősorban a tó állatvilágával kapcsolatos élmény valami furcsa, szép emlékké olvad össze bennem. Hogy mikor is szerettem meg? Talán azon a rég elmúlt őszi alkonyon, amikor, mint kisfiú, először álltam a dinnyési parton, és egészen elmerültem a vöröslő nyugati égbolt előtt vízre érkező libacsapatok csodás látványában." – Ezt írtam az 1980-ban megjelent első kiadás előszavában, de ugyanúgy érzem ma is. A libák azóta is megérkeznek minden ősszel, és én ma is ott állok a parton – igaz, megőszült fejjel, de töretlen lelkesedéssel és szeretettel a természet, jelen esetben a Velencei-tó állatvilága iránt. Kezdve a nádszálon sütkérező tarka potrohú szitakötőktől, egészen a hófehér kócsagokig. (Schmidt Egon)

Tóthárpád Ferenc - Kútkávára ​magot teszek
A ​teremtett világ élőlényei közül a madarak a legnépszerűbbek, velük talán csak a könnyed röptű, tarka színekben pompázó pillangók kelhetnének versenyre. Hazánkban is egyre több a madárbarát, olyan emberek, fiatalok és idősek, akik örömüket lelik abban, ha megfigyelhetik, csodálhatják őket. A fészkére érkező piros csőrű gólyát éppen úgy, mint az eresz alatt lakó molnárfecskét, a kopácsoló harkályt vagy a kiskert ágyásai között sétáló és hosszú, hajlott csőrével a talajt rovarok, férgek után szondázó búbos bankát. Télen szalonnabőrkével, napraforgóval kedveskednek a cinegéknek, részt vállalnak a védelmüket szolgáló legkülönbözőbb munkákban, és örömmel olvasnak is róluk. Ez a gyönyörű rajzokkal illusztrált kötet a hazai tájakra, de a távoli országokba is elkalauzol. Olvashatunk a kedvesen csiripelő, de néha a porban is fürdő házi verébről éppen úgy, mint a magyar puszták büszke madaráról, a túzokról vagy a távoli Dél-Amerika parányainak egyikéről, a topázkolibriről. A madarak számos faja szerte a világon súlyosan veszélyeztetett, a már kipusztultak után nem egy közülük az eltűnés küszöbén áll. Magyarországon is akadnak madarak, például a hamvaskék fejével és rozsdavörös alsótestével pompázó kövirigó, melyeknek már az utolsó példányait számlálgatjuk. Sok egyéb mellett az írott szó - legyen az próza vagy versek gyűjteménye - is segíthet abban, hogy minél többen figyeljenek oda a már ezer sebből vérző, de még mindig élő, lüktető természetre, és azon belül a tollas világra, a madarakra.

Schmidt Egon - Gyakorlati ​madárvédelem
Iparosodó ​korunk egyik következménye, hogy az állatok egyre nehezebben találják meg a megfelelő életkörülményeiket, és ha nem segítjük fennmaradásukat, számuk csökken. Így van ez a legtöbb madárral is. Schmidt Egon ornitológus e könyvben a madárvédelem fortélyaival ismerteti meg az olvasókat. Ír a város madárvédelemről, a talált kismadarak felneveléséről, az odúk készítésérről, a madarak téli táplálásáról.

Schmidt Egon - Bécsy László - Magyarország ​legszebb madarai
Csúnya ​madár nincs! Valamennyien szépek. A zöld nádas felett hanyagul odavetett hófehér fátyolként, méltóságteljesen evező nagy kócsag éppen úgy, mint a szikla csúcsán flótázó, hamvaskék fejű, rozsdavörös alsajú kövirigó. A festő ecsetjére kívánkozó színeivel a trópusokat idéző gyurgyalag, vagy a maga egyszerűségében is nagyon szép, odúja előtt csiripelő kis mezei veréb. Van, akit a tollak színes kavalkádja, másokat a magasban keringő, vagy éppen prédájára váró ragadozó bűvöl el. Sokan azokban az utánozhatatlanul elegáns mozdulatokban gyönyörködnek, ahogy a kékbegy mozog a nád sűrűjében, vagy amikor a fülemüle könnyedén repülve egy gallyra telepszik, és szárnyait kissé leeresztve önfeledten csattogni, énekelni kezd. Nem volt könnyű a válogatás, hiszen a könyvben szereplő 24 madárfaj helyett nagyon könnyen egy másik „garnitúrát", hasonló szépségű madarakat is bemutathattunk volna. Biztosan sokan lesznek, akik majd hiányolják a narancspiros mellényű, nagy fekete szemeivel oly kedvesen pillantó vörösbegyet, az üstökös vagy a kanalas réce pazarul színezett gácsérját, a cigánycsuk bókoló bogáncs lila virágján hintázó hímjét, a felfelé hajló hosszú csőrével és fehér-fekete színeivel valóban megkapó külsejű gulipánt, a mindig elegáns, légiesen könnyed röptű cséreket, szerkóikét, és a felsorolást még hosszan lehetne folytatni. A terjedelem azonban határokat szab és ezúttal csak 24 fajra volt lehetőségünk. Hazánkban pedig kereken 200 madárfaj fészkel, hogy a többit, a rendszeres átvonulókat, téli vendégeket ne is említsük, így aztán hosszas válogatás után a következő oldalakon látható fajok mellett döntöttünk. Az vesse ránk az első követ, aki bármelyiküket ne sorolná a legszebb hazai madarak közé.

Herman Ottó - A ​madarak hasznáról és káráról
"Biz ​sok megeshet egy ornitológussal, ha férfi s ember is (hívják bár Hermannak)..." Herman Ottó a francia becsületrend kitüntetettje, korának legnagyobb természettudósa volt, akinek tollából 1901-ben látott napvilágot ez a lexikonjellegű, Magyarország madarait bemutató könyv, amelyet Csörgey Titusz látott el képekkel. Részletes, jól használható leírásokat tartalmaz Magyarország számos madárfajáról.

Sterbetz István - Amerre ​a madár jár
Amerre ​a madár jár- a Tiszántúlra, vad makedón hegyek közé, a görög Parnasszoszra, a tunéziai sivatagba, a Duna deltavidékére vezetnek a szerző madármegfigyelő útjai. S ezeken az utakon nemcsak a madarak költési, életmódbeli szokásaira, vándorlásuk rejtélyeire derül fény - olvashatunk környezetvédelmi kérdésekről, a biológiai egyensúly felbomlásának veszélyeiről, izgalmas vadász kalandokról is. A természet szeretetére, megfigyeléseire tanít ez az élvezetes stílusban megírt kötet, melyet a szerző fényképfelvételei gazdagítanak.

Szabó László Vilmos - Viszló Levente - A ​csákvári-rét rejtélyes madarai
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

F%c3%a9szkel%c5%91_madarak
10

Ismeretlen szerző - Magyarország ​fészkelő madarai
Ez ​a könyv az utóbbi évtizedek legnagyobb szabású hazai madártani munkája. A kötet szerzői - a Magyar Madártani Egyesület munkatársai - 201 hazánkban költő madárfaj elterjedését (helyenként térképpel) fészkelését, táplálkozásmódját, állománynagyságát és vonulási adatait ismertetik a legújabb vizsgálatok alapján. A kötetet illusztráló 275 színes fényképen - néhány madárfaj kivételével, amelyek az előzéken szerepelnek - bemutatásra kerülnek a műben tárgyalt madarak, esetenként fészkük, illetve fiókáik is. A könyv nélkülözhetetlen segédeszköz minden amatőr és hivatásos madarász számára, de haszonnal forgathatja a természetkedvelő nagyközönség is.

Schmidt Egon - Madarak ​Budapesten
Autók ​rohannak, buszok, villamosok dübörögnek az utcákon, a járdákon pedig szakadatlanul hömpölyög az emberáradat. Budapestnek több mint kétmillió lakosa van, de a környékről bejárókkal ez a szám napközben még ennél is jóval magasabb. De közülük vajon hányan veszik észre, hogy szép fővárosunknak rajtuk kívül más, tollas lakói is vannak? Könyvemben budapesti madarakról írok, akiket immár bízvást tősgyökeres városlakóknak tekinthetünk. Élményeket villantok fel rigókról, cinegékről, verebekről azzal a nem is titkolt szándékkal, hogy az olvasó ezután talán maga is felfigyel rájuk, észreveszi őket. Szeretném, ha hozzám hasonlóan másokat is elbűvölne a fekete rigók tavaszi flótázó koncertje, a sivítva nyilalló sarlósfecskék fantasztikus légi manővereinek látványa, és nem haragudnának akkor sem, ha egy nyári hajnalon a szemközti ház tetején hosszú farkát billegető szarka hangos csörgésére ébrednek. A madarak tarka és daloló színfoltot jelentenek a tereken, utcákon, parkokban és kertekben, a már-már elfelejtett természetet lopják be elvárosiasodott, sok szempontból sablonossá vált életünkbe. Örüljünk nekik, és fogadjuk szeretettel őket.

Warvasovszky Emil - Székesfehérvár ​és környékének madárvilága
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Béldi Miklós - Egy ​esztendő a madarak világában
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Horst Schmidt - Rudi Proll - Galamblexikon
Ez ​a könyv a 300 legnépszerűbb galambfajtát mutatja be színes fotókkal illusztrálva. A különböző fajták előnyeit és a tenyésztéshez szükséges legfontosabb információkat tartalmazza.

Ungi Balázs - Pénzváltó ​levélnéző
Az ​elmúlt évszázadokban, amikor a latin és a görög nyelv ismerete még az alapműveltség részét képezte, a mainál sokkal több ember értette az élőlények tudományos neveit. Mai füllel hallgatva például a foltos nádiposzáta nyelvtörőnek is beillő Acrocephalus schoenobaenus latin neve (kiejtve ákrocefalusz szkönobénusz) semmitmondónak tűnik, pedig magyarra fordítva Legmagasabb-fejű Nádjáró-t jelent, ami pontos leírása a faj élőhelyének és a hímek magasra tartott fejű éneklő testtartásának. Az MME Madarász suli és szakköri foglalkozásaira járó gyerekek élvezettel tanulják a madarak "latin" (valójában az esetek jelentős részében latin és görög szavak összevonásából képzett) neveit, mert ezek olyan furcsán viccesek tudnak lenni, hogy ez jó móka. A tudományosnév-tanulás azonban nem csak játék. A madárgyűrűző táborokba készülő ifjú madarászok számára - mivel ott latin néven történik a naplózás - mindennapi munkaeszköz is, arról nem beszélve, hogy később, az egyetemi évek alatt nagy előnyt jelent ez a tudás az állat- és növényrendszertan vizsgákon. A madarász Ungi Balázsnak köszönhetően mostantól ez a névtanulás még izgalmasabb lehet, mivel most megjelent "Pénzváltó levélnéző" című könyve naprakészen tartalmazza a jelenleg Magyarországon igazoltan megfigyelt 405 madárfaj tudományos nevének magyar fordítását, sok esetben pedig az ezekhez kapcsolódó ókori és középkori mondákat, történeteket is. Éppen ezért melegen ajánljuk ezt a nyelvészeti és madártani szempontból is hiánypótló munkát minden madarásznak és madaras témával dolgozó pedagógusnak! A könyv furcsa címe a borítón bemutatott csilpcsalpfüzike (Phylloscopus collybita) latin nevének magyar átirata.

R. G. Pfeffer - Sólyom ​a kézen
Ez ​a kötet beszámoló néhány solymász első lépéseiről, akik egy tapasztalt társuk vezetésével próbálják meg elsajátítani a vadászmadarak felkészítésének a művészetét. A solymászat iránt érdeklődők is igen sok gyakorlati ismerettel gazdagodhatnak a a kötet szereplőinek, a szovjet solymászok kis közösségének és magának a szerzőnek a példájából. A könyv szereplői azonban maguk a vadászmadarak: a héja, a kabasólyom, a törpesas, a kerecsensólyom, a vadászsólyom, a karvaly, a vándorsólyom, a szirti sas. A szerző, a kiváló kazahsztáni szakember, sok megfigyelés tapasztalat alapján remekül mutatja be viselkedésük jellegzetességeit.

Radetzky Jenő - Madarakról, ​tájakról Fejér megyében
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Szőke Péter - A ​zene eredete és három világa
A ​szerző ebben a könyvben sokévi kutatómunkájának eredményeit összegezi. Feltárja és bemutatja - azonosságaikban és különbözőségeikben - a ˝zene˝ három létezési szféráját: anorganikus fizikai (élet alatti és előtti), biologikus állati (ember alatti és előtti) és emberi (társadalmi) szintjét. Ezzel a legtágabban - nem pusztán antropocentrikusan - értelmezett ˝zene˝ tényekre épülő s átfogó új tudományos elméletét és szemléletét alapozza meg. Ennek kapcsán nagyfokú hanglassítással soha nem sejtett részletességében fedi föl, elsőként a világon, a madarak hangos jelzőrendszerét s azon belül számos énekesfaj megtévesztően emberies szabású zenei mikrokozmoszát. A mű eredeti tudományos alkotás, s ugyanakkor magas szintű, ritka ismeretterjesztő munka is.

Schmidt Egon - Bécsy László - Tavasztól ​tavaszig
E ​kötetemben madarásznaplómból összeválogatott élményeket szeretnék megosztani az olvasóval. Néhány morzsányit az elmúlt évtizedekből, azokból a felejthetetlen napokból, órákból, amelyeket a természet ezerszínű, mindig újat kínáló ösvényein tölthettem. Ha a fejezeteket olvasva legalább néhány emberben felébred a vágy, hogy maga is az ösvényre lépjen, igyekezzen ellesni minél többet azokból a titkokból, melyeket erdő és mező kínál számunkra, akkor a könyv megírása nem volt hiábavaló. A kötetet Bécsy László színes fényképei illusztrálják.

N. N. Kartaschew - Die ​Alkenvögel des Nordatlantiks
Die ​vorliegende Arbeit stellt wohl die erste deutschsprachige Zusammenfassung über die interessante Ordnung der Alken dar, deren Vertreter gelegentlich auch an unseren Küsten beobachtet werden können. In knapper, aber trotzdem umfassender Form wird über die wichtigsten biologischen und morphologischen Fragen, die die im Nordatlantik vorkommenden Alkenarten betreffen, Auskunft gegeben. Ein besonderes Kapitel ist der wirtschaftlichen Bedeutung der Alken und ihrem Schutz gewidmet. Der Autor verarbeitet nicht nur die in- und ausländische Literatur, sondern stützt sich hauptsächlich auf eigene Beobachtungen und die Ergebnisse eigener Untersuchungen. Von besonderem biologischen Interesse sind die angefügten zwei Kapitel über "Einige der Anpassung dienende Besonderheiten des Körperbaues" und "Die Bedeutung von Altersveränderungen der Extremitätenproportionen der Alkenvögel für die Anpassung". Eine Fülle von Originalaufnahmen des Autors verleiht dem Bändchen dokumentarischen Wert.

Kiss Jenő - A ​pingvintől a kolibriig
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Schmidt Egon - Budai Tibor - A ​magyarság madarai
Melyik ​a legkedvesebb? Nem könnyű a válasz, hiszen hazánkban kereken négyszáz madárfaj fordul elő, közülük kereken kétszáz fészkel is Magyarországon. A magyar nép kedves madarai a fecske és a gólya, tanították valamikor az iskolában, de ide számíthatjuk a mezei pacsirtát is, amelyik a néphit szerint Zsuzsanna napján, február 19-én szólal meg, kezd trillázni a magasban és dalaival írókat, költőket ihletett meg. Ha pedig ezer évvel visszaforgatjuk az idő kerekét, honfoglaló őseink egyik vagy talán egyetlen igazán kedves madara a Turul, a nemes kerecsensólyom lehetett. Öklükön hordozták, vadásztak vele, emlékét szerte az országban ma is szobrok őrzik. Könyvünkben a magyarság kedves madarai közül válogattunk. Azokat amelyek talán ma is közel állnak a magyar emberek szívéhez, illetve a múltba visszakanyarodva azt a nemes sólymot, a Turult, amelyet lovas őseink hoztak magukkal, amikor ezer esztendővel ezelőtt a Kárpát-medence területére léptek.

Orbán Zoltán - Madárbarátok ​nagykönyve
"A ​Madárbarátok nagykönyve elsősorban a madarakat kedvelő embereknek, gyerekeknek szól, de sokkal többet nyújt az eddig megjelent madárvédelemmel foglakozó könyveknél. A szerző, aki gyakorló ornitológusként jól ismeri a madárbarátokat foglakoztató kérdéseket, feladatokat, gyakorlatban kipróbált megoldásokat kínál szinte minden felmerülő témára. A könyv azonban nem csak a klasszikus madárvédelemmel foglalkozik, hanem megoldásokat javasol az emberek és állatok együttéléséből adódó konfliktusokra is. Tárgyalja más állatfajok védelmét is, tanácsokat ad a sérült madarak, elárvult madárfiókák ápolására, hasznos segítséget nyújt a természetfotózás iránt érdeklődőknek, a környezeti neveléssel foglakozó pedagógusoknak és az ökoturizmusban munkálkodó szakembereknek is. A kötetet a szerző nagyszerű fotói teszik színessé, és a könyv végén még egy kis madárhatározót is találunk, ahol kiváló madárfestmények könnyítik meg a környezetünkben élő leggyakoribb madárfajok felismerését. Ajánlom a könyvet mindenkinek, akit örömmel tölt el a velünk élő állatok megfigyelése, és ötleteket szeretne kapni életük megsegítésére, védelmükre!" Zsoldos Árpád

Juhász Kató - Vili ​a kopogtató madár
"Egy ​barázdabillegető különös szokásának oka hosszú ideig tartó megfigyelés eredményeként került feltárásra. A könyv – miközben ezt ismerteti – bemutatja a költöző madár tiszteletre és csodálatra méltó életét, s kapcsolatát az emberekkel, a valóságnak megfelelően. Betekintést nyerhet az olvasó egy madárbarát kertbe, s találkozhat a természet törvényeinek – olykor kegyetlennek tűnő – érvényesülésével. Akik szeretnének többet megtudni a madarak viselkedéséről, azok remélem, szívesen veszik kézbe ezt a könyvet.

Vertse Albert - Erdő, ​mező madarai
Ebben ​a könyvben madarakról lesz szó. A kert, az erdő és a rét többé-kevésbé ismert gyorsröptű madarairól, amelyek úgy szerepelnek a legtöbb ember képzeletében, mint a gondtalan, független élet korlátlan birtokosai, szerencsés kiválasztottjai, akik életüket úgy élik le kényük és kedvük szerint, ahogyan azt pillanatnyi szeszélyük megköveteli... Ez hát látszólag így is van. De csak látszólag, felületes szemléletre, míg az igazság majdnem pontosan az ellenkezője ennek a képzeletbeli feltevésnek. Mert hogyan beszélhetünk pld. ott gondtalan életről, ahol (mint apróbb madarainknál) évente 2-3-szor is családot kell alapítani, minden alkalommal új fészekről gondoskodni, azt fáradságosan felépíteni, esetenként 5-8-12 tojást kikölteni, majd az örökké éhes fiókákat táplálni, napkeltétől napnyugtáig. És ha végre kirepült már valamennyi fészekalja, akkor rövidesen itt az ősz, fogytán az élelem és akkor jön a nagy vándorútra indító kényszerítő parancs. És az útnak neki kell vágni, fel kel venni a küzdelmet az ismeretlen ezerkilométerek minden veszedelmével, fáradságával, az időjárás viszontagságaival szemben, de közben még táplálkozni is kell, mert a madárgyomor nagyon követelő.

Isépy István - Kiss Ferenc - Szabó László V. - A ​Vértes természeti értékei
"Helikopterrel ​körözünk a Vértes fölött... Nagy magasságbólé erdős háta mint érintetlen, üdezöld sziget emelkedik ki a kultúrtájból. Ha azonban alacsonyabbra ereszkedünk, nyugaton és északon - Oroszlán-Tata felől - a bánya- és iparvidék pora és füstje száll felénk. Megdöbbenve látjuk, hogy az erdők milliárdnyi falevelét szürke por borítja. Az iparvidék "tüdejét", az erdőt füst, korom, mész és cementpor lepi el. "Előre az eocénprogramm megvalósításáért! Több cementet az építőiparnak!" - Helyes, igazuk van, de a bányászok, ipari munkások, mérnökök - családjaikkal együtt - a közeli Vértestől jó levegőt, felüdülést várnak. Közben a külszíni fejtések állandóan fogyasztják az erdőt. "Több fát a bútoriparnak!" - Helyes, de közben a nehezen erdősülő dolomit vékony termőrétegén gyorsított ütemben folyik a fakitermelés. De nézzük a fehér sziklák sorát Mór és Csákvár között. Kő- és murvabányák sebei tátonganak mindenfelé. Egyeseket sikerül megszüntetni, helyükben nagyobbakat nyitnak, s nagyobb gépekkel dolgoznak. Gánt-bányatelep előtt óriás gépek sora fejti, őrli a dolomitot. Csak porfelhő alatt mehetünk befelé a Vértesbe! Mi továbbmegyünk, de a szociális otthon öregjei szívhatják vén, fáradt tüdejükbe a port. A bauxitszállítás pedig viszi a vörös port. A tatai szénmedence és a gánti bauxit feltáró fúrásai nemrég találkoztak, majdnemhogy "ütköztek" a Vértes legszebb bükkösében a Pátrácosban. Észak-kelet felől is újabb szennyezési veszély, a Bicskei Hőerőmű fenyeget. Termelni kell, de a természet megfelelő ismerete, szeretete, védelme nélkül ez csak látszólag nemzetgazdasági érdek. Ennek az írásnak célja, hogy megismertesse a Vértes természeti, táji értékeit, szépségeit. Mindezt a természet és az ember szeretete és féltése diktálja. Úgy véljük, hogy elsősorban a Vértes körül élő ember érdeke, hogy megőrizze. A Vértes erdei, faóriásai, árvalányhajas gyepszőnyege, színes virágai, virágillata és madárdala, szikláinak szépsége, múltja és jelen mindnyájunké. Kérjük a Kedves Olvasót, főleg, ha geológus, szén-, bauxit- vagy kőbányász, agronómus, erdész vagy vadász, vagyis az anyagi termelés irányítóit, döntéseik előtt, termelőmunkájuk közben, a tervek és teljesítmények igézetében gondoljanak a gazdasági, természetvédelmi érdekek összehangolására - a jelen és a jövő nemzedéke érdekében."

Tóth Tamás - Keselyűk ​Magyarországon
A ​keselyűk egészen a legutóbbi időkig végigkísérték a magyarok történelmét, hozzátartoztak a Kárpát-medence képéhez. Százötven évvel ezelőtt még megszokott látvány volt az Alföld fölött méltóságteljesen köröző keselyű, s ugyanekkor Erdélyben négy fajuk is költött. Volt idő, amikor a legendás turulmadarat is keselyű képében jelenítették meg. Ám a fejlődés és az intenzív vadászat nem kedvezett e dögevőknek. Állományuk Európa-szerte egyre csökkent, majd egykori költőhelyeik legnagyobb részéről végleg eltűntek. Nem véletlen tehát, hogy az Állatkerti kötetek a természetért sorozat legújabb kiadványa éppen róluk íródott. Amellett, hogy a Budapesti Állatkertben mindig is tartottunk keselyűket, intézményünk hozzájárult a vadon élő madarak védelméhez: munkatársainknak is köszönhető, hogy a horvátországi Cres szigetének fakókeselyű-állománya az utóbbi években jelentősen emelkedett.

Herman Ottó - Az ​északi madárhegyek tájáról
A ​kir. magyar Természettudományi Társulat ezelőtt több évvel egy, a madarakról szóló mű megírásával bízott meg. Azoknak a tüzetes tanulmányoknak során, a melyeket a mű érdekében tettem, hamar megéreztem annak szükségét, hogy bizonyos életjelenségeket élő szemmel lássak. Különösen az északi madárhegyek mivolta s a rólok közkézen forgó ábrázolatok, valamint a tömeges madáréletnek bizonyos délszaki jelenségei, szövetkezve a madarak költözködésének lényével, voltak azok, a melyekre nézve élénken éreztem, hogy közvetetlen tapasztalásra van szükségem. A kir. magyar Természettudományi Társulat erre vonatkozó kérésemet nemcsak figyelmére méltatta, hanem a magyar tudományos Akadémiánál megfelelő összeget eszközölt ki, a mellyel az északi útat megtehettem. Minthogy azonban ez az összeg utazásra és felszerelésre nem futotta, fölajánlotta a hiányzót, némi viszontszolgálat fejében a «Budapesti Hirlap» szerkesztősége, a mit köszönettel fogadtam el. Magyarország egykori vallás- és közoktatásügyi minisztere, Trefort Ágoston, erre az útra mellém rendelte dr. Lendl Adolf, akkori műegyetemi magántanárt, az élő állatalakok tanulmányozása végett.

Kollekciók