Ajax-loader

'társadalompolitika' címkével ellátott könyvek a rukkolán

 


Igor Janke - Hajrá, ​magyarok!
A ​lengyel konzervatív újságíró és blogger, Igor Janke munkája alaposabb, tárgyilagosabb, informatívabb és jobb könyv minden, eddig idehaza megjelent Orbán Viktor-életrajznál. (...) A szerzőt nem kötik gúzsba személyes érdekek, belpolitikai és közéleti összefonódások. Szubjektív, saját élményeken és következtetéseken alapuló, egyben korrekt könyvet akart írni, közölve és megvizsgálva az alanyára nézve nem túl hízelgő információkat is. Mint mondja, nem rajongója Orbán Viktornak, és a könyvből kitűnik, hogy a magyarországi zsigeri előítéleteknek sem rabja. Nem befolyásolja őt sem a hívők üres rajongása, sem az Orbán-fóbiások vak gyűlölete. (...) Igazolva érezhetik a véleményüket azok is, akik a magyar miniszterelnökben a hatalmi technikák hidegvérű, nem egyszer könyörtelen sakkjátékosát látják, de azoknak sem kell csalódniuk, akik a különleges tehetségű és teljesítményű, a keresztény és nemzeti értékek mellett mélyen elkötelezett, európai léptékű politikust tisztelik Orbán Viktorban. (...) Lengyelországban páratlan sikert aratott a könyv, elismeréssel fogadták a jobb- és baloldali kritikusok egyaránt, ami jelen esetben a legnagyobb dicséret. Nincs kétségünk afelől, hogy a magyaroknak is tetszeni fog!

Nógrádi György - A ​Városligettől Zanzibárig
A ​Városligettől Zanzibárig... utazások földön, vízen, levegőben autóval, hajóval vagy helikopterrel és sok-sok sztorival. Pillanatképek Nógrádi György életéből a gyermekkortól a katonaságon át a hazai és külföldi elismertségig. A fáradhatatlan sztorizó ontja magából a sokszor humoros, de mégis elgondolkoztató történeteket, amelyek vele vagy barátaival és ismerőseivel estek meg. Az úti élményekről, élete fontosabb döntéseiről, eseményeiről szól ez a könyv, és azokról az emberekről, akikkel valahol, valamikor együtt dolgozott vagy összetalálkozott. A közkedvelt szerző könyvében nemcsak sztorizik, hanem felidézi azokat az eseményeket is 2017-ből, amelyeket fontosnak tart ebben a világban, amelyből továbbra is hiányzik a béke és a nyugalom. Rövid elemzéseket olvashatunk az amerikai elnökválasztásról, a németországi és az ausztriai választásokról és a koreai helyzet alakulásáról. A válogatás természetesen szubjektív, de segít eligazodni ebben a megváltozott világban.

Tim Harford - Az ​élet rejtett logikája
Gyakran ​úgy tűnik, hogy az élet dacol a logikával. Amikor a prostituált beleegyezik a védekezés nélküli szexbe, amikor a fiatalkorú bűnelkövető belekeveredik egy rablásba, vagy a leszokott dohányos rágyújt egy újabb szál cigarettára, úgy látszik, még véletlenül sem beszélhetünk racionális viselkedésről. Hiszen a józan ész szerint egyiknek sincs túl sok értelme. Vagy mégis? Tim Harford szerint van. Történetei elkalauzolnak bennünket Las Vegas kaszinóitól a londoni Sohóban rendezett rapidrandiig, miközben megosztja velünk a közgazdászok új nemzedékének gondolatait. Tagadhatatlanul ésszerű érvei végül meggyőznek bennünket arról, hogy valójában mindannyian – beleértve azokat is, akik látszólag irracionális tetteket követnek el – meglepően logikusan gondolkodó lények vagyunk. A könyv olvasása közben rádöbbenhetünk, hogy még azok is közgazdasági logika szerint gondolkodnak, akikről a legkevésbé hittük volna – a rasszisták, a drogosok, a forradalmárok, sőt a patkányok is. Mindig számításba veszik a jövőbeni előnyöket és hátrányokat, még ha ennek nincsenek is mindig tudtában.

Franka Tibor - A ​kifosztott ország
Úgy ​lettem újságíró, majd televízió- és rádióriporter, hogy nem állt mögöttem senki, csak előttem. Egy vagyok azok közül a milliók közül, akiknek a sorsát derékba törte az 1990-es rendszerváltoztatás. Nem belekerültünk a demokráciába, hanem sokunk örömére végre belekényszerültünk, ha ez demokrácia egyádltalán... Szüleim nógrádi származású keresztények voltak: az iskola mellett hittanra járattak, haza- és családszeretetre tanítottak. Voltam segédmunkás, üzemvezető, díszlethordó, technikus, zenekarvezető, irodalmi színpad-rendező, újságíró gyakornok, rádiós- és televíziós műsorvezető, főmunkatárs, főszerkesztő, de mindig párton kívüli. 1979-ben, mert magyar zászlót mertem a mátyásföldi Jézus keresztre teríteni, államellenes izgatásért hat hónap szigorított börtönre ítéltek Budapesten. Íróként negyedszázada járom nagy Magyarországot. Azóta élem kifosztott, meghurcolt, elnyomott nemzetem sorsát és történelmét. Kijelölt utamról hiába hívtak, kergettek vagy rúgtak, sohasem tértem le. Életemnél is fontosabbnak tartom annak felismerését és terjesztését, hogy magyarnak lenni nem állapot, hanem küldetés. Könyvemet az elmúlt 23 év során a Magyar Hírlapban, a Magyar Nemzetben, az Esti Hírlapban, az Új Magyarországban, az Új Tükörben, a Képes 7-ben, az Élet és Irodalomban, a Vigiliában, a Látóhatárban, a Magyar Televízióban, a Magyar Rádióban, és az eddig kiadott négy könyvemben megjelent írásaim és riportjaim közül válogattam.

Ismeretlen szerző - A ​fogyatékossággal élő fiatal felnőttek társadalmi integrálódásának esélyei és lehetőségei a mai Magyarországon
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Szekeres Károly - Kéz ​kezet mos?...
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kovacsicsné Nagy Katalin - Statisztika
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Bibó István - Válogatott ​tanulmányok I-IV.
A ​Magvető Könyvkiadó 1986-ban három kötetben jelentette meg a 20. század egyik legkiválóbb magyar gondolkodója, Bibó István (1911-1979) válogatott tanulmányait. Ezt néhány évvel később a kiadó a szerző 1956-tal, illetve a nemzetközi joggal foglalkozó írásait közölve egy negyedik kötettel tette teljesebbé, így szolgáltatva némi igazságot az itthon addig meglehetósen mostohán kezelt életműnek. A jelen munka - Huszár Tibor válogatásában és utószavával - ebből a négy kötetből nyújt válogatást, mégpedig egységes koncepció alapján: gyűjteményünk Bibónak a társadalomtörténettel, a szociológiával és a társaslélektannal kapcsolatos legjelentősebb tanulmányait közli. A legkorábbi értekzés 1940-ből származik, és Erdei Ferenc munkásságával foglalkozik, a legkésőbbi 1979-ből, melyben Bibó Németh László kelet-európai koncepciójáról elmélkedik. A két dátum közötti időszakból számos fontos művet közlünk, amelyek aktualitásuk miatt is komyoly figyelmet érdemelnek: így helyt kap kötetünkben néhány, a magyarságtudománnyal kapcsolatos cikk, a Zsidókérdés Magyarországon 1944 után című korszakalkotó írás, az 1956-os eseményekre reflektáló elemzések, vagy az európai társadalomfejlődéssel foglalkozó főbb tanulmányok. Joggal írta Bibóról Illyés Gyula: "Hűséget és bátorságot tanult: klasszikus európaiságot. Abba az enciklopédista filozófiába hatolt bele, amely az erkölcsi jó és rossz meghatározó jegyeit a gyakorlati tevékenységből meríti." Bibó István megszívlelendő gondolatai sajnos még nem váltak igazán közkincsé: ideje, hogy eszméi, törekvései végre gondolkodásunk, politikai kultúránk szerves részévé váljanak. Ezt a célt szolgálja ez a tanulmánykötet, melyet Balog Ivánnak az egyes fejezetekhez kapcsolódó jegyzetei egészytenek ki.

Ferge Zsuzsa - Fejezetek ​a magyar szegénypolitika történetéből
A ​szegénység bizonnyal azok köré a társadalmi jelenségek közé tartozik, amelyről még sokáig nem beszélhetünk múlt időben - ha kialakulásának, hatásának, újratermelődésének megértéséhez elengedhetetlen is a történeti elemzés. Ferge Zsuzsa izgalmas, szenvedélyes, alapos tanulmányában ennek a vitathatatlan jelentőségű, ám mindeddig kevéssé vizsgált társadalmi ténynek adja szinte monografikus leírását - a kiegyezéstől napjainkig: választ keresve arra, mit is jelent a szegénység, alakulását miféle tényezők befolyásolják, a hatalom, a tudomány, a társadalmi mozgalmak miféle hatást gyakorolhatnak rá - s milyen intézkedésekkel enyhítheti a súlyát a mindenkori politikai eszményekből levezetett szociálpolitika. A felrázó és lebilincselő tanulmány társadalmunk súlyos problémájával szembesít - olvasókat, döntéshozókat, érintetteket és kívülállókat egyaránt.

Halmai Gábor - A ​véleményszabadság határai
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Menyhay Imre - Adalékok ​Káin "esti meséjéhez"
A ​szerző napjaink aktuális, a társadalmi és gazdasági életet egyaránt alapvetően befolyásoló irányzatának elemzését adja e munkájában, felvillantva az által bírált irányzat szociológia, lélektani és nevelési összefüggéseit, következményeit. A liberalizmus monetáris változatáról van szó, amelyet a jelenben Francis Fukuyama képvisel a legeltökéltebben. Menyhay Imre az általa tévútnak vélt fukuyamai elméletet nem egyszerűen elveti, hanem mondanivalóját rendkívül alapos kutatómunkával, példákkal, utalásokkal és idézetekkel támasztja alá, ily módon tesz kísérletet olvasója beavatására, sőt megyőzésére, s vonzó, korunk diktatórikus monetarizmusával szemben álló alternatívát kínál egy ember- és erkölcsközpontú gazdaság- és társadalompolitikai modell felvázolásával. A nemzetközi és a hazai szakirodalomban egyaránt hiánypótló mű eredeti felvetéseivel tájoló szerepet tölt be a téma iránt szakmai szempontból vagy egyszerű kíváncsiságból érdeklődők számára egyaránt -- s továbbgondolásra vagy esetleg éppen vitára késztet.

Szakács Ferenc - Pressing Lajos - Az ​MMPI-próba új magyar standardja
A ​szerzők az immár a hazai személyiségdiagnosztikai gyakorlatban is legelterjedtebben használt kérdőíves személyiségvizsgáló eljárás, az MMPI-próba új, országos reprezentatív standardját ismertetik könyvükben. A kötetben első ízben publikált kutatási eredmények, viszonyítási normák nélkülözhetetlen támpontot jelentenek mindazoknak a klinikai- és munkapszichológusoknak, pszichiátereknek, orvosoknak, akik a tesztet munkájukban hivatásszerűen használják. Az eddig megszokott 13 alapskálán kívül a szerzők több tucat kiegészítő skála normatív adatait is kidolgozták, s ezeket az egyes skálákhoz tartozó tömör értelmezési útmutató kíséretében közlik. A kötetben foglalt információ gyakorlati hasznosítását számos skála pontozási kulcsának és nyerspont - T-pont átszámítási táblázatának közzététele segíti.

Gerő András - Civilizációs ​kiáltvány
Gerő ​András történész professzor Civilizációs kiáltvány címmel most megjelent könyvében azt konstatálja, hogy nagy baj van, hogy a magyar civilizáció sürgős, erőteljes változásra szorul. „Szerintem ez az egész civilizációs önvizsgálat kérdés Széchenyivel kezdődött, már a Hitelben – ami egyben a könyv mottója is – olvasható, hogy a magyar rosszabbul él, mint körülményei engednék.” (Gerő András)

Ferge Zsuzsa - Társadalompolitikai ​tanulmányok
Még ​nem jutottak nyugvópontra azok a viták, amelyek a szocialista társadalom struktúrájának tudományos leírása és értelmezése körül folynak. Mégis foglalkoznunk kell már azzal a kérdéssel is, hogyan megy végbe e struktúra fejlődése, milyen tendenciák jellemzik, és ezek hogyan értékelhetők? A két kérdés szorosan összefügg. Ha sikerül megfelelően megragadni a szocialista struktúra belső alapviszonyait, azaz, ha a "szinkron" leírás helyesen tükrözi a valóságot, akkor e viszonyoknak segítséget kell adniuk a történelmi mozgások megfejtéséhez is. Az egész kérdésnek az ad különös jelentőséget, hogy a tudatos társadalmi cselekvés és különösen a tudatos társadalmi "vezérlés" szerepe a szocializmusban minden előző társadalomhoz képest ugrásszerűen megnő. A (spontán) változás és (tudatos) változtatás harmóniája és dialektikus egységes, a tudatos társadalomformálás hatékonysága azonban csak akkor biztosítható, ha a lehető legjobban ismerjük azt, ami megváltoztatandó: saját viszonyainkat és ezek sajátos mozgástörvényeit.

Schlett István - Az ​opportunizmus dicsérete
Mi ​szükséges a sikeres reformhoz? Ész, erő, akarat mindenképpen. De reformhelyzet is. Ha ez hiányzik, a refrmtörekvések díja csak az utókor elismerése lehet, s esetleg a megszerzett tapasztalat. Annak felismerése, hogy noha a változó viszonyokhoz való alkalmazkodásnak legésszerűbb formája a reform, a reforrmok útján történő haladás ritka adomány...

Covers_126305
És ​mi lesz, ha nem lesz? Ismeretlen szerző
0

Ismeretlen szerző - És ​mi lesz, ha nem lesz?
A ​gazdaság tényezői nem szívelik az állami gyámkodást, főleg nem a gazdaságot érő intervenciókat. A szellem emberei lázadnak az atyáskodó állam ellen. A gazdasági és szellemi gyarapodást segítő, agilis állam azonban mindenkinek kedvére van. Lehet-e ilyen állam a valóságban? A radikálisan változó és globálisan ható információs, gazdasági és politikai körülmények hatására a szokásosnál is bizonytalanabbá és ellentmondásosabbá váltak az államintézménnyel szemben támasztott igények, megrendültek a hagyományos állameszményekbe vetett hitek. Ez egyaránt érinti az állampolitika irányítóit és az állampolgárokat. A kutatás célja annak mérlegelése, hogy milyen elméleti és gyakorlati alternatívák nyílnak az állam helyének és szerepének újrafogalmazására. A közbiztonságtól - a közegészségen keresztül - a jogbiztonságig és a közjó biztosításáig számos, a magángazdaság által nem vállalható és nem is vállalt felelősség intézményesen az államra hárul. Számos feladat teljesítése ugyan a magánszférában is megtörténhet, de maga az állam felelősség nem privatizálható. Hogy azonban ennek milyen széles a köre és mi a tartalma, annak mérlegelése is a kutatás tárgya. Föltételezzük tehát, hogy az államtól nemhogy nem lehet megszabadulni, a társadalom nem is akar a biztonságot ígérő s annak számonkérését egyedül vállaló intézmény nélkül élni. Hogy aztán e sokra hivatott évezredes intézmény hogyan lehet egyszerre kicsi, de ugyanakkor agilis és hatékony - nos, ez igazán a kérdés.

Aczél György - Szocialista ​kultúra - közösségi ember
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Angelusz Róbert - A ​láthatóság görbe tükrei
Valamennyi ​tanulmány a társadalmi láthatóság kérdéseivel foglalkozik, és igyekszik ráirányítani a figyelmet a látásviszonyok kutatásának fontosságára. A téma elõtérbe állítása azon a feltevésen alapszik, hogy a társadalmi struktúra és rétegzõdés változatlanul jelentõs befolyása mellett a látásviszonyok alakulásában megnövekszik a nyilvánosság és a kommunikáció szerepe. Ebbõl adódik, hogy a megcélzott terület vizsgálata nem korlátozható pusztán a hagyományos tudásszociológiai megközelítésre.

Jean Ziegler - Vizsgálat ​egy minden gyanú fölött álló ország ügyében
1970-ben ​valóságos politikai vihart kavart Olaszországban Elio Petri világhírű filmje, a "Vizsgálat egy minden gyanú felett álló polgár ügyében". Jean Ziegler "vizsgálata" nem kisebb hullámokat vert föl a svájci belpolitika vizein, majd a nyugat-európai olvasók körében. A tekintélyes szociológus professzor a szocialista párt tevékeny tagja, a sokat szereplő parlamenti képviselő pamfletjében a Svájcot övező összes mítosz ellen indított frontális támadást. Svájc az orgazdák nemzete - állítja -, a banktitok leple alatt menedéket ad a vérrel, fegyverrel és kábítószerrel szennyezett mindenfajta eredetű pénzeknek, a semlegesség és a "jótékonyság" hangzatos jelszavai mögött behatol a legszegényebb országokba is, hogy onnét is sápot húzzon, a svájci bankok urainak - a "gnómoknak" - tevékeny szerepük van a tőkés valuták megingásában, a "semleges" svájciak a világ fegyverkereskedelmének középpontjában állnak, a jó nevű svájci élelmiszer-monopóliumok az éhezőknek "segélyt" nyújtva valójában emberéleteket követelő tevékenységet folytatnak a fejlődő országokban - és Ziegler nem fogy ki a tényekből és az érvekből, amelyekkel az illúziókban élő polgárokat arra akarta rádöbbenteni, hogy jólétüket javarészt orgazdaságnak és a szegények kifosztásának köszönhetik. A szerző kísérlete sikerrel járt. Könyve 1976 tavaszán jelent meg: hosszú ideig vezette a francia sikerkönyv-listát, kiadták majd mindegyik nyugat-európai országban, s vitairata valóban fölrázta a gazdagságukra és semlegességükre büszke svájciakat.

Seres László - Kapitalizmus ​vagy halál
A ​kapitalizmus az a társadalom, amely az egyén értelmére, a racionális önérdekérvényesítésre alapul. Ezért működik. És ezért szabad" - állítja a Pulitzer-emlékdíjas publicista harmadik kötetében. Best of Seres: az értelmiség kettős mércéjéről, Gyurcsányról, Molotov-koktélokról, Farkasházyról, egészségügyről, pánikról és profitról, zsidózásról, Magyar Gárdáról, vörös csillagról, iszlamistákról és a Big Mac-ről, amerikai neokonokról, Kádár sírjáról, Havas Henrikről és konditermekről.

Rácz József - A ​drogkérdésről - őszintén
A ​kötetben a drogellenes küzdelem tapasztalt szakemberei, a Kék Pont Drogkonzultációs Központ munkatársai szólnak a szülőkhöz, a pedagógusokhoz, és az érdeklődő átlagemberekhez. Közérthetően írnak a drogról, illetve a kérdéskört érintő problémákról. Azért is hitelesek - ha úgy tetszik őszinték - a szerzők, mert hosszú évek óta élnek drogosok között, kapcsolatban vannak családjaikkal, az őket segítő (vagy nekik segíteni próbáló) szervezetekkel, illetve harcolnak e társadalmi réteg jogvédelméért is. A kötet bemutatja az egyes drogok hatásait, történelmét, sőt még áraikról is tájékoztatást ad. Nagyító alá veszi a droghasználat kialakulásának okait, bemutatja a gyógyulás-felépülés szakaszait, és utat mutat a megelőzésre. A kérdésben jártas jogász pedig a droghasználat jogi kérdéseibe vezeti be az olvasót.

Pokol Béla - A ​bírói hatalom
A ​kilencvenes években az egyik sikertémának számított a bírói hatalom expanziója a nyugati országok politológiai és jogelméleti irodalmában. Nálunk lényegében visszhang nélkül maradtak ezek az írások, pedig 1997 végén egy gyökeres változás történt ezen a téren Magyarországon. Az addig az igazságügyi miniszter és a tárca főtisztviselői által "gondozott" bírói szféra helyett egy európai összehasonlításban rendkívül önálló bírói hatalmi ág jött létre. Ez ugyan eddig csak a jogi-szervezeti önállósítást jelentette, az Országos Igazságszolgáltatási Tanácsban összefutó önkormányzatot és vele a mindenkori kormányzattól való elszigetelést biztosítva. Ám megvizsgálva az erre az útra sok évvel előttünk lépett olasz, spanyol, portugál és más államok bírói hatalmának szerveződését, illetve az idő előrehaladtával egy önjáró dinamika kibomlását a bírói hatalom fejlődésében, Magyarország mindebből számos tanulságot levonhat. Az elmúlt éveltben - a nyugati szakirodalom írásai mellett - ez az itthoni változás is ösztönzött a bírói hatalom természetének mélyebb megértésére, és több tanulmányban jártam körbe az egyes aspektusokat. A bírói ítélkezés alkotmányjogiasítása volt az egyik első elemzésem témája ennek kapcsán 1999-ben, majd a bírói tárgyalóterembe áttevődött politikai küzdelmek jelenségeit vizsgáltam meg az Egyesült Államok tapasztalatait elemezve, és mivel erre a jelenségre magyar kifejezés még nem volt, perlési politizálás címen tárgyaltam (Polcol 2000, 2002). Ezek után a hatalommegosztás és a bírói hatalom összefüggéseit vizsgáltam, majd a bírói hatalom eltérő szerveződési lehetőségeinek részletesebb feltárására egy összehasonlító kutatást folytattam. A bírói döntési folyamatok tényleges menetét is igyekeztem megérteni - szakirodalmi munkákra támaszkodva -, és ennek érdekében egy empirikus döntéselemzést végeztem a Fővárosi Bíróságon a bíróság elnöke, Gatter László engedélyével, melyért itt is szeretnék köszönetet mondani. A kötetben található elemzések egy része kisebb tanulmányok formájában már megjelent a közelmúltban, míg más része e kötetben először lát napvilágot. Így egybefogva azonban teljesebb megértést tesznek lehetővé az elemzések, hisz mindegyikük csak egy-egy aspektust tudott bemutatni a bírói hatalom szerveződési sajátosságaiból.

Vekerdy Tamás - Zsidó ​könyv
Vesztes ​ügyek... A két világháború között (és ma?) zsidónak lenni Magyarországon; 1956-ban tüntetést szervezni - mondjuk inkább: a tüntetésben részt venni - október 23-án; liberálisnak lenni és maradni 1998-ban - és azóta is -, ragaszkodva a magyar szabadelvűség nagy hagyományihoz - csupa vesztes ügy; vagy mégsem?

Csepeli György - Prazsák Gergő - Örök ​visszatérés?
Az ​internet mélyreható változásokat indított el a világban. Nem volt azonban olyan könyv eddig, mint amilyen a szociálpszichológus professzor és munkatársa e kötete, amely megkeresné a kulcsmozzanatot: az internet által kiváltott hatások miként viszonyulnak a múlthoz, mit törnek szét, s mit tartanak meg a múltból – mindezt a legújabb gazdag empirikus adatok tükrében tárják az olvasó elé.

Susan George - Lugánói ​tanulmány
Nem ​titok: a Lugánói tanulmányt az elejétől a végéig én írtam. Az 1970-es évek közepétől, amikor az első könyvem anyagához végeztem kutatást, folyton azt próbáltam megérteni és leírni, hogyan osztódik szét a hatalom. Ebből kiindulva olyan témákkal foglalkoztam, mint az éhség a világban és a harmadik világ nyomora, a déli félteke adósságainak hatása, az észak-déli viszonyok, a transznacionális vállalatok és intézmények, és a Világbank. A Lugánói tanulmány olyan pontos, józan és távolságtartó elemzés, amilyet csak elvégezni képes a komoly kutatás. Nem tudományos fantasztikus írás, vagy bármilyen más kitalálás. A legkevésbé sem volnék meglepve, ha megtudnám, hogy egy hasonló dokumentumot már elkészített egy valóságos munkacsoport. (Részlet a szerző előszavából)

Kovács János - Társadalompolitika ​/ Szociálpolitika
A ​könyv célja, hogy összefüggést mutasson a társadalmi jelenségek között, feltárja a szociálpolitikai gondoskodás helyét, szerepét, lehetőségeit és kötöttségeit, egyúttal segítse is az olvasót az eligazodásban, egyéni életének jobbá, társadalmi létezésének tudatosabbá tételében.

Covers_167675
elérhető
2

Ismeretlen szerző - Az ​egyház társadalmi tanítása
Hazánkban ​az elmúlt évtizedben Egyházunk társadalmi tanítása a széles néprétegekben gyakorlatilag ismeretlen volt. Bár a legfontosabb pápai megnyilatkozások magyar fordításban megjelentek, de ezek csak nagyon kevesekhez jutottak el. Különösebb hatást sem válthattak ki, mert kizárólag csak a marxista társadalmi tanítás szerepelt, éspedig kötelező formában. Szükséges, hogy a most megváltozott helyzetben a keresztény társadalmi tanítás hazánkban is közismertté váljék és gazdagítsa közösségi életünket a jövő formálásában. A jelen kötet a legfontosabb egyházi megnyilvánulásokat tartalmazza új és pontosabb fordításban. Hézagpótló mű ahhoz, hogy a keresztény társadalmi tanítás forrásait, irányvonalait és fejlődését minél többen megismerhessék.

Ismeretlen szerző - Határok ​és csatárok és más történetek a bevándorlókról
Képregénykötetünk ​célja, hogy ezt a gondolkodásmódot erősítse:rávilágítson arra, hogy egy külföldről érkező személy nem fenyegetés a hazai társadalom számára, hanem a kulturális és gazdasági fejlődés forrása

Baló György - Kilenc ​beszélgetés a 80-as évekből
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Berend T. Iván - Napjaink ​- a történelemben
A ​történettudomány társadalmi hasznossága (1979) Valóság Televízió-interjú (A Magyar tudósok sorozat 1974. évi adása) Tíz év után - mérleg helyett (Töprengések a gazdasági reform évfordulóján) (1978) Valóság Gazdaságpolitikánk központi fejlesztési kérdése - a struktúrapolitika (1976. januári feljegyzés) Észrevételek legfőbb gazdaság- és társadalompolitikai tennivalóinkról a hatodik ötéves terv (1981-1985) időszakában (1979. júniusi feljegyzés) A magyar gazdaság és a világpiac a XX. században (1979)

Török Gábor - A ​lakott sziget
Az ​emberiség egyik legfontosabb és legveszélyesebb találmányával építeni és rombolni is lehet. A politika önmagában, egy lakatlan szigeten vagy élettelen bolygón nem értelmezhető, hiszen csak az emberek kezében válik eszközzé. A résztvevők természetesen változnak, cserélődnek, ezért a politika célja, formája, tartalma és meghatározása is változhat. De mire való igazán ez az eszköz? Mi a politika lényege? Török Gábor politológus hiánypótló, teljes áttekintést nyújtó kötetében nem csupán tudományos megközelítéseket használ, hanem népszerű filmsorozatokon keresztül is bemutatja e szövevényes rendszer játékszabályait. Különösen hasznos útmutató mindazoknak, akik most ismerkednek a politika világával.

Fellegi Borbála - Út ​a megbékéléshez
-Hogyan ​használhatjuk konfliktusainkat közösségi kötelékeink erősítésére? -Remélhetünk-e igazságot, ha a sérelem okozására adott válasz célja a sérelmek helyreállítása? -Mi zajlik le áldozatok és elkövetők lelkében, amikor a megtorlás helyett a jóvátétel lehetőségét helyezik gondolataik középpontjába? -Hogyan képesek szemben álló felek egymással leülni, és közösen részt vállalni egy békésebb jövő kialakításában? -Milyen hatással lehet mindez az emberek és közösségek egymás közti viszonyaira és a társadalmi integrációra? E könyv ilyen és hasonló kérdések mentén tekinti át a helyreállító (resztoratív) igazságszolgáltatás elméleti hátterét, gyakorlati alkalmazásait, nemzetközi elterjedtségét, a magyarországi intézményesülés folyamatát és a jelenlegi büntetőügyi közvetítői (mediációs) rendszer jellegzetességeit. Mindemellett a kötet képet fest egy jogalkalmazókat érintő interjúkutatáson keresztül a hazai bírák és ügyészek mediációval kapcsolatos gondolatairól is.

Kollekciók