Ajax-loader

'dráma' címkével ellátott könyvek a rukkolán

 


Anton Pavlovics Csehov - Sirály / Ványa bácsi
Nincs fülszövege.

Federico García Lorca - Bernarda Alba háza
,,Gyászol Bernarda Alba háza: a férj és apa meghalt. Az ősi törvények szerint a gyász nyolc évig tart, addig elzárva a külvilágtól kell élnie a családnak, amely immár csak nőkből áll. Bernarda elszánt szigorral zárja el magukat a külvilágtól. A lányok természetesen mind szeretnének férjhez menni, de ezt egyedül az első házasságból származó idősecske lány remélheti. A szenvedély azonban az összes lányt fűti, leginkább a legfiatalabbat, Adelát. Kiderül, a vőlegény inkább hozzá jár. Rajta már nem tud uralkodni az anyja, fellázad. "

Bertolt Brecht - A szecsuáni jólélek
Bertold Brecht német író, a XX. századi dráma nagy megújítója, aki a hagyományos színház világa helyett az elidegenítés módszerével kívánta a színházat megújítani. Azt akarta, hogy a nézők aktív részesei legyenek az előadásnak, ne éljék bele magukat a cselekménybe, hanem mindvégig egy kicsit kívülről figyeljék az eseményeket, és az író által feltett kérdésekre maguk keressenek választ. Szecsuáni jólélek című darabjának alapproblémája, hogy hogyan lehet valaki jó, egy romlott társadalomban. A darab Kínában, Szecsuán tartományban játszódik, de bárhol másutt is játszódhatna. Úgy kezdődik, mint egy népmese, sokszor meg olyan, mint egy kabaré, azután elindul egy kegyetlenül szép szerelmi történet, de mielőtt észbe kapnánk, már úgy sodor magával, mint egy krimi. A drámát az író nem zárja le, a megoldást a közönségnek kell megtalálnia.

Harold Pinter - A gondnok
A gondnok három férfi, három igen furcsa karakter összetalálkozását beszéli el. A címszereplő férfi ideiglenesen lép egy testvérpár életébe, sem személyazonosságát, sem múltját nem tudja igazolni. A testvérek segítőkészsége ellenére egyre több követeléssel fordul feléjük, s minduntalan a puszta szavakba kapaszkodva próbál létbiztonságra találni. A három férfi három teljesen külön világban él, párbeszédeikben állandó önvédelemre és a másiktól való elzárkózásra koncentrálnak. Az író külső szemlélőként figyeli hőseit, azok gondolatait, kommunikációját és zavaros érzelmi világát. Pinter különleges atmoszférájú darabja az abszurd dráma becketti hagyományait követi, ám a dialógusok életszerűsége és az ábrázolásmód dokumentumfilmes pontossága egy határozottan egyedi, csak rá jellemző világot teremtenek. A gondnok a kortárs európai drámairodalom uralkodó irányát mutatja meg, s hiteles képet ad a modern ember személyiségéről, önkifejezési, önismereti problémáiról.

Tarnai László - Ezen a padon
Tarnai László lassan hömpölygő verseiről, a borús bölcsességről mindig a kései Arany jut eszembe, aki letörölte magáról a sarat - nem engedte magát bemocskolni -, tisztán, lassan lépdelt az Őszikék ritmusaira, soraira, az örök vadászmezők felé. Tarnai is így ballagott az imádott Tisza-parton; a nagyvilág mocskai feletti kesergései közben nem mulasztotta el, hogy elgyönyörködjék egy virágban, egy madárfüttyben. Amint versei komor hömpölygései közben is fel-felcsillantott valami apró szépséget. Sajátos hang, sajátos világnézet azt mondanám: nagyrealizmus, ha ez ilyen egyszerűen elintézhető volna, ha nem volnának érezhetők minden mondatban, minden sorban a modern világlátás jelzései, ha nem volnának olyannyira modernek a képei. Modern realizmus? Igen, így már jó. Úgy egyéni, hogy közösségi: ahogyan a bölcs ember forgatja elméjében közössége sorsát. (Szepes Erika)

Jean-Paul Sartre - Temetetlen holtak
Drámák I. kötetben: A legyek Zárt tárgyalás Temetetlen holtak A tisztességtudó utcalány Az Ördög és a Jóisten Drámák II. kötetben: Főbelövendők klubja Az altonai foglyok

Lope de Vega - Sevilla csillaga
"DON ARIAS Sevilla csillagának mondja őt a nép. KIRÁLY Hogyan? Így lebecsüli hát Sevilla azt, ki ragyogóbb a napnál, mert éltet és gyujt, mint a nap tüze, s ha napnak mondanák, az is kevés? DON ARIAS Azért nevezte el Sevilla így, mert neve Doña Estrella Tabera, s Estrella: csillag."

Jean-Paul Sartre - Zárt tárgyalás
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Jean Cocteau - Orpheusz
Orphee egy költő, aki megszállottjává válik halál (a hercegnő). Ők szerelmesek. Orphee feleségét, Eurydice, megöli a hercegnő és csatlósai Orphee utána megy az alvilágba. Bár lettek veszélyesen kusza, a hercegnő Orphee küldi vissza az Underworld, hogy folytassa az életét Eurydice.

Anton Pavlovics Csehov - Ivanov
Ivanov, aki néhány évvel ezelőtt még minden erejét a munkájába ölte, és teljes hittel tekintett a jövőbe, harmincöt éves korára fásultan és életkedvét veszítve gyötrődik, próbálja megfejteni állandó levertségének okát, s visszatalálni régi, életerős önmagához. Az egykor elszánt és sikeres embert önundor kínozza, és szűnni nem akaró bűntudattól szenved. Vajon visszaadhatja-e Ivanov elvesztett ártatlanságát egy új szerelem? Lehet-e tiszta lappal új életet kezdeni, semmissé tenni azt, ami volt?

Kollekciók