Ajax-loader

'tipográfia' címkével ellátott könyvek a rukkolán

 


Robin Williams - Tervezz ​bátran!
Az ​oldaltervezés és a tipográfia szabályait néhány egyszerű alapelvre visszavezető könyv anyaga Robin Williams évtizedes oktatói és tervezőgrafikusi tapasztalatait összegzi közérthető módon. A bárki által megjegyezhető, világos tervezési alapelvek működését életszerű példák sora teszi szemléletesebbé. A megszerzett tudás birtokában kiadványainkat tipográfiai előképzettség nélkül is könnyedén rendezettebbé, áttekinthetőbbé és figyelemfelkeltőbbé, kommunikációnkat hatékonyabbá tehetjük. A szerző a témát minden eddiginél gyakorlatiasabban közelíti meg, a lexikális ismeretek helyett a hangsúlyt a tervezői látás- és szemléletmód kialakítására helyezi. A könyv nemcsak a grafikai tervezéssel, tipográfiával foglalkozók számára jelent segítséget, hanem bárkinek, aki írásbeli kommunikációját érthetőbbé, hatékonyabbá szeretné tenni. Haszonnal forgathatja a könyvet, ha szeretné a kezéből kikerülő oldalakat szebb formába önteni, de nem tudja, hogyan tegye. Szeretne többet megtudni a grafikai tervezésről, de nincs ideje és energiája többéves tanfolyam elvégzésére. Szeretne egy oldalon több betűtípust is használni, de nem ismeri a hatásos betűkeverés szabályait. Mozgalmas, de rendezett oldalakat szeretne tervezni. Szeretné, hogy valóban el is olvassák, amit készített. Hírlevél, brosúra, szórólap vagy egyéb tervezési feladatai megoldásához konkrét tanácsokat, ötleteket szeretne kapni.

Gavin Ambrose - Paul Harris - Layout ​- Kiadványtervezés
A ​Design Alapok sorozat a design kulcsfontosságú területeit mutatja be, esettanulmányokkal, azok kulcskérdéseinek és alapfogalmainak tisztázásával. Tömör leírások, szakmai kitekintések és nagyszerű képanyag segíti az olvasót abban, hogy a tárgyalt témát könnyedén és teljesen megértse.

Szabó László - Tipográfiai ​kalauz
A ​könyv a fantázia szabadságát adja, a számítógép pedig a kommunikáció abszolút szabadságát. Kikerülhetetlen volt ennek a két médiumnak a találkozása, mely azt eredményezte, hogy gondolatainkat a világon bárhová, bárkihez eljuttathatjuk. Hát miért ne tegyük ezt ízléses, választékos és grafikailag igényesen kivitelezett formában? Évszázadok teltek el azóta, hogy Gutenberg révén Európában is elterjedt a könyvnyomtatás. Az emberek tisztelettel adóznak ennek a nagyszerű találmánynak, talán éppen ezért Gutenberg-galaxis néven szokták emlegetni a nyomtatott médiumok világát. Az elektronikus kiadványszerkesztő programokban visszatükröződik a tradicionális tipográfia és nyomdászat, éppen ezért ebben a könyvben is ezekre alapozva tárgyaljuk az egyes témaköröket. A szedőterem ólombetűi helyett a már-már intelligens DTP-szoftverek és az általuk vezérelt géparmada vigyázza az egyész nyondai folyamatot, a szövegbeviteltől a kész nyomdatermékig. A folyamat elején és végén azonban mindig ott az ember. A programok a variációk végtelen tárházát adják nekünk, felhasználóknak a kezébe, csak rajtunk múlik, hogyan élünk ezekkel a felkínált lehetőségekkel. Ezzel a könyvvel szeretnénk segítséget nyújtani ahhoz, hogy minél többen megismerhessék a számítástechnikának ezt a szép és érdekes területét.

Radics Vilmos - Képszerkesztés, ​sajtófotó
A ​könyv röviden ismerteti a fényképezés múltját, a fényképezés technikáját és a korszerű fényképezőgépek tulajdonságait. ___A képismereti rész a kész fotó oldaláról vizsgálja a felvétel körülményeit, az egyes nyomdai eljárásokhoz inkább alkalmas felvételi technika lehetőségeit. A rajzokat is vizsgálja az ofszet-, a magas- és a mélynyomtatás céljaira. ___Az aranymetszéssel, a horizontállítással, a perspektíva elemzésével külön rész foglalkozik. ___A felvételező, a fotóriporter jobb képet készíthet, ha pontosan tudja, hogy a sajtóban a fotóinformáció melyik kategóriájában (pl. portré, eseménykép, képriport) kívánják felhasználni a fotót. Sok képpel illusztrált elemzés található erről a könyvben. ___A képek és a rajzok szerkesztésével, méretezésével, vágásával, kivágásával, nyomdai előírásával foglalkozó oldalakon rajzzal és fotóval kombinált illusztrációk egészítik ki a szöveges ismertetéseket. ___A képek keretezése, a portrék méretének egyeztetése, a szürke és fekete hátterek alkalmazása, a nyomdai tónusértékek százalékos megjelölése, a képekbe forgatott címek és kisebb képek technikája, a retusálás módszerei nagy részt foglalnak el és sok illusztrációval jelentkeznek a könyvben. ___A fotó és a rajz a nyomdában című fejezet ismerteti a nyomdai eljárásokat, tanácsot ad - ha lehetőség van - a nyomdai eljárás megválasztására. ___16 oldal magas- és 16 oldal mélynyomással készült, az egyébként ofszetnyomású könyvben, így összehasonlítási lehetőség van az egyes nyomdai eljárások megjelenésére. ___A színnyomás elméletével és gyakorlatával, a színes fotók minőségének meghatározásával, a színes oldalak tervezésével, a layout-tervezéssel foglalkozó fejezet végén színes modelloldalakat mutatunk be, ahol fehér, fekete, valamint színes hátterek keretében jelennek meg a színes fotók. ___A könyvet kézikönyvként használhatják azok is, kiknek szakismeretük csak az egyik foglalkozási ágban teljes.

Virágvölgyi Péter - A ​tipográfia mestersége - számítógéppel
Ez ​a kézikönyv szinte mindenkihez szól, aki szövegek előállításával foglalkozik. (A számítógépek elterjedésével minden embernek egy kissé tipográfussá is kell válnia.) E könyvből elsajátíthatóak az alapok – de félreértés ne essék, nem szövegszerkesztő vagy tördelőprogramok leírását tartja kezében a tisztelt olvasó, hanem amit azon kívül tudni kellene mindnyájunknak ahhoz, hogy kulturált tipográfiai formába tudjuk önteni szövegeinket. Ha szeretné tudni, hogy milyen oldalméretet válasszon, hogy mekkorák legyenek a margók, hogy melyik betűtípus alkalmas a szövegnek és melyik a címeknek, akkor segítséget nyújthat ez a könyv, melyben számos olyan ismeret is helyet kapott, ami már a tipográfia magasiskolájának nevezhető.

Gyurgyák János - Szerzők ​és szerkesztők kézikönyve
A _Szerzők ​és szerkesztők kézikönyvének_ első kiadása 1996-ban jelent meg, a második 2005-ben. Ez utóbbi kiadás óta immár 13 év telt el, s a kézikönyvek legalább egy évtizedenként jelentős átdolgozásra szorulnak. Különösen a digitális forradalom korában. Ez a folyamat ugyanis alaposan felforgatta a magyar könyvkiadás hagyományos világát is. Mindezen okok miatt több ponton újragondoltam és újrafogalmaztam a könyv téziseit és gyakorlati megoldásait. E könyv első kiadásának előszavában azt írtam, hogy egy jó kézikönyvnek csak a harmadik kiadása használható igazán. Ezek után félve bocsátom útjára ezt a munkát, tartva kissé attól, hogy nem tudok mindenben megfelelni ennek a magas elvárásnak. Végül pedig - ha nem is örök optimistaként - hiszek abban, hogy végső soron a racionálisan átgondolt szabálykövetés mindenki, tehát a kiadók, a szerzők és az olvasók számára is előnyös, hasznos és hosszú távon kifizetődő vállalkozás. _Gyurgyák János_

Albert Kapr - 101 ​tétel a könyvtervezéshez
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Haiman György - A ​könyv műhelyében
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Ismeretlen szerző - Bevezetés ​a vizuális kommunikáció tanításához
A ​vizuális kommunikáció mint a rajz tantárgy egyik alternatívája ma a legnépszerűbb esztétikai nevelési irányzatok közé tartozik világszerte. A tanulmánykötet a Nemzeti Alaptanterv valamennyi fogalmazványában szereplő műveltségterület tudományos hátterének felvázolásával kezdődik. A vizuális környezetünket feltáró szociológiai vizsgálatok eredményeinek ismertetése, a vizuális befogadás törvényszerűségei, a jelek értelmezésének mechanizmusai, a mindennapi élet számos területét átfogó vizuális esztétikai elvek és az új médiumok kreatív pedagógiai megközelítésének modelljei ismerhetők meg az olvasmányos, a szakzsargont kerülő írásokból. Ezután a pedagógiai gyakorlatban közvetlenül használható tananyag-bemutatók következnek a fotó és videó, a környezetkultúra, a divat és a grafika-tipográfia köréből. Itt számos eredeti, e kötet számára készült írást is olvashatunk olyan iparművészektől és művészetpedagógusoktól, akik már évtizedek óta művelik és tanítják egyszerre a vizuális kommunikációt. A kötetet elsősorban a vizuális felsőoktatásban tanulók és a rajz szakos tanító- és tanártovábbképzések hallgatói számára ajánljuk, de hasznos segítője lehet a magyar nyelv és irodalom és más társművészetek és a technika, környezetismeret és informatika oktatóinak is.

Wettl Ferenc - Mayer Gyula - Szabó Péter - LaTeX ​kézikönyv
A ​LaTeX egy általános célú, platformfüggetlen nyílt dokumentumszerkesztő rendszer, amellyel a legmagasabb igényeket is kielégítő művek készíthetők. Könyvek ezrei, cikkek, diplomamunkák, internetes publikációk milliói készülnek a segítségével. Használata a műszaki és tudományos művek készítésében de facto szabvánnyá vált. A LaTeX nyelvének leglényegesebb vonása a tartalom és a vizuális megjelenés szétválasztása, amely a modern dokumentumszerkesztés alapelve (lásd XML). Wettl Ferenc, Mayer Gyula és Szabó Péter LaTeX kézikönyv című műve a korábban megjelent LaTeX kezdőknek és haladóknak című mű egyes részeiben teljesen átdolgozott, új részeket tartalmazó kiadása: * áttekinti a LaTeX használatának alapjait; * első ismertetését adja a magyar nyelv magas szintű kezelését lehetővé tevő fejlesztéseknek; * részletesen ismertet több haladó témát (BibTeX); betekintést nyújt az újabb alkalmazásokba (pdf állományok előállítása); * igen sok szemléltető példát közöl, melyek lefordítható formában mind megtalálhatók a mellékelt CD-n; * tartalmaz egy jól érthető, rövid tanfolyamok vagy egyetemi kurzusok számára és önálló feldolgozásra is ajánlható bevezető fejezetet; * tartalmaz egy angol-magyar szótárat a számítógépes dokumentumszerkesztésben járatlan Olvasó megsegítésére, és a nagy mennyiségű angol nyelvű szakirodalom megértésének elősegítésére; * tartalmaz egy igen részletes állománykiterjesztési jegyzéket, amely a haladó felhasználók számára is értékes információkat nyújt. A LaTeX a mellékelt, TeX Live disztribúciót tartalmazó CD-ről Windows alatt telepítés nélkül is futtatható, telepíteni pedig Windows, Linux és MacOSX alá is lehet!

Roger Parker - Web ​design
A ​könyv a design alapelveivel ismertet meg. A könyv áttekinthető formában ismertet meg azzal, hogyan készíthetünk szép és egyben hatásos weblapokat, brosúrákat, hírleveleket, reklámhirdetéseket és egyéb kiadványokat.

Szántó Tibor - Könyvnyomtatás ​tipográfia
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kassák Lajos - Reklám ​és modern tipográfia
A ​könyvművészet és a reklám művészetének kérdései pályája kezdetétől foglalkoztatták a magyar avantgárd, a hazai konstruktivizmus legnagyobb hatású képviselőjét, Kassák Lajost. Kijelentését - "A cím fontos" - sokan és sokszor idézték. Véleménye szerint a közönség érdeklődését felkelteni szándékozó írónak különös figyelmet kell szentelnie a címadásra, amiként a címlap tipográfiai kialakítására is. Folyóiratában, a Mában 1916 őszén a plakátművészet és a festészet kapcsolatát elemezve fogalmazta meg az új, forradalmasító hatású művészet programját, amelynek szerinte egyesítenie kell a radikalizmust, a felforgató, forradalmi temperamentumot, a szuggesztív erőt, az agitatív jelleget és az akaratos stílust, egyúttal megfogalmazta a jó plakát, a hatásos reklám alapelveit: a jó plakát nem csupán mint üzleti közvetítő jelent sokat, de mint tiszta művészi produktum is fenntartás nélkül élvezhető és értékelhető, akárcsak egy tájkép vagy portré. Külföldi kortársait fél évtizeddel megelőzve fejtette ki, hogy az alkalmazott és reklámművészetben benne rejlik egy tömegművészet létrehozásának lehetősége. A Kassák Múzeum a Frankfurti Könyvvásárra az alkotóhoz illő, méltó köntösben jelentette meg a magyar avantgárd vezérének a könyv- és reklámművészetre vonatkozó írásait, és ilyen munkáiból készült válogatását. A cikkek (A plakát és az új festészet, A szép és a csúnya könyv, Útban az elementáris tipográfia felé, Reklám és modern tipográfia stb.) neves korabeli hírlapokban, folyóiratokban (Ma, Bécsi Magyar Újság, Magyar Grafika, Reklámélet, Századunk, Nyugat), kiállítási katalógusokban vagy önálló munkák részeként láttak napvilágot, és híven tükrözik szerzőjüknek a reklám, a tipográfia szerepét értékelő gondolatait. A számos színes plakát, címlap- és könyvborító grafika színes reprodukcióját is közreadó kiadványhoz a szerkesztő, Csaplár Ferenc írt Kassák Lajos, a könyv- és reklámművész címmel munkásságának eme metszetét áttekintő tanulmányt. Ugyanő készítette el Kassák könyv- és reklámművészeti munkásságának számbavételét, műveinek leíró katalógusát. - Az alkalmazott grafika története és Kassák munkássága iránt érdeklődők egyaránt kereshetik az igényes kiállítású kiadványt.

Tipografia
Tipográfia ​és helyesírás Ismeretlen szerző
13

Ismeretlen szerző - Tipográfia ​és helyesírás
A ​könyv a magyar és idegen nyelvű szövegek tipográfiájának alapvető szabályaival és helyesírási, szedéstechnikai kérdéseivel foglalkozik. A szakmai alapok legszélesebb körű ismertetése mindenki számára érthető formában.

Ismeretlen szerző - Helyesírási ​és tipográfiai tanácsadó
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Dan Cederholm - Ethan Marcotte - Handcrafted ​CSS - More Bulletproof Web Design
Seemingly ​non-obvious details can often separate good web design from great web design. You might not appreciate the quality of a well-designed website until you start using it, looking under the hood, putting it through tests, etc. Handcrafted CSS: More Bulletproof Web Design is an attempt to share some of these details that matter most. By encouraging “progressive enrichment” to utilize advanced CSS and CSS3 properties that work in browsers today, to reevaluating past methods and best practices. This book will show how craftsmanship can be applied to flexible, bulletproof, highly efficient and adaptable interfaces that make up a solid user experience.

Szántó Tibor - Könyvtervezés
Ma ​a könyv az emberek elsőrendű szellemi és gyakorlati szükségletét elégíti ki. Ha a könyvek és a nyomtatványok külső formája művészi színvonalú, akkor azok a gyakorlati szükséglet kielégítése mellett a bennünket körülvevő anyagi világot az alkotó ember által teremtett új szépségekkel egészítik ki. A művészi könyv - mint bármely műalkotás - az emberi alkotóképesség okozta megelégedettség és öröm érzetét kelti a szemlélőben. A szép tipográfia, a művészi könyv olyan kategória, amelynél a szépség és a hasznosság, a művészi megoldás és a gyakorlati cél azonos arányban érvényesülnek.

Vadas József - Kassák ​a konstruktőr
Kassák ​Lajos a XX. századi magyar irodalom és képzőművészet nagy hatású művészegyénisége volt. Gazdag prózai, költői életművéhez, szerkesztői munkájához szervesen hozzátartozik képzőművészeti tevékenysége is. Az Élet és Irodalom hasábjairól jól ismert, műkritikus, Vadas József ennek a pályának a megrajzolására vállalkozik. Nem szakítja ki azonban a részt az egészből: az életmű egészében mutatja be a képzőművészettel is foglalkozó Kassák Lajost. Megismerjük a szerkesztőt, aki a tízes évek végén lapja köré tömörítette az aktivista képzőművészeket; a húszas évek európai konstruktivista mozgalmához kapcsolódó, képarchitektúrákat "építő" festőt; végigkövethetjük a harmincas évek tipográfusának, reklámgrafikusának útját; a negyvenes évek képzőművészeti publicisztikáját; megfigyelhetjük, hogyan közelít Kassák festészete a realizmushoz az ötvenes években, és végül hogyan tér vissza a hatvanas években ifjúkora képarchitektúráihoz. Ellentmondásokkal teli, izgalmas, rendhagyó művészpálya bontakozik ki előttünk. Ahogy Vadas József megfogalmazza: "Változó jellegű, periódusokra bontható életművel állunk szemben, amely mindig az adott kor vagy korszak kérdésére próbált a maga módján feleletet adni."

Róvó Aladár - A ​könyv
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Róvó Aladár - A ​betű
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Szántó Tibor - A ​betű
A ​reneszánsz óta nem érdeklődtek úgy a betűművészet iránt, mint manapság, éspedig nemcsak azok, akik hivatásból foglalkoznak a betűformák kialakításával. A betűművészet ismerete ma már nélkülözhetetlen mindenki számára, aki munkája során a betű kifejező erejét hasznosítani akarja, s mind nagyobb azoknak a tábora, akik a betűművészetben esztétikai élvezetet lelnek. Az írás és a nyomtatott betű művészetének gazdagságát sok-sok évszázad formaalkotó művészének tehetsége alakította ki. A klasszikus és újabb kori betűsorok reprodukciói méltán gyönyörködtetik majd a szép betű híveinek formaérzékét, és segítik új meg új eredményekre a betű hazai mestereit.

Radics Vilmos - Ritter Aladár - Laptervezés ​tipográfia
A ​szerzők könyvükben az értelmi, tipográfiai és formai hibáktól mentesen rendezett lap előállításának módszereit ismertetik, erre adnak elemző tanácsokat, variáns példákat, ismertetnek szabályokat és technikai eljárásokat. Külön fejezetben foglalkoznak a vonzó külsejű újság, magazin előállításának művészeti kérdéseivel. A laptervezésnél nélkülözhetetlen és különös gondot jelent, hogy politikai, újságírási, technikai, tipográfiai és grafikai ismeretek egyaránt szükségesek. Minden kezdő tördelőszerkesztőnek már van egy foglalkozása: újságíró, tipográfus-tervező, vagy grafikus. Ez a könyv az egyoldalú képzettségen is segíteni akar, ezért foglalkozik szerkesztési kérdésekkel, nyomdatechnikai módszerekkel, tipográfiai tervezéssel.

Robert Bringhurst - The ​Elements of Typographic Style
The ​Elements of Typographic Style is essential for professionals who regularly work with typographic designs. Robert Bringhurst writes about designing with the correct typeface; striving for rhythm, proportion, and harmony; choosing and combining type; multilingual typography; designing pages; using section heads, subheads, footnotes, and tables; applying kerning and other type adjustments to improve legibility; and adding special characters, including punctuation and diacritical marks. The last section of the book classifies and displays many type families, offers a glossary of typography terms, and lists type designers and type foundries. When the first edition of this book appeared, in 1992, its status as a classic was recognized at once by both conservatives and members of the avant garde. It rapidly became and has remained the standard reference in its field. For students and practitioners of the graphic arts, it has become, as Hermann Zapf initially proposed, ‘the Typographers’ Bible’.

Suzanne West - Stílusgyakorlatok
Suzanne ​West elsõ – Virágvölgyi Péter tolmácsolásában – megjelent szakkönyve, a grafikusok, reklámgrafikusok, tiporgáfusok, grafikai stúdiók és könyvkiadók nélkülözhetetlen alapműve, amely mind a professzionális tervezők, mind a laikusok számára – közérthetően, de a téma egészét teljes mélységében átölelően – áttekintést nyújt az oldaltervezés, a layout-design két eltérő módjáról. Könyve bemutatja a hagyományos stílust, amely a renaissance klasszikus esztétikájának visszatükröződése, és a modern stílust, amely a német–svájci design filozófia lenyomata.

Leslie Cabarga - Logo, ​Font & Lettering Bible
This ​book is a hands-on guide to the entire process of making logos and fonts and even icons, all of which, essentially, start with the ability to draw letterforms. The intent of the book, in fact, is to enable the user to end reliance on "OPF" (other people's fonts) and learn to draw your own custom logos, fonts and lettering! There are many books on the market that simply display collections of logos and fonts, and that give the history of logos and fonts. But Logo, Font & Lettering Bible is unique in that it teaches you how to create logos and fonts from scratch using traditional tools as well as the computer programs Adobe Illustrator and Fontographer (plus a bit about FontLab). The book provides all the traditional rules and tips about letter formation relating to proportion, shaping, balance, spacing, composition and actually teaches five different methods of drawing letters on computer using bezier curves. There has never been a book like this one that goes into so much detail about drawing letters and takes such a fun and irreverent approach while doing so. The book is also full of inspiration and analysis of tons of great examples of vintage and current lettering from old manuscripts to graffiti. Logo, Font & Lettering Bible also shows you how to create fancy drop shadows and other type effects. And finally, the last section provides straight talk on the business of being a logo and font designer, from advertising your work and pricing to dealing with difficult clients (aren't they all?). This book has been almost unanimously acclaimed by professional letterers, logo designers and font creators, both young and old. It is currently in use as a text in many typography programs and several Design college educators have stated it is one of the few texts that "students are actually happy about having to purchase."

Simon Loxley - Titkok ​és történetek a betűk mögötti világból
A ​nyomdai betű az írót az olvasóval, a gondolatot a megértéssel összekötő híd. Üzenethordozó, de egyben művészi alkotás is, amely hatást gyakorol minden írni-olvasni tudó emberre. A betűk és az azokat tervezők története azonban kevéssé ismert; mintha ők is annak a mondásnak engedelmeskednének, miszerint a "jó tipográfia láthatatlan", azaz nem vonja el a figyelmet. [...] A kötet a nyomdai betű történetét a XV. századi kzdetektől beszéli el, az állandóan folyó heves vitáktól a legmodernebb betűtípusaink kialakulásáig. [...]

Veresegyházi Béla - Történelmi-topográfiai ​kislexikon
A ​Történelmi-topográfiai kislexikon alapvetően a középiskolai történelemanyagra épít, de annál többet szándékozik adni: nemcsak a diákok, hanem minden érdeklődő hasznos kalauza lehet, azoké is, akik behatóan kívánnak foglalkozni a történelemmel, de azoké is, akik utazásaik során alaposabb tájékozódásra törekednek, vagy egyszerűen csak a napi híreket szeretnék a térképen követni

David Jury - Mi ​az a tipográfia?
Háttér A ​nyelv elsődleges kommunikációs eszközünk mind írott, mind beszélt formában. Bár használatát többnyire természetesnek vesszük, számos tényező befolyásolhatja hatékonyságát. A Mi az a tipográfia? az írott kommunikáció olyan megszokáson alapuló formáit, illetve ezek változatait vizsgálja, amelyek biztosítják az információ minél tökéletesebb közvetítését. Emellett megismerhetjük azokat a módszereket, amelyekkel a tipográfusok valamint a nyelvészek, pszichológusok, filozófusok és információtervezők szakterületüket tanulmányozzák, és a kapott eredményeket alkalmazzák. Anatómia A Mi az a tipográfia? cím könyv második fejezete tüzetes vizsgálat alá vonja a tipográfia alkotóelemeit, elemzi az egyes eszközöket és eljárásokat, az információ szervezésének lehetőségeit, a betűk felépítését, valamint a szöveg megjelenítésének és elrendezésének különböző módjait. Végül áttekinti, hogy a kiválasztott közvetítőeszköz, valamint a hozzá kapcsolódó reprodukciós folyamatok milyen hatást gyakorolnak a tervezésre. Portfóliók A tipográfus dolgozhat egyedül vagy egy nagy cég munkatársaként; írhat, szerkeszthet, korrektúrázhat, végezheti a kiadással kapcsolatos munkákat, ugyanakkor vezethet vállalkozást is. A könyv záró fejezetében tipográfusok válogatott csoportjával ismerkedhetünk meg, munkáikon keresztül pedig bepillanthatunk az igényes grafikai tervezés fantáziadús és változatos világába.

Stephen Coles - The ​Anatomy of Type
The ​Anatomy of Type is the ultimate stylistic guide to the intricacies and design of 100 indispensable typefaces. A delightful, colorful, and visual reference guide created by Stephen Coles and Tony Seddon--two acknowledged pros in the font design world--The Anatomy of Type was developed with typographers, graphic designers, and font geeks in mind, graphically and visually expanding on the current font-mania initiated by Simon Garfields's Just My Type.

Szántó Tibor - A ​betűszedés könyve
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Tótfalusi Kis Miklós - Aranyas ​Biblia
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Vadas József - El ​Liszickij
El ​Liszickij, az Októberi Forradalom e jelentős művésze, a szovjet avantgarde nagy nemzedékének egyik legjelentősebb tagja volt, Malevics, Tatlin, Gabo és Rodcsenko társa. valamennyiük közül talán neki, a mérnöknek sikerült leginkább gyakorlati cselekvéssé alakítania a világforradalom és a technikai vívmányok igézetében született elképzeléseket az új ember új világáról. Konstruktőrnek nevezte magát, nem a régi értelemben vett művésznek. Épületeket, belső berendezéseket tervezett, új tipográfiát és színpadtereket teremtett, és eredeti kiállítás-installációival meg az általa szerkesztett folyóiratokkal hathatós propagátora volt külföldön az akkor még elszigetelt Szovjetuniónak. De festményei és sokszorosított grafikai lapjai sem egyszerűen képek: egy humánus és ésszerű világ eszményi városainak előrevetített tervei. El Liszickij életművét és annak nemzetközi összefüggéseit ismerteti Vadas József tanulmánya, amelyet 59 reprodukció illusztrál.

Kollekciók