Ajax-loader

'asztrofizika' címkével ellátott könyvek a rukkolán

 


Isaac Asimov - Útikalauz
A ​fizika törvényeivel definiálható világegyetem elképzelhetetlenűl hatalmas, csodálatos, de egyben zavarbaejtő is.Létezését tudomásul vesszük, de a keletkezésére, működésére vonatkozó kérdések jelentős részére még nem tudtunk megnyugtató választ adni.Azok számárs írodott ez a könyv, akiknek a gondolkodás élvezetet jelent, akik minden kérdésre tudni szeretnék a választ.

J. Craig Wheeler - Kozmikus ​katasztrófák
A ​közismert asztrofizikus és író, J. Craig Wheeler lélegzetelállító utazás keretében mutatja be a szupernóvák, a fekete lyukak, a gamma-kitörések és a hipertér rejtelmes világát. Mindez ma már nem tudományos fantasztikum, napjaink asztrofizikájának élenjáró kutatási területét képezi. Amikor egy nagy tömegű csillag összes nukleáris tüzelőanyagát elhasználta, élete véget ér. Ám ahelyett, hogy mindezt csendesen tenné, egy hatalmas, katasztrofális robbanás keretében, szupernóvaként fejezi be életét. A robbanáskor olyan óriási mennyiségű energia szabadul fel, amely könnyűszerrel túlragyog akár egy sok milliárd csillagból álló galaxist is. E nem mindennapi eseményeket összefüggő történetbe rendezve a könyv végigköveti a csillagok háborgó életét - a születéstől egészen a halálig -, és elvezet bennünket a fekete lyukakká történő összeroskadás, az időgépként működő féreglyukak, a feltételezett bébi buborék-világegyetemek és a térre és időre vonatkozó, forradalmian új nézőponttal szolgáló tízdimenziós húrelméletek elképzeléséig. Az út során bemutatja azokat a bizonyítékokat is, melyek a Világegyetem gyorsuló tágulását jelzik, valamint szó esik a gamma-kitörések - melyek a kozmikus méretű katasztrófák között is talán a legnagyobbak - megértésében bekövetkezett forradalomról is. A világos és könnyen érthető analógiáknak, az egyszerű nyelvezetnek és a Tim Jones által készített, jól áttekinthető illusztrációknak köszönhetően e könyv érthető közelségbe hozza a Világegyetem legérdekesebb és leghihetetlenebb objektumait és elképzeléseit.

Joachim Herrmann - Csillagászat
Az ​asztronómia iránti érdeklődés az utóbbi években jelentősen megnőtt. Ebben nagy szerepe van a világűrkutatás egyre nagyobb eredményeinek, másrészt az emberiség azon vágyának, hogy önmaga és a Föld helyét a világmindenségben megismerje. A kötet páratlanul gazdag és szemléletes összefoglalása mindannak, amit a modern csillagászat bizonyosan tud vagy elméletileg sejt a világegyetem mibenlétéről. A csillagászat történetét, a szférikus atmoszféra, az égi mechanika területét bemutató passzusokat a bolygórendszerek, csillagok, tejútrendszerek és csillagközi terek keletkezését és felépítését képekkel és világos magyarázatokkal elemző fejezetek követik. A kötetben 88 csillagtérkép és további 95 színes oldal segíti az elemző fejezetek magyarázatainak könnyebb megértését.

Gábris Gyula - Marik Miklós - Szabó József - Csillagászati ​földrajz
A ​Csillagászati földrajz egyetemi-főiskolai tankönyve több mint egy évtized alatt hat kiadást ért meg, ami önmagában is bizonyítja fontosságát és sikerét. Természetes, hogy tudományunk napjainkban megfigyelhető gyors fejlődése könyvünk ismeretanyagát is érintette, jóllehet egyes fejezeteit különböző mértékben. Bizonyos, klasszikusnak nevezhető részek - pl. a szférikus csillagászat - ezért könyvünkben nem, vagy alig változtak, de az asztrofizika, az űrkutatás eredményei, a közelebbi vagy távoli környezetünkre vonatkozó számos új információ megkövetelte több fejezet, pl. a Naprendszer bolygóiról, holdjairól írtak alapos átdolgozását.

Richard Panek - 4% ​univerzum
Az ​utóbbi évtizedekben egy maroknyi tudós egymással versengve munkálkodott azon, hogy megmagyarázza azt a nyugtalanító tényt, hogy világegyetemünknek csak 4%-át teszi ki az az anyag, amiből a kedves olvasó, jómagam, a könyveink, a holdak, a bolygók, a csillagok és a galaxisok felépülnek. A többi, a világegyetem túlnyomó többsége teljesen ismeretlen. A kozmoszról alkotott képünk alapjaiban hibás, a kopernikuszi fordulat csak a kezdet volt: nemcsak Földünk, hanem általában véve az anyag is csupán jelentéktelen része a világnak. Richard Panek bemutatja, hogyan jutottak erre a tudományos világképet megrengető következtetésre a tudósok. Lépésről lépésre végigköveti a sötét anyag és a még ennél is bizarrabb sötét energia utáni nyomozás történetét. A természettudományok talán legnagyobb rejtélyével állunk szemben, melynek megfejtése hírnévvel, anyagi megbecsüléssel, mi több, garantáltan Nobel-díjjal kecsegtet.

P. W. Atkins - A ​periódusos birodalom
P. ​W. Atkins a fizikai-kémia világhírű professzora bámulatos „útikalauzt" készített, melynek segítségével az olvasó bebarangolhatja a jelenleg 109 elem lakta Periódusos Birodalom tájait. Miként bukkant ki a legelső elem, a hidrogén a nemlét tengeréből a Nagy Bumm idején? Mely elemek a csillagkohók termékei? Hogyan épül fel a világ a kémia alapvető építőköveiből, az elemekből? A fantasztikus utazás során nemcsak a periódusos rendszert ismerhetjük meg, de azt is megérthetjük, miért olyan csodálatosan gazdag és változatos a bennünket körülvevő világ.

Joszif Szamuilovics Sklovszkij - Csillagok
Ahhoz, ​hogy valamennyire is megérthessük, mi is az Univerzum, mindenekelőtt azt kell tudnunk, hogy mik a csillagok, és miként fejlődnek. A szerző e könyvben a modern csillagászat vívmányaira támaszkodva kíséreli megválaszolni a feltett kérdést. Nem szabad azonban elfelejteni, hogy sok kérdésre nincs még kimerítő válasz. Ezen a területen állandó mozgásban van a tudomány frontja. De lehet, hogy pontosan ebben rejlik a szóban forgó témáról való tájékozódás öröme...

John Gribbin - Kozmikus ​körforgás
Csillagok ​porából állunk- de nemcsak mi, hanem minden általunk ismert élőlény is. A hidrogén kivételével a Földön előforduló összes kémiai elem- beleértve a testünket felépítőket is- csillagok belsejében keletkezett, és hatalmas csillagrobbanások következtében szóródott szét a térben. A természet azután újra felhasználja ezeket az anyagokat, és új csillagokat, bolygókat vagy éppen emberi testeket épít belőlük. E könyv felidézi a csillagászat történetéből azokat az epizódokat, amelyek ehhez a megrázó felismeréshez vezettek. A történet az 1920-as években kezdődik, amikor a csilagászok felismerték, hogy a legöregebb csillagok szinte teljes egészében hidrogénből és héliumból állnak, vagyis abból a két ősi elemből, amelyek a Világegyetem születését eredményező Ősrobbanáskor keletkeztek. Ezután bemutatják az 1950-es és 1960-as évek kutatásait, amelyek kiderítették, miként „kotyvasztja ki” a kémiai elemeket a csillagok belsejében lejátszódó magfúzió. A történet leglényegesebb szereplői a szupernóvák, amelyekről csak a közelmúltban bizonyosodott be, hogy hatalmas csillagrobbanások. Az ezek nyomán keletkező kozmikus hamu szerteszét szóródik a mindenségben, hogy csillagok új generációi, bolygók és emberek alapanyagául szolgáljon. Amikor a szerzők figyelme a Világegyetem és a Föld kapcsolata felé fordul, meggyőzően adják elő, miként teremtett a világ fizikai szerkezete ideális feltételeket az élet kialakulásához.

Martin Rees - Csak ​hat szám
Sir ​Martin Rees a kozmológia nemzetközileg legismertebb szakértője. A Cambridge Egyetem professzora, Királyi Csillagász, a Royal Society tagja. A fekete lyukak, a galaxisok és a nagyenergiájú asztrofizika számos kulcskérdésével foglalkozik. Mély kapcsolat van a csillagok és az atomok között, Rees bemutatja, miként határozza meg csupán hat, a Nagy Bummba vésett szám a fizikai Világegyetemet. Ha közülük csak egy is más lett volna, nem léteznének sem a csillagok, sem az élet. Ez a felismerés az univerzum, a benne elfoglalt helyünk és a fizikai törvények gyökeresen új szemléletéhez vezet.

Martin Rees - A ​kezdetek kezdete
Korunk ​egyik legkreatívabb tudósa ebben a mulatságos munkájában a legfrissebb kutatási eredményeket tárja elénk a fekete lyukakról, sötét anyagról és arról, hogyan vezetett a kozmikus evolúció a magányos atomoktól az élet sokszínűségéig.

Paul Davies - A ​megbundázott világegyetem
Paul ​Davies kíváncsian várt visszatérése a kozmológiához a szerző elismerten nagy sikerű, Isten gondolatai című könyvének folytatása. Jellegzetesen világos és elegáns stílusában Davies ismerteti, miért tűnik úgy, mintha a Világegyetem számos különböző tulajdonsága éppen úgy lenne beállítva, hogy különösen alkalmas legyen az élet és az értelem számára. Akár a sötét anyag vagy a sötét energia, akár az M-elmélet vagy a multiverzum mibenlétét magyarázza el, Davies mindig a tudomány legfrissebb eredményeit állítja a középpontba, arra késztetve az olvasót, hogy újszerű és magával ragadó módon gondolkozzék el a kozmoszról és az abban elfoglalt helyünkről.

Farkas Róbert - Első ​könyvem a fénysebességről
Róka ​papa ezúttal arról mesél, mitől világít a nap, és miért nem pukkan ki, mint egy lufi. A kisrókának persze számtalan kérdése van még: miért nem tudunk akármekkorát ugrani? Milyen gyorsan közeledik a fény? És mi történik, ha két fekete lyuk összetalálkozik? A nagy sikerű Eszes Róka-sorozat második darabja a fenti kérdésekre adja meg a választ, a legkisebbek számára is érthetően. Ez a könyv az első könyved a fényről és a gravitációról.

John Gribbin - Martin Rees - The ​Stuff of the Universe
Is ​our universe 'special'? Did life on Earth evolve by chance or do the remarkable and unusual set of circumstances that brought this about have some deeper cosmic meaning? In trying to make sense of our relationship with the cosmos, scientists have concluded that the majority of the universe is made up of so-called 'dark matter', the controlling factor in its dynamics, structure and eventual fate. In this illuminating account, acclaimed science writer John Gribbin and eminent physicist Martin Rees give us the most comprehensive yet accessible treatment of the major theories and latest advances in understanding the nature of dark matter which leads on to the monumental question of why the universe is the way it is. Among the areas explored are black holes, bright stars, brown dwarfs and basic blocks of matter such as quarks and quark nuggets. They discuss the search for a unified theory of all the particles and forces of nature: cosmic strings, superstrings and the possibility of a theory of everything. The authors also speculate on the possibility of the existence of other universes and of other intelligent life in our own.

Bernard Haisch - The ​God Theory
On ​the one hand, we have traditional science, based on the premises of materialism, reductionism, and randomness, with a belief that reality consists solely of matter and energy, that everything can be measured in the laboratory or observed by a telescope. If it can't, it doesn't exist. On the other hand, we have traditional religious dogma concerning God that fails to take into account evolution, a 4.6 billion-year-old Earth, and the conflicting claims of the world's religions. In The God Theory, Bernard Haisch discards both these worldviews and proposes a theory that provides purpose for our lives while at the same time is completely consistent with everything we have discovered about the universe and life on Earth. To wit, Newton was right -- there is a God -- and wrong -- this is not merely a material world. Haisch proposes that science will explain God and God will explain science. Consciousness is not a mere epiphenomenon of the brain; it is our connection to God, the source of all consciousness. Ultimately it is consciousness that creates matter and not vice versa. New discoveries in physics point to a background sea of quantum light underlying the universe. The God Theory offers a worldview that incorporates cutting-edge science and ancient mystical knowledge. This is nothing less than a revolution in our understanding.

Palle Yourgrau - A ​World Without Time
In ​1942, the logician Kurt Godel and Albert Einstein became close friends; they walked to and from their offices every day, exchanging ideas about science, philosophy, politics, and the lost world of German science. By 1949, Godel had produced a remarkable proof: In any universe described by the Theory of Relativity, time cannot exist. Einstein endorsed this result reluctantly but he could find no way to refute it, since then, neither has anyone else. Yet cosmologists and philosophers alike have proceeded as if this discovery was never made. In A World Without Time, Palle Yourgrau sets out to restore Godel to his rightful place in history, telling the story of two magnificent minds put on the shelf by the scientific fashions of their day, and attempts to rescue the brilliant work they did together.

Neil deGrasse Tyson - Terítéken ​a világegyetem
Az ​elmúlt években nem telt el úgy hét, hogy ne hallottunk volna a vezető hírek között valamilyen új kozmikus felfedezésről. Úgy tűnik, a nagyközönség őszintén érdeklődik a csillagászat iránt. Ezt bizonyítja például a tudományos tévéműsorok emelkedő nézettsége, de az is, hogy a producerek és rendezők, valamint a neves színészek közreműködésével készült tudományos-fantasztikus filmek is egyre nagyobb népszerűségnek örvendenek. Bár napjainkban sok tudományterület felszálló ágban van, a legmagasabbra mégis az asztrofizika csillaga emelkedett. Hogy miért? Tyson szerint a válasz egyszerű: mindenki nézett már fel a csillagos égre azon töprengve, hogy hogyan működik a mindenség és hogy hol is van a helyünk a világegyetemben. A világ kedvenc asztrofizikusa ezúttal érthető és tömör bevezetést kínál az asztrofizika rejtelmeibe azoknak, akik túlságosan elfoglaltak, hogy előadásokon, tankönyvekből vagy sokszor unalmas dokumentumfilmekből tájékozódjanak. Ez a kis könyv megalapozza az olvasó asztrofizikai műveltségét, és nem titkolt célja, hogy meghozza a kedvet ahhoz, hogy elmélyüljünk a világegyetem megismerésében.

J. C. Houzeau - A ​csillagászat története
Megvilágítva ​a csillagászat elveinek és az egyetemes mívelődés tényezőinek fejlődésével.

Brian Cox - Andrew Cohen - Az ​univerzum csodája: az ember
Ez ​a mű az emberi lét néhány alapvető kérdését ragadja meg, amelyeket az emberiség megfogalmazott, és amelyeken keresztül megpróbáljuk megérteni saját természetünket éppúgy, mint a Világegyetemet, amelyben élünk. Kihasználva az emberi gondolkodás végtelen szabadságát, a szerző felderíti mai tudásunk roppant mélységét, miközben azt is végiggondolja, kíváncsiságunknak köszönhetően meddig juthatunk el a jövőben. Bemutatja, hogy az idő, a fizika és a kémia összjátékának eredményeképpen miként jött létre egy olyan teremtmény, amelyik képes rácsodálkozni saját létezésére, és csillapíthatatlan vágyat érez, hogy megértse, honnan jött, miért képes erről gondolkodni, és merre tart -- ha egyáltalán tart valamerre. A könyv a BBC nagy sikerű tévésorozatát egészíti ki. Brian Cox professzor, részecskefizikus, a Manchesteri Egyetem professzora, a Brit Birodalom Rendje lovagrend tisztje, valamint a világ jelenlegi egyik legnagyobb szabású kísérletének, a svájci nagy hadronütköztető ATLAS kísérletének kutatója. A közvélemény elsősorban a BBC népszerű ismeretterjesztő filmsorozatainak előadójaként ismeri.

Roger R. Bate - Donald D. Mueller - Jerry E. White - Fundamentals ​of Astrodynamics
When ​the United States Air Force Academy began teaching astrodynamics to undergraduates majoring in astronautics or aerospace engineering, it found that the traditional approach to the subject was well over 100 years old. An entirely new text had to be evolved, geared to the use of high speed digital computers and actual current practice in the industry. Over the years the new approach was proven in the classrooms of the Academy; its students entering graduate engineering schools were found to possess a better understanding of astrodynamics than others. So pressing is the need for superior training in the aerospace sciences that the professor-authors of this text decided to publish it for other institutions' use. This Dover edition is the result. The text is structured for teaching. Central emphasis is on use of the universal variable formulation, although classical methods are discussed. Several original unpublished derivations are included. A foundation for all that follows is the development of the basic two-body and n-body equations of motion; orbit determination is then treated, and the classical orbital elements, coordinate transformations, and differential correction. Orbital transfer maneuvers are developed, followed by time-of-flight with emphasis on the universal variable solution. The Kepler and Gauss problems are treated in detail. Two-body mechanics are applied to the ballistic missile problem, including launch error analysis and targeting on a rotating earth. Some further specialized applications are made to lunar and interplanetary flight, followed by an introduction to perturbation, special perturbations, integration schemes and errors, and analytic formulation of several common perturbations. Example problems are used frequently, while exercises at the end of each chapter include derivations and quantitative and qualitative problems. The authors suggest how to use the text for a first course in astrodynamics or for a two-course sequence. This major instructional tool effectively communicates the subject to engineering students in a manner found in no other textbook. Its efficiency has been thoroughly demonstrated. Dover feels privileged in joining with the authors to make its concepts and text matter available to other faculties.

Farkas Róbert - Első ​könyvem az univerzumról
Ez ​a könyv Rókapapa meséje a világ keletkezéséről. Alkotója, a grafikusként is elismert Farkas Róbert először angol nyelven, közösségi finanszírozással valósította meg, most pedig a világmindenséget fürkésző magyar gyerekek is választ kaphatnak kérdéseikre. Ez a könyv az Eszes Róka-sorozat első darabja, amelyet Raffai Péter Ph.D., az ELTE Atomfizikai Tanszékének asztrofizikusa a jövő felfedezőinek ajánl. Ez a könyv az első könyved az univerzumról.

Dr. Scheiner J. - Népszerű ​asztrofizika
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Ismeretlen szerző - Encyclopedia ​of Astronomy and Astrophysics I-IV.
In ​a unique collaboration, Nature Publishing Group and Institute of Physics Publishing have published the most extensive and comprehensive reference work in astronomy and astrophysics in both print and online formats. Unfortunately the print edition is currently out of print, but the regularly updated web remains active and can be found at www.ency-astro.com. This unique resource covers the entire field of astronomy and astrophysics and this online version includes the full text of over 2,750 articles, plus sophisticated search and retrieval functionality, links to the primary literature, and is frequently updated with new material. An active editorial team, headed by the Encyclopaedia's editor-in-chief, Maul Murdin, oversee the continual commissioning, reviewing and loading of new and revised content. The Encyclopaedia's authority is assured by editorial and advisory boards drawn from the world's foremost astronomers and astrophysicists. This first class resource will be an essential source of information for undergraduates, graduate students, researchers and seasoned professionals, as well as for committed amateurs, librarians and lay people wishing to consult the definitive astronomy and astrophysics reference work.

Martin V. Zombeck - Handbook ​of Space Astronomy and Astrophysics
Fully ​updated with data from space-based observations and a comprehensive index and bibliography, this third edition contains the most frequently used information in modern astrophysics. As well as a vast number of tables, graphs, diagrams and formulae it also contains information covering topics including atomic physics, nuclear physics, relativity, plasma physics, electromagnetism, mathematics, probability and statistics, and geophysics. This handbook will be an essential reference for graduate students, researchers and professionals working in astronomy and the space sciences.

Isaac Asimov - Isaac ​Asimov's Guide to Earth and Space
A ​wide-ranging exploration of our universe -- from "what makes the wind blow?" to "how was the moon formed?" -- in questions-and-answer format, written in vintage Asimov style. "A fine introduction to modern astronomical theory." Asimov has now published at least 460 books and his list continues to grow. In this one, he tells us what scientists know today about the nature of the universe. He does so through 111 short (two- or three-page) chapters, each headed by a simple question: "What is sunlight?"; "What are stars?"; "How old is the universe?"; etc. The answers include historical background and current theory, presented in simple, easy-to-read terms. Although most of this is familiar ground to regular readers of scientific books and magazines, it is a fine introduction to modern astronomical theory for the intellectually curious high school student or intelligent but scientifically illiterate adult.

Astronomy
Fundamental ​Astronomy Ismeretlen szerző
1

Ismeretlen szerző - Fundamental ​Astronomy
Fundamental ​Astronomy is a well-balanced, comprehensive introduction to classical and modern astronomy. Aimed at the science student market, this book makes an excellent textbook, both for undergraduates and for graduates just beginning their courses who are looking for an overview. It covers the whole field of modern astronomy in a clear and concise way that is rare in modern introductory-level textbooks. While emphasizing both the astronomical concepts and the underlying physical principles, the text provides a sound basis for more profound studies in the astronomical sciences. Long considered a standard text for physical science majors, Fundamental Astronomy is also an excellent reference work for dedicated amateur astronomers. It is richly illustrated with more than 400 images, including 36 color plates, and this new edition offers substantial new material on extragalactic astronomy, cosmology, and extra-solar planets, in addition to updates throughout.

Raman Prinja - Planetarium
Welcome ​to the museum that is always open to explore. Step inside the pages of this beautiful book to discover galleries of galactic matter, expertly curated to bring you the experience of a fascinating exhibition in the comfort of your own home. Planetarium features all aspects of space, from the sun and our solar system to the lives of stars, the Milky Way, and the universe beyond. With stunning artwork from Dinosaurium illustrator Chris Wormell and informative text by Raman Prinja, a professor of astrophysics at University College, London, Planetarium is the perfect gift for budding astronomers and armchair stargazers alike.

Michio Kaku - The ​Future of Humanity
Human ​civilization is on the verge of spreading beyond Earth. More than a possibility, it is becoming a necessity: whether our hand is forced by climate change and resource depletion or whether future catastrophes compel us to abandon Earth, one day we will make our homes among the stars. World-renowned physicist and futurist Michio Kaku explores in rich, accessible detail how humanity might gradually develop a sustainable civilization in outer space. With his trademark storytelling verve, Kaku shows us how science fiction is becoming reality: mind-boggling developments in robotics, nanotechnology, and biotechnology could enable us to build habitable cities on Mars; nearby stars might be reached by microscopic spaceships sailing through space on laser beams; and technology might one day allow us to transcend our physical bodies entirely. With irrepressible enthusiasm and wonder, Dr. Kaku takes readers on a fascinating journey to a future in which humanity could finally fulfil its long-awaited destiny among the stars - and perhaps even achieve immortality.

Neil deGrasse Tyson - My ​Favorite Universe
What ​forces molded the universe? Are those forces still at work, removing, changing, or adding heavenly bodies even as we gaze upward? Will humanity, and Earth itself, one day be gone? Are we alone? In an era when science journalism is perhaps more thorough and ambitious than ever before, fascinating explorations of questions like these seem available to us almost every day - provided we have a working understanding of the scientific theories on which they're based. Discover the answers to these and other startling questions about the cosmos with My Favorite Universe, a spirited and intellectually engaging journey through the cosmos and its history, from before the big bang to the likely ways in which Earth, and perhaps the entire universe, might end. In this lecture series, Professor Neil deGrasse Tyson, the astrophysicist who directs the nation's most famous planetarium, makes that understanding available to anyone. Explore how black holes are formed, how asteroids move through space, why the odds seem overwhelmingly in favor of extraterrestrial life, and much more. With the foundation provided by this magnificent course, the realities of the universe will be revealed in stark - and often violent - beauty.

Neil deGrasse Tyson - Ha ​felfal egy fekete lyuk
A ​Kozmosz: Történetek a világegyetemről című ismeretterjesztő sorozat nézői már ismerik Neil deGrasse Tyson tehetségét, mely segítségével érthetően és lelkesen képes megismertetni a világegyetem rejtélyeit a nagyközönséggel. Ebben a könyvben a szerző több mint negyvenet válogatott össze korábbi írásaiból, melyek számos érdekes témát dolgoznak fel. Megtudhatjuk például, hogy Hollywood hogyan próbálja minél élethűbb módon visszaadni az éjszakai égbolt látványát, de arról is szó esik, mit tapasztalnánk egy fekete lyuk belsejében. Tyson Amerika legnépszerűbb asztrofizikusaként tanári módon önti közérthető formába az asztrofizika bonyolult témáit, közben pedig óhatatlanul is átadja olvasóinak a világegyetem iránt érzett rajongását

Greg Egan - Incandescence
Are ​you a child of DNA? Composed of innumerable beings from a wide variety of races, human and otherwise, the vast meta-civilization known as the Amalgam spans nearly the entire galaxy–except for the bright, hot center. There dwell the Aloof, silent residents of the galactic core, who for millions of years have deflected all attempts at communication and contact. But when Rakesh encounters a traveler who claims to have been contacted by the Aloof and shown a meteor bearing traces of DNA, he cannot turn down the opportunity to explore uncharted space in search of a lost world. On a translucent world of rock called the Splinter, deep within the sea of light known as the Incandescence, lives Roi, a member of a race lost not only to the Amalgam, but to itself. Her world is in grave danger, and it will take an unprecedented flowering of science to save it. Rakesh's journey will take him across light-years and millennia. Roi's will take her through vistas of learning and discovery just as vast. Greg Egan's blend of dazzling speculation and gripping storytelling will leave you stunned by the wondrous vision of the far future that he has created.

Brian Greene - The ​Hidden Reality
From ​the best-selling author of The Elegant Universe and The Fabric of the Cosmos comes his most expansive and accessible book to date—a book that takes on the grandest question: Is ours the only universe? There was a time when “universe” meant all there is. Everything. Yet, in recent years discoveries in physics and cosmology have led a number of scientists to conclude that our universe may be one among many. With crystal-clear prose and inspired use of analogy, Brian Greene shows how a range of different “multiverse” proposals emerges from theories developed to explain the most refined observations of both subatomic particles and the dark depths of space: a multiverse in which you have an infinite number of doppelgängers, each reading this sentence in a distant universe; a multiverse comprising a vast ocean of bubble universes, of which ours is but one; a multiverse that endlessly cycles through time, or one that might be hovering millimeters away yet remains invisible; another in which every possibility allowed by quantum physics is brought to life. Or, perhaps strangest of all, a multiverse made purely of math. Greene, one of our foremost physicists and science writers, takes us on a captivating exploration of these parallel worlds and reveals how much of reality’s true nature may be deeply hidden within them. And, with his unrivaled ability to make the most challenging of material accessible and entertaining, Greene tackles the core question: How can fundamental science progress if great swaths of reality lie beyond our reach? Sparked by Greene’s trademark wit and precision, The Hidden Reality is at once a far-reaching survey of cutting-edge physics and a remarkable journey to the very edge of reality—a journey grounded firmly in science and limited only by our imagination.

Stephen W. Hawking - The ​Illustrated Theory of Everything
In ​physicist Stephen Hawking's brilliant opus, A Brief History Of Time, he presented us with a bold new look at our universe, how it began, and how our old views of physics and tired theories about the creation of the universe were no longer relevant. In other words, Hawking gave us a new look at our world, our universe, and ourselves. Now, available for the first time in a deluxe full-color edition with never-before-seen photos and illustrations, Hawking presents an even more comprehensive look at our universe, its creation, and how we see ourselves within it. Imagine sitting in a comfortable room listening to Hawking discuss his latest theories and place them in historical context with science's other great achievements-it would be like hearing Christopher Columbus deliver the news about the new world.

Kollekciók