Ajax-loader

'asztrofizika' címkével ellátott könyvek a rukkolán

 


Isaac Asimov - Útikalauz
A ​fizika törvényeivel definiálható világegyetem elképzelhetetlenűl hatalmas, csodálatos, de egyben zavarbaejtő is.Létezését tudomásul vesszük, de a keletkezésére, működésére vonatkozó kérdések jelentős részére még nem tudtunk megnyugtató választ adni.Azok számárs írodott ez a könyv, akiknek a gondolkodás élvezetet jelent, akik minden kérdésre tudni szeretnék a választ.

P. W. Atkins - A ​periódusos birodalom
P. ​W. Atkins a fizikai-kémia világhírű professzora bámulatos „útikalauzt" készített, melynek segítségével az olvasó bebarangolhatja a jelenleg 109 elem lakta Periódusos Birodalom tájait. Miként bukkant ki a legelső elem, a hidrogén a nemlét tengeréből a Nagy Bumm idején? Mely elemek a csillagkohók termékei? Hogyan épül fel a világ a kémia alapvető építőköveiből, az elemekből? A fantasztikus utazás során nemcsak a periódusos rendszert ismerhetjük meg, de azt is megérthetjük, miért olyan csodálatosan gazdag és változatos a bennünket körülvevő világ.

J. Craig Wheeler - Kozmikus ​katasztrófák
A ​közismert asztrofizikus és író, J. Craig Wheeler lélegzetelállító utazás keretében mutatja be a szupernóvák, a fekete lyukak, a gamma-kitörések és a hipertér rejtelmes világát. Mindez ma már nem tudományos fantasztikum, napjaink asztrofizikájának élenjáró kutatási területét képezi. Amikor egy nagy tömegű csillag összes nukleáris tüzelőanyagát elhasználta, élete véget ér. Ám ahelyett, hogy mindezt csendesen tenné, egy hatalmas, katasztrofális robbanás keretében, szupernóvaként fejezi be életét. A robbanáskor olyan óriási mennyiségű energia szabadul fel, amely könnyűszerrel túlragyog akár egy sok milliárd csillagból álló galaxist is. E nem mindennapi eseményeket összefüggő történetbe rendezve a könyv végigköveti a csillagok háborgó életét - a születéstől egészen a halálig -, és elvezet bennünket a fekete lyukakká történő összeroskadás, az időgépként működő féreglyukak, a feltételezett bébi buborék-világegyetemek és a térre és időre vonatkozó, forradalmian új nézőponttal szolgáló tízdimenziós húrelméletek elképzeléséig. Az út során bemutatja azokat a bizonyítékokat is, melyek a Világegyetem gyorsuló tágulását jelzik, valamint szó esik a gamma-kitörések - melyek a kozmikus méretű katasztrófák között is talán a legnagyobbak - megértésében bekövetkezett forradalomról is. A világos és könnyen érthető analógiáknak, az egyszerű nyelvezetnek és a Tim Jones által készített, jól áttekinthető illusztrációknak köszönhetően e könyv érthető közelségbe hozza a Világegyetem legérdekesebb és leghihetetlenebb objektumait és elképzeléseit.

Stephen W. Hawking - Leonard Mlodinow - Az ​idő még rövidebb története
Stephen ​Hawking világszerte ismert sikerkönyve Az idő rövid története mérföldkő volt a tudományos ismeretterjesztés történetében. Ennek csak egyik oka a szerző lebilincselő stílusa, a másik viszont az általa tárgyalt lenyűgöző témák: a tér és az idő természete, Isten szerepe a teremtésben, a Világegyetem története és jövője. Kétségtelen tény viszont, hogy a könyv megjelenése óta sok olvasó jelezte Hawking professzornak, hogy milyen nehézséget okozott a könyvben szereplő legfontosabb fogalmak megértése.Ezért született meg Az idő még rövidebb története. A szerző szerette volna korábbi könyve mondanivalóját még érthetőbbé tenni olvasói számára - és egyúttal kiegészítette azt a legújabb tudományos megfigyelések és felfedezések ismertetésével.

Joachim Herrmann - Csillagászat
Az ​asztronómia iránti érdeklődés az utóbbi években jelentősen megnőtt. Ebben nagy szerepe van a világűrkutatás egyre nagyobb eredményeinek, másrészt az emberiség azon vágyának, hogy önmaga és a Föld helyét a világmindenségben megismerje. A kötet páratlanul gazdag és szemléletes összefoglalása mindannak, amit a modern csillagászat bizonyosan tud vagy elméletileg sejt a világegyetem mibenlétéről. A csillagászat történetét, a szférikus atmoszféra, az égi mechanika területét bemutató passzusokat a bolygórendszerek, csillagok, tejútrendszerek és csillagközi terek keletkezését és felépítését képekkel és világos magyarázatokkal elemző fejezetek követik. A kötetben 88 csillagtérkép és további 95 színes oldal segíti az elemző fejezetek magyarázatainak könnyebb megértését.

Gábris Gyula - Marik Miklós - Szabó József - Csillagászati ​földrajz
A ​Csillagászati földrajz egyetemi-főiskolai tankönyve több mint egy évtized alatt hat kiadást ért meg, ami önmagában is bizonyítja fontosságát és sikerét. Természetes, hogy tudományunk napjainkban megfigyelhető gyors fejlődése könyvünk ismeretanyagát is érintette, jóllehet egyes fejezeteit különböző mértékben. Bizonyos, klasszikusnak nevezhető részek - pl. a szférikus csillagászat - ezért könyvünkben nem, vagy alig változtak, de az asztrofizika, az űrkutatás eredményei, a közelebbi vagy távoli környezetünkre vonatkozó számos új információ megkövetelte több fejezet, pl. a Naprendszer bolygóiról, holdjairól írtak alapos átdolgozását.

Michio Kaku - Párhuzamos ​világok
A ​Párhuzamos világokban a világhírű fizikus és bestselleríró a kozmológia és az M-elmélet lenyűgöző világába repíti az olvasót, és az Univerzum végső sorsát tárgyalja. Első fizikai témájú könyvében, a Hipertérben, Michio Kaku annak a rendkívüli fejlődésnek a leírásával indít, amely az utóbbi évtizedben a tudósokat az Univerzum születéséről és végső sorsáról alkotott elképzelések újragondolására kényszerítette. Kaku szemében a fizika aranykorában élünk, mivel a WMAP és GOBE műholdak, továbbá a Hubble-űrtávcső által tett új felfedezések a "gyermekkorú" Univerzum képeit tárják elénk. Amint a csillagászok a WMAP műholdról érkező adatok özönén átverekszik magukat, egy új kozmológiai kép tárul elénk. Az Univerzum születéséről alkotott máig legelfogadottabb elmélet a felfúvódó Univerzum elmélete. Ezen elmélet szerint az Univerzum a buborék-univerzumok végtelen tengerében lebegő buborékok egyike, talán csak egy a multiverzumban helyet foglaló sok-sok univerzum közül és új univerzumok állandóan keletkeznek. Egy párhuzamos univerzum csupán csak milliméterekre heverhet a mienktől. A húrelmélet és a párhuzamos univerzumok elképzelése sokáig a misztikum, a sarlatánok és a bolondok területe volt. Mára az elméleti fizikusok visszamenőleg elfogadják a húrelméletet és annak legutóbbi változatát, az M-elméletet, mint az egyetlen olyan elméletet, amely- ha helyesnek bizonyul- az Univerzum négy alapvető erőfajtáját egyszerű és elegáns úton újraegyesítheti, és megadhatja a választ arra a kérdésre, hogy mi történt az Ősrobbanás előtt. Az M-elmélet hatása lenyűgöző és vég nélküli. Kaku elképzelése az, hogy amikor idővel, talán trillió évek múlva a mi Univerzumunk a tudósok által leírt Nagy Fagyban véget ér, azaz hideggé és sötétté válik, akkor egy fejlett civilizáció a mi Univerzumunkból való szökés módját az interdimenzionális mentőcsónakokban találhatja meg. Időgépek, más univerzumok, többdimenziós terek és felejthetetlen utazás a fekete lyukak felé. A Párhuzamos világok a kozmológia világán keresztülsöprő forradalom ellenállhatatlan képét rajzolja meg.

Richard Panek - 4% ​univerzum
Az ​utóbbi évtizedekben egy maroknyi tudós egymással versengve munkálkodott azon, hogy megmagyarázza azt a nyugtalanító tényt, hogy világegyetemünknek csak 4%-át teszi ki az az anyag, amiből a kedves olvasó, jómagam, a könyveink, a holdak, a bolygók, a csillagok és a galaxisok felépülnek. A többi, a világegyetem túlnyomó többsége teljesen ismeretlen. A kozmoszról alkotott képünk alapjaiban hibás, a kopernikuszi fordulat csak a kezdet volt: nemcsak Földünk, hanem általában véve az anyag is csupán jelentéktelen része a világnak. Richard Panek bemutatja, hogyan jutottak erre a tudományos világképet megrengető következtetésre a tudósok. Lépésről lépésre végigköveti a sötét anyag és a még ennél is bizarrabb sötét energia utáni nyomozás történetét. A természettudományok talán legnagyobb rejtélyével állunk szemben, melynek megfejtése hírnévvel, anyagi megbecsüléssel, mi több, garantáltan Nobel-díjjal kecsegtet.

Joszif Szamuilovics Sklovszkij - Csillagok
Ahhoz, ​hogy valamennyire is megérthessük, mi is az Univerzum, mindenekelőtt azt kell tudnunk, hogy mik a csillagok, és miként fejlődnek. A szerző e könyvben a modern csillagászat vívmányaira támaszkodva kíséreli megválaszolni a feltett kérdést. Nem szabad azonban elfelejteni, hogy sok kérdésre nincs még kimerítő válasz. Ezen a területen állandó mozgásban van a tudomány frontja. De lehet, hogy pontosan ebben rejlik a szóban forgó témáról való tájékozódás öröme...

John Gribbin - Kozmikus ​körforgás
Csillagok ​porából állunk- de nemcsak mi, hanem minden általunk ismert élőlény is. A hidrogén kivételével a Földön előforduló összes kémiai elem- beleértve a testünket felépítőket is- csillagok belsejében keletkezett, és hatalmas csillagrobbanások következtében szóródott szét a térben. A természet azután újra felhasználja ezeket az anyagokat, és új csillagokat, bolygókat vagy éppen emberi testeket épít belőlük. E könyv felidézi a csillagászat történetéből azokat az epizódokat, amelyek ehhez a megrázó felismeréshez vezettek. A történet az 1920-as években kezdődik, amikor a csilagászok felismerték, hogy a legöregebb csillagok szinte teljes egészében hidrogénből és héliumból állnak, vagyis abból a két ősi elemből, amelyek a Világegyetem születését eredményező Ősrobbanáskor keletkeztek. Ezután bemutatják az 1950-es és 1960-as évek kutatásait, amelyek kiderítették, miként „kotyvasztja ki” a kémiai elemeket a csillagok belsejében lejátszódó magfúzió. A történet leglényegesebb szereplői a szupernóvák, amelyekről csak a közelmúltban bizonyosodott be, hogy hatalmas csillagrobbanások. Az ezek nyomán keletkező kozmikus hamu szerteszét szóródik a mindenségben, hogy csillagok új generációi, bolygók és emberek alapanyagául szolgáljon. Amikor a szerzők figyelme a Világegyetem és a Föld kapcsolata felé fordul, meggyőzően adják elő, miként teremtett a világ fizikai szerkezete ideális feltételeket az élet kialakulásához.

Michio Kaku - Hipertér
Léteznek-e ​további dimenziók? Lehetséges-e az időutazás? Meg tudjuk-e változtatni a múltat? Vannak-e átjárók párhuzamos univerzumokba? A tudósok egykor puszta spekulációnak tartották a fenti, valamennyiünket foglalkoztató kérdéseket. Az idők során azonban a helyzet változott: ma már ezek a kérdések állnak az utóbbi idők egyik legpezsgőbb kutatási területének középpontjában. Michio Kaku e könyvben a modern fizika legizgalmasabb (és talán legfurcsább) fejezetébe, a tizedik dimenzió, az időhurkok, a fekete lyukak és a párhuzamos univerzumok világába vezeti be az olvasót.

Stephen W. Hawking - Leonard Mlodinow - A ​Briefer History of Time
Stephen ​Hawking's worldwide bestseller, A Brief History of Time, remains one of the landmark volumes in scientific writing of our time. But for years readers have asked for a more accessible formulation of its key concepts--the nature of space and time, the role of God in creation, and the history and future of the universe. Professor Hawkings response is this new work that will guide nonscientists everywhere in the ongoing search for the tantalizing secrets at the heart of time and space.... Although briefer, this book is much more than a mere explanation of Hawkings earlier work. A Briefer History of Time both clarifies and expands on the great subjects of the original, and records the latest developments in the field--from string theory to the search for a unified theory of all the forces of physics. Thirty-seven full-color illustrations enhance the text and make A Briefer History of Time an exhilarating and must-have addition in its own right to the great literature of science and ideas.

Martin Rees - Csak ​hat szám
Sir ​Martin Rees a kozmológia nemzetközileg legismertebb szakértője. A Cambridge Egyetem professzora, Királyi Csillagász, a Royal Society tagja. A fekete lyukak, a galaxisok és a nagyenergiájú asztrofizika számos kulcskérdésével foglalkozik. Mély kapcsolat van a csillagok és az atomok között, Rees bemutatja, miként határozza meg csupán hat, a Nagy Bummba vésett szám a fizikai Világegyetemet. Ha közülük csak egy is más lett volna, nem léteznének sem a csillagok, sem az élet. Ez a felismerés az univerzum, a benne elfoglalt helyünk és a fizikai törvények gyökeresen új szemléletéhez vezet.

Martin Rees - A ​kezdetek kezdete
Korunk ​egyik legkreatívabb tudósa ebben a mulatságos munkájában a legfrissebb kutatási eredményeket tárja elénk a fekete lyukakról, sötét anyagról és arról, hogyan vezetett a kozmikus evolúció a magányos atomoktól az élet sokszínűségéig.

Martin Rees - Kozmikus ​otthonunk
Az ​a világegyetem, amelyben élünk, különös módon "biofilnak", vagyis az életet vendégszeretően fogadó világegyetemnek tűnik. Vajon miért? Martin Rees szerint az erre a kérdésre adandó válasz attól függ, hogy mi a válasz Einstein régi kérdésére: "Vajon tudott volna Isten másfajta világot teremteni?" Ez a hallhatatlanul lebilincselő könyv az "igen" válasz esetén lehetséges megdöbbentő következményeket veszi nagyító alá. Rees alaposan megvizsgálja azt az elképzelést, hogy a mi világunk csak része egy hatalmas "multiverzumnak", vagyis a világegyetem együttesének, amelyben a többi világegyetem túlnyomórészt nem rendelkezik élettel. Ebben az esetben az, amit a természet törvényeinek nevezünk, nem más, mint egy sor helyi jellegű szabály, amelyek saját ősrobbanásunk következményei. Ebben a megjelenítésben kozmikus otthonunk különleges, minden valószínűség szerint egyedi világegyetem, ahol az uralkodó fizikai törvények lehetővé tették az élet létrejöttét. Rees azzal kezdi, hogy megvizsgálja Naprendszerünk természetét és egy sor olyan, ezzel kapcsolatos kérdést, mint például azt, hogy vajon véges vagy végtelen-e a mi világunk? Ezután előretekint a hosszú távú kozmikus jövőbe, mielőtt végigkövetné az oksági láncolatot a kezdetekig. Végül pedig megpróbálja kibogozni azt a paradoxont, hogy egész Világegyetemünk, amely minden irányban több mint 10 milliárd fényévre terjed ki, egyetlen végtelenül parányi foltból alakult ki.

Paul Davies - A ​megbundázott világegyetem
Paul ​Davies kíváncsian várt visszatérése a kozmológiához a szerző elismerten nagy sikerű, Isten gondolatai című könyvének folytatása. Jellegzetesen világos és elegáns stílusában Davies ismerteti, miért tűnik úgy, mintha a Világegyetem számos különböző tulajdonsága éppen úgy lenne beállítva, hogy különösen alkalmas legyen az élet és az értelem számára. Akár a sötét anyag vagy a sötét energia, akár az M-elmélet vagy a multiverzum mibenlétét magyarázza el, Davies mindig a tudomány legfrissebb eredményeit állítja a középpontba, arra késztetve az olvasót, hogy újszerű és magával ragadó módon gondolkozzék el a kozmoszról és az abban elfoglalt helyünkről.

John Gribbin - Az ​idő születése
Korunk ​egyik nagy tudományos talányának történetét tartja a kezében az Olvasó: a világegyetem korának titkát és a rejtély megoldását. A XIX. században a csillagászok, a geológusok, és az evolúció kutatói először vetették fel, hogy – a Biblia tanításával ellentétben – a Föld és a Nap (legalább) néhány millió éves. A XX. század elején sok csillagász már hallgatólagosan azt tételezte fel, hogy a világegyetem végtelenül öreg. Az 1920-as években Edwin Hubble felfedezte a világegyetem tágulását. Ezt Einstein általános relativitáselméletével összevetve arra a következtetésre jutottak, hogy a Világegyetem történetének kellett, hogy legyen egy kezdőpontja – az Ősrobbanás. Hubble korai méréseit szóról szóra elfogadva azonban az derült ki, hogy a világegyetem fiatalabb, mint a Föld. Úgy tűnt, hogy Walter Baade az 1950-es évek elején fel tudta oldani ezt az ellentmondást, kimutatta ugyanis, hogy a világegyetem kétszer olyan nagy és kétszer olyan öreg, mint ahogy azt azelőtt feltételezték. Amikor azonban a csillagászok kezdték megérteni a csillagok működését, kiderült, hogy egyes csillagok öregebbek, mint maga az egész világegyetem. A csillagászat tudománya súlyos válságba került. Az 1970-es és 1980-as években nemcsak a munka, hanem a vita is folytatódott. A szakma nagy reményeket fűzött a Hubble-űrtávcsőhöz (HST). A HST mérései azonban 1994-95-ben szertefoszlatták ezt a reményt, ugyanis úgy tűnt, hogy a viszonylag fiatal világegyetem képét támasztják alá. A HST mérései világszerte arra késztették a csillagászokat, hogy újult erővel keressék a titok nyitját. A Sussex Egyetemen (Nagy Britannia) John Gribbin és munkatársai új módszert dolgoztak ki a Hubble-állandó egyértelmű és pontos mérésére. 1997 közepén sikerült az áttörés. A HST adatait felhasználva sikerült bebizonyítani, hogy a világegyetem valóban öregebb, mint a benne található csillagok. Az idő születése a hamis nyomok és zsákutcák félhomályos útvesztőlében az igazság felé araszolás hiteles története, amelyet az a ragyogó tehetségű tudományos író beszél el, aki kutató csillagászként maga is részese volt a döntő ütközetnek.

John Gribbin - A ​multiverzum nyomában
Egykor ​el kellett vetnünk az elképzelést, mely szerint a Föld a Világegyetem középpontjában helyezkedik el. Most egy ennél is mélyebb értelmű lehetőséggel kell szembenéznünk: talán maga a Világegyetem is csak a számtalan létező univerzum egyike. A multiverzum nyomában rendkívüli utazásra visz, amikor megvizsgálja a tudomány legalapvetőbb kérdéseit. Melyek a mi Világegyetemünk határai? Létezhetnek az általunk ismertektől különböző fizikai törvények is? Valóban léteznek más univerzumok is? Tényleg egy multiverzumban élünk? Ez a könyv maga a kutatás – a végső kutatás-, amelyben a szerzők feltárják a valóság határait. John Gribbin megmutatja, hogyan gyarapodnak a bizonyítékok, amelyek szerint a Világegyetem ténylegesen több annál, mint amit látunk belőle. Végigkalauzol bennünket a különböző elméleteken, ismerteti, mi ezekben a közös és mire számíthatunk a jövőben. Lebilincselően izgalmas kiránduláson ismerteti meg az olvasót a kozmológia mai állapotával. Eközben Gribbin számba veszi a kvantumelmélettel, a gravitációval, a világunkat alakító alapvető kölcsönhatásokkal, az idővel és a sokdimenziós világgal, magával az anyaggal, valamint az ismert Világegyetem növekedésével és sorsával kapcsolatos legújabb elképzeléseket. Bepiullant a jövőbe is, ahol egy szép napon annak a lehetőségével találhatjuk szembe magunkat, hogy mi magunk is létrehozhatunk univerzumokat. Áttekinti az ezzel járó kockázatokat és ennek a rendkívüli, a képzeletet is felülmúló következményeit. John Gribbin napjaink egyik legnevesebb ismeretterjesztő írója. Legtöbb könyvét feleségével, Mary Gribbinnel együtt írja. John Gribbin asztrofizikusként végzett a Cambridge Egyetemen. Jelenleg a Sussex Egyetemen külsősként csillagászatot ad elő. Szabadidejében szívesen ír tudományos-fantasztikus történeteket is, könyveit a kertje végében álló pajtában írja.

Michio Kaku - Parallel ​Worlds - The Science of Alternative Universes and Our Future in the Cosmos
Getting ​a grip on the creation and ultimate fate of the universe is one of the great scientific stories of the twentieth century. In the twenty-first, the story is expanding to enfold many universes. Michio Kaku's dazzling book tells that new story. Using the latest astronomical data, he explores the Big Bang, theories of everything, and our cosmic future. His wonderfully clear scientific account leads to some mind-boggling speculations about the human implications of this story. Are we condemned to watch a single universe slowly run down, becoming a dark, cold wasteland? Or can we dream of escaping into one of many parallel universes, each born of a new Big Bang, or even existing in another dimension? Kaku shows how the new cosmology points to these and other astonishing possibilities.

Farkas Róbert - Első ​könyvem a fénysebességről
Róka ​papa ezúttal arról mesél, mitől világít a nap, és miért nem pukkan ki, mint egy lufi. A kisrókának persze számtalan kérdése van még: miért nem tudunk akármekkorát ugrani? Milyen gyorsan közeledik a fény? És mi történik, ha két fekete lyuk összetalálkozik? A nagy sikerű Eszes Róka-sorozat második darabja a fenti kérdésekre adja meg a választ, a legkisebbek számára is érthetően. Ez a könyv az első könyved a fényről és a gravitációról.

Mike Goldsmith - Tudomány ​30 másodpercben
30 ​áttörő tudományos elmélet mindazoknak, akik szomjaznak a tudásra! Mindez érdekesen és frappánsan megfogalmazva, hogy az olvasók könnyen megértsék és meg is jegyezzék! Az ókori görögök elméleteitől a gravitáción, a DNS-en át száguldozunk a témák közt olyan modern fogalmakig, mint az antitestek. Minden egyes fogalomról egy tömör, 30 másodperces, világos magyarázatot olvashatunk, amit egy 3 másodperc alatt áttekinthető összefoglaló erősít meg. A trendi, színes illusztrációk is hozzásegítenek a fogalmak megértéséhez.

Neil deGrasse Tyson - Terítéken ​a világegyetem
A ​világ kedvenc asztrofizikusa ezúttal érthető és tömör bevezetést kínál az asztrofizika rejtelmeibe azoknak, akik túlságosan elfoglaltak, hogy előadásokon, tankönyvekből vagy sokszor unalmas dokumentumfilmekből tájékozódjanak. Az elmúlt években nem telt el úgy hét, hogy ne hallottunk volna a vezető hírek között valamilyen új kozmikus felfedezésről. Úgy tűnik, a nagyközönség őszintén érdeklődik a csillagászat iránt. Ezt bizonyítja például a tudományos tévéműsorok emelkedő nézettsége, de az is, hogy a producerek és rendezők, valamint a neves színészek közreműködésével készült tudományos-fantasztikus filmek is egyre nagyobb népszerűségnek örvendenek. Bár napjainkban sok tudományterület felszálló ágban van, a legmagasabbra mégis az asztrofizika csillaga emelkedett. Hogy miért? Tyson szerint a válasz egyszerű: mindenki nézett már fel a csillagos égre azon töprengve, hogy hogyan működik a mindenség és hogy hol is van a helyünk a világegyetemben. Ez a kis könyv megalapozza az olvasó asztrofizikai műveltségét, és nem titkolt célja, hogy meghozza a kedvet ahhoz, hogy elmélyüljünk a világegyetem megismerésében.

J. C. Houzeau - A ​csillagászat története
Megvilágítva ​a csillagászat elveinek és az egyetemes mívelődés tényezőinek fejlődésével.

David A. Vallado - Fundamentals ​of Astrodynamics and Applications
Fundamentals ​of Astrodynamics and Applications has become the standard astrodynamics reference for those involved in the business of spaceflight. What sets this book apart is that nearly all of the theoretical mathematics is followed by discussions of practical applications implemented in tested software routines that are available for no additional cost on the web. For example, the book includes a compendium of algorithms that allow students and professionals to determine orbits with high precision using a PC. Without a doubt, when an astrodynamics problem arises in the future, it will continue to be standard practice for engineers to keep this volume close at hand and "look it up in Vallado".

Roger R. Bate - Donald D. Mueller - Jerry E. White - Fundamentals ​of Astrodynamics
When ​the United States Air Force Academy began teaching astrodynamics to undergraduates majoring in astronautics or aerospace engineering, it found that the traditional approach to the subject was well over 100 years old. An entirely new text had to be evolved, geared to the use of high speed digital computers and actual current practice in the industry. Over the years the new approach was proven in the classrooms of the Academy; its students entering graduate engineering schools were found to possess a better understanding of astrodynamics than others. So pressing is the need for superior training in the aerospace sciences that the professor-authors of this text decided to publish it for other institutions' use. This Dover edition is the result. The text is structured for teaching. Central emphasis is on use of the universal variable formulation, although classical methods are discussed. Several original unpublished derivations are included. A foundation for all that follows is the development of the basic two-body and n-body equations of motion; orbit determination is then treated, and the classical orbital elements, coordinate transformations, and differential correction. Orbital transfer maneuvers are developed, followed by time-of-flight with emphasis on the universal variable solution. The Kepler and Gauss problems are treated in detail. Two-body mechanics are applied to the ballistic missile problem, including launch error analysis and targeting on a rotating earth. Some further specialized applications are made to lunar and interplanetary flight, followed by an introduction to perturbation, special perturbations, integration schemes and errors, and analytic formulation of several common perturbations. Example problems are used frequently, while exercises at the end of each chapter include derivations and quantitative and qualitative problems. The authors suggest how to use the text for a first course in astrodynamics or for a two-course sequence. This major instructional tool effectively communicates the subject to engineering students in a manner found in no other textbook. Its efficiency has been thoroughly demonstrated. Dover feels privileged in joining with the authors to make its concepts and text matter available to other faculties.

Farkas Róbert - Első ​könyvem az univerzumról
Ez ​a könyv Rókapapa meséje a világ keletkezéséről. Alkotója, a grafikusként is elismert Farkas Róbert először angol nyelven, közösségi finanszírozással valósította meg, most pedig a világmindenséget fürkésző magyar gyerekek is választ kaphatnak kérdéseikre. Ez a könyv az Eszes Róka-sorozat első darabja, amelyet Raffai Péter Ph.D., az ELTE Atomfizikai Tanszékének asztrofizikusa a jövő felfedezőinek ajánl. Ez a könyv az első könyved az univerzumról.

Martin Rees - Just ​Six Numbers
Just ​six numbers govern the shape, size, and texture of our universe. If their values were only fractionally different, we would not exist: nor, in many cases, would matter have had a chance to form. If the numbers that govern our universe were elegant--1, say, or pi, or the Golden Mean--we would simply shrug and say that the universe was an elegant mathematical puzzle. But the numbers Martin Rees discusses are far from tidy. Was the universe "tweaked" or is it one of many universes, all run by slightly different, but equally messy, rules? This is familiar ground, though rarely so comprehensively explored. What makes Rees's book exceptional is his conviction that cosmology is as materialistic and as conceptually simple as any of the earth sciences. Indeed, cosmology is simpler in one important respect: once the starting point is specified, the outcome is in broad terms predictable. All large patches of the universe that start off the same way end up statistically similar. In contrast, if the Earth's history were re-run, it could end up with a quite different biosphere. Rees demonstrates how the cosmos is full of "fossils" from which we can deduce how our universe developed as surely as we infer the earth's past from the relics found in sedimentary rocks. Rees's theme is nothing less than the colossal richness of the universe. It is an ambitious book, but if anything, it deserves to be longer.

Dr. Scheiner J. - Népszerű ​asztrofizika
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Astronomy
Fundamental ​Astronomy Ismeretlen szerző
1

Ismeretlen szerző - Fundamental ​Astronomy
Fundamental ​Astronomy is a well-balanced, comprehensive introduction to classical and modern astronomy. Aimed at the science student market, this book makes an excellent textbook, both for undergraduates and for graduates just beginning their courses who are looking for an overview. It covers the whole field of modern astronomy in a clear and concise way that is rare in modern introductory-level textbooks. While emphasizing both the astronomical concepts and the underlying physical principles, the text provides a sound basis for more profound studies in the astronomical sciences. Long considered a standard text for physical science majors, Fundamental Astronomy is also an excellent reference work for dedicated amateur astronomers. It is richly illustrated with more than 400 images, including 36 color plates, and this new edition offers substantial new material on extragalactic astronomy, cosmology, and extra-solar planets, in addition to updates throughout.

Brian Cox - Jeff Forshaw - A ​kvantum világegyetem
A ​világ, amelyben élünk sokkal különösebb annál, mint ahogy azt el tudnánk képzelni. Megértéséhez a mai napig a kvantumfizika segítségével jutottunk a legközelebb. De mi is az a kvantumfizika? És pontosan hogyan segíthet minket a Világegyetem megértésében? Ebben a könyvben Brian Cox és Jeff Forshaw közérthető módon bemutatják a kozmoszt felépítő atomok és energia bizarr, csodálatos és ámulatba ejtő viselkedése mögött rejlő valódi tudományt, továbbá feltárják azt is, hogyan történik meg minden, ami megtörténhet.

John D. Barrow - The ​Book of Universes
This ​is a book about universes, a story that revolves around a single unusual and unappreciated fact: that Einstein's famous theory of relativity describes universes -- entire universes. Not many solutions of Einstein's tantalizing universe equations have ever been found, but those that have are all very remarkable. Some of them describe universes that expand in size, while others contract, some rotate like a top and others are chaotic. Some are perfectly smooth, while others are lumpy, or shaken in different directions by tides of energy; some oscillate forever, some become lifeless and cold, while others head towards a runaway future of ever-increasing expansion. Some permit time travel into the past, and others allow infinitely many things to happen in a finite amount of time. Only a few allow life to evolve within them; the rest remain unknowable to conscious minds. Here, in The Book of Universes, we are confronted with the most fantastic and far-reaching speculations within the entire realm of science.

Neil deGrasse Tyson - Death ​by Black Hole
Loyal ​readers of the monthly "Universe" essays in Natural History magazine have long recognized Neil deGrasse Tyson's talent for guiding them through the mysteries of the cosmos with stunning clarity and almost childlike enthusiasm. Here, Tyson compiles his favorite essays across a myriad of cosmic topics. The title essay introduces readers to the physics of black holes by explaining the gory details of what would happen to your body if you fell into one. "Holy Wars" examines the needless friction between science and religion in the context of historical conflicts. "The Search for Life in the Universe" explores astral life from the frontiers of astrobiology. And "Hollywood Nights" assails the movie industry's feeble efforts to get its night skies right. Known for his ability to blend content, accessibility, and humor, Tyson is a natural teacher who simplifies some of the most complex concepts in astrophysics while simultaneously sharing his infectious excitement about our universe.

Kollekciók