Ajax-loader

'biokémia' címkével ellátott könyvek a rukkolán

 


Covers_430832
Orvosi ​biokémia Ismeretlen szerző
25

Ismeretlen szerző - Orvosi ​biokémia
A ​tankönyv tartalmazza a legalapvetőbb biokémiai ismereteket, a szervezetet felépítő molekulák egyszerű leírásától a folyamatok szabályozásáig. A szerzők összefoglalták a gyakorlati orvostudományban is egyre nagyobb jelentőségű molekuláris biológiai ismereteket. Az orvostanhallgatókon kívül jó szívvel ajánljuk a könyvet azoknak az érdeklődő orvosoknak is, akik szakmájuk egy-egy problémájának megértéséhez szeretnék megismerni a molekuláris történéseket, vagy egyszerűen csak képet kívánnak kapni arról, hogy meddig jutott a biokémia az életfolyamatok megértésében azóta, hogy elhagyták az egyetemet.

Szent-Györgyi Albert - Válogatott ​tanulmányok
Ennek ​a könyvnek az is lehetne a címe: Egy nyughatatlan élet. Szent-Györgyi Alberttel kapcsolatban nem csupán a világszerte elismert tudományos teljesítmény vagy a szellemesen és olvasmányosan megírt tanulmányai ragadják meg az olvasót, hanem emberi magatartása és életvitele, töretlen céltudatossága és következetes kitartása, a bölcsebb humánum és az emberiség jövőjének féltése. A technika fejlődése és a mindennapok egyre fokozódó rohanása sokszor elszürküléssel fenyegetik mindennapjainkat. Egyre inkább csak arra marad idő, ami szükséges, és egyre kevesebb arra, ami szép, kellemes, érdekes. Ez a háttér még jobban kiemeli a 93. életévében elhunyt Szent-Györgyi Albert személyiségének sokszínűségét. E válogatásunkban helyt kapnak a legújabb kutatásokról szóló beszámolók, s a barátok, munkatársak visszaemlékezései is. S terjedelmes részlet jelenik meg a sokat emlegetett könyvből - Az őrült majomból - is.

Marco Rauland - Az ​érzelmek kémiája
Felfedezték ​a hűség hormonját? A hormonok, neurotranszmitterek egyénenként változó koncentrációi alakítják az egyéniségünket? Elég csak a szerotoninra gondolni: alacsonyabb koncentrációja depressziót okozhat, a túl magas szint gátlástalansághoz, brutális agresszióhoz vezethet. Amit tudunk, hasznunkra válhat, soha el nem képzelt hatékonyságú gyógyszerek, pl. antidepresszánsok kerültek piacra. Amit tudunk, veszélyeztet, a tudomány haladása tette lehetővé a bénító harci gázok kifejlesztését is. "Szóma, ha mondom, segít a gondon"... Huxley szép új világa sajnos létező fenyegetés. Csak reméljük, hogy az optimista forgatókönyv lesz a győztes, ahogyan reménykedünk ugyanígy az atomenergia és a génsebészet vonatkozásában is...

Covers_287422
Bioorganikus ​kémia Ismeretlen szerző
4

Ismeretlen szerző - Bioorganikus ​kémia
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Marnia Robinson - Cupido ​mérgezett nyila
Cupido ​nyila az agy primitív részébe fúródik, jóval azelőtt, hogy észbe kaphatnánk. Esélyünk sincs! Máris kirobbanó érzelmek közepette beszippant a szerelem. Egy ideig kötődünk új társunkhoz, majd előbb-utóbb valószínűleg elegünk lesz, elfásulunk, vagy egyenesen ingerültté tesz annak a puszta jelenléte is, akiért nemrég még odavoltunk. Megpróbáljuk megváltoztatni a párunkat, online keresünk vigaszt, vagy új szerelem után nézünk. Az ősi bölcsek már rég felfedezték ezt a biológiai csapdát, és javaslatot is tettek rá, miként kerülhető el: ha „megfelelő módon” szeretkezünk, helyreállíthatjuk az egyensúlyt, és így természetesen a harmónia is helyreáll a kapcsolatunkban. A Cupido mérgezett nyila a személyes tapasztalatokat, a neurológia legfrissebb felfedezéseit és a sokak által elfeledett ősi bölcsességeket izgalmas módon ötvözve szembemegy a divatos elképzelésekkel, és a szerelem, a szexualitás és a szex újszerű, üdítően gyakorlatias megközelítését kínálja.

Láng Ferenc - Növényélettan ​- A növényi anyagcsere I-II.
Ebben ​a könyvben a növények minden fontos metabolikus folyamata: az anyagfelvétel és a transzportfolyamatok, a fotoszintézis, a szénhidrát- és lipidanyagcsere, a nitrogén- és kénautotrófia, az aminósav- és fehérje- anyagcsere, a növények univerzális és speciális és anyagcsere-fonyamatai. Az áttekintés végül stresszélettani ismeretekkel zárul. A 14 fejezetből álló könyv a tudomány mai állása szerint mutatja be a növények biokémiai folyamatait.

Gánti Tibor - Az ​élet általános elmélete
A ​chemoton elmélet a XX. Század egyedülállóan átfogó, egzakt és kvantitatív, úttörő és meglepő tudományos elmélete, amely az anyag szerveződését és szervezhetőségét a kémiai folyamatok oldaláról mutatja be.

Gánti Tibor - Az ​élet princípiuma
A ​szerző a könyvben az élet meghatározásának egyetlen formában történő megfogalmazását kisérli meg, összefoglalva mindazt, ami a biológia rohamosan alakuló eredményei alapján elmondható. A biológia ma már nem leírás, hanem a konkrét kutatásokon alapuló egzakt eredmények tudománya. Mindenekelőtt saját tárgyát, az élet lényegét kell megismernie. Ennek a folyamatnak érdekes, új lehetőségeit mutatja be dr. Gánti Tibor könyve.

M. G. Aliverti - M. Ciccioli - G. Laudi - Élet ​a mikroszkóp alatt
A ​természet megfigyelésére, a növény- és állatvilág mikroszkópi tanulmányozására ösztönöz ez a szép kiállítású, mintegy 250 színes fényképpel, rajzzal illusztrált kötet. Az olaszul már nyolc kiadást megért album gyakorlati tanácsokat is nyújt a fénymikroszkóppal elvégezhető, érdekes kísérletekhez.

Sarkadi Lívia - Biokémia ​mérnök szemmel
Magyarországon ​a felsőoktatási intézményekben több mint 100 éve folyik biokémiai jellegű oktatás. A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Vegyészmérnöki és Biomérnöki Karán is nagy hagyománya van a biokémia tantárgy oktatásának. A 2005. szeptemberében indult kétciklusú (B.Sc., MSc.) képzés bevezetésével felmerült az igény a mérnökképzésben részt vevő hallgatók egységes szemléletű biokémiai oktatásának megalapozását szolgáló tankönyv iránt. Az utóbbi idők tapasztalatai azt mutatták, hogy összefoglaló tankönyv hiányában egyre nehezebb a hallgatók számára a vizsgákra való felkészülés, éppen ezért régóta érlelődött a szerzőben a tankönyv írásának gondolata, hogy a több mint egy évtizedes előadói gyakorlata alatt összeállított előadásanyag összefoglaló formában a hallgatók rendelkezésére állhasson. Az előadásaiba igyekezett folyamatosan beépíteni ennek az igen gyorsan fejlődő tudományterületnek a legújabb eredményeit az elmúlt években megjelent angol nyelvű biokémia és molekuláris sejtbiológia könyvek alapján.

Lubert Stryer - Biochemistry
With ​a balance of topic coverage and depth this updated third edition covers the subject of biochemistry, and reflects the advances made in this field since the second edition published in 1981. These advances are incorporated without loss of historical perspective and without obscuring the main goal of the text: to teach the enduring fundamentals of the discipline. Included in the third edition is a completely reorganized part one introducing the flow of information from gene to protein. It emphasizes the growing interrelatedness of molecular biology and biochemistry, and acquaints one with experimental methods of both disciplines. Also included is 150 new problems and a wealth of new material on molecular genetics and cellular processes.

Robert A. Weinberg - Ha ​egy sejt megkergül
Robert ​A. Weinberg a Whitehead Institute Onkológiai Kutatólaboratóriumának igazgatója és a Massachusetts Institute of Technology (Cambridge, Massachusetts) biológiaprofesszora. Munkásságát a New York Times így jellemezte 1996-ban: "Felmérhetetlen teljesítménye utat nyitott ahhoz, hogy több szempontból megérthessük a rosszindulatú daganatok kialakulásának mechanizmusát, amely korábban számos szakterület seregnyi tudósát játszotta ki." A könyv közérthetően szól a rák legfontosabb kérdéseiről szakemberekhez és érdeklődőkhöz egyaránt: hogyan keletkezik a daganat, hogyan állítható meg a folyamat, hogyan semmisíthetők meg a rákos sejtek.

Csapó János - Csapóné Kiss Zsuzsanna - Biokémia ​állattenyésztőknek
A ​könyv első fele a szerves kémia biokémiai szempontból legfontosabb vegyületeivel: a biogén elemekkel, az aminosavakkal, a peptidekkel, a fehérjékkel, a szénhidrátokkal, a lipidekkel, valamint a mono- és polinukleotidokkal foglalkozik. A továbbiakban tárgyalt témái: a biológiai folyamatok és biokatalízis, az anyagcsere, az energiatranszformáció és -tárolás, a trikarbonsavciklus, a szénhidrátok anyagcseréje, a zsírok lebontása és bioszintézise, az aminosavak anyagcseréje, a nukleotidok, a purin- és primidinbázisok lebontása és szintézise, valamint a polinukleotidok összetétele. Röviden bemutatja az információs makromolekulák keletkezését, a genetikai információs anyag tulajdonságait, az információátvitelt és a fehérjeszintézist. A könyv leírja a bendőben és a silóban lezajló biokémiai folyamatokat, a fehérjék bioszintézisét, a vitaminok biokémiai szempontból legfontosabb tulajdonságait. Minden fejezet összefoglalással zárul.

Kőrös Endre - Bioszervetlen ​kémia
A ​szerves anyagok és az élő szervezet fogalma már évszázadok óta összeforrott. Az elemek, szervetlen vegyületek biológiai folyamatokban játszott szerepét viszont csak viszonylag rövid ideje vizsgálják. E kutatások eredményeképpen a szervetlen és a biokémia közötti kapcsolat mind szorosabbá vált, s ez végül egy új határtudomány, a bioszervetlen kémia kialakulásához vezetett. E tudományterület témaköreivel, megoldott és még tisztázásra váró kérdéseivel ismerteti meg az Olvasót a szerző, az ELTE Szervetlen és Analitikai Kémia Tanszékének professzora. Áttekintést ad az elemeknek a biológiai evolúció során végbement szelektálódásáról, a fémeket is tartalmazó biokomplexek kialakulásáról. Tárgyalja az elemek élő szervezetbe való beépülését, egyes fémek felhalmozódását, majd nagyjából a periódusos rendszer felépítése szerint veszi sorra az egyes elemcsoportokat, és ismerteti biológiai szerepüket. Az elmondottak jobb megértéséhez ad segítséget a komplexkémiai és fontos szerves kémiai, biológiai fogalmakról szóló összefoglaló. Érdekes példákat olvashatunk a bioszervetlen kémiában elért eredmények gyógyításban való alkalmazásáról. Végül tájékoztatást kapunk e tudományág várható fejlődési irányairól.

Boross László - Sajgó Mihály - A ​biokémia alapjai
A ​szerzők azt foglalták össze a biokémia óriási anyagából, ami a mezőgazdaság gyakorlatában szinte naponta szükséges. Írnak az életfolyamatok "bonyolító" makromolekuláiról, a katalizátorszerepet betöltő fehérjékről és építőelemeikről, az aminosavakról. A poliszacharidok és a lebontásuk által a szervezetben lejátszódó energiatermelő folyamat is méltó helyet kapott az anyagban. A nukleinsavak a legújabb kutatások szerint szerepelnek a műben. A lipidek azért érdemelnek különös figyelmet, mert egyrészt az energiaszolgáltató folyamatokban jelentős a szerepük, másrészt alkotórészei a sejt szerkezeti elemének, a sejtfalnak. Megismerkedünk még a könyvben a növényvilág színanyagaival, valamint a biológiai membránokkal is. A könyv írói arra törekedtek, hogy a tankönyvüket úgy korszerűsítsék, hogy a legutolsó évtized kutatási eredményeiből legalább vázlatosan rámutassanak a legfontosabbakra.

Venetianer Pál - Molekuláris ​biológia: Tegnap, Ma, Holnap
THAE: ​Látod, ez megint bizonyítja, hogy a múltkori vitánkban igazam volt. Robbanni készül a biológiai pokolgép, és ti nyugodtan játszadoztok tovább. FOB: Azt hittem, hogy amikor Taylor szenzációhajhász bestselleréről vitatkoztunk, sikerült meggyőznöm téged, hogy nyugodtan alhatsz, hogy semmiféle pokolgép nem ketyeg az ágyad alatt.

Vida Gábor - Az ​élet keletkezése
Részlet ​a könyvből: A XIX. század előtt sokan úgy vélték, hogy az élet egyszerűbb formái, különösen a baktériumok, férgek, rovarok, moszatok, megfelelő körülmények között ma is keletkezhetnek élettelen anyagból. Az élővilág sejtes felépítésének felfedezése után azonban kiderült, hogy új sejt csak egy korábbi sejt osztódásával alakulhat ki: minden sejt sejtből jön létre. Az életnek élettelenből való keletkezésére vonatkozó naiv nézetekre a végső csapást a nagy francia biológus, Louis Pasteur mérte, aki a XIX. század második felében egyértelműen bebizonyította, hogy az élet csíráinak elpusztítása (sterilizálás) után, az újabb fertőzés lehetőségétől elzárva, semmiféle élettelen anyagból sem keletkezhet élet.

Hargittai István - Doktor ​DNS
A ​Nobel-díjas James D. Watson ma valószínűleg a világ leghíresebb tudósa. Francis Crickkel együtt felfedezte a DNS kettősspirál-szerkezetét és elindította a humángenom-programot. Túlzás nélkül mondhatjuk, hogy a kettős spirál Darwin óta a biológia legfontosabb felfedezése és egyben a huszadik század egyik legfontosabb tudományos eseménye volt. Hargittai István és felesége három egyedülálló beszélgetést rögzített Watsonnal. Ezekben Watson sokkal jobban kitárulkozott, mint azokban a felületes interjúkban, amelyeket az újságíróknak ad nagy ritkán. A Hargittai-beszélgetésekben a témák sokasága jelenik meg; elgondolkodtató válaszokat kapunk a tudomány és a világ számos fontos kérdésére. A fényképekkel gazdagon illusztrált kötetet olvasva úgy érezzük, mintha jelen lennénk e nagy tudós gondolatainak megszületésénél.

Dús Magdolna - Egely György - Titokzatos ​erők tudománya?
Néhány ​éve érdekes hír járta be a világsajtót. Egy Uri Geller nevű fiatalember lágyan megsimogatott kanalakat, különböző fémtárgyakat, s azok engedelmesen meghajoltak. Ostobaság! - kiabáltak az egyik oldalon. - Titokzatos jelenség - mondták (sokkal halkabban) a másikon. Mi történt? Megnyugtató magyarázat nincsen. És hogyan sétálhatnak emberek, fiatalok, idősek, nők, férfiak hét-nyolcszáz Celsius fokos parázson mezítláb úgy, hogy a lábuknak nem lesz semmi baja? Vagy: mi a titka az "asztaltáncoltatás"-nak? Milyen hang- és hőjelenségeket észleltek a különböző korok tudósai a tárgyak titokzatos mozgásakor? Megtörténhetett-e, és ha igen, mi válthatta ki a levitáció, a lebegés jelenségét? Vagy a tárgyak rejtélyes eltűnését és megjelenését? Nyugtalanító kérdések sora. Tud-e felelni rájuk a ma tudománya? Vagy mint tudománytalant, esetleg éppen szélhámosságot elveti? Dr. Egely György fizikus, mérnök és dr. Dús Magdolna matematikus ezeket a jelenségeket a tudomány módszereivel vizsgálja, és így kísérelnek meg választ adni korunk racionálisan gondolkodó, de a titkokra, a megmagyarázhatatlanra mindig fogékony embere számára.

Chemistry
3

Ismeretlen szerző - Oxford ​Dictionary of Chemistry
Over ​4,700 entries, including 200 new terms for this edition, in areas such as biochemistry and forensic science Greater breadth of content, increasing appeal to students in related disciplines such as medicine, forensics, and metallurgy Includes single or double-page feature articles on important topics such as polymers and crystal defects Chronologies chart the main discoveries in such fields as atomic theory, biochemistry, explosives, and plastics Fully revised and updated, the sixth edition of this popular dictionary is the ideal reference resource for students of chemistry, either at school or at university. With over 4,700 entires - over 200 new to this edition - it covers all aspects of chemistry, from physical chemistry to biochemistry. The sixth edition boasts broader coverage in subject areas such as forensics, metallurgy, materials science, and geology, increasing the dictionary's appeal to students in these related fields. There are also biographical entries on key figures, highlighted entries on major topics such as polymers and crystal defects, and a chronology charting the main discoveries in atomic theory, biochemistry, explosives, and plastics.

George C. Williams - A ​pónihal lámpása
A ​kitűnő amerikai biológus a modern darwinizmus - ezen belül is a faji alkalmazkodás speciális kérdéseinek - szakértője. Lebilincselően szellemes, magas színvonalú ismeretterjesztő könyve az adaptáció alapkérdéseit feszegeti a paleobiológia, a genetika és a legújabb molekuláris biológiai kutatás eredményeinek szemszögéből. Darwin zseniális elméletét gondolja végig a szerző - immár a biológiai információátvitel, az alkalmazkodás genetikai finomszerkezetének alapjaira építve. A "terv és cél" sajátosan érvényesül a természetben - bizonyítja frappáns eseteken (a címben jelzett világító halacska példája mellett sok-sok más életmegnyilvánulás leírásával és mélyreható elemzésével), de ez a folyamat tévedésektől, az optimális esetek mintegy véletlenszerű eltéréseitől sem mentes. Olyan alapproblémákra tér ki, mint például, hogy a természetes kiválasztódás a "jellegek tökéletesedésének" kerékkötője is egyben, és hogy a modern biológia úgy értelmezi ezt a folyamatot, mint amely lehetővé teszi az élővilág állandóságát. Miért van nemiség, miért öregedik el a szervezet? - teszi fel a kérdést, és válaszaival az experimentális biológián túlmutató következtetésekre jut, természetbölcseleti okfejtésekkel zárva a könyvet. Az igen alapos jegyzetanyaggal kiegészített mű a Világ - egyetem sorozat olyan új darabja, amelyet - biológiai szakműveltség nélkül is élvezhet az érdeklődő, de a középiskolai oktatásban is jól felhasználható.

Covers_148460
Sejtbiológia Ismeretlen szerző
14

Ismeretlen szerző - Sejtbiológia
A ​tizenöt fejezetből álló Sejtbiológia c. tankönyv 32 szerző közreműködésével készült A könyv bővebb, mélyebb és részletesebb, mint ami egy sejtbiológia tárgyú graduális kurzus céljaira elegendő. A könyv nagyobb fejezetei számos alfejezetet tartalmaznak, melyek közül az első - komplikált anyagrész esetén - a továbbiak részletes anyagát röviden és könnyen érthetően áttekinti, a molekuláris részeket kevésbé érintve. Több fejezetben találunk átfedéseket, melyek tudatosak, mert elősegítik a könnyebb tanulhatóságot. A fejezetek többsége egységes tagolású, egy biológiai jelenség, kísérleti megfigyelés leírásával indul, melyet - ahol ennek értelme van - a jelenség felmerülő lehetséges magyarázatai követnek. Ezt a ma korszerűnek tartott, magyarázat interpretáció követi, majd az anyag tételes ismertetése. A "Kitekintés" c. részben a mai kutatási trendekre, ill. a közeljövőben várható fejleményekre történik rövid utalás. A könyv több célkitűzést, számos remélt pozitív jellemzőjét és főleg sokszerzős mivoltát tekintve, írásos hazai előzménye nemigen lelhető fel. Természetesen a korábbi kiváló hazai sejtbiológiai könyvek és egyetemi jegyzetek tudásanyaga továbbérlelődve hozzáadódott a könyv szellemiségéhez. A könyv első kiadásának kéziratát a tárgy iránt érdeklődő hallgatók véleményezték. A könyv szerzői köszönettel fogadták a kritikát, és figyelembe vették a javaslatokat. A könyv megjelenése óta eltelt időszakban bekövetkezett változások szükségessé tették az átdolgozást, amire a szerzők örömmel vállalkoztak.

Michael J. Behe - Darwin ​fekete doboza
A ​modern biokémia bámulatos fejlődése kétségkívül bizonyítja: a tudománynak óriási szerepe van az életfolyamatok és a világ megismerésében. Az újabbnál újabb felismerések azonban olykor megdönthetetlennek vélt dogmákat kérdőjeleznek meg. A könyv szerzője, aki biokémikus kutatóként dolgozik, könyvében arra a kérdésre kereste a választ, hogy Darwin másfél évszázaddal ezelőtt közzétett elképzelése vajon nem közelít-e immár önnön határaihoz. A pintyek csőrének, a lovak patájának, a lepkék színének kialakulására magyarázatot kínáló elmélet vajon kielégítően magyarázza-e az élet alapjait? Michael Behe szerint ahhoz, hogy a darwini evolúcióelmélet igaz lehessen, számot kellene adnia az élet molekuláris szerkezetéről. Példaképpen számos olyan lenyűgöző gépezet működését mutatja be, amelyek szabályozzák a fotoszintézist, az immunválaszt, a tápanyaglebontást vagy a sejtek halálát és osztódását.

P. Karlson - Biokémia
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Hollósi Miklós - Laczkó Ilona - Asbóth Bence - Biomolekuláris ​kémia I.
2003-ban ​ünnepelte a világ a kettős hélix felfedezésének 50 éves évfordulóját. Ugyanebben az évben hozták nyilvánosságra a teljes humán genomot. A "Biomolekuláris kémia" című könyv szerzői meg vannak győződve arról, hogy a humán genom program sikere jelentőségében túlszárnyalja a XIX. és XX. század legnagyobb tudományos szenzációit, legyen az egyiptomi hieroglifák megfejtése vagy a holdraszállás. A genomika korszaka jóformán még el sem kezdődött - gondoljunk csak arra, hány élőlény genomja vár megfejtésre - amikor az érdeklődés már egyre inkább a proteoma, a kódolt fehérjék összessége felé fordult. Hamarosan kiderült, hogy a proteoma jóval nagyobb, mint a genom. A fehérjét kódoló emberi gének száma 40 000 körül van, a fehérjék száma ennél akár két nagyságrenddel is nagyobb. A könyv 4 fejezetben tárgyalja először az abiogén és korai biogén evolúció fázisait, röviden bemutatja a szénhidrátokat, lipideket, vitaminokat, valamint a bioreagenseket is. Ezt követően foglalkozik a fehérjékkel, a fehérjék biokémiájával, valamint a nukleinsavak kémiájával. A biokémia az elmúlt fél évszázadban bekövetkezett ugrásszerű fejlődésének köszönhetően ma már jelentős hatást gyakorol az orvostudományra, a mezőgazdaságra és magára a kémiára is. A Szerzők a könyvet ajánlják tanárnak, diáknak és kellő kémiai ismeretekkel nem rendelkező kutatóknak egyaránt.

John Kuriyan - Boyana Konforti - David Wemmer - The ​Molecules of Life: Physical and Chemical Principles
he ​field of biochemistry is entering an exciting era in which genomic information is being integrated into molecular-level descriptions of the physical processes that make life possible. The Molecules of Life is a new textbook that provides an integrated physical and biochemical foundation for undergraduate students majoring in biology or health sciences. This new generation of molecular biologists and biochemists will harness the tools and insights of physics and chemistry to exploit the emergence of genomics and systems-level information in biology, and will shape the future of medicine. The book integrates fundamental concepts in thermodynamics and kinetics with an introduction to biological mechanism at the level of molecular structure. The central theme is that the ways in which proteins, DNA, and RNA work together in a cell are connected intimately to the structures of these biological macromolecules. The structures, in turn, depend on interactions between the atoms in these molecules, and on the interplay between energy and entropy, which results in the remarkable ability of biological systems to self-assemble and control their own replication. The Molecules of Life deepens our understanding of how life functions by illuminating the physical principles underpinning many complex biological phenomena, including how nerves transmit signals, the actions of chaperones in protein folding, and how polymerases and ribosomes achieve high fidelity.

Steven H. Strogatz - Sync
The ​tendency to synchronize may be the most mysterious and pervasive drive in all of nature. It has intrigued some of the most brilliant minds of the 20th century, including Albert Einstein, Richard Feynman, Norbert Wiener, Brian Josephson, and Arthur Winfree. At once elegant and riveting, Sync tells the story of the dawn of a new science. Steven Strogatz, a leading mathematician in the fields of chaos and complexity theory, explains how enormous systems can synchronize themselves, from the electrons in a superconductor to the pacemaker cells in our hearts. He shows that although these phenomena might seem unrelated on the surface, at a deeper level there is a connection, forged by the unifying power of mathematics.

Lásztity Radomir - Az ​élelmiszer-biokémia alapjai
Az ​általános műszaki tudományos fejlődés és az élelmiszer-termeléssel szemben támasztott növekvő minőségi és mennyiségi igények hatására az utóbbi évtizedekben felgyorsult az élelmiszeripari technológiák fejlődés. Az ezzel összefüggő problémák megoldása egyre szorosabban kapcsolódik a biokémia tárgyához. Az élelmiszeripari termékek alapanyagai túlnyomórészt élő szervezetekből származó növényi és álltai nyersanyagok. Változásukat tárolás és feldolgozás közben csak a növényi és az állati szövetek biokémiai állapotának mélyebb megismerése alapján lehet követni, előre jelezni. A változások molekuláris szintű megismerése teszi lehetővé a kívánatos folyamatok gyorsítását és a káros elváltozások megakadályozását vagy legalábbis csökkentését. Ez a könyv az élelmiszer-biokémia alapjainak összefoglalására törekszik azzal a céllal, hogy mind az élelmiszeripari felsőoktatás, mind az élelmiszeripari kutatás és termelés szakemberei használják. A könyv általános része az élő szervezeteket alkotó vegyületek keletkezésével, biológiai szempontból fontos sajátságaival, a bioenergetika alapjaival, a legfontosabb anyagcsere-folyamatokkal, valamint a bioreguláció alapjaival foglalkozik. Ismerteti egyrészt az élelmiszeripari feldolgozás szempontjából általános jelentőségű biokémiai folyamatokat (pl. légzés, enzimes barnulás stb.), másrészt egyes élelmiszerek fontos biokémiai átalakulásait (pl. húsok "post mortem" változásai). Érinti végül egyes agrotechnikai tényezők hatását a növényi nyersanyagok összetételére és biokémiai állapotára.

Ajzner Éva - Aradi János - Dux László - Fischer János - Fésüs László - Muszbek László - Punyiczki Mária - Sándor Attila - Sümegi Balázs - Szondy Zsuzsa - Tőzsér József - Biokémia
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Nemes-Nagy Enikő - Fazakas Zita - Fodor Márta-Andrea - Máthé János - Minodora Dobreanu - Klinikai ​labordiagnosztika
A ​Klinikai labordiagnosztika című könyv a biokémia orvosi vonatkozásait ismerteti, áttekinthető magyarázó ábrákat és számos gyakorlati tudnivalót tartalmaz, magába foglal úttörő, modern kutatási eredményeket. A klinikai biokémia határtudomány lévén, jelen könyv összefoglalja a kórélettan, belgyógyászat, endokrinológia, nőgyógyászat, hematológia, intenzív terápia és gyermekgyógyászat labordiagnosztikai vonatkozásait, így különböző szakterületeken tevékenykedő orvosoknak, valamint egyetemi hallgatóknak nyújthat segítséget. A leíró fejezeteket egy klinikai esetgyűjtemény is kiegészíti, amely hozzájárul az elsajátított ismeretek gyakorlatba ültetéséhez. A kiadvány a biokémia szokványos keretein túllépve logikai összefüggéseket tár fel az állapotjelzők elváltozásai valamint a tünettani megnyilvánulások között, és magyarázatot szolgáltat számos patológiás folyamat paraklinikai jellegzetességeire.

James D. Tisdall - Mastering ​Perl for Bioinformatics
Historically, ​programming hasn't been considered a critical skill for biologists. But now, with access to vast amounts of biological data contained in public databases, programming skills are increasingly in strong demand in biology research and development. Perl, with its highly developed capacities in string handling, text processing, networking, and rapid prototyping, has emerged as the programming language of choice for biological data analysis. Mastering Perl for Bioinformatics covers the core Perl language and many of its module extensions, presenting them in the context of biological data and problems of pressing interest to the biological community. This book, along with Beginning Perl for Bioinformatics, forms a basic course in Perl programming. This second volume finishes the basic Perl tutorial material (references, complex data structures, object-oriented programming, use of modules--all presented in a biological context) and presents some advanced topics of considerable interest in bioinformatics. The range of topics covered in Mastering Perl for Bioinformatics prepares the reader for enduring and emerging developments in critical areas of bioinformatics programming such as: Gene finding String alignment Methods of data storage and retrieval (SML and databases) Modeling of networks (graphs and Petri nets) Graphics (Tk) Parallelization Interfacing with other programming languages Statistics (PDL) Protein structure determination Biological models of computation (DNA Computers) Biologists and computer scientists who have conquered the basics of Perl and are ready to move even further in their mastery of this versatile language will appreciate the author's well-balanced approach to applying Perl's analytical abilities to the field of bioinformatics. Full of practical examples and real-world biological problem solving, this book is a must for any reader wanting to move beyond beginner level Perl in bioinformatics.

Greg Egan - Distress
Investigative ​reporter Andrew Worth turns down a documentary on a mysterious new mental illness -- "Distress, " or acute clinical anxiety syndrome, for another assignment. He's on his way to the artifical island of Stateless, where the world's top physicists are gathering to decide on a new TOE, or Theory of Everything, to replace Einstein's outmoded legacy. Chief among the scientists is the brilliant African Nobel laureate, Violet Mosala, the focus of Worth's story, who is the subject of mysterious death threats. Worth begins his own investigation, but it takes on even more urgency when he finds that Distress, the mental plague now affecting millions, is linked somehow to the approaching "Aleph Moment" when the TOE is finalized. The countdown has begun for a disaster that will reach all the way back to the Big Bang. And beyond...

Kollekciók