Ajax-loader

'katolikus' címkével ellátott könyvek a rukkolán

 


Anthony Kenny - Aquinói ​Szent Tamás
Szigorú ​értelemben vett filozófiai művet - Arisztotelész kommentárjaitól eltekintve- Aquinói Tamás nem sokat írt, ám teológiai művei olyan elmélyült filozófiai gondolatokat tartalmaznak, amelyek tükrében minden idők egyik legnagyobb filozófusának tarthatjuk őt. E kötet a filozófus Aquinói Tamásról szól. Bemutatja életének nevezetes epizódjait, írásainak fő témájáit, a mai filozófiai gondolkodásra gyakorolt hatását. Részletesen tárgyalja metafizikai rendszerének fő fogalmait, valamint - a kevésbé ismert, de méltó figyelmet érdemlő - szellemfilozófiáját: az emberi értelemmel, az akarattal, az értelmi és érzelmi képességekkel kapcsolatos gondolatait.

Regényi Huba - II. ​János Pál, Isten atlétája
A ​kivételes egyéniségű lengyel főpap negyedszázadnál hosszabb időt töltött a Vatikán élén II. János Pál pápaként. Eközben számos kényes kérdéssel találta magát szembe, mint a papi nőtlenség, a nők pappá szentelése, az abortuszkérdés s a katolikus egyház csökkenő népszerűsége. Az évtized során számos jelzőt aggattak rá: a legek pápája, zarándok pápa, médiapápa, beteg pápa, az ellentmondások pápája. A könyvből megismerhetjük a vallási vezetőt, a gondolkodót, a karizmatikus szónokot, s nem utolsósorban Karol Wojtylát, az embert.

Pál Ferenc - Tükör ​által világosan
A ​Pázmány Péter Katolikus Egyetem Szentkirály utcai nagyterme hetente egyszer zsúfolásig megtelik – fiatalok és nem annyira fiatalok egyaránt lelkesen hallgatják Pál Ferenc atya előadásait a hitről, Isten arcvonásairól az önismeret fényében. Mi a titka Feri atyának? Talán az, hogy sikerült ráhangolódnia a XXI. század emberének problémáira, kétségeire és reményeire egyaránt. Nagy sikert aratott a Miért hiszek? sorozatban is A jelen lévő Isten címmel kiadott beszélgetés is.

Capuai Boldog Rajmund - Sziénai ​Szent Katalin élete
Több ​indok is készteti a Szent István Társulatot arra, hogy Sziéniai Szent Katalin életét és műveit a magyar Egyház olvasói kezébe adja. 1980-ban volt hatszáz éve Szent Katalin halálának. 1970. szeptember 27-én VI. Pál pápa egyházdoktorrá nyilvánította Avilai Nagy Szent Terézzel együtt, akinek művei már korábban is eljutottak a magyar olvasóhoz. Szent Katalin most szól hozzánk először magyarul. Elsőnek a szent életét, majd tanítását, a Dialógust adjuk közre. Ezt követi majd 389 levele. Különös aktualitást ad a művek kiadásának az a II. Vatikáni Zsinaton megfogalmazott igény, hogy a laikusok egyre aktívabban kapcsolódjanak bele az Egyház életébe. Szent Katalin, aki nem kolostorban élt, ősmintája az ilyen hívő lelkeknek. Az életrajz műfaja, a legenda eredetileg a szentekről szóló írásokból (mártírtakták, szent remeték és hitvallók élete) olvasásra kiválasztott részleteket illetve ezek gyűjteményét jelentette. Jelen esetben sajátos tárgyilagosságot és hitelességet kap a mű attól, hogy a szent gyóntatója állította össze az anyagot részben a saját ismeretei, részben az általa jól ismert szemtanúk vallomásai alapján.

Covers_254471
II. ​János Pál Ausztriában Ismeretlen szerző
0

Ismeretlen szerző - II. ​János Pál Ausztriában
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Winfried Henze - Hinni ​szép
Ha ​az élet kérdések elé állít, ha a fiatalok a dolgok értelmét keresik: milyen választ ad a hit? Mit tud tenni az Egyház a tisztánlátás érdekében? Igehirdetésének mi a tulajdonképpeni tartalma? Ez a könyv felfedező útra hívja meg olvasóit, időseket és fiatalokat egyaránt. A kérdéseket komolyan vesszük. A problémákat nem kerüljük ki, de nem is állunk meg mellettük. Arról van szó, hogy a hitet a maga teljes gazdagságában, szépségében és életet hordozó, formáló erejében felfedezzük: egy könyv, amely bizakodást és örömet közöl, ajándékoz. Pastor Winfried Henze káplánként kezdte papi működését a németországi Braunschweigben, Brémában és Hildesheimben. Mint hittantanár oktatott gimnáziumokban, szakközépiskolákban és szakiskolákban. Tizenöt évig plébánoskodott vidéken, majd két évtizeden keresztül volt a Hildesheimi Szent Gotthárd Bazilika plébánosa. A Hildesheimi Egyházmegye Újságjának szerkesztőjeként, két alkalommal nyerte el a Német Püspöki Konferencia által alapított újságírói díjat.

XVI. Benedek pápa - Porta ​fidei - A Hit kapuja / Javaslatok és lelkipásztori útmutatás a Hit évéhez
XVI. ​Benedek pápa 2011. október 11-én _Porta fidei_ kezdetű apostoli levelével meghirdette a _Hit évét_, mely 2012. október 11-én kezdődik és 2013. november 21-én, Krisztus Király ünnepén ér véget. A Hit évének kezdete egybeesik két olyan eseményre való tiszteletteljes megemlékezéssel, amelyek meghatározták napjaink Egyházának arculatát: ez a II. Vatikáni Zsinat megnyitásának ötvenedik, és a II. János Pál pápa által az Egyháznak ajándékozott _Katolikus Egyház Katekizmusa_ közzétételének huszadik évfordulója. ____A Hit éve kedvező alkalom lesz arra, hogy minden hívő mélyebben megértse, hogy a keresztény hit alapja egy személlyel való találkozás, aki új horizontot nyit, s ezzel meghatározott irányt ad az életnek. ____Ez az időszak segíteni akar abban, hogy újra megtérjünk az Úr Jézus Krisztushoz, és újra fölfedezzük a hitet, hogy az Egyház minden tagja a feltámadott Úr hiteles és örvendező tanúja legyen a mai világban, s így képes legyen utat mutatni sokaknak, akik keresik a „hit kapuját”. Ez a „kapu” felnyitja az ember szemét az Úr Jézus Krisztusra, aki jelen van közöttünk „minden nap a világ végezetéig”. ____A Hittani Kongregáció XVI. Benedek pápa megbízásából lelkipásztori útmutatót is összeállított a Hit évének gyakorlati megvalósításához. Kiadványunk a Szentatya apostoli levele mellett ezt a dokumentumot is közli.

Tartally Ilona - Ékes ​virágszál
Az ​Ékes virágszál először Budapesten jelent meg 1946-ban, a máriapócsi kegykép könnyezésének 250. évfordulóján. A műben a kegykép első könnyezésének történetét olvashatjuk. "Dr. Timkó Imre megyéspüspök azt írja róla, hogy: "Nevét örökre beírta a magyar görögkatolikus egyház történetébe. Ékes virágszál című könyvét, amelyben a Máriapócsi kegykép első csodálatos könnyezésének állított maradandó irodalmi emléket, öntudatos örömmel tekintjük közös kincsünknek." /1980. évi III. sz. körlevél/" (Forrás, és az írónőről szóló cikk folytatása itt: http://byzantinohungarica.hu/node/175)

Tomka Ferenc - Találkozás ​a kereszténységgel
Akár ​tanultál hittant, akár nem; akár hiszel, akár csak keresed az igazságot; akár fiatal vagy, akár idősebb - ez könyv segítségedre szeretne lenni, hogy felnőtt módon megismerd, és újra átgond a kereszténység alapvető kérdéseit. A 2000. évi jubileum alkalmával hazánkban is életre kelt a katekumenátus. Ez a könyv különösen nagy segítség lehet katekumenek és csoportjaik, vagyis olyan felnőttek és fiatalok számára, akik szeretnének megismerkedni a kereszténységgel, szeretnének szentségekhez (kereszteléshez, elsőáldozáshoz, bérmáláshoz) járulni, illetve szeretnének egy gyerekes vagy felületes vallásosság után elmélyült hitre jutni. Jelentős részben a nemhívőkkel, keresőkkel való beszélgetésekből született, az ő ismereteikre épít, az ő keresésükre szeretne választ adni ez a kötet. Ismételt kiadásainak legszebb gyümölcsei azok a keresők, akik általa kaptak választ kérdéseikre, s jutottak el a hitre. A jelen, bővített és átdolgozott kiadás is ennek reményében készült.

Tarjányi Béla - Evangélium-magyarázatok ​III. – Csodák
A ​könyv a csodával általában és aztán Jézus csodáival specifikusan foglalkozik. Részletesen mutat be és elemez egy-egy csodát a gyógyítás (süketnéma meggyógyítása), a halottfeltámasztás (özvegy egyetlen fiának feltámasztása), az ördögűzés (megszállott fiú), a mentő-csoda (tanítványok a viharban), a szabály-csoda (szombati gyógyítás) és az ajándékozó-csoda (kánai menyegző) fajtából. A könyv bibliaórához óravázlatot, munkalapot nyújt.

Tarjányi Béla - Az ​Örömhír Márk evangélista szerint
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Tarjányi Béla - Evangélium-magyarázatok ​I. - Találkozások
Ez ​a jegyzet a _Bibelarbeit in der Gemeinde, Themen und Materialien_ c. sorozat első kötete alapján készült, amely _Jesus Begegnungen_ címmel 1978-ban jelent meg _Anton Steiner és Volker Weymann_ kiadásában a Friedrich Reinhardt (Basel) és Benziger (Zürich--Köln) kiadóknál. Munkatársak: _Helen Busslinger-Simmen, Sr. Sigmunda May, Xaver Pfister, Ulrich Ruegg, Christoph Schnyder, Pter Siber, Anton Steiner, Helen Stolzer-Kloo, Marty Voser-Käppeli és Volker Weymann._ Őszinte köszönetet mondok a szerzőknek és a kiadóknak a fordítás, átdolgozás és kiadás jogának átengedéséért, mindenekelőtt Anton Steinernek, a Svájci Bibliaközpont vezetőjének készséges segítségéért. Tarjányi Béla

Szenthelyi-Molnár István - Emberek! ​Az élet szép!
Üdvözlet ​az olvasónak! Emberek! Az élet szép! Tele van eseménnyel, lehetőséggel, örömmel, fájdalommal, napfénnyel, zivatarral, szivárvánnyal, kacagással, könnyel, izgalommal, küzdelemmel, békével, meghittséggel. Mindezek teszik változatossá, érdekessé és széppé az életet. Igazán örülni csak az tud, aki már sírt is, és sírni csak az tud, aki valami szépet vesztett el. Tudom, hogy sokszor nehéz az élet megpróbáltatásait viselni, nagy lelkierő kell a fájdalmat mosolyogva tűrni. Éppen ezért szegődöm melléd egy évre utitársnak, jó barátnak, hogy megosszam veled örömödet és fájdalmadat, mert a megosztott öröm kettős öröm, a megosztott fájdalom fél fájdalom. Szeretettel adom kezedbe könyvemet. Találsz abban hitet, bizalmat, bátorítást, reményt, megértést, derűt és igen sok szeretet. Használd úgy, mint a lélek vitaminját, mindennap csak egy fejezetet olvass el belőle s hiszem, hogy megerősödsz lélekben. Erős lélekkel pedig az élet szép! Dr. Szenthelyi-Molnár István

Lucia nővér - Fatimáról ​beszél Lucia nővér
Lucia ​nővér négy emlékezése magában foglalja az egész fatimai üzenetet: - Az Elsõ Emlékezés, 1935-ben íródott, José Alves Correia da Silva leiriai püspök parancsára. Ebben Lúcia elsõsorban Jácinta jellemét írja le. - A Második Emlékezés, amely 1937-ben keletkezett, bemutatja Fatima történetét, az Angyal és a Szûzanya Szeplõtelen Szívének jelenéseivel. - A Harmadik Emlékezés (1941) Jácinta lelki életérõl beszél és feltárja a Titok elsõ két részét. - A Negyedik (1941) elsõsorban Ferencrõl szól, és megismétli az Angyal és a Szûzanya jelenésének leírását.

Böjte Csaba - Karikó Éva - Iránytű ​a végtelenhez
Böjte ​Csaba e kötetben a tízparancsolatról és annak a mindennapjainkban betöltött szerepéről szól.

Böjte Csaba - Arra ​születtél, hogy ajándék legyél
Merj ​az élet mellett dönteni! Az ember megszületik, megtanul járni, és elindul hosszú vándorútján, hogy felnőjön teremtő Istenéhez. Lassan megtanulunk beszélni, írni, az élet ügyes-bajos dolgai között kiigazodni, de ez még csak az út kezdete. A szeretet Istene szeretné megízleltetni velünk, hogy milyen jó jónak lenni, milyen jó szeretetben a másikra figyelni, magunkat elajándékozni, társunknak önzetlenül a szolgálatára lenni, belőle, mint az áldott napfény a kis magból, az érett kalászt kiszeretni. Nagyon sok szép élményem van ennek az útnak az örömeiről, kihívásairól.

II. János Pál - Átlépni ​a remény küszöbén
A ​lengyel származású pápa, akit a "meglepetések pápájának" is neveztek, e sajátos interjúkötettel hirdeti az Igét úgy, hogy személyes hangon szól a keresztényekhez. Könyve, amelyet az Il Messagero c. napilap a század szenzációjának nevezett, joggal tarthat számot nagy érdeklődésre, mert fogódzót nyújt a hívőknek és nemhívőknek egyaránt, abban, hogy eligazodjunk mai bonyolult világunkban, buzdít, hogy ne veszítsük el a hitet és a reményt, és hogy ne féljünk, mert "gyöngeségünkben segítségünkre siet a Lélek". "Ne féljetek!" - kiáltotta a római Szent Péter téren összegyűlt hatalmas tömegnek 1978. október 22-én a frissen megválasztott pápa, II. János Pál. "Ne féljetek!", mert van remény az üdvözülésre, csak át kell lépnünk a remény küszöbét! "Krisztus vikáriusa" azon munkálkodik, s ezt cselekedeteivel bizonyította is, hogy a "jó hír" mindannyiunkhoz eljusson az evangélium által.

Nyirő József - Isten ​igájában
Az ​író alteregója - Harghitay József - nem elhivatottságból, hanem kötelességtudatból lesz pap, hogy özvegy édesanyját és testvéreit eltarthassa. Már a szemináriumban gyötri az önvád, hogy csupán képzeli vagy hazudja hivatástudatát. Később, fölszentelt papként eszmél rá, valójában székely népét kell szolgálnia, a nyomorúságban vergődő, mindenkitől kiszipolyozott, senkitől nem segített erdélyi magyarságot. Átéli a faluban a háború kitörését, a lelkesedés első mámorából való irtózatos kiábrándulást, a szörnyűségek szörnyűségének igazi arcát, a front mögötti életet, a nyomorult ki falu szenvedését, ahol ő is mint plébános folytonos nyomorban él, a nép naiv felbuzdulásait és hálátlanságait, a hadikórház borzalmait, aztán a végleges katasztrófát, a román impériumot, a magyar sors veszendőségét. (...)

Rafael Gómez Pérez - Az ​okkultizmus inváziója
Az ​elmúlt évek során hazánkat is elérte a nyugati világot elárasztó okkult hullám. Áltudományos könyvek százai jelennek meg köztünk élő földönkívüliekről, "hiteles" lélekvándorlásokról, túlvilágról érkező jelekről, természetfölötti erővel rendelkező mágusokról, jósokról. Rafael Gómez Pérez a keresztény álláspontot tárja könyvében az olvasók elé, miközben felvázolja az ezoterika történetét, rámutat az említett jelenségek lélektani gyökereire , s többek között meggyőző erővel cáfolja a nálunk is közismert Erich von Däniken nézeteit, vagy a híres-hírhedt Nostradamus próféciák magyarázóit. A Spanyolországban több kiadást megért mű rendkívül érdekfeszítő olvasmány, ugyanakkor hiányt pótló hitvédelmi munka, mely számos jószándékú, de tájékozatlan keresztényt vértezhet fel az okkultizmus inváziója ellen.

René Laurentin - Lisieux-i ​Teréz mítoszai és valósága
E ​könyv célja hidat verni a mai emberek és az igazi, de még mindig ismeretlen Teréz között, akit pedig ma hiteles források hatalmas kiadványsorozata mutat be nekünk. A szerző, akinek Teréz régóta forrása, negyven esztendeje kíséri figyelemmel, lépésről lépésre a vele kapcsolatos ellentmondásokat, vitákat és felfedezéseket. Szolgálatában sokszor kellett legyőznie olyanok idegenkedését, akiket elriasztott Teréztől egy-egy közkeletű, de hamis képe, meggyőznie őket arról, hogy Teréznek az ő számukra is van mondanivalója, üzenete. Ezzel az írásával kalauzt kínál nekik, amely elvezeti őket a mítoszok Terézétől Teréz igazi történetéhez és mai mondanivalója értelméhez.

György Attila - A ​hit világossága
A ​kötet olvasókönyv a keresztény hitigazságokhoz. A példákon, példabeszédeken keresztül a növendékek gyönyörködve sajátítják el a hittani ismereteket. Egy-egy elbeszélés elmondása vagy felolvasása 8-10 percet vesz igénybe. Az így közölt tanítás könnyebben és mélyebben behatol a gyermek lelkébe, mint a hosszas, de elvont magyarázat. Játszva tanulni – ez a modern pedagógia jelszava –, és a hitoktatónak is mindent el kell követnie, hogy ezt az igényt kielégítse.

Mácz István - Örülj ​velem!
Örülj ​velem! Claudelnek igaza van: Hatalmas az öröm, mindennél erősebb. Dosztojevszkij igazságát azzal egészítem ki, hogy az örömre minden ember kiválasztott. Te is! Az ember örömre született. Erről beszél minden mosoly, minden kacagás, minden nevetés. Ha mégis kevés az öröm, arról nem az örömben gazdag világ tehet, hanem az emberi szív, mely az örömet észre nem veszi, át nem éli. Az örömre szükségünk van, mert kiolthatatlan ösztönnel a boldogságot keressük. A boldogság pedig örömökben lép elénk. Amint az életünk “egészét” a pillanatok, a percek töredékében éljük meg, hasonlóképpen az “egész” boldogság egyszerre nem birtokolható, csak az örömben élhető át. A boldogságot keresem én is, mint Te. Nem találom én sem, amint Te sem leltél rá teljesen. Kérlek, most tarts velem. Nem vagyok tudós, sem bölcs. Csak ember vagyok, akire az öröm rátalált. Vagy a szívem lett érzékenyebb az öröm iránt? Nem tudom. Ám az örömmel naponta találkozom. Itt. Most. Hívlak, örülj velem! A mindennapi kenyér mellé kell a mindennapi öröm. A boldogságot mindig holnapra várjuk, holnaputánra, majd…. Közben most élünk, most érzünk, most kell a szívnek örülni, hogy emberi legyen élete. Ne várj értekezést, nem bölcseleti művet olvasol, sem tudományos tájékoztató. Sorokat írtam az örömről. Olyan egyszerű, mint amikor azt mondják: egyél, igyál, tornázz, hogy egészséges légy. Ennyire egyszerű és ennyire fontos. Hányszor hallod a rádióban, televízióban, hogy többet mozogj, lélegezzél mélyen. Most én szólok. A szívedhez. Örülj velem! Naponta ezernyi öröm les rád, csak észre vedd, érezd, engedd magadba és örülj. Örülni hívlak. Nem lehet, hogy ne jöjj. Élni csak örömben érdemes és csak örömben szeretheted az életet.

Böjte Csaba - A ​szeretet gyógyszer, nem jutalom
Életadó ​morzsák Csaba testvér asztaláról a párbeszédről, a bizalomról, a megbocsátásról, az emberi kapcsolatokról. Böjte Csaba Füves könyv-sorozatának negyedik kötete. (Előző kötetek: A mindennapi kenyérnél is fontosabb a remény; Az igazgyöngy fájdalomból születik; A virág a fény felé hajlik.)

Thomas Merton - Élet ​és életszentség
E ​könyv szándéka igen egyszerű: a keresztény lelkiség néhány alapvető gondolatát tárgyalja elemi fokon. Hasznos lehet ezért minden kereszténynek, s egyáltalán mindenkinek, aki meg akar ismerkedni a belső élet néhány elvével a katolikus Egyház értelmezésében. Nincs itt szó olyan témákról, mint "szemlélődés" vagy akár "elmélkedő ima". Mégis azt hangsúlyozza, ami a keresztény élet legáltalánosabb és egyben legtitokzatosabb oldala: a kegyelmet. Isten erejét és világosságát bennünk, amint megtisztítja szívünket, átalakít bennünket Krisztusban, Isten igazi gyermekeivé tesz, és képesít arra, hogy az Ő eszközeiként tevékenykedjünk a világban, minden ember javára és az Ő dicsőségére.

Georges Bernanos - Egy ​falusi plébános naplója
A ​regény főhőse egy őszinte és mély lelkiéletre törekvő fiatal pap, akinek hivatása első állomáshelyén szembesülnie kell nyájának értetlenkedésével, közönyével és cinizmusával, miközben ő maga is súlyos hitbeli válságba kerül, s szenvedései nem csak lelki, de fizikai teherként is ránehezednek. Az emberek tévesen ítélik meg: falánknak és iszákosnak könyvelik el, s hiába él aszkéta életet, egészségi állapota miatt egyre nagyobb fájdalmak gyötrik. Naplója kétségbeesett kísérlet, hogy imádságra képtelen lelkét megvizsgálja és Isten felé emelje. Leírja súlyos vitáit a körülötte élőkkel, tanúi lehetünk a rendszeres párbeszédnek, melyet önmagával folytat, de közben rájön, hogy szenvedélyes és kíméletlen őszinteséggel leírt sorai nem enyhítik szenvedését. Személye a kármelita Kis Szent Teréz alakját idézi: "Minden kegyelem" - írja halála előtt, ahogyan Teréz is sóhajtotta utolsó szavaival. Bernanos a hit harcát állítja elénk: egy gyermekien tiszta szívű pap rendületlen lelki küzdelmét egy szebb, jobb és emberségesebb világért.

Img162
Szent ​Biblia Ismeretlen szerző
9

Ismeretlen szerző - Szent ​Biblia
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Barsi Balázs - John ​Henry Newman
Földi ​életünk igazi története nem más, mint mélyen érintő találkozások és rátalálások sorozata. A legmélyebb emberi találkozások pedig belenyúlnak a transzcendens világba, vagyis Istenhez kapcsolnak bennünket. Ilyen mélységesen megjelölő, Istenhez vivő találkozásra ad alkalmat John Henry Newman bíborossal ez a jubileumi esztendő, születésének 200. évfordulója. Az az út, melyet ez a XIX. századot szinte teljes egészében végig élő, bámulatos intellektusú s ugyanakkor szíve mélyéből hívő, ,,modern egyházatya'' bejárt, míg a katolikus egyházban rátalált Krisztus igazi Egyházára, igencsak időszerű programot vázol a XXI. század kereszténye elé, ezért is éppen az ő életpéldájával és tanításával folytatódik _Az életszentség mesterei_ című, évekkel ezelőtt útnak indított sorozat. John Henry Newman megtérése mélyén titokzatosan, ám hatalmasan jelen van a Szent Szűz misztériuma. Ezeken a lapokon ezért három Máriával kapcsolatos evangéliumi mondatot elmélkedünk végig, melyek tartalma mélyen megjelölte Newman életútját, és nekünk is nagy segítségünkre lehet katolikus hitünk megerősödésében. A könyv anyaga triduum keretében hangzott el Pécsett, a kármelita nővérek templomában 2001. július 14--16.

Gellért páter - Tárgyak ​imái
Te ​még soha nem voltál kíváncsi arra, mit "beszélnek" a bennünket körülvevő tárgyak? Mert én igen! Amikor adódott egy kis csendes időm, füleltem, hallgatóztam - Istenben elcsendesült lélekkel -, s rájöttem, hogy miként az egész természet, úgy az élettelen dolgok is tudnak imádkozni. Persze, csak akkor, ha a mi imára hangolt lelkünk segít nekik. Képzeld el, találkoztam a bűnbánó tölcsérrel, együtt adhattam hálát a ventilátorral, a kő kereső imáját reménykedve hallgattam. Tudod, milyen gyönyörű az ajtók és kapuk közös esti imája? Gyere és hallgasd meg! És ha már este van az ágy pihenő fohásza is felcsendül - közvetlenül a telefon hallgató imája után. Bevallom, amíg nem figyeltem, addig nem is tudtam, hogy a kottafej magától dalol - ha az Úrhoz szól! A sátor pedig csakis kitekintó imát tud mondani... Igen meglepődtem, amikor titkon kihallgattam a lázongó kulcs tépelődő imáját... A magasban pedig az óra féltő szavai szálltak még feljebb, fel az Úrhoz...

Jo Lemoine - Casciai ​Szent Rita
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Barsi Balázs - A ​teremtő lélek
Elmélkedések ​a Szentlélekről. A pesti ferenceseknél tartott konferenciabeszéd-sorozat keretében, illetve az Örökimádás-templomban az 1998-as egyházi évben elhangzott beszédek gyűjteménye.

Waltraud Herbstrith - Edith ​Stein igazi arca
A ​szerzőről: - Istenanyáról nevezett Teréz kármelita nővér. Germanisztikai és modern nyelvi tanulmányait Würzburgban, Heidelbergben és Freiburgban végzi. - 1953-ban belép a kölni Kármelbe. - 1962-től az Edith Stein Archívum munkatársa. - 1978-ban megalapítja a tübingeni Edith Stein Kármelt. Számos művet publikál a kármelita lelkiségről folyóiratokban, rádióban és könyvalakban. Fő kutatási területei: Avilai Szent Teréz, Keresztes Szent János, Edith Stein munkásságának feldolgozása.

Joseph Höffner - Keresztény ​társadalmi tanítás
Az ​Egyház szociális tanításáról kevés olyan sikeres könyv született, mint Höffner Keresztény társadalmi tanítása. A mű tárgyilagosan, olykor nem minden irónia nélkül, de mindig történelmi, empirikus és teológiai-etikai rendszertani alapokon mutatja be az Egyház társadalmi tanítását, melyet megvéd a külső ideológiai támadásoktól és a belső, divatos helyettesítő formáktól. A könyv utolsó megjelenése óta (1983) több pápai megnyilatkozás is foglalkozott szociális kérdésekkel, ezért a német kiadás szerkesztői kiegészítették ezekkel az eredeti szöveget. Ennek nyomán egy olyan korszerű könyvet vehet kezébe az olvasó, mely a kezdetektől napjainkig kimerítően ismerteti az Egyház társadalmi tanítását.

Kollekciók