Ajax-loader

'burma' címkével ellátott könyvek a rukkolán

 


Buddhista_reg%c3%a9k
Buddhista ​regék és mondák Ismeretlen szerző
35

Ismeretlen szerző - Buddhista ​regék és mondák
Sorozatunk ​tizedik kötete ismét a kelet világába kalauzolja a történelem és az irodalom iránt fogékony olvasót: Thaiföldre, Kambodzsába, Burmába és Laoszba. Számos dolog összeköti ezeket az országokat, kultúrájuk nem határolódik el egymástól éles vonalakkal. A legfőbb közös vonások az életmódban, a vallásban, a hasonló gondolkodásmódban és a hagyományok tiszteletében keresendők. Ennélfogva könyvünk történeteiben is fontos szerepet játszik a természetközeli, a természet ritmusa által megszabott élet, az ősök tisztelete, az uralkodónak és a szülőknek való feltétlen engedelmesség. Talán ennél is fontosabbak azonban a regék varázslatos elemei, a repülésre is képes bátor hős, aki varázsfegyverével mindenkit legyőz, a hős segítségére siető Indra isten, vagy a varázsláshoz ugyancsak értő remete. A legerősebb kapocs a négy ország, következésképp a négy ország kultúrája között a buddhizmus, mégpedig a buddhizmusnak a hinajána (keskeny ösvény, kis kocsi) ága, ezen belül is a reinkarnációba vetett hit. A reinkarnáció nagy fegyelmező erő, jelentős hatással volt és van a lakosságra, hiszen aki az életben becsületes, nem lop, nem hazudik, segíti a gyengéket, és hozzájárul a templom fenntartásához, az következő életében érdemei szerint kerül jobb sorba. Aki pedig hazug, gonosz vagy kapzsi, az újjászületésekor alacsonyabb sorsú ember, sőt akár állat is lehet. Kötetünk regéi és mondái a Thaiföld, Kambodzsa, Burma és Laosz buddhista templomaiban őrzött szent könyvekből (pl. Tripitaka gyűjtemény) származnak, amelyek azonban bőségesen tartalmaznak világi történeteket is. Ugyancsak gazdag forrása a mondáknak mind a négy országban a szájhagyomány; vándor mesemondók terjesztették a történeteket a XII. századtól fogva. A Buddhista regék és mondák kötet fordítója, összeállítója és válogatója Maróczy Magda, akit a távol-keleti irodalomban kicsit is járatos olvasó számára aligha kell bemutatni.

Leslie L. Lawrence - Holdanyó ​fényes arca
Leslie ​L. Lawrence a rovartudós és keletkutató ismét úton van: célja ezúttal a hajdani fejvadászok birodalma, Nágaföld. Hősünket most is titokzatos események veszik körül: kegyetlen gyilkosok irtják az őserdőbe menekült harikrisna szekta tagjait; megmagyarázhatatlan jelenségek rémítgetik a dzsungelba települt szeretetotthon lakóit; egy nága kobrát dob az öregasszonyokat ápoló orvosokra; felbukkan a bolond lány, és furcsa énekével megváltoztatja tudósunk terveit. És ismét feltűnik a Gonosz, Leslie L. Lawrence örök ellenfele…

Yves Gandon - Az ​éden nyomában
Yves ​Gandon, ismert francia regényíró, esszéíró, költő és kritikus, a francia Pen Club elnöke, több franci irodalmi díj kitüntetettje. fáradhatatlan utazó, aki bejárta majdnem az egész világot. Létezi-e földi paradicsom - ezt kutatja 1961-ben tett utazása során. Először a Közel-Keletre, Isztambulba jutott el, majd a kisázsiai városok régi civilizációjának nyomait kutatja, meglátogatja Teheránt. Az után India és Burma sajátos, nekünk európaiaknak még mindig titokzatos életviszonyait tárja az olvasó elé. Innen Indonéziába utazik, bejárja Jáva szigetét és a csodaszép Balit. Útja Polinéziába is elvezet, s Ausztrálián keresztül utazik az Egyesült Államokba. San Francisco, Los Angeles, Hollywood, majd Mexikó útjának további állomásai, innen utazik el New Yorkba s a Rockefeller-Center tornyából szemléli a világ legnagyobb városának nyüzsgését. Egy kulturált francia szemével fedezi fel az európai olvasó számára mindazt, ami távoli világrészeken érdekes: a természet szépségeit, régi korok műkincseit, különböző népek néprajzi jellegzetességeit. Gandon úgy írja le élményeit, hogy az olvasó szinte maga előtt látja a festői tájakat, a tárgyak körvonalait, színeit, az emberek arcát. A különböző helyeket más-más szemszögből vizsgálja, így írása változatos, mindvégig lebilincselő olvasmány.

Adrian Levy - Cathy Scott-Clark - A ​mennyei kő
Csupán ​a legendák élték túl a veszedelmes dzsungelt. Homályos elbeszélések jutottak el lassan a világ minden szegletébe. Egy titkos bányáról, és annak félig ember-, félig kígyótestű őreiről szóló mesék hajóztak a hegyvonulatok között bambusztutajokon a nagy Irrawaddy folyón. A ragyogó, zöld kőről szóló suttogások a folyó deltájánál nagy hajókra szálltak, és elhajóztak a Bengál-öbölbe. Mendemondák áramoltak és hömpölyögtek a Gangeszben az eltűnt kincsvadászokról, úsztak a hitetlenség árjával szemben. A szóbeszéd megtelt rémülettel és természetfeletti hatalommal. A mennyek kövének csodás történetét selyem- és fűszerkereskedők adták tovább. Úgy terjedt el Keleten, mint ahogy a szél fújja szét a pitypang virágait.

Alan Winnington - Fejvadászok
A ​távoli, egzotikus Burmába vezet el a vakmerő, és remek tollú újságíró, ebben a kisregényben, az őserdő mélyén megbújó, parányi falvakba, ahol még a történet cselekménye idején - a második világháborút követő években- is a falubírája és a varázsló az úr. Sötét babonák és középkori, kegyetlen szokások kötözik gúzsba a valami jobbat, emberibbet akaró fiatalokat. A szerelmesek nem lehetnek egymáséi, ha azt hiszik róluk, hogy azonos nemzetségbe tartoznak. A fivér adóssága fejében a földesúr rabszolgasorba taszíthatja, eladhatja a nővért. A nyomorúságból egyetlen kivezető út látszik:ha rizs helyett ópiumot termesztenek parányi földjükön, mert azt jó pénzért megveszik az idemenekült Csang Kai- sek katonák. Emberfeletti feladatot vállalnak azok, akik innen ki akarnak törni. Vakmerő útjukat halálos veszedelmek - lefejeztetés, rabszolgaságba vettetés- , fenyegetik, de ők nem hátrálnak meg, és vakmerőségük, szívós kitartásuk végül, számos áldozat árán meghozza gyümölcsét.

Jan-Philipp Sendker - Hazatérés
Olyan ​regény ez, mely örökre beégeti magát az ember szívébe. Történet egy olyan szerelemről, amely legyőzi az időt, a távolságot és a kételyt. Egy olyan szerelemről, melyet nem köt semmilyen feltétel, s melynek lényege a megrendíthetetlen hit és bizalom. A sikeres New York-i ügyvéd rejtélyes körülmények között eltűnik. Négy év múlva lánya, Julia egy szerelmes levelet talál a padláson, melyet apja egy Mi Mi nevű burmai nőnek írt sok-sok évvel ezelőtt. Julia Burmába utazik, az isten háta mögötti kis faluba, hogy fényt derítsen apja múltjára. Bár az apját reméli megtalálni, egészen másra lel. A regényt átszövi a miszticizmus és spiritualitás, a babonák és az asztrológia, melyek szervesen épülnek bele a délkelet-ázsiai emberek mindennapi életébe, akik szentül hiszik, hogy a lényeges dolgok láthatatlanok.

Jiří Mucha - Mint ​denevér a kapun
Valahol ​a burmai dzsungelben egy prágai katonaorvos kölcsönadja fiatal honfitársának - aki két hét szabadságot kapott - kalkuttai lakását, ott élő szeretőjével együtt. Kéthetes kaland a világháború kellős közepén, fátylat reá a front már az orvos halálát kívánó s azt némiképp elő is segítő fiatalember csak megsebesül, de az orvos elesik. A háború még évekig tart, a fiatalember még sok frontot megjár és sok kalandban van része, mire beköszönt a béke, s ő hazatérhet Prágába. Ekkor a múlt egyszerre két oldalról is bekeríti: megjelenik diákkori szerelme, akinek házasságot ígért, s aki nyolc éven át hűségesen várt reá, s jelentkezik az orvos rokona, számon kérve rajta annak halálát. Legalábbis ő így érzi, mert valójában a lelkiismerete a számonkérő. Hogyan próbál kiszabadulni a kelepcéből, amelyet, mint annyi más társának, neki is voltaképpen a háború állított, hogyan próbál újra összhangba kerülni önmagával és a világgal - ezt a folyamatot ábrázolja Mucha rendkívül feszes, csak a lényegre törő formában, az események, színterek, alakok olyan bravúros megelevenítésével, amire csak az képes, aki a maga személyében is átélte őket.

V. Avarin - Harc ​a csendes Óceánért
A ​II. Világháború csendes-Óceáni hadszínterének története "Szovjet" szemszögből.

George Orwell - Burmai ​napok
A ​világhírű író 1934-ben írt első regénye most jelenik meg másodízben magyarul, pedig a meghökkentő, kalandos történet kitűnő olvasmány, már-már romantikus nagyregény. Az egzotikus környezet nem csupán vonzó díszlet, hanem pontos helyszín - Orwell öt évig élt Burmában, mint az indiai Birodalmi Rendőrség tagja -, a burjánzó stílus a vad indulatok érzékletes kifejezője. Az író egy különös szerelmi tragédia kapcsán a gyarmati rendszer visszásságait pellengérezi ki, de későbbi műveivel ellentétben itt egyáltalán nem a szenvtelen ábrázolás híve. A gyilkos szatíra erejét nem gyengítik, ellenkezőleg, növelik a távol-keleti táj leírásai, a mély emberi drámák szenvedélyes ábrázolásai.

Herbert Ernest Bates - Bíbor ​sivatag
A ​második világháború óta feltűnt angol regényírók közül kevés talált oly meleg fogadtatásra és tartós sikerre Magyarországon, mint H. E. Bates, A jacaranda-fa és a Jó széllel francia partra szerzője. Két regényéről olvasók között, könyvankétokon egyre hallik a dicséret. Visszatérő nagy témája az áldozatok hősies embersége a háború embertelenségében. Forrester repülő-őrnagy a szerelmes ember halálfélelmétől sarkalltan viszi a hátán sebesült bajtársát a burmai homoksivatagon át, és sorsában szívesen osztozunk, mert emberfeletti erejét nagyon is emberi gyengeségből meríti.

George Orwell - Burmese ​Days
The ​lushly descriptive and tragic Burmese Days, a devastating indictment of British colonial rule, is based on Orwell’s own experience while serving in the Indian Imperial Police. His beloved satirical classic, Keep the Aspidistra Flying, features a young idealist whose attempt to rebel against middle-class respectability—by working in a bookshop and trying to be a writer—goes terribly and comically awry. The hero of Coming Up for Air tries to escape the bleakness of suburbia by returning to the idyllic rural village of his childhood—only to find that the simpler England he remembers so nostalgically is gone forever.

Kálmán András - Dobos Katalin - Burma
Burma ​évszázadokon keresztül elzárt, még napjainkban is titokzatos ország, gyönyörű tájakkal, csodálatos templomokkal, ősi szokásokkal. Vajon mi marad meg ebből a XXI. században, ha a megnyitott határokon át az olyannyira vágyott technika és vele a modern, nyugati kultúra megjelenik?

George Orwell - Tragédia ​Burmában
"- ​Barátom, barátom, megfeledkezik a keleti jellemről. Hogyan is fejlődhetnénk a magunk apátiájában és babonáiban? Önök legalább törvényt és rendet hoztak. A rendithetetlen brit igazságszolgáltatást és Pax Britannicát. - Pox Britannica az, doktor, vérbajos Britannica. Különben is kinek hozott békét? A hitelezőnek és az ügyvédnek. Persze, hogy fenntartjuk a békét Indiában, saját érdekből, de hová vezet ez a sok törvény és a rend? Még több bankhoz és még több börtönhöz."... "Nem tagadom, hogy bizonyos tekintetben modernizáljuk az országot. Nem tudjuk nem megtenni. De mire befejezzük, szétverjük az egész burmai nemzeti kultúrát. Valójában nem civilizáljuk, csak beledörgöljük a saját mocskunkat. Hová vezet ez a haladás, ahogy ün nevezi? A mi jó öreg, gramofonokkal és keménykalapokkal berendezett disznóólunkba! Néha azt gondolom, kétszáz éven belül mindez - lábával a szemhatár felé intett -, mindez eltűnik: erdők, falvak, monostorok, pagodák - nem marad belőlük semmi. A helyükön egymástól ötven méterre épitett, rózsaszinű villák pompáznak majd, végig a hegyoldalakon, ameddig ellát, egyik villa a másik után, és mindegyik gramofon ugyanazt a dallamot játssza. Az erdők mind letarolva - elpépesitve a News of the World számára, vagy beledarálva a gramofonok ládájába. De a fák bosszút állnak."

Csák Erika - Kocsis András Sándor - Buddha ​gyermekei
A ​könyv képei segítségével bepillantást enged Burma (Myanmar) hétköznapjaiba. A világ "legbuddhistábbnak" tartott országának jámbor hívői a Théravada-t, vagyis az Öregek Útját követik. A fotókat kiegészítő buddhista tanítások és bölcsességek elvezetik az olvasót e különleges, európaiak számára kissé misztikus világba.

Herbert Ernest Bates - A ​jacaranda-fa
Burma, ​1942. A japán megszállás hírére egy kicsiny településen a rizsmalom igazgatója, Paterson megszervezi a helyi angol közösség menekülését. A maroknyi csoport tagjait egybefogja a félelem és a túlélés vágya, ám még útnak sem indulnak, máris felszínre kerül számos olyan konfliktus, melyet évek óta igyekeznek elfojtani. Ahogy múlnak a napok, a menekülők száma egyre fogyatkozik, mivel pattanásig feszülnek köztük az ellentétek. Akad olyan, akit betegség gyűr le, mások egyszerűen visszafordulnak, és vállalják a fenyegető veszélyt. Hogy a sok viszontagság után végül ki éri el a biztonságot jelentő hidat, mely Indiába vezet, az arról árulkodik, mely magatartásformákat, társadalmi szerepeket tart életképesnek a szerző a forrongva, kavargóan változó világban. A hazájában napjainkban is közkedvelt író - akit Graham Greene Csehov angol utódjának nevezett - Magyarországon három legnépszerűbb regényének köszönheti ismertségét, holott köteteinek száma megközelíti a hetvenet. A jacaranda-fa, melyet majd másfél évtizedes szünet után vehet kézbe a magyar olvasók egy újabb generációja, egy hanyatló birodalom képviselőinek immár hősiességtől mentes vonásait ábrázolja rendkívüli éleslátással. A Bates remekművében megörökített "nagy menetelés" mintegy irodalmi és történelmi ellenpontjául szolgál A sötétség mélyén conradi útjának.

George Orwell - Tage ​in Burma
Orwell ​kennen die meisten Leser nur als düsteren 'Big Brother'-Visionär - die wenigsten wissen, daß der Autor einige Jahre als Kolonialbeamter in Burma tätig war. Vor diesem Erfahrungshintergrund entfaltet er die Geschichte eines britischen Diplomaten in einem burmesischen Außenposten. Lesenswert vor allem wegen der Schilderungen der Landeskultur - und George Orwells bitterböser Abrechnung mit der britischen Kolonial-Mentalität.

Jan-Philipp Sendker - The ​Art of Hearing Heartbeats
A ​poignant and inspirational love story set in Burma, book spans the decades between the 1950s and the present. When a successful New York lawyer suddenly disappears without a trace, neither his wife nor his daughter Julia has any idea where he might be…until they find a love letter he wrote many years ago, to a Burmese woman they have never heard of. Intent on solving the mystery and coming to terms with her father’s past, Julia decides to travel to the village where the woman lived. There she uncovers a tale of unimaginable hardship, resilience, and passion that will reaffirm the reader’s belief in the power of love to move mountains.

Indraneil Das - A ​Field Guide to the Reptiles of South-East Asia
South-East ​Asia is home to one of the most diverse reptilian populations on Earth and is quickly becoming one of the most important ecotourism destinations in the world. A Field Guide to the Reptiles of South-East Asia is the first comprehensive guide to the snakes, lizards, crocodiles, tortoises, and turtles of the region. Covering more than one thousand species and subspecies in thorough detail, this field guide provides authoritative, up-to-date information on identification, habitat, behavior, subspecies, distribution, and status. It also explains the behavior and morphology of reptiles, as well as how to measure and identify species according to scale counts and other anatomical features. This guide is essential reading for anyone interested in the wildlife of South-East Asia--wildlife enthusiasts, students, conservation planners, and specialists alike.

Karen Connelly - The ​Lizard Cage
In ​her long-awaited first novel, Karen Connelly recreates the world of a Burmese prison, and of the country’s tumultuous years in the late 1980’s, when millions of people rose up to protest against the brutality of their military government. This is a story of human resilience, love and humour — a potent act of empathy and witness. Inside his solitary confinement cell, Teza, who once electrified the people of Burma with his protest songs against the dictatorship, now applies his acute intelligence and Buddhist patience to finding meaning in the interminable days. Arrested by the Burmese secret police, cut off from his family for the first seven years of a twenty-year sentence, he searches for news and human connection in every object and being that is grudgingly allowed into his cell. Despite his isolation, Teza has a profound influence on the people around him. His integrity and humour inspire the conscience-ridden senior jailer to radical change. His very existence challenges the brutal authority of the junior jailer, perversely nicknamed Handsome. Even though his server, the criminal Sein Yun, sees compromising Teza as his ticket out of jail, the singer befriends him, and falls into a trap of forbidden food, conversation, and the most dangerous contraband of all, pen and paper. Lastly there’s Little Brother, an orphan who’s grown up inside the jail, imprisoned by his own deprivation. Teza and the boy are prisoners of different orders, but their extraordinary friendship frees both of them in utterly surprising ways. Overturning our expectations, Karen Connelly presents us with a world that celebrates human spirit, and spirit itself, in the midst of injustice and violence.

Morten Strange - Photographic ​Guide to the Birds of Thailand
Tuttle ​is proud to present the very first comprehensive photographic guide to the birds of mainland Southeast Asia, the Philippines and Borneo. Included are the birds of Peninsular Malaysia, Thailand and Indochina, as well as those found in South China, Hong Kong and Taiwan. This book covers 668 species and contains more than 700 colour photographs. There is a distribution map for each species. Many of the photographs in this magnificent volume appear for the first time and have been carefully selected to show the most important species. The concise text provides vital information that will ensure accurate identification of species in one of the world's most diverse avifauna regions. Indispensable reading for all bird lovers.

Aung Szan Szú Csí - Levelek ​Burmából
Olyan ​ember lévén, akinek élete összefonódott a burmai demokráciáért folytatott küzdelemmel, írásaimban mindig igyekeztem országunk életének politikai vonatkozásaira összpontosítani. Minekutána azonban a politika az emberekről szól, megpróbáltam politikai harcunk emberi arcát kiemelni. Írtam arról, milyen hatással vannak az emberekre az olyan hivatalos követelmények, mint például az éjszakai látogatók kötelező bejelentése. Azt, hogy mit jelent az infláció, egy közönséges reggeli mindennapi példáján mutattam be. Írtam a barátaimról és kollégáimról, pártom, a Nemzeti Liga a Demokráciáért tevékenységéről és a politikai foglyok pereiről és megpróbáltatásairól. Bemutattam a hagyományos ünnepeket és a buddhista szertartásokat, amelyek az élet szerves részét képezik Burmában. Megpróbáltam rámutatni, mennyire sokrétű a politika, és milyen szorosan összefügg a társadalmi és gazdasági kérdésekkel... Aung Szan Szú Csí

Jan-Philipp Sendker - Das ​Herzenhören
"Wir ​erkennen die Liebe nur, wenn wir geliebt werden, so wie wir selbst lieben." Auf der Suche nach ihrem vermissten Vater reist Julia Win von New York nach Kalaw, einem malerischen, in den Bergen Burmas versteckten Dorf. Ein vierzig Jahre alter Liebesbrief ihres Vaters an eine unbekannte Frau hat sie an diesen magischen Ort geführt. Hier findet Julia nicht nur einen Bruder, von dem sie nichts wusste, sondern stösst auf ein Familiengeheimnis, das ihr Leben für immer verändert. Die epische Geschichte einer jungen Frau, die lernt, dass ein Mensch nicht mit den Augen sieht, dass man Entfernungen nicht mit Schritten überwindet, und dass man Schmetterlinge an ihrem Flügelschlag erkennen kann.

Leo Rawlings - And ​the Dawn Came Up Like Thunder
And ​the Dawn Came Up Like Thunder is the experience of an ordinary soldier captured by the Japanese at Singapore in February 1942. Leo Rawlings' story is told in his own pictures and his own words; a world that is uncompromising, vivid and raw. He pulls no punches. For the first time the cruelty inflicted on the prisoners of war by their own officers is depicted as well as shocking images of POW life. This is truly a view of the River Kwai experience for a 21st Century audience.

Robert Reid - Michael Grosberg - Myanmar ​(Burma)
Explore ​the vast, ancient ruins of Bagan, voyage up myriad waterways by riverboat, relax at a remote teahouse or sample fresh seafood beside white-sand beaches. Let this considered and responsible guide show you the adventure of a lifetime, while at the same time showing you how your travel experience best benefits the local people. SHOULD YOU GO? Weigh up the pros and cons of going to Myanmar by reading this special chapter. BE INSPIRED - new highlights, itineraries and planning sections to help you plot your path. BENEFIT THE LOCALS by choosing private, locally owned hotels and eateries. MAKE YOUR OWN WAY with detailed maps, including a full-color country map. CONNECT WITH CULTURE - detailed History and Culture chapters provide insight into Myanmar's rich and complex heritage.

Jan-Philipp Sendker - Szívszelídítő
Történet ​egy anyáról, akinek szívéhez közelebb állt egyik fia, mint a másik, és bűntudata halála után sem hagyta nyugodni. Történet egy fiúról, akit édesanyja nem akart a világra hozni, akinek a magány volt a leghűségesebb társa, s akinek szíve kővé dermedt a háború borzalmaiban. Történet egy lányról, aki tudta, mekkora erővel bír a szeretet, és tudta, hogyan kell megszelídíteni, újrahangolni egy elgyötört szívet. Történet egy nőről, aki háta mögött hagyta a nyugati világot, hogy megtalálja, ami a legfontosabb az életben: önmagát. Az egymásba fonódó történetekből egyetlen regény kerekedik, mely izgalmas emberi sorsokról mesél, miközben bemutatja Burma babonákkal, ugyanakkor bölcsességgel átszőtt kultúráját, és felnyitja szemünket egy olyan világra, melyben a szeretet, a megbocsátás és a szabadság jelentik az igazi hatalmat.

Sz. Benedek István - Szellemek ​oltalmában
A ​kötet, egy sorozat első darabja, a Távol-Kelet különös, az európai ember számára olykor érthetetlen világát igyekszik közelebb hozni, de nem a tájak, emberek, műemlékek, az utazóval megtörténtek puszta bemutatásával. Minden, amit a szerző látott, hallott, megtapasztalt, a tudatában, így a leírtakban is kapcsolódik az otthon vagy a világkultúra valamelyik fontos személyéhez, szelleméhez, eseményéhez.

Galamb Gábor - Mianmar
Mianmar, ​vagy Burma? Mindegy, hogy melyik nevet használjuk erre a hazánknál több mint hétszer nagyobb délkelet-ázsiai országra, mert egyformán ismeretlen és titokzatos a legtöbbünk számára. Pedig rengeteg érdekes és különleges látnivalóval rendelkezik. Gyönyörű, aranytól csillogó sztúpák nyúlnak az ég felé a pompás pagodákban, amerre a szem ellát mindenütt ősrégi templomok Baganban, korareggel adománygyűjtő szerzetesek hosszan kígyózó sorai az utcákon, a természet megkapó bája és ősi népszokások az Inle tónál, drága-, és féldrágakövek számtalan fajtája az ország zordon hegyeiben és szellemek, szellemek mindenütt. A fenti érdekes és olykor szinte mesébe illő dolgok mellett, a könyvből megismerhetjük a burmai emberek természetes, romlatlan kedvességét, közvetlenségét is. Galamb Gábor, akit az Indiáról írott egyedi hangulatú útiélményregényéből már ismerhetünk, feleségével együtt most is egyéni utazóként, mindenféle turistairodát mellőzve utazta be Mianmar legérdekesebb helyeit. A könyvet egyedivé teszik az izgalmas betéttörténetek, melyek segítségével az olvasó még jobban át tudja élni Burma titokzatos hangulatát. A KALANDOK A NAGYVILÁGBAN sorozat ismét egy izgalmas, olvasmányos és “letehetetlen” olvasmánnyal ajándékozza meg hűséges olvasóit, és új rajongóit egyaránt.

Karen Connelly - Burmese ​Lessons
When ​Karen Connelly first goes to Burma in 1996 to gather information for a series of articles about political prisoners, she discovers a place of unexpected beauty and generosity. She also encounters a country ruled by a brutal military dictatorship that imposes a code of censorship and terror. Carefully seeking out the regimes critics, she witnesses mass demonstrations, attends protests, interviews detained opposition leader Aung San Suu Kyi, and flees from the riot police herself. When it gets too risky to stay, Connelly flies back to Thailand, but she cannot leave Burma behind. Her interest in the political turns more poersonal on the Thai-Burmese border, where she falls in love with Maung, the handsome and charismatic leader of one of the Burmas many resistance groups. After visiting Maungs military camp in the jungle, she faces an agonizing decision: Maung wants to marry Connelly and have a family with her, but if she marries him, she also weds his world and his lifelong cause. Struggling to weigh the idealism of her convictions against the harsh realities of life on the border, Connelly transports the reader into a world as dangerous as it is enchanting. In prose layered with passion, regret, sensuality and wry humour, Burmese Lessons, a love story tells the captivating story of how one woman came to love a wounded, beautiful country as well as a gifted man who has given his life to the struggle for political change.

Guy Delisle - Burma ​Chronicles
'The ​Burma Chronicles' presents a personal and distinctively humorous glimpse into a political hotspot, putting a popular spin on current affairs."

Guy Delisle - Chroniques ​birmanes
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Ács László - Burma, ​Thaiföld, Kambodzsa
Thaiföldet ​már sokan ismerjük, ám az egykori Sziám szomszédságában még számos mesés vidéket találunk, melyek csak a közelmúltban váltak elérhetővé a turizmus számára. Burma (mai nevén Mianmar) és Kambodzsa szélesre tárt ajtószárnyain túl ma olyan ritka kincsekhez "juthat hozzá" az utazó, mint Bagan ősi templomrendje, a Shwedagon gyémántokba öltöztetett aranypagodája vagy a dzsungel fogságából kiszabadított Angkor fenséges romjai. Bőven van még mit felfedezni a világnak e tájékán - rántsuk hát le együtt a leplet az ismeretlenről, s induljon az utazás!

Dvorszky István (Prakheo) - Az ​arany pagodák országa
Mianmar ​az aranyország! A legendák hazája, ahol bármerre is jársz, buddhista szentek lábnyomába lépsz. A lépten-nyomon csodák földje, a meghitt varázslatok országa, az időutazók paradicsoma. Mélytüzű drágakő, ami megbabonáz és magával ragad. A világ múzeuma, az emberiség és a buddhista vallás féltve őrzött kincse, ahol lenyűgöz az időtlenség misztikus élménye. Aranyország! A minden sarkon csoda országa! Itt még lovas szekérrel poroszkálhatsz az ezeréves pagodák árnyékában, itt még megpihenhetsz, megfürdetve magad Buddha mosolyában. Itt megtalálod lelki békédet és megtanulod bölcs derűvel szemlélni önmagad, mert Mianmar mindentől különbözik, de ha egymásra találtok, olyan lesz, mint az első szerelem. Sohasem felejted el! Ez a könyv, egy bensőséges, szeretetteljes vallomás egy varázslatos országról, Mianmarról. Egy megszállott Délkelet-Ázsia rajongó, kinek gyerekkori álma teljesült 2007-ben mikor Mianmar annyiszor álmodott földjére léphetett. Dvorszky István megkapó stílusban a saját érzésein keresztül próbálja bemutatni a legbuddhistább országot és segíteni próbál azoknak, akik útra kelnek, hogy felfedezzék az arany pagodák földjét. A sok internetes utazási oldalakra írt élménybeszámolója után, ez az első nyomtatásban megjelent írása, egy máig tartó nagy szerelemről, Mianmarról.

Kollekciók