Ajax-loader

'álmoskönyv' címkével ellátott könyvek a rukkolán

 


Krúdy Gyula - Álmoskönyv ​/ Tenyérjóslások könyve
Krúdy ​Gyula álmai, ábrándjai, java férfikorának játékai, vigasztalódásai vannak ebbe a könyvbe zárva. Nem tévedés: amikor kinyitjuk az Álmoskönyv-et, nem elsősorban a magunk álmaira találunk megfejtést, hanem arról értesülünk, miként magyarázta az álom és a félébrenlét kavargó képeit a magányos, a csalódott ember, mégpedig elődjeinek, őseinek följegyzései nyomán. Azaz: milyen álomvilágba menekült az alig negyvenesztendős író, aki tizennégy évesen fogott először tollat, érettségi után meg akarta hódítani a századforduló Budapestjét, harminc-, majd harmincöt esztendősen megtalálta egyéni hangját, sikeres író lett.

828891_5
elérhető
13

Krúdy Gyula - Álmoskönyv
Az ​Álmoskönyv Krúdynak talán legnépszerűbb, legelterjedtebb munkája. Tulajdonképpen üzleti okokból fogott hozzá megírásához, ám nemcsak nagyanyja, a híres álomfejtő történeteit, álomfejtéseit használta fel hozzá, hanem a "szakirodalomban" is kutakodott, főként azonban saját íróí zsenialitásából kölcsönzött sokat az újabb és újabb kiadásokban egyre bővebb munkához. Egészen sajátos munka kerekedett ki végül is: a legszebb, leghitelesebb magyar álomfejtő tanácsadó könyv és az egyik legérdekesebb Krúdy-mű, amely vetekedik a nagy szépirodalmi opuszokkal. Első megjelenése idején főként gyakorlati tanácsadó volt, sokáig szépirodalomnak számított, napjainkban nyilván kettős funkcióban használatos mű lesz.

Covers_220151
Álmoskönyv Ismeretlen szerző
0

Ismeretlen szerző - Álmoskönyv
Álmaink ​és azok jelentésének emberemlékezet óta rendkívüli szerepet tulajdonítunk. Gondoljunk a Bibliára, amely szerint a próféták álomlátásukat használták fel jóslataikhoz. Az álmokra nélkülözhetetlen szükségünk van ahhoz, hogy testi, lelki, szellemi egészségünket megőrizzük. Álmainkkal próbáljuk feloldani lelki feszültségünket, és igyekszünk megbirkózni feldolgozhatatlan problémáinkkal. Az álomképek sokszor kapcsolódnak a valósághoz, a hétköznapokban velünk megtörtént eseményekhez, de lehetnek azok szokatlanok, irreálisak, lehetetlennek tűnők és logikátlanok is. Mégis ezekre - a tudatalattinkból érkező - álmokra emlékszünk leginkább, és ezek hordozzák talán a legfontosabb üzeneteket: elfojtott érzelmeinkről adhatnak információkat, de vágyaink, reménységeink és tehetségünk is kifejezésre juthatnak álmaink által. Ha foglalkozunk az álmok jelentésével, közelebb kerülhetünk önmagunkhoz... jobban megismerhetjük önmagunkat.

Covers_200758
Álomfejtés Ismeretlen szerző
2

Ismeretlen szerző - Álomfejtés
"Az ​álmok az emberi élet legcsodálatosabb jelenségei közé tartoznak. Álmainkban új világba kerülünk, ahol minden megtörténhet velünk. A hétköznapi világból átkerülünk a mesék világába. Ha a Tisztelt Olvasó bepillantást kíván nyerni az álomvilág biológiai rejtelmeibe is, kérjük lapozza át könyvünk függelékét is, ahol az álom-tevékenység néhány orvosi vonatkozásáról olvashat."

Dr. Fiona Starr - Jonny Zucker - Az ​álmok világa
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Andreas Baumgarten - Álmoskönyv
Kinek ​ne jutott volna még eszébe egy szép, romantikus vagy egy kínzó, nyomasztó álom után, hogy amikor felébred, eltűnődjön: van-e, lehet-e az álomnak valamilyen mélyebb jelentése, tudósít-e testi, lelki állapotunk rejtett változásairól, s ennek megfelelően ad-e valamilyen útmutatót a jövőhöz, az esetlegesen bekövetkező szerencsés vagy szerencsétlen sorsfordulókhoz. Kötetünk az álmok jelentéstartalmának megfejtésében éppúgy támaszkodik az európai népi hagyományokra, a keleti álmoskönyvekre, mint a freudi mélylélektani kutatásokra, a modern pszichológia eredményeire. Mindenki maga döntheti el, hogy ezt az érdekes, olvasmányos, a régi és az új tapasztalatokat ötvöző művet mennyire tekinti csupán szórakoztató játéknak vagy veszi esetleg egy kicsit komolyabban, s hasznosítja tanulságait életvezetésében.

Hanns Kurth - Mit ​jelentenek az álmok?
A ​modern lélektan egyik legfontosabb ága az álomkutatás. HANNS KURTH, a fiatalabb német pszichológus-generáció tehetséges képviselője nagy elődökre, Freudra és Jungra támaszkodva írta meg tudományos igényű, mégis szórakoztató álmoskönyvét. Bevezetőjében az álmokról és az álmok sajátos nyelvéről ír, majd az álomfejtés fejezete következik, s végül, a legterjedelmesebb rész, egészen szokványos, már Krúdytól is ismert álmoskönyv. Ajánljuk a könyvet mindazoknak, akiket érdekelnek lelki életünk titokzatosnak tűnő, de e könyv tanúsága szerint többé-kevésbé mégis megfejthető titkai.

Egyiptomialmoskonyv
Egyiptomi ​álmoskönyv Ismeretlen szerző
12

Ismeretlen szerző - Egyiptomi ​álmoskönyv
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Covers_268393
Álmoskönyv Ismeretlen szerző
0

Ismeretlen szerző - Álmoskönyv
Az ​álom titkainak megfejtése utáni vágy szinte egyidős az emberiséggel. Ma is sokat foglalkoznak vele, de valódi mibenléte nem teljesen tisztázott ennek a csodálatos és titokzatos adománynak, az élet nagy varázstükrének. Ez a könyv még itt-ott fellelhető vagy töredékeiben fennmaradt, elsősorban régi álmoskönyvekből merít.

Covers_199118
Álmoskönyv ​- álomfejtés Ismeretlen szerző
1

Ismeretlen szerző - Álmoskönyv ​- álomfejtés
Az ​álmok az emberi élet legcsodálatosabb jelenségei közé tartoznak. Álmainkban új világba kerülünk, ahol minden megtörténhet velünk. Az álmok világa és a való világ közötti függetlenség csak látszólagos. Az álmok ugyanis ezer szállal kapcsolódnak mindennapi életünkhöz, tapasztalatainkhoz, ismereteinkhez. Az álomvilág a valóságos világból veszi kölcsön "nyersanyagait" csodálatos építkezéseihez. Ha megfigyeljük, megértjük álmainkat, jobban megismerhetjük saját magunkat, titkos félelmeinket, jövőbeli lehetőségeinket. Ehhez kívánunk segítséget nyújtani könyvünkkel, eligazodni a mai kor emberének mai kori álmaiban.

Rob MacGregor - Trish MacGregor - Az ​álmok mindentudó nagykönyve
Amikor ​álmodunk, tudattalanunk üzeneteket küld nekünk, amelyek személyes boldogságunk kulcsai is lehetnek. Az álmok segíthetnek önmagunk jobb megértésében, problémáink megoldásában, vagy akár alkotókészségünk és teljesítőképességünk növelésében.

Dr. Jennifer Parker - Álmok ​+ Rémálmok
Az ​egyedi, megfordítható könyv mélyre ás álomvilágunkban és felfedi annak két ellentétes, jellemzőjét, jin és yang vonását, megerősítve azt a sejtésünket, hogy az álmok és a rémálmok egyazon jelenség két arcát mutatják. A kötet két része egymást tükrözi, aktuális, tudományosan megalapozott, bárki számára megérthető. Felfedezésre indulunk tehát az álmok és rémálmok birodalmába! Feltárjuk kiváltó okaikat; megtanuljuk értelmezni az álmunkban tapasztalt élményeket; tematikusan rendszerezve, részletesen is bemutatunk 50 álom- és 50 rémálomszimbólumot és -témát, amelyeket Sigmund Freud, Carl Jung és kortárs álomszakértők munkásságára támaszkodva tárgyalunk.

Noszlopi László - A ​titkos erők és tanítások lélektana
Valóságos ​korban élünk. Világnézeti bizonytalanság és politikai megrázkódtatások korában, a tanácstalanság és zaklatottság ilyen időszakaiban biztos iránytű helyett az emberek az okkultizmus körében keresgélnek szilárd támaszpont után. Megnövekszik a babonára és a szemfényvesztők bűvészetére való hajlam, mindenféle irányzathoz tartozó léleklátók és jósok zsákmányolják ki üzletszerűleg a félelmet és gyászt. A megzavart kedélyekbe egyre mélyebben hatolnak be a vallásos és filozófiai világnézetek torzképei és foszlányai. Könyvünk az okkultizmus lélektanának, a parapszichológiának teljes és rendszeres tárgyalása, minden fontos részletre is kiterjed.

Egyiptomi_%e2%80%8b%c3%a1lmosk%c3%b6nyv
Egyiptomi ​álmoskönyv Ismeretlen szerző
4

Ismeretlen szerző - Egyiptomi ​álmoskönyv
"Az ​emberiség történelme: álmok sorozata. Az Ótestamentumban Ábrahám álmodik, a próféták látásai se egyebek álmoknál (...) A régi Egyiptom, Szíria, India álmai telve vannak titokzatosságokkal, amelyek között a csillagvizsgáló sem tud eligazodni. Piramisokat építenek az álom tiszteletére, könyvtárak telnek meg az álom tudományával. Aki a világ minden álmát összegyűjteni akarná, hétszer beutazhatná a tengereket, szárazföldeket, mégis elhullajtana egy-egy álmot valahol, amelyet nem vett észre, és műve csonka volna." - Krúdy Gyula

Damien Forrestal - Kathar ​álmoskönyv
A ​középkor homályában, a keresztes háborúk idején dél-francia városok egész sorát bélyegezte eretneknek az egyház - a _kathar_ hagyomány azonban az üldöztetés dacára sem merült feledésbe, és most, századok múltán, imsét feltárja titkait. A Kathar Álmoskönyv, e regényes útmutató a misztika híveihez szól, de kellemes időtöltést kínál az izgalmak kedvelőinek is. Segítségével bárki eligazodhat az okkult tanok, a test, a lélek rejtelmei közt, és - akár a kerettörténet hősei - sikerrel szállhat szembe a világot fenyegető összes rémálommal.

Rákos Péter - Beöthy Mihály - Érzelmes ​asztrológia
Az ​autonóm személyiségrészek diszharmóniája szerencsére csak a legritkább esetben vezet végzetes meghasonláshoz, mégis jó tudatosítani: minden gond, minden feszültség, minden kudarc e belső területek láthatatlan működéséből fakad. Az asztrológia éppen e rejtett viszonyokat teszi láthatóvá, értelmezhetővé, ezáltal segítve a "királyi utat": az önismeret útját, melyet követve a személyiség egymással harcban álló területei megbékélhetnek magukkal és egymással.

Covers_137518
Álomfejtő ​A-tól Z-ig Ismeretlen szerző
0

Ismeretlen szerző - Álomfejtő ​A-tól Z-ig
Miért ​álmodunk, és mit jelentenek álmaink? Az ősi kultúráktól napjainkig az embereket mindig is foglalkoztatta az álmok szimbolikus tartalma. Az álomfejtő A-tól Z-ig álomszótár ismerteti az álomszimbolikák fejlődését az idők folyamán, A-tól Z-ig bemutatja az álmok nyelvét és jelképeit, és útmutatót ad a geomancia ősi módszerével történő álomértelmezéshez.

Krúdy Gyula - Álomképek
"Mindenki ​álmodik. Csak az a különbség az álmodók között, hogy egyik ember sokáig magában hordja álmát, amíg a másik nyomban elfelejti: elfújta a hajnali szellő, mint a viráglevelet. Legtöbbet persze a nők álmodják. A nők között ritka az olyan, aki álmát nyomban felébredés után elfelejtené. Nyitott szemmel is utánanéz az álom tovaszálldosó lepkéjének, amely néha igénytelen, mint egy káposztalepke, máskor pedig nyugtalanító, mint akár a nők hajába akadt halálfejes pillangó." (Krúdy Gyula)

Mochár Szilvia - Modern ​álmoskönyv
Ebben ​a könyvben nem szerepelnek különleges álmok. Egyrészt mert minden álom különleges, másrészt, mert a különleges álmok leírásához az enyémnél jóval több irodalmi tehetségre lenne szükség. Tanácsolom ezért, hogy mindenki, aki e könyvből szeretne választ, magyarázatot kapni álma jelentésére, válassza ki álombéli eseményeiből azt a jellemzőnek tartott részletet, amelyet egy címszó alatt megtalálhat. Ezzel máris eldöntötte, hogy a megálmodott eseménysorból ő maga mit tart fontosnak. (A magyarázatok nem egységesek, ugyanis sok-sok ismerősöm, barátom megfigyelését használtam fel, természetesen hozzájárulásukkal, és idéztem a nagyszerű Krúdy-könyvből is.)

Ludmann Sándor - Álmoskönyv
Nekünk, ​magyaroknak van egy szépséges mondánk - az Emese álma, amely egy nagyhatalmú uralkodóház eredetmondája: az Árpád-házé.

Krúdy Gyula - Álmoskönyv ​Krúdy Gyula nyomán
Nincsen ​rossz álom. Mert amikor álmodunk: azt jelenti, hogy még élünk. A halottak nem álmodnak, mert hiszen ők már mindent tudnak. A legrosszabb álomban is van valami jó. Éppen arra jó ez a könyv, hogy az álmától elborult ember kikeresse magának a sokféle álommagyarázat közül azt a megfejtést, amely őt a leginkább megvigasztalja.

Lévai Anita - Potó István - Álmok ​kézikönyve A-Z
Az ​álmok világa csupa látszat és illúzió, megtévesztően sokféle, azonkívül rendkívül kockázatos zóna. E varázslatos labirintus képes rabul ejteni, megbabonázni, elkápráztatni, égi magasságokba emelni vagy megrendítő mélységekbe lökni, de kellő ítélőképesség híján súlyos következményekkel járó tévedések előidézője lehet. Az álomfejtés nem más, mint egy nyitott ablak, amelyen át az álmodó önnön lélekfolyamataiba nyer betekintést. A kulcs a tiszta megértéshez minél több szimbólum jelentésének az ismerete, ezek minél reálisabb összerakása. A szimbólumok az emberi természet legmélyebb rétegeinek kifejeződései, melyek ma is szólnak hozzánk, hatnak intellektusunkra, érzelmeinkre és lelkünkre. Álmoskönyvünk pedig arra szolgál, hogy felébressze az álmodó kíváncsiságát, érdeklődését, hogy megtalálja a kulcsot önmagához, és elinduljon azon az úton, amely önmaga legbelsőbb Énjéhez vezeti, és én viszont abban hiszek, hogy mindig segíti a gondviselés azt, aki keres. Íme, táruljon fel hát egy kapu, melyen át reményeink szerint egy csodálatosan gazdag, titokzatos palotába léphetünk. Egy ősi legenda szerint az istenek a tudás kulcsáról tanácskoztak: el szerették volna rejteni. Felvetődött a kérdés: hova? "Talán rejtsük el a magas hegyen? Nem. Mert az ember ott meg fogja találni. Akkor az óceán mélyére helyezzük? Nem. Mert az ember ott is meg fogja találni." A tanácskozás végén így hát arra a megállapításra jutottak: "rejtsük el magában az Emberben". Jelen kötet a hogyan fejtsük meg álmaink üzenetét kérdésre ad válaszlehetőségeket a felfedező kedvű Olvasó számára.

Covers_264988
Nagy ​álmoskönyv Ismeretlen szerző
2

Ismeretlen szerző - Nagy ​álmoskönyv
Az ​álmok értelmezése évezredek óta foglalkoztatja az emberiséget, a régi népeknél is nagy szerepet játszott az álomfejtés.

Covers_98623
0

Ismeretlen szerző - Álmoskönyv ​lottószámokkal
A ​könyvnyomtatás feltalálását követően, már az első kiadványok között ott voltak az álomfejtéssel foglalkozó művek. Kiadónk, most igazi érdekességgel lepi meg a Tisztelt Olvasót: egy olyan álmoskönyvet kínálunk, amelynek eredetije több mint százötven éves. A képek jelentésén túl, fellelhetőek a szerencsét hozó kabalaszámok is. Mindez a szerencsejátékokban, de univerzálisan is alkalmazható. Könyvünk leginkább a játékos kedvű olvasónak szól, de az sem fog csalódni, aki "tudományosabb" érdeklődéssel fordul az álmok világa felé.

Haydn Corner - Dreams: ​A Book of Symbols
From ​frogs, horses, and kangaroos as symbols of success and happiness to candles and butterflies portending lasting friendships, this useful, palm-sized volume is an A-Z guide to the symbols and interpretations of dreams.

Rosemary Ellen Guiley - Álomenciklopédia
Az ​Álomenciklopédia nélkülözhetetlen útmutató az álmaihoz! Nem csupán az egyetemes álomjelképekre szolgál egyértelmű magyarázatokkal, hanem megtanítja Önt, hogyan értelmezze álmait a saját, személyes élményeinek összefüggésében - ugyanis az álmai ugyanúgy egyéniek, mint Ön. Az Álomenciklopédia két könyv egyben. Az első rész ismerteti az álomértelmezés alapjait, elmagyarázza az álmok jelentőségét és azt, hogyan kell kezelni őket. A második részben betűrendbe szedett címszavak alatt megtalálja a leggyakoribb tudatalatti jelképek felsorolását. Ezeken kívül a könyv a következő témákat érinti még: Különbség az álmok és a rémálmok között Az álmokkal kapcsolatos kulturális hiedelmek Módszerek a világos álmok előidézésére Természetfeletti és testen kívüli élmények A férfiak, a nők és a gyerekek álmai közötti különbségek És még rengeteg más...!

Pamela Ball - Erotikus ​álmok és jelentésük
Álmaink ​a tudatalattinkra nyitott ablakok. Olyan dolgokat tárnak elébünk, amelyeket sohasem tartanánk lehetségesnek, amelyekről talán senkivel sem beszélnénk szívesen. Az erotikus álmok különösen nagy zavart okozhatnak az emberben. E könyvből megtudhatja az Olvasó, hogyan értelmezze, hogyan értse meg a saját erotikus álmait. Az eredmény sokszor meglepően egyszerű... és kulcsot ad a legrejtettebb álombeli titkainkhoz.

K. G. Lunarius - Lunarius ​lélektani álmoskönyve
Freud ​azt mondta, hogy az álom a tudattalanba vezető út. Tehát egy olyan lelki állapot, amely szerinte valahol a tudat és a tudattalan között foglal helyet. Mit jelent ez? Azt, hogy álmainknak mindenképpen vannak jelentéseik - ha nem is egyértelműek, és nem mindig megfejthetők. Az álmok többnyire nem jósolnak hanem jelentéseket próbálnak értelmezni. - Ilyen értelemben ez az álmoskönyv se jóskönyv. Némileg a pszichológusok és a pszichológiai tudással is felvértezett régebbi álmoskönyvek szerzőinek tapasztalatait is felhasználva próbál álmokat értelmezni.

Sylvia Browne - Book ​of Dreams
ylvia ​Browne's Book of Dreams offers a window into our souls and a doorway to The Other Side. llustrating her findings with the research and inspiring real-life stories that are her trademark, Browne shows how our dreams influence everything from our memories to our health and well-being to our relationships. We can make positive changes by heeding the messages contained in our dreams. And we can reconnect with our departed loved ones through the phenomenon of these altered states of being. From recurring dreams to daydreams, from dreams that comfort to dreams that force us to confront our deepest fears, Sylvia Browne's Book of Dreams illuminates the path between our conscious and unconscious minds and shows why our dreams are among the most important and misunderstood connections we have with portals to The Other Side. "I've personally witnessed her bring closure to distraught families, help police close cases, and open people's hearts to help them see the good within themselves." (Montel Williams)

Fiona Zucker - Jonny Zucker - Álmok ​könyve
Fedezzük ​fel álmaink valódi jelentését ennek a gyönyörűen illusztrált, könnyedén használható álmoskönyvnek a segítségével. Megismerhetjük az álomértelmezések eredetét, pszichológiai hagyományait és olyan híres álomelemzők elméleteit, mint Sigmund Freud és Carl Jung. Megtudhatjuk, milyen lélektani és fiziológiai tényezők indokolják, hogy szükségünk van alvásra és álmokra. Tanácsokat kapunk arra vonatkozóan, miként vezessünk álomnaplót, és hogyan irányítsuk elménket, hogy világos, tisztán értelmezhető álmokat lássunk.

Boross Mihály - Jorio ​asztrológiai álmoskönyve
Jorio ​álmoskönyve címen ez az írás egyszerűen összefoglalja és feldolgozza mindazt a tudásnak nevezhető anyagot, amit évezredek óta gyűjtöttek az álommal foglalkozó - korukban tudósoknak tartott - gondolkodók. Lehet, hogy mindez a kételkedők szemében játék, vagy talán erősebb szóval megjelölt valami, a hívők számára pedig bölcs és hasznos vezető az élet olyan szövevényes útjain. Ezt a vitát a legmagasabb rendű tudomány sem fogja eldönteni, de nem nehéz az álomfejtés, álomjelentőség-magyarázat és az álomban való hit problémájára alkalmazni az asztrológiáról megállapított tételt: Játéknak tudomány; tudománynak játék. Aki soha sem álmodott, vagy ha álmodott, soha senkinek sem mondta el, hogy mit álmodott, aki még sohasem riadt föl álmából, mert valami kellemetlen nyomasztó, fantasztikus történet szereplője, szenvedője volt alvás közben, az ne vegye kezébe ezt a könyvet, ne olvassa el, s még titokban se nézzen bele reggel, mikor felébredt, hogy kielégítse kíváncsiságát, megtudni: mit mond az álmoskönyv a fehérkutyás álomról?

Karl Spiesberger - Álommaszkok
Nem ​egy kettős világ polgárai vagyunk? - Nem egy kettős lényiség él bennünk, melyek teljesen eltérő élményszférákban mozognak? Nemcsak a két tudatállapotban irányít minket, az alvás és az ébrenlét ritmusában felváltva? Minden éjszaka belépünk az álom titokzatos birodalmába; szemfényvesztéseivel hagyjuk magunkat lenyűgözni, boldogítani, nyugtalanítani, kínozni. Legtöbbször csak érintőleges töredékét sikerül átmentenünk; olykor van egy nyomasztó érzésünk, hogy ez már egyszer megtörtént velünk, valamikor a múltban. Gyakran éreztük már ezt. Jelen mű ötvözi Freud, Adler, Jung mélypszichológiai valamint az okkult hagyomány álomról alkotott véleményét és értelmezését.

Kollekciók