Ajax-loader

'etikett' címkével ellátott könyvek a rukkolán

 


Sille István - Illem, ​etikett, protokoll
Az ​emberi kapcsolatok már a legrégebbi koroktól bizonyos formaságokhoz kötődnek. Ezek a formaságok a történelmi fejlődés során állandóan változtak, míg végül hagyományokon alapuló érintkezési, magatartási szabályokként irányítanak bennünket életünk akár hétköznapi, akár rendkívüli helyzeteiben. Különösen fontos e normák ismerete a hivatalos társas érintkezésben, a nemzetközi gazdasági, kereskedelmi, sport- és kulturális kapcsolatokban. Az idegenforgalom fejlődése szintén soha nem látott mértékben bővíti az érintkezési alkalmakat a különböző társadalmi és anyagi helyzetű, vallású és politikai meggyőződésű emberek között. A könyv a sikere szerző két korábbi, több kiadásban megjelent művének átdolgozása, korszerűsítése, különös tekintettel a társasági életben és a nemzetközi diplomáciában a legutóbbi években felmerült új igényekre. A könyvet hétköznapjainkból ellesett tanulságos, helyenként szórakoztató történetek, szemléltető ábrák teszik igazán olvasmányossá, élvezetessé és hasznossá mindazok számára, akik a kulturált viselkedési normák, szokások elsajátítására törekednek, vagy ilyen irányú ismereteiket kívánják felfrissíteni, illetve bővíteni.

Görög Ibolya - Protokoll
A ​könyv szerzője, Görög Ibolya 1987-től 1999-ig dolgozott a Miniszterelnöki Hivatal Protokoll Főosztályán. 1992-től mint protokollfőnök irányította, szervezte a kormány hivatalos rendezvényeit. Elméleti felkészültségét jelenleg a viselkedéskultúráról, a protokollról, a rendezvényszervezésről tartott előadásokon, írásokban hasznosítja, melyekben megosztja közönségével a - számos próbán szerzett - gyakorlati tapasztalatait is. Ebbe a sorba tartozik ez a könyv is, melyet kezében tart az olvasó. Egyfelől hagyományos illemtankönyvnek is tekinthető, hiszen a mindennapi viselkedés (köszönés, öltözködés, kommunikáció) helyes formáira vezet rá, de a könyv nagyobb részében a hivatalos viselkedés (a tárgyalás, konferencia, fogadás) szabályaival ismerteti meg az érdeklődő olvasót. Akinek pedig gyakran kijut a "vendég" szerepe, vagy aki hivatalból fogad vendéget, vagy akinek programokat kell szerveznie - a gyakorlati teendők megtanulásához kézikönyvként használhatja kiadványunkat. Igazi program- és forgatókönyv-minták is vannak a könyvben. Bár a viselkedési szabályok, a száraz tények is könnyen emészthetők, frissítőnek Szörbet gyanánt különleges sztorikat is felszolgál az olvasónak a szerző - a 13 év különleges történeteiből összeállítva. Állam- és kormányfők, miniszterelnökök, miniszterek, külügyminiszterek, kabinetfőnökök váltották egymást, miközben a protokoll maradt. És Görög Ibolya neve fémjelezte...

Melissa Dorfman France - Micimackó ​kis illemtankönyve
Micimackó ​tudja, hogy öt perccel tizenegy előtt ideje felszolgálni Egy Kis Nyalánkságot. De azt is tudja, mi a különbség a Tulajdonképpeni Uzsonna (amit az ember Bagoly házában kap) és a Majdnem Uzsonna (amit az ember könnyen elfelejt) között. Ez a kis illemtankönyv azokhoz szól, akik kevésbé járatosak a Mindenkori Helyes Cselekvés szabályaiban. A Kedves Olvasó a Társalgástól kezdve az Étkezésen keresztül a Látogatásig terjedő témákon át nemcsak bepillantást nyer a Százholdas Pagony életének apró titkaiba, de hasznos útmutatót is kap a Megfelelő Viselkedéshez. Váratlan vendégként nem illik teát és süteményt kérni vendéglátónktól még akkor sem, ha egyébként már eljött az Uzsonna Ideje. Egy egészen finom utalás, egy vágyakozó pillantás az almárium felé azonban megengedhető.

Fejér István - Tudni ​illik, hogy mi illik
Akarja, ​hogy embertársai kedveljék ? Akarja, hogy minden társaságban szívesen látott vendég legyen ? Akarja, hogy a fiatalok pajtásuknak, az idősebbek jó barátjuknak érezzék ? Vegye meg és olvassa figyelemmel Fejér István könyvét. Ismeri a tv ilyen című adásait ? Ez a könyv bővebb, részletesebb. Nem ismeri ? Annál inkább olvassa el. Míg jól szórakozik a sziporkázóan szellemes csattanójú anekdotákon, megtanulja a legfontosabb illemszabályokat, és jól érezheti magát mindenhol, mindenkivel.

Jacqueline Dunckel - Üzleti ​illemkódex
E ​kézikönyvet használhatjuk úgy is, mint lexikont bizonyos üzleti helyzetekben...hiszen az üzleti élet minden vonatkozására kínál elfogadható viselkedési szabályokat. -Hogyan viselkedjünk a munkahelyünkön, üzleti úton, protokollfogadáson? -Hogyan telefonáljunk, öltözködjünk, levelezzünk? -Kinek, mikor, mit ajándékozzunk?

Görög Ibolya - Mindennapi ​maceráink
Görög ​Ibolya előző könyve, a Protokoll - az életem nagy sikert aratott: egy éven belül négy kiadást ért meg. Abban a könyvben a Miniszterelnöki Hivatal korábbi protokollfőnöke parlamenti emlékeit írta meg, és alapos tájékoztatást adott a hivatalos viselkedés szabályairól. A nagy érdeklődésre való tekintettel ebben a kötetben a társas érintkezés ésszerű szabályait foglalja össze. "Az előző könyvemben már elmondtam olyan viselkedési szabályokat, melyek azonos módon vonatkoznak a magán- és a hivatali életre is: ilyenek a tegezés-magázás, köszönés, bemutatkozás, kézfogás, dohányzás szabályai, de általában az üzleti, a hivatalos protokollal foglalkoztam többet (öltözködés, telefonálás, névjegykártya, levél, virág, ajándék, rangsor, ültetési rendek, hivatalos ceremóniák, koktél, állófogadás, díszebéd, delegációzás, konferenciaszervezés stb.). Tehát amikor például most azt látja, kedves Olvasóm, hogy "öltözködés", akkor a teljesen hétköznapi dolgokra gondoljon. ... Jóérzést szeretnék átadni, azt szeretném elmagyarázni, hogyan lehet jól élni, és ezt természetesen nem az anyagiakra értem. Ehhez hozzájönnek még viselkedési tanácsok is, amelyek kimondottan arra valók, hogy a hétköznapok együttélési gondjait feloldjuk, magunknak tegyünk jót. ... Nagyon szeretném, ha nem bántanék meg senkit. Ugyanis nagyon síkos ez a terület, a magánélet szokásai tényleg 'ahány-ház-annyi-szokás' módra alakulnak. Mindenki úgy érzi, hogy az a helyes, ahogy ő él; a saját életét tudja elfogadni, azt tartja követendőnek. Csak azt kérem, hogy amit leírok, segítő szándékom jeleként fogadják. Az élet, ez a falatka hatvan-nyolcvan év, nem a Győzelemről szól, hanem arról, hogy sikeresen és kedvünkre vegyünk részt benne. ... Macerás, nagyon macerás dolog másokkal együtt élni! Odafigyelni, segíteni, megszólítani, kérni valamit másoktól (te Jó ég!) - csupa kínos ügy, ... egy merő macera! Segíthetek?"

File0278
Nyelvi ​illemtan Ismeretlen szerző
4

Ismeretlen szerző - Nyelvi ​illemtan
Régi ​felismerése a szaktudományoknak, hogy a beszéd és a magatartás között szoros kapcsolat van. Ezt azonban többnyire csak kijelentésszerűen hangoztattuk, legföljebb részterületek bemutatásával igazoltuk a szélesebb közönség előtt. Most mindez egyetlen műben tárul az olvasó elé. Ez a maga nemében úttörő jellegű munka úgy foglalja össze a történeti előzményeket és a mai problémákat, hogy az ismeretterjesztésen és a józan, megfontolt tanácsadáson túl egyúttal további igényeket támaszt a tájékozódásra; képet ad a jelenről, és szempontokat a jövő alakításához; önvizsgálatra késztet, de önmarcangolás nélkül; emberi méltóságra nevel, de elkerüli az ostorozásnak és leckéztetésnek minden csábítását. Első ciklusa izgalmas olvasmány a közösségi magatartás alapkérdéseiről és alapformáiról. A második eleven stílusú, ötletesen tagolt kézikönyv, mely helyszínekre bontva vizsgálja a nyelvi illem gyakorlati kérdéseit. A harmadik ábécérendes "kislexikonként" mutatja be az egymással való érintkezés nyelvi eszközeinek használati lehetőségeit, módját, stílusértékét. Tanácsaival, útbaigazításaival százezrek számára teremt ez a könyv tájékozódási lehetőséget; népművelők, pedagógusok, politikai aktivisták tízezreinek kínál korszerű ismereteket és érveket mindennapi munkájukhoz.

David Robinson - Az ​üzleti élet illemtana
A ​magánélet udvariassági formulái természetesen az üzlet világában is betartandóak, ám ezek alapos ismerete nem elég a sikerhez. Sok apró szabály van, melyek elsajátítása és alkalmazása hozzájárulhat a hatékonyabb munkavégzéshez, a kölcsönösen hasznos kapcsolatok kialakításához és a személyes fejlődéshez, karrierépítéshez. Felvételi beszélgetés, telefon, levelezés, e-mail, ügyfelek és beszállítók, modortalan kollégák - megannyi megoldásra váró feladat és buktató. Leszakadt a zakója gombja, de csak a folyosón veszi észre? Tárgyalópartnere megkapott egy másnak szánt faxüzenetet, amelyben az Ön kollégája becsmérlően nyilatkozik róluk? A cég arab vendégét kell szórakoztatnia? Szerelmi kalandba bonyolódott egy munkatársával? - Mindennapi vagy szokatlan helyzetek, amelyekben helyt kell állnia, hiszen ezen múlhat a vállalat sikere és az Ön előléptetése. A szerző önértékelési tesztekkel, valamint esettanulmányokkal hozza közelebb az elméletet a gyakorlathoz.

Hegedüs Géza - Tudniillik ​tudni illik
Tudni ​illik – ez egy kijelentő tőmondat. Nyelvhasználatunkban nem afféle szigorú illemtani vélekedést jelent, vagyis aki nem tudja, amit tudni illik, az még nem illetlen, társaságban helytelenül viselkedő ember, csupán nem tud olyasmit, amit hasznos vagy legalábbis érdekes tudni közismert szavakról vagy fogalmakról. Ha pedig egybeírjuk és egybeejtjük a két szót, akkor az így keletkezett nyelvi fordulat, a tudniillik – kötőszó; pontosabban magyarázó kötőszó, akárcsak a „mert”, „mivel”, „minthogy”, „ugyanis”. – Amikor tehát mi itt az igen különböző dolgokkal, tárgyakkal, fogalmakkal kapcsolatban azt mondjuk, hogy „tudniillik tudni illik” – ez nem jelent többet, mint hogy közhasználatú, közérthető, bővebb magyarázatra nem szoruló szavakról, illetve azok értelméről elmondunk néhány olyan tudnivalót, amit ha nem tudunk, egyáltalán nem baj, ettől még értjük, miről van szó, de ha mégis tudjuk, akkor nagyobb távlattal, olykor egyenest történelmi múltjával értjük, hogy mi mindent jelent jó néhány olyan szó, amelyről amúgy is közérthetően tudjuk, mit jelent. Saját mindennapi beszédünket szeretnénk érdekesebbé tenni olyasmikkel, amiket nem árt tudomásul venni. Ezekről tudniillik tudni illik.

Caroline Mason - Egyszerű ​kínai etikett
Caroline ​MASON az angliai University of Durham előadója a Kanai nyelv és civilizáció tárgyból. 15 éve szerteágazó kapcsolatok fűzik Kínához. London és Harvard egyetemein végezte tanulmányait, diplomát szerzett kínai nyelvből, szociális antropológiából és nyelvészetből. Tapasztalt tolmács és fordító, jelenleg is dolgozik a China Qyarterly számára.

J. Orlík - E. Križan - Illik ​- nem illik
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kovács Judit - Fedor Ágnes - Osvát Katalin - Vidám ​illemtan
Tartalomból: Másodízben ​jelenik meg a Vidám Illemtan, mely oly sok tanulságos szórakozást nyújtott annak idején az olvasónak. Kinek szó' ez a könyv? Az alcímről láthatjuk, kezdőknek és haladóknak, tehát fiataloknak és felnőtteknek. Hogy miért? Mert mindenki megtalálja benne a magáét és egy kicsit megtalálja benne magát is. A szerzők bizony tollhegyre tűzték ebben a könyvben egész mai életünket. „Hogy némelyik milyen... !" — halljuk utcán, villamoson, bevásárlás közben, moziban, színházban, szórakozóhelyen. És sajnos, nem ok nélkül suttogják, mondják, kiabálják úton-útfélen ezt a szépnek éppen nem mondható „pesti" szólást. A Vidám Illemtan nemcsak azt mutatja meg, „hogy némelyik milyen", hanem azt is, milyenek legyünk. Sok vidámság, humor, tréfa és szatíra tarkítja a szerzők komoly szándékát: hogy minél ritkábban harsanjon a bősz csatakiáltás: „Hogy némelyik milyen ... !"

Adriana Hunter - Etikett
Mit ​vár el tőlünk az illem és a jó ízlés - az asztalnál, - telefonálásnál, - levélírásnál, - az öltözködésnél, - a volán mögött, - a családi ünnepek során.

Smaranda Sburlan - Holnap ​vendéget fogadunk
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Susanne Walter - Christine M. Huber - Üzleti ​etikett vagány nőknek
Az ​"Üzleti etikett vagány nőknek" a biznisz szabályairól szóló könyv, amit mindenkinek ismernie kell, mielőtt belép ebbe a világba. Ugyanakkor ez a könyv tökéletesen kidolgozott ötletek, fortélyok és trükkök ismertetője, amelybe az olvasó bármikor bekapcsolódhat. Tarkabarka és csillogóan szellemes üzleti világba kalauzoljuk, amely többet képes nyújtani, mint csupán egy unalmas, rég kiérdemesült, sötétkék alapon fehér csíkos együttesben, jellegtelen egyenkosztümben elköltött üzleti vacsorán való részvételt. Ami vár ránk a lapokon: -a tökéletes külső és a halk egyéni változatok aranyszabályai -a nőies stílus: hogy jól és szépnek érezzem magam -a siker sugárzása és élvezete -bepillantás a nemzetközi üzleti etikettbe - eltérő kultúrákba.

Dr. Blasszauer Béla - Orvosi ​etika
A ​kötet többek között a következő témákat járja körül: Orvosi etika Az orvosi etikett Általános orvosetikai elvek Nővéretika Gyógyszerészetika Fogorvosi etika Az orvos beteg viszony Az orvosi műhiba Betegjogok - az egészségügyi források elosztása Emberen végzett kísérletek

Dezséry László - A ​cinizmusról
A ​"nem érdekel", a "na bumm" és a többi vállrándító, "flegma" kifejezés sok egyéb hasonló kifejezéssel együtt sokszor üti meg a szülők, nevelők, általában a felnőttek fülét. Bántók és fájdalmasak mindenki számára, aki a fiatalságban lelkes, nemes eszményekért égő sereget szeretne látni. Nemcsak azért bántóak, mert rossz modorra vallanak, hanem azért is, mert mindenki valami ennél is rosszabbat sejt mögöttük. Elferdült, hibás gondolkodásmódot, rossz életfelfogást. Közönyt és cinizmust, ami, ha behálózza a fiatalt, alkalmatlanná teszi minden nemes cselekedetre. Dezséry László a fiatalokkal akar beszélgetni ebben a könyvben arról, mit jelentenek a közönynek és cinizmusnak e jelenségei, milyen hatásuk van, hogyan kötik gúzsba magát, a fiatalt. Tükröt tart eléjük, nézzenek bele és ismerjék fel önmagukon is a közöny és a cinizmus csúnya vonásait, és küzdjenek önmagukban is ellenük. Keresi a kór okozóit és megmutatja a gyógyulás útját. Bemutatja a rossz szokások, divathóbortok, ellenséges hatás alatt senyvedő fiatalokat, akik unottan, elégedetlenül, céltalanul ődöngenek közöttünk, és cinikus nagyszájúsággal fertőzik a többit. Feltárja, hogy ez az életet megvető, mindent kigúnyoló, lenéző beállítottság hogyan sodorja a fiatalokat veszedelembe. Végigkíséri a jampecek, huligánok, ifjúsági bűnözők szomorú útját az iskolakerüléstől a csavargáson át odáig, amikor szinte menthetetlenné válnak. Keresi ennek az ifjúsági kiábrándultságnak, élvezethajhászásnak és züllésnek társadalmi okait. S bemutatja az egészséges, az életörömtől és munkakedvtől duzzadó fiatalokat, akik megelégedetten, a mi társadalmi eszméinktől hevítve élnek, boldogulnak, örömet szerezve mindenkinek, aki látja őket.

Fekete Károly - Gyarmati Ildikó - Kósa Diana - Lacházi László - Gyenes Levente - Görög János - Kahler Frigyes - Sulányi Péter - Vámos Lászlóné - Protokoll
A ​szuverén, egyenrangú országok egymás közti diplomáciai érintkezéséhez, az államokat képviselő személyek hivatalos kapcsolataihoz a protokoll ad kulturált keretet. Követelményei nem ellentétesek az általánosan elismert illemszabályokkal, a nemzeti és nemzetközi etikett szabályaival, a jóindulattal, az empátiával és általában a kulturált magatartással, és nem is helyettesíthetik azokat; a protokoll - többek között - ez utóbbiak nemzetközileg elfogadott és kívánatosnak tartott együttese. Fontossága a történelem során bebizonyosodott, szerepe napjainkban nélkülözhetetlen, mivel egyre bővülnek a nemzetek közötti kapcsolatok. Bár a kapcsolattartás formális jegyei sokat egyszerűsödnek, és elődeinknél közvetlenebbek vagyunk, az ország képviseletében fellépő diplomatáktól, miniszterektől, hivatalos küldöttektől a protokolláris szabályok követése továbbra is elvárt; figyelmen kívül hagyásukkal sokat árthatnak az ország tekintélyének és a tárgyalások eredményességének. Korábban Magyarországon a protokollosok munkája jórészt a nyilvánosság látókörén kívül maradt. Nagy örömömre szolgál, hogy e hivatás jeles képviselőit hosszú évek eredményes szakmai munkája nyomán ma már köztisztelet és megbecsülés övezi. Az európai integrációs törekvések kapcsán a protokollosok, szervezők szerepe minden országban felértékelődik. Reflektorok, kamerák látószögén kívül, páratlan ötletességgel és leleményességgel folytatott, felelősségterhes szervező munkájukkal teremtik meg a diplomaták, közéleti személyiségek, politikusok, üzletemberek számára a zavartalan tárgyalások lehetőségét. A protokollos - mint a program szervezője - meghatározó, de nem központi szereplője az eseményeknek, ezért mindenkor a szolgálat jellemzi munkáját. Ennek során - nagyfokú hivatástudattal - a sok évszázados európai kultúra alapjaira és a nemzetközi protokollgyakorlat tapasztalataira támaszkodó, folyamatosan megújuló szakmát művel.

Waltraud Coles - Uwe Koreik - Egyszerű ​német etikett
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Ottlik Károly - Protokoll ​extra
Minden ​változik - szerencsénkre! Az Európába vezető úton nem kell a régi jó, hagyományos etikett fűzőjébe szorítva menetelnünk. A "korlátlan lehetőségek", a személyi szabadság korát éljük: farmerben megyünk színházba és munkahelyünkre, tornacipőben nyújtjuk át a nászajándékot az ifjú párnak, a hamburger elfogyasztásához nem szükséges az asztali illem gyakorlása. "Le"tegezünk mindenkit, aki az utunkba kerül, hagyjuk, hogy gyermekeink mások lakásában zavartalanul tombolják ki magukat, és aki a vonat nemdohányzó szakaszában rágyújt, egyértelműen kinyilvánítja, mennyire tartja az előírásokat és szabályokat. Észre kell azonban vennünk, hogy szabadságunk korlátlan kiélése mások szabadságát csorbítja, mások jóérzését sérti. Gondoljuk csak meg: a világ népessége egyre gyarapszik, egyre többünknek kell megosztoznunk az adott méretű Földön. Az európai városlakó ezt már régen érzi a saját bőrén, amikor sorban áll a pénztáraknál, közlekedési eszközökön tolong, liftben feszeng vagy zsúfolt strandok medencéjében próbál kikapcsolódni. Az ember pedig - s ebben nem különbözik a természet ölén élő lényektől - annál agresszívabban viselkedik, minél inkább összezsúfolódik, minél inkább féltenie kell élet- és mozgásterét. Ilyen körülmények között nem vitathatjuk, hogy udvariasság, jólneveltség, tapintat nélkül örökös gyötrelem a másokkal való együttélés. Ezek nélkül nem megy és a jövőben még kevésbé boldogulunk eme erények nélkül! Ha mindezt belátjuk, hozzákezdhetünk e könyv tanulmányozásához, mert az illem, az etikett és a protokoll ismeretére mindazoknak szükségük van, akik munkájuk, életük során másokkal kerülnek kapcsolatba - mindenkinek tehát, aki igényt formál rá, hogy azt tartsák róla: van viselkedéskultúrája, tudja, mit illik. Az udvariasság a társadalom motorjának az olaja. A Protokoll-trilógia szerzője pedig éppen ebben látja hivatását: a legújabb kötet legyen az az olajozókanna, amelyből a még csikorgó fogaskerekek közé csöppenti az olajat.

Fábri Anna - A ​tökéletes vendég, a tökéletes vendéglátó
Bizonyosan ​volt már látogatóban olyan helyzetben, amely nem engedte meg a teljes fesztelenséget. Sőt, az is biztos, mai világunkban előbb-utóbb vendégül kell látnia olyanokat is, akikkel nem csupán a mulatság kedvéért jön össze. S ha ilyenkor a bizonytalanság gyötri, vajon elég tisztelettudó, elég tapintatos, elég szórakoztató tud-e lenni, lapozzon bele ebbe a kötetbe. Ez nem az a könyv, amiből megtanulhatunk helyesen viselkedni, inkább tanulságos és mulatságos olvasmány, amelyben rácsodálkozhatunk elmúlt korok ma is, sőt ma egyre fokozottabban jelen lévő kérdéseire, a társasági élet oly jól ismert helyzeteire. Sok múlhat egy bemutatkozó látogatáson karrierünk szempontjából, s házigazdaként is könnyen "leszerepelhetünk", ha nem ismerjük az életünket talán a törvényeknél is maradandóbban korlátozó, meghatározó társadalmi szabályokat. Ám van-e, aki mindig a helyzethez illő magatartást tudja választani? Ha ön sem e kiváltságosok egyike, találhat a válogatásban megszívlelendő tanácsot arra is, hogyan palástolhatjuk legalább hiányosságainkat. A könyvet azonban leginkább azoknak ajánljuk, akik néhány kellemes órát szeretnének eltölteni egy szórakoztató könyv társaságában.

Dr. Ety Cat - Mi ​illik vendégfogadáskor?
Dr. ​Ety atet, az illemtan nemzetközi hírű macskaprofesszorát azért találtuk ki, mert egy kedves lénytől könnyebb elfogadni a kritikát. Ami méltán illethetné viselkedési kultúránkat - ha kritizálni akarnánk. Ehelyett inkább segíteni szeretnénk abban az örökké aktuális kérdésben, hogy hol, mikor mi illik, és mi számít illetlen viselkedésnek. Vendégfogadáskor Vendégnek lenni: jó. Házigazdának is, csak az egy kicsit több kötelezettséggel jár. Vásárolni, készülődni, jó hangulatot teremteni. Eközben az illemszabályokra is figyelni kell, mert felelősek vagyunk azokért, akiket otthonunkban vendégül látunk.

Vámos Lászlóné - Nyolc ​miniszter volt a főnököm
Dr. ​Vámos Lászlóné negyvennégy évet töltött az igazságügyi tárca szolgálatában, közel két évtizedig protokollfőnök volt. Ma az Országos Igazságszolgáltatási Tanács Hivatalában dolgozik, és tanítja szakmáját. A Magyar Protokollosok Klubjának alapító tagja és elnöke. Ottlik Károly protokollkönyveinek egyik szakmai lektora. Titokzatos világ tárul fel e könyvben. Királyok és államfők jönnek-mennek, miniszterek sietnek dolguk után, külhoni miniszternék gyönyörködnek Magyarország szépségeiben. Bármennyire rendben kell lennie mindennek körülöttük, előfordulnak bakik és vicces malőrök, furcsa helyzetek és váratlan fordulatok. A diplomata a fogadáson leönti a tolmácsnő ruháját, majd addig-addig szabadkozik, míg feleségül veszi. A nyugati delegáció frászt kap, amint átviszik a szovjet laktanya lőterén. A mohamedán miniszter éppen itt kap szívinfarktust, az amerikai miniszter testőreinek viszont még a virágcsokor papírja is gyanús. S amíg a történeteken kacag, közben azt is megtudja, hogyan szervezzen a vendégeinek programot, mire ügyeljen, miként viselkedjék, és mit kíván az illem. Én jól szórakoztam, s ezt kívánom Önnek is!

Dr. Ety Cat - Mi ​illik az információs sztrádán?
Dr. ​Ety Catet; az illemtan nemzetközi hírű macskaprofesszorát azért találtuk ki, mert egy kedves lénytől könnyebb elfogadni a kritikát. Ami méltán illethetné viselkedési kultúránkat – ha kritizálni akarnánk: Ehelyett inkább segíteni szeretnénk abban az örökké aktuális kérdésben, hogy hol, mikor illik, és mi számít illetlen viselkedésnek. Az információs sztrádán A legújabb és beláthatatlanul hosszú, virtuális sugárúton nagy a bizonytalanság. A régi illemszabályokat azonban nem kidobni kell, hanem összhangba hozni a mai kor modern eszközeivel: a mobiltelefonnal, a számítógéppel.

John Mole - Mind ​Your Manners
What ​do I need to know about people from other countries that will help us work successfully together? Covers no less than thirty-three different business cultures including non-EU countries such as Norway, Switzerland, Russia and the USA. New chapters on diversity and change identify the key elements that shape the business environment of the continent. Much more than a simple catalogue of countries, Mind Your Manners explores Europe's extraordinary political, economic and social changes and the effect these have on the way we work together.

Gisèle d'Assailly - Jean Baudy - Le ​guide marabout du savoir-vivre
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Réczey Ferenc - Pekáry Dagmar - Gondi Ferenc - Etikett, ​társasélet, protokoll
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Gabriele Schlegel - Claudia Tödtmann - A ​jó modor ábécéje
Mit ​tegyünk, ha főnökünk az ügyfelek előtt megszégyenít? Hogyan illik csevegni a liftben? Szabad-e azt mondani egy ázsiainak, hogy „köszönöm, nem”? Hogyan bánjunk az alkalmatlan időben betoppanó vendéggel? Nem mindig egyszerű magabiztosan és talpraesetten viselkedni az üzleti világban. Ám a jó modor elengedhetetlen a karrierhez. Gabriele Schlegel ennek a területnek a szakértője. A Handelsblatt című német lapban hétről hétre ad tanácsokat – például arra, hogyan hárítsuk el a nem kívánatos tegeződést, vagy hogyan illik üdvözölni a tárgyalópartnert. Könyvében a szerző az olvasókat leginkább érdeklő kérdéseket gyűjtötte össze. A szakmai életben gyakran előforduló szituációk vissza is kereshetők a szórakoztató kötetben. Gabriele Schlegel a business behaviour (üzletemberi magatartás) előadója a bonni főiskolán. Sok éves tapasztalattal rendelkezik a diplomácia területén, és az Egyesült Államokban valamint Szingapúrban gazdasági szakemberekből és politikusokból álló delegációkat kísért. Claudia Tödtmann elvégezte a Henri Nannen Újságíróiskolát. Hét évig a Wirtschaftswoche című lapnál dolgozott, jelenleg a Handelsbatt szerkesztője.

Burget Lajos - Kovácsvölgyi Sándor - Hogyan ​viselkedjünk?
Illik-e ​anyánk, húgunk, menyasszonyunk előtt bemenni az ajtón? Illik-e egy idősebb nőnek vagy férfinak előre kezet nyújtani? Illik-e tíz-tizenöt percig a telefonfülkéből távcsevegést folytatni? Illik-e?...Illik-e?... Az élet minden napján szembetalálkozik az ember ilyen kérdésekkel, amelyek minden esetben választ követelnek.

Köves J. Julianna - Illik ​tudni
Tudja ​mindenki, hogy tunkolni - azaz villára tűzött kenyérdarabkákkal mondjuk pörköltlében mártogatni - nem illik. Pedig jó! Akkor legyünk engedékenyek, s tegyünk kivételt a szigorú szabály alól. Mondjuk azt: otthon, egymás között, nem is olyan nagy illetlenség. De egy díszvacsorán szigorúan tilos. Tehát illik tudni, hogy tunkolni nem illik.

Sanda Faur - Az ​ajándékozás művészete
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Inge Uffelmann - Mindentudó ​illemtudó
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kollekciók