Ajax-loader

'magyar nyelvű' címkével ellátott könyvek a rukkolán

 


Oscar Brenifier - A ​jó és a rossz, az vajon mi?
Hat ​nagy kérdés a jóról és a rosszról, hogy a gyerekek belekóstoljanak a kérdezősködésbe, és beszélgetni kezdjenek a felnőttekkel. 1. Szabad ennivalót lopni? 2. Mindig kedvesnek kell lenni másokkal? 3. Mindig szót kell fogadnod a szüleidnek? 4. Mindig mindent őszintén ki kell mondanod? 5. Teheted mindig azt, amit akarsz? 6. Kell-e másoknak segíteni? Mit keres a filozófia az általános iskola alsó tagozatán? A kérdésre sokan rosszallóan összevonják a szemöldöküket, ingatják a fejüket, ahelyett, hogy azt kérdeznék, nem késő-e középiskolás korban elkezdeni a filozofálást. Na nem a szó szigorú tudományos értelmében, hanem a klasszikus szókratészi értelemben, ahogy azt Brenifier is teszi. Ahhoz ugyanis, hogy egy gyerek kíváncsi maradjon, és hosszú iskolai pályafutása ideje alatt megőrizze az érdeklődését, engednünk kell, hogy kérdezzen. De hogy ne legyen a kérdezősködés öncélú, azt is meg kell tanítanunk neki, hogyan tegye ezt úgy, hogy közben képes legyen problémákat azonosítani és kezelni, fogalmak és jelenségek megértéséhez konstruktívan viszonyulni, válaszainak megkonstruálása során több féle szempont szerint mérlegelni vagyis módszeresen gondolkodni. Óhatatlan a kérdés, kinek is szól a FiLóka sorozat? Természetesen a gyerekeknek. Hisz minden gyerekben felmerülnek ezek a kérdések, még ha nem is fogalmazódnak meg ilyenformán. De épp az a cél, hogy rávegyük őket a kétségeik kimondására, no meg arra, hogy el is gondolkodjanak rajtuk. És hogy megmutassuk, hányféleképpen, hányféle szempont alapján lehetséges válaszokat adni. Mert igen, vannak alternatívák, még akkor is, ha a magunk számára csak egyet-egyet tartunk érvényesnek. És persze szól a felnőtteknek, hogy végre elhiggyék, nem csak a fogmosásról lehet a gyerekekkel beszélgetni.

Juliet Harbutt - Sajtok ​enciklopédiája
Ezt ​a végtelenül sokféle ízű és textúrájú élelmiszert, a sajtot, évszázadok óta készítik, és az emberi táplálkozás létfontosságú eleme világszerte. Klasszikus sajtokat fedezhetünk fel utazásaink során, de egyre többször kóstolhatjuk oket itthoni szaküzletekben és szupermarketekben is. A sajtkészítés hagyományos módszerei újjáéledésének és a hosszú időre háttérbe szorult, ritka szarvasmarhafajták újbóli tartásának köszönhetően egyre többféle sajtot ízlelhetünk meg és élvezhetünk. Kiválasztani a megfelelő sajtot bizonyos konyhai felhasználásra nehéz feladat - a Sajtok enciklopédiája első része arról szolgál nélkülözhetetlen információkkal, hogy mire ügyeljünk sajtvásárláskor; hogyan válasszuk ki az ideális sajtot sütéshez-főzéshez és közvetlen fogyasztáshoz; hogyan tároljuk és szolgáljuk Felbecsülhetetlen értékű rész foglalkozik a tökéletes sajttál összeállításával, szakértői tanácsokat kapunk arra nézve, hogy milyen sajthoz milyen bort kínáljunk. Ezt a világ klasszikus és modern sajtjainak átfogó áttekintése követi, felsorolva az olyan nagytermelőket, mint Franciaország, Olaszország, Anglia, Dánia, az USA, Ausztrália és Új-Zéland, és az olyan kisebbeket, mint Belgium, Görögország, Németország és India. Minden egyes sajtról részletesen leírják, milyen az íze, a külleme és a textúrája; pasztörizált-e vagy pasztörizálatlan, fogyaszthatják-e vegetáriánusok; mire használható a legjobban, lett légyen az grillezés, roston sütés, szósz vagy saláta. Mindezen tudást pompásan hasznosítva, a kötet második részében 100 felséges sajtos recept található a világ minden tájáról, könnyen követhető, illusztrált, lépésről lépésre haladó formában. Vannak itt sajtos receptek bármilyen alkalomra, köztük levesek, előételek és falatkák; saláták és zöldséges ételek; sajtos főételek; sült tészták, pizzák és főtt tészták; desszertek és sütemények. Több mint 500 csodás fényképével, szakértői tanácsaival, a világ sajtjainak átfogó bemutatásával és 100 recepttel a Sajtok enciklopédiája segít önnek felfedezni ennek a varázslatos élelmiszernek a finomságait, sokféleségét és változatosságát.

Fehér Miklós - Fekete ​normalitás
A ​Fekete normalitás, amelynek hőse az identitását kereső, a spleenes élet hálójában vergődő, várakozásra ítélt, a margarintól viszolygó, mind inkább elfogadásra vágyakozó Fiú, olvasottságról, nyelvi leleményességről, ötletes kompozícióról tanúskodik. Kiemelhető a szereplők arcélének megragadása, az „unalom” problémakörének időnkénti groteszk megközelítése. Korkép, körkép, kórkép, egy vergődő és minden póráztól szabadulni igyekvő nemzedék regionális önreprezentációja ez a szöveg (regény?), amely időnként felvillantja az egyéni kimenet lehetőségét (a Tiszát például felváltja a Duna, esetleg Újvidék, a lány, a barátok, a személyes emlékezet, a dallamok ígérnek némi távlatot), majd ismét bezárul minden, de nem tudni, meddig és hogyan. A „fekete” narratíva egyik kulcsfigurája a Zenész, aki az olvasó nézőpontjából nem minősíthető „papírmasé” figurának, sablonpéldánynak. Függő szubjektum, beszélő szereplő, aki határozott világszemléletével, a szűkös részjelenségeken túlmutató látásmódjával felismerhetővé tesz egy „mikrotörténeti” folyamatot. (Ön)leleplező vallomása így hangzik: „Zenéltem, én lettem a Zenész, az emberek hamar rájöttek, hogy értek a muzsikához, nem kértem sokat, gyakran csak ételt, italt, néhol szállást, így ingáztam. A barátaim a háború ideje alatt külföldre szöktek, én fizikai munkákat is elvállaltam, csak csináljak valamit, közben azért imádkoztam, engem is öljenek meg, dobjanak rám egy bombát, haljak éhen-szomjan, legyen vége. De nem lett. Elmúlt a háború, kétezerben a világvégét is túléltem, hiába mondták, hogy a harmadik évezred kezdetén megjelenik a négy lovas. Éltem, ahogy tudtam, beléptem egy zenekarba, vokált is vállaltam, úgyse értettek hozzá sokan, az a pár hamis hang, ami elhagyta a szájamat, a kutyát se érdekelte.” A Zenész név figyelmet érdemel abból a szempontból is, hogy a szöveget áthatja a zene, mégis a vizualitás tekinthető az olvasó maradandó élményének. Hózsa Éva

Mezei Ottó - Szilvitzky ​Margit
Festő, ​textilművész, egyetemi tanár. A Magyar Iparművészeti Főiskola tanára, textilművész, a kortárs magyar művészetben mint a kísérleti textilművészet egyik kezdeményezőjét tartják számon. Háromdimenziós, hajtogatott szisztémájú munkáit, térben elhelyezett tárgyait és berendezéseit a hetvenes évektől fogva ismerhette meg a kiállításlátogató közönség. A textilen kívül más műfajok is foglalkoztatják, a rajz, a papír, a festés. Művészetének lényeges eleme a szabad átjárás a műfajok között. A 60-as években főleg ruhatervezéssel foglalkozott. 1968-ban állított ki először textilműveket. Az új textiles mozgalom egyik vezető alakja. Tértextileket, textil-kollázsokat, nagyméretű térhajtogatásokat, textilobjekteket készített. 1985-1988 között készült laufer-festményei egyfajta átmenetet jelentenek a festészet felé. A gyárilag előállított, esetleges kialakítású vászonalapot markáns kompozícióvá alakítja át; festéssel, textil-applikációval egészíti ki. Ezen az úton haladva jutott el egy számára új műfajhoz, a festészethez. Festményei eleinte kötődnek textiles munkáihoz. Egy-egy kompozíció erősen emlékeztet hajtogatásaira, textilobjektjeire...

Vlagyimir Afanazjevics Obrucsev - Zórád Ernő - Utazás ​Plutóniába
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Jacqueline de Romilly - Monique Trédé - Az ​ógörög nyelv szelleme
Görögül ​olvasni mindig munka: lehetsz perfekt német vagy francia; de értheted-e perfekt a nagy hellén irodalom nyelvét? Ilyen nyelv nem egy van: majd minden auktorért újat kell tanulni. Görögül írtak (Homéros?), Krisztus után, mondjuk, 1453-ig. Írtak görögül Kis-Ázsiában és Athénben, Rómában és Egyiptomban; Theokritos szicíliai volt, Lukianos talán szíriai zsidó. Micsoda távolságok időben és térben! Két évezred és három világrész, s hány ország, mennyiféle társadalom, milyen különböző kultúrák, a mükénéitől a bizánciig! Hányféle nyelvjárás, argó, irodalmi modor és műfajkonvenció! Kívülről tudhatod Homérost, s még mindig talánynak fogod érezni Nonnost; folyékonyan olvashatod Platónt, s megakadsz egy Plutarchos-életrajz első mondatain. Ha modern nyelvvel ismerkedsz könyvekből, egy könyvtárnyi mű áll rendelkezésedre ugyanazon korból és műfajból, mígnem szótár és mentődeszka nélkül, szabad úszóként siklasz a betűk tengerén. Görög tragédia alig maradt annyi, amennyi négy-öt kötetet kitesz a Teubnerben. Kevés, hogy a mesterkélt, költői idiómát végképp elmédbe törd. Ha mind végigolvastad: az utolsó lap még mindig megalázhat. A szerzők célja, hogy kedvet adjanak annak a nyelvnek a felfedezéséhez, mely elválaszthatatlanul összefonódott az ókori görög irodalom felvirágzásával. A nyolc fejezet során az olvasó egyre inkább megérti azt is, hogy miképpen alkothatja az ógörög nyelv mind a mai napig tudományos forgalomrendszereink, illetve Európa tudományos Krisztus előtt talán 800-tól (mikor élt nyelvet ezt a súlyos, szókincsének alapját. Babits Mihály

Ismeretlen szerző - Régi ​magyarországi nyomtatványok 1473-1600
Nemzeti ​múltunk és kultúránk emlékei közül a régi írások és könyvek mondanak számunkra legtöbbet. Az építészeti, képzőművészeti emlékek, muzeális régiségek talán látványosabbak, de ugyanakkor némák. A régi írások és könyvek viszont a régi korok emberének érdeklődéséről, gondolatairól és problémáiról beszélnek. Ez a kötet éppen arról vall, mit tartottak érdemesnek és hasznosnak Magyarországon kinyomtatni 1473-tól 1600-ig egyrészt azok, akiknek módjukban volt egy-egy könyv kiadását anyagilag támogatni, másrészt azok, akik hazánkban az akkoriban még újdonságnak számító könyvnyomtatásból akartak megélni. Túlnyomórészt könyvekről van szó, amelyek közt az egykorú tudományosság minden ága képviselve van, de megtalálhatók az alkalmi, olykor csak egyetlen levél terjedelmű nyomtatványok is. A formális könyvészeti adatok mellett a kiadványok tartalmáról és tudományos problémáiról is beszámol a kötet. Egész Európára, sőt az egész világra vonatkozóan feltárja a többnyire igen ritka példányok őrzési helyeit. Táblákon bemutatja az összes fennmaradt címlap kicsinyített mását, a gondosan elkészített mutatók pedig lehetővé teszik minden kérdésben a gyors tájékozódást.

Surányi Dezső - Éden ​a Duna-Tisza közi Pest megyében
Monort ​elhagyva egy másik Pest megye kezdődik. Sem népe, sem földje nemigen függ közvetlenül a fővárostól, vagyis nem agglomerációs övezete. Ez a közel „távoliság" adja meg Délkelet-Pest megye különös báját, amely Cegléd kapcsán annyi csodálkozásra adott okot Kárpáti Aurélnak. E várost széttört tükörnek nevezte, az üvegdarabokon az ég visszfényét találta meg, a biológus azonban mást is... Többet jelent tehát annak, aki e tájék természetes növénytakaróját s faunáját keresi, kutatja és a XX. század végi állapotot rögzíti. Rendkívül felemelő és felelősségteljes feladat, amihez hasonló érzéssel csak a cserői magaslatról lehet a síkra tekinteni: mögöttünk a Cserhát „maradéka", előttünk a futóhomokon viruló szőlő- és gyümölcstermő vidék, a zsíros búzaföldek és az áldott szikek és turjánok parányi zöldesfehér ismeretlensége. „Fenn voltunk a Cserő hátán, alig kőhajításnyira a határkőtől. Mögöttünk, a gyengezöld berceles fölött, még ködlött a por, vastagon, akár a tej, sűrű fehérből szürkére hígulva a szélein. Köröttünk pezsgett a nyár. A síknak ereszkedő, hosszú szőlősorokon túl, két Jegenye közül már idelátszott a kálvinista templom nyomott kupolája. Óriási bronzcipó, amelyet az egész Alföld búzájából sütöttek..."

Nemes Elemér - Hipnotizmus
Válságról ​beszélnek a tudományban: a gyógyászatban, a jogszolgáltatásban, mondanunk sem kell, hogy jogosan beszélnek válságról a politikában és a társadalmi élet minden vonatkozásában, így természetszerű, hogy válság van - a neveléstanban is. Nem túlzunk, ha azt állítjuk, hogy talán a neveléstan válságáé volt a szomorú elsőség és a sok minden egyéb már következménynek tekintendő. Évszázadok óta csak azt tartották lelkinek, ami tudatos. Ma már a hivatalos tudomány túlhaladott álláspontnak tekinti a »tudatalatti« lélektani fontosságát, sőt mind bővebben számolnunk kell még további: »tudat-fölötti« és »tudat-előtti« komponensekkel is, melyeknek területe külön-külön önmagában is sokkal nagyobb, s az élet fenntartása tekintetében fontosabb is, mint az oly annyira szűknek bizonyult tudat-területek.Bizonyítást nyert, hogy a léleknek tudatalatti-, tudat-előtti és tudat-fölötti birodalmainak jelentősége külön-külön is aránytalanabbul nagyobb, mint a tudatos lelkiségünkké.

Kalmár Zoltán - Jó ​gombák és felhasználásuk
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Giles Kristian - Lancelot
A ​pergő cselekményű regény a brit történelem egyik leghíresebb és legmisztikusabb történetét meséli el a legendás Artúr király, a rettenthetetlen lovag, Lancelot és Guinevere királyné titokzatos szerelmi háromszögéről. A nagyszerű elbeszélő, Giles Kristian Lancelot életén keresztül mutatja be az 5. századi Britannia véres és kegyetlen történelmét, amelyben a szászoktól, a piktektől és a frankoktól kell megvédeni Arthur királynak és legendás vitézeinek Britannia földjét. Lancelot életében gyermekkorától jelen van a titokzatos druida, Merlin, aki egyébként segít Arthurnak és katonáink, hogy megszerezzék a mágikus kardot, Excaliburt.

Murányi-Kovács Endre - Akik ​szeretni tudtak
Megkérdezték ​az írótól, miért múlt időben írta fel a címet regénye élére? "Mert cselekménye 1945-ben kezdődik és 1948-ban végződik - válaszoltam gyorsan, formai tekintetben ugyan pontosan, mégis kissé meggondolatlanul. Hiszen az Akik szeretni tudtak hőseinek sorsát, szerelmeiket és küzdelmeiket nem zárják le merev véglegességgel e lényegében helyesen megjelölt időpontok; az emlékek csakúgy áttörnek ily kereteken, mint az író s hőseinek céljai. S hogy ezek tulajdonképpen mifélék is: úgy gondolom, nem csalódnak majd, akik e kérdésre a választ nem e rövid kísérősoroktól, hanem magától a regénytől várják."

Danielle Steel - Nemes ​harc
A ​hatvanas évek Amerikájában Meredith McKenzie családjában egyedül a nagypapa figyeli büszkén, ahogy unokájában szenvedélyes érdeklődés ébred a világ dolgai és az igazság iránt. A modern felfogású, szabadgondolkodó nagypapa arra biztatja a kislányt, hogy mindig álljon ki amellett, amiben hisz, és védelmezze a védteleneket. Szavai utat találnak unokája lelkéhez, de felnőtté válása során Meredith mind gyakrabban kerül szembe a hagyományokhoz konokul ragaszkodó apja akaratával, aki szerint a nőknek nem az a rendeltetésük, hogy ledöntsék a korlátokat és átírják a jól bevált szabályokat. Egy nő menjen férjhez, szüljön gyerekeket, és teremtsen igazi otthont - mint Meredith édesanyja. Meredith azonban ennél többet akar kezdeni az életével. Tapasztalja, hogy a világ változóban van, és meggyőződése, hogy a nőknek is hallatniuk kell a hangjukat ahhoz, hogy a dolgokat jobbá tegyék. Mindannak a megváltoztatására teszi fel az életét, amit az apja képvisel. Ám egy szörnyű csapás Robert McKenzie-t is belátásra és értékrendje újragondolására készteti. Végre megérti, hogy nem változtathatja meg a lányát, ő sohasem válik olyanná, mint az édesanyja. Mert Meredith annyira más...

Monoszlóy M. Dezső - Tetovált ​angyalok
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Covers_286979
Kincsek ​a kamrából Ismeretlen szerző
4

Ismeretlen szerző - Kincsek ​a kamrából
Miként ​az állatok ösztönösen elemózsiát raktároznak télire, bennünk, emberekben is működik a belső késztetés, hogy a nyár és az ősz adományait feldolgozzuk és megőrizzük. A befőzés a napsütéses időszak fontos állomása, amellyel igazi kincseket varázsolhatunk kamránk polcaira, és zord téli napokon egy pillanat alatt felidézhetjük a nyár minden ízét, zamatát. A tartósításnak és a befőzésnek rengeteg módja alakult ki az idők során: szárítás, tartósítás páclében, olajban, ecetben, sóban. Az egyes országokban különböző módszereket dolgoztak ki a helyi sajátosságoknak megfelelően, az édesanyák és nagymamák házában elsajátított technikák nemzedékről nemzedékre hagyományozódtak. A "Kincsek a kamrából" a napsütötte Olaszország csodás ízvilágát hozza közelebb hozzánk, segítségével különleges és újszerű ételekkel lephetjük meg családunkat, barátainkat.

Czeglédy Károly - Nomád ​népek vándorlása Napkelettől Napnyugatig
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Padisák Mihály - Játsszunk ​együtt!
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kathy Schranko - Bűnös ​elődök
Emmy ​Carrington, a csinos és gazdag joghallgató a nagybátyjához utazik szilveszterezni. Egy véletlen folytán vele tart North Nick, aki papíron immár négy éve nem is létezik.... ACarrington-villában furcsa dolgoknak lesznek tanúi: félelmetes és rejtélyes sikolyok tartják rettegésben a ház lakóit. Szokatlan módon Clive nagybácsi sem a régi... Voltaképpen Nickről sem lehet tudni, kicsoda valójában! Emmy a titkok leleplezésére készül, de egy személy esetében elbizonytalanodik, és ez Nick. Halálosan beleszeret a férfiba... Az ismert szerző tizedik regénye sok kalandot, izgalmat kínál olvasóinak.

Pezenhoffer Antal - A ​magyar nemzet történelme (A mohácsi vésztől napjainkig) I-XIII.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Robert A. Heinlein - Őrjárat ​a világűrben
"- ​Gyere már! - Ó hogyne, jövök! - Két görgőjárda húzódott az állomástól a hallig. A fiúk ráálltak az egyikre és az már rohant is velük az épület felé. Sok fiú özönlött oda az állomásról jövet. A görgő járda tehát tömve volt. Matt megfigyelt két hosszúkás barna arcú fiút, fejükön magas, szorost a csavart turbánt hordtak, bár egyébként ruházatuk hasonló volt az övéhez. Azonkívül, valamivel távolabb észrevett a járdán egy magas, csinos fiatalembert, akinek érzéketlen arca feketén fénylett. A texasi fiú hüvelykujját övébe akasztotta és körülnézett. - Mamám, hamar még egy pár csirkét, sokan vagyunk a tálhoz! Ha már arról van szó, - folytatta - remélem nem kell soká várnunk az ebédre. Nagyon éhes vagyok. Matt kihalászott a zsebéből egy rúd cukorkát, kettétörte és a felét Jarmannak adta. Ez hálásan fogadta az adományt. - Köszönöm, jó pajtás vagy - mondta. - A reggeli óta már a saját zsíromon élek - ennek fele sem tréfa!"

Fehér Szarvas - Hét ​fekete hold
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Sztevanovity Zorán - Zorán ​- Az elmúlt 30 év...
Bizonyára ​észreveszi majd az Olvasó, hogy ez olyan könyv, amelyben én egyetlen szót se szóltam. Nagyon nagy felelősség ez, hiszen amit itt nem mondtam el, ki tudja, mikor mondhatom el legközelebb. A könyv tulajdonképpen vallomásokból állt össze, s ezeket olvasva számomra is kiderült: igen sűrű volt ez a harminc év. A kottákat azért én írtam le, mert végül is nekem a zene a legfontosabb. A dalban ugyanis benne vagyok én. Sztevanovity Zorán

Anna Ekberg - Kétség
Louise ​boldogan él író szerelmével Christianso szigetén, ahol egy kis kávézót vezet. Egy nyári napon megjelenik náluk egy férfi, és azt állítja, hogy Louisét valójában Helenének hívják, és az ő felesége. A nő teljesen értetlenül áll a helyzet előtt, ami a férfi makacssága miatt kissé elmérgesedik, ezért a rendőrséget is kihívják. A kihallgatás során a semmiből felbukkant férfi, Edmund, mutat néhány fényképet három évvel korábban eltűnt feleségéről, aki a megtévesztésig hasonlít Louisére. Egy vizsgálat hamarosan bebizonyítja, hogy Louise valóban nem az, akinek hiszi magát, és hogy korábban olyan súlyos fejsérüléseket szenvedett, amelyek akár emlékezetvesztést is okozhattak. Most már kétség sem férhet ahhoz, hogy Louise valójában Helene Söderberg, Edmund felesége, két gyermek édesanyja és egy cégbirodalom örököse. A nő úgy érzi, hogy nincs más választása: vissza kell térnie a régi életéhez. El kell hagynia a férfit, akit szeret. És rá kell jönnie, hogy mi történt az eltűnése napján. Szövevényes és izgalmas történet családról, pénzsóvárságról, hazugságokról, gyilkosságról és a mindent felülmúló szerelemről.

Wataru Ohashi - Testről ​olvasás
A ​keleti diagnosztika a felszín alatti lélek meglátásának művészete, a benső igazság feltárása. Ez a könyv nem csak az egészségről szól, hanem a benső természetünkről is, amilyennek a testünk fizikai jellemzői azt feltárják. Napjainkban gyakran téves elképzelés él bennünk önmagunkról: azt hisszük, hogy a boldogság érdekében mindenképpen meg kell változnunk. A szerző ezzel szemben azt hangsúlyozza, hogy "mindegyikünk máris éppen elég jó”. Mindannyiunknak vannak erősségei és gyenge pontjai, és ezek együttes ismerete vezet el a boldogsághoz. A testről olvasás segítségével megállapíthatjuk, hogy a szervezet különböző energiameridiánjai közül melyikre milyen shiatsu-technikákat alkalmazzunk. Diagramjaival, ábráival és diagnosztikai példáival a kötet mégsem pusztán gyakorlatias tankönyv, hanem magával ragadó meditáció is arról, hogyan éljünk.

Bozók Ferenc - Kortársalgó
Bozók ​Ferenc költő, a kötet szerkesztője 26 költővel ült asztalhoz s készültek el az interjúk, gyakran több fordulóban. A beszélgető könyvben azok a kortárs magyar költők szerepelnek, akik ugyan különböző csoportosulásokhoz tartoznak, vagy autonom költők, de a „szekértáborok” közötti átjárhatatlan átjárhatóság érdekében érdemesnek tartják egymást a kölcsönös kézfogásra. A sokszólamú magyar líra e páratlanul gazdag kötete komoly visszhangot vert az olvasók és szépirodalom szakmai köreiben.

Voit Pál - Barokk ​Tervek és Vázlatok 1650-1760
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Pardi Anna - Faustina ​emlékiratai
Egy ​régi könyv lapjain találkoztam először a névvel: Faustina. Marcus Aurelius feleségét hívták így, de viselték táncosnők is, minden rendű és rangú hölgyek. Ez a név szinte magnetizálta fantáziámat. Ki más ő, a képzelet síkján, ha nem Faust női párja?! Talán a lázadás szelleme is vezérelt, hogy Goethe halhatatlan műve nyomán és "ellenére" - nő legyen a fausti gondolat megtestesítője, nő a "tettek embere". Ugyanaz a Mefisztója van férfinak és nőnek. De a nőnek talán valamivel több ege van. Több elfojtott angyalisága. Több félreismert logikája. Természetesen, Goethével nem lehet rivalizálni. Faustina is csak jelzés. A fegyverkezési versenyek korában élő ember jelzése. A XIX. század elején a keserves harcok árán mindig új erőre törő individuum mondta ki az Ó pillanat, oly szép vagy eszmei kicsengést. A XX. század végén, a kollektív erőfeszítések korában, az egyre nehezedő gazdasági, erkölcsi, világpolitikai körülmények közt Kelet és Nyugat társadalmainak együtt kell kimondani az Ó, föld, oly szép vagy, el ne pusztulj jövendőt. Szeretem és féltem a mai emberséget. Hiszek benne. Hiszek a szellemi, akarati stratégiákban. S mint ahogy egy rakéta indul el lánggal, robbanással a földi kilövő pályán a messzi égért, úgy kell elindulni egyik embernek a másikért. Pardi Anna

Covers_428667
2

Ismeretlen szerző - Spanyol ​szavak és kifejezések
-1200 ​szó és kifejezés; - egyszerűsített kiejtés; - szószedet; - gasztronómiai szójegyzék; - kifejezések vészhelyzetben; - színnel jelölt témák

Fazekas Csaba - Kisegyházak ​és szektakérdés a Horthy-korszakban
˝A ​Szekfű Gyula által ˝neobarokknak˝ nevezett két világháború közötti Magyarország társadalmának és közéletének meghatározó tényezői voltak az egyházak, mindenekelőtt a többségi katolikus egyház. De a ˝hivatalos Magyarország˝ és annak történelmi egyházai mellett, sőt mögött élet a népi vallásosság, és éltek olyan egyházak és felekezetek, melyek funkcionálisan idegenek voltak a rendszerben. A népnyelv által egyszerűen ˝szektának˝ nevezett vallási közösségek sokszor rejtélyes, a kívülállók számára titokzatos élete zavarta a történelmi egyházak és a hatalom együttélését és együttműködését. Ezért a vallási másság, az Istenhez vezető utak nem bevett módon történő keresése egyértelmű elutasításra talált náluk. De ehhez a hatalom által szankcionálható rend megsértését párosították: a társadalmi béke megzavarását, a törvényes rend felforgatásának vágyát. Már önmagában a másság is devianciának minősült, s a devianciától a bűnig és a büntetőjogi felelősségre vonás alkalmazásáig igencsak rövid volt az út...˝

Tamási Áron - Rendes ​feltámadás
Válogatott ​novellák.

Martin Schuster - Művészetlélektan
Nincs ​még egy olyan vonatkozás, amely az ember élményvilágának és viselkedésének történeti függőségére jobban rávilágítana, mint éppen a művészethez fűződő kapcsolata. A szerző szól a művészeti alkotások vizuális szemléléséről, a látás szabályszerűségéről, s mindarról, amiképpen egy műalkotás a nézőre hat. Miért tart a néző szépnek egy művet? Melyek az esztétikum pszichológiai alapjai? Betekintést enged ugyanakkor a kreativitás pszichológiájába is: Mi a háttere egy mű megszületésének? A modern művészet új útjairól, a komputergrafikáról, fényképezésről és reklámokról ugyanúgy olvashatunk, mint a műgyűjtésről, a lakásdíszítésről, sőt a kereskedelem, a média - a tömegkommunikáció - lélektanáról is.

Bartusz-Dobosi László - Füstvirágok
A ​novelláskötet a szerző hetedik önálló, első szépirodalmi kötete. Olyan írások alkotják, amelyek egymáshoz tartalmilag szorosan nem kapcsolódnak, de összeköti őket elmélyült megfigyelésen alapuló, metaforikus nyelvezetük. Az izgalmas történetvezetés, az aprólékos leírás és az allegorikus tartalom kiegyensúlyozott élményt kínál az olvasónak.

Kollekciók