Ajax-loader

'magyar nyelvű' címkével ellátott könyvek a rukkolán

 


Schreiner Dénes - Schelling ​és az antikvitás
E ​tanulmányban Friedrich Wilhelm Joseph Schellingnek a görög művészet és mitológia kapcsolatáról kifejtett gondolatait szeretném elemezni. Az elemzések középpontjában Schelling Művészetfilozófiai előadásai állnak, ám az ebben lévő gondolatokat helyenként összevetjük az életmű más darabjaival és a kortársak idevágó gondolataival is.

Horváth János - A ​reformáció jegyében
A ​kezdetben egynemű, vallási alapú és latin nyelven közvetített irodalmi műveltség már a középkor vége felé megoszlóban volt, a vallási mellett világi szellemű, a latin után magyar nyelvű ágat is sarjasztva magából. A haladó idővel e megoszlás többszerűvé és szembetűnőbbé vált. Nem maradt meg korábbi egyneműségében az irodalmi közvetítés módja sem. A kéziratos terjesztés divatban maradt ugyan továbbra is; szintúgy, sőt minden eddiginél erőteljesebben, az énekszó kultusza. De megindult, s hovatovább újszerű könyvkultúra és szélesebb, vegyesebb közönség kifejlődését hozta magával a könyvnyomtatás.

St%c3%adlusok_%c3%a9s_form%c3%a1k
Stílusok ​és formák Ismeretlen szerző
10

Ismeretlen szerző - Stílusok ​és formák
A ​Stílusok és formák összefoglaló kézikönyv, amely áttekintést ad a formatervezés legfőbb irányzatairól a dekoratív művészetek területén 1500-tól napjainkig, szokatlanul bő teret szentelve a legmodernebb irányzatoknak, jelenségeknek. Az egymást időrendben követő fejezetek sorra megvizsgálják a korstílusok hatásának érvényesülését a bútorok, kerámiák, üvegtárgyak, az ezüst- és fémmunkák, textíliák formaalakítására, az új formák, irányzatok megjelenésére, a régebbiek eltűnésére. A könyvet több mint háromezer színes illusztráció teszi - élvezetes olvasmányon túl - megragadó látványélménnyé. Nélkülözhetetlen vizuális szótár gyűjtők, érdeklődő művészetszeretők, lakberendezők, formatervezők és a design-történészek számára. A tárgyalt korszakok: reneszánsz, barokk, rokokó, neoklasszicizmus, historizáló stílusok; Aesthetic Movement, Arts and Crafts, Art Nouveau, korai modernizmus, Art Deco, modernizmus, kortárs design, űrkorszak, posztmodernizmus. Művészeti ágak: bútorok, kerámiák, üvegek, ezüst- és fémművesség, textíliák, tapéták, ipari formatervezés.

Linwood Barclay - Rémálom
Tim ​Blake az elvált férfiak átlagos életét éli, amikor egy nap váratlanul eltűnik a lánya, Sydney. Ahogy az apa követi a lánya nyomait, rájön, hogy a mindig oly idillinek gondolt Connecticut nem is annyira idilli. Amit viszont nem tud, hogy minden lépését figyelik. Mások is meg akarják találni Sydney-t, majdnem annyira, mint Tim. Minél közelebb kerül a férdi az igazsághoz, annál közelebb kerül minden szülő rémálmához. A gonoszt pedig csak a szülői szeretet képes megfékezni.

Covers_163625
Kínai ​filozófia I-III. Ismeretlen szerző
19

Ismeretlen szerző - Kínai ​filozófia I-III.
A ​kínai filozófia ókori nagyjait, a kínai irodalom kiemelkedő műveit, a középkori kínai esztétika fő irányzatait elsősorban a sinológus, esztéta és társadalomfilozófus Tőkei Ferenc (1930-2000) fordításai és tanulmányai révén ismerte meg a magyar közönség. Ő volt az, aki a hazai művelődés körét kitágítva a magyar kultúrába mintegy beemelte a kínai konfucianizmust, a taoizmust, a motizmust, és feltárta ezek belső összefüggéseit a kínai társadalom történeti fejlődésének sajátosságaival. Az életműsorozat olvasója most kiváló tudós kalauzolásával fedezheti fel a kínai kultúra örökbecsű értékeit, amelyek nélkül nem lehet teljes a modern ember világképe.

Baji Etelka - Csorba László - Kastélyok ​és mágnások - Az arisztokrácia világa a századvégi Magyarországon
A ​kötet kizárólag eredeti fényképek felhasználásával eleveníti meg a magyarországi arisztokrácia életét a századvégen. A képek olyan sorrendben követik egymást, mintha a könyv olvasója az albumot lapozgatva egy kastélyon vonulna keresztül, gondolatban ki-kilépve a falak közül és meglátogatva a főúri lakók életének egyéb színtereit is. Először távolról pillantjuk meg a kastélyt, majd belépünk az előcsarnokba, ahol feltűnnek az ősök galériájának portréi is. Innen bejárjuk a termeket: a szalonokat, az ebédlőt, a könyvtárat, a dolgozó-, háló- és gyermekszobákat. A helyszíneket ábrázoló képek között pedig megjelennek a falaik között élő emberek is: arcok és álarcok, gőg és mosoly, ártatlan gesztusok és bölcs pillantások. A főúri élet számos eseményét is felidézik az évszázados felvételek. A szalon elsősorban társas összejövetelek színhelye volt, így itt e tágabb téma képei sorakoznak: családi zenélés, karácsonyi ünnep, jelmezes műkedvelő színielőadás stb. A könyvtár és a dolgozószoba képei a tudománnyal, művészetekkel, földrajzi felfedezésekkel vagy a gazdasággal foglalkozó arisztokraták életét és kapcsolódó egyéb helyszíneit idézik fel. A dohányzó, az urak szobája, amely a ház falai közt9 politizálás egyik fő színtere volt, a politikai és közéletben tevékenykedőre irányítja a figyelmet. A hálószobához meghitt családi képek csatlakoznak. A gyerekszobát a gyermeki élet eseményeiről készült fotók keltik életre. De nem hiányozhat a legelőkelőbb úri passzió, a vadászat megörökítése sem a mintegy ötödfélszáz csodálatos kép sorából. A kastélyt végül az udvar, hátsó front felé hagyjuk el. Itt még bepillantunk az istállóba, a kocsiszínbe, megnézzük a személyzet lakhelyét és életképeit. Utoljára a kastélyparkba jutunk, egyaránt gyönyörködve a növényekben és a sportolókban, majd a kastélyok egyre távolodó képei zárják az albumot, jelezve, hogy a séta véget ért.

Tara Ward - Láthatatlan ​energiák
Összpontosítsa ​energiáit, hogy jobban megértse önmagát és másokat - erre tanít Tara Ward könyve, mely segít felfedezni a bennünk lévő médiumot. Hogyan tudatosítsuk csakráinkat, hogyan kapcsolódnak auránkhoz, mely rétegekben veszi körül testünket? A könyv kitér a karma és a reinkarnáció jelenségére, gyakorlatokat ajánl az egyén pszichikus fejlődéséhez.

Demeter Gábor - A ​Balkán és az Oszmán Birodalom I.
Jelen ​kötet egy olyan, két kötetre tervezett munka első része, amely a Balkán-félsziget társadalmainak történetét az európai és helyi gazdasági folyamatok összefüggéseibe ágyazva, térben és időben egyaránt komparatív módon, a nyugati és balkáni szakirodalom ütköztetésével, átfogó fejlődési ívet kirajzolva, egységes szempontok szerint vizsgálja. A polemikus jellegű munka lényegében a 19. századi társadalmi-gazdasági struktúrák átalakulásának szemléletmódjában revizionista, módszereit tekintve innovatív megközelítését, valamint a korábbi gazdaság- és társadalomtörténeti munkák kritikáját tartalmazza, amely számos elemből tevődik össze. A szerző célja az volt, hogy a különböző - nemzeti és nemzetközi - történetírói iskolák álláspontját összevesse, következtetéseik érvényességét, kiterjeszthetőségét felülvizsgálja, érzékeltetve és lehetőség szerint feloldva az eltérő koncepciók ellentmondásait. A kötet inkább tekinthető kritikai szemléletű összefoglalásnak, mint a balkáni gazdasági-társadalmi fejlődés esszenciájának.

Paul Hut - Illuminátus
− ​Üdv neked is Thomas! A világért sem szeretnélek megzavarni az önsajnálatban, majd visszajövök később. − válaszolta, tökéletes színészi alakítást nyújtva, nem kevés közönyösséggel a hangjában. − Különben sem fontos, csak gondoltam szólok, nyugodtan abbahagyhatod, mert úgysem tudunk semerre sem elindulni! Amúgy meg, felsőbb utasításra, én már tíz perce lezártam az ügyet... talán ez az egész elég kínos ahhoz, hogy eltussolják, mivel az ipse az öreg kontinens polgára. − Végre egy jó hír, mert szégyellem, de pont azon gondolkodtam, miképpen fogalmazzam meg a halál okát. − nyugtázta a dolgot, egy kínos mosoly kíséretében, immáron teljesen más hangnemben Dr. Thomas Everett, a törvényszéki halottkém.− Mivel kicsit idétlennek éreztem, a „valami, aminek semmi nyomát nem lelem, behatolt a homlok közepén a koponyába és ott okozott valamit” körülírást. − Semmi dulakodás? − kérdezte Peter, aki az előző kijelentésével ellentétben nem adta fel a reményt, hogy talál bármilyen apró jelet, amin elindulhat. − Vagy esetleg, valami rendhagyó? − Hát nem is tudom... mindenesetre furcsának találom az áldozat testhelyzetét... mintha ülve halt volna meg. − kezdte elgondolkodva. − Mégsem ez az amit mutatni akarok. Nézd csak! Azzal, egyetlen intéssel életre keltve a fali kijelzőt, a halott koponyájáról készült CT felvételeket jelenítette meg Peternek. − Itt látható a... nevezzük szúrásnak... szóval a szúrás alatti agyszeletet. − mutatott a képre. − Mit látsz? − Semmit. − válaszolta Peter, jó pár másodperces habozás után, amely idő alatt alaposan megvizsgálta a felvételt. − Hát éppen ez az! − kiáltott fel, az előbbi viselkedésével szöges ellentétben, kitörő lelkesedéssel Thomas. Peternek leesett az álla a csodálkozástól. − Nincs semmilyen szúrás! − nézett döbbenten a dokira. − Akkor mitől halt meg?

Jürgen Reiter - Costa ​Brava / Katalónia
A ​Polyglott Útikalauz sorozat ezen kötete costa bravai és katalóniai utunk során elhagyhatatlan útitárs. A praktikusan vékony és könnyű könyvecskében minden hasznos információt megtalálhatunk, amire a nyaralás során szükségünk lehet: történelem, környezet, városismertetések, útvonalak, ételek-italok, közlekedés, szállás és gyakorlati tanácsok A-Z-ig.

Torjai Rácz Zoltán - Hargita ​hegység
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Sandra White - Denise Whichello Brown - Alternatív ​gyógymódok
Ez ​a könyv megismertet az ősi gyógymódok: az aromaterápia, masszázs és reflexológia eredetével és alapelveivel. Napjainkban ezeket a módszereket széles körben elismerik mint a testi, szellemi és érzelmi jólétet elősegítő, megnyugtató, jótékony hatású technikákat. A könyv első része az aromaterápia tudományába vezet be, amely az illóolajakat a gyógyító masszázzsal ötvözi. Egy útmutató felsorolja, milyen hatást fejtenek ki a különféle olajak, és melyik a legalkalmasabb egy bizonyos érzés kiváltására. Az érintés kiemelten fontos szerepet tölt be: egyfelől gyógyító technika, másfelől intuitív kifejezési mód két ember között. A könyv középső része a gyógy - és érzéki masszázs fontosságát mutatja be. Elénk tárja, hogy lehet ezekkel a technikákkal felélénkíteni, revitalizálni testünket. Színes fényképekkel illusztrált, részletes útmutatók szemléltetik, miként lehet a masszázs örvendetes élmény masszírozó és befogadó számára egyaránt. A könyv befejező része a reflexterápiával foglalkozik. Tanácsokat és kezelési javaslatokat nyújt olyan gyakori problémák enyhítésére, mint a fejfájás, álmatlanság, izomláz, stressz vagy a keringési zavarok. Könnyen követhető utasítások szemléltetik, hogy kell a kéz- és lábfej kezelésével megnyugtatni az elmét, testet és lelket, és elérni azt, hogy nagyszerűen érezzük magunkat a bőrünkben. A szöveget kísérő fényképek segítik az olvasót, hogy ténylegesen kipróbálhassák az élvezetes, előnyös hatású kezeléseket, így kezdők és haladók egyaránt képesek alkalmazni a könyvben javasolt, jól bevált módszereket.

Stephan Fennel - Motorkerékpárok ​képekben
A ​motorkerékpárok minden közlekedési eszköznél jobban szimbolizálják az ember szabadság és kaland iránti vágyát. Ez a gazdagon illusztrált kötet káprázatos fotókkal, érdekfeszítően és informatívan mutatja be a motorkerékpárok történetének legfontosabb állomásait, és a leghíresebb modelleket. Kezdve az első kerékpárvázba szerelt gőzgéptől, amellyel még a 19. század vége felé próbálkoztak, egészen a mai, erőtől duzzadó és modern elektronikával felszerelt szupergépekig részletes betekintést nyújt e lenyűgöző szerkezetek fejlődésébe. A könyv egyaránt körüljárja motorizált kétkerekű mítoszát, és magát a motorkerékpárt, mint a modern szabadságvágyat szimbolizáló kultusztárgyat. Részletesen tárgyalja különböző országok különlegességeit, háttérinformációkat egyes gyártók történetéből, valamint azoknak az embereknek a történeteit, akik az utóbbi évszázadok egyik legfontosabb találmányának rögös útját egyengették. E páratlanul gazdag kézikönyv nélkülözhetetlen mind a motorkerékpárok szerelmesei, mind pedig a műszaki fejlődés lelkes rajongói számára.

Michael T. Murray - Joseph E. Pizzorno - A ​természetgyógyászat enciklopédiája
A ​természetgyógyászat enciklopédiája az angolszász könyvpiac sikerkönyve. A két természetgyógyász végzettségű orvos, Michael Murray N. D. és Joseph Pizzorno N. D. modern szemlélettel foglalja össze a természetgyógyászatról vallott nézeteit, a jó egészség négy sarokkövének a pozitív mentalitást, az egészséges életmódot, az egészséges étrendet és a testedzést tartva. Az ezzel kapcsolatos teendők teljes leírásával ismerkedhet meg az olvasó ebben a leggyakorlatiasabb magyar nyelvű természetgyógyász enciklopédiában. Az igazi családi könyv több mint hetvenöt leggyakoribb betegség teljes tünettanát és természetgyógyászati gyógymód javaslatát is tartalmazza, egyetlen kötetben, csaknem ezer oldalon.

Winter Morgan - A ​griefer jelének rejtélye
Ki ​lehet az a griefer, aki rettegésben tartja Steve-et és a barátait? Steve robbanásokat hallott a távolból. Hazaérve azt látta, hogy virágzó gazdasága helyén egy hatalmas kráter tátong. A búzafarmja nélkül nem maradtak elcserélni való erőforrásai, és még a hőn szeretett gyémántkardja is eltűnt a ládájából. Az események során még maga Steve is gyanúba keveredik, ám végül segítségül hívja barátait, hogy megtalálják a griefert és felelősségre vonják a tetteiért.

Selina Olivieri - Menage ​- Az álarc
"Közeledik ​a mindent eldöntő óra. Vajon képes lesz Celia arra, hogy a végső pillanatban szembeszálljon a Menage Urával? Megakadályozhatja azt, hogy valósággá váljon a rémálom, melyben a világ egy hataloméhes elmebeteg terepasztalává válik, az emberek pedig magatehetetlen marionett bábokká? A láncokat szét kell szakítani. Elérkezik a nagy lehetőség. Ki az, aki baráti, segítő kezet nyújt Celiának, és aki csak barátnak adja ki magát, miközben álarcot visel? Ki hazudik, és ki beszél igazat? A Menage harmadik, egyben befejező kötetében az események csavaros fordulatokkal száguldanak a végkifejlethez.

Dombi Márk - A ​szerzetesélet
Ez ​a könyv a szerzeteséletre vonatkozó aszketikai kalauz. Röviden, de mégis teljességgel összefoglalja és kifejti mindazt, amit a szerzetesség mivoltáról, kötelességeiről, külső és belső föltételeiről általában tudni kell. Elsősorban a cisztercita rend novíciusai számára készült, de más rendeknek s a női szerzetes-kongregációknak is jó szolgálatot tesz. Sőt talán a világi ifjúság is haszonnal forgathatja, mert módot nyújt neki arra, hogy a szerzetesi életideált megismerje s ezáltal előkészítse lelkét az esetleges hivatás kegyelmének befogadására.

Berg Judit - Két ​kis dínó felfedezi Amerikát
Berg ​Judit nagy sikerű sorozata most újabb kalanddal bővül - Trikó és Nyamm, az időutazó dínók a zsírkrétakor, a 21. századi Budapest, Mátyás király udvara és Kréta szigete után legújabb kalandjuk során Kolumbusz Kristóf hajójára keverednek. Előbb potyautasként, később a Santa Maria legénységé­nek teljes jogú tagjaiként vesznek részt az expedícióban, hogy bebizonyítsák, a Föld gömbölyű, és kelet felé is el lehet érni Indiát. Vagyis: Amerikát, a sajtburger, a szupermen, a felhőkarcolók és Yoda mester hazáját. Vagy ez az Amerika még nem az az Amerika? Berg Judit vicces dínótörténetei tökéletesek minden kis­iskolásnak, aki szereti a dínókat, a kalandokat... no meg a történelmet!

Illés Iván - Regionális ​gazdaságtan
Könyvünk ​célja, hogy egy alkalmazott gazdaságtudományba vezesse be az Olvasót. Ez az alkalmazott gazdaságtan nem a gazdaság valamely ágazatával, szektorával, hanem mindenfajta tevékenység térbeli elhelyezkedésének gazdasági törvényszerűségeivel, tényezőivel, szabályaival foglalkozik. A könyv tartalma két fő részre bontható: első része elméleti jellegű, a regionális gazdaságtan kialakulásával, a közgazdaságtudomány fejlődésével való kapcsolatáról, a fő elméleti tételekről, modellekről szól. Az összes többi fejezet tárgya inkább a regionális politika, a területfejlesztés gyakorlatához kapcsolódik. Külön fejezetek szólnak a régiók, a városok, a vidéki térségek, az infrastruktúra, a határmenti térségek fejlesztési problémáiról, valamint a regionális politika pénzügyi és egyéb eszközeiről. Különösen nagy súlyt kap az Európai Unió regionális politikájának ismertetése, mivel az a hazai területfejlesztés lehetőségeire és módjára is egyre meghatározóbb hatást gyakorol.

Iben Dissing Sandahl - Fogd ​a kezem!
A ​gyereknevelés nem a gyerekek "megjavításáról", hanem a velük és az önmagunkkal való jó kapcsolatról szól. A gyerekeknél egyre gyakrabban és egyre korábban jelentkeznek a stressz okozta, sokszor megmagyarázhatatlannak tűnő testi tünetek. Ezeket nem könnyű felismerni, különösen, ha a szülők maguk is rohannak, feszültek és a saját problémáikkal küzdenek. Szülőként viszonylag keveset tekintünk magunkba, hiszen a gyerekeink vannak a figyelmünk középpontjában, és az ő megértésükhöz szeretnénk eszközöket kapni. De a gyereknevelés valójában leginkább a "szülőnevelésről" szól. A nagy sikerű Gyereknevelés dán módra című könyv szerzője, Iben Dissing Sandahl azt hangsúlyozza, hogy a gyerekeket érő stressz ellen a leghatásosabb védelmet a gondoskodó, valódi elfogadáson alapuló, mély szülő-gyerek kapcsolat jelenti. Ennek megteremtéséhez és saját magunk "szülői neveléséhez" ad tanácsokat szerzőtársával együtt - kioktatás nélkül, őszinte történetekkel saját (tökéletlen) életükből anyaként és gyakorló pszichológusként.

Kamarás István - Bevezetés ​az embertanba
Emberek ​beszélgetnek az emberről (…). A társaság összetétele a meglepő: civili­zált ember és bennszülött, munkásember, parasztasszony, pszichológus, filozófus, teológus – és mindegyikből szigorúan csak egyetlen. (…). Mindegyik a magáét fújja a különböző, az emberrel kapcsola­tos megközelítések során, eszmecseréikre meglehetősen sok idő áll a rendelkezé­sükre. (…) Hihetetlen szorgalom, olva­sottság, tájékozottság, stílusérzék szük­ségeltetett ennek a könyvnek a megírá­sához. (…) Szerencsés, ám szükségszerű, elkerülhetetlen találkozás a pedagógiával. (…) A szerző nem vágja hanyatt magát semmiféle tekintély előtt. Fölötte áll. Ki mer mondatni olyan téziseket, mint az, hogy a boldog gyermekkor – ámítás. Hajdu Péter

Kántor Endre - Szepsy ​István
"Szepsy ​István ikon. Kevés olyan borász van ma Magyarországon, akinek ilyen egybehangzóan pozitív lenne a megítélése. De amikor ezt megemlítettem neki, elengedte a füle mellett. Szepsyéknél szemmel láthatóan nem a külcsínen van a hangsúly, ez már a borospalackokon, a címkéken is feltűnő. A pince sem látványpince, sőt, belépve kicsit gyanús is, hogy ennyi az egész. Aztán az úgynevezett birtokfurmint megkóstolása után már nincs idő ilyesmin töprengeni, mert más dimenzióba kerülünk..." (A szerző) "A bor filozófiája" című sorozat kötetei egy-egy neves magyar borász portréját rajzolják meg. Életükkel, világlátásukkal és boraikkal ismerkedve az olvasó képet kaphat a magyar borvidékek és a hazai borkultúra jellegzetességeiről is.

Frank Júlia - A ​legfinomabb vendégváró falatkák
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Madan Kataria - Éltető ​nevetés
Nevetni ​jó, Nagyon jó! Orvosi kutatások révén ma már tudjuk: meglepően hasznos is. Testileg és lelkileg egyaránt gyógyító hatású. A nevetés gurujaként világszerte ismert indiai orvos, Dr. Madan Kataria, néhány éve hahotaklub-mozgalmat indított el, ahol a résztvevők megtanulhatják és gyakorolhatják a "jóganevetést", a látszólag ok nélküli kacagást. A 15-20 perces gyakorlatsorozat közben - Ausztráliától az Egyesül Államokig - ma már számtalan országban, Magyarországin is, ezrek és ezrek tapasztalják meg, hogy igenis lehet örömben, könnyedén, vidáman és tiszta szívvel élni. A könyv a jóganevetés kialakulásának történetét és hogyanját árulja el. Megtudhatjuk belőle, hogy a hahotaklubokban miért és hogyan nevetnek. Hatására remélhetőleg sokan kapnak majd kedvet a jóganevetés "megkóstolásához".

Sebők Zoltán - Élősködő ​kultúra
Sebők ​Zoltán provokatív és szabad szellem. Egyike azon keveseknek, aki a magyar kultúrában eredeti módon gondolkodik és ír művészetelméleti kérdésekről. Ebben feltehetően közrejátszik az is, hogy a vajdasági Új Symposion köréből indult, amely folyóirat nem választotta szét a különböző művészeti ágakat és kitüntetett szerepet kapott benne az esszé. Sebők Zoltán új könyvében ez a hagyomány igen termékenyen teljesedik ki: a szerző nem egyszerűen reprodukálja korunk jelentős filozófusainak és művészeti íróinak elméleteit, mint a hazai elméletírók többsége, hanem ezek továbbgondolására, átírására törekszik. Rendkívüli elmeéllel vitatkozik, ami nyilvánvalóan feltételezi a tájékozottságát és széles körű műveltségét, de írásaiban van valami elemi józanság, amikor a rendkívül bonyolult elméleti fejtegetésekre új távlatból kérdez rá. S ez a szemlélődő, szókratészi kérdező magatartás megóvja az utánmondás nagyképűségétől és teoretikus frigidségétől. Emellett Sebők egyszerűen és világosan ír, így új könyve a modern művészetben kevésbé jártas olvasóknak is eligazító és élvezetes olvasmány.

Ferenczi László - Találkozások ​és tapasztalatok
Ferenczi ​László irodalomtörténeti esszéinek nagy értéke, hogy egyaránt jellemzi a tudományos alaposság és a személyes ihletű esszéstílus, a nemzetközi és a hazai, nemzeti irodalomban való tájékozódás, az elődök generációja (Kavafisz, Illyés Gyula, Toldalagi Pál, stb.), a saját generációja (Tornai József, Rónay László stb.) és a nála fiatalabb generációjú (Parancs János, Kemenczky Judit, Turcsány Péter stb.) alkotók iránti magas fokú érzékenység. Szinte a saját és a mások látóhatárain túlra terjeszkedik ezekkel a már-már személyes vallomásokkal, többször a szerzőkhöz társként, barátként forduló írásokkal, ill. ezekkel az irodalmi koszorúba állított elemző tanulmányokkal a kötet szerzője.

Covers_138989
Európa ​madárkalauza Ismeretlen szerző
4

Ismeretlen szerző - Európa ​madárkalauza
530 ​faj leírása - A fajok elterjedési térképei - Közel 1300 színes illusztráció - Könnyen használható kézikönyv (ornitológiai szakkönyv)

Vlagyimir Megre - Az ​új civilizáció 2
Ez ​a könyv két megközelítést állít szembe egymással. Egyrészt napjaink általános hozzáállását a szex, a család, a gyermekek születése és az oktatás kérdéseihez, másrészt őseink életmódját, mely tükrözte azt a mélységes spirituális megértést, amikor a fogantatás, a terhesség, az otthonszülés és a gyermekek felnevelése a valódi Szeretet légkörében zajlott. A könyv sorait olvasva elgondolkodhatunk azon, hogy vajon mikor és hogyan veszett el őseink hatalmas tudása… Megre magával ragadó képekben tárja elénk az ősi szokásokat, melyek az erőszakmentesség és a szeretet eszméjére épültek. Egyúttal rávilágít arra is, hogy mindez a tudás napjainkban is elérhető és a gyakorlatban alkalmazható. Egy család lebilincselő történetének bemutatásán keresztül feltárul az ősi orosz védikus civilizáció fénykora, hanyatlásának drámája és évezredekkel későbbi újjáéledése – mely napjainkban megy végbe….

Trugly Sándor - Griffek ​és oroszlánok népe
A ​komáromi hajógyár területén feltárt késő avar temető a Kárpát-medence egyik legjelentősebb avar temetkezési helye. Trugly Sándor régész 1979 és 1989 között a nyolcadik századi avar temető 153 sírját tárta fel, közöttük 63 (a nemesi középréteghez tartozó) lovassírt. Ezek legszebb leletei közé tartoz-nak az aranyozott öv- és lószerszámveretek, melyeknek dokumentációja a könyv gerincét alkotja. A szerző könyvében tömören szól az avarok tör-ténelméről, s bemutatja magát a temető leletanyagát és az egykori népes-séget. A szenzációs leletanyag legjelentosebb darabjairól 67 színes fénykép készült.

Lesznai Anna - Hazajáró ​versek
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Rupert Butler - A ​Gestapo története
A ​náci Állami Titkosrendőrség korának legfélelmetesebb és leghatékonyabb rendőri szervezete volt, melynek húszezer titkosrendőre biztosította a nácik tökéletes uralmát a német lakosság és - 1939 után - Európa legyőzött népei felett. Amikor a náci rezsim elindult a következetes antiszemitizmus útján a Gestapo maga is bekapcsolódott a zsidóüldözésbe, és aktívan részt vett az "állam ellenségeinek" - zsidóknak, cigányoknak, homoszexuálisoknak és egyéb nem kívánatos elemeknek - a felkutatásában és kiirtásában. Rupert Butler részletesen bemutatja a Geheime Staatpolizei fejlődését a kezdetektől egészen az összeomlásig, számos eredeti Gestapo-dokumentumot tárva az olvasó elé. De megismerhetjük az Állami Titkosrendőrség vezetői, a Harmadik Birodalom megszállott és különc szolgái: Hermann Göring, Heinrich Himmler és Reinhard Heydrich részletes életrajzát is. A mű talán egyik legmegkapóbb fejezete a Túlélők című interjúgyűjtemény, melyben a Gestapo azon áldozatainak történetét olvashatjuk, akik elszenvedték a kínvallatásokat, megjárták a koncentrációs táborok és a Gestapo börtöneinek poklát, de valamilyen úton-módon mégis élve szabadultak ki a terror e szörnyűséges útvesztőjéből. Sokuk megrendítő vallomása most kerül először nyilvánosság elé.

Covers_169242
16

Ismeretlen szerző - Retro ​évek - Így éltünk 1969
A ​Retroévek nem történelemkönyv. Inkább képes riport egy időutazásról – megpróbáljuk felderíteni, milyen volt élni a régi években Magyarországon és a világban. Az évek felidézésében a kordokumentumok segítségével hasznosítjuk mindazt, amit a régiek még nem tudhattak, de azóta kiderült. S azt is – hogy a tájékoztatás hűséges legyen –, amit ők fontosnak tartottak, de az utókor már rég elfelejtett. A megszokott legendák helyett mindenekfelett a tények és a gyakran meglepő összefüggések foglalkoztatnak minket. A lapok alján végigfutó időfonal a napok sorrendjében foglalja össze a kor szerintünk legfontosabb eseményeit. Némelyikükről bővebben is szó esik a könyvben. Másokat viszont csak itt említünk meg, hogy a fejezetekben tárgyalt eseménysorozatok összképe viszonylag teljes maradjon.

Kollekciók