Ajax-loader

'tanulásmódszertan' címkével ellátott könyvek a rukkolán

 


Hevesi Mihály - A ​nyelvtanulás művészetéről
Kedvcsinálónak ​íródott e könyv mindazok számára, akik idegen nyelv tanulására vagy tanítására adják a fejüket. Hogyan lesz hatékony a nyelvtanulás és nyelvtanítás? Milyen nyelvtanulási módszerek léteznek? Miért művészet a nyelvtanulás? A könyvből ötleteket meríthetünk egyéni nyelvtanulási stílusunk felépítéséhez és a nyelvtanulási stratégiánkhoz.. A hatékony nyelvtanulás csodamódszere nem létezik. De igenis lehet öröm a nyelvtanulás. Ezekről a nyelvtanulási és nyelvtanítási módszerekről szól a könyv. Miért ne menne könnyebben a nyelvtanulás, ha teszem azt, kedvenc regényünket olvassuk, vagy kedvenc filmünket nézzük meg az idegen nyelven? Részletesen olvashatunk LOMB KATÓ nyelvtanulási módszeréről, aki 5 nyelven szinkrontolmács volt, és további 12 nyelvvel is kereste a kenyerét. Továbbá a nyelvtanulásban átélt kudarc- és sikerélményeiről mesél VEKERDY TAMÁS, VUJITY TVRTKO, HABSBURG GYÖRGY, és SAM BETTS. A második részben megismerkedhetünk a nyelvtanulás holisztikus vagy humanisztikus módszereivel, a játékos nyelvtanulással, nyelvi játékokkal és részletesebben a Waldorf-iskola nyelvtanítási módszerével.

Lantos Mihály - Villámolvasás ​a gyakorlatban
Egy ​marketinges barátom kérdezte egyszer: - Ha egy lyukat szeretnél fúrni a falba, de nincs fúrógéped, akkor mit teszel? - Akkor kérek egyet kölcsön vagy vásárolok egyet a barkácsáruházban. - Aha. De minek veszel fúrógépet? - Hogyhogy minek? Szükségem van rá, hogy lyukat fúrjak a falba. - Nagy tévedés! Neked nem fúrógépre van szükséged, hanem lyukra. A fúrógép csak egy eszköz ennek megvalósításához. Ha önnek szüksége van arra, hogy - néhány órás tanulás után egy vaskos könyvből sikeresen levizsgázzon... - nagy mennyiségű anyagot rövid idő alatt elolvasson... - magasabb megértési szintet érjen el... - megszerzett tudása maradandóbb legyen... - könnyebben tanuljon nyelveket... - az elolvasottakat könnyen felidézze... Akkor önnek a fúrógépre van szüksége! Akarom mondani... a Villámolvasásra!

Christoph Lindenberg - Waldorf-iskolák
Ez ​a fontos könyv 1975 áprilisában jelent meg először a nagy Reinbek/Hamburg-i Rowohlt kiadó neveléstudományi szakkönyv sorozatában, a szakemberek és az érdeklődő nagyközönség számára húszezer példányban, és már májusban újabb tizenötezer példányt kellett a piacra dobni. Az érdeklődés ezután sem csökkent, s a könyvecske a következő évtizedben megközelítette, majd elhagyta a bűvös kétszázezres példányszámot, ami Németországban is a csúcsok elérését, és meghaladását jelentette e műfajban.

Dr. Paul E. Dennison - Gail E. Dennison - Észkapcsoló ​agytorna
Nagyon ​sok jó adottságú gyereknek azért okoz a tanulás gondot, mert agyuk bizonyos esetekben egyszerűen "kikapcsol". Tudjuk, hogy agyunk mozgatja testünket. De vajon visszafelé nem működik ez a kapcsolat? Testünk mozgása nem tudja-e bekapcsolni agyunk egyes részeit? Ha igen, úgy elég néhány "megfelelő" mozdulat, és agyunk "kikapcsolt" területét újra aktívvá tudjuk tenni. Az AGYTORNA ezt az elméleti lehetőséget a mindennapok gyakortalával tette a mondern agykutatás eredményeinek alkalmazásával. Olyan "megfelelő" mozgásokat tanít, amelyek agyunkat nyitottá teszik új dolgok befogadására. A tanulás így többé nem fárasztó kötelesség, hanem egy velünk született képességünk örömteli felfedezése.

Brian Duncalf - Vizsgázz ​Te is sikeresen!
Sokan ​rettegnek a vizsgáktól, szükségtelenül. Ahhoz, hogy sikeresen letegyünk egy vizsgát, igen egyszerű alaptechnikák léteznek, s ezek elsajátításával nemcsak a felesleges izgalmakat kerülhetjük el, de még eredményesek is lehetünk. A könyv könnyed stílusban, gyakorlati példák segítségével, életszerű szituációkon keresztül mutatja be a vizsgát megelőző felkészülési folyamatot, a konkrét teendőket,a stresszoldó techikákat. Arra is felhívja persze a figyelmet, hogy az alapos tárgyi felkészülés az, ami a legnagyobb megabiztosságot adja, illetve hogy ennek hiányát semmilyen csodaszernek hitt technika sem tudja pótolni.

Joan Rubin - Irene Thompson - Kulcs ​a nyelvtanuláshoz
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Abaházi Viktor - Puskázási ​kézikönyv
E ​rendhagyó könyv elsősorban azokhoz szól, akik nem szeretnek tanulni. Semmiképpen se vegyék meg a jó tanulók és a stréberek. S ha már sikerült beszereznünk, dugjuk el jó mélyre, nehogy meglássák nálunk. S ha ez már jól megy, úgy be is gyakoroltuk a puskázás alapjait. Most már neki is láthatunk a megfelelő puska elkészítésének. S hogy az milyen legyen, vagy hogyan használjuk, arra e könyv ad "hasznos" tanácsokat. Mivel azonban tökéletes puska nincs, a meglévő eszközöket kell az eredeti rendeltetésétől kissé eltérően használni. S ha már elkészítettük a puskát, azzal tanultunk is valamit.

Megan Kaye - Deborah A. Olson - Siker: ​A teljesítmény pszichológiája
Miért ​érzem úgy, hogy mindig másoknak sikerül minden a munkahelyen? Hogyan győzzük le a sikertől való félelmünket? Megteremthető az egyensúly karrier és magánélet között? Ez a szemléletes infografikákban bővelkedő könyv közérthetően magyarázza el a teljesítménnyel kapcsolatos pszichológiai kutatások eredményeit, és könnyen alkalmazható módszerekkel segít, hogy elérhessük a kitűzött céljainkat. Megtudhatjuk továbbá azt is, hogyan keretezzük újra a gondolkodásunkat, építsünk az erősségeinkre és hozzuk ki a legtöbbet önmagunkból a munkában

Makay Gusztáv - Irodalomtanítás
Tartalom Bevezetés Könyvünk ​célja és jellege A szakmódszertan tanulmányozásának értelme A módszertani szabadság értelmezése Az irodalomtanítás módszereit meghatározó tényezők Az irodalomtanítás helye a tantárgyak rendszerében Az irodalomtanítás célja és feladatai Az irodalomtanár személyisége A tanuló, az osztály A világnézeti és erkölcsi nevelés módszere az irodalomtanításban Világnézeti nevelés az irodalomtanításban A marxista világnézet elemeinek tudatosítása Érzelmi és akarati ráhatás a világnézeti és erkölcsi nevelésben A világnézeti nevelés legfőbb lehetőségei az irodalomtanításban Hibalehetőségek a világnézeti-erkölcsi nevelésben Az irodalomtanítás anyaga és tanítási módszerei Az irodalomtanítás anyaga A tankönyv Maximalizmus és minimalizmus Az irodalomtanítás fokozatai Az irodalomtanítás módszerei A megbeszélés (beszélgetés) és a vita A tanári előadás, elbeszélés és magyarázat A tanulók önálló munkája A bemutatás, szemléltetés A gyakorlás A tanítási óra az irodalomtanításban A tematikus tervezés Óraváltozatok az irodalomtanításban Sajátos jellegű irodalomórák Az irodalmi művek feldolgozása, I. Előkészítés és bemutatás Az új anyag feldolgozásának előkészítése A bemutató olvasás Az irodalmi művek feldolgozása, II. Az irodalmi műelemzés Van-e szükség elemzésre? A tartalom és a forma egysége a műelemzésben A tanulók spontán megnyilatkozásai A műelemzés szempontjai Az elemzés menete A műelemzés példái Lírai költemény elemzése az irodalomolvasás fokán Lírai költemény elemzés irodalomtörténeti fokon Kisepikai költemény elemzése Kisepikai prózai mű elemzése Verses nagyepikai mű elemzése Prózai nagyepikai mű elemzése Drámai mű elemzése Az összefoglalás és a házi munka kijelölése Összefoglalás a tanítási óra végén A táblai vázlat A táblai vázlat formái A házi munka kijelölése Az írásbeli házi feladat főbb fajtái A tanulók felkészültségének ellenőrzése az irodalmi órán Ellenőrzés az irodalmi órán Az irodalmi ellenőrzés általános elvei Az irodalmi ellenőrzés területei A könyv nélküli (szó szerinti) szövegmondás Az írásbeli házi feladat ellenőrzése Az élőszóbeli ellenőrzés Az osztályozás problémái Az irodalmi óra tervezése. Az irodalomtanár felkészülése az órára Az óravázlat és óraterv Az irodalmi óra tervezésében és levezetésében leggyakrabban előforduló hibák Az irodalomolvasás és az irodalomtörténet-tanítás sajátos módszertani kérdései Egy szöveg több órán, több szöveg egy órán Az irodalomelméleti ismeretek tanítása A történetiség érvényesülése Az írói életrajzok tanítása A korszakáttekintő témák Újtípusú irodalmi olvasmányok A korszakzáró összefoglalás A tanulók otthoni olvasásának irányítása. A házi olvasmányok feldolgozása A házi olvasmányok A kötelező házi olvasmányok feldolgozása Olvasómozgalom Fogalmazástanítás az irodalomtanítás keretében Aktív fogalmazástanítása Az irodalmi dolgozatok A dolgozatok javításának technikája Az írásbeli dolgozatok minősítése A dolgozatjavítás órája Az irodalmi nevelés sajátos területei. Az irodalmi szakkör. A felnőttoktatás és népművelés Az "irodalmi kirándulások" Az irodalmi szakkör (önképzőkör) Irodalomtanítás a felnőttoktatásban Az irodalomtanár a népművelésben Függelék. A legfontosabb forrásművek az irodalomtanítás tanulmányozásához

Szunyoghy András - Rajz ​ABC - Kezdőknek és haladóknak
A ​rajztanulás hosszú folyamat, a ajztudás tehetség és napi szorgos gyakorlás eredménye. A Rajz ABC segítséget nyújt kezdőknek és haladóknak egyaránt: megmutatja, hogyan kell gondolkodni, nézni és mérni, amikor rajzolunk.

Diana Beaver - Kényelmes ​tanulás NLP-vel
Az ​információ korunk keményvalutája. Ám minél nagyobb ütemben zúdul ránk, annál többet kell tanulnunk, hogy megelőzzük a kellemetlen meglepetéseket. A gond csak az, hogy az agyunkhoz nem mellékeltek felhasználói kézikönyvet. A Kényelmes tanulás NLP-vel pótolja ezt a hiányt, és bemutatja, hogyan használhatjuk ki agyunk természetes kapacitását. A kötet feltárja, hogyan érhetünk el paradigmaváltást gondolkodásunkban az NLP (neurolingvisztikus programozás) - a kiválóság művészete és tudománya - segítségével. Megvilágítja, hogyan változtathatjuk meg a képességeinkről vallott nézeteinket, hogyan bontakoztathatjuk ki természetes képességeinket, és hogyan teremthetünk pozitív jövőt.

Fürstné Kólyi Erzsébet - Hogyan ​is tanuljak?
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Wimmer Ágnes - Juhász Péter - Jeney Johanna - Hogyan ​írjunk...?
Hogyan ​írjunk úgy, hogy a folyamat hasznos legyen számunkra, élvezzük a munkát, és írásunk is elérje célját? Egyáltalán lehetséges ez? A szerzők szerint mindenképpen, sőt csak így érdemes. A (szak)dolgozatírást jellegzetes kérdések, dilemmák kísérik, csakúgy, mint más írott munkák készítését, legyen szó disszertációról, cikkről, tanácsadói elemzésről vagy céges előterjesztésről. A Hogyan írjunk...? e dilemmák megválaszolásához ad támpontokat, 101 tanácsba tömörítve a legfontosabb üzeneteket, bővebb magyarázatokkal kiegészítve s valós példákkal illusztrálva azokat. A Tipikus problémák, hibák listája segít, hogy ne essünk a kezdő dolgozatírók által gyakorta elkövetett hibákba. Az írás izgalmas kaland, felfedezés, amelyet sok gond mellett örömök is kísérnek. A szerzők célja nem titkoltan az is, hogy hasznossá és élvezetessé tegyék a munkát az írók számára is, nem megfeledkezve az eredményességről, s így az olvasókról sem. E szemléletmód segíti, hogy ne csak hasznos kézikönyvet, de egyben a példák nyomán élvezetes olvasmányt is vehessenek kézbe a dolgozatíró olvasóink.

Büky Béla - A ​beszédtanítás pszichológiája
A ​szerző - a pszicholingvisztika szakembere - ebben a könyvecskében pedagógusok számára igyekezett összefoglalni a beszédtanítással kapcsolatos legfontosabb pszichológiai ismereteket. Az érdeklődő pedagógusok nemcsak jó áttekintést kapnak a témáról, hanem a kutatási javaslatok és a bő irodalomjegyzék egyéni tudományos munkájukat is megkönnyíti és ösztönzi. A könyv azzal mozdítja elő nevelésügyünk reformját, hogy fejleszti az olvasó fogékonyságát a beszédkultúra problémái iránt.

Horányi Katalin - Tanuljunk ​tanulni
Tanulás ​nélkül előrejutni nem lehet! Tanulni azonban tudni kell! A könyv lépésről lépésre vezet be a tanulás fortélyaiba. S legyél egyetemet végzett diplomás, vagy egy iskolából kibukott diák, kerülhetsz olyan helyzetbe, hogy újra tanulnod kell. Itt az idő, hogy belásd, intellektuális énedet időről időre újra kell építened. Ehhez ad segítséget ez a könyv.

Deákné B. Katalin - Neked ​is lehet jobb jegyed
A ​rossz jegyek miatt elromlik a családi hangulat, mindenki ideges és elégedetlen. A szülők gyakran segítenének, de vagy nem tudják hogyan, vagy túl fáradtak ahhoz, hogy a jobb jegyek érdekében naponta együtt tanuljanak gyerekeikkel. Így aztán marad minden a régiben, és az osztályzatok hol rosszabbul, hol kicsit jobban sikerülnek. A gyerekek egy része igyekszik ugyan, de nem tudja, hogyan lehetne jobb eredményt elérni. Többen próbálkoznak egy ideig, majd az esetek többségében feladják. Kialakítanak maguknak egy tanulási rendszert, amely nem biztos, hogy a leghatékonyabb, és lehet, hogy hiába a sok befektetett energia és idő, az eredmény elmarad. Nos, ez a könyv azoknak készült, akik valóban akarják, hogy jobb jegyeik szülessenek, és ezért hajlandók áldozatot hozni, új módszereket kipróbálni.

Walter F. Kugemann - Megtanulok ​tanulni
EZ ​A KÖNYV - NEM ígér csodaszert tanulás ellen; - NEM akarja bebizonyítani, hogy az iskolarendszer úgy ahogy van rossz, de azt sem, hogy hibátlan; - NEM veszi védelmébe a tanárokat, mert a jókat úgysem kell, a rosszakat meg nem érdemes; - NEM vádirat a tanulásra buzdító szülők ellen, de - NEM átkozza ki a tanulásra nem kapható gyerekeket sem. HANEM EGYSZERŰEN szeretné elmondani a tinédzser diákságnak mindazt, amit a tanulásról tudni érdemes: - milyen folyamatok játszódnak le az agyban, mikor valamit megtanulunk, megjegyzünk vagy elfelejtünk; - mi mindent "tanulunk", amiről nem is gondoljuk, hogy az is tanulás; - miben különbözik az iskolai tanulás például a kisgyerek járnitanulásától; - hogyan lehet és kell megszervezni a különböző tantárgyak otthoni tanulását; - mit kell tenni vizsga előtt, közben és után; - mikor érdemes és mikor esztelenség otthagyni az iskolát; ÉS MÉG SOK HASONLÓ KÉRDÉS, melyeket szórakoztatóan, de nem komolytalanul beszél meg a 22 éves szerző nem sokkal fiatalabb olvasóival.

Rudolf Steiner - Általános ​embertan, mint a pedagógia alapja
Másfél ​évtizede újraindult a Waldorf-pedagógia Magyarországon. Az óvodák, iskolák és pedagógusképzések egymás után nyitották meg kapuikat. 2003-ban már 20 Waldorf-iskola működik hazánkban. Sorozatunk azoknak a tanároknak, pedagógusoknak az igényeit kívánja kielégíteni, akik az egyre népszerűbb Waldorf-pedagógia mélyére akarnak hatolni. Rudolf Steiner pedagógiai alapvetéseit az a több mint 20 kötet tartalmazza, melyek a hatalmas életművön belül a nevelés művészetéről szólnak. Korunk egyik legmodernebb pedagógiai irányzata a gyakorlatban nap mint nap bizonyítja létjogosultságát, s különös érzés azt tapasztalni, hogy a neveléstudomány újabb és újabb felfedezései mennyire összecsengnek Rudolf Steiner nézeteivel még akkor is, ha "terminus technicusai" eltérnek a Rudolf Steiner által használt nyelvezettől. Megéri a fáradtságot ez utóbbi, különös nyelvezetnek a megismerése, mely által elénk tárul a gyermek rejtélye. Tartson velünk e csodálatos rejtély megismerésében!

Kulcsár Mihályné - A ​tanulás öröm is lehet
Egyre ​több a nehezen író, olvasó, figyelemkoncentrációs zavarral küzd? gyermek. A szerző, aki pedagógusként maga is gyakran találkozott ilyen tanulókkal, megpróbál segítséget nyújtani problémáik megoldásához. A kötet egyedülálló alapossággal foglalkozik a tanulási nehézségek fajtáival, okaival és az iskolaérettség feltételeivel. Részletes leírást ad a szerző által használt és jelentősen továbbfejlesztett Doman-Delacato módszeren alapuló mozgásterápiáról, melynek segítségével jó eredményeket ért el például a dyslexiás gyermekek kezelésében. Útmutatást ad az egyéni és a csoportos terápiához egyaránt. Ajánljuk e könyvet minden olyan pedagógusnak és érintett szülőnek, aki nyitott az alternatív pedagógiai módszerek iránt, és tevékenyen részt kíván venni a rábízott gyermekek fejlesztésében.

Dr. Gergely Károlyné - Kovács Dezsőné - Peti ​és Panni olvasni, írni tanul
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

dr. Dezső Zsigmondné - A ​gyorsolvasás programozott tankönyve
El ​akarja sajátítani az olvasmányok tartalmának optimális megközelítési módját, a hatékony olvasás módszerét, a korszerű olvasás mesterségét? Elhatározta már, hogy megtanul "gyorsolvasni"? Bizonyára azért, mert nem akar megrekedni a fejlődés már elért szintjén, hanem tovább akar haladni, többet látni, tanulni, több és jobb munkát végezni és ehhez keresi a megfelelő eszközöket, módszereket. Akkor ez a könyv Önnek készült. Vagy egyelőre még csak céltalanul lapozgat, ismerkedik a gyorsolvasásnak hazánkban viszonylag új fogalmával? Vagyis érdeklődő ember, akinek felkelti figyelmét az új, az ismeretlen? Akkor kérem lapozgasson még egy kicsit, ismerkedjék tovább a könyvvel és tárgyával, hátha kedvet kap a tanuláshoz. Higgye el, segítségére lehet abban, hogy sokirányú érdeklődését kielégítse, többet olvashasson és így jobban megismerje a világ fontos, hasznos és érdesek dolgait.

Paul Ginnis - Tanítási ​és tanulási receptkönyv
A ​Tanítási és tanulási receptkönyv olyan gyakorlati tantermi stratégiákat mutat be, amelyek képessé tesznek bennünket arra, hogy - megfeleljünk a különféle tanulási stílusok követelményeinek, - ösztönözzük saját kreativitásunkat, - színessé tegyük tanítási gyakorlatunkat, - kihívások elé állítsuk a tehetségekeset - és a rendbontókat. Bármelyik tantágyat is tanítjuk, segítséget nyújt, hogy - fejlesszük a gyerekek gondolkodási képességét, - beépítsük az órai anyagba a tanulási készségeket, - valódi önállóságokat teremtsünk. Ezt a különleges "receptkönyvet" elsősorban azoknak ajánljuk, akik a tanításra úgy tekintenek, mint a társadalom egyik legfontosabb hivatására, s akik gazdagítani kívánják tanítási módszereik repertoárját. Bár Paul Ginnis az egyik világon tart előadásokat a tanítást és a tanulást fejlesztő stratégiákról, mindenekelőtt gyakorló tanár. Az elmúlt tizennyolc évben tanárként, munkaközösség-vezetőként, oktatási szakértőként és tantestület-fejlesztő oktatóként dolgozott az Egyesült Királyság és a világ több mint 450 iskolájában. Abban segített a tanároknak, hogy a tanulásról alkotott modern elméletet hatékony tantermi gyakorlattá fordíthassák át.

Lomb Kató - Bábeli ​harmónia
Nyelveket ​tudni kell. Sok nyelvet tudni lehet. Példa erre az a huszonegy, átlagban tizenegy nyelvet beszélő ember, akivel a szerző interjút készített. Kérdéseket tett fel, amelyek egyformán érdeklik a tanulást kezdő, folytató vagy újrakezdeni szándékozó olvasót.

Ellin K. Deese - James Deese - Hogyan ​tanuljunk?
A ​Hogyan tanuljunk? gyakorlati útmutató, melynek segítségével a tanulásra fordított idő hatékonysága növelhető, s amely a tanulási eredmények javulásához úgy járul hozzá, hogy közben még több szabad idővel is rendelkezünk. A legtöbb ember számára az egyetemi vagy főiskolai évek semmi máshoz nem hasonlítható élményt jelentenek. Ugyanakkor azok a készségek, amelyek lehetővé teszik a hatékony tanulást, hasznosíthatók a munkahelyeken, és akkor is, ha kedvtelésből olvasunk.

Werner Metzig - Martin Schuster - Tanuljunk ​meg tanulni!
Álmunkban ​tanulni? Ez csak hiú remény. Azonban arra, hogy miként könnyíthetjük meg a tanulás fáradságos munkáját, választ kaphatunk a szerzők izgalmas, olvasmányos, ugyanakkor tudományos alapossággal megírt könyvéből. Aki szeretné elsajátítani a hatékony tanulás módszereit, az ebben a könyvben megtalálja a különböző tanulási stratégiák átfogó ismertetését. Olyan módszerekkel ismerkedhet meg, amelyeket a legkülönfélébb tanulási szituációkban alkalmazhat a hitelkártyával történő vásárláshoz szükséges PIN-kód megjegyzésétől egészen valamely tantárgy terjedelmes vizsgaanyagának bevéséséig. A könyv olvasója választ kaphat arra a kérdésre is, hogy miként győzheti le a tanuló a sikertelenségtől való - és gyakran a tanulást is megbénító - görcsös félelmet.

Robert Fisher - Hogyan ​tanítsuk gyermekeinket tanulni?
Robert ​Fisher a londoni tanulási és gondolkodási készségek fejlesztésére létesített intézet (Centre for Thinking Skills) igazgatója. Minden korosztályt tanított már Angliában, külföldön, és dolgozott iskolaigazgatóként is. A Hogyan tanítsuk gyermekeinket tanulni? a tanórán hasznosítható legfontosabb korszerű és hatékony tanulási stratégiákat ismerteti. A több nyelvre lefordított, évek óta méltán sikeres kötet remek kézikönyve nemcsak a pedagógusoknak, hanem mindazoknak, akik a gyerekek szellemi fejlődését figyelemmel kísérik, és arra vállalkoznak, hogy azt tudatosan, módszeresen fejlesszék.

Mező Ferenc - A ​tanulás stratégiája
A ​tanulással kapcsolatban általánosan megfogalmazott kritikák: sok időt vesz el, unalmas, túl sok a tananyag... E problémák a legtöbb esetben orvosolhatók! E könyv hű társa lesz olvasóinak a tanulás útvesztőiben. Lépésről lépésre vesszük a tanulással kapcsolatos módszertani problémákat, megoldásokat keresünk rájuk és gyakorlatokon keresztül kipróbáljuk a megoldások hatékonyságát.

Mező Ferenc - Tanulás: ​diagnosztika és fejlesztés az IPOO-modell alapján
Az ​elmúlt néhány év kutatómunkája eredményeként létrejött egy új és a gyakor¬latban jól használható tanulásmodell: az IPOO-modell. Jelen könyvben ennek elméleti alapjait, s tanulásdiagnosztikai, -fejlesztési aspektusait mutatjuk be.

Tanuljunk__%e2%80%8bde_hogyan
Tanuljunk, ​de hogyan!? Ismeretlen szerző
1

Ismeretlen szerző - Tanuljunk, ​de hogyan!?
"Általános ​iskolásoknak, középiskolásoknak jelenthet nagy segítséget ez a tanulási módszereket ismertető és gyakorlati tanácsokat adó kiadvány. A kötet szerzői több éves tanítási tapasztalataikat osztják meg az olvasóval annak érdekében, hogy a tanulás jobb, hatékonyabb és főleg eredményesebb módszereit megismertessék. Az iskolai szaktárgyakhoz kapcsolódó fejezetekből megismerhetjük az adott humán vagy reál tantárgy tudományban elfoglalt helyét, megtudhatjuk, hogy miért kell az adott tárgyat tanulni, mik a legfontosabb teendők, hogyan tanuljuk a szaktárgyat az iskolában és hogyan otthon, illetve hogyan kell az otthonra feladott házi feladatok elkészítéséhez hozzákezdeni. Képet alkothatunk arról, hogy mik a tanulás módszerei, mik a legfontosabb eszközei, hogyan kell feldolgozni a szöveget, és a kapott információkat hogyan kell egymással összekapcsolni."

Struan Reid - Fejleszd ​a memóriád!
Izgalmas ​készségfejlesztő kötet sok élénk illusztrációval és gyakorlati tanáccsal. Bevezetőjében szól az emlékezet működéséről, s egyszerű teszteket közöl, amelyek segítségével felmérheted, mennyire jó a memóriád. Azután végigvezet egy sor emlékeztető módszeren, amelyeket memóriatréning céljára terveztek, hogy eljuttassanak emlékezeted legjobb működéséhez. Megismertet sok trükkel és technikával, amelyek információk széles skálájának bevésésére tesznek képessé. A végén tesztsorozat található, hogy segítségükkel ellenőrizhesd, mennyire váltál a memóriamódszerek alkalmazásának mesterévé.

Deli Éva - Buda Mariann - Tanulástanítás?
Amióta ​iskola létezik, talán még soha nem volt a tanulásnak akkora súlya, jelentősége, mint manapság, hiszen a jövőnk alakulását erőteljesen befolyásolja, hogyan boldogulunk az iskolában. A tanulás egyre nagyobb teret követel magának. Sok időt töltünk az iskolapadban, s a tanulásnak a munkába állással egyáltalán nem szakad vége - sőt! De vajon tudunk-e tanulni? Még soha nem voltak ilyen sokan azok, akiknek kisebb-nagyobb gondjaik vannak a tanulással, akik nehezen tudnak eleget tenni a követelményeknek, akik számára a tanulás nem öröm, hanem keserves munka. Lehet-e ezen változtatni? Lehet-e a tanulás örömteli, élvezetes tevékenység is? Könyvünk ezt a célt szolgálja! A szerzők, a kiscsoportos tanulási tréningek tapasztalatait összefoglalva, mindenki számára szolgálnak fontos és hasznos tanulságokkal. Könyvünket, mely módszerében, hangvételében és céljában oly nagyon különbözik a piacon található tanulásmódszertani és gondolkodásfejlesztési kiadványoktól, ajánljuk mindenkinek, akinek kapcsolata van a tanulással - akár diákként, akár tanárként, akár szülőként!

Lawrence J. Andrews - Vizsgaidőszak ​könnyűszerrel
Unalmasak ​az órák? Kikészít a sok tanulnivaló? A vizsgaidőszak egyet jelent a kialvatlansággal és az állandó szorongással? Úgy érzed, túl sok energiát fektetsz olyasmibe, ami talán sosem fog megtérülni? Biztos, hogy jól van ez így? Itt az idő, hogy változtass! A közhiedelemmel ellentétben, a tanulás igenis lehet szórakozás, sőt, annak KELL lennie, hiszen másként nincs is értelme, ahogyan semmi másnak sem az életben. Nem kell mást tenned, mint kézbe venni az irányítást és olyan döntéseket hozni, melyek támogatják legfőbb céljaidat. Ez a könyv lépésről lépésre segít neked abban, hogy rálelj arra, mi motivál téged valójában, ezáltal pedig szabadjára engedd a benned lakozó zsenit. A követed e könyv tanácsait, nem csak hogy jobban fogod érezni magad az órákon, de kiegyensúlyozottabb is leszel, hatékonyabb, könnyebben veszed majd az utadba gördülő akadályokat és nagyobb sikereket fogsz elérni, mint valaha.

Kollekciók