Ajax-loader

'módszertan' címkével ellátott könyvek a rukkolán

 


Jim Dornan - John C. Maxwell - A ​siker tízparancsolata
Ez ​a könyv kiváló útmutató a belső gyarapodáshoz, mert harminc év tapasztalatait sűríti egyetlen olvasmányos kötetbe. Megtanulhatjuk belőle, hogyan válhatunk olyan pozitívan gondolkodó emberré, aki hatékonyan kezeli a stresszt és a kudarcot. A kötet útmutatását követve életre szóló jövőképet alakíthatunk ki, célokat tűzhetünk magunk elé, megtanulhatunk jobban gazdálkodni az időnkkel. Ráadásul fejleszthetjük vezetői és kommunikációs készségünket. Mire a könyv végére érünk, készen állunk arra, hogy magasabb szintre emelkedjünk!

David Allen - Hatékonyságnövelés ​stresszmentesen - GTD
Valóban ​stresszmentesen növelhetjük hatékonyságunkat, ha megtanuljuk tudatosan kisöpörni elménkből a figyelemelterelő tényezőket? A munkában és a magánéletben nem az időhiány az igazi probléma, bármennyire ezt gondoljuk is, hanem sokkal inkább az, hogy nem látjuk tisztán és nem határozzuk meg pontosan a feladatot és a szükséges lépéseket. Emiatt élünk állandó stresszben (még ha nem is valljuk be magunknak), és már el sem tudjuk képzelni, hogy másként is lehetne. A GTD®(Getting Things Done)-módszer abban segít, hogy ne csak az idővel gazdálkodjunk, hanem a gondolataink között is rendet tegyünk. David Allen könyvének, amely a Time szerint „az évtized legjobb önsegítő műve”, átdolgozott és bővített kiadása számos technikát kínál elménk tehermentesítéséhez, hogy növelni tudjuk hatékonyságunkat és oldjuk belső feszültségeinket. DAVID ALLEN vezetési tanácsadó és tapasztalt coach, a GTD-módszer atyja, a személyes hatékonyság témájának egyik legbefolyásosabb kutatója. Több multinacionális cégnél és nemzetközi szervezetnél dolgozott már tanácsadóként. Évente több ezer vállalatvezetőnek és magánembernek tart szemináriumokat és tréningeket. Cikkei sorra jelennek meg a Fast Company, a Fortune, a Los Angeles Times, a The New York Times, a The Wall Street Journal hasábjain. Könyve eddig 30 országban több mint 2 millió példányban jelent meg. Jelenleg Amszterdamban él. „Már egy tucat embernek javasoltam a Preziben, hogy alakítsa ki a saját GTD-rendszerét. Aki megteszi, produktívabb, sikeresebb ember lehet. Ez egyszerű, mint a GTD. Halácsy Péter, a Prezi társalapítója, technológiai igazgatója „A GTD az információs kor vallása, amely kétségtelenül megváltoztatja az emberek munkastílusát és életmódját.” Wired „Az egész megközelítés nemcsak a hatékonyságomat fokozta, de a közérzetemen is javított. Elképesztő, mennyire megvetette a lábát ez a módszer szerte a világon. Olyan, mint egy igazi mozgalom!” Daniel H. Pink, a Motiváció 3.0 című könyv szerzője

Gedeon Éva - N. Tóth Zsuzsa - Rádai Péter - 165 ​ötlet
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Dale Carnegie - Sikerkalauz ​3.
A ​szakmai, társadalmi és a személyes siker nagymértékben attól függ, hogy képesek vagyunk-e világosan közölni másokkal, hogy kik vagyunk, mit akarunk és miben hiszünk. Soha nem volt ilyen nagy szükség arra, hogy az emberek között nyitva maradjanak a kommunikációs csatornák, mint napjainkban, ebben a feszült, aggasztó és bizonytalan világban. Dale Carnegie könyve hasznos olvasmány azok számára is, akik mindössze azt szeretnék elérni, hogy a hétköznapi életben könnyedebben és magabiztosabban mozogjanak, és azoknak is, akik tökéletesebben akarják kifejezni önmegvalósításra törekvő személyiségüket.

Thomas Gordon - T. ​E. T.
A ​pedagógus tanít - de nemcsak ő. A szülő, az edző, a főnök, a házastárs is tanítani akar - vagyis hatni a másikra, átadni valamit, amit helyesnek és fontosnak ítél. Sikerrel tanítani öröm! Jól tudjuk azonban, hogy milyen gyakran jár kudarccal a legnagyobb igyekezet is. Thomas Gordon könyve világsikert aratott, mert arról szól, hogyan taníthatunk eredményesebben: miért tudnak többet és viselkednek érettebben tanulóink, miközben csökkennek a konfliktusok, és több idő marad érdemi munkára. A Gordon módszer sajátos szemlélet és problémamegoldó eljárások, gyakorlati fogások tárháza. A T.E.T. nem merev szabálygyűjtemény. Egyetemes érvényű: -bármilyen életkorú és élethelyzetű fiatal tanításakor -minden tanulási vagy fegyelmezési problémánál -bármely iskolatípusban, bölcsödétől az egyetemig -nemcsak szakképzett pedagógusoknak, hanem a szülőknek is segítséget nyújt.

Bárdos Jenő - Nyelvtanítás: ​múlt és jelen
Az ​európai államok együttélésében új szakaszt nyitó Helsinki Konferencia egyik dokumentuma szerint az aláíró felek "ösztönzik az idegen nyelvek és kultúrák tanulmányozását, amely a népek közötti érintkezés bővítésének, az egyes országok kultúrája jobb megismerésének és a nemzetközi együttműködés erősítésének fontos eszköze..." Bárdos Jenő könyvében a nyelvtanítás, nyelvtanulás történetéről, régi és új módszerekről, valamint a hazai nyelvtanítás pillanatnyi helyzetéről olvashatunk.

Uzleti_fogalomtar
Üzleti ​fogalomtár Ismeretlen szerző
1

Ismeretlen szerző - Üzleti ​fogalomtár
Aligha ​lehet nagyobb értéke egy szakkönyvnek, mint az, hogy szakmailag hiteles, stílusa ugyanakkor közérthető, világos. Az Üzleti fogalomtár szócikkei ilyenek, bízvást ajánlható tehát menedzsereknek, kutatóknak és az üzleti világgal barátkozó szélesebb közönségnek is. (Martin József Péter, a Figyelő főszerkesztője)

Chikán Zoltánné - A ​gondolkodás fejlesztése az anyanyelvi nevelésben
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Umberto Eco - Hogyan ​írjunk szakdolgozatot?
Katalóguscédulák, ​jegyzetek, bibliográfiák. Ezekről az embereknek általában könyvtárak ásító unalma és reményvesztetten átvirrasztott éjszakák jutnak eszébe. Umberto Eco, A rózsa neve megjelenése óta már nálunk is közismert író jelen könyvében arra tesz kísérletet, hogy bebizonyítsa, talán nincs is ennél izgalmasabb dolog a világon. Arra tanít meg, amire a legtöbb egyetem sajnos nem: hogyan kell tudományos kutatást folytatni (aminek eredménye éppenséggel szakdolgozat is lehet). Teszi ezt fergeteges humorral, egy tudománnyal eltöltött élet rengeteg tapasztalatával és a középkori kommentátorok rendszerességével. Minden megtudható a szóban forgó kérdésekről: a helyes témaválasztás, a bibliográfiák összeállítása, a cédulák típusai, stiláris fogások, sőt még gépelési szabályok is. Mindez remek stílusban előadva. Eco könyve pazar mű a maga sajátos műfajában: aki ettől sem kap kedvet a tudományhoz, magára vessen!

John Bradshaw - Vissza ​önmagunkhoz
A ​pszichológiai és pszichiátriai szakrendeléseken jelentkezők nagy száma bizonyítja hogy sok embert gyötörnek lelki panaszok. Nem vagyunk egészségesek. John Bradshaw-t saját személyes sorsán túl ez is ösztönözte öngyógyító módszere kidolgozására. A szerző arra a pszichológia tudományában jól ismert elméletre - Eric Berne tranzakció-analízisére - építi módszerét, amely szerint felnőttkori személyiségünk három részből áll: gyermeki, felnőtt és szülői énből. E részek kölcsönhatásban vannak egymással, alakítják egymást. A felnőttkori lelki zavarok a legtöbb esetben gyermekkori sérülésekre vezethetők vissza. Ezért elsősorban annak megismerésére és meggyógyítására van szükség ahhoz, hogy felnőtt illetve szülői énünk kiegyensúlyozott lehessen. Hogyan tárhatja fel és elemezheti valaki önmaga is gyermeki énjét, annak sérüléseit? Hogyan adhatja meg számára mindazt, amiben egykor hiányt szenvedett, amit sem a család, sem az iskola nem adott meg annak idején? A közérthetően, szellemesen megírt könyv, melyet az USA egyetemein tankönyvként használnak, ezt a folyamatot írja le. A végeredmény egyértelmű. A felnőtt, illetve szülői én által megadott elégtétel révén a személyiség alkalmassá válik arra, hogy helyrehozza felnőttkori rossz beidegződéseit, leküzdje lelki bajait, és egészséges életet éljen a földön.

Christine Ponsard - Hit ​a családban
Christine ​Ponsard könyve nem szép gondolatok gyűjteménye az ideális családról, hanem mindennapi, ismerős témákat érint: "Hogyan tanítsuk imádkozni gyermekeinket?"; "Szeretném hitre nevelni a gyermekemet, de a házastársam nem hívő"; "Miért pont a mi fiunk fogyatékos?"; "Ha egyenként nézzük őket, akkor a gyermekeim elragadóak, de ha összekerülnek, csak veszekszenek megállás nélkül." Christine Ponsard három gyermekes édesanya, 1987-től újságíróként dolgozott a Famille Chrétienne című hetilapnál. Számos lelkigyakorlatot és előadást tartott ebben a témában.

Goda Imre - Az ​irodalomtanár műhelyében
Az ​irodalom tanítására vonatkozó átfogó kiadványunk magyar szakos tanárjelölteknek és a már pályán lévő tanároknak készült. Azoknak a kollégáknak, akik szeretnék folyamatosan megújítani önmagukat, akiknek az a céljuk, hogy a korábban megszerzett ismereteiket új módon rendezzék el, egészítsék ki. A szerző a tanításelméleti kérdéseket konkrét példák, tanítási helyzetek bemutatása és értelmezése mellett tárgyalja. Az irodalmat a művészetek egységében szemléli, az irodalmi szövegek mellett utal az esztétikai minőségekre, és példákat sorakoztat fel a zene, a képzőművészet köréből. A kötet a Mit tanítsak? és a Hogyan tanítsam? kérdések körébe illesztve összegezi az irodalomtanítás elméleti és gyakorlati tudnivalóit.

Wimmer Ágnes - Juhász Péter - Jeney Johanna - Hogyan ​írjunk...?
Hogyan ​írjunk úgy, hogy a folyamat hasznos legyen számunkra, élvezzük a munkát, és írásunk is elérje célját? Egyáltalán lehetséges ez? A szerzők szerint mindenképpen, sőt csak így érdemes. A (szak)dolgozatírást jellegzetes kérdések, dilemmák kísérik, csakúgy, mint más írott munkák készítését, legyen szó disszertációról, cikkről, tanácsadói elemzésről vagy céges előterjesztésről. A Hogyan írjunk...? e dilemmák megválaszolásához ad támpontokat, 101 tanácsba tömörítve a legfontosabb üzeneteket, bővebb magyarázatokkal kiegészítve s valós példákkal illusztrálva azokat. A Tipikus problémák, hibák listája segít, hogy ne essünk a kezdő dolgozatírók által gyakorta elkövetett hibákba. Az írás izgalmas kaland, felfedezés, amelyet sok gond mellett örömök is kísérnek. A szerzők célja nem titkoltan az is, hogy hasznossá és élvezetessé tegyék a munkát az írók számára is, nem megfeledkezve az eredményességről, s így az olvasókról sem. E szemléletmód segíti, hogy ne csak hasznos kézikönyvet, de egyben a példák nyomán élvezetes olvasmányt is vehessenek kézbe a dolgozatíró olvasóink.

Donald H. Weiss - Az ​életszervezés művészete
Elkésik? ​Retteg a határidőktől? Halálra dolgozza magát, még sincs semmi látszata? Na persze! Nem ismeri még az életszervezés művészetét! Könyvünk elméleti fejtegetéseiből, de még inkább hasznos, személyhez szóló gyakorlataiból megtudhatja, amit mostanáig talán nem tudott: - hogyan kell reális célokat kitűzni? - hogyan lehet egy kis szervezéssel minden napot eredményessé tenni? - hogyan lesz a célból tett? - hogyan irányítsa élete eseményeit? - hogyan lehet megszabadulni az időpocsékolás szörnyű szokásaitól? - hogyan haladhat előre pályáján sikeresen? - hogyan teheti derűssé magánéletét? Mindenki tudja, hogy a mai versenyhelyzetben csak megfelelő képességekkel lehet előbbre jutni. Az Amerikai Menedzser Társaság (American Management Association) sorozata segít kialakítani azokat a készségeket, amelyek nélkülözhetetlenek ahhoz, hogy valaki kitűnjön a szürke tömegből.

Mérei Ferenc - Közösségek ​rejtett hálózata
Ennek ​a kötetnek a világújdonsága a szociometriai adatok értelmezésének, elemző módszerének leírása volt első megjelenésekor, 1971-ben. A könyv a szociálpszichológiai gyakorlat számára készült, pontos útmutatást ad a szociometriai felméréshez, a szociogramok készítéséhez, a társkapcsolati mutatók kiszámításához. Módszert ad a kisebb-nagyobb közösségekben kialakult kötődések, választások , csoportosulások, társas viszonylatok, konfliktusok feltárásához. A mikroszociológia elvei és történeti ismertetése mellett a könyv négyszáz intézmény felmérésével alapozza meg a szociometria technikájának vizsgálati, számítási és értelmezési lehetőségeit.

Veres Judit - Gulyás Éva - Bankszámvitel
A ​pénzintézeti szektor számviteli, illetve ahhoz szorosan kötődő prudenciális szabályozásának ismertetését vállalja magára Veres Judit és Gulyás Éva Bankszámvitel című könyve. A szerzők áttekintik a pénzügyi intézmények tevékenységének sajátosságait, kockázatait, s ehhez szorosan kötődően a pénzintézeti tevékenységhez kapcsolódó beszámolási sajátosságokat. A mérleg és az eredménykimutatás szektorra jellemző felépítése, s az egyes tételek tartalma is tárgyalásra kerül, külön kiemelve a speciális értékelési teendőket. A kötet sorra veszi a legfontosabb könyvvezetési előírásokat és a tipikus szolgáltatások elszámolásának főbb lépéseit. A pénzügyi intézmények számviteli rendjének és értékelési szabályainak bemutatását követően önálló fejezet foglalkozik a prudenciális előírásokkal, mind az alkalmazandó tőkemegfelelési követelményekkel, mind pedig a kockázatvállalási szabályokkal - különös tekintettel az új bázeli követelményekre. A kiadvány alapvető célja, hogy a Bankszámvitel tárgy felsőfokú tananyagaként szolgáljon, de bátran ajánljuk mindazoknak, akik a bankszektorban dolgoznak, vagy megfelelő áttekintést kívánnak szerezni a pénzintézetek működési és számviteli sajátosságairól. A szabályozások bemutatása mellett a gyakorlati feladatok és a jól bevált számlavázas formában közzétett ismeretek az oktatási célokat is kiválóan szolgálják, egyben haszonnal forgatható kézikönyvvé teszik a hazai számviteli szakkönyvek piacán hiánypótló munkát.

Bakos Viktor - Bánhalmi Árpád - Fejes Ferenc - Dr. Fenyves Ferenc - Horváth Gézáné dr. - Pákolicz Orsolya - Kvantitatív ​módszerek II.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Lázár Péter - Bordács Margit - Kedveskönyv
A ​könyv bemutatja a Kedvesház - program létrejöttének történetét, tartalmazza a Kedvesház - pedagógia elméletét és gyakorlatát. A könyvet a 2002-es megjelenése óta mintegy 5000 pedagógus használja iskolai, óvodai gyakorlatában. A tanárképző főiskolák, egyetemek hallgatóinak is ajánlott olvasmány, mivel a tanárképzésből ma is hiányoznak azok a stúdiumok, melyek megfelelő alapokat jelentenének a roma és/vagy hátrányos helyzet okozta pedagógiai kihívások kezeléséhez. A könyv hitelességét és egyben legfőbb értékét az jelenti, hogy a gyakorlatban bevált, sikerrel alkalmazott módszereket és technikákat úgy írják le a szerzők, hogy az adaptálható saját gyakorlatra.

A. Zdravomiszlov - A ​szociológiai kutatások módszertana
"Zdravomiszlov ​könyvét nemcsak szociológusok számára írta, hanem mindazoknak, akik érdeklődnek a szociológiai kutatások eredményei iránt. Megkönnyíti a könyv anyagának követését, hogy a szociológiai vizsgálat szakaszainak sorrendjében tárgyalja, és így átfogó képet ad az egész kutatási folyamatról. Az olvasást érdekesebbé, szemléletesebbé teszi számos példa, illusztráció." Borza Gyöngyi

Forrai Katalin - Zilahi Józsefné - Mészáros Vincéné - Oszetzky Tamásné - Az ​óvodai foglalkozások módszertana
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Léderer Pál - A ​szociológus, a módszerei, meg a szövege
Azt ​hiszem, a magam számára legkevésbé „szociológusként” vagyok fontos (…), ám vagyok annyira önhitt, hogy úgy gondoljam: az e kötetben foglaltakat jó mulatság elolvasni – írja előszavában a szerző. A kötetben szereplő tanulmányok az 1990 óta eltelt években jelentek meg a Holmi és a Replika lapjain. A szerző először azzal a kérdéssel foglalkozik, hogy mi is következik abból, hogy a „mainstream” szociológia úgymond a természettudományok „követésére” esküdött föl. Ezután a szociológiához közvetve kapcsolódó, de azért a tárgykörön belül maradó tanulmányok következnek. Végezetül a szociológia válságáról elmélkedik, és beavatja az olvasót, hogy milyennek képzeli a kedvére való szociológiát. Léderer Pál régóta várt kötete egy eredeti gondolkodó formabontóan elegáns, szenvedélyes stílusban megírt, élvezetes írásait gyűjti csokorba. „A kötetben szereplő tanulmányok (a legutolsó kivételével, mely itt jelenik meg az első ízben) az 1990 óta eltelt években jelentek meg a Holmi és a Replika lapjain. Annak ellenére, hogy az előbbi irodalmi folyóira, emez meg szociológiai, úgy gondolom e profilkülönbségnek nem volt jelentősége: a véletlenen múlott, melyik kéziratommal melyikhez fordultam. Megjelenhettek volna "fordítva" is. Ennek viszont igenis hajlandó vagyok jelentőséget tulajdonítani, s nem vagyok különösebben meglepve vagy megütközve azon, hogy a hivatalos akadémiai tudományosság nem tudott megbarátkozni a stílusommal. (Igaz, ami igaz, én meg nem próbáltam más hangnemben dünnyögni.) Ma sem gondolok mást a szociológiáról, mint azokban a pillanatokban, amikor az egyes tanulmányok kikívánkoztak belőlem."

Joanna Hoare - Az ​aromaterápia teljes módszertana
Az ​aromaterápia holisztikus módszer, mely a növényekben rejlő gyógyerő révén segíti elő az egyensúlyából kibillent test regenerálódását, valamint a lelki harmónia megteremtését. Az aromaterápiás olajok összhangot teremtenek a test, a tudat és az érzelmek között, javítják a közérzetet és nem utolsó sorban megszépítik az embert. Az aromaterápia a különböző fizikai, mentális és érzelmi problémák (pld. fájdalmak, álmatlanság, depresszió) leküzdésére is eredményesen alkalmazható. Az aromaterápia teljes módszertana kezdőknek, gyakorló aromaterapeutáknak és tanároknak egyaránt nélkülözhetetlen olvasmány.

Walter F. Kugemann - Megtanulok ​tanulni
EZ ​A KÖNYV - NEM ígér csodaszert tanulás ellen; - NEM akarja bebizonyítani, hogy az iskolarendszer úgy ahogy van rossz, de azt sem, hogy hibátlan; - NEM veszi védelmébe a tanárokat, mert a jókat úgysem kell, a rosszakat meg nem érdemes; - NEM vádirat a tanulásra buzdító szülők ellen, de - NEM átkozza ki a tanulásra nem kapható gyerekeket sem. HANEM EGYSZERŰEN szeretné elmondani a tinédzser diákságnak mindazt, amit a tanulásról tudni érdemes: - milyen folyamatok játszódnak le az agyban, mikor valamit megtanulunk, megjegyzünk vagy elfelejtünk; - mi mindent "tanulunk", amiről nem is gondoljuk, hogy az is tanulás; - miben különbözik az iskolai tanulás például a kisgyerek járnitanulásától; - hogyan lehet és kell megszervezni a különböző tantárgyak otthoni tanulását; - mit kell tenni vizsga előtt, közben és után; - mikor érdemes és mikor esztelenség otthagyni az iskolát; ÉS MÉG SOK HASONLÓ KÉRDÉS, melyeket szórakoztatóan, de nem komolytalanul beszél meg a 22 éves szerző nem sokkal fiatalabb olvasóival.

Hoffmann Márta - Kozák Ákos - Veres Zoltán - Piackutatás
E ​könyv jóval nagyobb terjedelemben mutatja be a piackutatási módszereket, mint a felhasználóknak írt, hasonló célú könyvek. Az elméleti igényességgel bemutatott módszertant gazdag példaanyag és a "megtörtént" piackutatási feladatok megoldását tárgyaló esettanulmányok támasztják alá. A gyakorlati problémák piackutatási feladattá "fordításának", majd a piackutatás elvégzésének és az eredmények értelmezésének magas színvonalú bemutatása bizonyítja a piackutatás meghatározó szerepét a marketingmunka minden elemében. Ezzel az üzenettel ajánlja a könyvet dr. Simon Judit mind a gyakorlatban dolgozó marketingszakembereknek, mind a gyakorlatorientált felsőfokú képzés tanárainak és hallgatóinak.

Katona András - Sallai József - A ​történelem tanítása
E ​tankönyv szerzői egyrészt arra vállalkoztak, hogy a történelem tantárgy-pedagógia valamennyi korosztály és iskolatípus oktatásában használható legfontosabb tudnivalóinak összefoglalását és korszerű áttekintését adják. Másrészt arra, hogy a korszellemnek megfelelően kitérjenek a történelemtanítás sokszínű magyar valóságának minél árnyaltabb bemutatására is, bár a fő feladat a mindenütt (minden iskolatípus, korosztály és tanítási koncepció esetén) használható elméleti eredmények és tudnivalók ismertetése, bőséges gyakorlati példaanyaggal. Céljuk a történelemtanítás hétköznapjaira való felkészülés kellő elméleti és gyakorlati megalapozása.

Fóthi Ákos - Bevezetés ​a programozáshoz
Ma ​már egy hivatásos szoftverfejlesztő nagyon bonyolult technológiát, eszközöket és módszereket használ. Az absztrakt modellek célja, hogy elsősorban elméleti ismeretek nyújtásával, szemléletmód kialakításával segítsék e technológiák megismerését, megértését és tudatos használatát. Ez a könyv nem programozási alapismeretekről, hanem egy absztrakt programozási modellről szól. Elsősorban az Eötvös Loránd Tudományegyetem programtervező matematikus és programtervező informatikus hallgatóinak készült, de hasznos lehet azok számára is, akik programozással foglalkoznak, szeretik a kihívásokat és nyitottak az új megközelítésekre. Nem könnyű olvasmány, nem is hasznos tanácsok, receptek gyűjteménye, de aki figyelmesen, gondolkodva elolvassa, valószínűleg más szemmel fogja látni eddigi munkáját is.

Rudolf Steiner - Általános ​embertan, mint a pedagógia alapja
Másfél ​évtizede újraindult a Waldorf-pedagógia Magyarországon. Az óvodák, iskolák és pedagógusképzések egymás után nyitották meg kapuikat. 2003-ban már 20 Waldorf-iskola működik hazánkban. Sorozatunk azoknak a tanároknak, pedagógusoknak az igényeit kívánja kielégíteni, akik az egyre népszerűbb Waldorf-pedagógia mélyére akarnak hatolni. Rudolf Steiner pedagógiai alapvetéseit az a több mint 20 kötet tartalmazza, melyek a hatalmas életművön belül a nevelés művészetéről szólnak. Korunk egyik legmodernebb pedagógiai irányzata a gyakorlatban nap mint nap bizonyítja létjogosultságát, s különös érzés azt tapasztalni, hogy a neveléstudomány újabb és újabb felfedezései mennyire összecsengnek Rudolf Steiner nézeteivel még akkor is, ha "terminus technicusai" eltérnek a Rudolf Steiner által használt nyelvezettől. Megéri a fáradtságot ez utóbbi, különös nyelvezetnek a megismerése, mely által elénk tárul a gyermek rejtélye. Tartson velünk e csodálatos rejtély megismerésében!

John Holt - Iskolai ​kudarcok
Egy ​sikerre orientált kultúrában nehéz elviselni a kudarcot. Kudarcot vallunk mi magunk és az iskoláinkban a gyerekek is, mégpedig ijesztő számban. Még az irigylésre méltó osztályzatokat elérő gyerekek sem képesek megtanulni jó részét annak, amit megtanítani remélünk nekik: az absztrakciót, a kíváncsiságot és mindenekelőtt a helyes ítéletalkotást. Egy tantárgy anyaga gyakran szinte nem is több, mint a nevelési célok eléréshez szükséges eszköz, ám a tananyag mégis túl sokszor válik öncéllá. Ezt akkor veheti észre a tanár, ha beleéli magát diákjai helyébe. John Holt rendelkezik ezzel a ritka képességgel, és szerencsére munkája leírva sem veszít gazdagságából és elevenségéből. Számára a mindennapi tanítás az, aminek lennie kell: Az én, a másik és a tananyag közös felfedezésének, feltárásának és különös egymásra hatásának folyamata, mely tele van élettel, és finoman összetett. John Holt mindenképpen rendkívül hasznos könyvet adott a kezünkbe. Nem afféle teljesítmény azonban ez, mint a zenei virtuózé, akit csodálattal hallgatunk, ám anélkül, hogy bármi esélyünk lenne ugyanolyan jól játszani. Holt tanári virtuozitása olyan meglátások formájában áll előttünk, melyet mindannyian hasznosíthatunk, s ezáltal arra késztet bennünket, hogy hasznosítsuk is, éppoly gyorsan, ahogy e könyv lapjai feltárulnak előttünk.

Angela Rosati - Adománygyűjtési ​technikák itthon és külföldön
Angela ​Rosati a National Forum Foundation Amerikai Önkéntesek a Nemzetközi Demokráciáért programja keretében érkezett Magyarországra 1996. szeptemberében. A Nonprofit információs és Oktató Központ (NIOK) szervezésében tartott adománygyűjtési tanfolyamokat, konzultációkat nonprofit szervezetek munkatársai számára. Angela Rosati az amerikai Bradley Egyetem intézményi fejlesztés és igazgatóság szakán tanult. 1992-ben védte meg a "Kampány előtti feltételek a sikeres tőkeszerzési kampányhoz" című diplomamunkáját. A szerző 1993-ban San Franciscóban alapított meg saját tanácsadó cégét, az Advancement Consultants Internationalt. Adománygyűjtési tevékenységét kilenc éve kezdte az United Cerebral Palsy egyesületnél. Ezt követően egykori alma materében dolgozott mint egyetemi támogatásszervező, majd négyéves szerződésének utolsó évében megalapította az egyetem első regionális adománygyűjtéssel foglalkozó irodáját. Később a chicagói Alivio Medical Centerben dolgozott, miközben kaliforniai munkáját is végezte: a stanislausi Kalifornia Állami Egyetem történetében először először túlteljesítette az adománygyűjtési célt. Magyarországi sikerei után 1997 nyarától az új-zélandi Auckland Egyetemen folytatja munkáját professzionális adományszervezőként.

Seres József - Szépprózai ​művek elemzése az általános iskolában
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Andrew C. Rouse - Do ​it yourself!
A ​könyv először általánosságban mutatja be a drámai feladatok hasznát és használatát az angolórán. a második részben olyan irányított szituációkat találunk, melyekben a gyerekek még nem teljesen szabadon játszanak. Ezt követik a nyitott, szabad játékot engedő szituációk a harmadik részben és még néhány tudnivaló a dráma alkalmazásáról a negyedik részben.

Terts István - A ​nyelvész szóra bírja a nyelvet
A ​tagolt beszéd legsajátabb emberi képességeink egyike. Ha a nyelvről beszélünk, mindig az emberről - önmagunkról - való tudásunkat is gyarapítjuk. "Minden élettevékenységünk szabályok alapján megy végbe, melyek időben és kultúránként változnak. A nyelvtudomány módszertana azért vihető át ezeknek a kulturális kódoknak a tanulmányozására, mert ezek is nyelvek: az ember környezetében levő, jelentéssel rendelkező fizikai és szellemi tárgyak szavai és az ezekkel végezhető műveletek grammatikája alkotja őket." Terts István tanulmánya a "nyelvtudományi forradalom", a modern nyelvészet problémáit, módszertanát és sajátos gondolkodásmódját mutatja be az olvasónak.A tagolt beszéd legsajátabb emberi képességeink egyike. Ha a nyelvről beszélünk, mindig az emberről - önmagunkról - való tudásunkat is gyarapítjuk. "Minden élettevékenységünk szabályok alapján megy végbe, melyek időben és kultúránként változnak. A nyelvtudomány módszertana azért vihető át ezeknek a kulturális kódoknak a tanulmányozására, mert ezek is nyelvek: az ember környezetében levő, jelentéssel rendelkező fizikai és szellemi tárgyak szavai és az ezekkel végezhető műveletek grammatikája alkotja őket." Terts István tanulmánya a "nyelvtudományi forradalom", a modern nyelvészet problémáit, módszertanát és sajátos gondolkodásmódját mutatja be az olvasónak.

Kollekciók