Ajax-loader

'tudományos' címkével ellátott könyvek a rukkolán

 


Richard Dawkins - Az ​Ős meséje
Az ​Ős meséje különös zarándokútra viszi az olvasót. Mi mai emberek vagyunk a zarándokok, akik a szerző vezetésével az elképzelhetetlenül távoli, négymilliárd éves múltba, még az élet hajnala előtti időkbe indulunk őseink felkutatására. Velünk együtt más élőlények - állatok, növények, gombák és baktériumok - is hasonló utat tesznek meg visszafelé az időben, hogy rátaláljanak őseikre. A bizarr utazáson találkozunk olyan fajokkal, amelyekkel közös ősön osztozunk. Ahogy megyünk, mendegélünk, visszautunkon tömeges kihalások nyomai kísérnek, és egyre több, mind távolibb közös ősre bukkanunk, mígnem elérkezünk a Földön kialakult élet eredetéhez, valamennyi életforma egyetlen őséhez. Ezen a ponton összefutnak a zarándoklatok. Valóságos mese ez a nagyszerű elbeszélés, amely összefogja a könyv mondandóját. Az időutazás során megismerjük a legkülönfélébb zarándokok meséjét. Bár saját őseinkre összpontosítunk, s általában csak akkor vesszük észre a többi lényt, amikor hozzánk csapódnak, időnként mégis felpillantunk az útról, és emlékezetünkbe idézzük, hogy más zarándokok is járják a maguk többé-kevésbé független útját végcélunk felé. Számozott találkozás-mérföldkövek és az időrend megerősítéséhez szükséges közbülső útjelző táblák jelölik ki utunkat. Mindegyik mérföldkő új fejezetet jelez, ahol megállunk, hogy számot vessünk zarándoklatunkkal, és esetleg meghallgassunk egy-két mesét. Időnként valami jelentőségteljes történik a környező világban, és ekkor zarándokaink rövid pihenőt tartanak, hogy elgondolkodjanak a történteken. A legújabb DNS-kutatások eredményeinek birtokában megdöbbentő betekintést nyerhetünk az evolúció lenyűgöző történetébe. Az evolúció egységes alapelve érvényesül minden mesében, s fogja össze őket ezzé a rendkívüli történetfüzérré, amely nem más, mint az ember és minden élő történelme. Ez a könyv a jelenből a múltba vezető zarándoklattól szóló beszámoló formáját ölti. Valamennyi út az élet eredetéhez vezet. Ám mivel emberek vagyunk, az általunk követett út saját őseinké lesz. Az Ős meséje fajunk kivételességének lenyűgöző története, s rávilágít arra a szoros kapcsolatra, amely a többi élőlényhez fűz bennünket.

Marie-France Etchegoin - Frédéric Lenoir - A ​Da Vinci-kód nyomában
El ​kell ismernünk, hogy A Da Vinci-kód sikere nem pusztán a marketingnek köszönhető. Az ember megmosolyoghatja a regényt, és egy mozdulattal félresöpörheti az abban hitelesként bemutatott teóriákat. Mi azonban más megközelítést választottunk: komolyan vettük a Da Vinci-kód jelenségét, de ez nem jelenti azt, hogy készpénznek vennénk a regény téziseit, főleg ami a nagy titkot illeti.

Berze Nagy János - Égigérő ​fa
Az ​égig érő fát a folklórban "lélekfának" is nevezik. Eredete az alvilágban, a tudattalanban, az ősmúltban gyökeredzik, törzse a személyes életút, lombkoronája pedig a tudat szintjét idézi meg. Ágai többnyire az ég hét rétegén mennek keresztül. A mindenkori utazó, azaz a hős feladata a három, a hét, vagy a kilenc szint megmászása, vagy a fa tetejére való feljutás. Az égig érő fa különböző rétegei a személyiség, illetve a tudat fejlődésének lehetséges szintjeire is utalnak. A lét örök körforgásában a fa az összekötő az anyagi és szellemi sík, a föld és az ég, valamint a horizontális és a vertikális dimenziók között. A fa tetején élő királylányhoz vezető út voltaképpen egy olyan belső utazás, amely által a hős saját lelki mélységeit tárhatja fel és ismerheti meg. Dr. Berze Nagy János a magyar népmesekutatás egyik megalapozója és első kiemelkedő képviselője. A magyar néprajz történetében elsőként kötötte össze a népköltészeti gyűjtést a népnyelv kutatásával, illetve elsőként ismerte fel, hogy a népdalokat, népballadákat a dallamukkal együtt kell feljegyezni. Elkészítette az első tudományos igényű magyar mesekatalógust, a magyar meseszótárat és a magyar népmesetípusok I-II. kötetét. De a népszokás-, a hiedelem- és a nyelvjáráskutatás területén is fontos megállapításokat tett.

Polcz Alaine - Ideje ​a meghalásnak
A ​halál hosszú ideig tabu volt. Orvosegyetemen nem tanították a haldoklók ellátását, pszichológusoknak sem. Így aztán orvos, nővér, családtagok, barátok egyformán felkészületlenek, többnyire nem tudnak mit kezdeni a haldoklóval, őszinte szó helyett szerepet játszanak, nem tudnak segíteni a szenvedő problémáinak megoldásában. Ügyetlenül küszködünk mindnyájan, hogy aztán magunk is egyedül maradjunk, mikor szembesülnünk kell. A különböző történelmi koroknak és civilizációknak megvolt a halál- és gyászrítusa. A mai modern ember keresi az utat, hogyan tudná elfogadni és feldolgozni a halál problémáját, megadni méltóságát és emberségét a halálhoz vezető útnak, a halálélménynek.E könyv témája ez az izgalmas út: miközben a múlt emberének halálviszonyát vizsgáljuk, azt is kutatjuk, mi az oka annak, hogy a mai ember annyira zavart, tanácstalan a halállal szemben. (Polcz Alaine)

Teller Ede - Zeley László - Légiposta
Aki ​ebben a kötetben megszólal: tudós. A „hidrogénbomba atyja", „minden haladó gondolat esküdt ellensége...", de tudjuk-e valójában, hogy ki ő? írásai 1945 óta nem jelenhettek meg Magyarországon. Aztán egyszer csak megszólalt a rádióban. A magyarban. És kiderült, hogy a „mumusként" emlegetett ember egy felelősségteljes, következetesen gondolkodó, bölcs öregúr. Amiről Teller a Légiposta című könyvében ír, az az eddig nem ismert „titkoknak" - a tudós munkásságának, gondolatainak - ismertetése és egy gazdag és tartalmas élet bölcs összegzése. Élmény és szellemi varázslat. Zeley Lászlóé, a rádió kitűnő munkatársáé az érdem, hogy sikerült megszólaltatnia „a vasfüggöny mögül érkező" újságíróknak az évtizedeken át sohasem nyilatkozó tudóst. A lebilincselően érdekes könyv igazi szenzációnak ígérkezik.

Günter Vogel - Harmut Angermann - Biológia
Ez ​az atlasz nem csupán bevezetés a biológiába, de egyúttal tudományos kézikönyv is. Az ábra- és képoldalak kombinációja lehetővé teszi, hogy az Olvasó a tényeket és a bonyolult összefüggéseket könnyedén elsajátítsa, megértse. Az atlasz nem csupán középiskolásoknak és egyetemistáknak való kompendium, hanem a biológia iránt érdeklődők tájékozódását is segíti.

Eric C. Barrett - Egy ​féreg gondolatai Istenről, az univerzumról és rólunk
Dr ​Eric C Barrett, BSc (Summa cum laude), MSc, PhD, DSc, stb, stb., a Műholdas Távérzékelés Egyetemi Kutatóközpontjának alapító professzora, a neves Bristoli Egyetemen, Angliában. NASA kutatási projektvezető, aki az ENSZ számos intézményének dolgozott, több ország kormánya, helyi önkormányzatok, környezetvédelmi hatóságok, és számtalan gazdasági társaság alkalmazásában állt. Dr Barrett elnyerte a Hugh Robert Mill Medállal és a Királyi Meteorológiai Társaság (Royal Meteorological Society) által kitüntetett tudós, aki elnyerte az EURISY,a Világűr Nemzetközi Évét lebonyolító európai szervezet (European International Space Year Organization), különleges életpálya díját. Ma feleségével, Rosemary-vel, a ’4H’/Magyar Misszió, angliai központú missziónak a társvezetője, mely célja keresztény hívők és közösségek megsegítése a „történelmi Magyarország” területén. Izgalmas könyvet tart kezében a kedves olvasó. Dr. Barrett azon előadásainak írott formáját tartalmazza, amelyeket a történelmi Magyarország területén tartott gyülekezetekben, iskolákban, főiskolákon, egyetemeken, és nyilvános rendezvényeken. Az előadások a hit kontra vallás kulcsfontosságú területeit érintik. Mivel nem szakmai nyelven íródott, _Egy féreg gondolatai Istenről, az univerzumról és rólunk_ minden olvasója számára érdekes és tényfeltáró olvasmány lesz, amely gondolatokat ébreszt és vitát indít a tárgyalt kérdésekben. A szerző szétoszlatja azt a mítoszt, miszerint a tudós emberek nem hihetnek Istenben. _Dr. Kovács József lelkipásztor, a Romániai Magyar Baptista Szövetség főtitkára_ Fekete László BA diplomát szerzett Anglisztika szakon a Szegedi Egyetemen, MA diplomát Alkalmazott nyelvészetből az Eötvös Lóránd Tudományegyetemen, társadalomtudományi és gazdasági szakfordító és tolmács diplomát a Szegedi Egyetemen. Nem rég házasságot kötött Fazekas Melindával, aki angol és földrajz tanár.

Kristó Gyula - Barta János - Gergely Jenő - Boronkai Szabolcs - Magyar ​történelem
A ​21. századi Enciklopédia Magyar történelem kötete a Pannonica Kiadó hazánk történelmét feldolgozó könyveinek sorába illik, de természetesen jelentősen különbözik a korábbiaktól mind tartalmát, mind szerkezetét, mind célkitűzését illetően. A millenniumi Magyar Századok sorozat tizennégy kötete a történelemszakma nagyívű vállalkozásának számít, az egykötetes Magyarország története előidőktől 2000-ig a szélesebb, laikus olvasóközönségnek szól. Jelen kötet ezzel szemben elsősorban a középiskolákat, azok végzős diákjait és tanárait, illetve egyetemistákat célozza meg. A legfőbb szerkesztési elv az volt, hogy a kötet illeszkedjen a középiskolás tananyaghoz. Természetesen annál bővebb, hogy lehetőséget adjon az elmélyüléshez egy-egy témában, de semmiképpen sem az ismeretek kimeríthetetlen és ezért átláthatatlan tárháza.

Dick Swaab - Az ​agyunk mi vagyunk
A ​fejlett világban hosszú évtizedekig általánosan elterjedt nézet volt, hogy a neveltetés határozza meg, milyen ember válik valakiből. A szülők, illetve a társadalom hibája, ha valahogy rosszra fordul a sorsa. Ugyanez a gondolatmenet vezet ahhoz a tévhithez, hogy a betegségek jó része az egészségtelen életmód következménye, tehát okozója maga a beteg. Dick Swaab hatalmas, összefoglaló munkájában tényeket és bizonyítékokat sorakoztat fel, hogy cáfolja ezt a gondolatot, és nem kevesebbet állít, minthogy minden - beleértve a tudatunkat érintő betegségeket is - már születésünk előtt jelen van az agyunkban. Dick Swaab 1966 óta foglalkozik agykutatással, ráadásul azon ritka szakemberek közé tartozik, akik világosan és közérthetően tudnak elmagyarázni komplex problémákat. A Fejben dől el minden igencsak időszerű könyv, hiszen elöregedő társadalmunkban egyre nagyobb számban jelennek meg az olyan időskori betegségek, mint például az Alzheimer- vagy a Parkinson-kór, amelyek kezeléséhez egyre többet szeretnénk megtudni az agy működéséről. Swaab a kezdetektől, a magzati léttől kezdve az időskoron, a demencián át a halálig, sőt azon túl ismerteti az agy működését. Megtudhatjuk, hogyan alakulnak ki a nemi különbségek az embrió agyában, mi jár a kamaszok vagy épp a bűnözők eszében, hogyan fejlődik az erkölcsös viselkedés, mit lehet tudni a memória működéséről, hogyan befolyásolja agyunk a párválasztásunkat. A Fejben dől el minden nem megnyugtató könyv. Az élet bármely szakaszában rengeteg minden tönkre mehet. Az agyat érintő betegségek nem mindig megelőzhetők és nem minden esetben gyógyíthatók. Swaab elismeri, hogy jelentős mértékben nőtt a tudásunk, de megfelelő gyógymódok és gyógyszerek kifejlesztéséhez sokkal többre van szükség. Dick Swaab az 1990-es években botrányt okozott, amikor arról írt, hogy a homoszexuális és a heteroszexuális emberek agya különbözik. Nézetét ma már nemcsak elfogadják, de számos kutatási eredménnyel támasztják alá. Ám azóta sem tartja távol magát a provokatív kijelentésektől, az éles vitáktól. Például határozottan állítja, hogy az okos emberek nagyobb valószínűséggel ateisták, és a vallásos hit onnan származik, hogy a kisgyermekeket betanítják rá. A Fejben dől el minden sok más vitára indító, sőt provokáló kijelentést tartalmaz, amely nem hagyja nyugodni olvasóját. Dick Swaab a nagyközönségnek írta meg hallatlanul izgalmas könyvét. A személyes megfigyelések, tapasztalatok, tudományos eredmények, esettanulmányok leírását élettelivé teszi a szerző humora, ami nem engedi, hogy figyelmünk olvasás közben elkalandozzon.

Varjassy Péter - Métneki Júlia - Egy ​vagy kettő?
A ​könyv célja összefoglalni az összenőtt ikrekkel kapcsolatos mai tudásanyagot. Részletesen tárgyalja a kialakulásukra, gyakoriságukra, típusaikra vonatkozó természettudományos, orvosi-patológiai ismereteket. Emellett bemutatja a velük kapcsolatos gazdag néprajzi, orvos- és jogtörténeti, etikai és kultúrtörténeti vonatkozásokat is konkrét példákon keresztül. Elsődlegesen a hazai viszonylatokat helyezi előtérbe, s az egyes témák tárgyalásakor lehetőleg magyar vonatkozású adatokat közöl. A könyvhöz CD-ROM melléklet tartozik. Ebben a könyv fejezeteinek bővített, szakemberek számára kiegészített és részletes bibliográfiával ellátott változata található meg.

Nyilasi János - Általános ​kémia
A ​könyv atom-és molekulaszerkezeti alapon tárgyalja a kémia általános törvényszerűségeit, az alapvető kémiai folyamatokat. Ismerteti a különböző anyagféleségeket, foglalkozik az atomszerkezettel, az atommaggal és az elektronhéj felépítésével. Ír a molekulák keletkezésének feltételeiről, kapcsolódási módjairól, a kötési energiáról, színképekről. Megvilágítja a halmazállapot-változások, az anyagok mikroszkopikusan észlelhető tulajdonságainak az okát és az oldatok tulajdonságait. Az utolsó fejezet a kémiai reakciók típusaival, sebesség,- energiaviszonyaival, az egyensúly kialakulásának feltételeivel foglalkozik. A szerző e kötet 2. javított kiadásában még részletesebben foglalkozik anyagszerkezeti kérdésekkel és behatóbban tárgyal több fizikai és kémiai témakört is.

Michael Brooks - 13 ​rejtély
A ​tudománynak tudnia kell, mit nem tud – itt kezdődik a bölcsessége. És itt kezdődik a megújulásának lehetősége is. Életünket olyan természeti jelenségek, folyamatok övezik, amelyeket nem értünk, amelyekre pillanatnyilag nincs érvényes magyarázata a természettudománynak. Nemcsak a placebo-hatás oka vagy az univerzum előttünk ismeretlen 96%-át kitevő "sötét anyag", nemcsak a szupernóvák viselkedése vagy a földönkívüliek üzeneteként értelmezhető "Hűha!"-jel, amit egyetlenegyszer sikerült elcsípnünk az űrből – de az érthetetlen anomáliák között kell számon tartanunk életünk legalabvetőbb jelenségeit is, amilyen a halál és a szex. Sőt: maga az élet is e retélyek egyike. Michael Brooks, a New Scientist szakírója sokatmondóan a babonás jelentésű 13-as számot választotta: épp ennyi a könyvében feltárt anomáliák száma – azoké a problematikus jelenségeké, amelyeket a tudomány ma még nem tud megmagyarázni. Brooks könnyűtollú, elegáns stílusú író – az ő leírásában a laikusok is átláthatnak a tudományos problémák lényegén. Világosan megnevezi korunk legnagyobb tudományos anomáliáit, és ugyanilyen tiszta képet ad a hozzájuk kapcsolódó kísérletekről és vitákról is. A könyv fejezetei a fizikától és a kozmológiától a biológián át vezetnek el egészen a tudomány misztikusabb rétegéig. A szerző megismerteti olvasóit az anomáliák tudománytörténeti hátterével is, hogy bemutassa, hogyan vezethetnek el ezek a problematikus jelenségek egy újabb tudományos forradalomig. A természettudósok is egyetértenek abban, hogy ha az e könyvben tárgyalt anomáliákra valaha is lesz megoldás, az paradigmaváltást fog előidézni az emberi élet, az univerzum – a teremtés értelmezésében. Michael Brooks élénk hangnemével, bőven adagolt humorával kiválóan megfelelteti könyvét az olvasók legnehezebb elvárásának: egyszerre szórakoztató és tudományos, egyszerre hiteles és izgalmas olvasmány.

Dan Sperber - A ​kultúra magyarázata
A ​neves antropológus könyve kultúrális jelenségek különleges, eredeti elméletét mutatja be. A gondolatok úgy terjednek embertől emberig, mint a fertőzések. Ennek megfelelően a szociológia és az antropológia úgy kapcsolódik a pszihológiához, mint a járványtan a belgyógyászathoz. Speber könyve részletesen bemutatja, hogy milyen következményei vannak ennek a radikális hasonlatnak a természeti és kultúrális tudományok viszonyára. Egységes naturalista képet kapunk az emberről, ahol a gondolatok és a társadalmi intézmények beillesztődnek az ember természettudományos vizsgálatába. A könyv pszihológusok, antropológusok, szociológusok számára egyaránt izgalmas olvasmány.

Dr. Bukovsky Igor - A ​természetgyógyászat mini-enciklopédiája
Dr. ​Bukovsky Igor a pozsonyi Komensky Egyetem Orvosi Karának Fiziológia szakán dolgozik kutató-orvosként. Szakterülete elsősorban az élelmiszer-kutatás és a betegségek megelőzésének a kutatása. Az angol Táplálkozáskutató Társaság tagja. 1993-tól Szlovák Vegetáriánus Társaság szakmai csoportjának vezetője. Számos neves élelmiszerkutató konferencián vett részt az Egyesült Államokban, Ausztráliában és Indiában. Az Egyesült Államokban több híres természetgyógyászati központot sikerült megismernie, amelyekkel azóta is tartja a kapcsolatot. E könyvében jeles szakmai pályája eredményeit tárja az olvasó elé, hogy segítsen korunk emberének egészségesebb életet élni.

Mitch Earleywine - Marihuána
Túlzás ​nélkül állíthatjuk, hogy nem a tájékozottság jele, hanem tragédia, hogy majd' minden kisiskolás pontosan tudja, mi az a marihuána, sőt némelyikük próbálta is. Világszerte milliók hódolnak a világon a kannabisz nyújtotta (egyelőre kevés kivétellel) illegális élvezetnek. Mi is ez a szer? Hogyan terjedt el ilyen mértékben? Miért? Hogyan hat? Mi a hivatalos vélemény és az emberek szubjektív álláspontja a témában? Mindezekre a kérdésekre választ kaphatunk a műből, amelynek szerzője tárgyilagosan igyekszik összefoglalni a rengeteg indulatot kiváltó marihuánával kapcsolatos sokirányú tudnivalókat. A kötet végén részletes irodalomjegyzék, név- és tárgymutató található, valamint a témában megjelent, ajánlott könyvek listája olvasható.

Bitskey István - Humanista ​erudíció és barokk világkép
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Haraszti László - Mitől ​és miért félünk
"Szeresd ​egészségedet, mert ez a jelen. Védd a kisgyermeket, mert ez a jövő. Őrizd szüleid egészségét! - mert a múlton épül fel a jelen és jövő." / Bárczi Gusztáv / Az emberiség jelentős részének mindennapjait érintő kérdéseket: a félelmet, szorongást, depressziót, pánikot tárgyalja, magyarázza ez az igen jól szerkesztett és felépített könyv. A pánik biológiai, pszichológiai és szociológiai megközelítése és a szerző következtetései az ember győzelmét ígérik és bizonyítják. Megfelelő és célirányos heteronamnézissel a kiváltó ok szinte mindig megtalálható. Ezt bizonyítja a szerző az életképek és a megtörtént szituációk bevágásával, melyek még emberközelibbé teszik írását. Az igazsághoz az is hozzátartozik, hogy az emberek nagy többsége a pánik szót meghallva nem arra gondol, amiről a könyvben olvas. Sokan egy menekülőtömeg kaotikus és összezavarodott képét látják maguk előtt a szó hallatán. Itt természetesen nem erről van szó, hanem az egyszerű és mindennapi emberek lelki problémáiról. Érdekes a megközelítése a nemek aránya és nagyságrendje kérdésének. A leírt magyarázat teljesen kézenfekvő, de bennem, az elsősorban férfiközösségekben szolgáló és dolgozó emberben felvetődik az a kérdés is, hogy a pániktól nagymértékben mentes férfi populációt mégiscsak a nők készítik fel az életre - anya, bölcsőde, óvoda, iskola -, s ők, nyilván biológiai adottságaik miatt, könnyebben tudnak alkalmazkodni a nehézségekhez és a kihívásokhoz. Mindezekről az igen sok más érdekes összefüggésről csak akkor gondolkodhatunk el, ha megfelelő ismeretekkel rendelkezünk a pánikról mint betegségről. Ezen ismeretek elsajátítására a könyv igen alkalmas.

Bokor József - Gáspár Péter - Irányítástechnika ​járműdinamikai alkalmazásokkal
Jelen ​könyv az irányításelmélet és az irányítástervezés, valamint a megvalósítás kérdéseivel foglalkozik. Az elméleti és módszertani kérdéseken túl kiemelt alkalmazási területként a földi és légi járművek, valamint kisebb mértékben ezek forgalmi folyamatainak modellezését és irányítását tárgyalja. A bemutatott anyag a BME közlekedésmérnöki oktatásában több szinten jelenik meg, így a hagyományos ötéves képzésen kívül a nemrég indított BSc-, MSc- és a PhD-képzésben is. A tárgyalási mód a rendszer- és irányításelméletben szokásos matematikai formalizmusra épül. A szerzők a könnyebb érthetőség érdekében kimondanak ugyan formális tételeket és definíciókat, de csak könnyen követhető konstruktív bizonyításokat és levezetéseket használnak. Más esetekben a fogalmakat és eredményeket pontosan idézik, és a bizonyításokra hivatkoznak. A bemutatott elmélet és módszertan alkalmazását számos példa, a könnyebb áttekinthetőséget pedig külön ábra- és példajegyzék segíti.

Kőrös Endre - Bioszervetlen ​kémia
A ​szerves anyagok és az élő szervezet fogalma már évszázadok óta összeforrott. Az elemek, szervetlen vegyületek biológiai folyamatokban játszott szerepét viszont csak viszonylag rövid ideje vizsgálják. E kutatások eredményeképpen a szervetlen és a biokémia közötti kapcsolat mind szorosabbá vált, s ez végül egy új határtudomány, a bioszervetlen kémia kialakulásához vezetett. E tudományterület témaköreivel, megoldott és még tisztázásra váró kérdéseivel ismerteti meg az Olvasót a szerző, az ELTE Szervetlen és Analitikai Kémia Tanszékének professzora. Áttekintést ad az elemeknek a biológiai evolúció során végbement szelektálódásáról, a fémeket is tartalmazó biokomplexek kialakulásáról. Tárgyalja az elemek élő szervezetbe való beépülését, egyes fémek felhalmozódását, majd nagyjából a periódusos rendszer felépítése szerint veszi sorra az egyes elemcsoportokat, és ismerteti biológiai szerepüket. Az elmondottak jobb megértéséhez ad segítséget a komplexkémiai és fontos szerves kémiai, biológiai fogalmakról szóló összefoglaló. Érdekes példákat olvashatunk a bioszervetlen kémiában elért eredmények gyógyításban való alkalmazásáról. Végül tájékoztatást kapunk e tudományág várható fejlődési irányairól.

Ismeretlen szerző - Az Élet és Tudomány Tudományos Kalendáriuma 1972
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Norbert Pailer - Az ​Univerzum
Az ​ember évszázadok óta álmodik arról, hogy megértse, mi zajlik a világmindenségben. A MI MICSODA sorozat lebilincselő szakkönyvében a fizikus-csillagász szerző arról ír, hogy az ember a maga egyre finomabb technikájával hogyan tudja mind jobban és jobban feltérképezni a világűrt. Az univerzum a körülöttünk levő legnagyobb titok, kutatása az emberiség legnagyobb kalandja.

W. J. Whitehouse - J. L. Putman - Radioaktív ​izotópok
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Ismeretlen szerző - Romániai ​magyar irodalmi lexikon
A ​romániai magyar írásbeliség első számbavétele, Osvát Kálmán Erdélyi lexikona óta több mint egy fél évszázad telt el. Irodalmunk akkor első lépéseit tette az új történelmi helyzetből fakadó feladatainak útján, ma - hat évtizedes múltra visszatekintve - egy szerteágazó nemzetiségi irodalom léte és szüntelen gyarapodása teszi szükségessé az új számbavételt. A jeles munkatársi gárdára építő új lexikon első kötetét íme, kézhez kapja az olvasó. Felöleli ez a kötet a romániai magyar irodalom minden számba jöhető eredményét, neves és névtelen - de irodalmunkhoz némileg mégis hozzájáruló - alkotóját, s az irodalom leszűkítő értelmezése helyett az írásbeliség teljességére, határterületeire is tekintve, a természet- és társadalomtudományok, a műszaki irodalom, sőt az irodalommal valaminő kapcsolatban levő zene- és képzőművészeti alkotások területeit, a romániai magyar sajtó, az irodalmi és kulturális tömörülések, egyesületek, társaságok legfontosabb adatait. A most megjelenő első kötet (A-F), valamint az ezt követő további három (G-K), (L-R), (S-Z) összefoglalója és tükre tehát annak a szellemi teljesítménynek, amely a két világháború közötti kisebbségi, majd a felszabadulás után, új társadalmi-történelmi körülmények között, nemzetiségi helyzetünkben e tájon létrejött, s mint ilyen, jelenleg a szocialista Románia szellemiségének - részeiben, kimagasló teljesítményeiben éppúgy, mint összességében - szerves része. De ugyanakkor folytatója a magyar műveltség sok évszázados hagyományainak is, amelyek nemzetiségi kultúránkba szintén beépültek, annak elidegeníthetetlen elemeit alkotják.

Kempelen Farkas - Az ​emberi beszéd mechanizmusa, valamint a szerző beszélőgépének leírása
1791-ben ​jelent meg Kempelen műve. A szerző híres-hírhedt volt sakkozógépéről, a tudománytörténet azt tekinti legfontosabb alkotásának. Kempelen maga viszont beszélőgépét tartotta élete fő művének. Egy életen át foglalkoztatta az emberi beszéd, a hangok képzése és azok utánzásának lehetősége. Hosszas előtanulmányokat folytatott, így született meg műve elméleti része: összefoglaló fonetikája. A hangképzés rejtélyének megfejtésére volt szüksége ahhoz, hogy a hangtannal ilyen mélységig foglalkozzon, és a hangképzés gépi utánzásának gondolata vezette odáig, hogy fonetikájában külön helyet szenteljen a hibás hangképzésnek, illetve kiejtésnek, és ezzel együtt azok helyesbítéséhez is fontos tanácsokkal szolgáljon. A fonetikus így válik logopédussá is. Műve második, rövidebb része mutatja be egyedülálló találmányát, beszélőgépét. Igazi tudóshoz méltóan nem tartja felfedezését véglegesen megoldott munkának. Eredményeit leírja, a köz elé bocsátja, reméli, lelkes követőkre fog találni. Hogyan működött a gép? Erről szól a könyv második része. Elkészült a prototípus, de el is pusztult. Az arról készített másolatok viszont ma is megvannak. - Kempelen hiába várta a kor elismerő csodálatát, senki nem figyelt föl munkájára. Igazi világsikert sakkozógépével ért el. A mérnök, tudós, feltaláló, aki technikusként, vízmérnökként, építészként is maradandót alkotott, kora igazi polihisztora volt. Nem volt nyelvész, érdeklődése vezette a fonetikai munka megírásához. A könyv Bécsben jelent meg németül és franciául. Nem vált igazán a magyar tudománytörténet részévé, annak ellenére, hogy tudtak róla és emlegették. Magyar nyelvű fordítására most kerül sor először. Megőriztük az eredeti kiadás huszonhét rézbe metszett tábláját, melyek szövegkiegészítésként és szövegmagyarázatként kísérik Kempelen munkáját. Mollay Károly kitűnő fordítása a mai olvasó számára izgalmas, érdekfeszítő olvasmányt jelent.

Helena Ramsay - Sandy Ransford - 501 ​hihetetlen tény
Meg ​fogsz lepődni, és barátaidat is ámulatba ejtheted, ha megismered e könyv hihetetlen, de igaz tényeit és történeteit! Remekül fogsz szórakozni, miközben általános műveltségedet is szélesítheted! Tudtad-e, - hogy találtak már cápa gyomrában torpedót, sörösrekeszt és egy rend páncélöltönyt is? - hogy Franciaországban, 1968-ban egy vihart kísérő villámcsapások megölték egy nyáj összes fekete bárányát, de életben hagyták a fehéreket? - hogy sokan állítják: saját szemükkel látták a Yetit, a hegyiembert? - hogy a riksát egy amerikai baptista lelkész találta fel 1888-ban? - hogy…?

Roland Barthes - Mitológiák
Az ​itt következő esszéket hónapról hónapra írtam, körülbelül két év leforgása alatt, 1954-től 1956-ig és arról, ami éppen foglalkoztatta a közvéleményt. Akkoriban megpróbáltam rendszeresen átgondolni a francia hétköznapok néhány mítoszát. Vizsgálódásom nyersanyaga sokféle volt (egy újságcikk, egy képeslap illusztrációja, egy film, előadás vagy kiállítás), a témája pedig önkényes: arról írtam, ami felkeltette az érdeklődésemet. Az elemzés kiindulópontja legtöbbször az a türelmetlenség volt, amely mindig elfog, valahányszor a sajtó, a művészet vagy a közgondolkodás "természetes"-nek tüntet fel egy olyan valóságot, amely, jóllehet benne élünk, minden ízében történeti képződmény: egyszóval valósággal szenvedtem tőle, hogy a hétköznapi beszédmód lépten-nyomon összekeveri egymással a Természetet meg a Történelmet, és a magától értetődő látványos meglobogtatásában akartam nyakon csípni azt az ideológiai szemfényvesztést, amely mögötte lappang.

Jürgen Habermas - Filozófiai ​diskurzus a modernségről
A ​szó tág értelmében vett modernség, a modern kor elmélete már két évtizede vezető motívuma Habermas munkásságának. Írásai a nyolcvanas-kilencvenes évek legnagyobb hullámokat vert filozófiai diskurzusába kapcsolódnak, s arra a kérdésre adnak választ, hogy véget ért-e a modernség, kimerültek-e az európai értelemben vett felvilágosodás energiái, beszélhetünk-e még az ész uralmáról. Habermasnak ez a könyve 1984-ben jelent meg először, és a szerző különböző egyetemeken tartott tizenkét előadását tartalmazza, eszmetörténeti összefüggésbe állítva és mintegy filozófiatörténetté rendszerezve a modernségről folytatott vitát. Eredeti cím : Der Philosophische Diskurs der Moderne. Zwölf Vorlesungen.

Fekete István - Halászat
Tudományos ​munka: a tankönyv, melyből még ma is tanítanak a szakemberek.

B. P. Gyemidovics - Matematikai ​analízis - Feladatgyűjtemény
Ez ​a feladatgyűjtemény a számolási készséget fejlesztő, algoritmikus eljárások begyakorlását elősegítő, rutin jellegű feladatok mellett sok olyan feladatot is tartalmaz,amelyek a fogalmak jobb megértését szolgálják, egyes tételek feltételeinek szükséges vagy elégséges voltát illusztrálják, általánosításokat, ellenpéldákat tartalmaznak. Ezért kitűnően alkalmas arra, hogy feladatok kidolgozása során az olvasó szilárdan megalapozza és elmélyítse analízisbeli ismereteit. A könyv elsősorban a tudományegyetemek mellett a matematika-fizika tanár szakos, valamint matematikus és fizikus hallgatóknak ajánlott, de haszonnal forgathatják mindazok, akik analízist tanulnak vagy tanítanak. A használatot elősegítik az egyes fejezetek előtt található rövid, elméleti összefoglalások. Ezek a szóban forgó témakör legfontosabb fogalmaira, az alkalmazandó tételekre, összefüggésekre emlékeztetik az olvasót. Az összefoglalások átolvasása azonban nem pótolhatja az elmélet elmélyült tanulmányozását. A "Megoldások" c. rész rövid válaszokat, végeredményeket tartalmaz, csupán arra szolgál, hogy az olvasó ellenőrizhesse a munkáját.

Kardos István - Magyar ​tudósok
Tizenhat ​magyar tudós kapott helyet a gyűjteményben, a természet- és társadalomtudományok kiváló képviselői. A negyvenes években végzett magyar Holdszonda-kísérletekről, jövőkutatásról, jövőtervezésről, logopédiáról, alacsony hőmérsékletek fizikájáról, a világ élelmezési problémáiról, idegélettanról, szociológiáról, jogtudományról, a magyar urándúsításról, ókori művészetről és tudományról, tudományos életünk mai feladatairól beszélnek a könyv szereplői. A Televízió portréfilmjeit szívesen fogadják a tévénézők. Bizonyára így fogadják majd e filmekből készült gyűjteményes kötetet is.

James Rollins - Altar ​of Eden
Baghdad ​falls . . . and armed men are seen looting the city zoo. Amid a hail of bullets, a concealed underground lab is ransacked—and something horrific is set loose upon the world. Seven years later, Louisiana state veterinarian Lorna Polk investigates an abandoned shipwrecked fishing trawler carrying exotic caged animals, part of a black market smuggling ring. But there is something disturbingly wrong with these beasts—each an unsettling mutation of the natural order, all sharing one uncanny trait: incredibly heightened intelligence. Joining forces with U.S. Border patrol agent Jack Menard—a man who shares with her a dark and bloody past—Lorna sets out to uncover the truth about this strange cargo and the terrorist threat it poses. Because a beast escaped the shipwreck and is running amok—and what is about to be born upon the altar of Eden could threaten not only the future of the world but the very foundation of what it means to be human. Amazon.com Review Guest Review: Steve Berry on Altar of Eden by James Rollins I first started to hate James Rollins in 1999. That was when I picked up a paperback original called Subterranean, Rollins' first book. While I was struggling even to write a manuscript, this veterinarian out in California had actually done it and sold the thing. I hated him. Over the next few years, I would wander into a bookstore and discover that the 'vet from Sacramento' had written more stories. I read them all, titles like Ice Hunt, Amazonia, and Excavation and hated him even more. There I was, struggling to get published, and this guy had found the big time. I finally made it to print in 2003 and, sure enough, who's my chief competition? You got it. James Rollins. The guy creates Sigma Force and writes one New York Times bestseller after another. Titles like Map of Bones, Black Order, The Last Oracle, and The Judas Strain. Amazingly, while this string of Rollins' books flooded bookstores, I managed to eke out some modest success. But every time things started going right, here came that 'vet from California' again with another book. Occasionally, I'm asked to provide a quote or two for someone else's book. I can't tell you how many times my words of praise languish on the back cover while Rollins' is front and center. Rollins. Rollins. Rollins. That's all I hear. Even on Amazon, in the section titled "Customers Who Bought This Item Also Bought," ON MY BOOK PAGES, there's always a Rollins cover or two staring back at me from the screen. And, if things weren't bad enough, the 'vet from California' wrote another series. Some character called Jake Ransom and The Skull King's Shadow. It's not enough Rollins is everywhere in adult fiction (taking up valuable spots on the bestseller lists), now he has to claim a piece of the young adult pie, too. I read that he's going to write more of those things. Apparently, the first one did okay. Like that was a big surprise. Which brings us to Altar of Eden, Rollins' latest concoction. Here he goes again, not satisfied with a thriller out in the summer, he has to publish another in the winter. Which, by the way, directly competes with me (of course, Rollins doesn't care). This new book has it all. A savvy veterinarian (like that was a stretch), genetic engineering on long extinct animals (which was fascinating, I have to admit), fractal science (whatever that is), biological warfare (in ways you've never seen before), and mach-speed mayhem. The thing is drum-tight in its execution. Does this guy have herbs that stimulate his imagination in some amazing way? I read Altar of Eden in two sittings (yeah, it's that good) and, when finished, I promptly hurled the book across the room. It landed on the shelf where all of Rollins' other tomes stand, each sheathed in plastic, first editions, and, of course, signed (for which he charged me $5.00 a piece, cash. He wouldn't take my check). 'Oh, the humanity.' I barely bang out a-book-a-year and Rollins writes three. All of them great. Like I said, I hate this guy. Which is too bad, because he's not only a terrific writer but also a close friend. From Publishers Weekly Bestseller Rollins (Subterranean) explores the genetic engineering theme popularized by Jurassic Park, if less imaginatively than, say, Warren Fahy did in his 2009 debut, Fragment, in this solid stand-alone thriller. During the looting of the Baghdad zoo in the early days of Operation Iraqi Freedom in 2003, 12-year-old Makeen and his younger brother observe two men, one dressed in a khaki military uniform and the other in a dark suit, remove a large metal briefcase containing embryos from a secret facility at the zoo. About five years later, a U.S. Border Patrol helicopter lands at the New Orleans Audubon Center for Research of Endangered Species to take Dr. Lorna Polk, a postgraduate resident, out over the Mississippi Delta to an abandoned trawler. In the boat Polk sees cages filled with bizarre creatures like Siamese twin capuchin monkeys and oversized vampire bats. The science mostly takes a backseat to generic suspense scenes of animal attacks, gunfights, and abduction. (Jan.) Copyright © Reed Business Information, a division of Reed Elsevier Inc. All rights reserved.

James Stanley Hey - Rádiócsillagászat
1931-ben ​Karl Jansky észlelt először antennájával Földön kívüli rádióhullámokat. Az azóta eltelt időben a rádiócsillagászati megfigyelések nagymértékben meggyorsították a csillagászat más ágainak fejlődését, sok fontos információt nyújtottak az asztrofizikai jelenségekről, a világegyetem szerkezetéről. Erről a fiatal tudományágról tájékoztatja az olvasót J. S. Hey, a Nap rádiósugárzásának egyik felfedezője. A könyvet rövid történeti áttekintés vezeti be, majd a rádióhullámok természetéről és a különböző rádióteleszkóp-típusokról ír a szerző. Ezekre az ismeretekre építve kezdi tárgyalni a tulajdonképpeni rádiócsillagászati kutatásokat. Az egyes fejezetek során a világegyetem mind távolabbi részeit veszi szemügyre: először a Naprendszer egyes tagjainak, s magának a Napnak a rádiósugárzását, ezután a Tejútrendszert, a galaktikus rádióforrásokat, kvazárokat. A természetes rádióhullámok mellett foglalkozik a mesterséges radarvisszhangon alapuló módszerrel, a radarcsillagászattal is. A témát rövid kozmológiai rész zárja le. Fontos szerepet tölt be a műben az ábraanyag: nemcsak illusztrál, hanem elősegíti az elmondottak jobb megértését is.

Kollekciók