Ajax-loader

'álomfejtés' címkével ellátott könyvek a rukkolán

 


Sigmund Freud - Álomfejtés
A ​pszichoanalízis megalapítójának nagy hatású összefoglaló műve a klinikai lélekelemzéshez anyagot adó egyik legfontosabb jelenséget, az álmot vizsgálja, bebizonyítva, hogy az álom nem véletlenszerű és értelem nélküli, hanem a pszichikumnak logikusan értelmezhető, belső törvényei szerint létrejött terméke. A klasszikus műhöz írott utószavában állapítja meg Hermann István: ebben a felfogásban új "nemcsak az, hogy a régimódi babonás álomfejtéssel Freud tökéletesen szakít, és nem is csupán az, hogy az álmok egy részét vágyálomnak tekinti, vagy a vágyak valamiféle torzulása variációjának. Ezeknél sokkal fontosabb, hogy először von bele a pszichopatológia tárgykörébe egy olyan életterületet, amely látszólag a mindennapi élet tárgykörébe tartozik. Ennek az eljárásnak megvannak a maga veszélyei. Az egyik veszélye az, hogy a normális életet is pszichopatologikusnak kezdik sokan tekinteni. De megvannak az előnyei is. Arról van szó, hogy nincsen teljesen külön, teljesen elválasztott pszichológia és pszichopatológia. A pszichopatológiának, vagyis az ideggyógyászatnak és a lélekgyógyászatnak azon kell alapulnia, amit a normális életben a lelki működésekről tapasztalunk. Az álom tehát még nem ideggyógyászati vagy lélekgyógyászati jelenség. De az álom magyarázata, értelmezése feltétlenül hozzájárulhat egy-egy személyiség lelki világának tudatos rekonstrukciójához".

Covers_220151
Álmoskönyv Ismeretlen szerző
0

Ismeretlen szerző - Álmoskönyv
Álmaink ​és azok jelentésének emberemlékezet óta rendkívüli szerepet tulajdonítunk. Gondoljunk a Bibliára, amely szerint a próféták álomlátásukat használták fel jóslataikhoz. Az álmokra nélkülözhetetlen szükségünk van ahhoz, hogy testi, lelki, szellemi egészségünket megőrizzük. Álmainkkal próbáljuk feloldani lelki feszültségünket, és igyekszünk megbirkózni feldolgozhatatlan problémáinkkal. Az álomképek sokszor kapcsolódnak a valósághoz, a hétköznapokban velünk megtörtént eseményekhez, de lehetnek azok szokatlanok, irreálisak, lehetetlennek tűnők és logikátlanok is. Mégis ezekre - a tudatalattinkból érkező - álmokra emlékszünk leginkább, és ezek hordozzák talán a legfontosabb üzeneteket: elfojtott érzelmeinkről adhatnak információkat, de vágyaink, reménységeink és tehetségünk is kifejezésre juthatnak álmaink által. Ha foglalkozunk az álmok jelentésével, közelebb kerülhetünk önmagunkhoz... jobban megismerhetjük önmagunkat.

Lestyán Sándor - Jóskönyv, ​álomfejtés
A ​szórakoztató, mulattató kötet hasznosat, tanulságosat is nyújt, amikor kultúrhistóriai keretben foglalja össze a jóstudományokat - a csillagjóslástól a tenyérjóslásig, a kártyavetéstől a pókjövendölésig, az orvoslásra való szerektől az álomfejtésig - feltárja történetüket, múltjukat és varázslatos erejüket hangsúlyozza a mai világ lázas forgatagában. Reméljük, hogy ön is élvezettel és tanulsággal forgatja majd!

Berente Ági - Az ​álomfejtés kézikönyve A–Z
Az ​álomfejtés lényegében egyidős az emberiséggel, a legrégebbi álmoskönyv az ókori Egyiptomban íródott, a görög kultúrában istenek üzentek az álom által; háborúk, csaták kimenetelét, országok sorsát vettették előre, Nagy Sándor el sem indult hódító hadjáratra az álomfejtők kísérete nélkül. Az álomfejtés tudományának jelentősége a természettudományok térhódításával leáldozott, babonának, téves hiedelemnek bélyegezték egészen a huszadik század elejéig. "Tisztábban lát a szem álomban, mint ébren az elme." Leonardo da Vinci Az alvás természetes szükséglet, rendszeresen visszatérő pszichikai állapot a fáradtság kipihenésére. Az álmok segítenek rendszerbe foglalni azt a tömérdek információt, melyet napközben felveszünk, mivel idegrendszerünk éber állapotban képtelen megbirkózni velük. Az álmok csodálatos menedéket nyújtanak. Hány olyan álomról hallottunk, melyben az elérhetetlen dolgok, vágyak, emberi kapcsolatok rendre életre kelnek, olyan valósághűen, hogy az álmodó reggel nyugodt lélekkel, felfrissült pszichével ébred, hiszen legalább álmában megvalósult mindaz, amire annyira áhítozott. Hogy mit jelentenek az álmaink? Erre az egyszerű kérdésre próbálunk most meg választ, válaszokat adni.

Jill Morris - Álomfejtés
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Covers_200758
Álomfejtés Ismeretlen szerző
2

Ismeretlen szerző - Álomfejtés
"Az ​álmok az emberi élet legcsodálatosabb jelenségei közé tartoznak. Álmainkban új világba kerülünk, ahol minden megtörténhet velünk. A hétköznapi világból átkerülünk a mesék világába. Ha a Tisztelt Olvasó bepillantást kíván nyerni az álomvilág biológiai rejtelmeibe is, kérjük lapozza át könyvünk függelékét is, ahol az álom-tevékenység néhány orvosi vonatkozásáról olvashat."

Andreas Baumgarten - Álmoskönyv
Kinek ​ne jutott volna még eszébe egy szép, romantikus vagy egy kínzó, nyomasztó álom után, hogy amikor felébred, eltűnődjön: van-e, lehet-e az álomnak valamilyen mélyebb jelentése, tudósít-e testi, lelki állapotunk rejtett változásairól, s ennek megfelelően ad-e valamilyen útmutatót a jövőhöz, az esetlegesen bekövetkező szerencsés vagy szerencsétlen sorsfordulókhoz. Kötetünk az álmok jelentéstartalmának megfejtésében éppúgy támaszkodik az európai népi hagyományokra, a keleti álmoskönyvekre, mint a freudi mélylélektani kutatásokra, a modern pszichológia eredményeire. Mindenki maga döntheti el, hogy ezt az érdekes, olvasmányos, a régi és az új tapasztalatokat ötvöző művet mennyire tekinti csupán szórakoztató játéknak vagy veszi esetleg egy kicsit komolyabban, s hasznosítja tanulságait életvezetésében.

Caro Ness - Álomfejtés
Életünk ​kb. egyharmadát alvással töltjük, s ezen időszak bő egyötödében álmodunk is. Álmainkban emlékképeink, tapasztalásaink, vágyaink szimbolikus formában jelennek meg. Bár minden álom egyedi, e szimbólumok segítenek az álmok értelmezésében. A könyv esettanulmányokkal szemlélteti a leggyakoribb álomfajtákat, értelmezi azokat, miközben megismertet az álomkutatás történetével és legkiemelkedőbb alakjaival is.

Covers_199118
Álmoskönyv ​- álomfejtés Ismeretlen szerző
1

Ismeretlen szerző - Álmoskönyv ​- álomfejtés
Az ​álmok az emberi élet legcsodálatosabb jelenségei közé tartoznak. Álmainkban új világba kerülünk, ahol minden megtörténhet velünk. Az álmok világa és a való világ közötti függetlenség csak látszólagos. Az álmok ugyanis ezer szállal kapcsolódnak mindennapi életünkhöz, tapasztalatainkhoz, ismereteinkhez. Az álomvilág a valóságos világból veszi kölcsön "nyersanyagait" csodálatos építkezéseihez. Ha megfigyeljük, megértjük álmainkat, jobban megismerhetjük saját magunkat, titkos félelmeinket, jövőbeli lehetőségeinket. Ehhez kívánunk segítséget nyújtani könyvünkkel, eligazodni a mai kor emberének mai kori álmaiban.

Rob MacGregor - Trish MacGregor - Az ​álmok mindentudó nagykönyve
Amikor ​álmodunk, tudattalanunk üzeneteket küld nekünk, amelyek személyes boldogságunk kulcsai is lehetnek. Az álmok segíthetnek önmagunk jobb megértésében, problémáink megoldásában, vagy akár alkotókészségünk és teljesítőképességünk növelésében.

Klausbernd Vollmar - Az ​álomfejtés könyve
Kalusbernd ​Vollmar gyakorlatiasan és átfogó ismereteket nyújtva vezet be az álomfejtés különböző aspektusaiba és történelmi hátterébe. Kezdők és haladók számára egyaránt bölcs tanácsokat kínál az álom egyes síkjainak felfedezéséhez és éjszakai tudatunk önálló megismeréséhez. Bemutatja, hogyan közelítsük meg az álomképeket, és hogyan használhatjuk fel őket mindennapi életünkben és személyes fejlődési folyamatunkban. Az író az álom kreatív oldalának játékos alkalmazására ösztönzi az olvasót, egyszerű módszerekkel tanítja meg, hogyan emlékezzünk jobban álmainkra.

Csupor_%c3%a1lmodik
Csupor ​álmodik Ismeretlen szerző
1

Ismeretlen szerző - Csupor ​álmodik
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Pamela Ball - Tízezer ​álom
"Olyan ​szövetből vagyunk, mint álmaink" - fogalmazta meg a költészet nyelvén Shakespeare azt az alapigazságot, amit a pszichológia csak e század eleje óta vesz újra figyelembe: az álmodás egyfajta öntisztító folyamat, amely minden éjszaka megtisztítja a "terepet" a következő nap eseményei számára. Pedig az álomfejtés egyidős az emberiséggel. Különböző kultúrák különböző magyarázatokat adtak az álomban megjelenő képekre. Gyakran a jövőt értelmezték belőle, sorscsapásokat, katasztrófákat jövendöltek általa. E könyv abban különbözik az eddigi álomfejtő könyvektől, hogy az álomképek háromféle szintjének megfejtéséhez ad kulcsot: először megadja az általános értelmezést, majd ismerteti a pszichológiai szint jelentéseit. Hiszen az álom rávilágíthat olyan elfojtott alapérzelmekre, amelyek az álmodóban talán nem is tudatosodtak, éber állapotban nem is világos előtte, miért szorong. A harmadik szint, ami minden eddigi álomfejtő könyvből hiányzott, a spirituális szint, amelyen az álomképnek szintén lehet egyénre szabott jelentéstartalma.

Hanns Kurth - Az ​álmok világa
Az ​Álmok világa című kézikönyv az ősi ázsiai tudást ötvözi a modern tudományos felismerésekkel. Hanns Kurt, a híres álomszakértő bevezeti az olvasót az álmok természetének megismerésébe, elmagyarázza, hogy miként csoportosíthatjuk a különféle álmokat, milyen jelentéssel bírnak és milyen okokra vezethetők vissza. Bemutatja, hogyan álmodnak a felnőtte és a gyerekek, s azt is, hogy mi mindenre lehet következtetni az álmokból. A szerző külön részben ismerteti az álomszimbólumokat betűrendbe szedve magyarázatokkal. Így szakember segítsége nélkül is értelmezhetjük az álomfolyamatainkat, és önállóan elemezhetjük saját álomélményeinket.

Eugene T. Gendlin - Álomfejtés
Mindenki ​álmodik és minden álmodó kíváncsi arra, hogy mit jelentenek az álmai. Sokan sokféleképpen keresték a kulcsot az álmok megfejtéséhez. Gendlin, a Fókuszolás önmegismerő módszer kidolgozója állítja, hogy nem kell tovább keresnünk, mert a kulcs már a kezünkben van. Illetve nem is a kezünkben: az egész testünkben. Ha jól kérdezzük, akkor a testünk jelzést ad, és megadja a választ. Ez a világszerte népszerű könyv lépésről lépésre megtanítja az olvasót arra, hogy megértse, mit üzennek számára az álmok. Az már az olvasón múlik, hogy hallgat-e az álmok jelzéseire: elkerüli-e a rá leselkedő veszélyeket, megvalósítja-e az álmokban megmutatkozó csodálatos lehetőségeket.

Sigmund Freud - The ​Interpretation of Dreams
Freud's ​discovery that the dream is the means by which the unconscious can be explored is undoubtedly the most revolutionary step forward in the entire history of psychology. Dreams, according to his theory, represent the hidden fulfillment of our unconscious wishes.

Kustár Zsuzsa - Feléledő ​Álomfejtés
Álomfejtésem ​nyolcéves gyakorlatában kialakítottam egy mindenki által eredményesen alkalmazható módszert, mely megkülönbözteti a jobbkezes és balkezes emberek álomértelmezését. Bemutatok 23 álmot az álmodók naplórészleteivel, levélbe tett vallomásaival. Ezek alapján megtudhatjuk, hogy az álom hasonlatokra épülő jelképes mese, mely életünk egy-egy eseményéhez kapcsolódik. Bővítettem a szótárt a saját álomfejtő gyakorlatomban bevált jelképekkel is. Az álmot megjelenítő szavak egy része is jelképes, azaz mást jelent az álomban, mint a valóságban. A szótár ezeknek a többértelmű szavaknak a gyűjteménye. Nélkülözhetetlen az álomfejtésben. Könyvem első felében adom közre a több mint 13 ezer jelkép értelmezését, mely az 1945 előtt Magyarországon megjelent álmoskönyvek ábécére rendezése. Visszakapta érelmét a Bartók Béla által feldolgozott Tiltott szerelem balladája vagy más néven Bagoly asszonyka ballada az álomfejtés módszerével megvilágítva, elkészült a Volt nekem egy kecském kezdetű mondóka elemzése is. Nagy felismerésem, hogy népdalaink egy része álomként értelmezhető. Kottával együtt közlök megfejtett jobb- és balkezes álomszerkezetű népdalokat. Könyvem megírására tapasztalatom ösztönzött, s az a felismerés, hogy korunk követelménye lesz az, hogy álmainkkal a legkomolyabban foglalkozzunk. Könyvemet bátran ajánlom az álmodók táborának.

Bosnyák Sándor - Mit ​láték álmomban
Bosnyák ​Sándor az ötvenes évek végétől kötetekre való értékes folklórszöveget gyűjtött, így a magyar néphit, hiedelem- és történeti mondák terén talán neki van a legnagyobb gyűjteménye. Ezekből a szövegekből igyekszünk minél többet megjelentetni a közel jövőben. A népi álomfejtésekből összeállított kötete is unikális értékű, különösen mert sok moldvai adat is található benne. Az utóbbi évtizedekben máshol is megélénkült a népi álomjóslatok antropológiai-pszichológiai és folklorisztikai vizsgálata. Bosnyák 1986-ban írt bevezető tanulmányával szinte egyidőben készült a Dreaming című kötet, amelyet Barbara Tedlock szerkesztett, és amelynek szerzői a korábban alig kutatott téma antropológiai megközelítését tűzték ki célul (Dreaming: Anthropological and Psychological Interpretations. Edited by Barbara Tedlock. Cambridge: Cambridge Univ. Press, 1987). Az utóbbi években nemcsak az amerikai antropológusok, de az európai kutatók is intenzíven foglalkoznak a témával, így a finn Anniki Kaivola-Bregenhoj (From Dream to Interpretation. In: International Folklore Review No. 7, 1990) vagy Iain R. Edgar (Dreamwork, Anthropology and the Caring Profession. Aldershot: Avebury, 1995). Reméljük, hogy ez a kis füzet a jövőben a hazai kutatók figyelmét felkeltve a téma korszerű szemléletű vizsgálatára ösztönöz. Bizonyára a füzet olvasói közül többen lesznek olyanok, akik a költői megfogalmazású szövegek szépségéért, vagy egyszerűen magukért a hagyományőrző álommagyarázatokért fogják majd elolvasni Bosnyák Sándor gyűjtését. Jó álomfejtést - és álmokat - a Kedves Olvasónak.

Fiona Zucker - Jonny Zucker - Álmok ​könyve
Fedezzük ​fel álmaink valódi jelentését ennek a gyönyörűen illusztrált, könnyedén használható álmoskönyvnek a segítségével. Megismerhetjük az álomértelmezések eredetét, pszichológiai hagyományait és olyan híres álomelemzők elméleteit, mint Sigmund Freud és Carl Jung. Megtudhatjuk, milyen lélektani és fiziológiai tényezők indokolják, hogy szükségünk van alvásra és álmokra. Tanácsokat kapunk arra vonatkozóan, miként vezessünk álomnaplót, és hogyan irányítsuk elménket, hogy világos, tisztán értelmezhető álmokat lássunk.

Petróczki Kitti - Elképzelt ​terápia
Elképzelt ​terápia – Fülszöveg Kevin élete jelentős fordulatot vesz, amikor egyik éjszaka belecsöppen egy terápiás foglalkozásba, ahol a terapeuta az életéről kezdi el faggatni. Ahogy senki más, ő sem gondolja, hogy ez tényleg jelent valamit, vagy hogy egyáltalán foglalkoznia kellene vele, ám a terápiás ülés a következő éjszakákon folytatódik. Így idővel kénytelen elfogadni a helyzetet. Azonban a terápiás ülések alkalmával olyan kérdésekkel szembesül, amelyekre nem akar válaszolni, vagy nem akar foglalkozni vele. Végül ahelyett, hogy elmenekülne tudattalanja elől, nyomozni kezd. Rövid időn belül érdekes dolgokat talál mind az interneten, mind a könyvekben, és a megszerzett információk birtokában egyre felkészültebben vesz részt az álmában zajló terápián. Ennek ellenére nem veszi komolyan, hogy az álom során elhangzó információk alapján az életében gyökeres változások állhatnának be, pedig az első pillanattól kezdve más irányt vesz az élete. Sok embernek okoz gondot, hogy miként is tudna adott élethelyzetéből – amit börtönként él meg – szabadulni. Ritkán fordul elő, hogy a közvetlen környezet megoldást tudjon nyújtani, esetleg legyen olyan személy, aki segítségére lehet. A regény főszereplőjének szerencséje van, hogy megleli segítőjét, aki felnyitja szemét és ezáltal feltárul előtte az a bizonyos „Út”. „Magadban kételkedhetsz; amit csinálsz, abban nem.” – Jakab Anita

Zágon Judit - Álmomban ​egy farkas... mit jelent?
Az ​álmok a külvilághoz, az életkörülményekhez való alkalmazkodásunkat biztosítják - sokféle módon. Elősegítik a helyes (etikus) és célravezető magatartásformák rögzítését, vagyis megerősítik ("memorizálják") a bevált viselkedés- és gondolatmintáinkat. Helytelen vagy téves stratégiáink megváltoztatására ösztönöznek, provokálják szemléletmódunk megváltoztatását, hogy összhangba kerüljünk a környezetünkkel és önmagunkkal. Hidat képeznek a tudatalattink és a racionális tudatunk között, megpróbálják a kettőt összehangolni. Ezeket a funkciókat az álmok jó esetben a rájuk való emlékezés és megfejtés nélkül is teljesítik. Az álmokra való emlékezés és az álomfejtés tanulható szellemi munka, mely az önismeretet, a tudatos megértést és fejlődést szolgálja. Míg az éber életünkben a személyiségünknek csak egy kicsiny töredéke látható, addig az álmaink a végtelen tudattalan világunk megnyilvánulásai. A könyv 270 elemzett álommal segíti az olvasó tájékozódását az álmok világában - a leggyakoribb és legegyszerűbb tipikus álmoktól az egyedi, misztikus álmokig. Az elemzések egyszerűek, világosak, lényegre törők és közérthetőek, nem igényelnek pszichológiai ismereteket. A könyv második részében található álomszótár nem hagyományokra és hiedelmekre épül, hanem a modern, mai európai, illetve magyar átlagember gondolkodásmódjára és lelki működésére. Az Álmomban egy farkas… mit jelent? kézikönyvként is használható. Ha értetlenül állunk egy álmunk előtt, ihletet meríthetünk belőle akár a szótárban, akár a megfejtett álmok között.

Csizmadia József Alajos - Jelek ​lesznek... Látomásaik lesznek... Álmokat látnak...
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Lauri Quinn Loewenberg - Álmodj ​rá egyet!
Álmaink ​nem csupán véletlenszerű képek vagy események, pontosan azonosítható okok váltják ki őket. Amikor álmodunk, mélyebb, ösztönösebb szinten gondolkodunk, mint ébren, sőt problémákat oldunk meg, csak éppen egy sajátos jelképrendszerben. Elménk kódolva szól hozzánk: figyelmeztet, segít és vezet életünk állandóan változó helyzeteiben. Az álmokon keresztül azokra a gondokra próbálja felhívni a figyelmünket, amelyeket szeretne megoldani. Ahelyett hogy "aludj rá egyet", akár azt is mondhatnánk: "álmodj rá egyet". Ez a kézikönyvként is használható mű segít nekünk, hogy több tucat álompélda révén elsajátítsuk az álmok gyakran meghökkentő nyelvét, és: -megfejthessük álmaink titkos üzenetét; -megértsük, hogy az álmainkban felbukkanó személyek, helyszínek és állatok tulajdon személyiségünk kivetülései; -feltárjuk a rémálmok igazi jelentését; -felfedezhessük az üzenetet a látszólag jelentéktelen álomelemek között; -saját álmaink alapján megoldhassuk mindennapi gondjainkat, és javítsunk az életünkön és a kapcsolatainkon; -megismerkedjünk a legfontosabb álombéli jelképekkel. Lauri Quinn Loewenberg gyermekkorától kezdve álomnaplót vezetett, hogy megörökítse nagyszerű és különös kalandjait. Egyik álma hatására kezdett el archetipikus pszichológiát tanulni, és azóta több mint ötvenezer álmot elemzett. Hazájában, Amerikában hallatlanul népszerű, számtalan tévé- és rádióműsor állandó vendége, honlapjára özönlenek az olvasóktól a megfejtésre váró álmok.

Kollekciók