Ajax-loader

'fotótörténet' címkével ellátott könyvek a rukkolán

 


Géczi Zoltán - Fotók, ​amelyek megváltoztatták az évszázadot
A ​fényképezőgép jelen volt, amikor a Wright fivérek repülőgépe elemelkedett a földtől, megörökítette Kennedy elnököt a végzetes merénylet előtt és elkísérte, Neil Armstrongot a Holdra. Testközelből látta az évszázad legnagyobb sztárjait: Marilyn Monroe, Elvis Presley, Marlene Dietrich, Charlie Chaplin vagy a Beatles tagjai gyakran néztek farkasszemet az objektívvel. Fotográfiák emlékeznek meg Ayrton Senna brilliáns sikereiről és tragikus haláláról, Charles Lindbergh óceán átrepüléséről, Jimi Hendrix színpadi eksztázisairól vagy Mihail Gorbacsov és Ronald Reagan történelmi jelentőségű kézfogásáról. A fényképezőgép részt vett a század valamennyi fegyveres konfliktusában, a tűzvonalból küldte képes jelentéseit, amelyek világraszóló diadalokról és szörnyű veszteségekről regéltek - kíváncsi szeme elől semmi sem maradhatott rejtve. Eme könyv híres és látványos fényképek által, olvasmányos és lendületes kísérőszöveg segítségével kalauzolja át az Olvasót a mögöttünk álló évszázadon, sokszínű és izgalmas utazásra invitál.

Kolta Magdolna - Tőry Klára - A ​fotográfia története
A ​kötet megjelenésének, a fotótörténet megismerésének lehetősége különös hangsúlyt kaphat most, amikor az elektronika forradalmi változást hozott a képalkotásban, a klasszikus fotográfia sokak számára már valóban történelem. A fényképezéssel foglalkozók jelentős része talán soha nem járt fotólaborban. Ennél sokkal lényegesebb azonban a képi tartalom értelmezése, a vizuális nyelv ismerete. A hazai oktatás több évtizedes lemaradása korábban is hátrányosan érintette a fotográfíát, akkor, amikor a mozgókép felsófokú oktatása világszínvonalú lehetett. Erre az elmaradottságra érkezett meg korunk egyre bövüló képáradata. A viharos fejlődés miatt különösen fontos ez a kiadvány, mert nagy segítséget nyújthat azoknak az érdeklődöknek, akik alkotó módon, az egyéniségüknek megfelelő fotografálás irányába szeretnének haladni.

Szilágyi Gábor - A ​fotóművészet története
Szilágyi ​Gábor könyve - A fotóművészet története - első ízben tekinti át tudományos igénnyel magyar nyelven e művészeti ág fejlődését és eredményeit. Szilágyi eredeti munkája képet ad a fényképezés technikájának történetéről, s a művészetté válás folyamatáról. Kötete végén beszámol a legújabb eljárásokról, és az azok segítségével formált alkotásokról is. A Képzőművészeti Zsebkönyvtár következő darabaja XVI. század talán legjelentősebb építészének, Andre Palladionak traktátusát adja közre, magyarul - teljes terjedelmében - először.

Richard Whelan - Robert ​Capa
Robert ​Capa, a nagy haditudósító-fotóriporter még életében legendává vált, saját biztonságáról megfeledkezve vetette magát mindig a harc sűrűjébe...

Covers_58724
42

Ismeretlen szerző - A ​20. század fotóművészete
Ez ​a kiadvány kitűnő, tömör szócikkeivel a modern fotóművészet jól forgatható kislexikona, a kölni Ludwig Múzeum Fotógyűjteményének legfőbb kincseit tartalmazza. Lapjain 1900-tól napjainkig követhetjük nyomon az európai (ide értve az orosz, illetve szovjet) és az amerikai fotóművészet nagyjainak alkotásait. Bemutatja a festészet és a fotóművészet állandóan változó, versengő viszonyát, megismertet a különböző új irányzatokkal és kísérletekkel, így például a szocio-dokumentarista fényképezéssel, a "tiszta fényképezéssel" és a "szerzői fotográfiával".

D. Tóth Ottó - Enczi Zoltán - Richard Keating - Digitális ​fotózás tükörreflexes fényképezőgéppel
Könyvsorozatunk ​előző köteleit tudásszintek, illetve témák szerint alakítottuk ki. Külön foglalkoztunk a természetfotózás, a tájfényképezés technikájával, az utazás közben felmerülő fotós kérdésekkel. Évkönyv szinten foglalkoztunk az újdonságokkal, aktualitásokkal, és külön kötetet írtunk a kezdőknek is. A tükörreflexes technikával fotózó haladó amatőröknek most szenteltünk először külön kötetet. A könyv, amit az Olvasó a kezében tart, minden eddiginél mélyebben foglalkozik a tükörreflexes fényképezőgépekkel, a cserélhető objektívekkel, a beállításokkal, az alapszintű stúdiófotózással és többek között a RAW-konverzióval.

Szilágyi Gábor - Daguerre
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Willfried Baatz - Fotográfia
Az ​ART-TÉKA sorozat e kötete bevezetés a fotográfia világába. A kezdetektől a napjainkig, felfedezésétől tömegmédiummá válásáig tárja fel a könyv a fotográfia történetét: olyan alapossággal, mint egy lexikon, szórakoztatóan, mint egy regény és szemléletesen, mint egy képes album. Általános bepillantást enged a legkülönfélébb fotográfusok - bohémek, idealisták, művész- és üzletemberek - életébe, munkásságába, és példákon keresztül mutatja be e művészeti ág stílusváltásait s azokat a jelentős impulzusokat, amelyek a továbbfejlődését szolgálták.

Bödők Zsigmond - Magyar ​feltalálók I.
A ​fotográfia feltalálásával az emberiség sok évszázados vágya teljesült: megőrizhetővé vált a megfoghatatlan idő egy pillanata és megörökíthető lett a környező világ a maga valóságában. Az első kezdetleges fénykép megszületésétől eltelt több mint százötven év alatt a fényképkészítés technikája és mechanikai eszköztára a felismerhetetlenségig megváltozott. Ehhez nem kis mértékben a magyar feltalálók is hozzájárultak, korszakalkotó felfedezéseikkel nemegyszer egészen új irányt szabva a fotográfia fejlődésének. Róluk szól ez a könyv.

Robert Capa - Kissé ​elmosódva
„A ​valóságot megírni mindig nagyon nehéz, így hát az igazság kedvéért megengedtem magamnak, hogy néha egy kicsit túllépjek rajta vagy egy kicsit eloldalazzak mellette. Ennek a könyvnek minden eseménye és szereplője a képzelet szülötte, de van valami köze az igazsághoz is.” Ezekkel a szavakkal ajánlotta könyvét az olvasók figyelmébe 1947-ben a legendás fotóriporter, Robert Capa. Az eredetileg filmforgatókönyvnek készült írás valójában egy szerelmi történet, melyet át- meg átszőnek Capa második világháborús haditudósítói munkájának eseményei – pergő cselekményével, szellemes és humoros párbeszédeivel valóban filmvászonra kívánkozik. De sokat elárul az eleinte írónak készülő, világvándor fotósról is, akiről már életében tudták ismerői: bármily hihetetlen kalandokba keveredjék, bármennyire közel kerüljön is a halálhoz, számára a valóság még mindig nem elég érdekes. Vérbeli mesemondó volt, szellemes társalgó, csak úgy ontotta a remek sztorikat. Imádták őt a nők, hírességek vették körül, mint például nagy szerelme, Ingrid Bergman, vagy a barátai Steinbeck, Hemingway, John Huston, Billy Wilder és Picasso. A Kissé elmosódva című, stílusában itt-ott Rejtő Jenő-i ízeket felvonultató háborús memoárt a szerző több mint száz, fekete-fehér fotója illusztrálja. Robert Capa (1913-1954) magyar származású fotóriporter és haditudósító 1936-ban a spanyol polgárháborúban készített, A milicista halála című fotójával vált világhírűvé. 1941 és 1945 között az amerikai hadseregben volt haditudósító, az olasz- és németországi hadszíntereken, a szicíliai és normandiai partraszállásról készült híres felvételei a Life-ban és a Collier’sben jelentek meg. 1947-ben többekkel megalakította a ma is működő Magnum fotóügynökséget, melynek haláláig elnöke volt. Utolsó riportját az indokínai harcokról készítette. A vietnami Thai Binhben aknára lépve vesztette életét. Tekintélyes hagyatékából (felvételeinek száma 70 ezer körül mozog, s egyre újabbak kerülnek elő) 88 fotó ma a kecskeméti Magyar Fotográfiai Múzeum tulajdonában van.

Szilágyi Gábor - Kardos Sándor - Leletek ​- A magyar fotográfia történetéből
Másfél ​évszázaddal ezelőtt - a fényképezés feltalálásával - megszületett az emlékek rögzítésének az a módja, amellyel megmenthetővé lettek az egyéni és kollektív emlékezet múlandó élményei... ...A szerkesztők - mint a régészek - leletfeltárást és gyűjtést végeztek és ennek eredményét kapja kézhez az olvasó. Időrendben, egymásra épülő metszetekben rétegződik az anyag, mely nem a nevek, hanem a teljesítmény, s az új, időteremtette jelentések érvénye alapján rendeződött össze. Sok fényképezőről - akiket valaha oly nagy tisztelet övezett -, kiderült hogy esetlegeset alkotott, másokról, akiket korábban számba se vettek, hogy maradandót. Kötetünk nem törekszik, hisz nem is törekedhet a teljességre. Igénye egy van csupán: a magyar fotográfia még meglehetősen ismeretlen múltjából, képanyagából olyan válogatást nyújtani át az olvasónak, amelyet kedvvel és sokszor lapozhat át; amely klasszikus művek és új felfedezések élményét ígéri; képeskönyv, mint vállalt elődei: Rosner Károly 1939-es és Kaukovszky Tamás 1945-ös Magyar fényképezése, a Magyar fotóművészet 1961-62-es kötetei, melyeket Vadas Ernő szerkesztett, vagy az 1971-ben megjelent Fotografia Hungarica (Szántó Tibor összeállításában). Tükör, amely önnön képünket adja vissza. Híradás, amely másokról tudósít. Nyom, amely jelen (és volt) létünkről őríz üzenetet.

Szarka Klára - Fejér Zoltán - Fotótörténet
A ​sok fényképpel illusztrált műben a szerzők áttekintik a fotótörténet legfontosabb eseményeit. A mű részben a technikatörténet egy fejezete is, hiszen összefoglalást ad a fényképezőgépek, fényképészeti eszközök fejlesztéséről, ismerteti a legfontosabb géptípusok szerkezetét.

Kincses Károly - Nádas Péter - Mai ​Manó fotográfiái / Photographs by Manó Mai
Kincses ​Károly tanulmányával, Nádas Péter esszéjével, magyar-angol nyelven. Pár évvel ezelőtt, amikor először mondta, írta le Kincses Károly ezt a nevet: Mai Manó, azt hitték, jópofáskodik. Azóta sokan megtanulták, hogy a "Maimanó" az egy gyönyörű és párját ritkító műteremház a Nagymező utca 20. alatt. S akkor végre itt az ideje, hogy azt is megtudják, és főleg meglássák, Mai Manó a 19-20. század fordulójának különleges képességű fényképésze, a kor legjobb fényképészeti lapjának a főszerkesztője és jelentős közszereplő volt. Az Ab Ovo Kiadó és a Magyar Fotográfiai Múzeum közös albuma Mai Manó legjobb fényképeiből mintegy százat, Nádas Péter manózását és Kincses Károly életrajzi esszéjét tartalmazza. A kötet megjelenésével egyidőben Mai Manó képeinek kiállítása nyílik egykori műteremházában.

Nick Yapp - The ​Hulton Getty Picture Collection - 1960s
The ​swinging sixties, a maelstrom of sex, drugs and rock 'n' roll. Pop and the Pill, the Maxi and the Mini, The Stones and the Beatles, Sharpeville, Dallas, Vietnam - the agony and the ecstasy, captured as only the camera can.

Fejér Zoltán - Magyar ​fényképezőgépek 1856-1966
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Hevesy Iván - A ​magyar fotóművészet története
Hevesi, ​az ismert idős műtörténész szinte kezdetétől végigkísérte a magyar fotoművészet fejlődését. Könyve bevezetésében derűs színekkel ábrázolja a titokzatos masina megjelenését, majd a magyar fotokultúra kibontakozását. A két világháború közti időszakot tárgykörönként ismerteti. Nagy képzőművészeti kultúráról tanúskodó képelemzéseivel, a különböző fotoműfajok éles jellemzésével, esztétikai, technikai és társadalmi vonatkozásában is megmutatja a magyar fotoművészet fejlődését. Befejezésül a fotoművészet új útjait, köztük a színesfényképezés kérdéseit tárgyalja.

Ismeretlen szerző - Bevezetés ​a vizuális kommunikáció tanításához
A ​vizuális kommunikáció mint a rajz tantárgy egyik alternatívája ma a legnépszerűbb esztétikai nevelési irányzatok közé tartozik világszerte. A tanulmánykötet a Nemzeti Alaptanterv valamennyi fogalmazványában szereplő műveltségterület tudományos hátterének felvázolásával kezdődik. A vizuális környezetünket feltáró szociológiai vizsgálatok eredményeinek ismertetése, a vizuális befogadás törvényszerűségei, a jelek értelmezésének mechanizmusai, a mindennapi élet számos területét átfogó vizuális esztétikai elvek és az új médiumok kreatív pedagógiai megközelítésének modelljei ismerhetők meg az olvasmányos, a szakzsargont kerülő írásokból. Ezután a pedagógiai gyakorlatban közvetlenül használható tananyag-bemutatók következnek a fotó és videó, a környezetkultúra, a divat és a grafika-tipográfia köréből. Itt számos eredeti, e kötet számára készült írást is olvashatunk olyan iparművészektől és művészetpedagógusoktól, akik már évtizedek óta művelik és tanítják egyszerre a vizuális kommunikációt. A kötetet elsősorban a vizuális felsőoktatásban tanulók és a rajz szakos tanító- és tanártovábbképzések hallgatói számára ajánljuk, de hasznos segítője lehet a magyar nyelv és irodalom és más társművészetek és a technika, környezetismeret és informatika oktatóinak is.

Enczi Zoltán - Richard Keating - Kedves ​fotótémáink - Gyerekek és házi kedvencek
Egyetlen ​igazi családi fotóalbum sem nélkülözheti a gyerekek mindennapi életének eseményeit bemutató, illetve a család kedvenc háziállatát ábrázoló fotókat. Itt nem a beállított, műteremben készült képekre gondolunk, hanem a szülő által készített, pillanat szülte fényképekre.Könyvünk elsősorban a kezdő, amatőr fotósoknak nyújt gyakorlatias és használható tanácsokat az említett két témával kapcsolatban. Szó lesz a fényképezőgépek alapvető típusairól, jellegzetességeiről, a digitális technikáról, a szükséges kiegészítő eszközökről és megemlítjük a legfontosabb trükköket is. Az olvasók a fényképezés technikai oldala mellett a témaválszatással és a kompozícióval kapcsolatos kérdéseikre is választ kaphatnak.

Pécsi József - A ​fényképező művészete
A ​fényképezés gyermekkorában, Daguerre és Niepce e korszakalkotó találmányának már első művelői is meglepően finom rajzú és ízléses fotográfiákat csináltak. Octaw Hill festőművész, 1845 körül, az akkor még egészen kezdetlges fényképezési eljárás segítségével oly művészi értékű fényképeket készített, amelyek Ingres és Waldmüller finom, a kor ízlését jellemző arcképeire emlékeztetnek. Csodálatos, hogy később a fényképezés találmányának tökéletesedésével szemben az eredmény művész iértéke csökken és állandó hanyatlást láthatunk.

Dékán István - Képmódosítások, ​labortrükkök
E ​könyvben a fekete-fehér és a színes laboratóriumi képmódosítások korszerű lehetőségeit ismertetjük. A leírt módszerek nem igényelnek különleges berendezéseket vagy nehezen beszerezhető nyersanyagokat. Kivitelezésükhöz az átlagos házi fotolabor felszerelése is elegendő. Drága eszközök helyett inkább az itt következő tizennégy fejezet tanulmányozását ajánljuk olvasóinknak. Ezekből különböző módszereket, műfogásokat ismerhetnek meg, és számtalan ötletet meríthetnek az ilyen jellegű munkához. Könyvünk tehát játékos kedvű vagy alkotó indíttatású fotósok, esetleg grafikusok számára készült.

Albertini Béla - Magyar ​fotókritika
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Szarka Klára - Fotográfia ​nőnemben
Hogy ​tíz nő tízféle, az talán természetes. Hogy tíz kortárs magyar fotográfusnő tízféle, az már korántsem annyira természetes. A művészet és az ipar művelőit egyaránt érdekcsoportokba és stílusegyengető klikkekbe szervező évszázad fordulóján inkább meglepő, semmint magától értetődő. Az kell hozzá, hogy ők tízen olyan sokszínű háttérből emelkedjenek ki, amilyen a magyar fotográfia. Miért éppen ők tízen? Erre a tárgyszerű kérdésre csak szubjektív válasz adható. Bizonyos, hogy lehetnének helyükben - vagy ha helyükben nem is, hát mellettük - még mások is. Most ők tízen beszélnek magukról, persze nem maguktól. Külön-külön is érdekes emberek. Együtt, bízunk benne, még inkább.

Mary Warner Marien - A ​fotográfia nagykönyve
A ​FOTOGRÁFIA NAGYKÖNYVE az eddigi legteljesebb összefoglalás a kezdetektől napjainkig, szerzője fotótörténeti kánont alkotott. Közel 600 kép ismerteti meg az olvasót a fotózás történetével a művészet és technika, a szociográfia és divat, a háború és természetfotózás szemszögéből. Az olyan világfordító történelmi eseményekhez kapcsolódó fotók, mint Lincoln elnökké választása vagy MacArthur tábornok és Hirohitó császár első találkozása, meglepő részletekkel gazdagítják eddigi ismereteinket. Közelképet kaphatunk azokról az emblematikus fotósokról is, például Mathew Bradyről, Alexander Gardnerről, Edward Steichenről vagy Gertrude Käsebierről, akik egyéni szemléletükkel, technikai újításaikkal váltak e végtelen történet szereplőivé. E mozaik számtalan kockája a fotográfia teljes történetévé áll össze, melyet a kultúra lencséjén át szemlélhetünk.

Bán András - A ​vizuális antropológia felé
Ez ​a könyv a fotóról szól. A fotográfiáról nincs már mit mondani. A fotográfia megközelítéséről, használatáról, társadalomtörténetéről, s a vizuális antropológiáról annál többet. A kulturális antropológia feladata a kultúra működésének felfedezése, leírása, értelmezése, a vizuális antropológiáé pedig az álló- és mozgóképek, de ezen túl a környezet, a tér, a testek és tárgyak rendszerének vizsgálata. E tudományterület, bár évtizedek óta művelik, igen gyorsan változó és bizonytalan körvonalú - tankönyvi kiérleltséggel bemutatni megoldhatatlannak tűnik. E kötet tanulmányait különféle alkalmak szülték az elmúlt három évtizedben. Műfajuk vegyes, témájuk széles kört ölel fel: a magyar fotó 20. századi történetének rejtelmei, a családi fotó kutatása, a fotó jelentősége a helytörténeti kutatásban, a naiv fotós habitusa, az építészeti fotózás. Ami közös bennük: a vizuális antropológia keresése. Bán András (1951) műkritikus, a Miskolci Egyetem Kultúrális és Vizuális Antropológia Intézetének oktatója, a Miskolci Galéria Városi Művészeti Múzeum igazgatója. Kortárs képzőművészetről és fotóról ír, kiállításokat szervez. 1974-1990 között az Élet és Irodalom képszerkesztője, 1982-1990 között a Magyar Nemzet műkritikusa volt. 1982-1990 között privát fotóval kapcsolatos kutatást vezetett a budapesti Művelődéskutató Intézetben.

Leah Bendavid-Val - A ​világ képekben
A ​könyv a National Geographic magazin számára az elmúlt tizenöt évben készült fényképekből mutat be válogatást, megismertet a mögöttük rejlő tényekkel, valamint azoknak a férfiaknak és nőknek a véleményével, tapasztalataival, akik a képeket készítették. A felvételek a természet jelenségeinek, az állatok életének meghatározó eseményeit örökítik meg. Sok korai fénykép a későbbiekkel összehasonlítva megmutatja, a Geographic milyen egyedülálló teljesítményt nyújtott a fotózás területén, s hogy az évtizedek során hű maradt hagyományaihoz, miközben igyekezett követni képein a változó valóságot is. Az öt fejezet a Társaság főbb témáit mutatja be: az állatok életét a szárazföldön és a víz alatt, az Egyesült Államok és a világ kultúráját, a tudományt a csillagászattól a régészeten át az űrkutatásig. Lenyűgöző képek bizonyítják s Geographic fotósainak rátermettségét és képzelőerejét. A fotókat készítők terepen szerzett tapasztalataink, kalandjainak leírása kíséri. Ezek lehetnek humorosak vagy félelmetesek, de mindig ellenállhatatlanul izgalmasak. Leah Dendavid-Val, a kötet szerzője műszaki, újságírói és művészeti szempontból egyaránt bemutatja a fényképészek teljesítményét. A bevezető fejezet a Geographic fényképezéssel kapcsolatos elveinek kialakulását, fejlődését ismerteti, és bemutatása azokat a megszállottakat, akik mindvégig hittek abban, hogy a fényképezés segítségével jelentős igazságokat lehet elmondani a világról.

Francois Soulages - A ​fotográfia esztétikája
A ​könyvnek kettős célja van: egyfelől igyekszik körüljárni a fotográfia esztétikáját, hogy az olvasó képet kapjon a fotóművészet helyzetéről, másfelől fontos és elkerülhetetlen elméleti kérdéseket fogalmaz meg. A szerző számos fotóművészeti alkotás elemzéséből indul ki, majd az esztétika, a filozófia és a pszichoanalízis segítségével új esztétikai koncepciót dolgoz ki. A könyv három nagy kérdéskört tárgyal: Milyen a fotográfia és a valóság viszonya? Melyek a fotóművészeti alkotások sajátosságai? A fotóművészet mennyiben fémjelzi a kortárs művészetet, sőt mennyiben azonos annak lényegével? François Soulages, filozófus, esztéta, a Sorbonne Paris 8 Saint-Denis Egyetem professzora.

Kincses Károly - Mérték ​/ Measure
Brassai, ​Capa, Kertész, Moholy, Munkácsi Published to mark the opening of an exhibition at the Ernst Museum on November 15, 2006, as part of the Hungarian Month of Photography. The History of Hungarian Photography volume no. 43.

Kolta Magdolna - Képmutogatók
Mai ​képfogyasztó világunk polgáraként alig elképzelhető, micsoda varázsa volt a képnek egy-két évszázaddal ezelőtt. A fotográfia feltalálása nemcsak fizikai, kémiai felfedezések, de hosszú kultúrtörténeti "tanulási" folyamat végeredménye is, amelynek során az emberi szem megtanult látni, elfogadta és igényelte a háromdimenziós valóság kétdimenziós megörökítését. E kultúrtörténeti folyamatban egyaránt szerepet játszottak a tudomány képviselői (az optika, a vizuális eszközök fejlődésével) és a populáris kultúra (vásári mutatványosok, vizuális játékok, szabadidős szórakozásformák). Mai képfogyasztó világunk polgáraként alig elképzelhető, micsoda varázsa volt a képnek egy-két évszázaddal ezelőtt. A képekkel, festményekkel kezdetben szinte kizárólag szakrális ábrázolásokként találkozó átlagember nagyon fogékony volt bármilyen kép iránt. A legkülönbözőbb alakokban megjelenő képmutogatók produkcióinak népszerűsége nem kisebb jelentőségű kulturális átalakulás bizonysága, mint az írás sokat emlegetett Gutenberg-féle forradalma. A monográfia egyaránt bemutatja az arcképábrázolások történetét, a térélmény, a mozgásimitációk megörökítésének kísérleteit, a laterna magica fejlődéstörténetét, s mindezen optikai eszközök magyarországi kultúrhistóriáját.

Inkey Tibor - Egy ​fényképész visszaemlékezései
"Hetvenegy ​éve vagyok fényképész. Ebből három évig tanuló, öt és fél évig segéd, három évig Sümegen önálló fényképészmester, majd Budapesten iparigazolványos fényképész voltam. Hat év fotóriporteri tevékenység után fényképező műtermet nyitottam, ezzel párhuzamosan szerződéssel filmgyári standfotózást vállaltam, amit a háború után hat évig folytattam, majd három és fél évig Fényszöv tagjaként dolgoztam. Utána visszatértem a filmszakmába, és onnan 1970-ben mentem nyugdíjba. Négy éven keresztül nyugaton vállaltam standfotózást. 1974-től napjainkig mint nyugdíjas szabadúszó fényképész-fotóművész a reklámfotótól a színészportréig mindent vállaltam, ami a fényképészetben előfordul. Azt a hetvenegy évet, ami a Boksz Tengortól a lézerig, a fejtámasztól a Hold fényképezéséig eltelt, mind átéltem, és ma már csodálkozás nélkül tudom nézni a Vénuszról küldött fényképeket. Erről tizennégy éves koromban még álmodni sem mertem. És mi jön még? Azt már a ma tizennégy évesek fogják megírni." (Inkey Tibor)

Kunt Ernő - Fotóantropológia
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Fejös Imre - A ​magyar fényképezés kezdetei
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Sue_henger_beyond_%e2%80%8bthe_dark_veil
Beyond ​the Dark Veil Ismeretlen szerző
0

Ismeretlen szerző - Beyond ​the Dark Veil
Beyond ​the Dark Veil: Post Mortem and Mourning Photography from The Thanatos Archive is a compilation of more than 120 extraordinary and haunting photographs and related ephemera documenting the practice of death and mourning photography in the Victorian Era and early twentieth century. Supplemented with original newspaper articles, clippings, funeral notices, memorial ephemera and more, the collection will take us on a journey through a fascinating, moving, and melancholically beautiful part of our past. The images in Beyond the Dark Veil speak to us: they speak of love, loss, lives cut short, brave final hours, shattered families, and the depths of the human spirit. Contains 194 images of hand-colored photographs, albumen prints, ambrotypes, cabinet cards, carte de viste, daguerreotypes, gelatin silver prints, opaltypes, real photo postcards, stereoviews, tintypes, and supplementary articles and related ephemera. Contributors include: Adam Arenson I, Jacqueline Ann Bunge Barger, Alex Jackson, Bess Lovejoy, Marion Peck, Joanna Roche, and Joe Smoke. ABOUT THE ARCHIVE: Located in Woodinville, Washington, The Thanatos Archive houses an extensive collection of early post-mortem, memorial, and mourning photographs dating as far back as the 1840s. The online version of the archive, hosted at Thanatos.net since 2002, offers a searchable database of over 2,300 scanned images, with scans of new acquisitions being added on a regular basis. In addition to the main online archive, hundreds of additional images and material can be found in the community discussion forum, including hi-resolution enlargements, genealogical information, and more.

Kollekciók