Ajax-loader

'tanulmánykötet' címkével ellátott könyvek a rukkolán

 


Tót Éva - Szegedi Eszter - Kompetencia, tanulási eredmények, képesítési keretrendszerek
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Andor József - Benkes Zsuzsa - Bókay Antal - Szöveg az egész világ
A Szöveg az egész világ címmel megjelent tanulmánykötetben mintegy félszáz magyar, illetve idegen nyelven írt tanulmány olvasható. A tanulmányok többsége valamilyen módon kapcsolódik a Petőfi S. János nevéhez fűződő szemiotikai textológia néven ismert nyelvelméletihez/nyelvszemlélethez. A ma 70 éves kutató a szövegtudományok diszciplínájának nemzetközi hírű, iskolateremtő egyénisége. A kötet szerzői a hazai szövegtan kutatásának reprezentatív képviselői, így írásaikból kirajzolódik a szöveggel közvetlenül vagy közvetetten foglalkozó magyarországi tudományok jelenkori palettája. A szöveg, a nyelv legnagyobb méretű és leginkább talányos szerveződési formája évezredek óta tárgya a filozófiai és tudományos gondolkodásnak. A modern nyelvészet olyan új lehetőségeket és irányokat nyitott meg, amelyek radikálisan átírták a szöveggel kapcsolatos elméletéket, és tisztán nyelvészeti szempontú vizsgálatból integratív szerepű diszciplínává tették a szövegtant. Olyanná, amely érvényes üzenetet hordoz az irodalomtudománytól kezdve a médiatudományokig. A szerkesztők reményei szerint a könyv hasznos forrásul szolgálhat a szakavatott kutatók, egyetemi oktatók és hallgatók számára egyaránt. Különösen figyelmébe ajánljuk a magyartanároknak, valamint az idegennyelv-szakos tanároknak, akik azt oktatómunkájukban közvetlenül is felhasználhatják.

Forgács Péter - Mozgó film 2.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Forgács Péter - Mozgó film 1.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Gró Lajos - Filmesztétikai tanulmányok
Filmművészeti Könyvtár 31. kötet

Durst György - A Balázs Béla Stúdió története (1961-1986)
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

J. H. Lawson - A filmalkotás I-II.
Filmművészeti Könyvtár 36-37. kötet

J. H. Lawson - A film az eszmék harcában
Filmművészeti Könyvtár 18. kötet

Sallay Gergely - A híradó- és dokumentumfilm problémái
Filmművészeti Könyvtár 25. kötet

Dziga Vertov - Válogatott írások
(Magyar Filmtudományi Intézet és Filmarchívum, Bp., 1970.)

Boleslaw Michalek - Korunk filmművészete
Filmművészeti Könyvtár 48. kötet

Romain Rolland - Jelenkori muzsikusok
Tanulmányok Wagnerről, Camille Saint-Saensről, Vincent d'Indyről, Richard Straussról, Hugo Wolfról, Don Lorenzo Perosiról, Claude Debussyről, és sok minden másról...

Kollekciók