Ajax-loader

'diszlexia' címkével ellátott könyvek a rukkolán

 


Sófalvi Sándor - A ​szenzomotoros integrációs terápiáról
Tanulási, ​figyelmi, beilleszkedési zavarok, megkésett beszéd- és mozgásfejlődés, gyenge mozgáskoordináció, egyensúlyérzék, dyslexia, grafomotoros éretlenség, hyperaktivitás, gyenge vizuomotoros koordináció... mind javíthatók, fejleszthetők a szenzomotoros integrációs terápiával. A mozgás okozta örömből tudjuk kifejleszteni a gondolkodás örömét is. Ajánlom e kiadványt azon szülőknek akiknek gyermeke részesül a terápiában; óvodapedagógusoknak, akik a megelőzésben közreműködhetnek; tanítóknak, akik célirányosan megválaszthatják a korrekció típusát és módszerét.

Ugo Pirro - A ​fiam nem tud olvasni
Ez ​a könyv egy dyslexiában (kóros olvasási koordinációs zavarban) szenvedő gyerekről és az édesapjáról szól, aki - más megoldás nem lévén - magára vállalja a gyógyítás munkáját. Izgalmas téma? Így összefoglalva talán csak pedagógus, pszichiáter vélhetné annak. Márpedig A fiam nem tud olvasni hosszú hónapokig listavezető volt Olaszországban, és a belőle készült tévéfilm még a könyvnél is zajosabb sikert aratott. Ez a könyv nem esettanulmány, hanem regény. Elsősorban az apáé, aki szakkönyveket búj, iskolával, orvosokkal, volt feleségével és infantilis szeretőjével hadakozik, a béketűrését nap mint nap próbára téve küszködik makrancos kisfiával, és közben újragondolja a saját múltját, csatazajos gyerekkorát, szüleihez fűződő kapcsolatát is. A végletesen egyedüli eset a magánügy így terebélyesedik végül igazi, izgalmas regénnyé, lélektanilag társadalmilag sőt történelmileg is hiteles tablóvá. Ez a könyv felszabadulást, győzelmet hirdet. A hagyományos női-férfi szerep alól felszabadulást és az elemi őszinteség önemésztő győzelmét egy csupa szerep, csupa hazugság világban.

Kulcsár Mihályné - A ​tanulás öröm is lehet
Egyre ​több a nehezen író, olvasó, figyelemkoncentrációs zavarral küzd? gyermek. A szerző, aki pedagógusként maga is gyakran találkozott ilyen tanulókkal, megpróbál segítséget nyújtani problémáik megoldásához. A kötet egyedülálló alapossággal foglalkozik a tanulási nehézségek fajtáival, okaival és az iskolaérettség feltételeivel. Részletes leírást ad a szerző által használt és jelentősen továbbfejlesztett Doman-Delacato módszeren alapuló mozgásterápiáról, melynek segítségével jó eredményeket ért el például a dyslexiás gyermekek kezelésében. Útmutatást ad az egyéni és a csoportos terápiához egyaránt. Ajánljuk e könyvet minden olyan pedagógusnak és érintett szülőnek, aki nyitott az alternatív pedagógiai módszerek iránt, és tevékenyen részt kíván venni a rábízott gyermekek fejlesztésében.

Dr. Tánczos Judit - Nyelvtanulás ​és diszlexia
Ez ​a könyv azokról a nyelvtanulási problémákról szól, melyeknek hátterében a tanulási zavar áll. Célja a témához kapcsolódó elméleti ismeretek rendszerezésén túl olyan módszerek, illetve stratégiák bemutatása, melyek kipróbáltan hatékonyan alkalmazhatóak e tanulók nyelvtanulásának megkönnyítésére és a sikerélmények biztosítására. Az ismertetett tanítási és tanulási módszerek az osztály többi tagja számára szintén hasznosak, vagyis bármely óratervbe beépíthetők. Az összegyűjtött technikák és stratégiák minden korosztály esetében alkalmazhatók a betű alapú idegen nyelvek tanítása során. A könyv a mindennapi tanítási gyakorlaton túl a nyelvtanárok képzése során is eredményesen használható, valamint mindazon nyelvtanulók is profitálhatnak belőle, akik szeretnék tudatosabbá vagy hatékonyabbá tenni nyelvtanulásukat.

Csabay Katalin - Lexi
Remélem, ​jól szórakoztatok Cilivel és Palkóval együtt! Ugye már elég ismeretet gyűjtöttetek ahhoz, hogy az iskolában örömet jelentsen számotokra az olvasás, írás tanulása?Jó mulatást és sok sikert kívánok az első osztály megkezdéséhez!

Mark Selikowitz - Diszlexia ​és egyéb tanulási nehézségek
Ez ​a könyv azokról az egészséges, értelmes gyermekekről szól, akik nap mint nap tanulási nehézségekkel küszködnek az iskolában. Dr. Selikowitz egy könnyen érthető könyvet írt a diszlexiáról és a többi tanulási nehézségről. A szerző a nagy tudású és tapasztalatú szakember jóindulatú segíteni akarásával fordul az olvasási, írási, helyesírási, számolási és nyelvi nehézségekkel küzdő gyermekek felé, de ezen kívül szót ejt a figyelemhiányos, hiperaktív, koordinációs és érzelmi problémákról is. Világos egyértelműséggel beszél a tanulási nehézségekről, olyan adatokat, tényeket közöl, amelyek segítik a szülőket és a pedagógusokat az ilyen gondokkal küszködő gyermekek jobb megértésében. A megértés ugyanis az első lépés a segítségnyújtás felé, hisz megfelelő támogatással a gyermekek felzárkózhatnak korosztályukhoz, sikereket érhetnek el tanulmányaik során és később a nagy betűs életben is. A könyv ezen kiadása közérthető, könnyen olvasható formában nyújt tájékoztatást a legutolsó kutatási eredményekről mind a nehézségek okainak felderítése, mind a nyújtandó segítség területén. Arra biztatja a szülőket, nevelőket, pedagógusokat, hogy dicsérjük, bátorítsuk a gyermeket, és hasznos, gyakorlatias tanácsokkal szolgál mindenki számára, aki a csodálatos adottságai mellett tanulási nehézséggel küzdő gyermeke számára megoldást keres.

Csabay Katalin - Lexi ​iskolás lesz
Remélem, ​jót játszottatok és jól szórakoztatok. Cilivel és Palkóval együtt megtanultátok, hogy merre van a bal és a jobb, a fent és a lent iránya. Tudjátok már azt is, hogy a hangok hol morognak, hol meg nem. Hallhatjátok azokat a szavak elején, belsejében vagy a végén. Tudtok sorokat „építeni" a szemetek, fületek és a kezetek segítségével, balról jobbra és oszlopokban, fentről lefelé is. Kezetek is sokat ügyesedett. Így jól felkészültetek az olvasás és írás megtanulására. Sok sikert kívánok az iskolához! Legközelebb Betűországban találkoztok velem! Lexi

Béatrice Sauvageot - Jean Métellus - Hurrá, ​diszlexia!
"A ​diszlexiás mindennel többet küszködik, mint a többiek. Ennek persze megvannak a következményei: fáradtság, a haszontalanság érzése, gúnyolódás, büntetések. A diszlexiás gyereknek mindig nagy esélye van arra, hogy az osztály rangsorában az utolsó helyet foglalja el. A túlterheltségnek köszönhető, nyomasztó fáradtság, valamint az iskolai és otthoni általános hangulat a gyermeket egy ördögi körbe kényszeríti, aminek következtében magába zárkózik. A fáradtság lehangolja és akadályozza a munkában. Fáradt, mivel túl sokat dolgozik, és túl sokat dolgozik, mert nem hatékony."

Bartók Éva - Játék ​- öröm - csillogó szemek
Logopédusok, ​fejlesztőtanárok, óvónők, tanítónők számára gyűjtöttem össze ezeket a játékokat, de azon szülők figyelmébe is ajánlanám, akik aktívan részt szeretnének venni a gyerekeik fejlesztésében, és céljuk a harmonikus szülő-gyerek kapcsolat építése, megőrzése. A könyvben leírt játékok elsősorban részképességzavarral küszködő óvodás és kisiskolás gyerekek fejlesztésére alkalmasak, de valójában minden 5 - 10 éves gyerek számára érdekes és hasznos időtöltést biztosítanak.

Ismeretlen szerző - Framework ​for Diagnostic Assessment of Reading
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Darren Shan - Hagurosan
When ​Hagurosan is told to take an offering to the shrine, he reluctantly begins his trek up the mountain. But when he gets hungry and eats the cake meant for the spirits, things take a turn that no one could have expected. Now Hagurosan must face the consequences of his actions. Terrific adventure from a master of fantasy. Particularly suitable for struggling, reluctant and dyslexic readers of 8+

B. Gaál Katalin - Megelőzöm ​a diszlexiát!
Könyvünk ​célja, hogy segítséget nyújtson azoknak az 5–8 éves kisdiákoknak, akiknek nyelvi hátrány miatt nehézséget okoz a betűk megjegyzése, az össze­olvasás vagy az olvasott szó, szöveg értelmezése, ezek írásbeli megjelenítése. Iskolai keretek között és otthoni tanulásra is hasznos segédeszköz. A könyv segítségével logopédus, fejlesztőpedagógus, tanító és szülő is eredményesen tudja fejleszteni a különböző tudásterületeket. Az olvasás-írás megtanulásában kulcsszerepet játszanak – a betűtanuláshoz kapcsolt – nyelvi készségek, valamint a logikusan ráépülő részképesség-területek, például figyelem, emlékezet, analízis-szintézis, összehasonlító képesség, kombináció.

Dr. Gyarmathy Éva - Diszlexia ​a digitális korszakban
Dr. ​habil Gyarmathy Éva klinikai és nevelés-lélektani szakpszichológus a Magyar Tudományos Akadémia Pszichológiai Kutatóintézetének tudományos főmunkatársa. Fő kutatási területe a tehetség, tanulási zavarok, hiperaktivitás, figyelemzavar és a különböző személyiségzavarok. Több egyetemen óraadó tanár. Rendszeresen tart előadásokat és tanfolyamokat a tehetség és egyéb eltérő képességek, sajátos viselkedés témakörében. Nemzetközi kutatási projektekben elsősorban a szokásostól eltérő képességű gyerekek és felnőttek megfelelő ellátásának kérdéseivel foglalkozik. Ezzel a könyvvel egy új kutatási irányt indít el, amelyben a tanulás és fejlődés, és így a tanítás és fejleszthetőség határait tágítja. Egy átmeneti korszakban nagy lehetőségek nyílnak a régi és az új értékek integrációjára, ha minősítésektől mentesen fordulunk ezek felé. Az emberiség kultúrái ugyanis egy-egy adott korszakban az akkor szükségszerű szemléleti keretet tükrözik. Azaz egy-egy kor gondolkodásmódja nem jobb vagy rosszabb, alacsonyabb vagy magasabb szintű, hanem az adott társadalmi kornak megfelelő. Ez az attitűd használható az emberiségre vonatkozóan, és használható egyénekre is. Minden egyén a saját helyzetének megfelelő kognitív működésben tökéletes. Ha változtatni szeretnénk, nem elsősorban az egyént kell „megszerelni”, hanem a helyzetén kell változtatni. Ez sutomatikusan megváltoztatja a kognitív kereteit, változtatási lehetőséget teremt. Lényegében ez a valódi tanítás és fejlesztés.

Marton-Dévényi Éva - Szerdahelyi Márton - Tóth Gábor - Keresztesi Katalin - Alapozó ​terápia
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Tamás Eszter - Iskolába ​készülök
Nem ​könnyű a váltás az óvodából az iskolába, a gyerekek mégis nagyon várják a pillanatot, mikor végre fölvehetik táskájukat és mehetnek az iskolába, mint a nagyok. Sokuknak zökkenőmentesen sikerül váltani, vannak azonban, akik kisebb nagyobb nehézségekbe ütköznek, mert ismereteik hiányosabbak, figyelmüket nehezebben tudják irányítani, lekötni. Ezen gyűjtemény feladatai segítséget nyújtanak az iskolához szükséges alapismeretek megszerzéséhez (térirányok, nyelvi készségek fejlesztése, formák-színek, szótagolás), vagy a már meglévő tudás begyakorlásához. A diszlexia-prevenciós terápia elemeire épül, ezért a szülőkön, tanítókon és óvodapedagógusokon kívül a logopédusok is jól használhatják. Hogy fiúk és a lányok egyaránt élvezhessék a feladatokat ahol lehetett -, külön feladatlapok várnak rájuk fiúsabb (teherautó, űrhajó) és lányosabb (katica, cica) képekből összeállítva, hogy örömtelibb legyen a közös munka!

Dr. Gyarmathy Éva - Diszlexia ​tankönyv
Ijesztően ​hangzott, és sokan szégyellték, titokban tartották. Ma már, mióta egyre több híres emberről derül ki, hogy valamilyen mértékben diszlexiás (volt), néha még némi büszkeség is jár a címkéhez. A szakemberek sokféle módszert, eljárást és terápiát dolgoztak ki a diszlexia kezelésére. A spártai nevelés hívei azonban állítják, hogy egy-két pofon segítene a legtöbbet az olvasási teljesítmény növelésében. Szerintük régebben azért nem volt ennyi disz-pinty, mert a gyerekek elé pontosan meghatározott feladatokat állítottak, és nem volt kibúvó. Mások elnézőek a diszlexiásokkal, gyámolítandó, támogatandó fogyatékosokként kezelik őket. Sokan felmentésként használják a diszlexiát, a címke mögé bújnak az erőfeszítések elől. Ez sajnos hamar visszaüt, hiszen mindegy miért nem tud valaki teljesítményt felmutatni, a boldogulását a tudás hiánya egész életében akadályozni fogja. A diszlexia azonban nem betegség, nem diagnózis, nem dicsőség és nem szégyen. Nem felmentés és nem büntetés. A diszlexia sajátos gondolkodásmód, amely a 20. század vége, a 21. század eleje társadalmi-kulturális hatásai által terjed. Ahhoz, hogy ne zavart okozzon, hanem új lehetőségeket nyisson, pontosan kell érteni a diszlexia mibenlétét, és fel kell tárni kialakulásának és terjedésének oki hátterét. Ez a könyv éppen ehhez a megértéshez kíván hozzájárulni a diszlexiát a hagyományostól eltérő szempontok szerint bemutatva, és a megoldási módoknak új támadáspontokat állítva. Szakemberek és laikusok egyaránt haszonnal forgathatják a diszlexia újfajta megértését és kezelését bemutató könyvet.

Sr. Maria Terez Csepregi - Hogyan ​énekeljünk együtt hittanórán
Az ​alapvető muzikalitás minden ember veleszületett sajátja, ezért felelősek vagyunk ezen képességek kibontakoztatásáért, tovább fejlesztéséért, így szükséges tanulnunk és továbbadnunk a zenélés, éneklés örömét, mert a vidámságon és a tartalmas, színes közösségi tevékenységen túl az éneklés és az énekes játékok sokoldalúan fejlesztik a gyermeki személyiséget. Ahhoz, hogy ezt megadhassuk a gyerekeknek, szükséges az énekpedagógiai módszerek megismerése, elsajátítása. Mivel az ének-zene mind pszichológiai, mind élettani hatásokkal bír, ezért terápiás célú fejlesztésre is használható. Az ének-zene egészen páratlan személyiség-formáló hatását leginkább a zeneiskolák növendékei, illetve a sok éven át kórusban éneklők bizonyítják. Fontos tehát, hogy ezt a kincset rejtő lehetőséget amelyet az éneklés nyújt a hitrenevelés folyamatában is alapkőnek tekintsük, és használjuk is a katekézis minden területén.

Covers_348555
Minden ​gyermek kincs Ismeretlen szerző
0

Ismeretlen szerző - Minden ​gyermek kincs
A ​kötetben közölt tanulmányok szerzői az Alapozó Terápiák Alapítvány terapeutái, akik immáron 15-20 éve együtt dolgoznak,s közös erőfeszítéssel, egymástól tanulva és egymást támogatva keresik azokat az új utakat, amelyeken haladva egyre hatékonyabban, mind letisztultabb módszerekkel végezhetik munkájukat. Ajánljuk a kötetet végzett hallgatóink, gyermekekkel foglalkozó érdeklődő szakemberek és szülők számára.

Staci Stallings - More ​Than This
Liz ​Savoy has no plans to date anyone - least of all the dark handsome mystery man who sometimes inhabits the corner table at the coffee shop where she’s working to get through school. But plans change, sometimes in ways no one expected. Jake McCoy is the next mega-millionaire author, or at least he would be if he could get the stories in his head down on the ether. With no good place to write, he resorts to dark corners in Wi-Fi hotspots, knowing no one in the world cares about him or his comings and goings one way or the other. However, there is one waitress at The Grind coffee shop with a cute smile and kind eyes who doesn’t seem to think he is as invisible as he likes to think he is. Can reality with her ever hope to match the fantasy world where his imagination has him living?

Andrew L. Ellis - Olvasás, ​írás, diszlexia
Az ​írás és olvasás a pszichológiai kutatás kiemelt érdeklődési körébe tartozik mostanában. A legtöbb munka a készségszintű olvasással és írással foglalkozik, de vannak más, szintén értékes és érdekes megközelítések is. Ezek egyike annak elemzése, hogyan károsodik az írás- és olvasási készség agysérülés következtében, azaz a szerzett diszlexiák és diszgráfiák tanulmányozása. A kognitív pszichológusok megvizsgálják az írás- és olvasástanulás fejlődési zavarait éppúgy, mint az elsajátítás normális menetét. A könyv ezeket ismerteti. Az első fejezet az írás természetének és történetének összefoglalása. Ezután három fejezet a készségszintű olvasással foglalkozik (a második és harmadik fejezet a szófelismeréssel, míg a negyedik a szövegfeldolgozással). Az ötödik fejezet a szerzett diszlexiákról szól, azaz az érett olvasási készség elvesztésének azon formáiról, melyeket agysérülés okoz felnőttkorban. A hatodik fejezetben az írás és a helyesírás folyamatairól van szó ép íráskészségű, illetve szerzett diszgráfiában szenvedő egyének teljesítményében. A hetedik fejezet szemügyre veszi az elsajátítás folyamatát, azt, hogy miképp tanulnak meg a gyerekek írni és olvasni. Végül, a nyolcadik fejezet az írás- és olvasási készség fejlődési zavarait taglalja. Ez a könyv az olvasásról, az írásról és a diszlexia mindkét – fejlődési és szerzett – formájáról szól, nem kizárólag (és nem is elsősorban) a fejlődési diszlexiáról. A szerző törekedett arra, hogy olyan könyvet írjon, amely nem csak pszichológusok, de főiskolai, egyetemi hallgatók, sőt szülők és tanítók számára is jól használható legyen.

Papp-Für János - Mészöly Ágnes - Akik ​gyerekek maradnak
Patti ​izgő-mozgó, szeleburdi, (az iskolán kívül) mindenre kíváncsi kislány, míg Domoska megfontolt, jószívű, bátor kisfiú. Talán azért is olyan jó barátok, mert kiegészítik egymást. Velük tartunk kalandjaik során az iskolapadba, az osztálybuliba, a játszótérre, és elkísérjük őket a nyaralásra is. Papp-Für János és csapata egy olyan összművészeti alkotást hozott létre, amely a komolyabb tanulási nehézségekkel küzdő, illetve értelmileg akadályozott gyerekeket szórakoztatja, segíti, valamint részesíti őket irodalmi élményben. Az Akik gyerekek maradnak az interaktív szemlélet jegyében fogant: az olvasás, a képek nézegetése, a zenehallgatás, a játékos feladatokban történő részvétel komplex élményt tesz lehetővé. Az oktatási segédanyaggá váló kötet a szerző gyakorlati tapasztalatain alapul, hiszen Papp-Für János évek óta tart sikeres rendhagyó irodalomórákat sajátos nevelési igényű gyermekcsoportok számára.

Alexander Faludy - Tanya Faludy - És ​szertefoszlik a homály
Ez ​a könyv egy kötetben fog össze egy életrajzot és egy önéletrajzot. Alexander eddigi életét meséli el két nézőpontból: az enyémből, ahogy fokról-fokra ráébredtem, milyen különös módon elegyedik benne a diszlexiából adódó hátrány és a kivételes szellemi képesség; és az övéből, ahogy a közvetlen tapasztalataiból kiindulva elmondja, mennyire elszigeteltnek érzi magát egy olyan kisgyerek, akit – miközben fizikai értelemben normálisnak tekinthető – rejtélyes módon egyre inkább elutasít a külvilág. Mindig én írtam meg először a rám eső fejezetet, de nem mutattam meg neki, csupán azt közöltem vele, hogy melyik időszakot fogja át. Míg az én elbeszélésem részletezi azoknak az akadályoknak a sajátosságait, amelyeket le kellett győznie, ő a történetet egy diszlexiás kisgyerek szemszögéből mondja el. Nagyon remélem, hogy a két különböző perspektíva érdekes lesz az olvasó számára, mert részletesen ismerteti azokat a nehézségeket, amelyekkel szembe kellett néznünk az elmúlt néhány évben.

Ismeretlen szerző - Diszlexia ​az első jelektől felnőttkorig
"A ​diszlexia nem betegség, nem diagnózis, nem dicsőség és nem szégyen. Nem felmentés és nem büntetés. A diszlexia sajátos gondolkodásmód, amely a 20. század vége, a 21. század eleje társadalmi-kulturális hatásai által terjed. Ahhoz, hogy ne zavart okozzon, hanem új lehetőségeket nyisson, pontosan kell érteni a diszlexia mibenlétét és fel kell tárni kialakulásának és terjedésének oki hátterét." (Dr. habil. Gyarmathy Éva, a Magyar Tudományos Akadémia Pszichológia Intézetének főmunkatársa)

Beate Lohmann - Diszlexiások ​az iskolában
A ​mi gyerekünk sorozat újabb kötete az olvasás- írászavarokkal küzdő diszlexiás-diszgráfiás gyermekekről szól, akik eredménytelenségük miatt nem tudnak és magukra hagyva nem is akarnak képességeiknek megfelelően tanulni, érvényesülni. Az olvasás és írás zavara miatti kudarcokhoz gyakran magatartásbeli, beilleszkedési problémák is társulnak. A szülők és a nevelők változtathatnak ezen a helyzeten, ha az olvasás-írászavarok okait, hátterét, tüneteit megismerik, megtanulják a segítségnyújtás módját. Ebben segít elméleti és praktikus ismeretekkel a szerző.

Révész Emese - Simi ​és a rendetlen betűk
Az ​iskolakezdés sosem egyszerű. Pláne, ha a betűk sehogy sem akarnak a helyükre kerülni. Ha mindig helyet cserélnek, megfordulnak vagy fejreállnak, az igencsak megnehezíti az egyébként élénk és érdeklődő Simi dolgát. El is megy a kedve az írástól és olvasástól, sőt még a betűtésztától is görcsbe rándul a gyomra. Vajon hogyan lehet az, hogy mindenki másnak olyan egyszerűen megy, Simi betűit viszont folyton összezavarja a Kavarék Szellem? És mit lehet tenni, hogy ne legyen hatalma a fiú felett? A Simi és a rendetlen betűk hiánypótló kötet. Olyan meseregény, amit minden kisiskolásnak meg kell ismernie, hiszen ez a történet nem (csak) a diszlexiáról szól, hanem egy hétköznapi családról, egy igazi kisiskolás elmélkedéseiről, és arról, hogy mindannyian máshogy vagyunk értékesek. A könyv Gyarmathy Éva, a diszlexia kiváló szakértőjének ajánlásával és lektorálásával készült.

Kontráné Hegybíró Edit - Dóczi-Vámos Gabriella - Kálmos Borbála - Diszlexiával ​angolul
Könyvünk ​azoknak a nyelvtanároknak szól, akik a diszlexiás tanulókkal is eredményesen szeretnének foglalkozni az angolórán. Azoknak, akik vallják, hogy a diszlexiás diákok számára nem a felmentés a megoldás, mert nekik is szükségük van használható nyelvtudásra az életben való boldogulásukhoz. Azoknak, akik módszertani ismereteik bővítésével és gazdagításával fel szeretnének készülni a diszlexiások nyelvtanítására. Hiánypótló kötetünk rövid, lényegre törő elméleti alapozást, részletes, ötletgazdag módszertani útmutatót és kidolgozott, közvetlenül használható és adaptálható, gyakorlatban kipróbált feladatokat nyújt a nyelvtanárok számára.

Abbi Glines - Come ​back
Reese ​semble avoir enfin trouvé le bonheur. Elle s’apprête à emménager avec Mase dans son ranch au Texas et à faire connaissance avec sa propre famille biologique dont elle vient d’apprendre l’existence. Mais ce tableau idyllique risque de ne pas durer… Tout d’abord avec l’irruption d’Aida, amie d’enfance de Mase qu’il a toujours considérée comme une cousine. Mais la dévotion qu’Aida porte à Mase a l’air tout sauf familiale. Et puis il y a Captain, qui vit entre Dallas et Rosemary Beach. Sexy et mystérieux, il n’hésite pas à dire à Reese ce qu’il pense de Mase et ressent pour elle. Confrontée à ces rivalités, la jeune femme doit en même temps gérer la vérité sur son passé qui pourrait bien changer sa vie à jamais. Reese et Mase seront-ils assez forts pour résister à ces épreuves ?

Kollekciók