Ajax-loader

'ókori görög' címkével ellátott könyvek a rukkolán

 


Robert Graves - A görög mítoszok I-II.
"Az igazi mítoszt meg kell különböztetni 1. a filozófiai allegóriáktól, amilyenek Hésziodosz Kozmológiájában találhatóak; 2. az olyan, ma már nem érthető mítoszok "aitiológiai" magyarázatától, mint például amikor Admétosz egy oroszlánt meg egy vadkant fog a kocsijába; 3. a szatírától vagy paródiától, amilyen például Szilénosz beszámolója Atlantiszról; 4. az érzelgős meséktől, amilyen például Narkisszosz és Ekhó története; 5. a kicifrázott elbeszélésektől, amilyen például Arión kalandja a delfinnel; 6. a regösénekektől, amilyen például Kephalosz és Prokrisz története; 7. a politikai propagandától, amilyen például Attika Thészeusz által történt egyesítése; 8. a tanítómeséktől, amilyen például Eriphülé nyakláncának története; 9. az anekdotáktól, amilyen például Héraklész, Omphalé és Pán hálószoba-komédiája; 10. a teátrális melodrámától, amilyen például Thesztor és leányai története; 11. a hősi eposzoktól, mint például az Iliász nagy része; 12. a realista elbeszélésektől, amilyen például Odüsszeusz látogatása a phaiákoknál." részlet a bevezetésből

Trencsényi-Waldapfel Imre - Görög regék és mondák
Az istenekről és isteni származású hősökről szóló elbeszéléseket nem véletlenül nevezzük éppen görög szóval mítoszoknak. Az ókori görögöknél bontakozott ki ugyanis a leggazdagabban a mítoszok rendszere - a mitológia -, az európai kultúra tiszta forrása. Ösztönzést merített belőle a filozófia, a képzőművészet és a költészet, amely témák és szimbólumok kimeríthetetlen tárházát tálalja meg a görög mítoszok világában. A görög regéket a klasszika-filológia tudományának neves művelője, Trencsényi-Waldapfel Imre dolgozta át a fiatal olvasók számára. A több kiadást megért munka nemcsak élvezetes olvasmány, hanem pontos ismeretek forrása, az iskolai tanulmányok jól bevált kísérője és kiegészítője is.

Arisztophanész - Madarak
Két elégedetlen athéni polgár, Piszthetairosz és Euelpidész a madarak segítségével a levegőben építenek új várost, Felhőkakukkvárt. Ez a város megakadályozza az isteneknek bemutatott áldozatok füstjének az égiekhez való felszállását. Az emiatt éhínségre jutó istenek kénytelenek szerződést kötni Piszthetairosszal. Ebben átengedik neki Baszileiát, a világuralom megszemélyesítőjét, kivel aztán össze is házasodik.

Platón - Platón összes művei II.
A Platón összes művei c. sorozat második kötete: - Állam - Phaidrosz - Parmenidész - Theaitétosz - A szofista

Platón - Parmenidész
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kollekciók