Ajax-loader

'impresszionizmus' címkével ellátott könyvek a rukkolán

 


Sophie Monneret - Renoir
Renoir, ​egy kutatással és kalanddal telt élet Sophie Monneret elbeszélésében - ugyanakkor művészete, vallomásai és korának megidézése, a ritka és válogatott dokumentumoknak köszönhetően. Az impresszionizmus forradalma a művészet történetén legnagyobb nyomot hagyó esemény, egy századvég találmányai és megrázkódtatásai közepette. Ezzel a teljesen új koncepciójú művel a sorozat újra bebizonyította eredetiségét és lebilincselő érdekességét.

Covers_36480
Sisley Ismeretlen szerző
2

Ismeretlen szerző - Sisley
"Impresszió. ​Napkelte (Párizs, Musée Marmottan): ezt a címet kapta Claude Monet egyik, a Festők, szobrászok és grafikusok anonim egyesülése első kiállításán, 1874-ben bemutatott kisméretű festménye. Az eseményre készülve Monet elvonult gyermekkora városába, Le Havre-ba. A kiállításra az itt festett tájképek legjavát válogatta be. A katalógus összeállítását az újságíró Edmond Renoir - a festő fivére - vállalta magára. Renoir kifogásolta Monet képcímeinek egyhangúságát: a sorozat a nem túl fantáziadús Le Havre-i látképek címet kapta. Volt közöttük egy hajnali órákban festett kis tájkép, amely a kékes ködben úszó kikötőt ábrázolta. A ködben fantomszerűen elmosódott vitorlások előtt fekete csónakok körvonalai látszanak; a nap narancssárga korongja éppen ekkor emelkedik a láthatár fölé, narancsszínű fényhidat fektetve a tengerre." Részlet a bevezetőből

Radu Bogdan - Andreescu
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Réti István - A ​nagybányai művésztelep
A ​festőkolónia egyik alapítója korábban voltaképp cenzúrázott művének hiánytalan kiadása. Meghatározó forrásmunka elévülhetetlen alkotásokról és személyiségekről.

Czóbel Minka - Az ​erdő hangja
Vajthó ​László az 1930-ban kiadott Magyar Múzsában, mindmáig mérvadó antológiájában (Vajthó ugyan csak költői pillanatképek sorozatának nevezi előszavában) a Czóbel Minka verse elé írt néhány szavas életrajzban "a századvég egyik legnagyobb hatású költőjének, a főúri körök kedvencének" mondja a költőnőt, s "a Nyír-vidék meleg hangú lírikusának". (...) Czóbel Minka verseinek, költészetének a festőiség és zeneiség mellett épp egy új gondolatiság kiemelkedő vonása.

Pamela Todd - Impresszionisták ​otthonában
Az ​impresszionisták abban a Párizsban éltek és tanultak, amely Haussman báró merész álma nyomán egy levegős, modern várossá épült. Voltak művészek, akik a környező vidék kis falvaiban rendezték be otthonukat, mások pedig Dél-Franciaországban kerestek napsütést és menedéket. Noha az impresszionista művészek elsősorban a napsütötte helyekről és a Szajna-parti vidám vasárnap délutáni evés-ivást ábrázoló képeikről ismertek, most ez a kötet minden fényképezőgépnél jobban mutatja be, otthonuk, mindennapi életük részleteit.

Ingo F. Walther - Paul ​Gauguin (angol)
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Farkas Zoltán - Renoir
Renoir ​a francia impresszionisták élgárdájának volt tagja. Művészetéről mégis keveset tudnánk, ha csupán e művészcsoport általános jellemvonásaiból indulnánk ki. Határozott, önálló művészegyéniség, aki elért eredményeinél sohasem állapodott meg. Elsősorban életöröm, a női szépség festője volt, mint évszázadokkal előtte Tiziano és Rubens. Farkas Zoltán, e kötet szerzője, a képek találó válogatásával szemlélteti a szöveg megállapításait. A könyv első kiadása 1957-ben látott napvilágot. A jelenlegi második kiadás már 6 színes reprodukciót is tartalmaz.

Czóbel Minka - Két ​arany hajszál
Czóbel ​Minka 1855-ben született, gazdag arisztokrata családban. Justh Zsigmond hatására kezdte el műveit kiadni 35 éves korában, 1890-ben, s azt ezt követő 16 év alatt rengeteget publikált. A Két arany hajszál (1908) meglepően friss hangú szöveg. A gótikus regény műfajába sorolható, és bővelkedik romantikus, horrorisztikus, véres és kéjes elemekben. Dobos, a kóbor rablólovag Gábriel arkangyaltól két arany hajszálat kapott, emiatt semmilyen ártalom nem fog rajta. De megcsömörlik ettől, túl sok ez a hatalom, hogy bármit büntetlenül megtehet. Az erdő közepére vadbőrökkel és kincsekkel berendezett cédruspalotát épít, s onnan indul rabló portyáira. Ez a vadromantikus mesevilág csap át olykor a mai horrorműfaj előképébe, s ennek révén tarthat számot a regény a mai olvasó érdeklődésére.

J. C. Locher - The ​World of M. C. Escher
This ​Book includes the most important of Escher's prints. we have omitted the less important work to clarify the impression formed by the entire oeuvre. Drawings and studies, as well as objects, illustrations, and applied works, are also represented. The prints ,drawings, and other works are given in exact chronological sequence, exept for the colorplates and in occasional cases where early drawings, used later for a print, have been placed near the corresponding print. Unless otherwise noted, all the works belong to the Escher Foundation, wich has loaned its collection for an unlimited period to the Geementemuseum, the Hague. Signature and dating are mentioned only where they form part the print. All sizes are given in millimeters and inches, and height precedes widht. The Number of impressions in an edition of a print is not given because it is difficult to determine exactly how many were made-for many of the prints from the period after 1937 hundreds of impressions were made, whereas the early prints usually had between thirty and fifty impressions to an edition.

Babits Mihály - Levelek ​Iris koszorújából
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Robert Cumming - Művészet ​közelről
Életre ​kel a világ 45 nagyszerű festménye! Lebilincselő műismertetők és tömör összefoglalók tárják fel kedvenc képeink rejtett jelentéseit, szimbólumait. Az egyes korok fő művein keresztül megismerhetjük a festészet fejlődését a 14. századtól a modernizmus hajnaláig. A nagyméretű reprodukciók minden apró részletet kiemelnek, az információgazdag kísérőszövegek pedig betekintést nyújtanak a művész életébe és az adott történelmi-kultúrtörténeti korszakba.

Elda Fezzi - Renoir ​művészete impresszionista korszakában (1869-1883)
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Covers_75423
Magyar ​művészet 1890-1919 Ismeretlen szerző
2

Ismeretlen szerző - Magyar ​művészet 1890-1919
Ez ​a sorozat a magyarországi művészet fejlődéstörténetének eddigi legnagyobb szabású feldolgozása, amely a legújabb kutatások kritikai értékelésén alapszik. Részletesen ismerteti a magyarországi, majd a 19. századtól kezdve a kialakuló magyar nemzeti művészet emlékanyagát, eligazít a művek és alkotóik fő adatai, bibliográfiája tekintetében, és gazdag, részben színes képanyaggal illusztrálja a tárgyalt művészeti korszakokat. A nyolc kötetre tervezett sorozat időben elsőként megjelenő 6. kötete az 1890-1919 közötti időszak építészetének, képző-, ipar- és fotóművészetének fejlődését mutatja be. A kor művészete a historizmus, az akadémizmus és az eklektika válságától a naturalizmus, az impresszionizmus és a szecesszió sajátos magyar változatán át a premodern építészet és az avantgarde művészet kibontakozásáig ível. A kötet megkísérli enciklopédikus gazdagságában bemutatni a magyar művészetnek e rendkívül összetett és egyetemes érvényű értékeket teremtő korszakát, és körvonalazza helyét az európai fejlődésben. Elemzi a kor művészetét meghatározó társadalmi tényezőket, a művészeti élet intézményeit, környezetkultúráját, a művészeti oktatás, a műkritika helyzetét, és nyomon követve a művészet belső mozgását, stílusalakulását, monografikus módszerrel mutatja be a kor művészetét reprezentáló egyéniségek tevékenységét. A legújabb tudományos kutatások eredményeire támaszkodó művészettörténeti elemzést bő irodalomjegyzék, 32 színes tábla, 213 szövegközti kép és 1222 reprodukciót tartalmazó képkötet egészíti ki.

Friedebert Tuglas - Végzet
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Paul Verlaine - Paul ​Verlaine válogatott versei
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Christopher Moore - Sacré ​Bleu
In ​July 1890, Vincent van Gogh went into a cornfield and shot himself. Or did he? Vincent’s friends, baker-turned-painter Lucien Lessard and bon vivant Henri Toulouse-Lautrec, have their doubts. Now they’re determined to answer the questions surrounding van Gogh’s untimely death - like who was the crooked little “color man” Vincent claimed was stalking him across France... and why had the painter recently become deathly afraid of a certain shade of blue? Ooh la la, quelle surprise, and zut alors, what follows is a surreal odyssey and brothel-crawl deep into the art world of late-nineteenth-century Paris, as the one, the only, Christopher Moore cooks up a delectable confection of intrigue, passion, and art history... with cancan girls, baguettes, and fine French cognac thrown in for good measure.

James Mayhew - Katie ​Meets The Impressionists
Katie's ​trip to the museum to see Impressionist art leads to a magical journey through the actual paintings. In paperback for the first time. "This British import pays joyful homage to the world of the Impressionists. When Katie and her grandmother visit an art museum to celebrate the elder's birthday, the girl wanders into a gallery where she admires Claude Monet's The Luncheon.... With a blink of her eyes, Katie is magically transported into the painting... Lovely watercolors emulate the style of the Impressionists... Not only does this delightful fantasy succeed as art education, but it's a charming story as well." - School Library Journal

Camille Mauclair - Claude ​Monet
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Rainer Maria Rilke - Szonettek ​Orfeuszhoz
Rilke ​Szonettek Orfeuszhoz című versgyűjteménye sok szempontból egyedülálló. Az eredeti szonett kevesebb mint három hét alatt készült el 1922 februárjában, és már 1923-ban könyv alakban meg is jelent. Ezek a szonettek tehát Rilke utolsó korszakához tartoznak, négy évvel halála előtt írta őket. Az első világháború után a költő lelki zavarokkal és gátlásokkal küzdve több évig semmiféle teljes mű megírására nem volt képes. Belső világán valami lelki bénultság uralkodott el. Ebből a siralmas helyzetből viharosan rázúduló megrázkódtatásként mozdította ki Wera Ouckama Knoop halálának híre. A tizenkilenc éves táncosnő Rilke szemében a friss, törekvő és felfelé hágó művész jelképe. Nem nagyon tudni, de igazában nem fontos, milyen nagyszerű táncos volt Wera, és miért látta őt Rilke valamilyen Orfeusz-jelképnek. Mindenesetre, mintha erre vagy hasonló eseményre várt volna, mint valami feltörő vízforrás két héten át ontotta magából egymás után a szonetteket. Elképesztő, látomásszerű biztonsággal írt, állítólag törlés és javítgatás nélkül küldte kiadójához a két szonettsorozatot. A szonettek ebben az eredeti állapotukban láttak napvilágot és maradtak fenn, mint Rilke költői hagyatékának nagyra becsült, sokszor olvasott és idézett darabjai. (Farkasfalvi Dénes O.Cist.)

Rainer Maria Rilke - Vallomás ​sötétből / Aus Dunkel ein Offenbares
Rainer ​Maria Rilke a 20. századi német nyelvű költészet egyik legjelentősebb képviselője. Talán legfőbb érdeme a költői nyelv szinte végtelen tökéletesítése volt. Egy ilyen nyelv kihívásait komolyan venni a "magyar Rilke" életre keltésében egyszerre lehetett becsvágya és volt kötelessége a fordítónak. Kötetünk a költő lírai alkotásaiból ad kétnyelvű válogatást. A műveket, hatvankét verset szinte kizárólag keletkezési sorrendjükben, egyúttal a fő pályaszakaszokat is reprezentálva nyújtja az olvasónak. A könyvet a költői őályát összegző Rilke-levél nyitja, s a fordítói munka műhelytapasztalatait rögzítő utószó, valamint bő jegyzetanyag zárja.

Rainer Maria Rilke - Rainer ​Maria Rilke legszebb versei
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Trewin Copplestone - Claude ​Monet
Az ​impresszionista forradalom a nyugati muvészet egyik legsikeresebb és leghatásosabb irányzata a reneszánsz óta, amelyet szinte keretbe foglal a mozgalom legjelentosebb alakjának tartott Claude Monet (1840-1928) élete és munkássága. Az impresszionizmus folyamata remekül ábrázolható Monet alkotó életén keresztül, amely a XIX. század második felén és a XX. század elso két évtizedén is átível. Monet és az impreszszionizmus olyan mértéku kölcsönhatásban állnak egymással, hogy idonként úgy tunhet, Monet az egyetlen impresszionista, annyira megtestesíti az irányzat jellegzetességeit. Hosszú élete során számos családi és személyes nehézség érte, míg művészete kiteljesítéséért küzdött. Az eredmény az állandó változás, a fejlődés lett, amely egy sorozat nagyhatású táblaképben zárul le, összefoglalva filozófiáját és felállítva az impresszionista mozgalom sikerének legnagyobb egyéni emlékművét.

Kampis Antal - Az ​impresszionizmus
Az ​impresszionizmus már születése pillanatában magában hordta a formalizmus pusztító veszélyét. Hogy ez mennyire így van, mi sem bizonyítja inkább, mint az, hogy 1874-i zászlóbontó kiállításukon velük együtt állított ki az a művész, aki egy évtized múlva az impresszionizmus elvének legnagyobb ellenfelévé, megdöntőjévé, a rendezett képtérnek, az önálló és állandó formának, az indulat és értelem egyensúlyával válogatott színnek pedig bajnokává vált: Cézanne.

Fiorella Nicosia - Monet
Könyvünk ​nem csak Monet életének stációit ismerteti, hanem a 19. század végének, 20. század elejének művészeti mozgalmaira is kitér. A M-érték Kiadó sorozatával a festészet néhány kiemelkedő, iskolateremtő alakját kívánja bemutatni, sok-sok alkotásuk reprodukciójával, pályaképük megrajzolásával, művészi stílusuk értelmezésével.

Belinda Thomson - Impresszionizmus
Az ​impresszionista festészet rendkívüli népszerűsége napjainkban igazolja az impresszionistáknak nevezett festők csoportjának egykori törekvéseit. Az 1870-es és 1880-as években francia művészek egy lazán szerveződött társasága, köztük Pissarro, Monet és Renoir, olyan festészeti stílussal és témaválasztásokkal állt elő, amelyek kihívást jelentettek a Francia Akadémia és a Szalonok által képviselt kanonikus művészettel szemben. Az impresszionizmus forradalmi természete az anarchizmusból és a politikai radikalizmusból, a tudományba és az individualizmusba vetett hitből táplálkozott. Ez tette lehetővé a modern élethez és a közvetlen vizuális észlelésünkhöz jóval hűbb művészeti látásmód kialakulását. Közelmúltban felfedezett dokumentumok: kritikai írások, alkotói levélváltások, árverési jegyzőkönyvek és kortárs szerzők elemzései egészen új megvilágításba engedik helyezni korunk talán legnépszerűbb korstílusát. Belinda Thomson szellemes, precíz, a szigorú tudományosság és közérthetőség kényes határterületén egyensúlyozva elemzi a korszakot, társadalmi-történelmi környezetet, az alkotók élettörténetének és munkásságának sajátos viszonyát. Egyedülálló módon mélyreható analízis tárgyává teszi a korszak műkereskedelmi piacának a képzőművészeti forradalom kibontakozásában betöltött szerepét. A szerző kiváló arányérzékkel összegzi számunkra a művészet e páratlanul komplex és káprázatos korszakával kapcsolatos legfrissebb kutatási eredményeket.

Malonyay Dezső - Szinyei ​Merse Pál
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Rainer Maria Rilke - Rilke ​Reloaded Gesammelte Gedichte
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Pataky Dénes - Pissarro
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Rainer Maria Rilke - Levelek ​egy ifjú költőhöz
"Itt ​nincsen időmérték, itt nem érvényes az esztendő, és tíz év semmi; művésznek lenni azt jelenti: nem számolni és nem méricskélni; érni, mint érik a fa, mely nem sürgeti nedveit és bízvást dacol a tavasz viharával és nem latolgatja, hogy utóbb beköszönt-e a nyár. Igen, beköszönt. De csak a türelmesekhez jön el, akik úgy élnek, mintha az örökkévalóság feküdne lábuk előtt, gondtalan nyugalomban és határtalan távlatokkal. Én naponta tanulom, tanulom fájdalmak között, miközben hálálkodom fájdalmaimnak: minden, minden _türelem_!" (Rainer Maria Rilke _Franz Xaver Kappus_nak 1903. április 23-án)

Czóbel Minka - A ​két arany hajszál
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Krúdy Gyula - Boldogult ​úrfikoromban
A ​szép magyar próza nagy mesterének egyik utolsó regényét kapja itt kézhez az olvasó, talán legérettebb és mindenképp legegyénibb alkotását, amelyben Krúdy páratlan stílusművészete, lírája, sajátos emberábrázolása és hasonlíthatatlan fantáziája a maga teljességében, minden varázslatával bontakozik ki. Az első kiadás óta eltelt 15 év megerősítette a Krúdy életében már sokakban kialakult, de köztudatba még el nem jutott véleményt, hogy: egyedülálló remekművel van dolgunk, amely Krúdyt a modern próza nagy újítói, egy Giraudoux és egy Virginia Woolf mellé állítja, mint aki csöppet sem kisebb náluk, s aki a maga ösztönös, senkitől el nem tanult írói eszközeivel e művében a magyar irodalom "legmodernebb" regényét alkotta meg. Egy nap története a regény, egy pesti kiskocsmában játszódik, ahol különféle emberek, a békebeli Pest tipikus alakjai gyülekeznek egybe, s az étel, ital mámorában valamilyen fantasztikus "Valpurgiséjt" ülnek, belesodródva egy mesébe illő csodálatos kavargásba, ellebbenve a földről, mesehősök és csodák közé. Egy nap története, amely a mesék végtelenségét nyitja ki előttünk. Csodálatos könyv, nincs olvasó, akit ne fogna bűvöletébe, s nincs olvasó, aki elolvasása után ne érezné azt, hogy rendkívüli s feledhetetlen élménnyel lett gazdagabb.

Kollekciók